Logo Biblioteki Głównej UEK
Please wait
ISBN9789279524691
Językpol
Inst. Spr./Aut. Korp.Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej (Komisja Europejska)
TytułJednolity rynek cyfrowy w Europie : Internet bez barier
WydawcaLuksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej 2017
Opis zewnętrzny16 s., il.
Uwagaon-line
Słowa kluczoweJednolity rynek wewnętrzny, Internet, Swoboda przepływu towarów w UE, Elektroniczne kanały dystrybucji, Handel wewnętrzny, Technologie cyfrowe
KWE1020 Rynek wewnętrzny
Sygnaturadokument elektroniczny
AbstraktJednolity rynek UE oferuje obywatelom i przedsiębiorstwom europejskim istotne swobody i prawa — w zakresie podróżowania, handlu lub prowadzenia działalności na terytorium całej Unii. Z kolei dzięki tym swobodom innowacje mogą się rozwijać i rozprzestrzeniać na dużą skalę, a obywatele mają najszerszy wybór i największe możliwości. Obecnie coraz większa liczba produktów i usług oferowana jest w postaci cyfrowej lub przez internet. Niezależnie od tego, czy jest to oglądanie filmów czy też składanie oferty w przetargu na zamówienie publiczne ogłaszanym przez jednostkę rządową, robienie zakupów czy też nauka, istnieje duże prawdopodobieństwo korzystania (lub możliwości korzystania) w tym celu z narzędzi internetowych. Europejczycy, korzystając z takich narzędzi i usług internetowych, często napotykają bariery. Dzieje się tak, pomimo iż Unia Europejska przez dekady starała się likwidować tego typu bariery poza środowiskiem internetowym. Bariery te mogą obejmować nieprzejrzyste i nieproporcjonalnie wysokie opłaty za dostarczanie przesyłek, umyślne blokowanie geograficzne usług w celu ograniczenia świadczeń do jednego państwa lub regionu czy też brak dostępu do internetu lub brak umiejętności cyfrowych oraz odmienne zasady w poszczególnych państwach UE. Dlatego też istnieje potrzeba stworzenia w Europie jednolitego rynku cyfrowego: jest to jeden z dziesięciu priorytetów Komisji Europejskiej. Jednolity rynek cyfrowy oznacza mniej barier i więcej możliwości. Oznacza to jednolity obszar, w którym ludzie i przedsiębiorstwa mogą prowadzić handel, wprowadzać innowacje i wchodzić w interakcje w sposób zgodny z prawem, bezpieczny i przystępny cenowo, co czyni ich życie łatwiejszym. Oznacza to możliwość pełnego korzystania przez biznes z nowych technologii; w szczególności możliwość przemierzania UE przez małe przedsiębiorstwa „jednym kliknięciem”. Może to przynieść naszej gospodarce 415 mld euro rocznie i przyczynić się do stworzenia setek tysięcy nowych miejsc pracy. Komisja przedstawiła swoją strategię jednolitego rynku cyfrowego w maju 2015 r. Obejmuje ona zestaw szesnastu nowych aktów prawnych i środków. Komisja sporządzi konkretne wnioski dotyczące tych aktów i środków do końca 2016 r. Połowę z nich przedstawiono przed latem 2016 r. Decyzje w sprawie nowych przepisów będą musiały zostać podjęte przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej. Inicjatywy można przyporządkować do trzech głównych filarów, którymi są: zapewnienie dostępu; zapewnienie właściwych warunków dla innowacji internetowych w Europie; oraz zapewnienie, aby każdy obywatel europejski, każde europejskie przedsiębiorstwo i każdy europejski rząd mogli czerpać jak największe korzyści z transformacji cyfrowej. Chodzi przede wszystkim o nowocześniejsze i bardziej ujednolicone przepisy dotyczące zagadnień takich jak ochrona konsumentów, prawa autorskie czy sprzedaż internetowa. Ta publikacja jest częścią serii wydawniczej poświęconej działaniom, jakie podejmuje Unia w różnych obszarach, powodom ich podejmowania i osiąganym wynikom. (abstrakt oryginalny)
©2010 BG UEK - Kontakt - English - Online 1