Logo Biblioteki Głównej UEK
Please wait
ISBN9789279583995
Językpol
Inst. Spr./Aut. Korp.Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP
TytułPrzewodnik po funduszach UE dla sektora turystycznego (2014−2020)
WydawcaLuksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej 2016
Opis zewnętrzny80 s., il.
Uwagaon-line
Słowa kluczoweFundusze unijne, Turystyka, Rozwój gospodarczy, Polityka turystyczna
KWE1140 Subwencje na rozwój
Sygnaturadokument elektroniczny
Abstrakt Przewodnik ten przygotowano z różnych powodów, m.in. ze względu na strategiczne znaczenie turystyki dla UE. Turystyka jako trzeci pod względem wielkości sektor gospodarczy UE ma rzeczywiście duży wpływ na wzrost gospodarczy, zatrudnienie i rozwój społeczny. Jego znaczenie uznaje się w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w którym wymaga się od Unii wsparcia, uzupełnienia i koordynowania działań państw członkowskich w tej dziedzinie (art. 195 TFUE). Specjalny przewodnik był również potrzebny ze względu na różnorodność potrzeb sektora turystycznego i zakres programów tematycznych UE, które w rezultacie mogą posłużyć jako wsparcie dla tego sektora. Sektor turystyczny, obejmujący wiele podmiotów o odmiennych potrzebach, otrzymał z czasem wsparcie w ramach różnych programów (zob. tabela korelacji poniżej). Dzięki ciągłym wysiłkom na rzecz uproszczenia gromadzenie i analizowanie informacji na temat wielu programów staje się coraz łatwiejsze, nadal jednak stanowi wyzwanie dla znajdujących się pod silną presją podmiotów prywatnych i publicznych, które promują kierunki turystyczne lub rozwijają usługi turystyczne. (abstrakt oryginalny)
©2010 BG UEK - Kontakt - English - Online 1