Logo Biblioteki Głównej UEK
Please wait
ISBN9789279591129
Językpol
AutorKlincewicz Krzysztof, Szkuta Katarzyna
Inst. Spr./Aut. Korp.Joint Research Centre
TytułObserwatorium badań naukowych i innowacji (RIO) : raport krajowy za 2015 r.. Streszczenie : Polska
WydawcaLuxembourg: Publication Office of the European Union 2016
Opis zewnętrzny12 s., il.
Uwagaon-line
Słowa kluczoweBudżet, Badania i rozwój (B+R), Innowacyjność, Polityka naukowa, Pracownicy naukowi, Finanse publiczne, Zarządzanie wiedzą
KWE1510 Polityka w zakresie badań naukowych
Sygnaturadokument elektroniczny
AbstraktPolska gospodarka poradziła sobie szczególnie dobrze z niedawnym światowym kryzysem finansowym. Niemniej gospodarka ta nadal bazuje na modelu konkurencyjności opartym na kosztach pracy. Polska poczyniła stosunkowo niewielkie postępy w zwiększaniu roli średnio− i wysokozaawansowanych technologicznie produktów i usług. W wielu raportach zwracano uwagę, że niezbędne są dalsze wysiłki, aby uniknąć wejścia w pułapkę średniego dochodu. Polska podlegała procedurze nadmiernego deficytu od lipca 2009 r. (do lipca 2015), kiedy to Rada wydała zalecenie wzywające Polskę do obniżenia deficytu do 2012 r. Wydatki budżetowe na badania i rozwój wzrastały nawet w latach kryzysu i nie podlegały konsolidacji w ramach procedury nadmiernego deficytu. Jednakże wzrost ten osiągnięto także dzięki wykorzystaniu funduszy strukturalnych UE, których rola zwiększa się z roku na rok, co w dłuższym okresie (po 2020 r.) może stanowić przeszkodę w utrzymaniu poziomu wydatków publicznych na badania i rozwój. Polski system badań i innowacji (B+I) podległ znacznej restrukturyzacji od czasu reformy w latach 2010–2011, ale reformy te nie spowodowały jeszcze wyraźnych zmian we wskaźnikach osiągnięć. Polska wypadła ponownie słabo w „Innovation Scoreboard” Unii Europejskiej za 2015 r. jako umiarkowany innowator z niskim syntetycznym wskaźnikiem innowacyjności. (fragment tekstu)
©2010 BG UEK - Kontakt - English - Online 1