Artykuły z lat 2017-2018

Wykaz Pc - Całkowita wartość punktowa publikacji k - liczba autorów z dyscypliny UEK m - liczba autorów P - przeliczeniowa wartość punktowa wg wzoru U - część slota (udział jednostkowy autora w publikacji Pu - pkt dla pracownika (wartość punktowa udziału jednostkowego)
TAK
30+
20-25
<20
NIE
1 1

Artykuły / materiały konferencyjne z lat 2019-2021

Wykaz Pc - Całkowita wartość punktowa publikacji k - liczba autorów z dyscypliny UEK m - liczba autorów P - przeliczeniowa wartość punktowa wg wzoru U - część slota (udział jednostkowy autora w publikacji Pu - pkt dla pracownika (wartość punktowa udziału jednostkowego)
TAK
100, 140, 200
40, 70
20
NIE
5 5

Monografie z lat 2017-2021 dla HST

Wykaz Pc - Całkowita wartość punktowa publikacji k - liczba autorów z dyscypliny UEK m - liczba autorów P - przeliczeniowa wartość punktowa wg wzoru U - część slota (udział jednostkowy autora w publikacji Pu - pkt dla pracownika (wartość punktowa udziału jednostkowego)
POZIOM II
monografia 300
redakcja 150
rozdział 75
POZIOM I
monografia 100
redakcja 20
rozdział 20
SPOZA WYKAZU
monografia 20
redakcja 5
rozdział 5