Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Źródło: zeszyty naukowe uniwersytetu ekonomicznego w krakowie
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 1687.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Tytuł:
Kierunki rozwoju rozproszonych systemów przetwarzania informacji = The Directions of Development of Distributed Information Processing Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007) , s. 175-188. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50741
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Analiza taksonomiczna dokumentów tekstowych = Taxonomical Analysis of Text Documents
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007) , s. 159-174. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50742
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie analizy zachowania użytkownika do wykrywania ataków na bezpieczeństwo systemu informatycznego = Utilization of User Behaviour Analysis for the Detection of Attacks on Computer System Safety
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007) , s. 141-157. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50743
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Badania dynamiki systemu multiagentowego symulującego zachowania inwestorów giełdowych = The Research Into a Dynamics of Multi-agent System that Simulates the Stock Investors Behaviour
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007) , s. 125-139. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50744
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Pierwsza postać normalna a efektywność zapytań wybierających = First Normal Form and Selective Queries Effectiveness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007) , s. 115-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50745
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Czynniki sukcesu wdrażania systemów MRP II/ERP - analiza poziomu wystąpienia w polskich przedsiębiorstwach = The Success Factors in Implementation of MRP II/ERP Systems - Analysis of the Occurrence Level in Polish Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007) , s. 97-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50746
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Wyznaczanie współczynników wagowych w procedurach klasyfikacyjnych = Weight Coefficients Determination in Classification Procedures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007) , s. 81-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50747
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Analiza zbieżności rozmytych szeregów czasowych = Analysis of Fuzzy Time Series Convergence
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007) , s. 25-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50748
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Architektury systemów rozproszonego przetwarzania danych = Architectures of Distributed Data Processing Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007) , s. 57-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50749
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Symulacyjne badanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych = Simulative Research Into Chaotic Multi-Agent Systems Dynamics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007) , s. 5-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50750
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Wykorzystanie krzywej Gaussa jako funkcji przynależności rozmytych argumentów liniowego równania różnicowego = Utilization of the Gauss Curve as a Membership Function for Fuzzy Arguments of Discrete Linear Differential Equation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007) , s. 39-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50751
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Determinanty wyboru strategii konkurowania w organizacji = Determinants of Selecting a Competitive Strategy in an Organisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007) , s. 27-44. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50753
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
Ryzyko i jego czynniki w zarządzaniu projektem = Risk and Risk Factors in Project Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007) , s. 77-85. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50754
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Najważniejsze zmiany rynkowe i menedżerskie w systemach zarządzania w 2006 roku = The Most Important Market and Managerial Changes in Management Systems in 2006
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50755
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Uwarunkowania tworzenia modelu rynkowego w gospodarce komunalnej gmin : wyniki badań = Conditions Governing the Creation of a Market Model in the Municipal Economy of Local Authorities - Research Results
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007) , s. 45-62. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50756
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Specyfika nadzoru korporacyjnego w spółkach pracowniczych = The Specific Nature of Corporate Supervision in Employee Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007) , s. 63-75. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50757
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Globalizacja a nowy wymiar konkurencyjności organizacji = Globalisation and the New Dimension of Competitiveness of Organizations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007) , s. 13-26. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50758
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Wykorzystanie koncepcji rozwoju zrównoważonego w kształtowaniu zmian turystyki w Krakowie = The Application of the Sustainable Development Concept in Shaping Tourism in Kraków
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 761 (2007) , s. 45-56. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50772
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Szwajcarii = Conditions for the Development of Business Tourism in Switzerland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 761 (2007) , s. 57-79. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50773
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Autor:
Sala Józef , Musiał Jacenty
Tytuł:
Determinanty rozwoju gospodarki turystycznej w subregionie limanowskim = Determinants and Trends in the Development of the Tourism Economy in the Limanowa Sub-region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 761 (2007) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50774
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Preferencje turystów przyjeżdżających do Krakowa w zakresie wyboru środka transportu = Tourist Preferences in the Selection of Means of Transportation upon Arrival in Kraków
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 761 (2007) , s. 25-44. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50775
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Funkcjonowanie współczesnych modeli ochrony zdrowia = Contemporary Healthcare Models
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 759 (2007) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50791
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Bezrobocie wielokrotne w Polsce w latach 2001-2004 = Recurrent Unemployment in Poland, 2001-2004
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 759 (2007) , s. 23-42. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50792
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Instrumenty polityki wsparcia działalności badawczo-rozwojowej = Policy Instruments to Support Research and Development Activities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 759 (2007) , s. 43-69. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50793
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Koncepcja parku przemysłowego na tle wybranych form wspierania przedsiębiorczości w Polsce = The Industrial Park Concept Compared to Selected Forms of Supporting Entrepreneurship in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 759 (2007) , s. 71-90. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50794
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Polskie metropolie - wybrane aspekty rozwoju w świetle współczesnych uwarunkowań i wyzwań = Polish Metropolises - Selected Development Aspects in the Context of Contemporary Conditions and Challenges
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 759 (2007) , s. 91-105. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50795
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Prawne i finansowe aspekty programowania rozwoju regionalnego = Legal and Financial Aspects of Regional Development Programming
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 759 (2007) , s. 107-124. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50796
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Obraz społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku = Civil Society in Poland after 1989
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 759 (2007) , s. 125-140. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50797
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Instrumenty nowego zarządzania publicznego = Instruments of New Public Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 759 (2007) , s. 141-172. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50798
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Zarządzanie wiedzą w organizacji uczącej się = Knowledge Management in a Learning Organization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007) , s. 49-64. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50829
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Autor:
Tytuł:
Nowoczesne metody oceny wyników zarządzania zasobami ludzkimi = Modern Methods of Assessing the Results of Human Resources Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007) , s. 21-32. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50830
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Uczestnictwo pracowników w nadzorze korporacyjnym - siła, oczekiwania, procedury decyzyjne = Participation of Staff in Corporate Governance - Power, Expectations, Decision-Making Procedures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007) , s. [65]-82. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50831
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Składniki kapitału społecznego = Components of Social Capital
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007) , s. 7-20. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50832
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Modyfikacje rynku pracy w Polsce w kontekście integracji z Unia Europejską = Modifkation of the Labour Market in Poland in the Context of Integration with the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007) , s. 83-98. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50833
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Sprawozdawczość kapitału ludzkiego na przykładzie krajów wysoko rozwiniętych = Reporting on Human Capital in Highly Developed Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007) , s. [33]-48. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50834
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Ekohumanizm - wyzwanie globalne XXI wieku = Eco-humanism - a Global Challenge for the 21st Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 149-156. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50835
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Analiza tendencji na światowym rynku dzieł sztuki na przełomie XX i XXI wieku = An Analysis of Trends on the World Art Market at the Turn of the 20th Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 53-69. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50836
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Analiza użytkowania kart płatniczych w Polsce w latach 1998-2005 = An Analysis of the Use of Payment Cards in Poland, 1998-2005
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 107-121. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50837
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Autor:
Tytuł:
Pochodzenie i występowanie wód mineralnych w Polsce = The Source and Occurrence of Mineral Waters in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 123-131. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50838
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Rola informacji w ocenie szans rynkowych = The Role of Information in Assessing Market Opportunities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50839
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Hierarchiczne ujęcie elementów determinujących wybór wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w świetle badań = A Hierarchical Categorization of Elements Determining the Choice of Large-scale Retail Outlets, in Light of Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 89-106. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50840
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
42

Autor:
Tytuł:
Wielopoziomowe modele strukturalne w analizie postępowania konsumentów - porównanie modeli pomiarowych = Multilevel Structural Models in Analyzing Consumer Behaviour -a Comparison of Measurement Models
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 19-33. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50841
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Użyteczność diagnostyczna zmodyfikowanej analizy importance-performance - studium empiryczne = The Diagnostic Usefulness of a Modified Importance-Performance Analysis - an Empirical Study
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 35-52. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50842
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Arbitraż jako podstawa właściwych relacji cen opcji = Arbitrage as the Basis of Proper Option Price Relations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 133-147. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50843
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Modelowanie preferencji konsumentów na rynku motoryzacyjnym = The Modeling of Consumer Preferences on the Motor Vehicles Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 71-88. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50844
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Wpływ deflacji i pułapki płynności na skuteczność polityki pieniężnej = The Impact of Deflation and the Liquidity Trap on the Effectiveness of Monetary Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007) , s. 51-64. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50845
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Autor:
Tytuł:
Nowe modele wzrostu gospodarczego = New Economic Growth Models
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007) , s. 125-139. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50846
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
48

Autor:
Tytuł:
Czynniki określające rozmiary firm = Factors Determining the Size of Firms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007) , s. 141-154. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50847
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Elastyczność rynku pracy a skuteczność narzędzi polityki gospodarczej w walce z bezrobociem = Job Market Elasticity and the Effectiveness of Economic Policy Tools in Combating Unemployment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007) , s. 65-82. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50848
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Teoretyczne uzasadnienia niezależności regulatorów usług użyteczności publicznej = Theoretical Justifications for the Independence of Public Utility Service Regulators
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007) , s. 97-107. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50849
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
51

Autor:
Tytuł:
Reformy gospodarcze i nowa polityka ekonomiczna w Argentynie po kryzysie lat 1999-2002 = Economic Reforms and the New Economic Policy in Argentina after the 1999-2002 Crisis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007) , s. 83-96. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50850
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Podstawowe uwarunkowania oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce = Household Savings in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007) , s. 155-171. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50851
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
53

Autor:
Leszczyńska Małgorzata , Szopa Bogumiła
Tytuł:
Rola państwa w kształtowaniu dochodów rolniczych - aspekty teoretyczne = The Role of the Government in Forming Agricultural Incomes -Theoretical Aspects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007) , s. 109-124. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50852
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Kurs walutowy w regułach polityki monetarnej = The Exchange Rate in Monetary Policy Rules
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007) , s. 23-33. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50853
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Stabilność finansowa a polityka pieniężna = Financial Stability and Monetary Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007) , s. 35-49. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50854
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
56

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania w procesie innowacyjnym = Application of Integrated IT Managerial Systems in the Innovation Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 81-98. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50873
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej - regulacje prawne = Public Procurement in the European Union - Legal Regulations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 231-242. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50874
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Systemy informacyjne w reklamie radiowej i telewizyjnej = Information Systems in Radio and Television Advertising
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 99-119. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50875
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój przedsiębiorczości - prezentacja wyników badań = The Effect of Human Capital on the Development of Entrepreneurship - Research Results
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 219-230. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50876
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Kontrola wewnętrzna w strukturach zdecentralizowanych = Internal Control in Decentralised Structures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 243-252. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50877
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Teoria przedsiębiorstwa jako płaszczyzna charakterystyki negocjacji = Enterprise Theory as a Basis for Characterising Negotiations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 63-80. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50878
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Ekonomiczno-organizacyjne aspekty nadzoru korporacyjnego w przesiębiorstwach sektora komunalnego = Economic and Organisational Aspects of Corporate Governance in the Public Utility Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 21-34. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50879
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Struktura systemu informacyjnego firmy logistycznej = The Structure of an Information System in a Logistics Firm
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 131-149. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50880
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Ewolucja władania korporacyjnego = The Evolution of Corporate Governance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 35-53. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50881
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Przedsiębiorstwo z perspektywy nowej ekonomii = The Enterprise from the New Economy Perspective
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 55-62. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50882
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Metodyka i formalizacja badań w zarządzaniu projektami = Methodology and Formalisation of Project Management Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50883
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości organizacji = Human Capital as a Determinant of Entrepreneurial Development in an Organisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 177-195. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50884
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
68

Autor:
Kozioł Leszek , Michalik Katarzyna , Tyrańska Małgorzata
Tytuł:
Zagadnienia określenia i podziału funduszu premiowego w firmie = Issues Pertaining to the Definition and Division of the Company Bonus Fund
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 161-175. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50885
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Metodyczne aspekty zarządzania ryzykiem projektu = Methodological Aspects of Project Risk Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 253-265. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50886
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Kapitał intelektualny w kreowaniu wartości firmy = Intellectual Capital in the Creation of Company Value
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 197-218. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50887
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Rozwój systemów normalizacji jakości = The Development of Standardisation of Quality Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 151-160. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50888
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Przegląd informatycznych narzędzi klasy Business Intelligence = Review of Business Intelligence IT Tools
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 121-129. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50889
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Ewolucja systemu finansowania szkolnictwa wyższego w Australii = The Evolution of the Higher Education Financing System in Australia
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 754 (2007) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50894
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Kapitał zagraniczny a wrażliwość banków na stosowane w Polsce instrumenty polityki pieniężnej = Foreign Capital and the Sensitivity of Banks to Monetary Policy Instruments
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 754 (2007) , s. 53-71. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50895
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Klin podatkowy jako jedna z barier rozwoju rynku pracy w Polsce = The Tax Wedge as a Barrier to Growth in the Polish Job Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 754 (2007) , s. 73-85. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50896
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Forma własności a efektywność: przegląd analiz teoretycznych i badań empirycznych = Ownership Form and Effectiveness: a Review of Theoretical Analyses and Empirical Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 754 (2007) , s. 105-122. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50897
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Z historii doktryny samorządu terytorialnego = Local Government Doctrine
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 754 (2007) , s. 123-136. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50898
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Kierunki ewolucji polityki pomocy publicznej w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej = Trends in the Evolution of Public Aid in Light of Poland's Accession to the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 754 (2007) , s. 151-168. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50899
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Analiza poziomu zmian w polityce fiskalnej państw członkowskich strefy euro = Analysis of the Level of Change in the Fiscal Policy of Euro Zone States
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 754 (2007) , s. 17-38. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50900
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Wycena bilansowa instrumentów finansowych na przykładzie strategii strangle = Balance-sheet Valuation of Financial Instruments using the Example of the Strangle Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 67-81. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50908
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Rachunkowość a gospodarka towarowo-pieniężna = Accounting and the Money-Goods Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50909
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Istotność aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w bilansach spółek giełdowych = The Significance of Assets and Liabilities in Regard to Deferred Income Tax in the Balance Sheets of Companies Listed on the Stock Exchange
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 95-109. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50910
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
83

Autor:
Tytuł:
Ekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce i ich zakres w latach 1990-2002 = Economic Factors Governing Enterprise Bankruptcy and its Extent in Poland, 1990-2002
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 51-66. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50911
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Aspekt prognostyczny transakcji hedgingowych = The Predictive Aspect of Hedge Transactions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 83-93. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50912
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Funkcja produkcji a wysokość wynagrodzeń premiowych = The Production Function and the Level of Bonus Pay
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 23-34. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50913
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej = Use of the Analytical Production Function in the Process of Wage Incentives
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 125-136. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50914
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
87

Autor:
Tytuł:
Stopa procentowa bez ryzyka w procesie inwestowania = No-risk Interest Rates in the Investment Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 111-123. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50915
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Rachunkowość mikroprzedsiębiorstw w aspekcie wymogów informacyjnych funduszy strukturalnych = Micro-enterprise Accounting in Regard to the Information Requirements of Structural Funds
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 163-176 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50916
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Rozmiar działalności a poziom kosztów operacyjnych szpitala = The Scale of Activities and Operating Costs of a Hospital
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 177-191 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50917
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Informacyjny charakter systemu rachunkowości = The Information Character of the Accounting System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 147-162. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50918
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Unikanie ujawniania strat w sprawozdaniach finansowych : wyniki analizy empirycznej = Avoiding the Disclosure of Losses in Financial Reportsn : the Results of an Empirical Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 35-50. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50919
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Inwestycje komunalne i główne determinanty ich rozwoju = Public Utility Investments and their Main Development Determinants
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 137-146. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50920
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Zarys ewolucji koncepcji kursu walutowego równowagi = The Evolution of the Equilibrium Exchange Rate Concept
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51230
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Przebieg procesu asymilacyjnego Polonii brazylijskiej = Assimilation of the Polish Diaspora in Brazil
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 791 (2008) , s. 101-117. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50102
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Restytucja nieruchomości żydowskich na terenach polskich należących przed II wojną światową do Rzeszy Niemieckiej = Restitution of Jewish Property on Polish Territory Belonging to Germany before World War II
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 35-45. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50121
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Zmiana sytuacji mieszkaniowej Polaków w okresie transformacji = Change in the Housing Situation in Poland during the Transformation Period
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 59-68. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50122
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Dyskretne modelowanie wyborów nabywców mieszkań = Modelling of Discrete Choices by Apartment Buyers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 69-79. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50123
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji inwestycji gminnych = Public-Private Partnerships as a Way of Implementing Local Authority Investments
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 81-91. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50124
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Obroty gruntami i ich ceny = Turnover and Price of Land
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 5-19. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50125
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
100

Autor:
Tytuł:
Źródła i skala finansowania inwestycji gminnych na przykładzie gminy miejskiej i wiejskiej = Sources and Scale of Financing of Local Authority Investments, Illustrated by the Example of One Urban and One Rural Local Authority
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 47-58. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50126
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy zarządzającymi nieruchomościami otrzymanymi w trwały zarząd = Ownership Supervision of Local Authority Organisational Units Exercising Long-term Management of Real Estate
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 93-102. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50127
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
102

Autor:
Tytuł:
Zakres i instrumenty nadzoru właścicielskiego organów gminy nad tworzonymi jednostkami organizacyjnymi = Range and Instruments of Ownership Supervision of Newly-formed Organisational Units by Local Authorities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 21-33. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50128
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Uwarunkowania wyboru strategii zarządzania nieruchomościami = Factors Affecting the Choice of Real Estate Management Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 103-113. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50129
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Dochody gmin z nieruchomości i czynniki je kształtujące = Local Authority Income from Real Estate and Factors Determining it
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 115-130. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50130
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Źródła ryzyka w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi = Sources of Risk in Commercial Real Estate Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 131-144. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50131
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Klasyfikacja podmiotów gospodarczych ze względu na sytuację finansową = Classification of Economic Entities According to their Financial Situation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 797 (2008) , s. 87-107. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50132
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Analiza zmian wielkości długotrwałego bezrobocia w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 1997-2005 = Analysis of Changes in Long-term Unemployment in Poland Compared to the European Union, 1997-2005
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 797 (2008) , s. 77-86. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50133
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
108

Autor:
Tytuł:
Dobór wartości początkowych w modelu wyrównywania wykładniczego Browna a wyniki prognozowania = Selection of Initial Values in Single Exponential Smoothing Method and Forecasting Results
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 797 (2008) , s. 129-141. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50134
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
109

Autor:
Tytuł:
Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego w latach 2000-2004 = Analysis of Spatial Differentiation in the Level of Socio-Economic Development of Districts (powiaty) in the Małopolskie Region, 2000-2004
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 797 (2008) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.