Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Źródło: zeszyty naukowe akademii ekonomicznej w krakowie od roku: 2007
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 163.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Autor:
Tytuł:
Rynek w poglądach klasyków ekonomii = Discovery of the Market - Deliberations on the Views of Classical Economists
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 39-47. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50702
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
O niektórych aspektach niebezpiecznego państwa dobrobytu = On Certain Aspects of the Dangerous Welfare State
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 49-64. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50703
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Podatek dochodowy od osób fizycznych jako główna forma opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = Personal Income Tax as the Main Form of Taxation of Small and Medium Enterprises in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 179-185. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50704
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Pojmowanie własności : aspekty prawne i ekonomiczne = Understanding Ownership : Legal and Economic Aspects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 65-74. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50705
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Znaczenie funduszy private equity na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa = The Importance of Private Equity Funds at Various Stages of an Enterprise's Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 131-144. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50706
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Elastyczność rynku pracy i jej wpływ na gospodarowanie zasobami pracy = Labour Market Flexibility and Its Impact on the Management of Labour Resources
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 89-99. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50707
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Walka z inflacją w Polsce w latach 1918-1927 : rola Władysława Grabskiego = Poland's Fight against Inflation in 1918-1927
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 217-228. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50708
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości = The Participation of Small and Medium-sized High Tech Enterprises in International Business Networks as a Source of Value Creation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 145-178. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50709
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Przekształcenia mechanizmu podziału dochodów ludności na przykładzie Polski = Transformations in the Income Distribution Mechanism on the Example of Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 75-88. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50710
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Ekonomiczne i prawne uwarunkowania rozwoju transportu kolejowego w Polsce - stan obecny i perspektywy = Economic and Legal Circumstances of Railway Transport Development in Poland - Current State and Prospects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 187-215. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50711
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych w nowym systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce = The Operation of Open Pension Funds in the New System of Social Insurance in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 101-130. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50712
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Możliwości wykorzystania outsourcingu w usługach publicznych = The Outsourcing Potential of Public Services
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 59-71. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50723
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej = The Competitiveness of Polish Enterprises under Conditions of European Integration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 73-86. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50724
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Informacyjne systemy wspomagania działalności rozgłośni radiowej = Information Systems Supporting the Activities of Radio Stations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 87-103. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50725
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Kierunki doskonalenia procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej = Trends in Improving the Human Resources Management Process in Local Government Administration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 177-191. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50726
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Identyfikacja źródeł informacji dla potrzeb audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie = Identification of Information Sources for the Internal Audit Needs of an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 105-118. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50727
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Koncepcja systemu informacyjnego wspomagania negocjacji w przedsiębiorstwie = Information Systems Supporting Negotiations in the Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 119-138. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50728
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Metodyczne aspekty oceny produktywności = Methodological Aspects in Evaluating Productivity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 25-40. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50729
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Usprawnianie procesów informacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa = Improving Information Processes in the Logistics System of an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 193-210. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50730
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Problemy nadzoru korporacyjnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej = Problems of Corporate Governance in Poland under the Conditions of Economic Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 41-57. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50731
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Aspekt interpretacyjny i metodologiczny projektowania systemów referencyjnych zarządzania = Interpretational and Methodological Aspects of Designing Management Reference Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50732
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Zarządzanie programami i projektami na poziomie operacyjnym w Unii Europejskiej = Programme and Project Management at the Operational Level in the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 249-279. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50733
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Możliwości pomiaru kapitału ludzkiego = Measuring Human Capital
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 139-157. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50734
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Monitoring jako narzędzie zarządzania firmą = Monitoring as an Enterprise Management Tool
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 159-175. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50735
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Analiza pojęcia jakości pracy = Analysis of the Labour Quality Concept
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 211-220. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50736
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Autor:
Tytuł:
Wpływ korporacji transnarodowych na przekształcenia w branży samochodowej w krajach Europy Środkowowschodniej = The Impact of Multinational Corporations on Privatization in the Motor Car Industry in Central and East European Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007) , s. 31-43. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50802
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Korporacje transnarodowe a koszty transakcyjne = Multinational Corporations and Transaction Costs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007) , s. 63-72. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50803
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym = The Role of Multinational Corporations in the Transformation of the Global Economy and International Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007) , s. 45-62. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50804
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Korporacje transnarodowe w Polsce u progu XXI wieku = Multinational Corporations in Poland at the Beginning of the 21st-century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007) , s. 89-103. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50805
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne korporacji transnarodowych na świecie : wybrane aspekty = The Foreign Direct Investment of Multinational Corporations around the World : Selected Issues
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007) , s. 5-30. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50806
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Sprawozdawczość finansowa spółek giełdowych w Polsce po 1 stycznia 2005 roku = Financial Reporting of Companies Listed on the Stock Exchange in Poland after 1 January 2005
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 131-140. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50807
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
XBRL jako etap ewolucji sprawozdawczości finansowej = XBRL as a Stage in the Evolution of Financial Reporting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 199-212. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50808
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Jakość badania sprawozdania finansowego w świetle dyrektyw Unii Europejskiej = The Quality of Financial Report Checking in Light of European Union Directives
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 213-228. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50809
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Ocena funduszy emerytalnych po nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w Polsce = An Assessment of Pension Funds Following the Amendment of the Law on the Organisation and Operation of Pension Funds in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 141-150. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50810
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Raport roczny banków jako źródło informacji dla inwestorów = Banks' Annual Reports as a Source of Information for Investors
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 151-165. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50811
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Nadrzędne zasady rachunkowości a ich adekwatność do regulacji określających merytoryczną poprawność sprawozdań finansowych = The Principal Rules of Accounting and their Compatibility with Regulations Determining the Substantive Correctness of Financial Reports
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 21-34. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50812
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Rachunek kosztów działań w procesie zarządzania przedsiębiorstwem = Cost Accounting in the Process of Company Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 229-245. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50813
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Wskaźniki analizy finansowej w świetle regulacji zawodowych badania sprawozdania finansowego = Financial Analysis Indicators in Light of Professional Regulations on Financial Report Auditing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50814
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Audyt wewnętrzny i jego miejsce w zintegrowanym systemie kontroli jednostki = Internal Audits and their Place within an Integrated System of Control in Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 101-112. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50815
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Rachunkowość jako baza informacyjna controllingu = Accounting as an Information Source for Controlling
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 35-58. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50816
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Analiza finansowa jako narzędzie wykorzystywane do badania sytuacji finansowej jednostki gospodarczej = Financial Analysis by Means of a Tool Used to Check a Company's Financial Situation and Performance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 167-184. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50817
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Rachunek środowiskowych kosztów funkcjonowania jednostki gospodarczej = Accounting for Corporate Environmental Costs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 59-77. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50818
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Inwentaryzacja w świetle metod badania sprawozdania finansowego = Stocktaking in Light of Methods for Checking Financial Reports
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 185-197. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50819
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
44

Autor:
Tytuł:
Uznawanie i prezentacja rezerw i zobowiązań warunkowych w sprawozdaniu finansowym jednostki gospodarczej = The Recognition and Presentation of Provisions and Contingent Liabilities in Corporate Financial Reports
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 113-130. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50820
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Rola rachunkowości w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności jednostki gospodarczej = The Role of Accounting in Creating Corporate Social Responsibility
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 79-99. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50821
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Rozwój galicyjskiego systemu bankowego w latach 1841-1914 : zarys problematyki = The Development of the Galician Banking System in 1841-1914 : an Overview
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - nr 749 (2007) , s. 75-92. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50822
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Modele demokracji globalnej : założenia i krytyka = Models of Global Democracy : Assumptions and Criticism
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - nr 749 (2007) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50823
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Stosunki polsko-białoruskie w latach 1992-2003 : wybrane aspekty polityczne i gospodarcze = Polish-Belarusian Relations in the Years 1992-2003 : Selected Political and Economic Aspects - the Polish Point of View
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - nr 749 (2007) , s. 21-39. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50824
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
Miejsce Socjaldemokracji RP w systemie politycznym Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1990-1999 = The Place of the Polish Social Democratic Party (SdRP) in Poland's Political System in the Years 1990-1999
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - nr 749 (2007) , s. 41-55. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50825
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w Polsce w latach 1965-1985 : zarys problematyki = The Jewish Religious Union in Poland in the Years 1965-1985 : an Overview
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - nr 749 (2007) , s. 57-74. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50826
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Wpływ polityki ekologicznej krajów na konkurencyjność korporacji międzynarodowych = The Impact of Countries' Environmental Policies on the Competitiveness of Multinational Corporations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007) , s. 73-87. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50827
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
52

Autor:
Tytuł:
Społeczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa partnerskiego = Social Aspects of the Functioning of a Partner Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007) , s. 101-116. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50927
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Ocena efektywności systemów motywacji małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego = An Evaluation of the Effectiveness of Incentive Systems in Small and Medium-sized Enterprises in the Ma łopolskie Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007) , s. 117-130. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50928
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Wybrane problemy zachowań ludzi w organizacjach opartych na wiedzy = Selected Problems of Human Behaviour in Knowledge-based Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007) , s. 35-47. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50929
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie = Employee Competencies and Strategic Knowledge Management in the Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007) , s. 49-73. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50930
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Przyczynek do teorii tworzenia aliansów strategicznych przedsiębiorstw = A Contribution to the Theory of Strategic Alliances between Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007) , s. 83-100. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50931
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Wybrane funkcje komunikacji we współczesnych przedsiębiorstwach = Selected Functions of Communication in Modern Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50932
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
58

Autor:
Winkler Renata , Palka Jakub
Tytuł:
Aspekty kulturowe zaufania na tle procesu komunikowania się = Cultural Aspects of Trust and the Communication Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007) , s. 21-33. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50933
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Bariery internacjonalizacji organizacji = Barriers to the Internationalisation of Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007) , s. 75-82. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50934
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
60

Autor:
Tytuł:
Realizacja funkcji personalnej w zakładach opieki zdrowotnej = The Implementation of the Personnel Function in Health Care Centers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 49-63. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50939
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Motywacja i zaangażowanie pracowników jako istotny czynnik sukcesu organizacji sportowej = The Motivation and Involvement of Employees as a Crucial Factor in the Success of Sports Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 103-113. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50940
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
62

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie karierą w organizacji - od zatrudnienia do kontraktu = Career Management in Organizations : from Hiring to Contract
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 35-48. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50941
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
63

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie modeli kompetencyjnych w doborze członków zespołów projektowych = Using Competency Models to Select Project Team Members
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 115-128. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50942
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Rola doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Role of Consulting in Human Resources Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50943
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Kapitał intelektualny w jednostce badawczo-rozwojowej - problemy i wyzwania = Intellectual Capital in a Research and Development Institution - Problems and Challenges
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 83-102. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50944
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
66

Autor:
Tytuł:
Zmiany funkcji personalnej w kontekście procesów restrukturyzacyjnych = Changes in the Personnel Function in the Context of Restructuring Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 19-34. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50945
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Wyzwania w zakresie doskonalenia systemów taryfowych na przykładzie szpitalnictwa krajowego = Challenges in Improving Tariff Systems Based on the Example of the Domestic Hospital System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 65-82. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50946
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Ekonomiczna analiza opłat za pobór wód i zrzut ścieków w sektorze komunalnym w Polsce = An Economic Analysis of Water Abstraction and Wastewater Discharge Charges in the Municipal Sector in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 732 (2007) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50994
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
System handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w Polsce = The Emission Permits Trading System in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 732 (2007) , s. 35-49. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50995
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Pomoc publiczna jako źródło finansowania przedsiębiorstw = Public Aid as a Source of Enterprise Financing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 732 (2007) , s. 123-140. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50996
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Preferencje podatkowe jako element systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce = Tax Preferences as cm Element of the Environmental Protection Financing System in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 732 (2007) , s. 109-122. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50997
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Wykorzystanie Funduszu Leśnego i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych w Polsce = Use of the Forest Fund and the Agricultural Land Protection Fund in Financing Environmental Projects in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 732 (2007) , s. 75-94. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50998
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Opłaty ekologiczne w Polsce = Environmental Fees in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 732 (2007) , s. 21-33. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50999
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Zmiany roli funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w finansowaniu polityki ekologicznej w Polsce = Changes in the Role of Environmental Protection and Water Management Funds in Financing Environmental Policy in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 732 (2007) , s. 51-74. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51000
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Zmiany w polityce przemysłowej w Polsce w rezultacie transformacji niszowej = Changes in Poland's Industrial Policy Due to the Systemic Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 732 (2007) , s. 157-174. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51001
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Wdrażanie i stosowanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS = Implementation and Application of the Eco-management System and EMAS Audit
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 732 (2007) , s. 141-155. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51002
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
77

Autor:
Hornik Stanisław , Dziura Janusz
Tytuł:
Polietylen jako tworzywo użyteczne we współczesnym gazownictwie = Polyethylene as Material Usable in Contemporary Gas Engineering
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 745 (2007) , s. 13-26. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51029
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Rangi połączone w testach Andersona = Group Ranks in Anderson's Test
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 745 (2007) , s. 27-33. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51030
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Metody taksonomii w tworzeniu modeli oceny wyrobów rynkowych = Taxonomic Methods for Forming Market Product Assessment Models
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 745 (2007) , s. 35-43. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51031
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Struktura jakości wyrobów odzieżowych w świetle wyników badań konsumenckich = Clothing Quality Structure in the Light of Consumer Survey Results
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 745 (2007) , s. 45-57. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51032
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Członkostwo w Unii Europejskiej jako czynnik warunkujący politykę innowacyjną Polski = European Union Membership as a Factor Determining Poland's Innovation Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007) , s. 21-37. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51033
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Regiony polskie w procesach integracyjnych = Polish Regions in Integration Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51034
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Wybrane wskaźniki pomiaru rozwoju ośrodków miejskich = Selected Indicators of the Development of Urban Centres
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007) , s. 87-104. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51035
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
84

Autor:
Kudłacz Tadeusz , Reśko Dariusz
Tytuł:
Przedsiębiorczość w subregionie nowosądeckim w latach 2001-2004 = Entrepreneurship in the Nowy Sącz Sub-region, 2001-2004
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007) , s. 51-66. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51036
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Badanie współzależności pomiędzy odległością od centrum miasta a zmianami użytkowania ziemi na przykładzie Krakowa = Studies on the Correlation Between the Distance from a City Centre and Changes in Land Use, Based on the Example of Krakow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007) , s. 137-157. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51037
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Infrastruktura transportowa w Polsce = Transportation Infrastructure in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007) , s. 39-49. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51038
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
87

Autor:
Tytuł:
Rola sektora organizacji pozarządowych w rozwoju obszarów wiejskich województwa małopolskiego = The Role of the Non-governmental Organisation Sector in the Development of Rural Areas in the Małopolskie Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007) , s. 67-85. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51039
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
88

Autor:
Tytuł:
Wygląd i geograficzna symbolika flag oraz herbów współczesnych państw Azji Południowej = Appearance and Geographical Symbolism of the Flags and Coats-of-arms of Contemporary South Asian Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007) , s. 159-174. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51040
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Osobowy ruch graniczny w polskich Karpatach w latach 2000-2003 = Pedestrian Border Traffic in the Polish Carpathians, 2000-2003
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007) , s. 105-124. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51041
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Charakterystyka rynku dóbr sieci komputerowej w kontekście teorii aglomeracji = The Characteristics of the Network Goods Market in the Context of Theory of Agglomerations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 741 (2007) , s. 69-80. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51043
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Międzynarodowy transfer technologii jako narzędzie budowania gospodarki opartej na wiedzy = International Technology Transfer as an Instrument for Building a Knowledge-based Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 741 (2007) , s. 103-117. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51044
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju nowoczesnych sektorów w gospodarce Polski = The Importance of Foreign Direct Investment for the Development of Modern Sectors in the Polish Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 741 (2007) , s. 81-102. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51045
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Dylematy pomiaru kapitału ludzkiego w kontekście jego roli we wzroście gospodarczym = The Dilemmas of Measuring Human Capital in the Context of its Role in Economic Growth
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 741 (2007) , s. 53-68. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51046
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Efektywność i sprawiedliwość jako wyzwania porządku konkurencyjnego = Effectiveness and Justice as Challenges for the Competitive World
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 741 (2007) , s. 5-24. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51047
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Kapitał społeczny w procesie wzrostu i konwergencji ekonomicznej = Social Capital in the Process of Economic Growth and Convergence
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 741 (2007) , s. 25-52. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51048
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Poziom życia ludności w wybranych krajach śródziemnomorskich w latach 1985-2002 = Standards of Living in Selected Mediterranean Countries, 1985-2002
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 742 (2007) , s. 23-43. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51049
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
97

Autor:
Klimkowska Regina , Klose Leszek J.
Tytuł:
Polityka fiskalna i pieniężna jako czynniki determinujące popyt na rynku samochodów osobowych w Polsce w latach 1993-2003 = Fiscal and Monetary Policy as Factors Determining Demand on the Motor Vehicle Market in Poland, 1993-2003
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 742 (2007) , s. 99-109. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51050
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Funkcje uczestnictwa w kulturze = The Function of Participation in Culture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 742 (2007) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51051
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Nabywcy dóbr i usług kultury i ich postępowanie na rynku (wybrane aspekty) = Consumers of Cultural Goods and Services and their Market Behaviour (Selected Aspects)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 742 (2007) , s. 43-65. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51052
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Konsumpcja turystycznych usług noclegowych w Krakowie w 2004 roku = Consumption of Tourist Accommodation Services in Kraków in 2004
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 742 (2007) , s. 81-98. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51053
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Zmiany zachowań konsumentów na krajowym rynku turystycznym = Changing Consumer Behaviour on the Domestic Tourism Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 742 (2007) , s. 67-80. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51054
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Badania morfologiczne zewnętrznych warstw powłok emalierskich = Morphological Testing of Outer Layers of Enamel Coatings
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 745 (2007) , s. 5-11. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51055
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Rachunkowość jako system pomiaru wartości = Accounting as System of Value Measurement
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 51-55. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51056
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Wycena bilansowa instrumentów finansowych na przykładzie strategii stelażu = Balance Sheet Valuation of Financing Instruments Based on the Example of the Straddle Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 129-142. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51057
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Syntetyczny miernik zarządzania i analiza produktywności przedsiębiorstwa = A Composite Measure of Management and an Analysis of Enterprise Productivity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 35-49. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51058
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
106

Autor:
Cieślak Iwona , Dobija Mieczysław
Tytuł:
Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego = Theoretical Foundations for Human Capital Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 5-24. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51059
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Produktywność pracy i kurs walutowy a praktyka konsolidacji sprawozdań finansowych = Labour Productivity, the Exchange Rate, and Financial Statement Consolidation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 143-154. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51060
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Kreatywna księgowość w praktyce = Creative Accounting in Practice
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 119-128. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51061
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
109

Autor:
Tytuł:
Jednostka skali ilorazowej w rachunkowości kosztów pracy = The Quotient Scale Unit in Labour Cost Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 69-82. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51062
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Wymogi stawiane mikroprzedsiębiorcom w związku z dotacjami z funduszy strukturalnych : na przykładzie działania 3.4 : "Mikroprzedsiębiorstwa" w ramach Zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego = Requirements for Micro-enterprises Seeking Grant Financing from Structural Funds : Based on the Example of Measure 3.4 "Micro-enterprises" under the Integrated Regional Operational Programme
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 155-173. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51063
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Fuzje w aspekcie prawnym, podatkowym i bilansowym = Legal, Tax, and Balance Sheet Aspects of Mergers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 101-117. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51064
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
112

Tytuł:
Rewizja finansowa jako podstawa obiektywizacji wyniku finansowego spółek giełdowych = Financial Audit as the Basis of Objectivity in Reporting the Financial Results of Public Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 83-100. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51065
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Budżetowanie przedsięwzięć a neoklasyczna teoria produkcji : na przykładzie produkcji rolniczej = Budgeting for Enterprises and the Neo-classical Theory of Production
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 25-33. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51066
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Dowodowa funkcja rachunkowości = The Evidence Function of Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 57-67. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51067
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
115

Autor:
Tytuł:
Procesy biznesowe w strukturze działalności gospodarczej = Business Processes in the Structure of Economic Activities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 736 (2007) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51068
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji = The Classical and Modern Understanding of Economic Processes in Organisations