Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Źródło: studia ekonomiczne : zeszyty naukowe uniwersytetu ekonomicznego w katowicach
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 262.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Tytuł:
Wykorzystanie modelu Lee-Cartera do prognozowania współczynników zgonów w Polsce = The Application of the Lee-Carter Model in Forecasting Mortality Rates in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 95 (2011) , s. 83-91. - Tytuł numeru: Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168226365
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Analiza porównawcza wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w wybranych krajach europejskich = Comparative Analysis of the Influence of Fertility and Mortality Changes on Population Ageing in Chosen European Countries
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 95 (2011) , s. 227-234. - Tytuł numeru: Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168226419
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Konwergencja płodności krajów europejskich = Fertility Convergence in European Countries
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 95 (2011) , s. 13-19. - Tytuł numeru: Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168226421
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Rola innowacji w procesie rozwoju technologii energetycznych = Role of the Innovation Development of Energy Technologies
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 80 (2011) , s. 51-60. - Tytuł numeru: Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168229400
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Instytucjonalizm wobec głównego nurtu ekonomii = Institutionalism Towards Mainstream Economics
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 80 (2011) , s. 73-81. - Tytuł numeru: Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168229408
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Konsekwencje asymetrycznie kształtowanej strategii rozwoju UE dla gospodarki kraju peryferyjnego = Consequences of the "Europe 2020" Strategy for a Peripheral EU-Economy
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 80 (2011) , s. 93-101. - Tytuł numeru: Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168229410
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Kapitał ludzki a proces przemian strukturalnych w Polsce = Human Capital and the Process of Structural Changes in the Polish Economy
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 81 (2011) , s. 114-122. - Tytuł numeru: Gospodarki narodowe w procesie przemian strukturalnych
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168235326
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Wyzwania dla rynków pracy krajów UE-10 w aspekcie paradygmatu zrównoważonego rozwoju = Challenges for the EU Labour Markets' in the Aspect of Sustainable Development Paradigm
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 78 (2011) , s. 41-52. - Tytuł numeru: Dylematy współczesnego rynku pracy
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237064
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Zatrudnienie w sektorze wysokich technologii w Polsce i w krajach strefy euro = Employment in High-tech Sector in Poland and Eurozone
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 78 (2011) , s. 113-123. - Tytuł numeru: Dylematy współczesnego rynku pracy
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237066
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce w warunkach kryzysu = The Local Governments' Financial Condition in the Context of Economic Crisis in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 72 (2011) , s. 63-76. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168260282
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Teoretyczne i praktyczne konsekwencje fiskalnych programów ratunkowych w warunkach kryzysu = On Theoretical and Practical Consequences of the Rescue Fiscal Packages during Economic Crisis
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 72 (2011) , s. 77-91. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168260284
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Pomiar i zasady uznawania wyniku finansowego w świetle regulacji międzynarodowych = Influence on the Measurement and Recognition of the Financial Result in the Light of International Regulations
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 73 (2011) , s. 160-176. - Tytuł numeru: Problemy harmonizacji rachunkowości
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168339239
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Pośrednie zastosowanie metod dochodowych do wyceny operacyjnych nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce = Indirect Application of Income Methods to the Appraisal of Operating Corporate Real Estate in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 74 (2011) , s. 155-163. - Tytuł numeru: Inwestycje i nieruchomości : wybrane zagadnienia
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168342259
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Duże banki w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej = The Post-Crisis Regulatory Architecture : Consequences for Large Banks
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 105 (2012) , s. 173-182. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237818
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Stabilność i bezpieczeństwo w sektorach bankowych w krajach ESW = Stability and Safety in Banking Sector in CEE Countries
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 105 (2012) , s. 183-192. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237822
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Kryzys finansowy lat 2008-2009 a kondycja finansowa banków islamskich = The Financial Crisis 2008-2009 and the Financial Situation of Islamic Banks
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 105 (2012) , s. 333-340. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237826
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Karaś Piotr , Kutrzeba Tomasz
Tytuł:
Porównanie wybranych islamskich i zachodnich instrumentów finansowych na przykładzie produktów dostępnych w Arabii Saudyjskiej i Polsce = Comparison of Sample Islamic with Western Financial Instruments Available in Saudi Arabia and Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 105 (2012) , s. 359-367. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237854
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Nowa ustawa o kredycie konsumenckim i jej wpływ na uczestników rynku = New Act on Consumer Loans and Its Impact on Market Participants
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 105 (2012) , s. 369-381. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237856
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Tytuł:
Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych banków działających w Polsce = The Impact of Planed Changes Included in IFRS 9 on Net Earnings of the Biggest Banks Operating in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 105 (2012) , s. 469-477. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237858
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Tytuł:
Indywidualny i społeczny wymiar dobrobytu w świetle teorii użyteczności = Individual and Social Dimension of Welfare in the Light of the Utility Theory
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 101 (2012) , s. 101-109. - Tytuł numeru: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : teoretyczne ujęcie dobrobytu
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168241596
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Koncepcja gospodarstwa społecznego Mieczysława Bochenka i Józefa Milewskiego = The Concept of Social Economy by Mieczysław Bochenek and Józef Milewski
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 101 (2012) , s. 199-207. - Tytuł numeru: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : teoretyczne ujęcie dobrobytu
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168241598
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Tytuł:
Miasta jako cel podróży turystycznych w Polsce = Urban as Purpose of Tourism Travels in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 119 (2012) , s. 20-32. - Tytuł numeru: Turystyka na obszarach miejskich : uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168249598
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Współpraca sieciowa partnerów turystyki miejskiej na przykładzie Krakowa = Network Cooperation of City Tourism Partners Based on the Example of Krakow : the Results of Empirical Research
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 119 (2012) , s. 60-71. - Tytuł numeru: Turystyka na obszarach miejskich : uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji
Program badawczy:
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2011 jako projekt badawczy
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168249604
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
O potrzebie prowadzenia badań nad turystyką motywacyjną w Polsce = A Need to Conduct Research on Incentive Tourism in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 119 (2012) , s. 99-110. - Tytuł numeru: Turystyka na obszarach miejskich : uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168249610
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Analiza zmian przesunięcia fazowego gospodarki polskiej względem wybranych krajów Europy = Analysis of Changes in Phase Shift of Polish Economy to Selected European Countries
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 122 (2012) , s. 229-241. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane podmioty i procesy gospodarki światowej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168251072
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Kontrowersje wokół metod rozwiązywania kryzysu zadłużenia w krajach Unii Gospodarczo-Walutowej = The Controversy over the Methods of Solving the Eurozone Debt Crisis
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012) , s. 119-128. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168252170
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Unii Europejskiej a globalny kryzys gospodarczy = The European Union Foreign Direct Investment and Global Economic Crisis
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012) , s. 139-150. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168252174
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Tytuł:
Wewnątrzunijny eksport Polski i jego konkurencyjność w dobie kryzysu = The Intra-EU Polish Export and its Competitiveness During the Crisis
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012) , s. 175-186. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168252182
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Analiza instytucjonalna polityki klimatycznej UE = Institutional Analysis of the EU Climate Policy
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012) , s. 213-222. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168252188
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Tytuł:
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej - zagrożenia i wyzwania = Energy Security in European Union - Danger and Challenges
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012) , s. 223-230. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168252194
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Perspektywy rewizji oceny kryteriów konwergencji w świetle kryzysu finansowego 2007-2009 = Perspectives of Revision of Convergence Criteria Assessment in the Light of Finacial Crisis 2007-2009
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012) , s. 231-239. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168252196
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Zastosowanie analizy cojoint do badania preferencji muzycznych = An Application of Conjoint Analysis to Study Music Preferences
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 97 (2012) , s. 177-191. - Tytuł numeru: Modelowanie preferencji a ryzyko '12
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256724
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Rynek funduszy emerytalnych w Chile = The Pension Funds Market in Chile
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 109 (2012) , s. 125-136. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : ubezpieczenia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260156
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Zjawisko mobbingu w organizacjach = E-services in the Labor Market
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 110 (2012) , s. 169-177. - Tytuł numeru: Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168260158
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Tytuł:
Proces delokalizacji działalności badawczo-rozwojowej we współczesnej gospodarce światowej = The Process of Delocalization of Research and Development Activities in the World Economy
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 116 (2012) , s. 189-197. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : internacjonalizacja i konkurencja międzynarodowa : wybrane problemy - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260168
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Tytuł:
Problem internacjonalizacji w zakresie mitygacji ryzyka walutowego = Intenationalization Problem in the Scope of Foreign Exchange Risk Mitigation
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 116 (2012) , s. 199-208. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : internacjonalizacja i konkurencja międzynarodowa : wybrane problemy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168260170
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Tytuł:
Zygmunt Rytel - prekursor prakseologicznej teorii organizacji = Zygmunt Rytel - Precursor of Praxelogic Theory of Organisation
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 77-97. - Tytuł numeru: Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260172
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Tytuł:
Wybrane dokonania polskiej szkoły organizacji w okresie międzywojennym = Selected Accomplishments of the Polish School of Management in the Interwar Period
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 115-132. - Tytuł numeru: Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260174
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Rozwój metod harmonizacji pracy = The Development of Work Harmonization
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 99-114. - Tytuł numeru: Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260176
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Od siły roboczej do kapitału ludzkiego - implikacje dla funkcji personalnej = From Labor Force to Human Capital - Implications for Personnal Function
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 213-229. - Tytuł numeru: Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260666
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Studium paradygmatów współczesnego zarządzania = A Study of the Paradigms of Modern Management
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 423-442. - Tytuł numeru: Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168263650
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Istota ryzyka nierównowagi budżetowej w Polsce = Risk of Unbalanced Budget in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 94-102. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168265760
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Błędna polityka podatkowa przyczyną wzrastających nierówności = Incorrect Tax Policy as a Reason for the Income Inequality Increase
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 331-340. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266024
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Poziom finansowania działalności naukowej szkół wyższych w Polsce = Financing Research Activity of Higher Education Institutions in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 74-81. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266172
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
O kontrowersjach między rządem a samorządem terytorialnym w Polsce w okresie kryzysu finansowego = The Controversy Between the Government and Local Government in Poland During the Financial Crisis
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 235-241. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266190
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
O potrzebie zmian w systemie finansowania powiatów = Impotent Local Government
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 242-252. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266200
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Kryzysowa pomoc publiczna dla realnej gospodarki - perspektywa unii europejskiej = Incorrect Tax Policy as a Reason for the Income Inequality Increase
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 118 (2012) , s. 331-340. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266208
artykuł w czasopiśmie
48

Autor:
Tytuł:
Dylematy polskiego rynku pracy w aspekcie polityk : ekologicznej i zatrudnienia Unii Europejskiej = Dillemas of the Polish Labour Market Policy in the Aspect of the EU Employment and Ecological Policies
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 112 (2012) , s. 51-59. - Tytuł numeru: Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168269716
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy wyceny w rachunkowości przy zastosowaniu wartości godziwej = Some Problems of Fair Value Measurement in Accounting
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 125 (2012) , s. 9-16. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271266
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości = Ethical Aspects of Today Accounting
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 125 (2012) , s. 75-86. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271268
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Wartość godziwa w polityce rachunkowości = The Fair Value in Accounting Policy
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 125 (2012) , s. 123-131. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271270
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Dylematy wyboru pomiędzy wartością godziwą a kosztem historycznym w procesie stanowienia standardów rachunkowości = The Dilemma of Choice Between Fair Value and Historical Cost in the Process of Accounting Standardization
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 125 (2012) , s. 41-50. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271272
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Tytuł:
Wartość godziwa w świetle MSSF 13 Fair Value Measurement = Fair Value in the Context of IFRS 13 Fair Value Measurement
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 125 (2012) , s. 51-60. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271274
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Wprowadzenie Euro a reformy rynku pracy w aspekcie łagodzenia skutków szoków asymetrycznych = EMU, Labour Market Reforms and the Adjustment to Asymmetric Shocks
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 112 (2012) , s. 81-89. - Tytuł numeru: Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271584
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Europejska strategia zatrudnienia - efekty wdrożenia na poziomie krajowym i regionalnym = The European Employment Strategy- Implementation Results on National and Regional Levels
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 112 (2012) , s. 91-98. - Tytuł numeru: Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271586
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Polityka dochodowa na przykładzie Polski = Income Policy - Poland's Example
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 102 (2012) , s. 214-222. - Tytuł numeru: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Egzemplifikacja pojęcia dobrobytu
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168274018
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Architektura zarządzania zasobami ludzkimi wspierająca kreatywność pracowników = Human Resource Management Architecture Supporting the Creativity of Employees
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 114 (2012) , s. 62-70. - Tytuł numeru: Ekonomia kreatywności. Jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279613
artykuł w czasopiśmie
58

Autor:
Tytuł:
Wartość godziwa w wycenie wartości niematerialnych i prawnych = Fair Value Measurement of the Intangible Assets
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 126 (2012) , s. 101-108. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283025
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
W kierunku harmonizacji podatku dochodowego od osób prawnych - propozycje komisji europejskiej = Towards Harmonization of Company Income Tax - European Commission Proposals
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 108 (2012) , s. 516-525. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283809
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Polsce = Greenhouse Gas Emission Trading System in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 93 (2012) , s. 9-21. - Tytuł numeru: Współczesna gospodarka - wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168290073
artykuł w czasopiśmie
61

Autor:
Tytuł:
Wartość godziwa a proces i przesłanki upadłości przedsiębiorstw = The Fair Value in Process of the Bankruptcy of Enterprises
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 126 (2012) , s. 69-79. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168297201
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Wartość godziwa jako narzędzie pomiaru należności kredytowych banku = Fair Value as a Tool of Intangible of the Credit Receivables of Bank
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 126 (2012) , s. 169-177. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168339171
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Wpływ metod wyceny należności kredytowych na wynik finansowy banku = The Influence of the Methods Valuation of the Credit Receivables Impacts on the Financial Result of the Commercial Bank
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 82 (2012) , s. 33-41. - Tytuł numeru: Wycena zasobów gospodarczych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168339181
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Czy można wycenić kapitał intelektualny w oparciu o wartość godziwą? = Is it Possible to Value Intellectual Capital According to Fair Value?
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 126 (2012) , s. 317-326. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168342021
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Ryzyko wywłaszczenia nieruchomości przedsiębiorstw = The Risk of Expropriation of Corporate Real Estate
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 104 (2012) , s. 127-146. - Tytuł numeru: Inwestycje i nieruchomości : wybrane zagadnienia
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168342251
artykuł w czasopiśmie
66

Autor:
Konowalczuk Jan , Ramian Tomasz
Tytuł:
Wspomnienie o profesorze Henryku Walicy
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach2012. - nr 104, s. 207-209. - Tytuł numeru: Inwestycje i nieruchomości : wybrane zagadnienia
Tryb dostępu:
Nr:
2168342309
varia
67

Tytuł:
Uwarunkowania ekonomiczne inwestowania w budynki zrównoważone = Economic Conditions for Investment in Sustainable Buildings
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 155 (2013) , s. 13-27. - Tytuł numeru: Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168265258
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Bariery realizacji inwestycji zależne od gminy a atrakcyjność inwestycyjna polskich miast = Review of Local Barriers to Investment in the Context of Investment Attractiveness of Polish Cities
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 155 (2013) , s. 241-251. - Tytuł numeru: Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Grant pt. Instytucjonalne uwarunkowania działalności inwestycyjnej w Polsce w kontekście zarządzania publicznego na przykładzie wy - branych miast. Nr umowy 4143/B/H03/2011/40.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168265260
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Perspektywy rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w warunkach kryzysu gospodarczego = Prospects for the Development of PPP in Poland During the Global Financial Crisis
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 155 (2013) , s. 246-358. - Tytuł numeru: Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168265262
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na rynku pracy - badania ankietowe = Students of the Economic University in Kraków on the Labour Market - Questionnaire Survey
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 134 (2013) , s. 136-146. - Tytuł numeru: Regionalne i lokalne problemy rynku pracy
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266808
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Analiza potencjału gospodarczego małych miast położonych w strefie funkcjonalnego wpływu ośrodków metropolitalnych w Polsce = Analysis of the Economic Potential of Small Towns Placed in the Metropolies Functional Impact Zone in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 144 (2013) , s. 81-93. - Tytuł numeru: Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego - zastosowanie i efekty w małych miasta - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271026
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii w polskim przemyśle przetwórczym w latach 2004-2010 = Foreign Direct Investments and Transfer of Technology in the Polish Manufacturing Sector during the Years 2004-2010
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 172 (2013) , s. 69-80. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271346
artykuł w czasopiśmie
73

Autor:
Tytuł:
Zagraniczne finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w kontekście dynamizowania postępu technologicznego = R&D Funds from Abroad in the Context of the Technological Change
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 172 (2013) , s. 135-146. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271348
artykuł w czasopiśmie
74

Autor:
Tytuł:
Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej po wybuchu globalnego kryzysu gospodarczego = Common International Trade Policy of the European Union after the Outbreak of Global Economic Crisis
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 172 (2013) , s. 177-191. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271350
artykuł w czasopiśmie
75

Autor:
Tytuł:
Konieczność zmian w strukturze siatki finansowej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo usług finansowych : perspektywa ryzyka = Need for Changes in the Structure of the European Union Financial Safety Net and Security Financial of Services : the Risk of Perspective
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 172 (2013) , s. 192-204. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271352
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Problemy terminologiczne teorii i praktyki corporate governance = Corporate Governance as a New Area of Knowledge and Practice
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 141 (2013) , s. 37-50. - Tytuł numeru: Governance - korporacje, instytucje publiczne, sieci
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271378
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Consumer Perception of Mobile Commerce in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 151 (2013) , s. 87-95. - Tytuł numeru: La societe de l'information : perspective europeenne et globale : les usages et les risques d'Internet pour les citoyens et les consommateurs - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271390
artykuł w czasopiśmie
78

Autor:
Łapczyński Mariusz , Białowąs Sylwester
Tytuł:
Discovering Patterns of Users' Behaviour in an e-Shop - Comparison of Consumer Buying Behaviours in Poland and Other European Countries
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 151 (2013) , s. 144-153. - Tytuł numeru: La societe de l'information : perspective europeenne et globale : les usages et les risques d'Internet pour les citoyens et les consommateurs - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271394
artykuł w czasopiśmie
79

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania globalne i regionalne bezpieczeństwa energetycznego Polski = Global and Regional Determinants of Energy Security of Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 139 (2013) , s. 93-100. - Tytuł numeru: Współczesne problemy ekonomiczne : polityka państwa a proces globalizacji
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168273386
artykuł w czasopiśmie
80

Autor:
Tytuł:
Państwo i rynek w sektorze ochrony zdrowia w Polsce : kierunki i perspektywy = Government and Market in the Polish Health Care : Directions and Perspectives
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 139 (2013) , s. 260-267. - Tytuł numeru: Współczesne problemy ekonomiczne : polityka państwa a proces globalizacji
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168273916
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Płaca minimalna w świetle teorii kapitału ludzkiego = Minimum Wages in Context of Human Capital Theory
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 161 (2013) , s. 63-72. - Tytuł numeru: Społeczno-ekonomiczne problemy rynku pracy
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279007
artykuł w czasopiśmie
82

Tytuł:
Program "Moje Boisko-Orlik 2012" jako element wspomagający polski rynek pracy = 'My Pitch-Orlik 2012' Program as an Element Supporting Polish Labour Market
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 161 (2013) , s. 193-201. - Tytuł numeru: Społeczno-ekonomiczne problemy rynku pracy
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279009
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Identyfikacja struktur klastrowych oraz efekty ich funkcjonowania w Unii Europejskiej = Identification of Cluster Structures and Effects of their Operation in the European Union
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 156 (2013) , s. 137-155. - Tytuł numeru: Systemy gospodarcze i ich ewolucja : aspekt mikro- i mezospołeczny
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279011
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Wybrane metody klasyfikacyjne oraz ich efektywność w prognozowaniu upadłości firm = Selected Classification Methods and their Effectiveness in Firms' Collapsing Prediction
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 152 (2013) , s. 119-139. - Tytuł numeru: Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279013
artykuł w czasopiśmie
85

Autor:
Tytuł:
Services Centres in Poland as the Consequences of the Information Revolution
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 150 (2013) , s. 76-88. - Tytuł numeru: La societe de l'information : perspective europeenne et globale : les usages et les risques d'Internet pour les citoyens et les consommateurs - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279015
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Ewolucja form i roli obiektów sportowych w turystyce miejskiej = The Evolution of Forms and the Role of Sports City Tourism
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 147 (2013) , s. 9-20. - Tytuł numeru: Turystyka miejska : prawidłowości i determinanty rozwoju
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279023
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Miasto - przestrzeń turystyczna Polaków = The City - Tourism Space of Poles
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 147 (2013) , s. 94-106. - Tytuł numeru: Turystyka miejska : prawidłowości i determinanty rozwoju
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279025
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Turystyka miejska Francuzów na przykładzie Krakowa = Urban Tourism of Frenchmen on the Example of Cracow
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 147 (2013) , s. 117-132. - Tytuł numeru: Turystyka miejska : prawidłowości i determinanty rozwoju
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279027
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Samozatrudnienie jako element systemowego wsparcia rynku pracy w Polsce = Self-employment as Part of the Suport System of Labor Market Policy in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 145 (2013) , s. 197-207. - Tytuł numeru: Systemy gospodarcze i ich ewolucja : aspekty makro- i mezoekonomiczne
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279033
artykuł w czasopiśmie
90

Autor:
Hołda Artur , Malik Gabriela
Tytuł:
Modelowanie zależności cen kontraktów terminowych na produkty rolne notowanych na giełdzie towarowej w Chicago z wykorzystaniem funkcji kopuli = Copula-Based Modeling the Correlations between Commodity Futures Prices Quoted on the CME
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 135 (2013) , s. 64-78. - Tytuł numeru: Analiza i wspomaganie decyzji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279035
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Lekcje z doświadczeń Islandii w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu finansowego = Lessons from Iceland 's Experience in Anticrisis Activities
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 170 (2013) , s. 190-205. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane czynniki instytucjonalne i procesy realne w warunkach światowej niestabilności - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168284705
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Raporty okresowe spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce jako podstawowe źródło informacji dla inwestorów = Periodic Reports of Public Companies Listed on Regulated Markets in Poland as a Main Source of Information for Investors
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 174 (2013) , s. 223-235. - Tytuł numeru: Innowacje w bankowości i finansach. T. 2
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168288277
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Ocena efektywności wybranych strategii inwestowania cyklicznego na polskim rynku kapitałowym w świetle mierników opartych na modelu CAPM = Evaluation of the Effectiveness of Selected Technical Trading Rules on the Polish Stock Market Usign the Measures Created on the Base of Capm
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 163 (2013) , s. 113-130. - Tytuł numeru: Modelowanie preferencji a ryzyko '13 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291759
artykuł w czasopiśmie
94

Autor:
Tytuł:
Specific Analytical Perspectives in the Modelling of Workflow Systems = Specyficzne perspektywy analityczne w modelowaniu systemów Workflow
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 153 (2013) , s. 133-147. - Tytuł numeru: Cognition and Creativity Support Systems - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294109
artykuł w czasopiśmie
95

Tytuł:
Determinanty wykorzystania współczesnych targów jako skutecznego narzędzia realizowania celów public relations = The Determinants of Using Contemporary Trade Shows as an Effective Tool of Implementation for Public Relations Purposes
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 157 (2013) , s. 194-203. - Tytuł numeru: Wykorzystanie nowych mediów w public relations - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168322199
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Zarządzanie rozwojem w kontekście nowej polityki regionalnej = Management of Development in the Context of the New Regional Policy
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 169 (2013) , s. 157-167. - Tytuł numeru: Zarządzanie publiczne : koncepcje, metody, techniki - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168330011
artykuł w czasopiśmie
97

Autor:
Konowalczuk Jan , Ramian Tomasz
Tytuł:
Potrzeby informacyjne inwestorów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości - propozycja systematyki danych = Investors' Information Needs in Decision - Making Process on Real Estate Market - the Proposal of Data Systematization
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 155 (2013) , s. 263-274. - Tytuł numeru: Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168341983
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce = Sustainable Development of Agriculture and Rural Areas in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014) , s. 149-158. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168274835
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
Woluntaryzm ekonomiczny w Unii Europejskiej a nowy model jej funkcjonowania w warunkach kryzysu = Economic Voluntarism in the European Union and the New Model of its Operation During the Crisis
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014) , s. 9-19. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168277621
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Wpływ uwarunkowań społeczno-gospodarczych na ewolucję polityki innowacyjnej w Szwecji = Influence of Socio-economic Conditions on Evolution of Innovation Policy in Sweden
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014) , s. 109-117. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278233
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020 = Developmental Conditions of Region Sine the Context of the Assumption of European Cohesion Policy for the Period 2014-2020
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014) , s. 118-127. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278235
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce = Functioning of Special Economic Zones in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014) , s. 180-193. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278239
artykuł w czasopiśmie
103

Autor:
Tytuł:
Normatywny wymiar koncepcji homo oeconomicus = Normative Dimension of the Concept Homo Oeconomicus
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 180 (2014) , s. 46-54. - Tytuł numeru: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : racjonalność - efektywność - etyka. Cz. 1, Problemy teoretyczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283119
artykuł w czasopiśmie
104

Tytuł:
Rozważania Miltona Friedmana o demokracji i nierównościach społecznych = The Reflections of Milton Friedman about Democracy and Social Inequality
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 180 (2014) , s. 136-144. - Tytuł numeru: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : racjonalność - efektywność - etyka. Cz. 1, Problemy teoretyczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283401
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
Marketing relacyjny i marketing wartości - w kierunku paradygmatu zintegrowanego = Relationship Marketing and Value-Based Marketing - Towards an Integrated Paradigm
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 182 (2014) , s. 11-19. - Tytuł numeru: Zarządzanie relacjami w biznesie : współczesne wyzwania - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283403
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Ocena współpracy przedsiębiorstw w zakresie działań innowacyjnych na przykładzie województwa małopolskiego = The Cooperation of Enterprises in the Field of Innovation Activities on the Example of the Malopolska Province
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 183 (2014) , s. 11-21. - Tytuł numeru: Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań. Cz. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283405
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Uwarunkowania tworzenia innowacji organizacyjnych = Conditions of Creating Organisational Innovations
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 183 (2014) , s. 22-31. - Tytuł numeru: Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań. Cz. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283409
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Diagnoza innowacyjności przedsiębiorstw regionu Małopolski = Diagnosis of Innovativeness of Enterprises from the Małopolska Region
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 183 (2014) , s. 68-77. - Tytuł numeru: Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań. Cz. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283417
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
Analiza zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa w kontekście innowacyjności = An Analysis of the Company's Development Potential in the Context of Innovativeness
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 183 (2014) , s. 173-184. - Tytuł numeru: Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań. Cz. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283419
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
Formy innowacji strukturalnych w doskonaleniu strategii organizacyjnych = Structural Forms of Innovation in Improving Organizational
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 183 (2014) , s. 197-207. - Tytuł numeru: Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań. Cz. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283425
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora = Characteristics of Multivariate Financial Items Based on Definition of the Power of a Vector
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 189 (2014) , s. 27-39. - Tytuł numeru: Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287121
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
Współczynnik ekscesu wektora losowego = Excess Kurtosis of a Random Vector
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 28-38. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291043
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
O pewnym modelu pozwalającym identyfikować k najbardziej podejrzanych rekordów w zbiorze danych księgowych w procesie wykrywania oszustw finansowych = About a Model Identifying the k Most Suspicious Records in an Accounting Data Set in the Process of Financial Fraud Detection
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 11-19. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291049
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
Statystyczna analiza nośników energii ze źródeł odnawialnych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej = The Market of Renewable Energy Sources in Poland - Statistical Analysis
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 68-78. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291129
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Modele Copula M-GARCH o rozkładach niezmienniczych na transformacje ortogonalne = Copula M-GARCH Models with Coordinate Free Conditional Distributions
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 134-142. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291131
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów = The Application of Selected Methods of Linear Ordering to Build Quality Rankings of Honey
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 125-133. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291137
artykuł w czasopiśmie
117

Tytuł:
Zastosowanie modelu hazardu proporcjonalnego Coxa do badania czasu "życia scenicznego" dzieł operowych = The Application of the Cox Proportional Hazard Model to Research the Duration of "Stage Life" of the Opera Works
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 143-153. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291143
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Spójność ekonomiczna regionów Polski przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej = Economic Cohesion of Polish Regions Before and After Accession to the European Union
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 172-180. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291147
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Pomoc de minimis jako instrument polityki pomocy publicznej w Unii Europejskiej = De Minimis Aid as an Instrument of State Aid Policy in the European Union
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 198, cz. 1 (2014) , s. 109-121. - Tytuł numeru: Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 1 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291433
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
Zasada przejrzystości finansów publicznych a wpływy z prywatyzacji = The Principle of Transparency of Public Finance and Privatization Proceeds
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 198, cz. 1 (2014) , s. 95-108. - Tytuł numeru: Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 1 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291435
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego = Long-Term Financial Forecast as an Instrument of Financial Management of Local Government Units
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 198, cz. 1 (2014) , s. 166-176. - Tytuł numeru: Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 1 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291437
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Terminy płatności faktur w obrocie gospodarczym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej = Invoices Due Dates in Poland in Comparison with Other European Union Countries
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 198, cz. 2 (2014) , s. 131-140. - Tytuł numeru: Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168292047
artykuł w czasopiśmie
123