Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:


Autor: Niemczyk Agata
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 255.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Tytuł:
Wpływ cyklu życia rodziny i wykształcenia na potrzeby gospodarstwa domowego
Źródło:
Gospodarstwo Domowe w Kraju i na Świecie : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Gospodarstwa Domowego. - 4 (1993) , s. 23-25 - Bibliogr.
Nr:
2168284853
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Wpływ kredytów i oszczędności na konsumpcję gospodarstw domowych = Influence of Loans and Savings on Households' Consumption Levels
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 442 (1994) , s. 5-11. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248158
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Zmiany poziomu i struktury konsumpcji żywności w gospodarstwach pracowniczych w latach 1989-1990 = Changes in Level and Structure of Food Consumption in Hired Labour Households in 1989-1990 Period
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 420 (1994) , s. 81-91. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256152
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Zachowania konsumentów na rynku : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997
Opis fizyczny:
65, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168239782
podręcznik
5

Tytuł:
Rodzinne decyzje
Źródło:
Marketing w Praktyce. - nr 6 (28) (1999) , s. 42-44
Nr:
2168262640
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Czynniki ekonomiczne kształtujące konsumpcję w polskich gospodarstwach domowych
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 4-5 (1999) , s. 25-32
Nr:
2168232714
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Zróżnicowanie konsumpcji w zależności od wysokości dochodów = Consumption Differentiation Depending on the Income Level
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 44, nr 6 (457) (1999) , s. 34-43. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168248832
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Przeobrażenia w wyposażeniu polskich gospodarstw domowych
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 6 (2000) , s. 32-36
Nr:
2168237024
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji = The Household as Consumption Entity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 541 (2000) , s. 63-80. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248340
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Demograficzne uwarunkowania konsumpcji
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 7 (2000) , s. 14-18
Nr:
2168234318
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Transformacja struktury konsumpcji polskich gospodarstw domowych
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 4 (2000) , s. 33-39
Nr:
2168237014
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce (lata 1989-1998)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2000
Opis fizyczny:
253 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 14 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/583
Nr:
2168310937
doktorat
13

Tytuł:
Subiektywna opinia : kondycja gospodarstw domowych
Źródło:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 2 (2000) , s. 40-41
Tryb dostępu:
Nr:
2168314041
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Zmiany w zróżnicowaniu spożycia żywności polskich gospodarstw domowych w okresie przemian gospodarczych
Źródło:
Konsument żywności i jego zachowania rynkowe : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000 / red. nauk. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2000, s. 190-200
ISBN:
83-7244-144-8
Nr:
2168244012
rozdział w materiałach konferencyjnych
15

Tytuł:
Zmiany konsumpcji polskich gospodarstw miejskich i wiejskich
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 2 (2000) , s. 15-18
Nr:
2168248830
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Żywność w strukturze spożycia gospodarstw domowych
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 8 (2000) , s. 8-12
Nr:
2168234320
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Zmiany konsumpcji w gospodarstwach domowych = Changes in Consumption of Households
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 46, nr 4(479) (2001) , s. 35-45 - Bibliogr.
Nr:
2168234336
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa w świetle integracji z Unią Europejską = Agriculture's Opportunities and Threats in the Light of Integration with the EU
Źródło:
Wieś i Rolnictwo. - nr 3 (112) (2001) , s. 87-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234340
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Poziom rozwoju społecznego w nowym układzie administracyjnym Polski = The Social Development Level in the New Administrative Configuration of Poland
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 3-4 (2001) , s. 289-300. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52288
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Sytuacja materialna wiejskich gospodarstw domowych w Polsce
Źródło:
Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce : socjologiczne, ekonomiczne i polityczne aspekty problemu / red. nauk. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Eugeniusz Kośmicki, Henryk Januszek - Poznań: AR, 2001, s. 181-194. - Streszcz.
ISBN:
83-900783-9-2
Nr:
2168314037
rozdział w monografii
21

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa: Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską, Kraków, Polska, od 2001-01-11 do 2001-01-12
Tytuł:
Polskie rolnictwo w obliczu integracji z Unią Europejską = Polish Agriculture in the Light of Integration with the European Union
Źródło:
Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 11-12 stycznia 2001 / red. nauk. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2001, s. 103-111. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7244-175-8
Nr:
2168234470
rozdział w materiałach konferencyjnych
22

Tytuł:
Zmiany w konsumpcji polskich gospodarstw domowych w ujęciu przestrzennym w pierwszej połowie lat 90. = Changes in the Consumption of Polish Hauseholds, Expressed Spatially, in the First Half of the 1990s.
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 612 (2002) , s. 41-59. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224414
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Konsumpcja w gospodarstwach domowych w Polsce i w niektórych krajach UE = Consumption of Households in Poland and Some Countries of the European Union
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 47, nr 12 (2002) , s. 53-66 - Bibliogr.
Nr:
2168234334
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Proces zaspokajania potrzeb w gospodarstwie domowym = The Process of Satisfying Needs in a Household
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 579 (2002) , s. 21-35. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52295
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Gospodarstwo domowe osób pracujących na własny rachunek jako skuteczny podmiot gospodarujący = The Self-employed Household - an Effective Economic Unit
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 143-154. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168224926
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej (podobieństwa i różnice)
Źródło:
Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych / red. nauk. Zofii Kędzior i Ewy Kieżel - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 55-62. - summ.
Seria:
(Konsumpcja, Rynek, Marketing)
ISBN:
83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7
Nr:
2168226273
rozdział w materiałach konferencyjnych
27

Tytuł:
Nierówności społeczno-ekonomiczne w sferze konsumpcji żywności w okresie przemian rynkowych
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (październik) (2002) , s. 152-157
Nr:
2168292351
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Zaawansowanie procesów transformacji gospodarczej w krajach Europy Środkowowschodniej pod koniec lat 90. - próba oceny = Advancement of the Economic Transformation Processes in Central and Eastern Europe in the Late 1990s - an Attempt to Appraise the State of Affairs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 612 (2002) , s. 31-40. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224412
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Diagnoza zmian w strukturach konsumpcji polskich gospodarstw domowych (lata 1993 - 2000)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
146 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
34/KBK/4/2002/S
Sygnatura:
NP-842/Magazyn
Nr:
2168314039
naukowo-badawcze
30

Tytuł:
Kierunki zmian dyspersji dochodowej polskich gospodarstw domowych w okresie przemian rynkowych = Differentiation of Incomes Between Polish Households in the Time of System Transformation
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 3 (2003) , s. 299-310. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233786
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Wykorzystanie procedury unitaryzacji w ocenie przestrzennych różnic konsumpcji gospodarstw domowych = Application of Unitarization Procedures in the Assessment of Spatial Differences in Household Consumptions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 621 (2003) , s. 43-56. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52276
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Przestrzenne różnice poziomu życia ludności w Polsce w 2001 r. w świetle procedury unitaryzacji
Źródło:
Regionalne zróżnicowanie jakości życia / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003, s. 27-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-85809-82-1
Nr:
2166176882
rozdział w monografii
33

Tytuł:
Uwarunkowania kulturowe jako czynnik kształtujący konsumpcję gospodarstw domowych = Cultural Backgrounds as a Factor Influencing Household Consumption
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 621 (2003) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52275
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Badanie rynkowych zachowań konsumentów : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Opis fizyczny:
72 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-207-3
Nr:
2168222910
skrypt
35

Tytuł:
Wzorce konsumpcji pracowników najemnych w świetle badań budżetów gospodarstw domowych
Źródło:
Metody statystyczne w analizie wydatków gospodarstw domowych / kier. tematu: Barbara PODOLEC ; zespół: Paweł ULMAN, Agata NIEMCZYK, Agnieszka Walicka, Marcin SALAMAGA2004, s. 1[96]-75[170] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-961/Magazyn
Nr:
2168276051
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Tytuł:
Przeobrażenia w warunkach funkcjonowania gospodarstw domowych na przełomie XX i XXI wieku
Źródło:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK] - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 123-124. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-908535-8-2
Nr:
2168218128
varia
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Partnerstwo w promocji gminy
Źródło:
Lokalne układy partnerskie / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 231-236. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-87-249-93-9
Nr:
2166599805
rozdział w monografii
38

Tytuł:
Konsument we współczesnym świecie = Consumer in the Contemporary World
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 2 (2004) , s. 165-170. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Nr:
52253
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Struktura i jakość usług turystycznych
Źródło:
Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004, s. 83-88. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-88887-48-3
Nr:
2166339211
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Zróżnicowanie społeczno-zawodowe wzorów konsumpcji gospodarstw domowych = Socio-occupational Differentiation of Household Consumption
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 697 (2005) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52302
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Specyfika czasu wolnego
Źródło:
Sposoby zagospodarowania czasu wolnego Polaków / kierownik tematu: Leszek RUDNICKI2005, s. 7-35
Sygnatura:
NP-1058/Magazyn
Nr:
2168291803
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Tytuł:
Przeobrażenia warunków funkcjonowania gospodarstw domowych = Transformation of Household Living Standards
Źródło:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 609-627. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
Nr:
2166197072
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Kultura jako instrument komunikacji marketingowej
Źródło:
Kultura w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego państw i regionów Unii Europejskiej : III międzynarodowy kongres "Kultura-Gospodarka-Media", Kraków, 13-16 października 2004 / [red. merytoryczna Zina Jarmoszuk] - Kraków ; Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2005, s. 168-171
ISBN:
83-921176-0-3
Nr:
2166197239
rozdział w materiałach konferencyjnych
44

Autor:
Fudaliński Janusz , Niemczyk Agata , Gawron Iwona , Trzcińska Honorata , Zacłon Tomasz
Tytuł:
Analiza potencjału turystycznego pogranicza polsko-słowackiego - wybrane aspekty : raport z badań
Adres wydawniczy:
Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Starostwo Powiatowe, 2005
Opis fizyczny:
184 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Do raporty dołączony jest aneks pt.: "Potencjał turystyczny słowackiej części pogranicza",
Nr:
2168225340
raport/sprawozdanie
45

Tytuł:
Turystyka jako forma zagospodarowania czasu wolnego
Źródło:
Sposoby zagospodarowania czasu wolnego Polaków / kierownik tematu: Leszek RUDNICKI2005, s. 62-91
Sygnatura:
NP-1058/Magazyn
Nr:
2168291807
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Wzory spożycia żywności w gospodarstwach domowych pracowników najemnych w Polsce = Models of Foodstuffs Consumption of Employees' Households in Poland
Źródło:
Konsument żywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej / red. nauk. Krystyna Gutkowska, Lucyna Narojek - Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2005, s. 322-330. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7244-628-8
Nr:
2166197205
rozdział w monografii
47

Tytuł:
Użyteczność badań dotyczących znajomości regionu dla działalności marketingowej twórców megaproduktu - wybrane aspekty : przypadek regionu nowosądeckiego = The Usefulness of Regional Research in the Marketing of Megaproducts - Selected Aspects : the Instance of the Nowy Sącz Region
Źródło:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. - 21 (2006) , s. 117-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225658
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Proces zaspokajania potrzeb
Źródło:
Zróżnicowanie wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku w latach 1995-2005 / kierownik tematu: Józef POCIECHA2006, s. 20-33
Program badawczy:
58/KBK/1/2006/S
Sygnatura:
NP-1124/Magazyn
Nr:
2168326769
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Web Consumers in the Process of Consumption Globalisation
Źródło:
Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium / Edited by: Jaroslav Ďaďo, Helena Čierna, Eva Poliačiková - Banská Bystrica: Matej Bel University, Faculty of Economics, 2006, s. 244-252 - Bibliogr.
ISBN:
80-8083-262-5
Nr:
2165931788
rozdział w materiałach konferencyjnych
50

Tytuł:
Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji
Źródło:
Zróżnicowanie wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku w latach 1995-2005 / kierownik tematu: Józef POCIECHA2006, s. 5-11
Program badawczy:
58/KBK/1/2006/S
Sygnatura:
NP-1124/Magazyn
Nr:
2168326765
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Wpływ wielkości gospodarstwa na stan jego wyposażenia w przedmioty trwałego użytkowania
Źródło:
Zróżnicowanie wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku w latach 1995-2005 / kierownik tematu: Józef POCIECHA2006, s. 79-83
Program badawczy:
58/KBK/1/2006/S
Sygnatura:
NP-1124/Magazyn
Nr:
2168326779
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Wzory konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej = Household Consumption Patterns in Poland and Selected European Union Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 716 (2006) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52307
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania
Źródło:
Zróżnicowanie wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku w latach 1995-2005 / kierownik tematu: Józef POCIECHA2006, s. 50-57
Program badawczy:
58/KBK/1/2006/S
Sygnatura:
NP-1124/Magazyn
Nr:
2168326775
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Wzorce konsumpcji pracowników najemnych w konfrontacji z innymi grupami gospodarstw domowych = Consumption Models of Paid Employees vs. Others Groups of Households
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 1 (536) (2006) , s. 20-28. - Summ., rez.
Nr:
51951
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Potrzeby gospodarstw domowych i ich klasyfikacja
Źródło:
Zróżnicowanie wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku w latach 1995-2005 / kierownik tematu: Józef POCIECHA2006, s. 11-20
Program badawczy:
58/KBK/1/2006/S
Sygnatura:
NP-1124/Magazyn
Nr:
2168326767
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Przestrzenna dyferencjacja wyposażenia gospodarstw domowych
Źródło:
Zróżnicowanie wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku w latach 1995-2005 / kierownik tematu: Józef POCIECHA2006, s. 83-90
Program badawczy:
58/KBK/1/2006/S
Sygnatura:
NP-1124/Magazyn
Nr:
2168326781
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora usług turystycznych : (wybrane problemy)
Źródło:
Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej / [red. nauk. Kazimierz A. Kłosiński] - Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2007, s. 95-103
ISBN:
83-60028-21-4
Nr:
2166196987
rozdział w monografii
58

Tytuł:
Marketing w sferze kultury : wybrane problemy
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Opis fizyczny:
87 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-350-1
Nr:
51926
skrypt
59

Tytuł:
Nabywcy dóbr i usług kultury i ich postępowanie na rynku (wybrane aspekty) = Consumers of Cultural Goods and Services and their Market Behaviour (Selected Aspects)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 742 (2007) , s. 43-65. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51052
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Ocena stopnia dostosowania infrastruktury turystycznej do potrzeb rynku biznesowego
Źródło:
Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : na przykładzie Krakowa / kierownik tematu: Józef SALA2007, s. 173-189
Sygnatura:
NP-1200/Magazyn
Nr:
2168275899
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Partnerstwo na rynku kultury = Partnership at the Culture Market Area
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 12 (2007) , s. 91-99. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : w kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej. T. 2
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 473)
Nr:
2166197018
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Użyteczność badań marketingowych w sferze kultury = Marketing Research in the Culture
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1171 (2007) , s. 44-55. - Tytuł numeru: Problemy teorii i praktyki marketingu - Bibliogr.
Seria:
(Marketing ; 3)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51026
artykuł w czasopiśmie
63

Konferencja:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Tytuł:
Warunki życia pracowników najemnych w Polsce w świetle badań budżetów gospodarstw domowych
Źródło:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 71-82 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165921026
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Turystyka jako forma zagospodarowania czasu wolnego
Źródło:
Jakość usług turystycznych a ochrona praw konsumenta : materiały pokonferencyjne VII konferencji naukowo-branżowej "Konsument na rynku turystycznym: jakość usług turystycznych a ochrona praw konsumenta", Katowice, 18 października 2007 roku / red. Tadeusz Burzyński, Michał Żemła - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2007, s. 19-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-02-0
Nr:
2166196832
rozdział w materiałach konferencyjnych
65

Tytuł:
Dziedzictwo kulinarne jako element tworzący jakość produktu turystycznego
Źródło:
Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie. - t. 7 (2008) , s. 198-208 - Bibliogr.
Nr:
2165948550
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Turysta wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju (wyniki badań ankietowych) = Tourists' Reactions to Sustainable Development (Results of a Survey)
Źródło:
Zrównoważony rozwój turystyki / red. nauk. Stanisław Wodejko - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008, s. 71-82. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-410-9
Nr:
2162107873
rozdział w monografii
67

Tytuł:
Oferta kulturalna jako element towarzyszący imprezie sportowej w kontekście Euro 2012
Źródło:
Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia / red. W. Włodzimierz Gaworecki, Zbigniew Mroczyński - Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa; na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, 2008, s. 356-364 - Bibliogr.
ISBN:
978-8389081-17-9 ; 978-83-7531-072-6
Nr:
2165948036
rozdział w materiałach konferencyjnych
68

Tytuł:
Media w strukturze źródeł informacji o miejscu docelowym podróży : na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie
Źródło:
Gospodarka turystyczna w XXI wieku : problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej / red. Stefan Bosiacki - Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2008, s. 135-143 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ; nr 386)
ISBN:
978-83-61414-04-9
Nr:
2165900126
rozdział w monografii
69

Tytuł:
Zagospodarowanie czasu wolnego przez uczestnictwo w turystyce (na przykładzie Polski) = Free Time Spent on Tourism (on the Example of Poland)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 788 (2008) , s. 39-55. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50364
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Wirtualizacja kultury
Źródło:
Świat Marketingu. - Czerwiec (2008) . - [odczyt: 22.03.2011] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2166196722
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Zachowania Europejczyków w czasie wolnym : (wybrane problemy) = Europeans' Behaviour during Their Leisure Time : (Selected Problems)
Źródło:
Współczesny marketing : trendy, działania / red. nauk. Genowefa Sobczyk - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 274-279. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1802-4
Nr:
2165948469
rozdział w monografii
72

Tytuł:
Changes to Consumer Behaviour in the Environment of the Global Tourist Market
Źródło:
Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium / [ed. by: Jaroslav Ďaďo, Janka Petrovičova] - Banská Bystrica: Faculty of Economics Matej Bel University, 2008, s. 169-173. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-89382-00-2
Nr:
2165998204
rozdział w materiałach konferencyjnych
73

Tytuł:
Determinanty uczestnictwa w turystyce religijnej
Źródło:
Kraków jako ośrodek turystyki religijnej / kierownik tematu: Józef SALA2008, s. 41-64
Sygnatura:
NP-1254/Magazyn
Nr:
2168306597
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Istota i specyfika turystyki religijnej
Źródło:
Kraków jako ośrodek turystyki religijnej / kierownik tematu: Józef SALA2008, s. 6-40
Sygnatura:
NP-1254/Magazyn
Nr:
2168306587
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Mnożnik turystyczny w Polsce jako regionie zjednoczonej Europy : próba pomiaru
Źródło:
Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji / red. nauk. Grzegorz Gołembski - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008, s. 257-268
ISBN:
978-83-7417-363-6
Nr:
2165897201
rozdział w monografii
76

Tytuł:
Podstawy ekonomiki i organizacji czasu wolnego
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
87 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-410-2
Nr:
51858
skrypt
77

Tytuł:
Uczestnictwo w kulturze jako motyw zachowań turystycznych : studium teoretyczno-empiryczne
Źródło:
W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową / red. Marek Kazimierczak - Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2008, s. 159-169. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ; nr 388)
ISBN:
978-83-61414-09-4
Nr:
2165899864
rozdział w monografii
78

Tytuł:
Aktywność turystyczna Europejczyków = The Tourist Activity of Europeans
Źródło:
Polska w Unii Europejskiej / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2008, s. 93-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60822-50-0
Nr:
2165641833
rozdział w monografii
79

Tytuł:
Ocena stopnia dostosowania infrastruktury turystycznej do potrzeb rynku biznesowego
Źródło:
Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa) / red. nauk. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 157-172
ISBN:
978-83-929699-0-7
Nr:
2168306691
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
304 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
28/KT/2/09/S/492
Sygnatura:
NP-1296/Magazyn
Nr:
2168251470
naukowo-badawcze
81

Autor:
Niemczyk Agata , Trzcińska Honorata
Tytuł:
Przemiany demograficzne w Polsce i ich konsekwencje dla rynku turystyki uzdrowiskowej
Źródło:
Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy / red. Mirosław Boruszczak - Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, s. 353-363. - Zadanie zostało wykonane na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89081-23-0 ; 978-83-7531-073-3
Nr:
2165927721
rozdział w monografii
82

Tytuł:
Uczelnia - biznes - jednostki samorządu terytorialnego
Źródło:
Kurier UEK2009. - nr 1 (26), s. 17
Tryb dostępu:
Nr:
2168348256
varia
83

Tytuł:
Promocja szeptana jako realne i potencjalne źródło informacji o obszarze recepcji turystycznej (na przykładzie Krakowa) = Word-of-Mouth Promotion as a Real and Potential Source of Information about the Tourist Reception Area (On the Example of Cracow)
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 50 (2009) , s. 246-252. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51265
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe magnesem przyciągającym turystów do wielkich miast : na przykładzie Krakowa = Cultural Heritage as a Magnet Attracting the Tourists to Great Cities : on Example of Krakow
Źródło:
Marketing w rozwoju turystyki / red. Jacek Chotkowski - Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009, s. 91-104. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografia Wydziału Ekonomii i Zarządzania - Politechnika Koszalińska ; 161)
Nr:
2165890363
rozdział w monografii
85

Tytuł:
Lojalność Niemców w przyjazdach turystycznych do Krakowa : mit czy rzeczywistość = Loyalty of the German Tourists in Krakow - Myth or Reality
Źródło:
Kontrowersje wokół marketingu w Polsce : niepewność i zaufanie a zachowania nabywców / red. nauk. Lechosław Garbarski, Jolanta Tkaczyk. - Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; Akademia Leona Koźmińskiego, 2009, s. 612-624. - Summ.
ISBN:
978-83-61408-36-9 ; 978-83-89437-24-2
Nr:
2161874875
rozdział w monografii
86

Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe a marketing miast i regionów = Cultural Heritage and the Marketing of Cities and Regions
Źródło:
Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki w regionie / red. Kazimierz Obodyński, Milan Ďuriček, Anna Nizioł - Rzeszów: Akademia Europejska na rzecz Euroregionu Karpackiego; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2009, s. 32-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89721-24-4
Nr:
2165927584
rozdział w monografii
87

Tytuł:
Wiejska turystyka kulturowa jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów
Źródło:
Marka wiejskiego produktu turystycznego : monografia / red. Piotr Palich - Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej, 2009, s. 157-164. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7421-077-5
Nr:
2165872441
rozdział w monografii
88

Autor:
Niemczyk Agata , Zacłona Tomasz
Tytuł:
Funkcja turystyczna wybranych regionów województwa małopolskiego = Tourist Function of the Chosen Regions in the Małopolskie Province
Źródło:
Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2009, s. 124-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60822-82-1
Nr:
2165632527
rozdział w monografii
89

Tytuł:
Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2009
Opis fizyczny:
118 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa,
Tryb dostępu:
Nr:
2165707920
raport/sprawozdanie
90

Tytuł:
Turystyka biznesowa a rozwój infrastruktury
Źródło:
Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa) / red. nauk. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 41-73
ISBN:
978-83-929699-0-7
Nr:
2165698505
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Internet jako nowoczesne medium na współczesnym rynku turystycznym = Internet as a Modern Medium on Contemporary Tourist Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 42 (2009) , s. 567-573. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 559)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165927625
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Jakość usług tworzących produkt turystyczny obszaru w opinii klientów : na przykładzie Krakowa = Quality of Services Contributing to a Tourist Product as Perceived by the Customers : an Example of Krakow
Źródło:
Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach / red. nauk. Iga Rudawska, Magdalena Soboń - Warszawa: Difin SA, 2009, s. 353-361. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-031-9
Nr:
2165889976
rozdział w monografii
93

Tytuł:
Znaczenie kultury w strategii rozwoju obszaru recepcji turystycznej
Źródło:
Dziedzictwo i turystyka w Europie XXI wieku - dystanse i przenikanie kultur : zbiór studiów / red. Tomasz Studzieniecki - Gdynia; Lubieszynek: Academia Europa Nostra, 2009, s. 25-32 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927537-0-4
Nr:
2165890812
rozdział w monografii
94

Tytuł:
Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : gestorzy turystyki MICE : raport końcowy
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2009
Opis fizyczny:
160 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa,
Tryb dostępu:
Nr:
2165718325
raport/sprawozdanie
95

Tytuł:
Obiekty sakralne jako elementy dziedzictwa kulturowego i ich związek z ruchem turystycznym : (na przykładzie Kalwarii Zebrzydowskiej) = The Sacral Objects as a Component of Cultural Heritage and Their Relationship with Tourist Movements (on the Example of Kalwaria Zebrzydowska)
Źródło:
Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. T. 7, Aspekty społeczne : ruch turystyczny, turystyka osób niepełnosprawnych, turystyka zdrowotna, przestrzeń turystyczna w świadomości społecznej / red. Zygmunt Młynarczyk i Alina Zajadacz - Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2010, s. 67-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Seria Turystyka i Rekreacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia i Prace ; T. 7)
ISBN:
978-83-62662-48-7
Nr:
2168230848
rozdział w monografii
96

Tytuł:
Turystyka miejska w Polsce w warunkach globalizacji rynku turystycznego = City Tourism in Poland in the Environment of the Global Tourist Market
Źródło:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 482-498. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
Nr:
2165695676
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Turystyka transgraniczna w powiecie nowosądeckim : szanse i zagrożenia
Źródło:
Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, 2010, s. 76-87. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Sądeckie Zeszyty Naukowe ; t.1)
ISBN:
978-83-62735-00-6
Tryb dostępu:
Nr:
2166120852
rozdział w monografii
98

Tytuł:
Metodyka badań własnych
Źródło:
Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA2010, s. 46-54
Sygnatura:
NP-1175/Magazyn
Nr:
2168278159
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Cultural Heritage as a Prerequisite for Development of Tourism in the Age of Globalization
Źródło:
Rozvoj marketingu v teorii a praxi = Marketing Development in Theory and Practice / Jozef Strišš a kolektív - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2010, s. 221-226. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Vedecký Monografický Zborník)
ISBN:
978-80-554-0292-5
Nr:
2165929556
rozdział w monografii
100

Tytuł:
Seniorzy jako kluczowy segment odbiorców rynku turystycznego : analiza wybranych obszarów zachowań = Seniors as a Target Segment of the Public Tourist Market : Selected Areas Behaviors Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 54 (2010) , s. 79-89. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 594)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165929419
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Aktywność turystyczna Polaków w zakresie wyjazdów zagranicznych w latach 2006 i 2009 : analiza porównawcza = Poles' Touristic Activity in Range of Foreign Departures in Summers 2006 and 2009 : the Comparative Analysis
Źródło:
Stan i rozwój regionalnej turystyki, rekreacji i rehabilitacji = The Status and the Development of Regional Tourism, Recreation and Rehabilitation / red. nauk. Walery Żukow, Radosław Muszkieta, Marek Napierała, Mariusz Barczak - Bydgoszcz: Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu, 2010, s. 161-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ; nr 08/10)
ISBN:
978-83-929551-7-7
Tryb dostępu:
Nr:
2166122242
rozdział w monografii
102

Tytuł:
Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : streszczenie raportu końcowego
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2010
Opis fizyczny:
12 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa,
Tryb dostępu:
Nr:
2168228726
raport/sprawozdanie
103

Tytuł:
Demograficzno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa w turystyce religijnej na przykładzie Krakowa
Źródło:
Turystyka religijna / red. Zdzisław Kroplewski, Aleksander Panasiuk - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, s. 356-365
Seria:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (839) 765)
ISBN:
978-83-7241-771-8
Nr:
2165897229
rozdział w monografii
104

Tytuł:
Zachowania konsumentów na rynku turystycznym
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
81 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-472-0
Nr:
2165710507
skrypt
105

Tytuł:
Społeczno-demograficzne uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku turystycznym (studium teoretyczno-empiryczne)
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (sierpień) (2010) , s. 50-59. - Tytuł numeru: Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów. Cz. 2
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165915847
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2010
Opis fizyczny:
119 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa,
Tryb dostępu:
Nr:
2166032185
raport/sprawozdanie
107

Tytuł:
Turystyka konferencyjna w Krakowie - stan obecny i perspektywy rozwoju = Conference Tourism in Krakow - the Current State and Perspectives of Development
Źródło:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 421-441. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
Nr:
2165695232
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Rola uwarunkowań psychologicznych w kształtowaniu zachowań konsumentów na rynku turystycznym : wybrane aspekty = Role of Psychological Factors in Shaping Consumer Behaviour on the Tourist Market : Some Problems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 16 (2010) , s. 355-365. - Tytuł numeru: Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 609)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165915549
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
Zachowania turystyczne mieszkańców Europy - podobieństwa i różnice = The Similarities and Differences in Tourist Behaviour Among Europeans
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 825 (2010) , s. 39-49. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165899246
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
Uczestnictwo w targach turystycznych jako czynnik aktywizacji obszarów recepcji = Participation in Tourist Fairs as a Factor of Destination Areas' Activation
Źródło:
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia = Acta Scientiarum Polonorum. Ekonomia. - 9(4) (2010) , s. 345-355. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165899181
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Kraków miastem spotkań - w opinii europejskich ekspertów turystyki
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011
Opis fizyczny:
25 s.: il.; 30 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168226555
raport/sprawozdanie
112

Autor:
Niemczyk Agata , Zacłona Tomasz
Tytuł:
The Idea of Marketing Management in a Territorial Unit
Źródło:
Theory of Management 4 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina, 2011, s. 276-280. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0420-2
Nr:
2168284809
rozdział w monografii
113

Tytuł:
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : streszczenie
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011
Opis fizyczny:
17 s.: il.; 30 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168228724
raport/sprawozdanie
114

Tytuł:
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : raport końcowy
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011
Opis fizyczny:
120 s.: il.; 30 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168226447
raport/sprawozdanie
115

Tytuł:
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011
Opis fizyczny:
67 s.: il.; 30 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168226459
raport/sprawozdanie
116

Tytuł:
The Role of Events in the Promotion of Cities and Regions
Źródło:
Theory of Management 4 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina, 2011, s. 271-275. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0420-2
Nr:
2168284807
rozdział w monografii
117

Tytuł:
Turystyka kulturowa i jej funkcje = Cultural Tourism and Its Functions
Źródło:
Związki polskiego dziedzictwa kulturowego z turystyką / red. nauk. Dominik Orłowski, Joanna Wyleżałek - Warszawa; Kraków: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych; Wydawnictwo LIBRON, 2011, s. 35-56. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-933284-0-6
Nr:
2168284831
rozdział w monografii
118

Tytuł:
Turystyka martyrologiczna jako forma ruchu turystycznego
Źródło:
Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau) / kier. tematu: Józef SALA, Jadwiga BERBEKA2011, s. 9-66
Sygnatura:
NP-1352/Magazyn
Nr:
2168306471
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Aktywność rekreacyjno-sportowa odwiedzających Małopolskę : wyniki badań empirycznych = Sports and Recreation Activity of the Tourists Visiting Małopolska : Empirical Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 78 (2011) , s. 459-485. - Tytuł numeru: Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 689)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168229658
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
Turystyka religijna i turystyka pielgrzymkowa - subprodukty turystyki kulturowej = Religious Tourism and Pilgrimage - a Sub-branch of Cultural Tourism
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 857 (2011) , s. 37-51. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227554
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Partnerstwo muzeów i organizatorów turystyki na rynku krakowskim : (w świetle wyników badań) = Partnership of Museums and Tourism Organizers on Cracow Market Square : (on the Basis of Conducted Research)
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 157 (2011) , s. 481-492. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221748
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Podróże turystyczne Polek (na podstawie wyników badania ankietowego) = Tourist Travels of Polish Women (Based on the Results of Survey)
Źródło:
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzan