Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Typ publikacji: artykuł w czasopiśmie Punkty: 20 od roku: 2020 do roku: 2020
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8.
1

Tytuł:
Driving Factors of Material Consumption in European Countries - Spatial Panel Data Analysis
Źródło:
Journal of Environmental Economics and Policy (2020) , s. 1-12. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338637
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Chinese Millennials Reshaping Global Luxury Products Market : Insights and Implications
Źródło:
Organization & Management : Scientific Quarterly = Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy (2020) , s. 1-14 - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168343255
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Orzekanie kary łącznej w wyroku łącznym po zmianach normatywnych spowodowanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 18.04.2019 r., K 14/17 = Imposition of a Joint Penalty in a Joint Judgment Following the Normative Changes Caused by the Judgment of the Constitutional Tribunal of 18 April 2019, K 14/17
Źródło:
Przegląd Sądowy. - nr 2 (2020) , s. 47-60. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168343714
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Kozina Andrzej , Szarucki Marek , Raudeliūnienė Jurgita
Tytuł:
Multiparty Negotiation : Conceptual Approach of Method Selection
Źródło:
Journal of System and Management Sciences. - vol. 10, no. 1 (2020) , s. 121-138. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was partly supported by the National Science Centre, Poland, Grant number 2014/13/B/HS4/03452
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168344650
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Selected Aspects of Development of the Food Industry in Poland in the Upcoming Decade = Wybrane aspekty rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce w następnej dekadzie
Źródło:
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 22, z. 1 (2020) , s. 77-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168344748
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Tourist Traffic in National Parks in Poland = Ruch turystyczny w parkach narodowych w Polsce
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 1 (72) (2020) , s. 151-167. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication has been co-financed from funds granted to Faculty of Management, Cracow University of Economics for the development of young scientists and Ph.D. students
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168345284
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Czy po nowelizacji z 4.07.2019 r. odpis wniosku o uzasadnienie podlega bezpośrednim doręczeniom na podstawie art. 132 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania cywilnego? = Is a Copy of the Application for Written Grounds of Court Decision (after Amendment of 4 July 2019) Subject to Direct Delivery Pursuant to Art. 132 § 1 Sentence 1 of the Polish Code of Civil Procedure?
Źródło:
Polski Proces Cywilny. - nr 1 (2020) , s. 143-152. - Tytuł numeru: Nadużycie "prawa" procesowego cywilnego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168345360
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Diversification of Property Managers' Fees and their Determinants - The Case of Poland
Źródło:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 28, no. 1 (2020) , s. 41-50. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168345706
artykuł w czasopiśmie
1
Driving Factors of Material Consumption in European Countries - Spatial Panel Data Analysis / Ivan TELEGA, Agnieszka TELEGA // Journal of Environmental Economics and Policy. - (2020), s. 1-12. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21606544.2019.1675186. - ISSN 2160-6544
2
Chinese Millennials Reshaping Global Luxury Products Market : Insights and Implications / Jolanta MAROŃ // Organization & Management : Scientific Quarterly = Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy. - (2020), s. 1-14. - Bibliogr. - ISSN 1899-6116
3
Orzekanie kary łącznej w wyroku łącznym po zmianach normatywnych spowodowanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 18.04.2019 r., K 14/17 = Imposition of a Joint Penalty in a Joint Judgment Following the Normative Changes Caused by the Judgment of the Constitutional Tribunal of 18 April 2019, K 14/17 / Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // Przegląd Sądowy. - nr 2 (2020), s. 47-60. - Summ. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777534/2020/2/tocWstęp: . - ISSN 0867-7255
4
Multiparty Negotiation : Conceptual Approach of Method Selection / Andrzej KOZINA, Marek SZARUCKI, Jurgita Raudeliūnienė // Journal of System and Management Sciences. - vol. 10, no. 1 (2020), s. 121-138. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.aasmr.org/jsms/Vol10/Vol.10.1.9.pdf. - ISSN 1816-6075
5
Selected Aspects of Development of the Food Industry in Poland in the Upcoming Decade = Wybrane aspekty rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce w następnej dekadzie / Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI // Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 22, z. 1 (2020), s. 77-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=197579. - ISSN 1508-3535
6
Tourist Traffic in National Parks in Poland = Ruch turystyczny w parkach narodowych w Polsce / Małgorzata ĆWIEK, Beata PATER // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 1 (72) (2020), s. 151-167. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/ekonomiaisrodowisko72/eis72.pdf. - ISSN 0867-8898
7
Czy po nowelizacji z 4.07.2019 r. odpis wniosku o uzasadnienie podlega bezpośrednim doręczeniom na podstawie art. 132 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania cywilnego? = Is a Copy of the Application for Written Grounds of Court Decision (after Amendment of 4 July 2019) Subject to Direct Delivery Pursuant to Art. 132 § 1 Sentence 1 of the Polish Code of Civil Procedure? / Aneta MENDREK // Polski Proces Cywilny. - nr 1 (2020), s. 143-152. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Nadużycie "prawa" procesowego cywilnego. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zawartosc-numerow-ppc/2010-europejski-przeglad-sadowy-5-2029Wstęp: . - ISSN 2082-1743
8
Diversification of Property Managers' Fees and their Determinants - The Case of Poland / Joanna WĘGRZYN, Katarzyna NAJBAR // Real Estate Management and Valuation. - vol. 28, no. 1 (2020), s. 41-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/remav/28/1/article-p41.xml
1
Telega I., Telega A., (2020), Driving Factors of Material Consumption in European Countries - Spatial Panel Data Analysis, "Journal of Environmental Economics and Policy", s. 1-12; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21606544.2019.1675186
2
Maroń J., (2020), Chinese Millennials Reshaping Global Luxury Products Market : Insights and Implications, "Organization & Management : Scientific Quarterly", s. 1-14.
3
Nita-Światłowska B., (2020), Orzekanie kary łącznej w wyroku łącznym po zmianach normatywnych spowodowanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 18.04.2019 r., K 14/17, "Przegląd Sądowy", nr 2, s. 47-60.
4
Kozina A., Szarucki M., Raudeliūnienė J., (2020), Multiparty Negotiation : Conceptual Approach of Method Selection, "Journal of System and Management Sciences", vol. 10, no. 1, s. 121-138; http://www.aasmr.org/jsms/Vol10/Vol.10.1.9.pdf
5
Firlej K., Mierzejewski M., (2020), Selected Aspects of Development of the Food Industry in Poland in the Upcoming Decade, "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists", T. 22, z. 1, s. 77-84; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=197579
6
Ćwiek M., Pater B., (2020), Tourist Traffic in National Parks in Poland, "Ekonomia i Środowisko", nr 1 (72), s. 151-167; https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/ekonomiaisrodowisko72/eis72.pdf
7
Mendrek A., (2020), Czy po nowelizacji z 4.07.2019 r. odpis wniosku o uzasadnienie podlega bezpośrednim doręczeniom na podstawie art. 132 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania cywilnego?, "Polski Proces Cywilny", nr 1, s. 143-152.
8
Węgrzyn J., Najbar K., (2020), Diversification of Property Managers' Fees and their Determinants - The Case of Poland, "Real Estate Management and Valuation", vol. 28, no. 1, s. 41-50; https://content.sciendo.com/view/journals/remav/28/1/article-p41.xml
1
@article{journals,
author = " Telega Ivan and Telega Agnieszka ",
title = "Driving Factors of Material Consumption in European Countries - Spatial Panel Data Analysis",
journal = "Journal of Environmental Economics and Policy",
pages = "1-12",
year = "2020",
}
2
@article{journals,
author = " Maroń Jolanta ",
title = "Chinese Millennials Reshaping Global Luxury Products Market : Insights and Implications",
journal = "Organization & Management : Scientific Quarterly",
pages = "1-14",
year = "2020",
}
3
@article{journals,
author = " Nita-Światłowska Barbara ",
title = "Orzekanie kary łącznej w wyroku łącznym po zmianach normatywnych spowodowanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 18.04.2019 r., K 14/17",
journal = "Przegląd Sądowy",
number = "2",
pages = "47-60",
year = "2020",
}
4
@article{journals,
author = " Kozina Andrzej and Szarucki Marek and Raudeliūnienė Jurgita ",
title = "Multiparty Negotiation : Conceptual Approach of Method Selection",
journal = "Journal of System and Management Sciences",
number = "vol. 10, no. 1",
pages = "121-138",
year = "2020",
}
5
@article{journals,
author = " Firlej Krzysztof and Mierzejewski Mateusz ",
title = "Selected Aspects of Development of the Food Industry in Poland in the Upcoming Decade",
journal = "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists",
number = "T. 22, z. 1",
pages = "77-84",
year = "2020",
}
6
@article{journals,
author = " Ćwiek Małgorzata and Pater Beata ",
title = "Tourist Traffic in National Parks in Poland",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "1 (72)",
pages = "151-167",
year = "2020",
}
7
@article{journals,
author = " Mendrek Aneta ",
title = "Czy po nowelizacji z 4.07.2019 r. odpis wniosku o uzasadnienie podlega bezpośrednim doręczeniom na podstawie art. 132 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania cywilnego?",
journal = "Polski Proces Cywilny",
number = "1",
pages = "143-152",
year = "2020",
}
8
@article{journals,
author = " Węgrzyn Joanna and Najbar Katarzyna ",
title = "Diversification of Property Managers' Fees and their Determinants - The Case of Poland",
journal = "Real Estate Management and Valuation",
number = "vol. 28, no. 1",
pages = "41-50",
year = "2020",
}