Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Typ publikacji: artykuł w czasopiśmie od roku: 2017 do roku: 2017
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 3.
1

Tytuł:
Oblicza innowacyjności : socjologiczna próba typologizacji zjawiska = Faces of Innovativeness : a Sociological Attempt at Typologisation of the Phenomenon
Źródło:
Prakseologia. - Nr 159 (2017) , s. 161-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
c 13.00 pkt
Nr:
2168319913
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Andrzej Wajda - reżyser przestrzeni = Andrzej Wajda - Director of Space
Źródło:
Przestrzenie Teorii. - nr 27 (2017) , s. 19-25. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
c 10.00 pkt
Nr:
2168320765
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Worek Barbara , Jelonek Magdalena , Kocór Marcin
Tytuł:
Czy nauczyciele uczą się przez całe życie? Kompetencje i aktywność edukacyjna nauczycieli = Do Teachers Participate in Lifelong Learning? Competencies and the Educational Activities of Teachers
Źródło:
Edukacja. - nr 1 (140) (2017) , s. 85-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Analizę przeprowadzono na podstawie wyników badań zrealizowanych w ramach projektu "Bilans kapitału ludzkiego" (POKL DZ.II.1.3 Z 24.11.2008 r.) przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.
Lista MNiSW:
c 12.00 pkt
Nr:
2168323421
artykuł w czasopiśmie
1
Oblicza innowacyjności : socjologiczna próba typologizacji zjawiska = Faces of Innovativeness : a Sociological Attempt at Typologisation of the Phenomenon / Magdalena ZDUN // Prakseologia. - Nr 159 (2017), s. 161-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Czasopismo_MBA/Prakseologia/Prakseologia_159_2017_s_1_344Archiv.pdf. - ISSN 0079-4872
2
Andrzej Wajda - reżyser przestrzeni = Andrzej Wajda - Director of Space / Jacek PURCHLA // Przestrzenie Teorii. - nr 27 (2017), s. 19-25. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/download/10360/9919. - ISSN 1644-6763
3
Czy nauczyciele uczą się przez całe życie? Kompetencje i aktywność edukacyjna nauczycieli = Do Teachers Participate in Lifelong Learning? Competencies and the Educational Activities of Teachers / Barbara Worek, Magdalena JELONEK, Marcin Kocór // Edukacja. - nr 1 (140) (2017), s. 85-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2017/1-6-worek-i-in-aktywnosc-edukacyjna-nauczycieli.pdf. - ISSN 0239-6858
1
Zdun M., (2017), Oblicza innowacyjności : socjologiczna próba typologizacji zjawiska, "Prakseologia", Nr 159, s. 161-184; https://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Czasopismo_MBA/Prakseologia/Prakseologia_159_2017_s_1_344Archiv.pdf
2
Purchla J., (2017), Andrzej Wajda - reżyser przestrzeni, "Przestrzenie Teorii", nr 27, s. 19-25; http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/download/10360/9919
3
Worek B., Jelonek M., Kocór M., (2017), Czy nauczyciele uczą się przez całe życie? Kompetencje i aktywność edukacyjna nauczycieli, "Edukacja", nr 1 (140), s. 85-107; http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2017/1-6-worek-i-in-aktywnosc-edukacyjna-nauczycieli.pdf
1
@article{journals,
author = " Zdun Magdalena ",
title = "Oblicza innowacyjności : socjologiczna próba typologizacji zjawiska",
journal = "Prakseologia",
number = "Nr 159",
pages = "161-184",
year = "2017",
}
2
@article{journals,
author = " Purchla Jacek ",
title = "Andrzej Wajda - reżyser przestrzeni",
journal = "Przestrzenie Teorii",
number = "27",
pages = "19-25",
year = "2017",
}
3
@article{journals,
author = " Worek Barbara and Jelonek Magdalena and Kocór Marcin ",
title = "Czy nauczyciele uczą się przez całe życie? Kompetencje i aktywność edukacyjna nauczycieli",
journal = "Edukacja",
number = "1 (140)",
pages = "85-107",
year = "2017",
}