Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Typ publikacji: artykuł w czasopiśmie od roku: 2013 do roku: 2013
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 3.
1

Tytuł:
Polityka a tożsamość : Kaszëbskô Jednota = Politics versus Identity : Kaszëbskô Jednota
Źródło:
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. - R. 39, z. 1 (147) (2013) , s. 189-205. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
c 10.00 pkt
Nr:
2168255846
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Odnaleziony inwentarz katedry krakowskiej = The Recently Discovered Inventory of Cracow Cathedral
Źródło:
Studia Waweliana. - 15 (2013) , s. 79-84. - Summ.
Lista MNiSW:
c 10.00 pkt
Nr:
2168271128
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Nowe elity muzułmańskie w miastach europejskich i polityka obywatelstwa muzułmańskiego = New Muslim Elites in European Cities and the Politics of Muslim Citizenship
Źródło:
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. - R. 39, z. 2 (2013) , s. 105-121. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
c 10.00 pkt
Nr:
2168312235
artykuł w czasopiśmie
1
Polityka a tożsamość : Kaszëbskô Jednota = Politics versus Identity : Kaszëbskô Jednota / Katarzyna WARMIŃSKA // Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. - R. 39, z. 1 (147) (2013), s. 189-205. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.kbnm.pan.pl/images/Studia_migracyjne__PP_1_2013.pdf#page=189. - ISSN 2081-4488
2
Odnaleziony inwentarz katedry krakowskiej = The Recently Discovered Inventory of Cracow Cathedral / Dominik ZIARKOWSKA // Studia Waweliana. - 15 (2013), s. 79-84. - Summ. - ISSN 1230-3275
3
Nowe elity muzułmańskie w miastach europejskich i polityka obywatelstwa muzułmańskiego = New Muslim Elites in European Cities and the Politics of Muslim Citizenship / Konrad PĘDZIWIATR // Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. - R. 39, z. 2 (2013), s. 105-121. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kbnm.pan.pl/images/Studia_migracyjne_2-2013.pdf. - ISSN 2081-4488
1
Warmińska K., (2013), Polityka a tożsamość : Kaszëbskô Jednota, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", R. 39, z. 1 (147), s. 189-205; http://www.kbnm.pan.pl/images/Studia_migracyjne__PP_1_2013.pdf#page=189
2
Ziarkowski D., (2013), Odnaleziony inwentarz katedry krakowskiej, "Studia Waweliana", 15, s. 79-84.
3
Pędziwiatr K., (2013), Nowe elity muzułmańskie w miastach europejskich i polityka obywatelstwa muzułmańskiego, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", R. 39, z. 2, s. 105-121; http://www.kbnm.pan.pl/images/Studia_migracyjne_2-2013.pdf
1
@article{journals,
author = " Warmińska Katarzyna ",
title = "Polityka a tożsamość : Kaszëbskô Jednota",
journal = "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny",
number = "R. 39, z. 1 (147)",
pages = "189-205",
year = "2013",
}
2
@article{journals,
author = " Ziarkowski Dominik ",
title = "Odnaleziony inwentarz katedry krakowskiej",
journal = "Studia Waweliana",
number = "15",
pages = "79-84",
year = "2013",
}
3
@article{journals,
author = " Pędziwiatr Konrad ",
title = "Nowe elity muzułmańskie w miastach europejskich i polityka obywatelstwa muzułmańskiego",
journal = "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny",
number = "R. 39, z. 2",
pages = "105-121",
year = "2013",
}