Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Typ publikacji: artykuł w czasopiśmie od roku: 2017 do roku: 2017
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 660.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Autor:
Petryk Agnieszka , Petryk Piotr
Tytuł:
The Development of Water and Sewage Infrastructure in the Subregion of Western Malopolska in Years 2003-2013
Źródło:
Journal of Ecological Engineering. - Vol. 18, Iss. 1 (2017) , s. 176-182. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168310641
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Oxidation Changes in Argan Oil Caused by Heating and UV Irradiation = Zmiany oksydacyjne w oleju arganowym w efekcie ogrzewania i naświetlania UV
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (50) (2017) , s. 103-115. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The study was completed within a statutory research project at the CUE No. 081/WT-KChO/01/2015/S/5081
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168310955
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Wolak Artur , Krzyżaniak Marek
Tytuł:
Ocena wartości użytkowej oleju silnikowego z zastosowaniem chromatografii bibułowej = Performance Evaluation of Engine Oils with the Use of Paper Chromatography
Źródło:
Nafta-Gaz. - R. 73, nr 1 (2017) , s. 48-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168311201
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Kontrowersje wokół skutecznych metod zapewnienia dyscypliny fiskalnej w krajach Unii Europejskiej = The Controversy over the Effective Methods of Ensuring Fiscal Discipline in the European Union
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 49(1) (2017) , s. 84-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311209
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Koszty bankructwa państwa = The Costs of Sovereign Default
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 50(2) (2017) , s. 131-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311213
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Przeciwdziałanie dysfunkcjom w telepracy - kontekst telepracownika = Preventing Dysfunctionality in Teleworking in the Context of the Teleworker
Źródło:
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 1(544) (2017) , s. 16-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168311653
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Tytuł:
Telepraca a zatrudnialność na współczesnym rynku pracy = Teleworking vs. Employability at the Modern Labour Market
Źródło:
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 1(544) (2017) , s. 27-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168311655
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Humanizacyjne i dehumanizacyjne aspekty telepracy = Humanizing and Dehumanizing Aspects of Telework
Źródło:
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 1(544) (2017) , s. 30-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakwie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2016
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168311657
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Rygiel Agnieszka , Stettner Łukasz
Tytuł:
Remarks on Simple Arbitrage on Markets with Bid and Ask Prices
Źródło:
Applicationes Mathematicae. - t. 44, z. 1 (2017) , s. 33-55. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research of A. Rygiel was financed from the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential. The research of Ł. Stettner was supported by NCN grant DEC-2012/07/B/ST1/03298
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311741
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Tytuł:
Kłopot z wartościami = Difficulties with Values
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (39) (2017) , s. 9-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311893
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Krytyka wartości w ujęciu Martina Heideggera i Fryderyka Nietzschego = Critique of Values by Martin Heidegger and Friedrich Nietzsche
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (39) (2017) , s. 30-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311907
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Zmagania liberałów z pluralizmem wartości = Liberals' Struggle with the Problem of Value Pluralism
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (39) (2017) , s. 36-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311909
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Przewartościowania społeczne - u podstaw kulturowej teorii zmian = Changes in Social Value Systems : the Basis of a Cultural Theory of Social Change
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (39) (2017) , s. 56-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311911
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Kto stoi po stronie dobra? Wartości w rosyjskiej polityce zagranicznej = Who is on the Side of Good? Values in Russian Foreign Policy
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (39) (2017) , s. 83-96. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311913
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Miasto jako miejsce wytwarzania wartości = The City as a Place of Production of Values
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (39) (2017) , s. 97-113. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311915
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Wartości, normy, dobra = Values - Standards - Goods
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (39) (2017) , s. 134-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311919
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Autor:
Świda Jarosław , Jaracz Ewa
Tytuł:
Wymagania wobec opakowań wód butelkowanych przeznaczonych dla starszych konsumentów = Requirements for Bottled Water Packaging Dedicated to Older Consumers
Źródło:
Przemysł Spożywczy = Food Industry = Lebensmittelindustrie. - t. 71, nr 1 (2017) , s. 42-45. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168312375
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Tytuł:
Determinanty działania kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego - wyniki badań empirycznych = Determinants of Management Control Activities in Selected Local Government Units in the Świętokrzyskie Province - the Results of Empirical Research
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 49(1) (2017) , s. 335-347. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312547
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Transgraniczne odrzucenie spadku w świetle rozporządzenia nr 650/2012 - zagadnienia wybrane
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 27, nr 2 (310) (2017) , s. 16-29
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168312917
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Examination of Seasonal Volatility in HICP for Baltic Region Countries : Non-Parametric Test versus Forecasting Experiment
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 9, nr 1 (2017) , s. 29-67. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was partially supported by the Polish National Science Center based on decision number DEC-2013/09/B/HS4/01945
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168313131
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Bayesian Inference and Gibbs Sampling in Generalized True Random-Effects Models
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 9, nr 1 (2017) , s. 69-95. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The author acknowledges support from Foundation for Polish Science for young researchers (START 2014) and research funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168313137
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Autor:
Krasodomska Joanna , Cho Charles H.
Tytuł:
Corporate Social Responsibility Disclosure : Perspectives from Sell-Side and Buy-Side Financial Analysts
Źródło:
Sustainability Accounting, Management and Policy Journal. - vol. 8, iss. 1 (2017) , s. 2-19
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168313141
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Działalność bibliotek samorządowych - rodzaje i zasady prowadzenia = The Activities of Self-government Libraries - Types and Principles of Management
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 3 (2017) , s. 37-49. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168313191
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Pomoc publiczna na szkolenia pracowników a konkurencyjność gospodarki Unii Europejskiej
Źródło:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 1 (29) (2017) , s. 159-173. - Summ., res., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168313297
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
O potrzebie wzmocnienia statusu Krajowej Izby Odwoławczej - z perspektywy 10-lecia jej działalności = On the Need to Consolidate the Status of the National Appeals Chamber - From the Perspective of the 10th Anniversary of Its Activity
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (52) (2017) , s. 3-14. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168313331
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Autor:
Tytuł:
Zamawianie usług szczególnych = Award of Contracts for Social and Other Special Services
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (52) (2017) , s. 79-90. - Summ.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168313333
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Imigracja do Polski jako potencjalne źródło zwiększania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w świetle koncepcji zarządzania różnorodnością = Immigration to Poland as a Source of Competitive Advantage of Polish Companies in the Context of Diversity Management
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 2 (515) (2017) , s. 14-19. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168313351
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Nieć Dominika , Łukasiewicz Grzegorz
Tytuł:
Dialog społeczny i jego rola w skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa - studium przypadku KWK "Janina" = Social Dialogue and Its Role in Successful Company's Restructuring - Case Study of the "Janina" Coal Mine (Poland)
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 1 (43) (2017) , s. 117-134. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168313353
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Testing for Trading-day Effects in Production in Industry : a Bayesian Approach
Źródło:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics. - vol. 18 (XVIII), nr 1 (2017) , s. 88-98. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168313381
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Sikora Jakub , Niemiec Marcin , Szeląg-Sikora Anna , Gródek-Szostak Zofia
Tytuł:
Concepts of Innovation in Technology Transfer on the Example of Selected Countries = Koncepcje innowacji w zakresie transferu technologii na przykładzie wybranych krajów
Źródło:
Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. - R. 16, nr 1 (2017) , s. 83-92. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168313453
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Microeconomic Factors of the Development of Enterprises as Perceived by Rural Entrepreneurs of the Małopolskie Province = Mikroekonomiczne czynniki rozwoju przedsiębiorstw w ocenie przedsiębiorców wiejskich z województwa małopolskiego
Źródło:
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 16, nr 1 (2017) , s. 111-120. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication financed by funds granted to the Management Faculty of Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168313671
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Podaż powierzchni biurowych w Krakowie a lokowanie firm z sektora usług biznesowych = The Supply of Office Space in Krakow and the Inflow of Business Services Firms
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1(99) (2017) , s. 47-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168313677
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Typologia działalności land deweloperskiej w Polsce = The Typology of Land Developer's Activity in Poland
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1(99) (2017) , s. 27-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168313679
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
The Phenomenon of Underemployment and the Concept of Flexicurity in the Labour Market in Poland = Zjawisko niepełnego zatrudnienia a koncepcja flexicurity na rynku pracy w Polsce
Źródło:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula = Vistula Scientific Quarterly. - nr 1 (51) (2017) , s. 35-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168313711
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Determinanty oceny eksperckiej czasopism z dziedziny nauk ekonomicznych = Determinants of the Experts Evaluation of Journals in Economic Sciences
Źródło:
Nauka. - nr 1 (2017) , s. 125-141. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168313719
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Wybory młodych Europejczyków w pokryzysowej rzeczywistości - propozycja modelu decyzyjnego opartego na metodzie AHP = The Choices of Young Europeans in the Post-Crisis Reality - Proposal of on AHP-Based Decision-Making Model
Źródło:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 5, nr 1 (2017) , s. 63-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł został opracowany w ramach projektu zatytułowanego "The Application of Analytic Hierarchy Process for Analyzing Material and Non-material Determinants of Life Quality of Young Europeans", sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/D/HS4/04070.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168313755
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Tytuł:
Główne tendencje w rozwoju handlu zagranicznego wyrobami polskiego przetwórstwa przemysłowego = The Main Tendencies in the Development of the Polish Manufacturing Foreign Trade
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017) , s. 151-167. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313759
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Brexit a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Wielkiej Brytanii = Brexit and Foreign Direct Investment in Great Britain
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017) , s. 171-192. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313897
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w kontekście negocjacji handlowych na forum WTO i Brexitu = Directions of Changes of the Common Agricultural Policy in the Context of Trade Negotiations at the WTO and Brexit
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017) , s. 109-130. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313899
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Determinanty wykorzystania czynników wytwórczych w strukturze eksportu państw Unii Europejskiej = Determinants of the Use of Production Factors in the Export Structure of the EU Countries
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017) , s. 131-149. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 060/WE- KHZ/ 01/2016/S/6060 pt. "Wymiana handlowa a procesy dezintegracji Unii Europejskiej" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313901
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
41

Autor:
Tytuł:
Brexit a wymiana handlowa Wielkiej Brytanii: wnioski dla Polski = Brexit and International Trade of Great Britain: Lessons for Poland
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017) , s. 91-107. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł został sfinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313903
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
42

Autor:
Tytuł:
Brexit a wymiana handlowa Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii = Brexit and Trade of the European Union and Great Britain
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017) , s. 69-89. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy - Bibliogr.
Program badawczy:
Niniejsze opracowanie stanowi część badań naukowych zrealizowanych w KHZ UEK w ramach działalności statutowej (na podtrzymanie potencjału badawczego) zatytułowanych "Wymiana handlowa a procesy dezintegracyjne Unii Europejskiej" (nr umowy: 060/WE-KHZ/01/2016/S/6060) finansowanych przez MNiSW.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313905
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Brexit a międzynarodowy handel usługami = Brexit and International Trade in Services
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017) , s. 31-47. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313907
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Rola polityki klimatycznej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej = The Role of Climate Policy in Shaping the Security Energy European Union Square
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017) , s. 217-234. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 060/WE-KHZ/ 01/2016/S/6060 pt. "Wymiana handlowa a procesy dezintegracji Unii Europejskiej" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313969
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Charakter prawny umów koncesyjnych = The Legal Nature of Concession Contracts
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 1-2 (2017) , s. 53-71. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168314187
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Famielec Józefa , Famielec Stanisław
Tytuł:
Environmental Services in Municipal Solid Waste Management - the Case Study of Waste Incineration
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 1 (60) (2017) , s. 28-36. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168314245
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Tytuł:
Food-Related Lifestyles (FRL) i zachowania reklamacyjne polskich konsumentów = Food-Related Lifestyles (FRL) and Complaint Behaviours of Polish Consumers = Food-Related Lifestyles (FRL) i reklamacionnoe povedenie pol'skih potrebitelej
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 63, nr 1 (366) (2017) , s. 143-155. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168314595
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Food-Related Lifestyles (FRL) a segmentacja konsumentów usług gastronomicznych = Food-Related Lifestyles (FRL) and Catering Services Consumer Segmentation = Food-Related Lifestyles (FRL) i segmentaciâ potrebitelej uslug obŝestvennogo pitaniâ
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 63, nr 1 (366) (2017) , s. 180-191. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168314597
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Założenia stabilności relacji we współpracy logistycznej = Assumptions of Relationship Stability in Logistics Cooperation
Źródło:
Management Forum. - vol. 5, nr 1 (2017) , s. 13-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168314707
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Wybrane problemy efektywności finansowania sieci wsparcia innowacji ze środków publicznych = Selected Problems of the Effectiveness of Financing Innovation Network Support from Public Funds
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 48, t. 3 (2017) , s. 21-32. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 3 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168314713
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Wpływ internacjonalizacji na innowacje społeczne = The Impact of Internationalization on Social Innovation
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 48, t. 3 (2017) , s. 131-140. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 3 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168314715
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Tytuł:
Pomiar stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu Balanced Scorecard = Balanced Scorecard Using for the Measurement the Level of the Enterprise's Innovativeness
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 48, t. 3 (2017) , s. 151-162. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 3 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168314717
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Microbial Analysis in Archives as a Part of Prevention Strategy and Biological Risk Management = Badania mikrobiologiczne w archiwach jako element strategii zabezpieczania zbiorów i zarządzania ryzykiem biologicznym
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (50) (2017) , s. 40-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168314719
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Kompozycja price-mix w marketingowych strategiach rozwoju miast i regionów = Price-mix Concept in Marketing-based Development Strategies of Cities and Regions. Cz. 1
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2017) , s. 2-9. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168314729
artykuł w czasopiśmie
55

Autor:
Tytuł:
Fundacje korporacyjne a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw = Corporate Foundations vs. Company Social Responsibility
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (924) (2017) , s. 16-22. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168314731
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Gospodarka finansowa jednostek terytorialnych Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego wobec nowych wyzwań = Financial Management of Territorial Units of the Functional Urban Area of Krakow Facing New Challenges
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 49(1) (2017) , s. 129-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168314879
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
57

Autor:
Tytuł:
Kondycja finansowa wybranych jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej = The Financial Condition of Selected Territorial Governments in the Malopolska Voivodship within the new EU Financial Framework
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 49(1) (2017) , s. 228-250. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168314885
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Współczesne niedostosowania instytucjonalne z perspektywy wyzwań rozwojowych Polski = Modern Institutional Inadequacy from the Perspective of Polish Development Challenges
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 50(2) (2017) , s. 9-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168314889
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
59

Autor:
Buchelt Beata Irma , Frączkiewicz-Wronka Aldona , Kaminska Renata
Tytuł:
Key Determinants of Human Resource Management in Hospitals : Stakeholder Perspective
Źródło:
Engineering Management in Production and Services. - nr 2 (2017) , s. 105-115. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This article has been developed within the framework of research project "Human Capital Management in Hospi - tals", which is financed by the Polish National Science Cen - tre (NCN) as per Decision No. DEC-2013/11/B/HS4/01062.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168314917
artykuł w czasopiśmie
60

Autor:
Tytuł:
Physician Appraisals : Key Challenges
Źródło:
Engineering Management in Production and Services. - nr 2 (2017) , s. 38-43. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This article has been developed within the framework of research Human Capital Management in Hospitals, which is financed thanks to the resources of the Polish National Science Centre (NCN) on the basis of Decision No. DEC- 2013/11/B/HS4/01062.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168314919
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Innovativeness of Banks as a Driver of Social Welfare
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 9, nr 2 (2017) , s. 97-113. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168315001
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Wybrane wskaźniki finansowe w okresie przed upadłością w przedsiębiorstwach budowlanych
Źródło:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - nr 1 (42) (2017) , s. 73-83. - Streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168315003
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Zachowania konsumentów na rynku soków i ich wybrane uwarunkowania = Consumer Behaviours in the Market for Juices and the Selected Determinants Thereof = Povedenie potrebitelej na rynke sokov i ih izbrannye obuslovlennosti
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 63, nr 2 (367) (2017) , s. 28-44. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168315091
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Starszy konsument wyzwaniem dla branży opakowań produktów spożywczych = Older Consumer as a Challenge for the Food Packaging Industry
Źródło:
Opakowanie. - nr 6 (2017) , s. 73-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr rejestracyjny projektu: 2014/13/B/HS4/00482
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168315129
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Wiejskie układy przestrzenno-funkcjonalne i kompozycyjne jako zalążki centrów lokalnych KrOF-U = Spatial-Functional and Composition Integrated Rural Systems as the Seeds of Local Centers in the Cracow`s Functional Urban Area (KrOF)
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017) , s. 382-399. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168315157
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
O możliwościach wykorzystania rotacyjnego lasu w badaniach rynkowych i marketingowych = The Possibility of Use of Rotation Forest in Marketing Surveys
Źródło:
Ekonometria = Econometrics. - nr 1 (55) (2017) , s. 69-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168315211
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Współpraca międzyorganizacyjna z perspektywy nauk o zarządzaniu = Inter-organizational Co-operation from the Perspective of Management Science
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - nr 39 (112) (2017) , s. 11-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168315213
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
The Measurement of Housing Preferences in the Analytic Hierarchy Process
Źródło:
Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 17, nr 1 (2017) , s. 31-43. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The Authors acknowledge financial support from the funds allocated to the development of research potential of the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168315217
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Infrastructure Expenditures versus Local Budget Resistance of Communes under the Risk of Urban Sprawl = Odporność budżetów lokalnych na wydatki infrastrukturalne w gminach zagrożonych zjawiskiem urban sprawl
Źródło:
Barometr Regionalny. - t. 15, nr 1 (2017) , s. 33-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168315219
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Polityka edukacyjna a potrzeby rynku pracy = Educational Policy Considering The Labor Market Needs
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 310 (2017) , s. 191-200. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168315221
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Reasons for Doing Good : Behavioural Explanations of Prosociality in Economics
Źródło:
Economics & Sociology. - vol. 10, nr 1 (2017) , s. 122-134. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was financed by the National Scholarship Programme of the Slovak Republic (no. 14273).
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168315395
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
The Use of Statistical Process Control Tools for Analysing Financial Statements
Źródło:
Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 17, iss. 1 (2017) , s. 129-137. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168315575
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Analiza morfologiczna jako narzędzie planowania negocjacji = Morphological Analysis as a Tool of Negotiations Planning
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (927) (2017) , s. 19-23. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168315577
artykuł w czasopiśmie
74

Autor:
Tendera-Właszczuk Helena , Szymański Michał
Tytuł:
Distinct and yet not Separate : Revisiting the Welfare Models in the EU New Member States
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 5, nr 1 (2017) , s. 131-149. - Tytuł numeru: Retailing and Innovation - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168315579
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w warunkach kryzysu - analiza empiryczna postępów państw członkowskich UE w realizacji strategii Europa 2020 = Combating Poverty and Social Exclusion During Crisis - Evaluating EU Countries' Progress in The Realization of Europe 2020 Strategy
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 310 (2017) , s. 137-151. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2015 r.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168315589
artykuł w czasopiśmie
76

Autor:
Śmigielska Grażyna , Stefańska Magdalena
Tytuł:
Innovative Positioning as a Marketing Tool of Retailers on the Food Market
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 5, nr 1 (2017) , s. 77-90. - Tytuł numeru: Retailing and Innovation - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168315591
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Proces starzenia się skóry = Skin Aging Process
Źródło:
Gerontologia Współczesna = Contemporary Gerontology. - vol. 5, nr 1 (2017) , s. 27-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168315619
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Motywowanie pracowników niepełnosprawnych w świetle badań empirycznych = Motivation to Work of People with Disabilities : Presentation of Research Results
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2017) , s. 27-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168315689
artykuł w czasopiśmie
79

Autor:
Tytuł:
Granice sieci międzyorganizacyjnych w turystyce = Organizational Network Boundaries in Tourism
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2017) , s. 3-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168315691
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Produkcja odchudzona, zwinna i zindywidualizowana - cechy wspólne, obszary przenikania i wykluczania = Lean, Agile and Mass Customisation - Common Features, Areas of Penetration and Exclusion
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2017) , s. 17-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168315693
artykuł w czasopiśmie
81

Autor:
Gródek-Szostak Zofia , Szeląg-Sikora Anna , Rorat Joanna
Tytuł:
Znaczenie instytucjonalnego systemu wsparcia przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród kobiet na terenach wiejskich (na przykładzie Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług) = The Importance of the Institutional Support System for Entrepreneurship and Self-employment among Rural Women (on the Example of the National Service Systems Advisory Points)
Źródło:
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych. - nr 1 (2017) , s. 17-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168315751
artykuł w czasopiśmie
82

Tytuł:
Wpływ sektora B+R na konkurencyjność gospodarki Polskiej = B+R Sector Influence on the Polish Economy Competitiveness
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 311 (2017) , s. 208-219. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana/dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168315753
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Pokryzysowy system rządzenia w Unii Europejskiej = The European Union's Post-crisis Governance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (961) (2017) , s. 103-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168315913
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Rolnictwo ekologiczne i perspektywy jego rozwoju w Polsce w świetle doświadczeń unijnych = Organic Farming and the Prospects for Its Development in Poland in the Light of the European Union's Experience
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (961) (2017) , s. 117-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168315915
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Nieruchomości publiczne jako przedmiot badań nauk o zarządzaniu = Public Real Estate as a Field of Management Research
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (175) (2017) , s. 197-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 r
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168316017
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Ekonomiczna analiza odmienności własności intelektualnej i materialnej na przykładzie patentu = The Economic Analysis of Differences Between Intellectual Property and Tangible Property
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 312 (2017) , s. 18-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316033
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
The Cyber-Insurance Market in Poland and Determinants of Its Development from the Insurance Broker's Perspective
Źródło:
Economics and Business Review. - vol. 3 (17), nr 2 (2017) , s. 33-50. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was funded by a grant awarded to the Faculty of Finance of Cracow University of Economics to maintain research potential
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168316107
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Notatki służbowe w pracowniczych aktach osobowych = The Formal Memoranda in the Personal Files of Employees
Źródło:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 5 (2017) , s. 26-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168316111
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Factors of Functioning and Chances of Development of Fish Industry in Poland = Uwarunkowania funkcjonowania i szanse rozwoju branży rybnej w Polsce
Źródło:
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 16, nr 2 (2017) , s. 33-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168316117
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Sposoby podnoszenia efektywności łańcucha wartości w przedsiębiorstwach produkcyjnych = Ways of Improving the Efficiency of the Value Chain in the Manufacturing Enterprises
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2017) , s. 87-101. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168316119
artykuł w czasopiśmie
91

Autor:
Tytuł:
Rola reputacji w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa = The Impact of Corporate Reputation on Value Creation
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 2 (2017) , s. 69-76. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168316121
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Kompozycja price-mix w marketingowych strategiach rozwoju miast i regionów = Price-mix Concept in Marketing-based Development Strategies of Cities and Regions. Cz. 2
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 6 (2017) , s. 2-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316123
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Rola oceny kompetencji kadry menedżerskiej w organizacji procesowej = The Role of Managerial Competences Assessment in the Process Organization
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (927) (2017) , s. 61-66. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168316125
artykuł w czasopiśmie
94

Autor:
Petryk Agnieszka , Guzdek Paweł , Petryk Piotr
Tytuł:
Problematyka zanieczyszczenia roślinności odłogów metalami ciężkimi w sołectwach Psary i Płoki = The Problem of Fallow Vegetation Contamination with Heavy Metals in Rural Administrative Units of Psary and Ploki
Źródło:
Inżynieria Ekologiczna = Ecological Engineering. - Vol. 18, z. 4 (2017) , s. 125-132. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316287
artykuł w czasopiśmie
95

Tytuł:
Immigrant Entrepreneurship and Economic Adaptation : a Critical Analysis
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Agnieszka GŁODOWSKA, Marek MACIEJEWSKI. - vol. 5, nr 2 (2017) , s. 159-176. - Tytuł numeru: International Trade and Global Business - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168316339
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Bezpieczeństwo finansowe kontynuacji działalności małych i średnich przedsiębiorstw = The Financial Security of Going Concern in Small and Medium Enterprises
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (85) (2017) , s. 279-289. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316345
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Norma ISO 16355-1:2015 - standard dla metody QFD = ISO 16355-1:2015 - Standard for QFD
Źródło:
Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 5 (2017) , s. 14-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168316359
artykuł w czasopiśmie
98

Autor:
Tytuł:
Kilka uwag o naturze prawa pierwokupu gminy = Some Remarks about the Nature of the Preemption Right for the Municipality
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2(100) (2017) , s. 19-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316361
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Rozwój terenów zabudowy mieszkaniowej w Krakowie w latach 2002-2015 = The Development of Residential Areas in Kraków in 2002-2015
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2(100) (2017) , s. 31-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316363
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Preferencje mieszkaniowe młodych najemców lokali mieszkalnych w Krakowie = Housing Preferences of Young People in Cracow's Residential Market
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2(100) (2017) , s. 39-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316365
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Wybór narzędzi współpracy pozafinansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi wspomagany macierzową analizą danych = Choice of Tools of Non-Financial Collaboration of Territorial Self-Government Units with Non-Governmental Organizations Supported by a Matrix Data Analysis
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 4 (2017) , s. 5-17. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168316385
artykuł w czasopiśmie
102

Autor:
Buchelt Beata Irma , Jończyk Joanna Anna
Tytuł:
Powiązania kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach publicznych = The Relationship between Human Resource Management and Organizational Culture in Public Hospitals
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 2 (40) (2017) , s. 50-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Rozważania prezentowane w niniejszym artykule są efektem realizacji projektu badawczego dr Beaty Buchelt pt. "Zarządzanie kapitałem ludzkim w szpitalach", finansowanego ze środków projektu NCN nr 2013/11/B/HS4/01062; oraz projektu badawczego dr Joanny Jończyk pt. "Kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w publicznych szpitalach", finansowanego ze środków projektu NCN 2011/03/B/HS4/0454.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168316387
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Etyka międzynarodowa a odpowiedzialność za ochronę = International Ethics and Responsibility to Protect
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (962) (2017) , s. 89-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168316389
artykuł w czasopiśmie
104

Autor:
Tytuł:
Konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych do krajów Grupy Wyszehradzkiej a spójność ekonomiczna ugrupowania = The Competitiveness of Polish Industrial Goods Exports to the Visegrad Group Countries and the Economic Coherence of the Group
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (962) (2017) , s. 21-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego 063/WE-KMi/01/2016/S/6063, finansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168316391
artykuł w czasopiśmie
105

Autor:
Kudłacz Tadeusz , Markowski Tadeusz
Tytuł:
Miejskie obszary funkcjonalne w świetle wybranych koncepcji teoretycznych - zarys problemu = Urban Functional Areas in the Light of Selected Theoretical Concepts - an Outline of the Problem
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017) , s. 17-30. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316403
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Kontrakt jako instrument zarządzania obszarami funkcjonalnymi = Contract as an Instrument of Functional Areas Management
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017) , s. 86-93. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316405
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
107

Autor:
Karwińska Anna , Kudłacz Michał , Węcławowicz Grzegorz
Tytuł:
Dysfunkcje i eufunkcje amorficznego rozlewania miast w Polsce - perspektywa badawcza = Dysfunctions and Eufunctions of Urban Sprawl in Poland - Research Perspective
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017) , s. 94-102. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316407
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Krakowski Obszar Funkcjonalny jako system społeczny = The Cracow Functional Area as a Social System
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017) , s. 246-254. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316409
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
Procedury partycypacyjne w realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym = Scenario of Participatory Activities in the Implementation of the ZIT Strategy in Cracow Functional Area
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017) , s. 255-264. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych = Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316411
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Ocena potencjału przedsiębiorczości i atrakcyjności gospodarczej obszar funkcjonalnego Krakowa = Evaluation of Entrepreneurship Potential and Economic Attractiveness of Cracow Functional Area
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017) , s. 265-275. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316413
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Proces utrwalania się kluczowych funkcji Krakowa na przykładzie przemian użytkowania ziemi w centralnej części miasta = Process of Perpetuating the Leading Functions of Cracow on the Example of Changes in Land Use in the Central Part of the City
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017) , s. 333-342. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316415
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
112

Autor:
Tytuł:
Wpływ dojazdów do miasta rdzeniowego na emisję CO2 w miejskich obszarach funkcjonalnych = The Impact of Commuting to the City Core on CO2 Emission in Urban Functional Areas
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017) , s. 362-371. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316419
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Wpływ niekontrolowanej urbanizacji na obciążenie budżetowe gmin miejskich obszarów funkcjonalnych = The Impact of Uncontrolled Urbanization on Budgetary Burden of Municipalities of the Functional Urban Ares in Poland
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017) , s. 372-381. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316421
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Park narodowy w strefie podmiejskiej - ochrona przyrody a presja urbanizacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym = National Park in a Suburban Area - Nature Conservation and Urban Pressure in Ojców National Park
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017) , s. 400-411. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316423
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Rozwój infrastruktury ciepłowniczej szansą na ograniczenie niskiej emisji w Krakowie = The Development of District Heating Infrastructure as a Chance to Limit Low Emission in Cracow
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017) , s. 412-421. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316425
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Obszary wiejskie w woj. małopolskim o najwyższej koncentracji problemów społeczno-gospodarczych - identyfikacja, czynniki sprawcze = Rural Areas in Małopolska Region with the Highest Concentration of Socioeconomic Problems - Identification, Determinants
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017) , s. 433-441. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316427
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
117

Autor:
Sokołowski Andrzej , Markowska Małgorzata
Tytuł:
Iteracyjna metoda liniowego porządkowania obiektów wielocechowych = Iterative Method for Linear Ordering of Multidimentional Objects
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 64, z. 2 (2017) , s. 153-162. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168316433
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Energia ze źródeł odnawialnych a stan środowiska naturalnego w Unii Europejskiej = Renewable Energy and the Environment in the European Union
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 318 (2017) , s. 38-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr. <