Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Typ publikacji: artykuł w czasopiśmie od roku: 2011 do roku: 2011
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 732.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Tytuł:
Postrzeganie bezpieczeństwa opakowań przez konsumentów = Perception of Packaging Safety Problem Importance by Consumers
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 1 (2011) , s. 18-22. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
52232
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Opakowania inteligentne i ich postrzeganie przez konsumentów = Product Competitiveness through Intelligent Packaging in Consumers' Opinion
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 1 (2011) , s. 12-17. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
52254
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Rola paradygmatu w rozwoju nauk o zarządzaniu = Role of Paradigms in the Evolution of Management Sciences
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 1 (2011) , s. 2-6. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
52279
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Współcześni inicjatorzy przełomów w zarządzaniu
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (2011) , s. 21-25. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
52507
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Strategiczna istotność ZZL a faktyczny poziom rozwoju funkcji personalnej w publicznych i niepublicznych ZOZ-ach = The Statistical Significance of Human Resource Management and the Actual Level of Development of the Personnel Function in Public and Nonpublic Medical Service Sector Units
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 2 (2011) , s. s. 73-85. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
52819
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Paradygmat efektywności w zarządzaniu
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (2011) , s. 3-7. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
52820
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie sieci handlu detalicznego w układzie wojewódzkim = Spatial Differentiation of Retailing Network in the Voivodeship Profile
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2011) , s. 35-48. - Summ., rez.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53091
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Przyszłość może być lepsza : refleksje na marginesie książki Grzegorza W. Kołodki Świat na wyciągnięcie myśli = Future May Be Better : Reflections on the Book by Grzegorz W. Kołodko Świat na wyciągnięcie myśli (the World in Thought's Reach)
Źródło:
Ekonomista. - nr 1 (2011) , s. 107-120 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53092
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Kontrowersje wokół krzywej Philipsa i polityki antyinflacyjnej = Controversy About the Phillips Curve and Anti-inflationary Policy
Źródło:
Ekonomista. - nr 2 (2011) , s. 269-274 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53093
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie = Using Metrics to Measure the Human Resource Function in a Company
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2011) , s. 171-184. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53099
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Kampania promocyjna wspierająca wprowadzenie euro - z doświadczeń Słowacji = The Promotional Campaign Supporting the Introduction of the Euro - Slovak Experience
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 6 (2011) , s. 33-37. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53247
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Udział towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w światowym rynku ubezpieczeniowym = The Share of Mutual Insurance Companies on the World Insurance Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 848 (2011) , s. 19-27. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53287
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jako przedsiębiorstwo społeczne = The Mutual Insurance Company as a Social Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 848 (2011) , s. 55-62. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53288
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce = The Growth of Mutual Insurance Companies in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 848 (2011) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53289
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a reformowanie systemu ochrony zdrowia = Mutual Insurance Companies and the Reforming of the Healthcare System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 848 (2011) , s. 45-54. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53290
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a projekt Solvency II = Mutual Insurance Companies and the Solvency II Project
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 848 (2011) , s. 63-73. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53291
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Zwiększenie dostępności środowiska - nowy priorytet polityki Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych = Increasing Accessibility - New Priorities in EU Policy on the Disabled
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 852 (2011) , s. 45-61. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53292
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
"Przewlekłość postępowania sądowego" w prawie polskim a obowiązek państwa dotyczący "dobrego rządzenia" w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka = "Excessive Length of Judicial Proceedings" in Polish Law and the Obligations of the Country on "Good Governance" in the Light of Jurisprudence of the European Court of Human Rights
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 852 (2011) , s. 97-136. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53293
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Analiza sytuacji uchodźców w Polsce w aspekcie realizacji wspólnej polityki azylowej Unii Europejskiej = An Analysis of the Situation of Refugees in Poland and the Execution of the European Union Common Asylum Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 852 (2011) , s. 63-80. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53294
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Wymiary europeizacji i jej kontekst = The Dimensions of Europeanisation and Its Context
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 852 (2011) , s. 29-43. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53295
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Teorie i modele integracji europejskiej = Theories and Models of European Integration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 852 (2011) , s. 5-27. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53296
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Polityka energetyczna Unii Europejskiej = European Union Energy Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 852 (2011) , s. 81-96. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53297
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Kraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku = Krakow as the City of Congresses : a Present State and Prospects of Development : (on the Basis of Results of MICE Tourism Research in 2008)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - nr 15 (2011) , s. 7-19. - Tytuł numeru: Instruments, Strategies and Challenges for Bringing Congresses and Events to Second-tier Cities
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 626)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166032259
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Przełomy w teorii zarządzania
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (2011) , s. 7-12. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166344133
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Czynniki wpływające na kreatywność i zaangażowanie pracowników generacji Y = Factors Influencing Creativity and Commitment of the Generation Y Employees
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 172 (2011) , s. 108-117. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : strategie funkcjonalne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166585504
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Znaczenie partnerstwa międzysektorowego w procesie implementacji polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Cross-Sectoral Partnership as an Important Part of Corporate Social Responsibility Policy
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 156 (2011) , s. 73-85. - Tytuł numeru: Społeczna odpowiedzialność organizacji : metodyka, narzędzia, ocena - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166585877
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Rola wizerunku placówki usług medycznych w ocenie pacjenta = Image Creation in Building Competitive Advantage of a Healthcare Institution
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 171 (2011) , s. 39-49. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166588308
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Analiza pozycji strategicznej w kształtowaniu strategii rozwoju - studium przypadku TVN S.A. Grupa ITI = An Analysis of the Strategic Position in Creating a Development Strategy - the Case of TVN S.A. ITI Group
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 171 (2011) , s. 184-195. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166588761
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Zmiany gospodarcze i społeczne wywołane globalizacją a strategie dostosowawcze koncernów samochodowych = Economic and Sociological Changes Caused by Globalisation and the Adaptive Strategies of Car Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 171 (2011) , s. 216-224. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166588819
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Sformułowanie modelu strategii zintegrowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze globalnym = The Formulation of the Integrated Strategies Model for Small and Medium Sized Businesses in the Global Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 171 (2011) , s. 327-335. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166588854
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Czynniki wyboru strategii zarządzania wiedzą = Factors Influencing the Choice of Knowledge Management Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 170 (2011) , s. 106-114. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166588898
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Wpływ kapitału intelektualnego na rozwój organizacji = The Influence of the Intellectual Capital on the Development of an Organisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 170 (2011) , s. 115-125. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166588926
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Wpływ strategii wiedzy i strategii zarządzania wiedzą na organizację funkcjonowania przedsiębiorstwa = The Influence of Knowledge and Knowledge Management Strategies on Organizational Functioning of the Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 170 (2011) , s. 157-167. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166588940
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Offshoring jako forma międzynarodowej ekspansji korporacji transnarodowych = Offshoring as a Form of International Expansion of Transnational Corporations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 170 (2011) , s. 190-197. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166588981
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Tytuł:
Analiza kierunków rozwoju współczesnych przedsiębiorstw = The Analysis of the Directions of Contemporary Enterprise Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 170 (2011) , s. 238-247. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166589009
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Problemy formułowania strategii w podejściu organicznym = The Problems of Formulating Strategy in an Organic Approach
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011) , s. 21-30. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166589035
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Tytuł:
Maksymalizacja wartości jako podstawa strategii przedsiębiorstwa = Value Maximization as a Foundation of the Enterprise Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011) , s. 89-99. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166589051
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Teoretyczno-metodologiczne problemy formułowania i wyboru opcji strategicznych w przedsiębiorstwie = Theoretical and Methodological Issues of Strategic Options Formulation and Selection in an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011) , s. 157-168. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166589065
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
W poszukiwaniu nowego paradygmatu - organizacja partnerska = In Search of a New Management Paradigm - Towards an Image of the Organization as a Partner
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011) , s. 211-222. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166589079
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Tytuł:
Efektywność technik metody refleksji strategicznej w badaniu relacji przedsiębiorstwa z interesariuszami zewnętrznymi = The Efficiency of Strategic Reflection Method Techniques in Research on Enterprises' Relations with External Stakeholders
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011) , s. 223-235. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166589094
artykuł w czasopiśmie
41

Autor:
Tytuł:
Wybory strategiczne w marketingu międzynarodowym = Strategic Decisions in International Marketing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011) , s. 301-310. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166589124
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Motywowanie klienta wewnętrznego w organizacjach zarządzanych systemowo = Motivation of Internal Client in Organisation with the Quality Management System
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 151 (2011) , s. 208-221. - Tytuł numeru: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166594187
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Model zapewnienia satysfakcji klientów wewnętrznych i zewnętrznych w organizacji = A Model of the Internal and External Customer Satisfaction Assurance in an Organization
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 151 (2011) , s. 135-151. - Tytuł numeru: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166594586
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Jakość procesu kształcenia w szkole wyższej - propozycja determinant i próba oceny = Quality of Educational Process at University - Proposal of Determinants and Attempt of Evaluation
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 151 (2011) , s. 475-489. - Tytuł numeru: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166594770
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Tytuł:
Założenia i uwarunkowania procesu współuczestnictwa klientów w funkcjonowaniu firmy = Building the Relation with Customers by Creating Consumer Communities
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 151 (2011) , s. 194-207. - Tytuł numeru: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166595476
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Tytuł:
Możliwości wykorzystania koncepcji marketingu terytorialnego w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : (wybrane zagadnienia) = Possibilities for Use of the Concept of Territorial Marketing in the Process of Socio-Economic Development of the Region (Selected Issues)
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - styczeń-luty [nr spec.] : Konsumpcja a rozwój regionów (2011) , s. 110-117. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166655047
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania efektywnego przygotowania systemu oceniania kompetencji = Conditions of an Effective Employees' Appraisal System Preparation Based on Competencies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 34 (2011) , s. 55-63. - Tytuł numeru: Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2167665303
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Wykorzystanie metod oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwach = Methods of Managerial Competences Appraisal of Enterprise Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 34 (2011) , s. 75-86. - Tytuł numeru: Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2167669209
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Tytuł:
Oczekiwania pracodawców względem kompetencji absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Competences of Cracow University of Economics (CUE) Graduates - Employers' Expectations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 34 (2011) , s. 115-124. - Tytuł numeru: Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2167669593
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Współczesne wymagania kompetencyjne pracowników samorządowych = The Current Competency Requirements for Local Government Officers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 34 (2011) , s. 183-191. - Tytuł numeru: Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2167669921
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Tytuł:
Dostępność kredytu dla przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego = The Availability of Loans to Enterprises During the Economic Crisis
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 158 (2011) , s. 167-179. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2167761836
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Badania nad wpływem eksportu na sytuację finansową przedsiębiorstwa na przykładzie spółek GPW w Warszawie = Impact of Export Activities on Financial Situation of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 158 (2011) , s. 468-479. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2167761922
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie transakcji repo na rynku praw do emisji gazów cieplarnianych do arbitrażu międzyrynkowego = Use of Repo Type Transactions on Greenhouse Gases Emission Allowances Market for Inter-Market Arbitrage
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 158 (2011) , s. 862-872. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2167761991
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Tendencje zmian w szkolnictwie wyższym = Changes in Higher Education
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 1 (596) (2011) , s. 30-43. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168218010
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Konkurencyjność inwestycyjna województw w ujęciu dynamicznym = The Investment Competitiveness of Voivodships in Dynamic Presentation
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 1 (596) (2011) , s. 52-63. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168218012
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Czynniki kształtujące rozwój branży opakowań = Factors Affecting Development of Packaging Branch
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (27) (2011) , s. 30-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168218030
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Atrakcyjność handlowa regionów i województw Polski = Commercial Attractiveness of Polish Regions and Voivodships
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 3 (243) (2011) , s. 15-27. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218032
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego = Granting Relief in the Repayment of Civil Law Claims of Territorial Self-government Units
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 6 (246) (2011) , s. 48-56. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218034
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Pozycjonowanie jako podstawa strategii marketingowej miast i regionów = Positioning as the Basis of the Marketing Strategy of Cities and Regions
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (247-248) (2011) , s. 72-99. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218036
artykuł w czasopiśmie
60

Autor:
Ząbek Janusz , Sikora Tadeusz
Tytuł:
Satysfakcja i lojalność : istota i trendy percepcji klientów w zmieniającym się otoczeniu organizacji = Satisfaction and Loyalty : the Role and Trends of Customers Perception in a Changing Environment of Organizations
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2011) , s. 2-9. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218078
artykuł w czasopiśmie
61

Autor:
Tytuł:
Polityka rachunkowości jako instrument kształtowania sprawozdania finansowego = Accounting Policies as an Instrument Affecting the Financial Statements
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 60, nr 116 (2011) , s. 95-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218254
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Komentarz zarządu w świetle wytycznych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości = Management Commentary in the Light of IASB Publication: IFRS Practice Statement Management Commentary
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 61, nr 117 (2011) , s. 89-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218256
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Ocena opracowywanego przez IASB i FASB projektu założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej = Evaluation of IASB and FASB New Conceptual Framework Project
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 61, nr 117 (2011) , s. 55-87. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218258
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Współczesne podejścia do identyfikacji kompetencji pracowniczych = Modern Approaches to Identifying Employee Competencies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 7-22. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218278
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
65

Autor:
Tytuł:
Model zarządzania kompetencjami pracowniczymi w instytucji publicznej na przykładzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie = A Model of Employee Competence Management in a Public Institution - the Example of the Voivodship Labour Office in Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 95-111. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218280
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Zarządzanie kompetencjami w małych i średnich przedsiębiorstwach na podstawie studiów przypadków = Competence Management in Small and Medium Firms - a Case Study
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 113-138. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218282
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Poziom zarządzania kompetencjami w małopolskich organizacjach w świetle badań ankietowych = The Level of Competence Management in Małopolskie Organisations - the Results of Questionnaire Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 77-94. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218284
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Zarządzanie kompetencjami a offshoring działalności = Competence Management and Offshoring of Business Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 65-76. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218286
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Istota i funkcje zarządzania kompetencjami = The Nature and Function of Competence Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 23-32. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218288
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi = A Review of Employee Competence Management Methods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 33-63. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218290
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Metodologia nauk o zarządzaniu a sukces organizacji = Methodology of Management Science and Organization Success
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/2 (2011) , s. 223-231. - Tytuł numeru: Źródła sukcesu organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168218442
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Nierówności społeczne, kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD = Social Inequalities, Human Capital and Economic Growth of the OECD-Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 176 (2011) , s. 193-223. - Tytuł numeru: Wzrost gospodarczy : teoria, rzeczywistość - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218500
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Wykorzystanie narzędzi Zintegrowanej Polityki Produktowej źródłem sukcesu przedsiębiorstwa = Use of the Tools Integrated Product Policy Source of Success Company
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/2 (2011) , s. 337-344. - Tytuł numeru: Źródła sukcesu organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168218506
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a bilans płatniczy kraju goszczącego - przypadek Polski = Foreign Direct Investment and Balance of Payments of the Host Country - Example of Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 179 (2011) , s. 33-44. - Tytuł numeru: Gospodarka międzynarodowa - wyzwania i nowe trendy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218510
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Metodyka ustalania celów rynkowych źródłem sukcesu organizacji = Methodics of Defining the Organization's Objectives
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/2 (2011) , s. 283-292. - Tytuł numeru: Źródła sukcesu organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168218512
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Metodyka pomiaru sukcesów organizacji w aspekcie skuteczności działania = The Methodology of Measuring the Organization's Success in the Context of Effective Performance
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/2 (2011) , s. 303-316. - Tytuł numeru: Źródła sukcesu organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168218514
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Strefa Wolnego Handlu obu Ameryk (Free Trade Area of the Americas - FTAA) jako alternatywa dla modelu integracji europejskiej = Free Trade Area of the Americas (FTAA) as an Alternative Model to European Integration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 179 (2011) , s. 84-95. - Tytuł numeru: Gospodarka międzynarodowa - wyzwania i nowe trendy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218516
artykuł w czasopiśmie
78

Autor:
Tytuł:
Kryzysy zadłużenia publicznego na początku XXI wieku = Public Debt Crises at the Beginning of the 21st Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 179 (2011) , s. 170-185. - Tytuł numeru: Gospodarka międzynarodowa - wyzwania i nowe trendy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218520
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Kraje Bałkanów Zachodnich - główne problemy współpracy i integracji z krajami Unii Europejskiej = The Western Balkan Countries - Main Problems of Cooperation and Integration with the European Union Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 179 (2011) , s. 210-223. - Tytuł numeru: Gospodarka międzynarodowa - wyzwania i nowe trendy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218522
artykuł w czasopiśmie
80

Autor:
Tytuł:
Preferencyjne porozumienia handlowe Unii Europejskiej i ich konsekwencje w latach 2005-2010 = European Union's Preferential Trade Agreements and their Consequences in the Years 2005-2010
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 179 (2011) , s. 236-252. - Tytuł numeru: Gospodarka międzynarodowa - wyzwania i nowe trendy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218524
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Rozwój polityki na rzecz równości płci w Unii Europejskiej z perspektywy instytucjonalizmu socjologicznego = Development of Equality Policy in the European Union from the Perspective of Sociological Institutionalism
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 179 (2011) , s. 302-314. - Tytuł numeru: Gospodarka międzynarodowa - wyzwania i nowe trendy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218526
artykuł w czasopiśmie
82

Tytuł:
Produktywność pracy w Polsce na tle wybranych krajów OECD = Work Productivity in Poland and Chosen OECD Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011) , s. 29-45. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218554
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Spójność społeczno-ekonomiczna jako wyzwanie dla polityki gospodarczej : z perspektywy procesu transformacji = Socio-economic Cohesion as a Challenge for Economic Policies : from the Perspective of System Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011) , s. 7-28. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218556
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
84

Autor:
Tytuł:
Rozwój społeczno-gospodarczy w teorii ekonomii = Socio-economic Development in Economic Theory
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 872 (2011) , s. 5-16. - summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218558
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Koncepcja flexicurity jako odpowiedź na współczesne wyzwania rynku pracy = The Concept of Flexicurity as a Response to Contemporary Challenges of the Labour Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 872 (2011) , s. 57-71. - summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218560
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej = The Producers of Intermediate Goods in the Empirical General Equilibrium Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 872 (2011) , s. 73-93. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218562
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Zmienne kulturowe w studiach nad spójnością społeczno-ekonomiczną = Cultural Variables in Studies on Socio-Economic Cohesion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011) , s. 47-62. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218564
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Dylematy bezrobocia transformacyjnego w Polsce = Dilemmas in Transformation Unemployment in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011) , s. 63-73. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218566
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
89

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie analizy sieciowej w badaniu systemu zarządzania strukturami sieciowymi = The Application of Network Analysis in the Study of Network Structure Management Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 73-87. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218584
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Praktyka i wiedza z zakresu zarządzania w starożytności = The Practice and Knowledge of Management in Antiquity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 193-209. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218586
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Podejście diagnostyczne w badaniu zasobów ludzkich organizacji publicznych = A Diagnostic Approach to the Study of Human Resources in Public Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 153-165. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218588
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Klaster jako forma organizacyjna współpracy gospodarczej opartej na wiedzy = The Cluster as a Form of Organization for Economic Cooperation Based on Knowledge
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 45-57. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218590
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
93

Autor:
Cioroch Karolina , Salerno-Kochan Marek
Tytuł:
System akredytacji laboratoriów sądowych = Forensic Laboratory Accreditation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 115-127. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218592
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Koncepcja wieloaspektowej analizy systemów zarządzania przedsiębiorstwem = Multi-aspect Analysis of Management Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218594
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Projektowanie usprawniające systemu oceniania pracowników = Designing an Employee Efficiency Assessment System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 129-151. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218596
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
System zarządzania sferą B+R w przedsiębiorstwie = The Management of the Research and Development Activity in an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 25-43. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218598
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Perswazja i manipulacja w kontekście procesu wywierania wpływu w grupie = Social Influence Processes : the Concepts of Persuasion and Manipulation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 167-180. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218600
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Problematyka identyfikacji procesów organizacyjnych = Identifying Organisational Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 59-71. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218602
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Wzorce wdrożenia TQM = TQM Implementation Patterns
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 103-114. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218604
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Trwałość przemian strukturalnych gospodarki polskiej w kontekście teorii dualizmu gospodarczego = The Sustainability of Structural Changes in the Polish Economy in the Context of Dual Sector Theory
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011) , s. 75-95. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218780
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Modernizacja ekonomiczna w ekonomii rozwoju = Economic Modernisation and Economic Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011) , s. 97-116. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218790
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Perspektywy modernizacji gospodarki Polski poprzez dyfuzję innowacji = Perspectives on Poland's Economic Modernisation Through the Diffusion of Innovation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011) , s. 117-134. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218796
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Kompetencje pracownicze a modernizacja technologiczna = Employee Competencies and the Modernisation of Technology
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011) , s. 135-146. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218828
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Przyjęcie euro w krajach Europy Środkowej i Wschodniej a kryteria konwergencji nominalnej = Adoption of the Euro in the Countries of Central and Eastern Europe and Nominal Convergence Criteria
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011) , s. 147-160. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218838
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Funkcjonowanie systemów zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach i ich wpływ na modernizację produktową = Quality Management Systems in Polish Enterprises and Their Influence on Product Modernisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011) , s. 161-173. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218840
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
106

Autor:
Tytuł:
Orientacja na wartość w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (2011) , s. 13-16. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218986
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Model ogólny analizy bezpieczeństwa strategicznego przedsiębiorstwa
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (2011) , s. 9-12. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218988
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Wpływ kultury jakości na funkcjonowanie organizacji
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (2011) , s. 38-41. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219000
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
Analiza porównawcza wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w Polsce = Comparative Analysis of the Impact of Changes in Fertility and Mortality on Population Aging in Poland
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/3 (2011) , s. 83-97. - Tytuł numeru: Wybrane problemy rozwoju demograficzno-społecznego Polski i metody ich badania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219064
artykuł w czasopiśmie
110

Autor:
Tytuł:
Bayesowska analiza przestrzennego zróżnicowania umieralności według przyczyn w Polsce = Bayesian Analysis of Spatial Mortality Differentiation from Selected Causes in Poland
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/3 (2011) , s. 99-115. - Tytuł numeru: Wybrane problemy rozwoju demograficzno-społecznego Polski i metody ich badania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219068
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Współczesne kierunki rozwoju zintegrowanych modeli zarządzania przedsiębiorstwem = Modern Directions in Management Integrated Models of Enterprises
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/6 (2011) , s. 13-23. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219132
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
Strategiczne technologie w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwo = Strategic Technologies as a Source of the Competitive Advantage in Small Business
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/6 (2011) , s. 89-101. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219134
artykuł w czasopiśmie
113

Autor:
Tytuł:
Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Personnel Controlling in Human Resources Management
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/6 (2011) , s. 129-139. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219136
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
Rola kultury w kształtowaniu więzi wewnątrzorganizacyjnych = The Role of Culture in Shaping the Inside Organization Relationship
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/6 (2011) , s. 259-268. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219140
artykuł w czasopiśmie
115

Autor:
Major Michał , Major Maciej
Tytuł:
Wybrane problemy wielokryterialnej oceny jakości typu produktu = Selected Problems in Multi-criteria Assessment of the Quality of Product Type
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 847 (2011) , s. 91-106. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219512
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Szacowanie kosztów w procesach kreowania jakości wykonania w trybie on-line = Estimating Costs in the Processes of Creating On-line Quality Control
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 847 (2011) , s. 107-123. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219514
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
Wybrane aspekty statystycznej analizy struktury wiekowej bezrobotnych w państwach Unii Europejskiej = Selected Aspects of the Statistical Analysis of the Age Structure of the Unemployed in the Countries of the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 847 (2011) , s. 47-60. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219516
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Charakterystyka wybranych postaw społecznych w Polsce : analiza statystyczna = A Sketch of Selected Social Attitudes in Poland - a Statistical Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 847 (2011) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219518
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
119

Autor:
Tytuł:
Rozkłady płac w Polsce ze względu na płeć i zajmowane stanowisko : analiza porównawcza = Earnings Distributions in Poland for Gender and Position - a Comparative Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 847 (2011) , s. 61-74. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219520
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
120

Tytuł:
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych = The Economic Situation of Households Living on Unearned Sources of Income
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 847 (2011) , s. 25-46. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219522
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Wyposażenie pracowniczych gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania a kształtowanie się dochodów = The Relationship between Income and the Equipping of Employee Households with Durable Goods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 847 (2011) , s. 75-90. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219524
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania jednostką = The Internal Audit as a Means of Improving Company Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 27-40. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219526
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Reakcja rynku na informację zawartą w sprawozdaniu finansowym na przykładzie utraty wartości = Market Reactions to Information Contained in Financial Reports : the Case of Loss of Value
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 145-159. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219528
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
124

Tytuł:
Obowiązki informacyjne Otwartych Funduszy Emerytalnych = Disclosure Obligations of Open Pension Funds
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 73-83. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219530
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
125

Tytuł:
Polityka informacyjna spółek w krajach anglosaskich = Information Disclosure Policy of Anglo-American Public Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 41-53. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219532
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
126

Tytuł:
Standardy podstawą polityki rachunkowości = Standards as the Basis of Accounting Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 55-72. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219534
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
127

Tytuł:
Pojęcie aktywów i zobowiązań we współczesnych założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej oraz krajowych regulacjach rachunkowości = The Notion of Assets and Liabilities in the Conceptual Foundations of Modern Financial Reporting and National Accounting Regulations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 173-185. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219536
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
128