Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Typ publikacji: artykuł w czasopiśmie od roku: 2013 do roku: 2013
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25.
1

Autor:
Polak Sebastian , Wiśniowska Barbara , Glinka Anna , Fijorek Kamil , Mendyk Aleksander
Tytuł:
Slow Delayed Rectifying Potassium Current (IKs) - Analysis of the in Vitro Inhibition Data and Predictive Model Development
Źródło:
Journal of Applied Toxicology. - Vol. 33, iss. 8 (2013) , s. 723-739. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168229608
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
The Socio-economic Impact of Built Heritage Projects Conducted by Private Investors
Źródło:
Journal of Cultural Heritage. - vol. 14, iss. 2 (2013) , s. 156-162. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168229848
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Fossil Fuel Prices, Exchange Rate, and Stock Market : A Dynamic Causality Analysis on the European Market
Źródło:
Economics Letters. - vol. 118, iss. 1 (2013) , s. 199-202. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168238606
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Causality-in-Mean and Causality-in-Variance within the International Steam Coal Market
Źródło:
Energy Economics. - vol. 36, March (2013) , s. 594-604. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a 45.00 pkt
Nr:
2168247120
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Cioch Witold , Knapik Oskar , Leśkow Jacek
Tytuł:
Finding a Frequency Signature for a Cyclostationary Signal with Applications to wheel Bearingdiagnostics
Źródło:
Mechanical Systems and Signal Processing. - vol. 38, iss. 1 (2013) , s. 55-64. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a 45.00 pkt
Nr:
2168247128
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Nawrocka Agnieszka , Mynarski Władysław , Grabara Małgorzata , Powerska-Didkowska Aneta , Borek Zbigniew
Tytuł:
Weekday and Weekend Moderate to Vigorous Physical Activity of Young Musicians in the Context of Public Health Recommendations
Źródło:
Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - vol. 20, nr 3 (2013) , s. 566-570
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 30.00 pkt
Nr:
2168248324
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Non-parametric frequency identification and estimation in mean function for almost periodically correlated time series
Źródło:
Journal of Multivariate Analysis. - vol. 115 (2013) , s. 252-269. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168254100
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Batko W. , Knapik O.
Tytuł:
Robust Statistical Procedures in Statistical Analysis of Controllable Noise Indicators
Źródło:
Acta Physica Polonica A. Acoustic and Biomedical Engineering. - vol. 123, nr 6 (2013) , s. 1007-1011 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168254332
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Planowanie w integrowaniu systemów zarządzania w przedsiębiorstwach branży spożywczej = Planning in Integration of Management Systems in Food Sector Enterprises
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 2 (87) (2013) , s. 173-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168255158
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży spożywczej = Utilisation of Quality Management Methods and Tools in Food Sector Organizations
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 1 (86) (2013) , s. 204-216. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168255162
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Comparing Benefits from Enterprise System Adoption in Transition and Developed Economies : An Ontology-based Approach
Źródło:
Information Systems Management. - vol. 30, iss. 3 (2013) , s. 198-217. - Summ. - Bibliogr.. - Pełny tekst dostępny w EBSCO oraz na stronie wydawcy
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168263048
artykuł w czasopiśmie
12

Konferencja:
6th Polish Symposium of Physics in Economy and Social Sciences FENS2012, Gdańsk, Polska, od 2012-04-19 do 2012-04-21
Tytuł:
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis
Źródło:
Acta Physica Polonica A. - vol. 123, no. 3 (2013) , s. 567-583. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168264350
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Klima Łukasz , Kawecka-Jaszcz Kalina , Stolarz-Skrzypek Katarzyna , Menne Jan , Fijorek Kamil , Olszanecka Agnieszka , Wojciechowska Wiktoria , Bilo Grzegorz , Czarnecka Danuta
Tytuł:
Structure and Function of Large Arteries in Hypertension in Relation to Oxidative Stress Markers = Wskaźniki stresu oksydacyjnego a struktura i funkcja tętnic w nadciśnieniu tętniczym
Źródło:
Kardiologia Polska. - vol. 71, nr 9 (2013) , s. 917-923. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168267034
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Fijorek Kamil , Puskulluoglu Miroslawa , Polak Sebastian
Tytuł:
Circadian Models of Serum Potassium, Sodium, and Calcium Concentrations in Healthy Individuals and Their Application to Cardiac Electrophysiology Simulations at Individual Level
Źródło:
Computational and Mathematical Methods in Medicine. - vol. 2013, Article ID 429037 (2013) , s. 8 pages. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168267042
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Fijorek Kamil , Patel Nikunjkumar , Klima Łukasz , Stolarz-Skrzypek Katarzyna , Kawecka-Jaszcz Kalina , Polak Sebastian
Tytuł:
Age and Gender Dependent Heart Rate Circadian Model Development and Performance Verification on the Proarrhythmic Drug Case Study
Źródło:
Theoretical Biology and Medical Modelling. - Vol. 10, Iss. 7 (2013) , s. 11 pages. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168267050
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Jastrzebski Marek , Wiliński Jerzy , Fijorek Kamil , Sondej Tomasz , Czarnecka Danuta
Tytuł:
Mortality and Morbidity in Cardiac Resynchronization Patients: Impact of Lead Position, Paced Left Ventricular QRS Morphology and Other Characteristics on Long-Term Outcome
Źródło:
Europace. - vol. 15, iss. 2 (2013) , s. 258-265. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168267056
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Czopek Jacek , Pawlęga Janusz , Fijorek Kamil , Püsküllüoğlu Mirosława , Różanowski Paweł , Okoń Krzysztof
Tytuł:
HER-3 Expression in HER-2-Amplified Breast Carcinoma
Źródło:
Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia. - vol. 17, iss. 5 (2013) , s. 446-449. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168272094
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Sas-Korczyńska Beata , Sokołowski Andrzej , Korzeniowski Stanisław
Tytuł:
The Influence of Time of Radio-Chemotherapy and Other Therapeutic Factors on Treatment Results in Patients with Limited Disease Small Cell Lung Cancer
Źródło:
Lung Cancer. - Vol. 79, Iss. 1 (2013) , s. 14-19. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 35.00 pkt
Nr:
2168272110
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Kowalski Zygmunt , Makara Agnieszka , Fijorek Kamil
Tytuł:
Changes in the Properties of Pig Manure Slurry
Źródło:
Acta Biochimica Polonica. - Vol. 60, No 4 (2013) , s. 845-850. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168273910
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Neffe-Skocińska Katarzyna , Kołożyn-Krajewska Danuta , Goryl Antoni
Tytuł:
Wpływ dodatku szczepu Lactobacillus casei ŁOCK 0900 i warunków dojrzewania na jakość fermentowanych polędwic podczas przechowywania = Effect of Lactobacillus Casei ŁOCK 0900 Probiotic Strain Addition And Ripening Conditions on Quality Of Dry Fermented Pork Loins During Storage
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 6 (91) (2013) , s. 45-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168283075
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa = Impact of Biogenic Components on Quality and Eutrophication of Flowing Surface Waters Constituting the Source of Drinking Water for the City of Kraków
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 6 (91) (2013) , s. 175-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168283077
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Autor:
Kraus Artur , Popek Stanisław
Tytuł:
Structural Model of Fruit Juice Quality Determining Factors in Product Design and Development
Źródło:
British Food Journal. - vol. 115, iss. 6 (2013) , s. 865-875. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168287705
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
The Influence of Psychic Distance on the Internationalization of Polish Born Globals
Źródło:
Transformations in Business & Economics. - vol. 12, nr 2B (2013) , s. 525-537. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168287829
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Kosiorowski Grzegorz , Wójcik Klaudiusz
Tytuł:
Topological Method for Detecting Fixed Points of Maps Homotopic to Selfmaps of Compact ENRs
Źródło:
Proceedings of the American Mathematical Society. - nr 141 (2013) , s. 245-252 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168292897
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
One-Complemented Subspaces in Musielak-Orlicz Sequence Spaces with a General Smoothness Condition
Źródło:
Numerical Functional Analysis and Optimization. - vol. 34, iss. 9 (2013) , s. 1001-1032. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168308607
artykuł w czasopiśmie
1
Slow Delayed Rectifying Potassium Current (IKs) - Analysis of the in Vitro Inhibition Data and Predictive Model Development / Sebastian Polak, Barbara Wiśniowska, Anna Glinka, Kamil FIJOREK, Aleksander Mendyk // Journal of Applied Toxicology [on-line]. - Vol. 33, iss. 8 (2013), s. 723-739. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0260-437X
2
The Socio-economic Impact of Built Heritage Projects Conducted by Private Investors / Monika MURZYN-KUPISZ // Journal of Cultural Heritage. - vol. 14, iss. 2 (2013), s. 156-162. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1296-2074
3
Fossil Fuel Prices, Exchange Rate, and Stock Market : A Dynamic Causality Analysis on the European Market / Sławomir ŚMIECH, Monika PAPIEŻ // Economics Letters. - vol. 118, iss. 1 (2013), s. 199-202. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirec. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0165-1765
4
Causality-in-Mean and Causality-in-Variance within the International Steam Coal Market / Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH // Energy Economics. - vol. 36, March (2013), s. 594-604. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirec. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0140-9883
5
Finding a Frequency Signature for a Cyclostationary Signal with Applications to wheel Bearingdiagnostics / Witold Cioch, Oskar KNAPIK, Jacek Leśkow // Mechanical Systems and Signal Processing. - vol. 38, iss. 1 (2013), s. 55-64. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirec. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0888-3270
6
Weekday and Weekend Moderate to Vigorous Physical Activity of Young Musicians in the Context of Public Health Recommendations / Agnieszka Nawrocka, Władysław Mynarski, Małgorzata Grabara, Aneta Powerska-Didkowska, Zbigniew BOREK // Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - vol. 20, nr 3 (2013), s. 566-570. - Pełny tekst: http://aaem.pl/fulltxt.php?ICID=1069169. - ISSN 1232-1966
7
Non-parametric frequency identification and estimation in mean function for almost periodically correlated time series / Łukasz LENART // Journal of Multivariate Analysis. - vol. 115 (2013), s. 252-269. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirec. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0047-259X
8
Robust Statistical Procedures in Statistical Analysis of Controllable Noise Indicators / W. Batko, O. KNAPIK // Acta Physica Polonica A. Acoustic and Biomedical Engineering. - vol. 123, nr 6 (2013), s. 1007-1011. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/123/a123z6p09.pdf. - ISSN 0587-4246
9
Planowanie w integrowaniu systemów zarządzania w przedsiębiorstwach branży spożywczej = Planning in Integration of Management Systems in Food Sector Enterprises / Piotr KAFEL, Paweł NOWICKI, Tadeusz SIKORA // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 2 (87) (2013), s. 173-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%202%2887%29/16_Kafel.pdf. - ISSN 2451-0769
10
Wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży spożywczej = Utilisation of Quality Management Methods and Tools in Food Sector Organizations / Piotr KAFEL, Tadeusz SIKORA // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 1 (86) (2013), s. 204-216. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%201%2886%29/16_Kafel.pdf. - ISSN 2451-0769
11
Comparing Benefits from Enterprise System Adoption in Transition and Developed Economies : An Ontology-based Approach / Piotr SOJA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ // Information Systems Management. - vol. 30, iss. 3 (2013), s. 198-217. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst dostępny w EBSCO oraz na stronie wydawcy. - ISSN 1058-0530
12
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis / Łukasz LENART, Mateusz PIPIEŃ // Acta Physica Polonica A. - vol. 123, no. 3 (2013), s. 567-583. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/123/a123z3p15.pdf. - ISSN 0587-4246
13
Structure and Function of Large Arteries in Hypertension in Relation to Oxidative Stress Markers = Wskaźniki stresu oksydacyjnego a struktura i funkcja tętnic w nadciśnieniu tętniczym / Łukasz Klima, Kalina Kawecka-Jaszcz, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Jan Menne, Kamil FIJOREK, Agnieszka Olszanecka, Wiktoria Wojciechowska, Grzegorz Bilo, Danuta Czarnecka // Kardiologia Polska. - vol. 71, nr 9 (2013), s. 917-923. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/viewFile/KP.2013.0226/7451. - ISSN 0022-9032
14
Circadian Models of Serum Potassium, Sodium, and Calcium Concentrations in Healthy Individuals and Their Application to Cardiac Electrophysiology Simulations at Individual Level / Kamil FIJOREK, Miroslawa Puskulluoglu, Sebastian Polak // Computational and Mathematical Methods in Medicine. - vol. 2013, Article ID 429037 (2013), s. 8 pages. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.hindawi.com/journals/cmmm/2013/429037/. - ISSN 1748-670X
15
Age and Gender Dependent Heart Rate Circadian Model Development and Performance Verification on the Proarrhythmic Drug Case Study / Kamil FIJOREK, Nikunjkumar Patel, Łukasz Klima, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Kalina Kawecka-Jaszcz, Sebastian Polak // Theoretical Biology and Medical Modelling. - Vol. 10, Iss. 7 (2013), s. 11 pages. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tbiomed.com/content/pdf/1742-4682-10-7.pdf. - ISSN 1742-4682
16
Mortality and Morbidity in Cardiac Resynchronization Patients: Impact of Lead Position, Paced Left Ventricular QRS Morphology and Other Characteristics on Long-Term Outcome / Marek Jastrzebski, Jerzy Wiliński, Kamil FIJOREK, Tomasz Sondej, Danuta Czarnecka // Europace. - vol. 15, iss. 2 (2013), s. 258-265. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1099-5129
17
HER-3 Expression in HER-2-Amplified Breast Carcinoma / Jacek Czopek, Janusz Pawlęga, Kamil FIJOREK, Mirosława Püsküllüoğlu, Paweł Różanowski, Krzysztof Okoń // Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia. - vol. 17, iss. 5 (2013), s. 446-449. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.termedia.pl/Journal/-3/pdf-21641-10?filename=HER-3%20expression.pdf. - ISSN 1428-2526
18
The Influence of Time of Radio-Chemotherapy and Other Therapeutic Factors on Treatment Results in Patients with Limited Disease Small Cell Lung Cancer / Beata Sas-Korczynska, Andrzej SOKOLOWSKI, Stanisław Korzeniowski // Lung Cancer. - Vol. 79, Iss. 1 (2013), s. 14-19. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - ISSN 0169-5002
19
Changes in the Properties of Pig Manure Slurry / Zygmunt Kowalski, Agnieszka Makara, Kamil FIJOREK // Acta Biochimica Polonica. - Vol. 60, No 4 (2013), s. 845-850. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.actabp.pl/pdf/4_2013/845.pdf. - ISSN 0001-527X
20
Wpływ dodatku szczepu Lactobacillus casei ŁOCK 0900 i warunków dojrzewania na jakość fermentowanych polędwic podczas przechowywania = Effect of Lactobacillus Casei ŁOCK 0900 Probiotic Strain Addition And Ripening Conditions on Quality Of Dry Fermented Pork Loins During Storage / Katarzyna Neffe-Skocińska, Danuta Kołożyn-Krajewska, Antoni GORYL // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 6 (91) (2013), s. 45-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%206(91)/04_Neffe.pdf. - ISSN 2451-0769
21
Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa = Impact of Biogenic Components on Quality and Eutrophication of Flowing Surface Waters Constituting the Source of Drinking Water for the City of Kraków / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 6 (91) (2013), s. 175-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%206(91)/15_Adamczyk.pdf. - ISSN 2451-0769
22
Structural Model of Fruit Juice Quality Determining Factors in Product Design and Development / Artur Kraus, Stanisław POPEK // British Food Journal. - vol. 115, iss. 6 (2013), s. 865-875. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0007-070X
23
The Influence of Psychic Distance on the Internationalization of Polish Born Globals / Krystyna PRZYBYLSKA // Transformations in Business & Economics. - vol. 12, nr 2B (2013), s. 525-537. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1648-4460
24
Topological Method for Detecting Fixed Points of Maps Homotopic to Selfmaps of Compact ENRs / Grzegorz KOSIOROWSKI, Klaudiusz Wójcik // Proceedings of the American Mathematical Society. - nr 141 (2013), s. 245-252. - Bibliogr. - ISSN 0002-9939
25
One-Complemented Subspaces in Musielak-Orlicz Sequence Spaces with a General Smoothness Condition / Anna DENKOWSKA // Numerical Functional Analysis and Optimization. - vol. 34, iss. 9 (2013), s. 1001-1032. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0163-0563
1
Polak S., Wiśniowska B., Glinka A., Fijorek K., Mendyk A., (2013), Slow Delayed Rectifying Potassium Current (IKs) - Analysis of the in Vitro Inhibition Data and Predictive Model Development, "Journal of Applied Toxicology" [on-line], Vol. 33, iss. 8, s. 723-739.
2
Murzyn-Kupisz M., (2013), The Socio-economic Impact of Built Heritage Projects Conducted by Private Investors, "Journal of Cultural Heritage", vol. 14, iss. 2, s. 156-162.
3
Śmiech S., Papież M., (2013), Fossil Fuel Prices, Exchange Rate, and Stock Market : A Dynamic Causality Analysis on the European Market, "Economics Letters", vol. 118, iss. 1, s. 199-202.
4
Papież M., Śmiech S., (2013), Causality-in-Mean and Causality-in-Variance within the International Steam Coal Market, "Energy Economics", vol. 36, March, s. 594-604.
5
Cioch W., Knapik O., Leśkow J., (2013), Finding a Frequency Signature for a Cyclostationary Signal with Applications to wheel Bearingdiagnostics, "Mechanical Systems and Signal Processing", vol. 38, iss. 1, s. 55-64.
6
Nawrocka A., Mynarski W., Grabara M., Powerska-Didkowska A., Borek Z., (2013), Weekday and Weekend Moderate to Vigorous Physical Activity of Young Musicians in the Context of Public Health Recommendations, "Annals of Agricultural and Environmental Medicine", vol. 20, nr 3, s. 566-570; http://aaem.pl/fulltxt.php?ICID=1069169
7
Lenart Ł., (2013), Non-parametric frequency identification and estimation in mean function for almost periodically correlated time series, "Journal of Multivariate Analysis", vol. 115, s. 252-269.
8
Batko W., Knapik O., (2013), Robust Statistical Procedures in Statistical Analysis of Controllable Noise Indicators, "Acta Physica Polonica A. Acoustic and Biomedical Engineering", vol. 123, nr 6, s. 1007-1011; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/123/a123z6p09.pdf
9
Kafel P., Nowicki P., Sikora T., (2013), Planowanie w integrowaniu systemów zarządzania w przedsiębiorstwach branży spożywczej, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 20, nr 2 (87), s. 173-184; http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%202%2887%29/16_Kafel.pdf
10
Kafel P., Sikora T., (2013), Wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży spożywczej, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 20, nr 1 (86), s. 204-216; http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%201%2886%29/16_Kafel.pdf
11
Soja P., Paliwoda-Pękosz G., (2013), Comparing Benefits from Enterprise System Adoption in Transition and Developed Economies : An Ontology-based Approach, "Information Systems Management", vol. 30, iss. 3, s. 198-217.
12
Lenart Ł., Pipień M., (2013), Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis, "Acta Physica Polonica A", vol. 123, no. 3, s. 567-583; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/123/a123z3p15.pdf
13
Klima Ł., Kawecka-Jaszcz K., Stolarz-Skrzypek K., Menne J., Fijorek K., Olszanecka A., Wojciechowska W., Bilo G., Czarnecka D., (2013), Structure and Function of Large Arteries in Hypertension in Relation to Oxidative Stress Markers, "Kardiologia Polska", vol. 71, nr 9, s. 917-923; https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/viewFile/KP.2013.0226/7451
14
Fijorek K., Puskulluoglu M., Polak S., (2013), Circadian Models of Serum Potassium, Sodium, and Calcium Concentrations in Healthy Individuals and Their Application to Cardiac Electrophysiology Simulations at Individual Level, "Computational and Mathematical Methods in Medicine", vol. 2013, Article ID 429037, s. 8 pages; http://www.hindawi.com/journals/cmmm/2013/429037/
15
Fijorek K., Patel N., Klima Ł., Stolarz-Skrzypek K., Kawecka-Jaszcz K., Polak S., (2013), Age and Gender Dependent Heart Rate Circadian Model Development and Performance Verification on the Proarrhythmic Drug Case Study, "Theoretical Biology and Medical Modelling", Vol. 10, Iss. 7, s. 11 pages; http://www.tbiomed.com/content/pdf/1742-4682-10-7.pdf
16
Jastrzebski M., Wiliński J., Fijorek K., Sondej T., Czarnecka D., (2013), Mortality and Morbidity in Cardiac Resynchronization Patients: Impact of Lead Position, Paced Left Ventricular QRS Morphology and Other Characteristics on Long-Term Outcome, "Europace", vol. 15, iss. 2, s. 258-265.
17
Czopek J., Pawlęga J., Fijorek K., Püsküllüoğlu M., Różanowski P., Okoń K., (2013), HER-3 Expression in HER-2-Amplified Breast Carcinoma, "Contemporary Oncology", vol. 17, iss. 5, s. 446-449; http://www.termedia.pl/Journal/-3/pdf-21641-10?filename=HER-3%20expression.pdf
18
Sas-Korczyńska B., Sokołowski A., Korzeniowski S., (2013), The Influence of Time of Radio-Chemotherapy and Other Therapeutic Factors on Treatment Results in Patients with Limited Disease Small Cell Lung Cancer, "Lung Cancer", Vol. 79, Iss. 1, s. 14-19.
19
Kowalski Z., Makara A., Fijorek K., (2013), Changes in the Properties of Pig Manure Slurry, "Acta Biochimica Polonica", Vol. 60, No 4, s. 845-850; http://www.actabp.pl/pdf/4_2013/845.pdf
20
Neffe-Skocińska K., Kołożyn-Krajewska D., Goryl A., (2013), Wpływ dodatku szczepu Lactobacillus casei ŁOCK 0900 i warunków dojrzewania na jakość fermentowanych polędwic podczas przechowywania, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 20, nr 6 (91), s. 45-59; http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%206(91)/04_Neffe.pdf
21
Adamczyk W., Jachimowski A., (2013), Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 20, nr 6 (91), s. 175-190; http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%206(91)/15_Adamczyk.pdf
22
Kraus A., Popek S., (2013), Structural Model of Fruit Juice Quality Determining Factors in Product Design and Development, "British Food Journal", vol. 115, iss. 6, s. 865-875.
23
Przybylska K., (2013), The Influence of Psychic Distance on the Internationalization of Polish Born Globals, "Transformations in Business & Economics", vol. 12, nr 2B, s. 525-537.
24
Kosiorowski G., Wójcik K., (2013), Topological Method for Detecting Fixed Points of Maps Homotopic to Selfmaps of Compact ENRs, "Proceedings of the American Mathematical Society", nr 141, s. 245-252.
25
Denkowska A., (2013), One-Complemented Subspaces in Musielak-Orlicz Sequence Spaces with a General Smoothness Condition, "Numerical Functional Analysis and Optimization", vol. 34, iss. 9, s. 1001-1032.
1
@article{journals,
author = " Polak Sebastian and Wiśniowska Barbara and Glinka Anna and Fijorek Kamil and Mendyk Aleksander ",
title = "Slow Delayed Rectifying Potassium Current (IKs) - Analysis of the in Vitro Inhibition Data and Predictive Model Development",
journal = "Journal of Applied Toxicology",
number = "Vol. 33, iss. 8",
pages = "723-739",
year = "2013",
}
2
@article{journals,
author = " Murzyn-Kupisz Monika ",
title = "The Socio-economic Impact of Built Heritage Projects Conducted by Private Investors",
journal = "Journal of Cultural Heritage",
number = "vol. 14, iss. 2",
pages = "156-162",
year = "2013",
}
3
@article{journals,
author = " Śmiech Sławomir and Papież Monika ",
title = "Fossil Fuel Prices, Exchange Rate, and Stock Market : A Dynamic Causality Analysis on the European Market",
journal = "Economics Letters",
number = "vol. 118, iss. 1",
pages = "199-202",
year = "2013",
}
4
@article{journals,
author = " Papież Monika and Śmiech Sławomir ",
title = "Causality-in-Mean and Causality-in-Variance within the International Steam Coal Market",
journal = "Energy Economics",
number = "vol. 36, March",
pages = "594-604",
year = "2013",
}
5
@article{journals,
author = " Cioch Witold and Knapik Oskar and Leśkow Jacek ",
title = "Finding a Frequency Signature for a Cyclostationary Signal with Applications to wheel Bearingdiagnostics",
journal = "Mechanical Systems and Signal Processing",
number = "vol. 38, iss. 1",
pages = "55-64",
year = "2013",
}
6
@article{journals,
author = " Nawrocka Agnieszka and Mynarski Władysław and Grabara Małgorzata and Powerska-Didkowska Aneta and Borek Zbigniew ",
title = "Weekday and Weekend Moderate to Vigorous Physical Activity of Young Musicians in the Context of Public Health Recommendations",
journal = "Annals of Agricultural and Environmental Medicine",
number = "vol. 20, 3",
pages = "566-570",
year = "2013",
}
7
@article{journals,
author = " Lenart Łukasz ",
title = "Non-parametric frequency identification and estimation in mean function for almost periodically correlated time series",
journal = "Journal of Multivariate Analysis",
number = "vol. 115",
pages = "252-269",
year = "2013",
}
8
@article{journals,
author = " Batko W. and Knapik O. ",
title = "Robust Statistical Procedures in Statistical Analysis of Controllable Noise Indicators",
journal = "Acta Physica Polonica A. Acoustic and Biomedical Engineering",
number = "vol. 123, 6",
pages = "1007-1011",
year = "2013",
}
9
@article{journals,
author = " Kafel Piotr and Nowicki Paweł and Sikora Tadeusz ",
title = "Planowanie w integrowaniu systemów zarządzania w przedsiębiorstwach branży spożywczej",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 20, 2 (87)",
pages = "173-184",
year = "2013",
}
10
@article{journals,
author = " Kafel Piotr and Sikora Tadeusz ",
title = "Wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży spożywczej",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 20, 1 (86)",
pages = "204-216",
year = "2013",
}
11
@article{journals,
author = " Soja Piotr and Paliwoda-Pękosz Grażyna ",
title = "Comparing Benefits from Enterprise System Adoption in Transition and Developed Economies : An Ontology-based Approach",
journal = "Information Systems Management",
number = "vol. 30, iss. 3",
pages = "198-217",
year = "2013",
}
12
@article{journals,
author = " Lenart Łukasz and Pipień Mateusz ",
title = "Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 123, no. 3",
pages = "567-583",
year = "2013",
}
13
@article{journals,
author = " Klima Łukasz and Kawecka-Jaszcz Kalina and Stolarz-Skrzypek Katarzyna and Menne Jan and Fijorek Kamil and Olszanecka Agnieszka and Wojciechowska Wiktoria and Bilo Grzegorz and Czarnecka Danuta ",
title = "Structure and Function of Large Arteries in Hypertension in Relation to Oxidative Stress Markers",
journal = "Kardiologia Polska",
number = "vol. 71, 9",
pages = "917-923",
year = "2013",
}
14
@article{journals,
author = " Fijorek Kamil and Puskulluoglu Miroslawa and Polak Sebastian ",
title = "Circadian Models of Serum Potassium, Sodium, and Calcium Concentrations in Healthy Individuals and Their Application to Cardiac Electrophysiology Simulations at Individual Level",
journal = "Computational and Mathematical Methods in Medicine",
number = "vol. 2013, Article ID 429037",
pages = "8 pages",
year = "2013",
}
15
@article{journals,
author = " Fijorek Kamil and Patel Nikunjkumar and Klima Łukasz and Stolarz-Skrzypek Katarzyna and Kawecka-Jaszcz Kalina and Polak Sebastian ",
title = "Age and Gender Dependent Heart Rate Circadian Model Development and Performance Verification on the Proarrhythmic Drug Case Study",
journal = "Theoretical Biology and Medical Modelling",
number = "Vol. 10, Iss. 7",
pages = "11 pages",
year = "2013",
}
16
@article{journals,
author = " Jastrzebski Marek and Wiliński Jerzy and Fijorek Kamil and Sondej Tomasz and Czarnecka Danuta ",
title = "Mortality and Morbidity in Cardiac Resynchronization Patients: Impact of Lead Position, Paced Left Ventricular QRS Morphology and Other Characteristics on Long-Term Outcome",
journal = "Europace",
number = "vol. 15, iss. 2",
pages = "258-265",
year = "2013",
}
17
@article{journals,
author = " Czopek Jacek and Pawlęga Janusz and Fijorek Kamil and Püsküllüoğlu Mirosława and Różanowski Paweł and Okoń Krzysztof ",
title = "HER-3 Expression in HER-2-Amplified Breast Carcinoma",
journal = "Contemporary Oncology",
number = "vol. 17, iss. 5",
pages = "446-449",
year = "2013",
}
18
@article{journals,
author = " Sas-Korczyńska Beata and Sokołowski Andrzej and Korzeniowski Stanisław ",
title = "The Influence of Time of Radio-Chemotherapy and Other Therapeutic Factors on Treatment Results in Patients with Limited Disease Small Cell Lung Cancer",
journal = "Lung Cancer",
number = "Vol. 79, Iss. 1",
pages = "14-19",
year = "2013",
}
19
@article{journals,
author = " Kowalski Zygmunt and Makara Agnieszka and Fijorek Kamil ",
title = "Changes in the Properties of Pig Manure Slurry",
journal = "Acta Biochimica Polonica",
number = "Vol. 60, No 4",
pages = "845-850",
year = "2013",
}
20
@article{journals,
author = " Neffe-Skocińska Katarzyna and Kołożyn-Krajewska Danuta and Goryl Antoni ",
title = "Wpływ dodatku szczepu Lactobacillus casei ŁOCK 0900 i warunków dojrzewania na jakość fermentowanych polędwic podczas przechowywania",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 20, 6 (91)",
pages = "45-59",
year = "2013",
}
21
@article{journals,
author = " Adamczyk Wacław and Jachimowski Artur ",
title = "Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 20, 6 (91)",
pages = "175-190",
year = "2013",
}
22
@article{journals,
author = " Kraus Artur and Popek Stanisław ",
title = "Structural Model of Fruit Juice Quality Determining Factors in Product Design and Development",
journal = "British Food Journal",
number = "vol. 115, iss. 6",
pages = "865-875",
year = "2013",
}
23
@article{journals,
author = " Przybylska Krystyna ",
title = "The Influence of Psychic Distance on the Internationalization of Polish Born Globals",
journal = "Transformations in Business & Economics",
number = "vol. 12, 2B",
pages = "525-537",
year = "2013",
}
24
@article{journals,
author = " Kosiorowski Grzegorz and Wójcik Klaudiusz ",
title = "Topological Method for Detecting Fixed Points of Maps Homotopic to Selfmaps of Compact ENRs",
journal = "Proceedings of the American Mathematical Society",
number = "141",
pages = "245-252",
year = "2013",
}
25
@article{journals,
author = " Denkowska Anna ",
title = "One-Complemented Subspaces in Musielak-Orlicz Sequence Spaces with a General Smoothness Condition",
journal = "Numerical Functional Analysis and Optimization",
number = "vol. 34, iss. 9",
pages = "1001-1032",
year = "2013",
}