Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Typ publikacji: artykuł w czasopiśmie od roku: 2011 do roku: 2011
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13.
1

Tytuł:
Chemical Composition of Natural Bio-yoghurts during Their Storage = Chemische Zusammensetzung von natürlichen Biojoghurts während der Lagerung
Źródło:
Milchwissenschaft = Milk Science International : Journal of Nutrition Research and Food Science. - vol. 66, iss. 1 (2011) , s. 37-39. - Summ., Zsfg. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2165790329
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Murzyn-Kupisz Monika , Gwosdz Krzysztof
Tytuł:
The Changing Identity of the Central European City : the Case of Katowice
Źródło:
Journal of Historical Geography. - vol. 37, iss. 1 (2011) , s. 113-126. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a 32.00 pkt
Nr:
2165964589
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Zmiany jakościowe i fizykochemiczne olejów roślinnych ogrzewanych mikrofalowo = Qualitative and Physico-chemical Changes in Microwave-heated Vegetable Oils
Źródło:
Przemysł Chemiczny. - T. 90, nr 6 (2011) , s. 1245-1248. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168223644
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Themistocleous Marinos , Soja Piotr , Rupino da Cunha Paulo
Tytuł:
The Same, but Different : Enterprise Systems Adoption Lifecycles in Transition Economies
Źródło:
Information Systems Management. - vol. 28, iss. 3 (2011) , s. 223-239. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 27.00 pkt
Nr:
2168227428
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Kabłak-Ziembicka Anna , Przewłocki Tadeusz , Sokołowski Andrzej , Tracz Wiesława , Podolec Piotr
Tytuł:
Carotid Intima-media Thickness, hs-CRP and TNF-α are Independently Associated with Cardiovascular Event Risk in Patients with Atherosclerotic Occlusive Disease
Źródło:
Atherosclerosis. - Vol. 214, iss. 1 (2011) , s. 185-190. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a 32.00 pkt
Nr:
2168227624
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Fijorek Kamil , Fijorek Damian , Wisniowska Barbara , Polak Sebastian
Tytuł:
BDTcomparator : a Program for Comparing Binary Classifiers
Źródło:
Bioinformatics. - vol. 27, iss. 24 (2011) , s. 3439-3440. - Summ.
Lista MNiSW:
a 32.00 pkt
Nr:
2168227710
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Ryguła Anna , Jekiel Katarzyna , Szostak-Kot Jadwiga , Wróbel Tomasz P. , Barańska Małgorzata
Tytuł:
Application of FT-Raman Spectroscopy for in situ Detection of Microorganisms on the Surface of Textiles
Źródło:
Journal of Environmental Monitoring. - vol. 13, iss. 11 (2011) , s. 2983-2987. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 27.00 pkt
Nr:
2168233674
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Bugajska Joanna , Jędryka-Góral Anna , Widerszal-Bazyl Maria , Orłowska-Baranowska Ewa , Sagan Adam , Michalak Janina Małgorzata , Zużewicz Krystyna , Konarska Maria
Tytuł:
Job Strain, Overtime, Life Style, and Cardiovascular Risk in Managers and Physical Workers
Źródło:
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE). - vol. 17, nr 1 (2011) , s. 25-32. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 13.00 pkt
Nr:
2168240514
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Models of Changes in the Functional Properties of Polyolefin Packaging Films = Modele zmian właściwości użytkowych poliolefinowych folii opakowaniowych
Źródło:
Polimery. - t. 56, nr 11-12 (2011) , s. 801-808. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 27.00 pkt
Nr:
2168252608
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Comparative Analysis of Employment Sectoral Structure in Eurozone Countries
Źródło:
Transformations in Business & Economics. - vol. 10, no. 2A (23A) (2011) , s. 292-301 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 32.00 pkt
Nr:
2168287827
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
The Degree of Export Intensity of Polish Companies
Źródło:
Transformations in Business & Economics. - vol. 10, no. 2A (23A) (2011) , s. 379-388. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 32.00 pkt
Nr:
2168293613
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Examining Determinants of Enterprise System Adoptions in Transition Economies : Insights From Polish Adopters
Źródło:
Information Systems Management. - vol. 28, iss. 3 (2011) , s. 192-210. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 27.00 pkt
Nr:
2168303833
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Gasińska Anna , Richter Piotr , Darasz Zbigniew , Niemiec Joanna , Bucki Krzysztof , Małecki Krzysztof , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Gender-Related Differences in Repopulation and Early Tumor Response to Preoperative Radiotherapy in Rectal Cancer Patients
Źródło:
Journal of Gastrointestinal Surgery. - vol. 15, iss. 9 (2011) , s. 1568-1576. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The authors thank Anna Cichocka for valuable assistance. This work was supported by a grant from the State Committee for Scientific Research No. PBZ-KBN-091/P05/2003
Lista MNiSW:
a 32.00 pkt
Nr:
2168316333
artykuł w czasopiśmie
1
Chemical Composition of Natural Bio-yoghurts during Their Storage = Chemische Zusammensetzung von natürlichen Biojoghurts während der Lagerung / Wanda KUDEŁKA // Milchwissenschaft : Zeitschrift für Ernährungsforschung und Lebensmittelwissenschaften = Milk Science International : Journal of Nutrition Research and Food Science. - vol. 66, iss. 1 (2011), s. 37-39. - Summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0026-3788
2
The Changing Identity of the Central European City : the Case of Katowice / Monika MURZYN-KUPISZ, Krzysztof Gwosdz // Journal of Historical Geography. - vol. 37, iss. 1 (2011), s. 113-126. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0305-7488
3
Zmiany jakościowe i fizykochemiczne olejów roślinnych ogrzewanych mikrofalowo = Qualitative and Physico-chemical Changes in Microwave-heated Vegetable Oils / Bronisław BUCZEK, Lidia OSTASZ // Przemysł Chemiczny. - T. 90, nr 6 (2011), s. 1245-1248. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2496
4
The Same, but Different : Enterprise Systems Adoption Lifecycles in Transition Economies / Marinos Themistocleous, Piotr SOJA, Paulo Rupino da Cunha // Information Systems Management. - vol. 28, iss. 3 (2011), s. 223-239. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1058-0530
5
Carotid Intima-media Thickness, hs-CRP and TNF-α are Independently Associated with Cardiovascular Event Risk in Patients with Atherosclerotic Occlusive Disease / Anna Kablak-Ziembicka, Tadeusz Przewłocki, Andrzej SOKOŁOWSKI, Wiesława Tracz, Piotr Podolec // Atherosclerosis. - Vol. 214, iss. 1 (2011), s. 185-190. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0021-9150
6
BDTcomparator : a Program for Comparing Binary Classifiers / Kamil FIJOREK, Damian Fijorek, Barbara Wisniowska, Sebastian Polak // Bioinformatics. - vol. 27, iss. 24 (2011), s. 3439-3440. - Summ. - ISSN 1367-4803
7
Application of FT-Raman Spectroscopy for in situ Detection of Microorganisms on the Surface of Textiles / Anna Rygula, Katarzyna JEKIEL, Jadwiga SZOSTAK-KOT, Tomasz P. Wróbel, Małgorzata Barańska // Journal of Environmental Monitoring. - vol. 13, iss. 11 (2011), s. 2983-2987. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1464-0325
8
Job Strain, Overtime, Life Style, and Cardiovascular Risk in Managers and Physical Workers / Joanna Bugajska, Anna Jędryka-Góral, Maria Widerszal-Bazyl, Ewa Orłowska-Baranowska, Adam SAGAN, Janina Małgorzata Michalak, Krystyna Zużewicz, Maria Konarska // International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE). - vol. 17, nr 1 (2011), s. 25-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://archiwum.ciop.pl/41809. - ISSN 1080-3548
9
Models of Changes in the Functional Properties of Polyolefin Packaging Films = Modele zmian właściwości użytkowych poliolefinowych folii opakowaniowych / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK // Polimery. - t. 56, nr 11-12 (2011), s. 801-808. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.www.ichp.pl%2Fattach.php%3Fid%3D1196&ei=ZL3BUcGBGsmZtQbMxYCgBQ&usg=AFQjCNFOJ-7d3jXSnMbyckd-R3Ng0reeJA&sig2=7YaGKEt9hRtvBQM8K5GeOw&bvm=bv.47883778,d.Yms&cad=rja. - ISSN 0032-2725
10
Comparative Analysis of Employment Sectoral Structure in Eurozone Countries / Robert W. WLODARCZYK // Transformations in Business & Economics. - vol. 10, no. 2A (23A) (2011), s. 292-301. - Bibliogr. - ISSN 1648-4460
11
The Degree of Export Intensity of Polish Companies / Krystyna PRZYBYLSKA // Transformations in Business & Economics. - vol. 10, no. 2A (23A) (2011), s. 379-388. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1648-4460
12
Examining Determinants of Enterprise System Adoptions in Transition Economies : Insights From Polish Adopters / Piotr SOJA // Information Systems Management. - vol. 28, iss. 3 (2011), s. 192-210. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1058-0530
13
Gender-Related Differences in Repopulation and Early Tumor Response to Preoperative Radiotherapy in Rectal Cancer Patients / Anna Gasińska, Piotr Richter, Zbigniew Darasz, Joanna Niemiec, Krzysztof Bucki, Krzysztof Małecki, Andrzej SOKOŁOWSKI // Journal of Gastrointestinal Surgery. - vol. 15, iss. 9 (2011), s. 1568-1576. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1091-255X
1
Kudełka W., (2011), Chemical Composition of Natural Bio-yoghurts during Their Storage, "Milchwissenschaft", vol. 66, iss. 1, s. 37-39.
2
Murzyn-Kupisz M., Gwosdz K., (2011), The Changing Identity of the Central European City : the Case of Katowice, "Journal of Historical Geography", vol. 37, iss. 1, s. 113-126.
3
Buczek B., Ostasz L., (2011), Zmiany jakościowe i fizykochemiczne olejów roślinnych ogrzewanych mikrofalowo, "Przemysł Chemiczny", T. 90, nr 6, s. 1245-1248.
4
Themistocleous M., Soja P., Rupino da Cunha P., (2011), The Same, but Different : Enterprise Systems Adoption Lifecycles in Transition Economies, "Information Systems Management", vol. 28, iss. 3, s. 223-239.
5
Kabłak-Ziembicka A., Przewłocki T., Sokołowski A., Tracz W., Podolec P., (2011), Carotid Intima-media Thickness, hs-CRP and TNF-α are Independently Associated with Cardiovascular Event Risk in Patients with Atherosclerotic Occlusive Disease, "Atherosclerosis", Vol. 214, iss. 1, s. 185-190.
6
Fijorek K., Fijorek D., Wisniowska B., Polak S., (2011), BDTcomparator : a Program for Comparing Binary Classifiers, "Bioinformatics", vol. 27, iss. 24, s. 3439-3440.
7
Ryguła A., Jekiel K., Szostak-Kot J., Wróbel T., Barańska M., (2011), Application of FT-Raman Spectroscopy for in situ Detection of Microorganisms on the Surface of Textiles, "Journal of Environmental Monitoring", vol. 13, iss. 11, s. 2983-2987.
8
Bugajska J., Jędryka-Góral A., Widerszal-Bazyl M., Orłowska-Baranowska E., Sagan A., Michalak J., Zużewicz K., Konarska M., (2011), Job Strain, Overtime, Life Style, and Cardiovascular Risk in Managers and Physical Workers, "International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE)", vol. 17, nr 1, s. 25-32; http://archiwum.ciop.pl/41809
9
Lisińska-Kuśnierz M., Cholewa-Wójcik A., (2011), Models of Changes in the Functional Properties of Polyolefin Packaging Films, "Polimery", t. 56, nr 11-12, s. 801-808; http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.www.ichp.pl%2Fattach.php%3Fid%3D1196&ei=ZL3BUcGBGsmZtQbMxYCgBQ&usg=AFQjCNFOJ-7d3jXSnMbyckd-R3Ng0reeJA&sig2=7YaGKEt9hRtvBQM8K5GeOw&bvm=bv.47883778,d.Yms&cad=rja
10
Włodarczyk R., (2011), Comparative Analysis of Employment Sectoral Structure in Eurozone Countries, "Transformations in Business & Economics", vol. 10, no. 2A (23A), s. 292-301.
11
Przybylska K., (2011), The Degree of Export Intensity of Polish Companies, "Transformations in Business & Economics", vol. 10, no. 2A (23A), s. 379-388.
12
Soja P., (2011), Examining Determinants of Enterprise System Adoptions in Transition Economies : Insights From Polish Adopters, "Information Systems Management", vol. 28, iss. 3, s. 192-210.
13
Gasińska A., Richter P., Darasz Z., Niemiec J., Bucki K., Małecki K., Sokołowski A., (2011), Gender-Related Differences in Repopulation and Early Tumor Response to Preoperative Radiotherapy in Rectal Cancer Patients, "Journal of Gastrointestinal Surgery", vol. 15, iss. 9, s. 1568-1576.
1
@article{journals,
author = " Kudełka Wanda ",
title = "Chemical Composition of Natural Bio-yoghurts during Their Storage",
journal = "Milchwissenschaft",
number = "vol. 66, iss. 1",
pages = "37-39",
year = "2011",
}
2
@article{journals,
author = " Murzyn-Kupisz Monika and Gwosdz Krzysztof ",
title = "The Changing Identity of the Central European City : the Case of Katowice",
journal = "Journal of Historical Geography",
number = "vol. 37, iss. 1",
pages = "113-126",
year = "2011",
}
3
@article{journals,
author = " Buczek Bronisław and Ostasz Lidia ",
title = "Zmiany jakościowe i fizykochemiczne olejów roślinnych ogrzewanych mikrofalowo",
journal = "Przemysł Chemiczny",
number = "T. 90, 6",
pages = "1245-1248",
year = "2011",
}
4
@article{journals,
author = " Themistocleous Marinos and Soja Piotr and Rupino da Cunha Paulo ",
title = "The Same, but Different : Enterprise Systems Adoption Lifecycles in Transition Economies",
journal = "Information Systems Management",
number = "vol. 28, iss. 3",
pages = "223-239",
year = "2011",
}
5
@article{journals,
author = " Kabłak-Ziembicka Anna and Przewłocki Tadeusz and Sokołowski Andrzej and Tracz Wiesława and Podolec Piotr ",
title = "Carotid Intima-media Thickness, hs-CRP and TNF-α are Independently Associated with Cardiovascular Event Risk in Patients with Atherosclerotic Occlusive Disease",
journal = "Atherosclerosis",
number = "Vol. 214, iss. 1",
pages = "185-190",
year = "2011",
}
6
@article{journals,
author = " Fijorek Kamil and Fijorek Damian and Wisniowska Barbara and Polak Sebastian ",
title = "BDTcomparator : a Program for Comparing Binary Classifiers",
journal = "Bioinformatics",
number = "vol. 27, iss. 24",
pages = "3439-3440",
year = "2011",
}
7
@article{journals,
author = " Ryguła Anna and Jekiel Katarzyna and Szostak-Kot Jadwiga and Wróbel Tomasz P. and Barańska Małgorzata ",
title = "Application of FT-Raman Spectroscopy for in situ Detection of Microorganisms on the Surface of Textiles",
journal = "Journal of Environmental Monitoring",
number = "vol. 13, iss. 11",
pages = "2983-2987",
year = "2011",
}
8
@article{journals,
author = " Bugajska Joanna and Jędryka-Góral Anna and Widerszal-Bazyl Maria and Orłowska-Baranowska Ewa and Sagan Adam and Michalak Janina Małgorzata and Zużewicz Krystyna and Konarska Maria ",
title = "Job Strain, Overtime, Life Style, and Cardiovascular Risk in Managers and Physical Workers",
journal = "International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE)",
number = "vol. 17, 1",
pages = "25-32",
year = "2011",
}
9
@article{journals,
author = " Lisińska-Kuśnierz Małgorzata and Cholewa-Wójcik Agnieszka ",
title = "Models of Changes in the Functional Properties of Polyolefin Packaging Films",
journal = "Polimery",
number = "t. 56, 11-12",
pages = "801-808",
year = "2011",
}
10
@article{journals,
author = " Włodarczyk Robert W. ",
title = "Comparative Analysis of Employment Sectoral Structure in Eurozone Countries",
journal = "Transformations in Business & Economics",
number = "vol. 10, no. 2A (23A)",
pages = "292-301",
year = "2011",
}
11
@article{journals,
author = " Przybylska Krystyna ",
title = "The Degree of Export Intensity of Polish Companies",
journal = "Transformations in Business & Economics",
number = "vol. 10, no. 2A (23A)",
pages = "379-388",
year = "2011",
}
12
@article{journals,
author = " Soja Piotr ",
title = "Examining Determinants of Enterprise System Adoptions in Transition Economies : Insights From Polish Adopters",
journal = "Information Systems Management",
number = "vol. 28, iss. 3",
pages = "192-210",
year = "2011",
}
13
@article{journals,
author = " Gasińska Anna and Richter Piotr and Darasz Zbigniew and Niemiec Joanna and Bucki Krzysztof and Małecki Krzysztof and Sokołowski Andrzej ",
title = "Gender-Related Differences in Repopulation and Early Tumor Response to Preoperative Radiotherapy in Rectal Cancer Patients",
journal = "Journal of Gastrointestinal Surgery",
number = "vol. 15, iss. 9",
pages = "1568-1576",
year = "2011",
}