Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Typ publikacji: Rozdziały od roku: 2019 do roku: 2019
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 716.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Tytuł:
Pełnoprawny zabytek czy rekonstrukcja krajobrazu kulturowego? Pytanie o granice rejestru zabytków na przykładzie spalonego kościoła w Libuszy = Heritage Monument on Its Own Right, or the Reconstruction of Cultural Landscape? Question about the Limits of the Listed Monuments' Register, as Illustrated with the Example of the Burnt Church in Libusza
Źródło:
Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura = Original above All : Volume Commemorating Barbara Tondos and Jerzy Tur / red. Agnieszka Gronek, Joanna Daranowska-Łukaszewska - Kraków; Rzeszów: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2019, s. 299-320. - Summ.
ISBN:
978-83-946646-9-5
Nr:
2168340411
rozdział w monografii
2

Autor:
Tytuł:
Wynagradzanie pracowników
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 281-324 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Nr:
2168342187
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Eko-innowacje w procesie rozwoju jakości produktów
Źródło:
Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 41-54 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Program badawczy:
Projekt został sfinansowany ze środków na podtrzymanie potencjału naukowego Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem UEK
ISBN:
978-83-7789-596-2
Nr:
2168340057
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Instrukcja gospodarki magazynowej
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 323-332
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Nr:
2168340083
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Siuta-Tokarska Barbara , Juchniewicz Justyna
Tytuł:
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP - węzłowe problemy = Innovative Activity of Enterprises in Poland, with Particular Regard to the SME Sector - Crucial Problems
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 45-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji a utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Nr:
2168338825
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Autor:
Jain Payal , Klich Jacek
Tytuł:
Przedsiębiorczość społeczna : Indie i Polska
Źródło:
Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko / red. nauk. Janina Pach, Renata Śliwa, Wojciech Maciejewski - Warszawa: CeDeWu, 2019, s. 151-163. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-226-2
Nr:
2168335197
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Art. 589u [Odszkodowanie]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337043
rozdział w książce
8

Tytuł:
Art. 614 [Wydatki]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337485
rozdział w książce
9

Autor:
Tytuł:
Bezpodstawne wzbogacenie
Źródło:
Kodeks cywilny : komentarz / red. Mariusz Załucki - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 951-979 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8128-181-2
Nr:
2168333251
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Efektywność i strategie zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego = Efficiency and Strategies of the Working Capital Management in Manufacturing Enterprises
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 411-421. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Nr:
2168338863
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Autor:
Małecka-Łyszczek Magdalena , Mączyński Marek
Tytuł:
Standardy kontroli zarządczej
Źródło:
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 151-261
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8160-993-7
Nr:
2168338529
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Art. 611fz [Łączne orzekanie]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337347
rozdział w książce
13

Autor:
Dolnicki Bogdan , Małecka-Łyszczek Magdalena
Tytuł:
Cele i zadania administracji samorządowej
Źródło:
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 125-150
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8160-993-7
Nr:
2168338207
rozdział w monografii
14

Konferencja:
Právo-Obchod-Ekonomika, Wysokie Tatry, Słowacja, od 2019-10-23 do 2019-10-25
Tytuł:
Artificial Intelligence and Protection of Consumer Rights
Źródło:
Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov = Law, Commerce, Economy 9 : Collection of Papers / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2019, s. 354-360. - Podano ISSN 2453-921X - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8152-775-3 ; 978-80-8152-776-0
Nr:
2168339567
rozdział w materiałach konferencyjnych
15

Tytuł:
USA-China : Trade War or a Managable Conflict?
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective / ed. by Jacek KOPEĆ, Bogusz MIKUŁA - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 13-21 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168342653
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Ocenianie pracowników
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 195-217 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Nr:
2168342179
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Autor:
Łuczak Jacek , Bińczak Olga , Miśniakiewicz Małgorzata
Tytuł:
Zarządzanie projektem w procesie wdrożenia innowacji produktowej w przedsiębiorstwie branży olejarskiej
Źródło:
Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market / red. nauk. Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 105-114 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-597-9
Nr:
2168339947
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Ocena stopnia zadowolenia młodych konsumentów z opakowań wybranej grupy produktów żywnościowych jako źródła informacji
Źródło:
Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 132-141 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Program badawczy:
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022 nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40
ISBN:
978-83-7789-596-2
Nr:
2168340111
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Trwałe czy przejściowe zmiany w badaniach ekonomicznych w reakcji na obecny kryzys? = Research in Economics Responding to the Recent World Crisis : Permanent or Transitory Changes?
Źródło:
Ewolucja nauk ekonomicznych : jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne / red. nauk. Marian Gorynia - Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2019, s. 69-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63305-66-6
Nr:
2168338831
rozdział w monografii
20

Autor:
Byrski Jan , Juraszczyk Karol
Tytuł:
Poland
Źródło:
Fintech 2019 : a Practical Cross-border Insight into Fintech Law / eds. Rob Sumroy, Ben Kingsley - 3rd ed.. - London: Global Legal Group Ltd., 2019, s. 234-241
Wydanie:
3rd ed.
Seria:
(The international comparative legal guide to: fintech)
ISBN:
978-1-912509-70-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168338015
rozdział w książce
21

Tytuł:
Art. 611fh [Uczestnicy postępowania; postanowienie sądu]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337311
rozdział w książce
22

Autor:
Tytuł:
Wniosek o ukaranie
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg - 3. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 1341-1346
Wydanie:
3. wyd.
Seria:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-8158-037-3
Nr:
2168332873
rozdział w monografii
23

Tytuł:
Art. 611n [Odmowa udzielenia pomocy]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337373
rozdział w książce
24

Autor:
Tytuł:
Kontrola legalności decyzji podatkowych w zakresie podatku akcyzowego dokonywana przez sądy administracyjne a wymogi prawa unijnego
Źródło:
Polski system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, s. 485-497. - Summ.
ISBN:
978-83-66220-87-4
Nr:
2168343537
rozdział w monografii
25

Autor:
Konferencja:
II Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Generuvannâ ìnnovacìj ìnklûzivnogo rozvitku : nacìonalʹnij, regìonalʹnij, mìžnarodnij vimìr", Zaporoże, Ukraina, od 2019-10-16 do 2019-10-17
Tytuł:
Jednolity rynek cyfrowy Unii Europejskiej - perspektywa inclusive development
Źródło:
Generuvannâ ìnnovacìj ìnklûzivnogo rozvitku : nacìonalʹnij, regìonalʹnij, mìžnarodnij vimìr - Zaporìžžâ: NU Zaporìz'ka polìtehnìka, 2019, s. 290-292 - Bibliogr.
ISBN:
978-617-529-245-7
Nr:
2168342505
rozdział w materiałach konferencyjnych
26

Tytuł:
Art. 589 [Quasi-list żelazny]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168336917
rozdział w książce
27

Tytuł:
Art. 607t [Przekazanie warunkowe]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337195
rozdział w książce
28

Tytuł:
Art. 611w [Europejski nakaz ochrony]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337461
rozdział w książce
29

Autor:
Tytuł:
Wartości szacunkowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 21-22
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334301
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Autor:
Dolnicki Bogdan , Małecka-Łyszczek Magdalena , Mączyński Marek
Tytuł:
Najlepsze praktyki, benchmarking i wybrane narzędzia w kontroli zarządczej
Źródło:
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 281-330
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8160-993-7
Nr:
2168338215
rozdział w monografii
31

Tytuł:
Aktywność fizyczna jako kluczowy czynnik utrzymania zdrowia
Źródło:
Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / red. nauk. Jadwiga BERBEKA, Krzysztof LIPECKI - Warszawa: Difin, 2019, s. 61-87
ISBN:
978-83-8085-832-9
Nr:
2168334987
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Konferencja:
Právo-Obchod-Ekonomika, Wysokie Tatry, Słowacja, od 2019-10-23 do 2019-10-25
Tytuł:
Artificial Intelligence and Big Data in the Operation of Insurance Companies and the Situation of Their Customers : Selected Legal Issues
Źródło:
Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov = Law, Commerce, Economy 9 : Collection of Papers / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2019, s. 521-531. - Podano ISSN 2453-921X - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8152-775-3 ; 978-80-8152-776-0
Nr:
2168339553
rozdział w materiałach konferencyjnych
33

Autor:
Godawska Justyna , Krasodomska Joanna
Konferencja:
34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Madryt, Hiszpania, od 2019-11-13 do 2019-11-14
Tytuł:
Non-Financial Reporting in Small-and Medium-Sized Enterprises : Empirical Evidence from Poland
Źródło:
Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage : Proceedings / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2019, s. 9397-9408. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-3-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168343794
rozdział w materiałach konferencyjnych
34

Autor:
Kozik Natalia , Łapaj Marcin
Tytuł:
Proces odbarwiania folii polimerowych jako przykład działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
Źródło:
Nauki o zarządzaniu i jakości wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju = Management and Quality Studies Facing Challenges of Sustainable Development / red. nauk. Renata SALERNO-KOCHAN - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 110-120 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-592-4
Nr:
2168340017
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Autor:
Marchewka Małgorzata , Raina Reeta
Tytuł:
'FORE - UEK Telecollaboration 2017' - Virtual Exchange in Business Studies
Źródło:
Telecollaboration and Virtual Exchange Across Disciplines : in Service of Social Inclusion and Global Citizenship / eds. Anna Turula, Malgorzata Kurek, Tim Lewis - Voillans: Research-publishing.net, 2019, s. 49-55. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-2-490057-41-2 ; 978-2-490057-42-9
Nr:
2168336969
rozdział w monografii
36

Tytuł:
Tutoring akademicki czyli jak rozwijać współcześnie niezbędne kompetencje społeczne i pomóc studentowi odnaleźć własną drogę na przyszłość
Źródło:
Edukacja dla przyszłości - jakość kształcenia / red. Ewa Chmielecka, Natalia Kraśniewska - Warszawa: Fundacja Rektorów Polskich, 2019, s. 200-204
ISBN:
978-83-7814-911-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168335209
rozdział w monografii
37

Tytuł:
Art. 611fl [Powiadomienie o treści postanowienia]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337321
rozdział w książce
38

Tytuł:
Art. 603 [Posiedzenie sądu]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337085
rozdział w książce
39

Autor:
Małecka-Łyszczek Magdalena , Mączyński Marek
Tytuł:
Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej
Źródło:
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 263-280
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8160-993-7
Nr:
2168338213
rozdział w monografii
40

Autor:
Tytuł:
Aktywa biologiczne
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 127-140
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334333
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Autor:
Winiarz Mateusz , Bitner Michał , Mikos-Sitek Agnieszka , Sołtyk Piotr , Rotter Anna , Cieślak Rafał , Robaczyński Wojciech , Kot Janusz
Tytuł:
Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Źródło:
Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / red. nauk. Wojciech Misiąg - 3. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 940-1148
Wydanie:
3. wyd.
Seria:
(Duże Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-8158-037-3
Nr:
2168332871
rozdział w monografii
42

Tytuł:
Art. 611tf [Termin przekazania skazanego]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337413
rozdział w książce
43

Tytuł:
Umowy transportowe
Źródło:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 145-152
Wydanie:
3. wyd.
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-528-1
Nr:
2168332629
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w kształceniu na uczelniach wyższych = Social Responsibility of Business in Education on University
Źródło:
Kształcenie zawodowe : dylematy i perspektywy / red. nauk. Beata Mydłowska - Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2019, s. 29-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Problemy nauk pedagogicznych ; T. 1)
ISBN:
978-83-8095-550-9
Nr:
2168332773
rozdział w monografii
45

Tytuł:
Zaufanie i ryzyko w relacjach kooperacyjnych
Źródło:
Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw / red. nauk. Andrzej KOZINA - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 59-76
Seria:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2)
ISBN:
978-83-953363-0-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168335753
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Odpowiedzialność społeczna producentów opakowań żywności wobec starszych konsumentów
Źródło:
Nauki o zarządzaniu i jakości wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju = Management and Quality Studies Facing Challenges of Sustainable Development / red. nauk. Renata SALERNO-KOCHAN - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 144-153 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Program badawczy:
Artykuł został sfinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7789-592-4
Nr:
2168340033
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Etapy wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie = Stages of Implementing Controlling in the Enterprise
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 163-174. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Nr:
2168338841
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Autor:
Tytuł:
Zmiany w ustawie o rachunkowości
Źródło:
Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 95-103
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8158-461-6
Nr:
2168334271
rozdział w książce
Zobacz opis całości
49

Konferencja:
I Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ «Sučasna paradigma publìčnogo upravlìnnâ», Lwów, Ukraina, od 2019-10-17 do 2019-10-18
Tytuł:
Deržavna služba v Polʹŝì : etapi stanovlennâ
Źródło:
Sučasna paradigma publìčnogo upravlìnnâ : zbìrnik tez = The Modern Paradigm of Public Administation - Lʹvìv: Lʹvìvsʹkij nacìonalʹnij unìversitet ìmenì Ìvana Franka, 2019, s. 155-158
Nr:
2168339671
rozdział w książce
50

Tytuł:
Gospodarka w obiegu zamkniętym a jakość życia
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA - Kraków: [MG Publikacje], 2019, s. 73-80. - Streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022 nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40 zł
ISBN:
978-83-954179-0-0
Nr:
2168335375
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Analiza popularnych i innowacyjnych materiałów dla izolacji termicznej budynków w Polsce
Źródło:
Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 7-19 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-596-2
Nr:
2168340055
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Naruszenie wybranych publicznoprawnych obowiązków informacyjnych przez zakład ubezpieczeń a działania organu nadzoru = Violation of Selected Public-law Information Obligations by the Insurance Undertaking and the Activities of Supervisory Authority
Źródło:
Informacja na rynku usług finansowych / red. nauk. Edyta Rutkowska-Tomaszewska - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 237-246. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-2344-8
Nr:
2168330023
rozdział w monografii
53

Tytuł:
The Significance of Innovative Bioplastics in the Circular Economy
Źródło:
Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 172-179 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Program badawczy:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
ISBN:
978-83-7789-596-2
Nr:
2168340125
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Analiza pracy
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 125-155 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Nr:
2168342175
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Organizacyjna kultura jakości - ujęcie teoriopoznawcze
Źródło:
Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market / red. nauk. Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 149-158 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na naukę
ISBN:
978-83-7789-597-9
Nr:
2168339953
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Art. 602 [Tok czynności]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337083
rozdział w książce
57

Tytuł:
Art. 592d [Opinia Eurojust]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337059
rozdział w książce
58

Tytuł:
Das St. Galler Management-Konzept - Zukunftsmanagement praktisch umsetzen
Źródło:
Management in Zeiten des Umbruchs : Managementwissen und Leadershipkompetenz / Hrsg. Robert Neumann, Raphaela Happe, Beate M. Kreiner, Dietrich Kropfberger - Klagenfurt: M/O/T School of Management, Organizational Development & Technology der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 2019, s. 12-15
ISBN:
978-3-200-06073-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168343273
rozdział w książce
59

Tytuł:
Umowy i pośrednictwo zawodowe w ubezpieczeniach gospodarczych
Źródło:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 185-199
Wydanie:
3. wyd.
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-528-1
Nr:
2168332637
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Umowy w zakresie czynności bankowych
Źródło:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 167-184
Wydanie:
3. wyd.
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-528-1
Nr:
2168332635
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
61

Autor:
Gródek-Szostak Zofia , Kajrunajtys Danuta , Ochoa Siguencia Luis , Szeląg-Sikora Anna
Konferencja:
12th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2019), Sewilla, Hiszpania, od 2019-11-11 do 2019-11-13
Tytuł:
Shaping Entrepreneurial Skills that Increase Professional Activation of Women in Rural Areas [dokument elektroniczny]
Źródło:
ICERI 2019 : Proceedings / ed. by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres - Seville: IATED Academy, 2019, s. 4673-4677. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(ICERI Proceedings)
Program badawczy:
The paper was financed from funds allocated to the Faculty of Management at the University of Economics in Krakow as part of a research grant
ISBN:
978-84-09-14755-7
Nr:
2168340595
rozdział w materiałach konferencyjnych
62

Autor:
Tytuł:
Pozycja prawna wierzyciela rzeczowego w postępowaniu sanacyjnym
Źródło:
Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce / red. nauk. Piotr Pinior, Paweł Relidzyński, Wojciech Wyrzykowski, Ewa Zielińska, Mateusz Żaba - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 339-346
ISBN:
978-83-8158-746-4
Nr:
2168338081
rozdział w monografii
63

Autor:
Tytuł:
Pozyskiwanie pracowników
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 157-194 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Nr:
2168342177
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Autor:
Przybek Piotr , Turek Paweł , Szakiel Jerzy , Januszko-Szakiel Aneta
Tytuł:
Prosumeryzm w kształtowaniu jakości wyrobów
Źródło:
Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market / red. nauk. Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 43-50 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7789-597-9
Nr:
2168339941
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Kształcenie w zakresie społecznej odpowiedzialności w wybranych krajach europejskich
Źródło:
Poszerzamy horyzonty. T. 15, cz. 1 / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał - Słupsk: Mateusz Weiland Network Solutions, 2019, s. 360-368 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63216-19-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168344052
rozdział w monografii
66

Tytuł:
Art. 611fu [Sąd właściwy do wykonania orzeczenia]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337337
rozdział w książce
67

Tytuł:
Uwarunkowania popytowe procesów innowacyjnych w sektorze publicznym
Źródło:
Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 180-189 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7789-596-2
Nr:
2168340127
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Umowy handlowe o (niektóre) usługi
Źródło:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 131-144
Wydanie:
3. wyd.
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-528-1
Nr:
2168332627
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Umowy o usługi turystyczne
Źródło:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 201-207
Wydanie:
3. wyd.
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-528-1
Nr:
2168332641
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
70

Autor:
Gródek-Szostak Zofia , Szeląg-Sikora Anna , Niemiec Marcin , Sikora Jakub
Konferencja:
19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2019), Albena, Bułgaria, od 2019-06-30 do 2019-07-06
Tytuł:
Technology Audit as a Tool to Support the Implementation of Eco-innovation in Business
Źródło:
19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019 : Conference Proceedings. Vol. 19, Iss. 5, Ecology, Economics, Education and Legislation. 3, Environmental Economics - Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019, s. 735-740. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; vol. 19, iss. 5.3)
ISBN:
978-619-7408-86-7
Nr:
2168338003
rozdział w materiałach konferencyjnych
71

Tytuł:
Art. 587 [Odczytywanie protokołów]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168336905
rozdział w książce
72

Autor:
Tytuł:
Measuring the Effectiveness of Inter-organizational Networks in the Public Sphere
Źródło:
Network, Innovation, and Competence-Based Economy / ed. Anna Ujwary-Gil and Natalia R. Potoczek - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 17-37. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61597-62-9 ; 978-83-61597-63-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168339679
rozdział w monografii
73

Tytuł:
Od kryzysu do strategii - analiza i ocena działań Unii Europejskiej w sprawie imigrantów i uchodźców z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Afryki Subsaharyjskiej po 2015 r.
Źródło:
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Rafał PROSTAK - Warszawa: Difin, 2019, s. 13-57 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-798-8
Nr:
2168333843
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Art. 611wb [Zawiadomienie]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337465
rozdział w książce
75

Autor:
Tytuł:
Učetno-analitičeskie aspekty častnoj sel'skohozâjstvennoj deâtel'nosti na primere Pol'ši
Źródło:
Social'noe predprinimatel'stvo : učetno-analitičeskie aspekty i praktičeskij opyt raznyh stran / red. N. A. Kamordžanova - Moskva: RUSAJNS, 2019, s. 170-192
ISBN:
978-5-4365-4018-4
Nr:
2168340821
rozdział w monografii
76

Autor:
Tytuł:
Rozwój pracowników
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 219-242 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Nr:
2168342181
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
77

Autor:
Krasodomska Joanna , Zarzycka Ewelina
Konferencja:
34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Madryt, Hiszpania, od 2019-11-13 do 2019-11-14
Tytuł:
The New Regulatory Framework and Non-Financial KPIs Disclosure : Is There Any Room for Improvement in the Corporate Practice?
Źródło:
Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage : Proceedings / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2019, s. 9330-9337. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-3-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168343786
rozdział w materiałach konferencyjnych
78

Autor:
Dolnicki Bogdan , Małecka-Łyszczek Magdalena
Tytuł:
Poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej
Źródło:
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 89-123
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8160-993-7
Nr:
2168338205
rozdział w monografii
79

Tytuł:
Ekonomiczna integracja krajów Trójmorza - preskrypcja konwergencji z krajami Unii Europejskiej i dominacji gospodarczej
Źródło:
Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Mieczysław Dobija - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 171-212 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20922-3
Nr:
2168341373
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Allocation of Research Project Funding Across Higher Education Institutions and Scientific Disciplines in Poland
Źródło:
Stan i perspektywy rozwoju sektora finansów publicznych / red. nauk. Iwona Kowalska, Anna Wasilewska - Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2019, s. 43-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7583-908-1
Nr:
2168342965
rozdział w monografii
81

Tytuł:
Art. 611tj [Termin wydania postanowienia]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337421
rozdział w książce
82

Tytuł:
Sprawiedliwość ekonomiczna w perspektywie naukowej
Źródło:
Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Mieczysław Dobija - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 69-115 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20922-3
Nr:
2168341771
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Optymalizacja środowiskowa zasilania urządzeń bateryjnych w gospodarstwach domowych jako realizacja idei zrównoważonej konsumpcji
Źródło:
Nauki o zarządzaniu i jakości wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju = Management and Quality Studies Facing Challenges of Sustainable Development / red. nauk. Renata SALERNO-KOCHAN - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 63-74 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-592-4
Nr:
2168339981
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Percepcja wybranych atrybutów ogniw pierwotnych dostępnych na rynku krajowym a ich rzeczywiste parametry użytkowe
Źródło:
Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market / red. nauk. Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 19-30 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-597-9
Nr:
2168339939
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Social Acceptance in Energy Projects : Shale Gas in Poland - Case Study
Źródło:
International Dimensions of Sustainable Management : Latest Perspectives from Corporate Governance, Responsible Finance and CSR / eds. René Schmidpeter, Nicholas Capaldi, Samuel O. Idowu, Anika Stürenberg Herrera - Cham: Springer, 2019, s. 291-305. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(CSR, Sustainability, Ethics & Governance)
ISBN:
978-3-030-04818-1 ; 978-3-030-04819-8
Nr:
2168340651
rozdział w monografii
86

Tytuł:
Art. 608 [Wystąpienie z wnioskiem o przejęcie]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337277
rozdział w książce
87

Tytuł:
Innowacyjność wyznacznikiem odnowy organizacji sektora publicznego = Innovation is a Determinant of the Renewal of Public Sector Organizations
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 89-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji a utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Nr:
2168338835
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Art. 607zd [Wystąpienie o wykonanie orzeczenia]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337253
rozdział w książce
89

Konferencja:
Právo-Obchod-Ekonomika, Wysokie Tatry, Słowacja, od 2019-10-23 do 2019-10-25
Tytuł:
Responsibility for Damage Caused by a Physical Defect of an Autonomous Car in Polish Law
Źródło:
Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov = Law, Commerce, Economy 9 : Collection of Papers / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2019, s. 415-422. - Podano ISSN 2453-921X - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8152-775-3 ; 978-80-8152-776-0
Nr:
2168339549
rozdział w materiałach konferencyjnych
90

Autor:
Wyrobek Joanna , Kluza Krzysztof
Konferencja:
39th International Conference Information Systems Architecture and Technology, Nysa, Polska, od 2018-09-16 do 2018-09-18
Tytuł:
Efficiency of Gradient Boosting Decision Trees Technique in Polish Companies' Bankruptcy Prediction
Źródło:
Information Systems Architecture and Technology : Proceedings of 39th International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2018. Part 3 / eds. Zofia Wilimowska, Leszek Borzemski, Jerzy Świątek - Cham: Springer, 2019, s. 24-35. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 854)
ISBN:
978-3-319-99992-0 ; 978-3-319-99993-7
Nr:
2168327197
rozdział w materiałach konferencyjnych
91

Konferencja:
II Seminarium Świeradowskie "Świat (bez) pracy", Świeradów-Zdrój, Polska, od 2019-05-24 do 2019-05-25
Tytuł:
Automatyzacja a rynek pracy - konsekwencje race against or with the machines?
Źródło:
Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019, s. 25-29
Seria:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4)
ISBN:
978-83-953363-8-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168340677
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
92

Autor:
Tytuł:
History, Memory, Identity - the Cracow Experience
Źródło:
Political Functions of Urban Spaces and Town Types Through the Ages : Making Use of the Historic Towns Atlases on Europe = Politische Funktionen Städtischer Räume und Städtetypen im Zeitlichen Wandel : Nutzung der Historischen Städteatlanten in Europa / eds. Roman Czaja, Zdzisław Noga, Ferdinand Opll, Martin Scheutz - Vienna; Toruń: Böhlau Verlag; Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 2019, s. 37-51 - Bibliogr.
ISBN:
978-3-205-20902-7 ; 978-83-65127-44-0
Nr:
2168335429
rozdział w monografii
93

Konferencja:
18th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, BIR 2019, Katowice, Polska, od 2019-09-23 do 2019-09-25
Tytuł:
Blockchain Awareness Among Computer Science Students : a Preliminary Study
Źródło:
Perspectives in Business Informatics Research / eds. Małgorzata Pańkowska, Kurt Sandkuhl - Cham: Springer, 2019, s. 30-43. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Lecture Notes in Business Information Processing ; 365)
Program badawczy:
This research has been financed by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, Poland, within the subsidy for maintaining research potential
ISBN:
978-3-030-31142-1 ; 978-3-030-31143-8
Nr:
2168338527
rozdział w materiałach konferencyjnych
94

Tytuł:
Stańczycy i ich bank
Źródło:
Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu / red. nauk. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019, s. 96-111
ISBN:
978-83-63463-96-0
Nr:
2168342047
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
95

Autor:
Tytuł:
Inwentaryzacja
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 797-818
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334369
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
96

Autor:
Tytuł:
Dystans - zaangażowanie - uwikłanie : badacz wobec społeczności mniejszościowych
Źródło:
Wyobrażone, przeżyte i przedstawione : księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Muchy / red. Łukasz Krzyżowski, Katarzyna Leszczyńska, Maria Szmeja - Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2019, s. 204-213 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7688-537-7
Nr:
2168342331
rozdział w monografii
97

Tytuł:
Dochody imigrantów i ich transfery zagraniczne
Źródło:
Dochody imigrantów i ich transfery zagraniczne / red. Piotr Kroczek, Magdalena Butrymowicz - Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2019 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7438-779-8 ; 978-83-7438-780-4
Nr:
2168342383
rozdział w monografii
98

Tytuł:
Art. 607zg [Niemożność wniesienia zażalenia]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337259
rozdział w książce
99

Autor:
Tytuł:
Piazza Principale! = Piazza Principale!
Źródło:
Rynek krakowski = Kraków's Main Market Square / fot., oprac., wstęp Andrzej Nowakowski - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019, s. 17-33
ISBN:
978-83-242-3614-5
Nr:
2168343850
rozdział w książce
100

Autor:
Jaki Andrzej , Flig Aleksandra
Tytuł:
Konkurencyjność przedsiębiorstw sektora paliw w Polsce = Competitiveness of Enterprises from the Fuel Sector in Poland
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 105-133. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Nr:
2168338837
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Czy potrzebny jest nowy paradygmat równoważenia efektywności i sprawiedliwości?
Źródło:
Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Mieczysław Dobija - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 9-21 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20922-3
Nr:
2168341367
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Wyzwania dla strategii i modeli biznesowych banków związane z nowymi technologiami
Źródło:
Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2019, s. 63-81 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-983-6
Nr:
2168330351
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Art. 607wa [Zajęcie i przekazanie dowodów i przedmiotów]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337201
rozdział w książce
104

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja naukowa "Pamięć Kresów - Kresy w pamięci", Gliwice, Polska, od 2017-10-25 do 2017-10-27
Tytuł:
Małe ojczyzny - między pamięcią mitem : przykład Kresów = Little Homelands - between Memory and Myth : Example of East Borderland
Źródło:
Pamięć Kresów - Kresy w pamięci / red. Bogusław Tracz - Katowice ; Warszawa ; Gliwice: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ; Muzeum, 2019, s. 11-25. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach badań ze środków na utrzymanie potencjału naukowego Katedry Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-8098-662-6
Nr:
2168340669
rozdział w monografii
105

Tytuł:
Problematyka etyki w sektorze finansów
Źródło:
Nauka i wiedza kluczem do poznania świata. Cz. 2 / red. nauk. Rafał Balina, Paweł Staszak - Waleńczów: Wydawnictwo Naukowe INTELLECT, 2019, s. 85-93 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-953049-2-7
Nr:
2168333527
rozdział w monografii
106

Tytuł:
Wybrane zasady negocjacji = Selected Principles of Negotiations
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 215-227. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Nr:
2168338849
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Art. 605a [Baza danych Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337093
rozdział w książce
108

Tytuł:
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 547-562
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Nr:
2168340091
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
109

Autor:
Bugajski Piotr , Śliz Paulina , Kurek Karolina
Konferencja:
25th International Conference Infrastructure and Environment, Dobczyce, Polska, od 2018-06-18 do 2018-06-20
Tytuł:
Reliability of Sewage Treatment Process in SBR Reactor with the Use of Statistical Quality Control
Źródło:
Infrastructure and Environment / eds. Anna Krakowiak-Bal, Magdalena Daria Vaverková - Cham: Springer, 2019, s. 1-6. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Financed from the DS of the Department of Sanitary Engineering and Water Management of the University of Agriculture in Krakow and Department of Regional Economy Cracow University of Economics
ISBN:
978-3-030-16542-0 ; 978-3-030-16541-3
Nr:
2168332257
rozdział w materiałach konferencyjnych
110

Tytuł:
Problem formy uchwały o powołaniu pełnomocnika w trybie art. 210 § 1 KSH
Źródło:
Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce / [red. nauk. Piotr Pinior, Paweł Relidzyński, Wojciech Wyrzykowski, Ewa Zielińska, Mateusz Żaba] - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 261-265
ISBN:
978-83-8158-746-4
Nr:
2168338073
rozdział w monografii
111

Tytuł:
Dokumentacja z zakresu tworzenia instytucji kultury
Źródło:
Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury / red. Teresa Krawczyk - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 3-30
Seria:
(Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-8158-942-0
Nr:
2168340695
rozdział w monografii
112

Tytuł:
Art. 611j [Zastosowanie tymczasowego aresztowania]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337365
rozdział w książce
113

Tytuł:
Art. 611fg [Odmowa wykonania orzeczenia]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337309
rozdział w książce
114

Tytuł:
Rola kapitału ludzkiego w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego
Źródło:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 450-460 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335801
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / red. nauk. Renata OCZKOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 67-101 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Nr:
2168342171
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Sekularyzacja młodego pokolenia ewangelicznych protestantów w Stanach Zjednoczonych i przyszłość amerykańskiej polityki
Źródło:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 377-392 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335797
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
Art. 607c [Forma nakazu]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337165
rozdział w książce
118

Tytuł:
Art. 611to [Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337431
rozdział w książce
119

Tytuł:
The Concept of High-Tech Firms and Their Role in the Contemporary Economy
Źródło:
The Internationalization of High-Tech Firms : Patterns, Innovation and Research and Development / ed. Nelly Daszkiewicz - Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019, s. 6-35 - Bibliogr.
ISBN:
978-1-5275-3347-9 ; 1-5275-3347-6
Nr:
2168336355
rozdział w monografii
120

Autor:
Tytuł:
Pojęcie innowacyjności w nauce i praktyce
Źródło:
Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko / red. nauk. Janina Pach, Renata Śliwa, Wojciech Maciejewski - Warszawa: CeDeWu, 2019, s. 165-174. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-226-2
Nr:
2168342245
rozdział w monografii
121

Tytuł:
Propozycja klasyfikacji warunków opłacalności stosowania różnych metod projektowania konwencjonalnych systemów produkcji z uwzględnieniem roli lean i JIT
Źródło:
Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market / red. nauk. Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 135-146 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7789-597-9
Nr:
2168339951
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Władza, przywództwo i style kierowania
Źródło:
Zachowania organizacyjne : zarys problematyki / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 90-105
ISBN:
978-83-7252-798-1
Nr:
2168341869
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Art. 611te [Skutki uchylenia orzeczenia]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337411
rozdział w książce
124

Tytuł:
Art. 611k [Zgoda na rozszerzone ściganie]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337367
rozdział w książce
125

Tytuł:
Art. 607zl [Postanowienie o zaprzestaniu wykonywania orzeczenia]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337269
rozdział w książce
126

Tytuł:
Klasyfikacja środków trwałych
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 333-376
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Nr:
2168340085
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
127

Autor:
Szeląg-Sikora Anna , Niemiec Marcin , Sikora Jakub , Gródek-Szostak Zofia , Komorowska Monika
Konferencja:
19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2019), Albena, Bułgaria, od 2019-06-30 do 2019-07-06
Tytuł:
Competitiveness of Organic Food in Terms of Marketing Activities
Źródło:
19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019 : Conference Proceedings. Vol. 19, Iss. 5, Ecology, Economics, Education and Legislation. 2, Ecology and Environmental Protection - Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019, s. 241-248. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; vol. 19, iss. 5.2)
Program badawczy:
This research was supported by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic, institutional support MZE-RO1719. 238 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019
ISBN:
978-619-7408-85-0
Nr:
2168339403
rozdział w materiałach konferencyjnych
128

Autor:
Tytuł:
Ogłaszanie sprawozdań finansowych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 32-33
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334309
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
129

Tytuł:
Etyka i sprawiedliwość w prawie podatkowym w dobie ograniczania luki podatkowej oraz BigTech
Źródło:
Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 67-76
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8187-135-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168341159
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
130

Tytuł:
Art. 579 [Immunitet konsularny]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168336881
rozdział w książce
131

Autor:
Tytuł:
Podatek odroczony
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 779-794
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334367
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
132

Tytuł:
Art. 611wf [Zażalenie na postanowienie]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337473
rozdział w książce
133

Tytuł:
Art. 607 [Wydanie przedmiotów]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337097
rozdział w książce
134

Tytuł:
Art. 607zf [Obowiązek zawiadomienia sądu]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337257
rozdział w książce
135

Autor:
Wolak Artur , Zając Grzegorz
Tytuł:
Zmiana lepkości oleju silnikowego w wyniku 5-letniego okresu przechowywania
Źródło:
Jakość produktów przemysłowych - wybrane aspekty = Quality of Non-food Products - Selected Aspects / red. nauk. Jerzy SZAKIEL, Paweł TUREK - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 154-162 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Program badawczy:
Publikacja została współfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7789-595-5
Nr:
2168339851
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
136

Tytuł:
Art. 611fj [Wezwanie do potwierdzenia wpłaty]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337315
rozdział w książce
137

Tytuł:
Art. 607o [Odroczenie wykonania przekazania]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337187
rozdział w książce
138

Autor:
Tytuł:
Wpływ warunków przechowywania na zmiany jakości oleju lnianego tłoczonego na zimno
Źródło:
Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 81-89 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-594-8
Nr:
2168340171
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
139

Tytuł:
Art. 607u [Obowiązek pouczenia o prawie żądania odpisu orzeczenia]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337197
rozdział w książce
140

Tytuł:
Art. 611fw [Przepadek korzyści; odmowa wykonania]
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - Wyd. 31. - Warszawa: System Informacji Prawnej Legalis, 2019
Wydanie:
Wyd. 31
Nr:
2168337339
rozdział w książce
141

Tytuł:
Sporządzanie sprawozdań elektronicznych
Źródło:
Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 477-491
Seria:<