Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Typ publikacji: Rozdziały od roku: 2012 do roku: 2012
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 1084.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Tytuł:
Targi edukacyjne jako forma promocji szkół wyższych
Źródło:
Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych (MINIB). 4 / red. Witold Wiśniowski - Warszawa: Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, 2012, s. 129-141 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Instytutu Lotnictwa ; nr 225)
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Gębarowski M., (2012), Educational Fairs as a Form of Promotion of Higher Education Institutions. [W:] Wiśniowski W. (red.), Marketing of Scientific and Research Organizations (MINIB). 5, An Original, Valuable and Useful Marketing Book Not Only for Scientists and Researchers (Prace Instytutu Lotnictwa; 226), Warsaw : Scientific Publications of the Institute of Aviation, s. 93-103.
Nr:
2168331361
rozdział w monografii
2

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie projektem wdrożeniowym w warunkach globalizacji = Project Management in a Global Environment
Źródło:
Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek = Global and Regional Challenges Concerning Restructuring of Enterprises and Economies / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 357-367. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-86-0
Nr:
2168248430
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Problematyka jakości usług w polskiej literaturze naukowej = Problems of Quality of Services in Polish Scientific Literature
Źródło:
Determinanty zarządzania jakością życia : usługi i żywność = Quality of Life Management Determinants : the Services and Food / red. nauk. Tadeusz SIKORA, Urszula BALON - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012, s. 117-140. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-6-0
Nr:
2168232832
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Securitization Fund Market and the Credit Risk in the Polish Banking Sector = Rynek funduszy sekurytyzacyjnych a ryzyko kredytowe w polskim sektorze bankowym
Źródło:
Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2012, s. 161-183. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 89)
ISBN:
978-83-63638-00-9
Nr:
2168245898
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Podmiotowość w prawie cywilnym i w prawie podatkowym
Źródło:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2012, s. 78-92
ISBN:
978-83-7641-676-2
Nr:
2168242012
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Kryzys gospodarczy a równowaga płatnicza wybranych krajów
Źródło:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA - Warszawa: CeDeWu.PL, 2012, s. 183-217 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-459-4
Nr:
2168238160
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Contaminations and Food Additives in Animal-Origin Food
Źródło:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
Opis fizyczny:
; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM)
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245186
rozdział w materiałach konferencyjnych
8

Tytuł:
Współczesne tendencje w zarządzaniu procesami informacyjnymi
Źródło:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 214-229
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306733
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Autor:
Murzyn-Kupisz Monika , Szmytkowska Magdalena
Tytuł:
Procesy studentyfikacji w przestrzeni polskich miast : na przykładzie Krakowa i Trójmiasta
Źródło:
Procesy gentryfikacji w mieście : XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Cz. 1 / red. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2012, s. 199-219 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-798-4
Nr:
2168257528
rozdział w monografii
10

Autor:
Tytuł:
Zmiany w otoczeniu gospodarczym a ewolucja rachunku kosztów = Changes in the Business Environment and the Evolution of Cost Accounting
Źródło:
Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego - wybrane zagadnienia / red. Jacek Binda - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 2012, s. 37-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
978-83-61310-84-6
Nr:
2168284173
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Kształtowanie się wybranych wskaźników finansowych wśród przedsiębiorstw przemysłowych zagrożonych upadłością w latach 2009-2011 notowanych na GPW w Warszawie
Źródło:
Polska gospodarka i polskie społeczeństwo w okresie kryzysu / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012, s. 129-135. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63196-24-0
Nr:
2168310305
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych
Źródło:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 121-131
Wydanie:
[Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4121-9
Nr:
2168262696
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Expectations of Students of the Jagiellonian University in Cracow and Cracow University of Economics about the Quality of Education
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 77-93 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-02-0
Nr:
2168243294
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Umowy i pośrednictwo zawodowe w ubezpieczeniach
Źródło:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 148-157
Wydanie:
[Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4121-9
Nr:
2168262704
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Bogactwo i jego przejawy w Polsce
Źródło:
Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa / red. Bogumiła SZOPA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 104-137
ISBN:
978-83-7252-608-3
Nr:
2168250532
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Multiple Identity and Ideology : the Case of Polish Tatars
Źródło:
Identity, Religion and Ethnicity / edited by Erkan Toguslu, Johan Leman, Ismail Mesut Sezgin - Leuven: KULeuven, 2012, s. 139-149
Seria:
(Workshop Proceedings ; 1)
ISBN:
978-2-87578-000-3
Nr:
2168255968
rozdział w materiałach konferencyjnych
17

Tytuł:
Organizacja działalności operacyjnej
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 254-270
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237952
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Tax Obligations of the Bank in the Income Tax from the Legal Persons (CIT - Corporate Income Tax) - Chosen Issues
Źródło:
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 1 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'otr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ - L'vív: Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012, s. 56-64. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252868
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Reguły fiskalne a bezpieczna granica zadłużenia sektora finansów publicznych = Fiscal Rules and Safety Limits of General Government Debt
Źródło:
Stabilizacja fiskalna : teorie i doświadczenia wybranych gospodarek / red. Danuta Miłaszewicz - Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. j., 2012, s. 51-70. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7518-526-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168330775
rozdział w monografii
20

Autor:
Tytuł:
ZZL w jednostkach administracji publicznej
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 605-628
Wydanie:
Wyd. 1, 5 dodr.
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168228760
rozdział w podręczniku
21

Konferencja:
Pięciolecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej w systemie zamówień publicznych, Warszawa, Polska, od 2012-12-05 do 2012-12-05
Tytuł:
Polski model rozpoznawania sporów przedumownych z zakresu zamówień publicznych - z perspektywy jego rozwoju [dokument elektroniczny]
Źródło:
Pięciolecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej w systemie zamówień publicznych - Warszawa: Krajowa Izba Odwoławcza, 2012, s. 1-26
Tryb dostępu:
Nr:
2168302729
rozdział w materiałach konferencyjnych
22

Tytuł:
Ocena opcji i wybór strategiczny
Źródło:
Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 333-395
Tłumacz:
ISBN:
978-83-264-1152-6
Nr:
2168273968
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Autor:
Tytuł:
Mission Statements in the Strategies of Polish Largest Exporters
Źródło:
The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012, s. 92-110
ISBN:
978-83-208-2042-3
Nr:
2168235634
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Misje zagraniczne specjalistów z przedsiębiorstwa działającego w branży wysokich technologii : aneks
Źródło:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 227-233
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168238202
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Skale złożone zastosowane do badań konsumpcji : ich struktura i wiarygodność
Źródło:
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 65-92
ISBN:
978-83-7252-607-6
Nr:
2168250940
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Regionalne strategie rozwojowe
Źródło:
Polska gospodarka i polskie społeczeństwo w okresie kryzysu / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012, s. 52-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63196-24-0
Nr:
2168287477
rozdział w monografii
27

Konferencja:
Medzinárodná vedecká konferencia Ekonomická Teória a Ekonomická Realita (ETER 2012), Bratislava, Słowacja, od 2012-10-09 do 2012-10-09
Tytuł:
Dylematy współczesnej makroekonomii i polityki makroekonomicznej [dokument elektroniczny]
Źródło:
Ekonomická teória a ekonomická realita : ETER 2012 : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / eds.: Ján Lisý, Vladimír Gonda, Marta Martincová, Vieroslava Holková, Marián Vongrej - Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012
ISBN:
978-80-225-3476-5
Nr:
2168304071
rozdział w materiałach konferencyjnych
28

Tytuł:
Social Aspects of Urban Revitalisation : Polish Experience
Źródło:
Foundation for Urban Revitalization and Renewal in Libya - Guidebook : Good Practice Transfer in Scope of Urban Revitalisation and Renewal in Arab Countries, Resulting from Polish Experience of Transformation, the Case of Misrata, Libya / eds. Zygmunt Ziobrowski, Janusz Jeżak - Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 2012, s. 22-45
Program badawczy:
The project was co-financed by the Ministry of Foreign Affairs in Poland within the framework of the program Cooperation in public diplomacy 2012
ISBN:
978-83-89440-52-5
Nr:
2168309259
rozdział w monografii
29

Autor:
Nalepka Adam , Bąk Janusz
Tytuł:
Implikacje praktyczne koncepcji słabych sygnałów dla zarządzania strategicznego
Źródło:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 113-122 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231910
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Autor:
Łapczyński Mariusz , Surma Jerzy
Tytuł:
Hybrid Predictive Models for Optimizing Marketing Banner Ad Campaign in On-line Social Network [dokument elektroniczny]
Źródło:
Proceedings of the International Conference on Data Mining DMIN'12 / ed. Robert Stahlbock, Gary M. Weiss - USA: CSREA Press, 2012, s. 140-146. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
1-60132-208-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168288697
rozdział w materiałach konferencyjnych
31

Tytuł:
Tendencje zmian wielkości i struktury dochodów podatkowych budżetu państwa w Polsce w latach 1998-2010
Źródło:
Współczesna gospodarka - wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju / red. nauk. Janina Harasim - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, s. 127-137 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-065-9
Nr:
2168271742
rozdział w monografii
32

Autor:
Tytuł:
Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw
Źródło:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 331-374 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168239360
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Application of the Prince2™ Methodology In Mining Projects as an Element of Performance Management
Źródło:
Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012, s. 173-194. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-96-9
Nr:
2168242982
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Autor:
Nesterak Janusz , Staszczyk Jakub
Tytuł:
Comparison of the Performance Management System Models in the Private and Public Sectors
Źródło:
Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 311-328 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-76-1
Nr:
2168237458
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Umowy handlowe o (niektóre) usługi
Źródło:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 102-113
Wydanie:
[Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4121-9
Nr:
2168262692
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
36

Autor:
Konferencja:
11th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Szczawnica, Polska, od 2012-06-18 do 2012-06-19
Tytuł:
Image and Communication of Polish National Parks
Źródło:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2012, s. 279-291. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 11)
ISBN:
978-83-88421-80-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168343918
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Corporate Governance - Challenges in the Financial Crisis (American, EU and Polish Regulations)
Źródło:
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 1 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'otr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ - L'vív: Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012, s. 92-99
Nr:
2168252872
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Autor:
Nalepka Adam , Małysko Jacek
Tytuł:
Prywatyzacja świadczenia usług komunalnych w Polsce = Privatization of Providing Municipal SAervices in Poland
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 569-581. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168247588
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
The Importance of Performance Management and Balanced Scorecard Connection on the Example of EDF Energy
Źródło:
Trends and Problems in Creating Value / ed. by Marek Jabłoński, Krzysztof Zamasz - Dąbrowa Górnicza: Academy of Business, 2012, s. 79-100. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62897-33-9
Nr:
2168265928
rozdział w monografii
40

Tytuł:
Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce = The Innovation and Business Centres in Poland
Źródło:
Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy / red. Jan Adamczyk, Hanna Hall - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2012, s. 163-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7199-728-0
Nr:
2168243036
rozdział w monografii
41

Autor:
Tytuł:
Wpływ wybranych elementów konstrukcji systemu opieki zdrowotnej na rozwój funkcji personalnej w jednostkach świadczących usługi medyczne
Źródło:
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '11 / red. Jerzy Gołuchowski i Aldona Frączkiewicz-Wronka - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, s. 153-171 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-745-4
Nr:
2168299765
rozdział w monografii
42

Tytuł:
Zarządzanie w warunkach globalizacji
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 404-416
ISBN:
978-83-7252-583-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168238000
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
43

Autor:
Rose Richard
Tytuł:
Gdy wszystkie inne warunki nie są równoważne : o kontekście czerpania wzorców z polityki innych krajów = When All Other Conditions Are Not Equal: the Context for Drawing Lessons
Źródło:
Analiza ekonomiczna w polityce publicznej / red. Aleksander SURDEJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012, s. 211-235 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7383-579-5
Nr:
2168234614
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Autor:
Zysk Wojciech , Polova I.
Konferencja:
Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï ìnternet-konferencìï: Strategìčnì naprâmi rozvitku nacìonalʹnoï ekonomìki u postkrizovij perìod, Lwów, Ukraina, od 2012-04-02 do 2012-04-03
Tytuł:
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Ukrainy - analiza porównawcza i perspektywy
Źródło:
Zb. materìalìv mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï ìnternet-konferencìï "Strategìčnì naprâmi rozvitku nacìonalʹnoï ekonomìki u postkrizovij perìod", 2-3 kvìtnâ 2012 r. / red. V.V. Zasadko - Lʹvìv: SPOLOM, 2012, s. 338-349 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-665-687-5
Nr:
2168331365
rozdział w materiałach konferencyjnych
45

Tytuł:
The New Muslim Religious Brokers in European Cities and Politics of Muslim Citizenship
Źródło:
Social Cohesion, Securitization and Counter-terrorism - Helsinki: Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2012, s. 83-99. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(COLLeGIUM : Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences ; vol. 11)
ISBN:
978-952-10-7725-8
Nr:
2168272332
rozdział w monografii
46

Autor:
Tytuł:
Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów
Źródło:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2012, s. 219-229
ISBN:
978-83-7641-676-2
Nr:
2168242064
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Assessment of Managerial Competences in the Light of Business Ethics
Źródło:
Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2012, s. 205-209. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0591-9
Nr:
2168247710
rozdział w monografii
48

Tytuł:
Elementy postępowania karnego
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 123-127
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4130-1
Nr:
2168239770
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
Projekty innowacyjne jako źródło przewagi konkurencyjnej organizacji = Innovative Projects as a Source of Competitive Advantage of an Organization
Źródło:
Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy / red. Jan Adamczyk, Hanna Hall - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2012, s. 73-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7199-728-0
Nr:
2168243052
rozdział w monografii
50

Tytuł:
Efektywność misji zagranicznych ekspatriantów
Źródło:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 206-226
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168237358
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
New Forms of Financial Auditing in the Local Government Units in Poland
Źródło:
Diagnostika podniku, controlling a logistika - Žilina: Žilinska Univerzita v Žilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2012, s. 382-390. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0502-5
Nr:
2168232164
rozdział w materiałach konferencyjnych
52

Konferencja:
7th International Scientific Conference: Business and Management, Wilno, Litwa, od 2012-05-10 do 2012-05-11
Tytuł:
Classification of Risk Areas of Activity of Enterprises
Źródło:
The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012, s. 1035-1041. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Business and Management)
ISBN:
978-609-457-116-9
Nr:
2168229554
rozdział w materiałach konferencyjnych
53

Tytuł:
Przedsiębiorstwo w warunkach globalnego otoczenia
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / red. Renata OCZKOWSKA - Kraków: Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 9-26 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-21-1
Nr:
2168247624
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Konferencja:
30th International Conference on Mathematical Methods in Economics Location, Karviná, Czechy, od 2012-09-11 do 2012-09-13
Tytuł:
Causality in Mean and Variance Between Returns of Crude Oil and Metal Prices, Agricultural Prices and Financial Market Prices
Źródło:
Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics, 11-13 September 2012 Karviná, Czech Republic / [ed. Jaroslav Ramík and Daniel Stavárek] - Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2012, s. 675-680. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7248-779-0
Nr:
2168235408
rozdział w materiałach konferencyjnych
55

Tytuł:
Environmental Protection Expenditure and its Sources of Financing in Poland
Źródło:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 605-614. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168237668
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Proces integracji gospodarczej w regionie Azji Wschodniej : wyzwania i problemy
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2012, s. 206-226. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-725-7
Nr:
2168245212
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Technology Roadmaps in the Context of Strategic Planning Development
Źródło:
Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2012, s. 27-29. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0591-9
Nr:
2168247702
rozdział w monografii
58

Tytuł:
Funkcje i płaszczyzny zarządzania informacjami
Źródło:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 34-68
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306711
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Rola wiedzy w kreowaniu innowacji
Źródło:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 303-313 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231534
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Elementy prawa karnego
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 111-122
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4130-1
Nr:
2168239766
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej
Źródło:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 55-72 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168240004
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
62

Autor:
Farbaniec Marzena , Grabiński Tadeusz , Zabłocki Bartłomiej , Zając Wacław
Tytuł:
Empiryczne prawa liczbowe w nauce
Źródło:
Metody analizy i oceny bezpieczeństwa oraz jakości informacji / red. nauk. Wojciech Z. Chmielowski, Dorota Wilk-Kołodziejczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 123-142
ISBN:
978-83-7571-249-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168327769
rozdział w monografii
63

Autor:
Fudaliński Janusz , Pawlak Krzysztof
Tytuł:
Conditions of Shaping the Procurement Function in the Process of Development of the Sectorof Non-profit Organizations
Źródło:
Contemporary Dilemmas of Management / ed. Magdalena DOŁHASZ - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 57-79. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-202-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168319963
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Teaching Computer Science Blended-learning Modules: a Case Study
Źródło:
International Conference on e-Learning and e-Technologies in Education (ICEEE) : 24-26 Sept. 2012, Lodz. - Lodz: 2012, s. 119-123. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-1-4673-1679-8
Nr:
2168288339
rozdział w materiałach konferencyjnych
65

Tytuł:
Teorie socjologiczne a ekonomia społeczna
Źródło:
Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 55-70 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230822
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Life Cycle Thinking for the Sustainable Development Realisation
Źródło:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
Opis fizyczny:
; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM)
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245264
rozdział w materiałach konferencyjnych
67

Tytuł:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
Źródło:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 232-258. - Streszcz.
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168289383
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Rola i znaczenie technologii informatycznych w badaniu sprawozdań finansowych
Źródło:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012, s. 365-405. - Streszcz.
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Seria:
(Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych)
ISBN:
978-83-7228-302-3
Nr:
2168229532
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Socjologia jako dyscyplina naukowa
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 15-35
Wydanie:
Wyd. 1, 2 dodr.
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168302679
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Wybrane aspekty bezpieczeństwa zasobów informacyjnych = Selected Aspects of Security of Information Resources in Organization
Źródło:
Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012, s. 49-69. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-639-5
Nr:
2168227336
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
PR biblioteki naukowej w teorii i praktyce. Studium przypadku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Źródło:
Koncepcje organizacji bibliotek / red. Maja Wojciechowska - Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum - Szkoły Wyższej, 2012, s. 127-145 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-83-61079-16-3
Nr:
2168223088
rozdział w monografii
72

Tytuł:
Zarządzanie rozwojem pracowników
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 97-125
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235456
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Kraje Bałkanów Zachodnich - główne problemy współpracy wzajemnej i integracji z Unią Europejską w warunkach globalnego kryzysu
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2012, s. 29-43. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-725-7
Nr:
2168245014
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Uwagi o kodeksowej definicji konsumenta oraz jej zgodności z prawem unijnym
Źródło:
Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe / red. Monika Jagielska, Ewa Rott-Pietrzyk, Aneta Wiewiórowska-Domagalska - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012, s. 169-184
ISBN:
978-83-62818-01-3 ; 978-83-255-3793-7
Nr:
2168303591
rozdział w monografii
75

Autor:
Tytuł:
Turystyka a działalność marketingowa miasta = Tourism and Marketing Activities of the City
Źródło:
Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji / red. Marcin Gębarowski, Lucyna Witek, Beata Zatwarnicka-Madura - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2012, s. 165-173. - Streszcz.; summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7199-729-7
Nr:
2168248928
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
76

Autor:
Tytuł:
Instrukcja kasowa
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012, s. 59-77
Wydanie:
Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.
Seria:
(Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków)
ISBN:
978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
Nr:
2168235316
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Znaczenie mechanizmów stabilizacyjnych w Unii Europejskiej - wnioski w czasie kryzysu gospodarczo-finansowego
Źródło:
Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2012, s. 100-114 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 89)
ISBN:
978-83-63638-00-9
Nr:
2168245822
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
78

Autor:
Tytuł:
Outsourcing technologii - tendencje, obszary zastosowań, analiza przypadku
Źródło:
Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej / red. nauk. Zbigniew Olesiński - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2012, s. 91-97 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61746-90-4
Nr:
2168334119
rozdział w książce
79

Autor:
Tytuł:
Weryfikacja stwierdzeń zawartych w podlegającym badaniu sprawozdaniu finansowym - dowody, metody i procedury badania
Źródło:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012, s. 125-162. - Streszcz.
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Seria:
(Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych)
ISBN:
978-83-7228-302-3
Nr:
2168229514
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Ekonomia społeczna a ochrona środowiska
Źródło:
Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 193-208 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230864
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Jakość współpracy w zespole pracowniczym a podejmowanie decyzji menedżerskich
Źródło:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 111-126
ISBN:
978-83-7252-595-6
Nr:
2168246904
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Strategie świadczenia usług tworzących wartość dodaną
Źródło:
Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 396-446
Tłumacz:
ISBN:
978-83-264-1152-6
Nr:
2168273974
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Przesłanki rozwoju systemów wspomagających proces marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem = The Reasons for Developing Systems for Supporting the Process of Business Marketing Management
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 119-139. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
Nr:
2168241610
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Problem obecności gospodarczej Federacji Rosyjskiej w strukturach regionu Azji i Pacyfiku w kontekście relacji z ASEAN i APEC
Źródło:
Mocarstwa i mocarstwowość : perspektywa azjatycka / red. Małgorzata Pietrasiak - Piotrków Trybunalski: Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego, 2012, s. 101-116 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89784-11-7
Nr:
2168293101
rozdział w monografii
85

Tytuł:
Nowa forma prezentacji sprawozdań finansowych według wspólnej koncepcji IASB i FASB
Źródło:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2012, s. 99-118
ISBN:
978-83-7641-617-5
Nr:
2168229136
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
86

Autor:
Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu " Przedsiębiorstwo XXI wieku - szanse i zagrożenia", Stalowa Wola, Polska, od 2012-04-17 do 2012-04-17
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w służbie ochrony przyrody w polskich parkach narodowych = Corporate Social Responsibility in Service of Nature Conservation in Polish National
Źródło:
Przedsiębiorstwo XXI wieku : szanse i zagrożenia / red. Barbara Lubas, Beata Piasny - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 397-412. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-566-6
Nr:
2168343960
rozdział w materiałach konferencyjnych
87

Autor:
Polak Sebastian , Wiśniowska Barbara , Fijorek Kamil , Glinka Anna , Polak Miłosz , Mendyk Aleksander
Tytuł:
Modeling and Simulation Approach for Assessing Proarrhythmic Potency of the Non-Cardiological Drugs
Źródło:
Computing in Cardiology 2012 : September 9-12, 2012 Kraków, Poland - Kraków: Computing in Cardiology, 2012. - Vol. 39, s. 761-764 - Bibliogr.
ISBN:
978-1-4673-2074-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168267092
rozdział w materiałach konferencyjnych
88

Tytuł:
Regional and Local Development Management in the Light of Development Policy Territorialization
Źródło:
Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation / scien. ed.: Piotr BUŁA, Janusz CZEKAJ, Halina ŁYSZCZARZ, Bakyt U. Syzdykbayeva - Cracow - Astana: Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2012, s. 77-87. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9
Nr:
2168308133
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej jako element rozwoju zawodowego
Źródło:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 127-141
ISBN:
978-83-7252-595-6
Nr:
2168246908
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Analiza funkcjonalności w doskonaleniu systemów
Źródło:
Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian. Część 2 / red. Jerzy Rokita - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2012, s. 91-99 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-70-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168298587
rozdział w monografii
91

Tytuł:
Ekologiczne aspekty działalności przemysłu skórzanego = The Environmental Aspects of Leather Industry
Źródło:
Innowacje, ekologia i badania wyrobów przemysłu lekkiego = Innovation, Ecology and Research on Light Industry Products / red. Tadeusz Sadowski, Piotr Olszewski - Łódź ; Kraków: Instytut Przemysłu Skórzanego, 2012, s. 194-200. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-9321-50-1-0
Nr:
2168294089
rozdział w monografii
92

Tytuł:
Analiza wpływu powrotów z emigracji na rozwój województwa śląskiego
Źródło:
Zaraz wracam... albo i nie : skala powrotów, motywacje i strategie życiowe reemigrantów z województwa śląskiego / red. Justyna Szymańska, Cezary Ulasiński, Dagmara Bieńkowska - Kraków: Centrum Doradztwa Strategicznego, 2012, s. 176-202
ISBN:
978-83-926852-4-1
Nr:
2168226725
rozdział w monografii
93

Autor:
Góra Robert , Ślusarczyk Radosław
Tytuł:
The Theories of Interest in the Context of the Current World Financial Crisis = Teorije kamate u kontekstu trenutne svetske ekonomske krize
Źródło:
Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences / ed. Bojan Krstić - Niš: Faculty of Economics, University of Niš, 2012, s. 217-231. - Summ., rez. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6139-051-7
Nr:
2168313789
rozdział w monografii
94

Tytuł:
Ergonomiczne uwarunkowania procesów pracy
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 236-253
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237950
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Od manipulacji i instrumentalno-przedmiotowego podejścia w relacjach zawodowych do kierowania sobą
Źródło:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 59-78
ISBN:
978-83-7252-595-6
Nr:
2168246550
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Stosunki pomiędzy ChRL i ASEAN w latach 1991-2011 : wybrane aspekty polityczne i gospodarcze
Źródło:
China Goes Global : rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej / red. Małgorzata Pietrasiak, Tomasz Kamiński - Łódź: Zakład Azji Wschodniej UŁ, 2012, s. 123-137
ISBN:
978-83-62332-03-8
Nr:
2168253618
rozdział w monografii
97

Tytuł:
Evaluation Criteria in Static Aspects of HR Outsourcing Management System
Źródło:
The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 77-86
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-0-5
Nr:
2168235734
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
98

Autor:
Konferencja:
Konferencja naukowa "Energetyczne Kontrowersje - Polska energetyka w 2030 roku", Kraków, Polska, od 2012-04-17 do 2012-04-19
Tytuł:
Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce
Źródło:
Dylematy współczesnej gospodarki i administracji publicznej / [red. nauk. Maciej FRĄCZEK] - Kraków: Wydawnictwo Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 75-85 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-931384-0-1
Nr:
2168343910
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Bonus Awarding System Based on Performance : Case Analysis of Kielce Pits of Mineral Raw Materials Company (Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.)
Źródło:
Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012, s. 319-340. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-96-9
Nr:
2168243222
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
100

Autor:
Tytuł:
Ekonomia społeczna a państwo
Źródło:
Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 111-123 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230858
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Problem kwalifikacji umowy sprzedaży nieruchomości jako kodeksowej umowy "z udziałem konsumenta"
Źródło:
Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego : księga jubileuszowa profesora Stanisława Prutisa / red. J. Bieluk, A. Doliwa, A. Malarewicz-Jakubów, T. Mróz - Białystok: Temida2, 2012, s. 403-413
ISBN:
978-83-62813-11-7
Nr:
2168320335
rozdział w monografii
102

Autor:
Arsovski Slavko , Arsovski Zora , Stefanović Miladin , Lula Paweł
Konferencja:
7th International Conference ICQME 2012 (Quality, Management, Environment, Education, Engineering), Tivat, Czarnogóra, od 2012-09-19 do 2012-09-21
Tytuł:
Value Based Recycling of ELV
Źródło:
7th International Conference ICQME 2012 (Quality, Management, Environment, Education, Engineering) - Montenegro: Faculty of Mechanical Engineering - Center for Quality in Podgorica University of Montenegro, 2012, s. 105-115. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research presented in this paper was supported by the Ministry of Science and Technological Development of the Republic of Serbia, Grant 035033, Title: Sustainable development of technologies and equipment for the recycling of motor vehicles
ISBN:
978-9940-527-28-0
Nr:
2168310427
rozdział w materiałach konferencyjnych
103

Tytuł:
Zasady planowania negocjacji w przedsiębiorstwie
Źródło:
Determinanty potencjału rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA i Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 273-283
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-8-3
Nr:
2168235708
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
104

Autor:
Tytuł:
Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle Unii Europejskiej - Piąty Raport KE na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2012, s. 134-158. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-725-7
Nr:
2168245154
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Elementy prawa finansowego
Źródło:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 103-110
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4130-1
Nr:
2168239760
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Zdania
Źródło:
Logika / red. nauk. Zbigniew Pinkalski - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012, s. 36-38
Wydanie:
3. wyd.
Seria:
(Testy)
ISBN:
978-83-264-3778-6
Nr:
2168338041
rozdział w podręczniku
107

Tytuł:
Ocena wydolności procesów charakteryzowanych zmiennymi dyskretnymi = Testing Process Capacity for Selected Distributions of Discrete Variables
Źródło:
Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century / red. nauk. Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012, s. 655-663. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-7-7
Nr:
2168233106
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
108

Konferencja:
13th Management International Conference (MIC) 2012, Budapeszt, Węgry, od 2012-11-22 do 2012-11-24
Tytuł:
Selected Criteria for Assessment of Cooperation in Logistics Outcourcing
Źródło:
MIC 2012 : Managing Transformation with Creativity : Proceedings / ed. Doris Gomezelj Omerzel, Bojan Nastav, Suzana Sedmak - Koper: University of Primorska. Faculty of Management Koper, 2012, s. 244-259. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Management International Conference)
ISBN:
978-961-266-201-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168274050
rozdział w materiałach konferencyjnych
109

Tytuł:
Quality of Higher Education Process - Proposal for Choosing Assessment Areas
Źródło:
Managing of the Education Process in a Higher School / red. Stanisław POPEK, Jarosław Świda - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012, s. 53-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88139-42-0
Nr:
2168295343
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
110

Autor:
Konferencja:
7th International Scientific Conference: Business and Management, Wilno, Litwa, od 2012-05-10 do 2012-05-11
Tytuł:
The Competitiveness of the Export from Poland to the Baltic Countries
Źródło:
The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012, s. 537-543. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Business and Management)
ISBN:
978-609-457-116-9
Nr:
2168229620
rozdział w materiałach konferencyjnych
111

Konferencja:
Medzinárodná vedecká konferencia Ekonomická Teória a Ekonomická Realita (ETER 2012), Bratislava, Słowacja, od 2012-10-09 do 2012-10-09
Tytuł:
Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w sferze zatrudnienia w okresie kryzysu gospodarczego [dokument elektroniczny]
Źródło:
Ekonomická teória a ekonomická realita : ETER 2012 : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / eds.: Ján Lisý, Vladimír Gonda, Marta Martincová, Vieroslava Holková, Marián Vongrej - Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012, s. 1-7. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3476-5
Nr:
2168304069
rozdział w materiałach konferencyjnych
112

Tytuł:
Unia Europejska - organizacja międzynarodowa, struktura quasi-państwowa czy struktura sui generis?
Źródło:
Organizacje międzynarodowe wobec politycznych i społecznych problemów świata / red. nauk. Wojciech Gizicki - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, s. 86-107. - Summ.
Seria:
(Człowiek, Społeczeństwo, Państwo)
ISBN:
978-83-7780-413-1
Nr:
2168293535
rozdział w monografii
113

Autor:
Tytuł:
Działalność organizacji księgowych jako element wspomagający stabilny rozwój gospodarczy = Accountancy Organizations as an Element Supporting Stable Economic Development
Źródło:
Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2 / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012, s. 177-193. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
978-83-61310-01-3
Nr:
2168278595
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Reklama jako narzędzie kształtowania postaw konsumentów na rynku wybranych artykułów nieżywnościowych = Advertising as a Tool for Development of Consumer Attitudes of Selected Non-food Items Market
Źródło:
Selected Aspects of Cosmetics and Household Chemistry Products Quality = Wybrane aspekty jakości kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej / ed. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB; Politechnika Radomska, Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 11-18 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-116-2
Nr:
2168289695
rozdział w monografii
115

Autor:
Ślusarczyk Stanisław , Ślusarczyk Radosław
Tytuł:
Marketing Management as a Base of Creating Company's Effective Competitive Advantage in the Market
Źródło:
Management of Organization in the Age of Globalization / ed. by Mirosław K. Szpakowski, Barbara M. Kolbus - Zamosc: Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., 2012, s. 31-46. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935570-0-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168313761
rozdział w monografii
116

Tytuł:
Deng Xiaoping (ur. 22 sierpnia 1904, zm. 17 lutego 1997)
Źródło:
Współczesne doktryny polityczne i prawne : twórcy, idee, interpretacje : podręcznik akademicki / red. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Bogdan Szlachta, Anna Citkowska-Kimla, Małgorzata Kiwior-Filo - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012, s. [64]-75
ISBN:
978-83-7188-427-6
Nr:
2168273076
rozdział w podręczniku
117

Tytuł:
Jakość życia - dynamika konwergencji
Źródło:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 283-309 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168239352
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
118

Autor:
Konferencja:
30th International Conference on Mathematical Methods in Economics Location, Karviná, Czechy, od 2012-09-11 do 2012-09-13
Tytuł:
Synchronization of Business Cycles Between Poland, the Euro Zone and the New Member States of the European Union
Źródło:
Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics, 11-13 September 2012 Karviná, Czech Republic / [ed. Jaroslav Ramík and Daniel Stavárek] - Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2012, s. 998-1003. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7248-779-0
Nr:
2168235412
rozdział w materiałach konferencyjnych
119

Tytuł:
Film and its Impact on the Development of Tourism Movement
Źródło:
Regional Management : Theory, Practice and Development / ed. Štefan Hittmár - Zilina: Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina; Institute of Management by Univeristy of Zilina, 2012, s. 165-169. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0558-2
Nr:
2168236138
rozdział w monografii
120

Tytuł:
Komunikowanie strategii i rozwijanie planów działań
Źródło:
Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 497-531
Tłumacz:
ISBN:
978-83-264-1152-6
Nr:
2168273970
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
121

Autor:
Tytuł:
The Reorientation of Corporate Objectives in the Conditions of Economic Crisis
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 483-497 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242768
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Jak finansować ekonomię społeczną?
Źródło:
Ekonomia społeczna w Małopolsce - w stronę przedsiębiorczości społecznej / red. Maciej FRĄCZEK, Magdalena POKORA - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012, s. 83-93
ISBN:
978-83-934679-1-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168286405
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
123

Autor:
Popek Stanisław , Kursa Karolina
Tytuł:
5-HMF as the Authenticity Factor of the Chosen Honey Nectarine Type
Źródło:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
Opis fizyczny:
; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM)
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245260
rozdział w materiałach konferencyjnych
124

Tytuł:
Zmiany kierunków działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce w latach 2007-2011 = Changes in the Directions of Investment Expenditures of Production Enterprises in Poland in the years 2007-2011
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 431-444. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168247576
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
125

Tytuł:
Strategie wejścia polskich eksporterów na rynki zagraniczne
Źródło:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 116-154
ISBN:
978-83-208-2021-8
Nr:
2168228360
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
126

Autor:
Campbell Fred H. , Caldwell Daris D.
Tytuł:
Przypadek operacji na otwartym sercu w Szpitalu Cabarrus
Źródło:
Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia = Strategic Management of Health Care Organizations / Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter ; red. nauk. wyd. pol. Jacek Klich - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 828-846
Tłumacz:
ISBN:
978-83-264-1152-6
Nr:
2168273988
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
127

Autor:
Knežević Blaženka , Szarucki Marek
Konferencja:
7th International Scientific Conference: Business and Management, Wilno, Litwa, od 2012-05-10 do 2012-05-11
Tytuł:
Retail Business Development : Internationalization in Croatia, Lithuania and Poland [dokument elektroniczny]
Źródło:
The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012, s. 392-397. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Business and Management)
ISBN:
978-609-457-116-9
Nr:
2168229622
rozdział w materiałach konferencyjnych
128

Tytuł:
Polityka klimatyczna Unii Europejskiej i jej wpływ na gospodarki państw członkowskich : przegląd badań Komisji Europejskiej
Źródło:
Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów / red. nauk. Katarzyna TARNAWSKA - Warszawa: Difin, 2012, s. 31-51
ISBN:
978-83-7641-618-2
Nr:
2168232078
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
129

Tytuł:
Kształtowanie wewnętrznego wizerunku pracodawcy - implikacje dla jakości życia w pracy = Internal Employer Branding - Implications for Quality of Working Life
Źródło:
Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century / red. nauk. Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012, s. 19-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-7-7
Nr:
2168232822
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
130

Tytuł:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 322-342
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237986
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
131

Autor:
Tytuł:
Segmentacja rynku
Źródło:
Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012, s. 63-79 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2037-9
Nr:
2168234700
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
132

Tytuł:
Technologie informacyjne w sektorze rynkowym Polski
Źródło:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 147-176 - Bibliogr.
Wydanie:
Wyd. 1, dodr. 1
ISBN:
978-83-01-17277-0
Nr:
2168242822
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
133

Tytuł:
Współpraca polityczno-gospodarcza w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej
Źródło:
Integracja gospodarcza i handel : rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie / red. nauk. Klemens Budzowski, Jowita Świerczyńska - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2012, s. 107-124
ISBN:
978-83-7571-297-1
Nr:
2168273914
rozdział w monografii
134

Autor:
Tytuł:
Czyn zawiniony jako podstawa odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Źródło:
Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych : księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. T. 1 / red. nauk. Andrzej Adamski, Janusz Bojarski, Piotr Chrzczonowicz, Michał Leciak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, s. 553-565
ISBN:
978-83-7780-464-3
Nr:
2168335193
rozdział w monografii
135

Tytuł:
Ogólne zagadnienia umów handlowych
Źródło:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 70-95
Wydanie:
[Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]