Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Typ publikacji: Prace niepublikowane od roku: 2018 do roku: 2018
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33.
1

Autor:
Mikosza Marek
Tytuł:
Presumpcja i realizacja pomiaru wartości intelektualnej w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
156 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-425
Nr:
2168333605
doktorat
2

Tytuł:
Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a produktywność gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
249 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-418
Nr:
2168332385
doktorat
3

Tytuł:
Zmiana instytucjonalna w urzędach samorządu lokalnego - doświadczenia wdrażania metody planowania rozwoju instytucjonalnego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
266 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-413
Nr:
2168329767
doktorat
4

Autor:
Tytuł:
Strategie wychodzenia głównych banków centralnych z niekonwencjonalnej polityki pieniężnej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
419 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-417
Nr:
2168331653
doktorat
5

Tytuł:
Zróżnicowanie świadomości, motywacji i doznań odwiedzających z Polski w tanatoturystyce = Diversity of Awareness, Motives and Experiences of Polish Visitors in Thanatourism
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
303 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-421
Nr:
2168332381
doktorat
6

Autor:
Tytuł:
Socio-cultural Impact on Women Entrepreneurship in Lebanon
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
311 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-430
Nr:
2168335989
doktorat
7

Autor:
Oliwkiewicz Barbara
Tytuł:
Oczekiwania płacowe a godziwe wynagrodzenia absolwentów studiów ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
216 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-439
Nr:
2168338621
doktorat
8

Autor:
Majkrzak Anna Xymena
Tytuł:
Postrzeganie i ocena jakości wyrobów odzieżowych przez młodych konsumentów
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
269 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-415
Nr:
2168329315
doktorat
9

Autor:
Narayanan Vijay
Tytuł:
Entrepreneurial Orientation and Internationalisation Patterns of Firms from German Automotive Supplier Industry
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
174 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-448
Nr:
2168339321
doktorat
10

Autor:
Kijanka Anna
Tytuł:
Efektywność energetyczna postępu technicznego w modelu wzrostu gospodarczego
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
175 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-414
Nr:
2168337249
doktorat
11

Tytuł:
Wpływ modeli biznesowych banków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na rentowność i stabilność sektora bankowego
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Brak zgody Autora na udostępnianie., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-424
Nr:
2168339375
doktorat
12

Autor:
Grobelny Joanna
Tytuł:
Wpływ dodatków na jakość i preferencje konsumenckie emulsji tłuszczowych
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
272 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-427
Nr:
2168333155
doktorat
13

Autor:
Brożek Andrzej
Tytuł:
Wpływ zmian cen energii na wzrost gospodarczy Polski
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
302 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-436
Nr:
2168337245
doktorat
14

Tytuł:
Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce - trajektoria zmian i rola otoczenia instytucjonalnego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
285 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-426
Nr:
2168333601
doktorat
15

Autor:
Brouquier Justyna
Tytuł:
Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki na przykładzie krajów skandynawskich
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
215 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-441
Nr:
2168337319
doktorat
16

Tytuł:
Analiza cyklu życia w środowiskowej ocenie jakości wyrobów
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
209 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-412
Nr:
2168327569
doktorat
17

Tytuł:
Tendencje zmian sektorowej struktury zatrudnienia w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
258 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-396
Nr:
2168326101
doktorat
18

Tytuł:
Metodyczne aspekty mierzenia społecznej wartości dodanej przedsięwzięć społecznych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
183 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-422
Nr:
2168331651
doktorat
19

Tytuł:
Potencjał kultury jako determinanta rozwoju województwa małopolskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
466 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-446
Nr:
2168339023
doktorat
20

Autor:
Nowak Krzysztof
Tytuł:
Relatywne znaczenie szoków popytowych i podażowych na rynku powierzchni biurowej w głównych miastach Polski w latach 2000-2015
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
249 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-411
Nr:
2168327635
doktorat
21

Autor:
Pawlak Krzysztof
Tytuł:
System czynników innowacyjności w realizacji funkcji zakupów globalnych przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
259 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-416
Nr:
2168331655
doktorat
22

Tytuł:
Znaczenie otoczenia społeczno-gospodarczego dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w wybranych krajach Unii Europejskiej po 2004 roku
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
186 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-447
Nr:
2168338619
doktorat
23

Autor:
Szura Paweł
Tytuł:
Ekonomiczno-organizacyjne aspekty niezawodności systemów informatycznych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
430 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-420
Nr:
2168332383
doktorat
24

Tytuł:
Indywidualne interpretacje podatkowe w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
272 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
eDr-442
Nr:
2168338771
doktorat
25

Tytuł:
Efektywność ekonomiczna przemysłowych instalacji fotowoltaicznych w Polsce, Niemczech i Rumunii
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
308 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-435
Nr:
2168338625
doktorat
26

Autor:
Jankowski Łukasz
Tytuł:
Wpływ wdrożenia Lean Manufacturing na jakość procesów wytwarzania wyrobów z uwzględnieniem aspektów środowiskowych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
212 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-434
Nr:
2168338617
doktorat
27

Autor:
Tytuł:
Wpływ opodatkowania derywatów na rozwój rynków finansowych
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
257 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-431
Nr:
2168337243
doktorat
28

Autor:
Wójcik Grażyna
Tytuł:
Efektywność ekonomiczna rolnictwa ekologicznego w Polsce : analiza statystyczna
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
170 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-406
Nr:
2168328161
doktorat
29

Autor:
Tytuł:
Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
231 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-428
Nr:
2168333607
doktorat
30

Autor:
Tytuł:
Pomiar efektywności zabezpieczania ryzyka cenowego w handlu węglem energetycznym
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
255 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-409
Nr:
2168332251
doktorat
31

Autor:
Tytuł:
Satisfaction as a Determinant of Customer Loyalty in the Danish Industrial Automation Market
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
216 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-440
Nr:
2168337539
doktorat
32

Autor:
Polan Wojciech
Tytuł:
Znaczenie handlu wewnątrzgałęziowego dla konkurencyjności gospodarek nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
232 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-419
Nr:
2168331657
doktorat
33

Autor:
Tytuł:
Efektywność projektów naukowych finansowanych ze środków publicznych w Polsce
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
221 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Brak zgody Autora na udostępnianie., Bibliogr.
Sygnatura:
eDr-429
Nr:
2168339395
doktorat
1
Presumpcja i realizacja pomiaru wartości intelektualnej w przedsiębiorstwie / Marek Mikosza ; Promotor: Marcin JĘDRZEJCZYK. - Kraków, 2018. - 156 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003368
2
Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a produktywność gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej / Liwiusz Wojciechowski ; Promotor: Krzysztof WACH ; Promotor pomocniczy: Kamil MAKIEŁA. - Kraków, 2018. - 249 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003355
3
Zmiana instytucjonalna w urzędach samorządu lokalnego - doświadczenia wdrażania metody planowania rozwoju instytucjonalnego / Michał ŻABIŃSKI ; Promotor: Stanisław MAZUR. - Kraków, 2018. - 266 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003350
4
Strategie wychodzenia głównych banków centralnych z niekonwencjonalnej polityki pieniężnej / Jakub JANUS ; Promotor: Andrzej WOJTYNA. - Kraków, 2018. - 419 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003354
5
Zróżnicowanie świadomości, motywacji i doznań odwiedzających z Polski w tanatoturystyce = Diversity of Awareness, Motives and Experiences of Polish Visitors in Thanatourism / Monika Kaźmierkiewicz ; Promotor: Jadwiga BERBEKA. - Kraków, 2018. - 303 k. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003362
6
Socio-cultural Impact on Women Entrepreneurship in Lebanon / Mony Trad ; Promotor: Jadwiga BERBEKA ; Promotor: Katarzyna WARMIŃSKA. - Kraków, 2018. - 311 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003373
7
Oczekiwania płacowe a godziwe wynagrodzenia absolwentów studiów ekonomicznych / Barbara Oliwkiewicz ; Promotor: Mieczysław DOBIJA. - Kraków, 2018. - 216 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003399
8
Postrzeganie i ocena jakości wyrobów odzieżowych przez młodych konsumentów / Anna Xymena Majkrzak ; Promotor: Renata SALERNO-KOCHAN ; Promotor pomocniczy: Paweł TUREK. - Kraków, 2018. - 269 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003352
9
Entrepreneurial Orientation and Internationalisation Patterns of Firms from German Automotive Supplier Industry / Vijay Narayanan ; Promotor: Krzysztof WACH. - Kraków, 2018. - 174 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003409a#https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003409b
10
Efektywność energetyczna postępu technicznego w modelu wzrostu gospodarczego / Anna Kijanka ; Promotor: Józefa FAMIELEC ; Promotor pomocniczy: Renata ŻABA-NIERODA. - Kraków, 2018. - 175 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003351
11
Wpływ modeli biznesowych banków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na rentowność i stabilność sektora bankowego / Paweł Piskorz ; Promotor: Ewa MIKLASZEWSKA ; Promotor pomocniczy: Mateusz FOLWARSKI. - Kraków, 2018. - k. : il. ; 30 cm. - Brak zgody Autora na udostępnianie. - Bibliogr.
12
Wpływ dodatków na jakość i preferencje konsumenckie emulsji tłuszczowych / Joanna Grobelny ; Promotor: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA ; Promotor pomocniczy: Lidia OSTASZ. - Kraków, 2018. - 272 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003370
13
Wpływ zmian cen energii na wzrost gospodarczy Polski / Andrzej Brożek ; Promotor: Andrzej SZOPA ; Promotor pomocniczy: Michał THLON. - Kraków, 2018. - 302 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003379
14
Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce - trajektoria zmian i rola otoczenia instytucjonalnego / Agnieszka PACUT ; Promotor: Jerzy HAUSNER. - Kraków, 2018. - 285 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003369a ; Wstęp: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003369b
15
Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki na przykładzie krajów skandynawskich / Justyna Brouquier ; Promotor: Piotr Paweł MAŁECKI ; Promotor pomocniczy: Renata ŻABA-NIERODA. - Kraków, 2018. - 215 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003401a
16
Analiza cyklu życia w środowiskowej ocenie jakości wyrobów / Marcin RYCHWALSKI ; Promotor: Wacław ADAMCZYK. - Kraków, 2018. - 209 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/djvu/index.php?kat=1200003348&col=doktoraty_full
17
Tendencje zmian sektorowej struktury zatrudnienia w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej / Bianka GODLEWSKA-DZIOBOŃ ; Promotor: Krzysztof FIRLEJ. - Kraków, 2018. - 258 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003313
18
Metodyczne aspekty mierzenia społecznej wartości dodanej przedsięwzięć społecznych / Jakub GŁOWACKI ; Promotor: Łukasz MAMICA. - Kraków, 2018. - 183 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/djvu/index.php?kat=1200003363a&col=doktoraty ; Wstęp: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/djvu/index.php?kat=1200003363b&col=doktoraty
19
Potencjał kultury jako determinanta rozwoju województwa małopolskiego / Krzysztof KOCUREK ; Promotor: Krzysztof BROŃSKI. - Kraków, 2018. - 466 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003407a#https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003407b
20
Relatywne znaczenie szoków popytowych i podażowych na rynku powierzchni biurowej w głównych miastach Polski w latach 2000-2015 / Krzysztof Nowak ; Promotor: Stanisław BELNIAK ; Promotor pomocniczy: Michał GŁUSZAK. - Kraków, 2018. - 249 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003347
21
System czynników innowacyjności w realizacji funkcji zakupów globalnych przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego / Krzysztof Pawlak ; Promotor: Piotr BUŁA. - Kraków, 2018. - 259 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003353
22
Znaczenie otoczenia społeczno-gospodarczego dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w wybranych krajach Unii Europejskiej po 2004 roku / Judyta Lubacha-Sember ; Promotor: Krzysztof WACH ; Promotor pomocniczy: Tomasz GEODECKI. - Kraków, 2018. - 186 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003408a ; Wstęp: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003408b
23
Ekonomiczno-organizacyjne aspekty niezawodności systemów informatycznych / Paweł Szura ; Promotor: Paweł LULA. - Kraków, 2018. - 430 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003361
24
Indywidualne interpretacje podatkowe w Polsce / Paulina Blukacz ; Promotor: Maria Kosek-Wojnar. - Kraków, 2018. - 272 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
25
Efektywność ekonomiczna przemysłowych instalacji fotowoltaicznych w Polsce, Niemczech i Rumunii / Monika Ziółko ; Promotor: Piotr Paweł MAŁECKI. - Kraków, 2018. - 308 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003378
26
Wpływ wdrożenia Lean Manufacturing na jakość procesów wytwarzania wyrobów z uwzględnieniem aspektów środowiskowych / Łukasz Jankowski ; Promotor: Tadeusz FIJAŁ. - Kraków, 2018. - 212 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003377
27
Wpływ opodatkowania derywatów na rozwój rynków finansowych / Anna Biśta ; Promotor: Mariusz ANDRZEJEWSKI ; Promotor pomocniczy: Jan TATAR. - Kraków, 2018. - 257 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003374
28
Efektywność ekonomiczna rolnictwa ekologicznego w Polsce : analiza statystyczna / Grażyna Wójcik ; Promotor: Marcin SALAMAGA ; Promotor pomocniczy: Kamil MAKIEŁA. - Kraków, 2018. - 170 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003342
29
Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych / Anna STASZEL ; Promotor: Artur HOŁDA. - Kraków, 2018. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003371
30
Pomiar efektywności zabezpieczania ryzyka cenowego w handlu węglem energetycznym / Patryk Dunal ; Promotor: Mariusz ANDRZEJEWSKI ; Promotor pomocniczy: Jerzy HEJNAR. - Kraków, 2018. - 255 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003345
31
Satisfaction as a Determinant of Customer Loyalty in the Danish Industrial Automation Market / Henrik M. Lund ; Promotor: Agnieszka ŻBIKOWSKA ; Promotor pomocniczy: Agata JONAS. - Kraków, 2018. - 216 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003400
32
Znaczenie handlu wewnątrzgałęziowego dla konkurencyjności gospodarek nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / Wojciech Polan ; Promotor: Edward MOLENDOWSKI. - Kraków, 2018. - 232 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003358
33
Efektywność projektów naukowych finansowanych ze środków publicznych w Polsce / Kamila Prucia ; Promotor: Maria KOSEK-WOJNAR ; Promotor pomocniczy: Piotr PODSIADŁO. - Kraków, 2018. - 221 k. : il. ; 30 cm. - Brak zgody Autora na udostępnianie. - Bibliogr.
1
Mikosza M., (2018), Presumpcja i realizacja pomiaru wartości intelektualnej w przedsiębiorstwie, Prom. Jędrzejczyk M., Kraków : , 156 k.
2
Wojciechowski L., (2018), Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a produktywność gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej, Prom. Wach K., Kraków : , 249 k.
3
Żabiński M., (2018), Zmiana instytucjonalna w urzędach samorządu lokalnego - doświadczenia wdrażania metody planowania rozwoju instytucjonalnego, Prom. Mazur S., Kraków : , 266 k.
4
Janus J., (2018), Strategie wychodzenia głównych banków centralnych z niekonwencjonalnej polityki pieniężnej, Prom. Wojtyna A., Kraków : , 419 k.
5
Kaźmierkiewicz M., (2018), Zróżnicowanie świadomości, motywacji i doznań odwiedzających z Polski w tanatoturystyce, Prom. Berbeka J., Kraków : , 303 k.
6
Trad M., (2018), Socio-cultural Impact on Women Entrepreneurship in Lebanon, Prom. Berbeka J., Kraków : , 311 k.
7
Oliwkiewicz B., (2018), Oczekiwania płacowe a godziwe wynagrodzenia absolwentów studiów ekonomicznych, Prom. Dobija M., Kraków : , 216 k.
8
Majkrzak A., (2018), Postrzeganie i ocena jakości wyrobów odzieżowych przez młodych konsumentów, Prom. Salerno-Kochan R., Kraków : , 269 k.
9
Narayanan V., (2018), Entrepreneurial Orientation and Internationalisation Patterns of Firms from German Automotive Supplier Industry, Prom. Wach K., Kraków : , 174 k.
10
Kijanka A., (2018), Efektywność energetyczna postępu technicznego w modelu wzrostu gospodarczego, Prom. Famielec J., Kraków : , 175 k.
11
Piskorz P., (2018), Wpływ modeli biznesowych banków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na rentowność i stabilność sektora bankowego, Prom. Miklaszewska E., Kraków : , k.
12
Grobelny J., (2018), Wpływ dodatków na jakość i preferencje konsumenckie emulsji tłuszczowych, Prom. Kondratowicz-Pietruszka E., Kraków : , 272 k.
13
Brożek A., (2018), Wpływ zmian cen energii na wzrost gospodarczy Polski, Prom. Szopa A., Kraków : , 302 k.
14
Pacut A., (2018), Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce - trajektoria zmian i rola otoczenia instytucjonalnego, Prom. Hausner J., Kraków : , 285 k.
15
Brouquier J., (2018), Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki na przykładzie krajów skandynawskich, Prom. Małecki P., Kraków : , 215 k.
16
Rychwalski M., (2018), Analiza cyklu życia w środowiskowej ocenie jakości wyrobów, Prom. Adamczyk W., Kraków : , 209 k.
17
Godlewska-Dzioboń B., (2018), Tendencje zmian sektorowej struktury zatrudnienia w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, Prom. Firlej K., Kraków : , 258 k.
18
Głowacki J., (2018), Metodyczne aspekty mierzenia społecznej wartości dodanej przedsięwzięć społecznych, Prom. Mamica Ł., Kraków : , 183 k.
19
Kocurek K., (2018), Potencjał kultury jako determinanta rozwoju województwa małopolskiego, Prom. Broński K., Kraków : , 466 k.
20
Nowak K., (2018), Relatywne znaczenie szoków popytowych i podażowych na rynku powierzchni biurowej w głównych miastach Polski w latach 2000-2015, Prom. Belniak S., Kraków : , 249 k.
21
Pawlak K., (2018), System czynników innowacyjności w realizacji funkcji zakupów globalnych przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego, Prom. Buła P., Kraków : , 259 k.
22
Lubacha-Sember J., (2018), Znaczenie otoczenia społeczno-gospodarczego dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w wybranych krajach Unii Europejskiej po 2004 roku, Prom. Wach K., Kraków : , 186 k.
23
Szura P., (2018), Ekonomiczno-organizacyjne aspekty niezawodności systemów informatycznych, Prom. Lula P., Kraków : , 430 k.
24
Blukacz P., (2018), Indywidualne interpretacje podatkowe w Polsce, Prom. Kosek-Wojnar M., Kraków : , 272 k.
25
Ziółko M., (2018), Efektywność ekonomiczna przemysłowych instalacji fotowoltaicznych w Polsce, Niemczech i Rumunii, Prom. Małecki P., Kraków : , 308 k.
26
Jankowski Ł., (2018), Wpływ wdrożenia Lean Manufacturing na jakość procesów wytwarzania wyrobów z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, Prom. Fijał T., Kraków : , 212 k.
27
Biśta A., (2018), Wpływ opodatkowania derywatów na rozwój rynków finansowych, Prom. Andrzejewski M., Kraków : , 257 k.
28
Wójcik G., (2018), Efektywność ekonomiczna rolnictwa ekologicznego w Polsce: analiza statystyczna, Prom. Salamaga M., Kraków : , 170 k.
29
Staszel A., (2018), Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych, Prom. Hołda A., Kraków : , 231 k.
30
Dunal P., (2018), Pomiar efektywności zabezpieczania ryzyka cenowego w handlu węglem energetycznym, Prom. Andrzejewski M., Kraków : , 255 k.
31
Lund H., (2018), Satisfaction as a Determinant of Customer Loyalty in the Danish Industrial Automation Market, Prom. Żbikowska A., Kraków : , 216 k.
32
Polan W., (2018), Znaczenie handlu wewnątrzgałęziowego dla konkurencyjności gospodarek nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Prom. Molendowski E., Kraków : , 232 k.
33
Prucia K., (2018), Efektywność projektów naukowych finansowanych ze środków publicznych w Polsce, Prom. Kosek-Wojnar M., Kraków : , 221 k.
1
@unpublished{mon,
author = " Mikosza Marek ",
title = "Presumpcja i realizacja pomiaru wartości intelektualnej w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
2
@unpublished{mon,
author = " Wojciechowski Liwiusz ",
title = "Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a produktywność gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
3
@unpublished{mon,
author = " Żabiński Michał ",
title = "Zmiana instytucjonalna w urzędach samorządu lokalnego - doświadczenia wdrażania metody planowania rozwoju instytucjonalnego",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
4
@unpublished{mon,
author = " Janus Jakub ",
title = "Strategie wychodzenia głównych banków centralnych z niekonwencjonalnej polityki pieniężnej",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
5
@unpublished{mon,
author = " Kaźmierkiewicz Monika ",
title = "Zróżnicowanie świadomości, motywacji i doznań odwiedzających z Polski w tanatoturystyce",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
6
@unpublished{mon,
author = " Trad Mony ",
title = "Socio-cultural Impact on Women Entrepreneurship in Lebanon",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
7
@unpublished{mon,
author = " Oliwkiewicz Barbara ",
title = "Oczekiwania płacowe a godziwe wynagrodzenia absolwentów studiów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
8
@unpublished{mon,
author = " Majkrzak Anna Xymena ",
title = "Postrzeganie i ocena jakości wyrobów odzieżowych przez młodych konsumentów",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
9
@unpublished{mon,
author = " Narayanan Vijay ",
title = "Entrepreneurial Orientation and Internationalisation Patterns of Firms from German Automotive Supplier Industry",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
10
@unpublished{mon,
author = " Kijanka Anna ",
title = "Efektywność energetyczna postępu technicznego w modelu wzrostu gospodarczego",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
11
@unpublished{mon,
author = " Piskorz Paweł ",
title = "Wpływ modeli biznesowych banków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na rentowność i stabilność sektora bankowego",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
12
@unpublished{mon,
author = " Grobelny Joanna ",
title = "Wpływ dodatków na jakość i preferencje konsumenckie emulsji tłuszczowych",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
13
@unpublished{mon,
author = " Brożek Andrzej ",
title = "Wpływ zmian cen energii na wzrost gospodarczy Polski",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
14
@unpublished{mon,
author = " Pacut Agnieszka ",
title = "Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce - trajektoria zmian i rola otoczenia instytucjonalnego",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
15
@unpublished{mon,
author = " Brouquier Justyna ",
title = "Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki na przykładzie krajów skandynawskich",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
16
@unpublished{mon,
author = " Rychwalski Marcin ",
title = "Analiza cyklu życia w środowiskowej ocenie jakości wyrobów",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
17
@unpublished{mon,
author = " Godlewska-Dzioboń Bianka ",
title = "Tendencje zmian sektorowej struktury zatrudnienia w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
18
@unpublished{mon,
author = " Głowacki Jakub ",
title = "Metodyczne aspekty mierzenia społecznej wartości dodanej przedsięwzięć społecznych",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
19
@unpublished{mon,
author = " Kocurek Krzysztof ",
title = "Potencjał kultury jako determinanta rozwoju województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
20
@unpublished{mon,
author = " Nowak Krzysztof ",
title = "Relatywne znaczenie szoków popytowych i podażowych na rynku powierzchni biurowej w głównych miastach Polski w latach 2000-2015",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
21
@unpublished{mon,
author = " Pawlak Krzysztof ",
title = "System czynników innowacyjności w realizacji funkcji zakupów globalnych przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
22
@unpublished{mon,
author = " Lubacha-Sember Judyta ",
title = "Znaczenie otoczenia społeczno-gospodarczego dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w wybranych krajach Unii Europejskiej po 2004 roku",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
23
@unpublished{mon,
author = " Szura Paweł ",
title = "Ekonomiczno-organizacyjne aspekty niezawodności systemów informatycznych",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
24
@unpublished{mon,
author = " Blukacz Paulina ",
title = "Indywidualne interpretacje podatkowe w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
25
@unpublished{mon,
author = " Ziółko Monika ",
title = "Efektywność ekonomiczna przemysłowych instalacji fotowoltaicznych w Polsce, Niemczech i Rumunii",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
26
@unpublished{mon,
author = " Jankowski Łukasz ",
title = "Wpływ wdrożenia Lean Manufacturing na jakość procesów wytwarzania wyrobów z uwzględnieniem aspektów środowiskowych",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
27
@unpublished{mon,
author = " Biśta Anna ",
title = "Wpływ opodatkowania derywatów na rozwój rynków finansowych",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
28
@unpublished{mon,
author = " Wójcik Grażyna ",
title = "Efektywność ekonomiczna rolnictwa ekologicznego w Polsce : analiza statystyczna",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
29
@unpublished{mon,
author = " Staszel Anna ",
title = "Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
30
@unpublished{mon,
author = " Dunal Patryk ",
title = "Pomiar efektywności zabezpieczania ryzyka cenowego w handlu węglem energetycznym",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
31
@unpublished{mon,
author = " Lund Henrik ",
title = "Satisfaction as a Determinant of Customer Loyalty in the Danish Industrial Automation Market",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
32
@unpublished{mon,
author = " Polan Wojciech ",
title = "Znaczenie handlu wewnątrzgałęziowego dla konkurencyjności gospodarek nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
33
@unpublished{mon,
author = " Prucia Kamila ",
title = "Efektywność projektów naukowych finansowanych ze środków publicznych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}