Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Typ publikacji: Prace niepublikowane od roku: 2015 do roku: 2015
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32.
1

Tytuł:
Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej
Źródło:
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK2015, s. 14-20
Sygnatura:
NP-1453/Magazyn
Nr:
2168303629
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Procesy liberalizacji handlu zagranicznego a zmiany jego wielkości i struktury na przykładzie państw Bałkanów Zachodnich
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
308 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-364
Nr:
2168315407
doktorat
3

Tytuł:
Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
257 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-340
Nr:
2168315521
doktorat
4

Autor:
Bar Krzysztof
Tytuł:
Rola metod kodowania towarów oraz technik automatycznej identyfikacji w powstawaniu zintegrowanych łańcuchów dostaw w branży poligraficznej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
179 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-326
Nr:
2168305189
doktorat
5

Autor:
Banduła Bartosz
Tytuł:
Wykorzystanie funduszy europejskich w finansowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
187 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-331
Nr:
2168308653
doktorat
6

Tytuł:
Gospodarcze przyczyny i skutki deficytu zasobów wodnych na świecie
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
263 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-333
Nr:
2168308745
doktorat
7

Tytuł:
Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny
Źródło:
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK2015, s. 21-37
Sygnatura:
NP-1453/Magazyn
Nr:
2168303631
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Diagnoza barier organizacyjnych negocjacji płacowych w ochronie zdrowia w Polsce
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
308 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-352
Nr:
2168318883
doktorat
9

Tytuł:
Analiza skuteczności polityki fiskalnej i monetarnej na przykładzie wybranych państw UE
Promotor:
Zombirt Jolanta
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
642 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-357
Nr:
2168327791
doktorat
10

Autor:
Tytuł:
Modelowanie lobbingu w przedsiębiorstwach prowadzących działalność międzynarodową = Modelling Lobbying in Enterprises Conducting International Operations
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
279 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-317
Nr:
2168299093
doktorat
11

Autor:
Tytuł:
Regresja logistyczna : wybrane aspekty estymacji, wnioskowania i porównywania modeli
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
111 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
eDr-342
Nr:
2168309415
doktorat
12

Tytuł:
Możliwości wykorzystania kredytów studenckich jako instrumentu finansowania studiów wyższych w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
459 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-344
Nr:
2168308659
doktorat
13

Tytuł:
Efektywność i ryzyko funduszy inwestycji społecznie odpowiedzialnych
Promotor:
Czerwińska Teresa
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
280 k.: il. kolor.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-319
Nr:
2168299319
doktorat
14

Autor:
Wójciaczyk Weronika
Tytuł:
Statystyczna analiza sytuacji mieszkaniowej polskich gospodarstw domowych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
262 k.: il. kolor.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-330
Nr:
2168309419
doktorat
15

Autor:
Beściak Marta
Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem personalnym w jednostkach organizacyjnych sektora ubezpieczeń społecznych
Adres wydawniczy:
Łódź: , 2015
Opis fizyczny:
243 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168316199
doktorat
16

Autor:
Dubis Damian
Tytuł:
Odporność dekoracji szkła gospodarczego na wpływ czynników fizykochemicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
185 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
eDr-315
Nr:
2168299071
doktorat
17

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie zmianą w uczelni w warunkach konkurencyjności i innowacyjności
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
350 k.: il. kolor.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-328
Nr:
2168309417
doktorat
18

Tytuł:
Programowanie rozwoju innowacyjności jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce na tle Unii Europejskiej - na przykładzie województw małopolskiego i śląskiego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
376 k.: il. kolor.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-316
Nr:
2168308657
doktorat
19

Tytuł:
Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej
Źródło:
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK2015, s. 38-63
Sygnatura:
NP-1453/Magazyn
Nr:
2168303633
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Autor:
Malik Gabriela
Tytuł:
Modelowanie zależności pomiędzy cenami produktów rolnych na rynku terminowym z wykorzystaniem funkcji powiązań
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
324 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-336
Nr:
2168318407
doktorat
21

Autor:
Tytuł:
Możliwości kształtowania percepcji korzyści z pracy w procesie motywowania pracowników
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
277 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-322
Nr:
2168299097
doktorat
22

Tytuł:
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Opis fizyczny:
105 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
008/WF-KF/03/2014/S/4204
Sygnatura:
NP-1453/Magazyn
Nr:
2168303625
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
23

Tytuł:
Aktualne tendencje w rozwoju wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej - lata 2014-2020
Źródło:
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK2015, s. 64-69
Sygnatura:
NP-1453/Magazyn
Nr:
2168303635
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Autor:
Popis Marzena
Tytuł:
Badania nad jakością i akceptacją konsumencką żywności genetycznie modyfikowanej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
205 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-324
Nr:
2168302581
doktorat
25

Autor:
Wilusz Wojciech
Tytuł:
Ocena atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych metodami eksploracji danych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
177 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-337
Nr:
2168315453
doktorat
26

Tytuł:
Wykorzystanie e-learningu w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy na przykładzie publicznego szkolnictwa wyższego w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
257 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-313
Nr:
2168299121
doktorat
27

Tytuł:
Krótka historia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej
Źródło:
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK2015, s. 6-14
Sygnatura:
NP-1453/Magazyn
Nr:
2168303627
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Wykorzystanie rachunkowości w nadzorze korporacyjnym wybranych spółek publicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
290 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-358
Nr:
2168339911
doktorat
29

Autor:
Lipczyńska Aneta
Tytuł:
Prawo rozkładu cyfr znaczących w wykrywaniu nadużyć podatkowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
255 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-323
Nr:
2168302577
doktorat
30

Autor:
Tytuł:
Wpływ rachunkowości zabezpieczeń na wyniki finansowe przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
244 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-321
Nr:
2168299119
doktorat
31

Autor:
Buzowska Barbara
Tytuł:
Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej kadry kierowniczej w aspekcie zaangażowania organizacyjnego pracowników jednostek samorządu terytorialnego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
261 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-327
Nr:
2168309413
doktorat
32

Tytuł:
Uwarunkowania informatyzacji procesu dydaktycznego szkół wyższych w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
237 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-353
Nr:
2168315465
doktorat
1
Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej / Józefa GNIEWEK // W: Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK. - (2015), s. 14-20
2
Procesy liberalizacji handlu zagranicznego a zmiany jego wielkości i struktury na przykładzie państw Bałkanów Zachodnich / Łukasz Klimczak ; Promotor: Edward MOLENDOWSKI ; Promotor pomocniczy: Sławomir ŚMIECH. - Kraków, 2015. - 308 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003256
3
Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa / Artur JACHIMOWSKI ; Promotor: Wacław ADAMCZYK. - Kraków, 2015. - 257 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003226
4
Rola metod kodowania towarów oraz technik automatycznej identyfikacji w powstawaniu zintegrowanych łańcuchów dostaw w branży poligraficznej / Krzysztof Bar ; Promotor: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - Kraków, 2015. - 179 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003187
5
Wykorzystanie funduszy europejskich w finansowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce / Bartosz Banduła ; Promotor: Józefa FAMIELEC. - Kraków, 2015. - 187 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003192
6
Gospodarcze przyczyny i skutki deficytu zasobów wodnych na świecie / Agnieszka Thier ; Promotor: Kazimierz GÓRKA. - Kraków, 2015. - 263 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003194
7
Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK. - (2015), s. 21-37
8
Diagnoza barier organizacyjnych negocjacji płacowych w ochronie zdrowia w Polsce / Bożena Tyran ; Promotor: Czesław MESJASZ ; Promotor pomocniczy: Jolanta WALAS-TRĘBACZ. - Kraków, 2015. - 308 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003244
9
Analiza skuteczności polityki fiskalnej i monetarnej na przykładzie wybranych państw UE / Bartosz Niedzielski ; Promotor: Jolanta Zombirt. - Kraków, 2015. - 642 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl//e-zasoby/djvu/index.php?kat=1200003249&col=doktoraty_full
10
Modelowanie lobbingu w przedsiębiorstwach prowadzących działalność międzynarodową = Modelling Lobbying in Enterprises Conducting International Operations / Monika SADY ; Promotor: Janusz TECZKE. - Kraków, 2015. - 279 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003108a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003108b
11
Regresja logistyczna : wybrane aspekty estymacji, wnioskowania i porównywania modeli / Kamil FIJOREK ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2015. - 111 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
12
Możliwości wykorzystania kredytów studenckich jako instrumentu finansowania studiów wyższych w Polsce / Marcin KĘDZIERSKI ; Promotor: Aleksander SURDEJ. - Kraków, 2015. - 459 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003230
13
Efektywność i ryzyko funduszy inwestycji społecznie odpowiedzialnych / Tomasz JEDYNAK ; Promotor: Teresa Czerwińska. - Kraków, 2015. - 280 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003110
14
Statystyczna analiza sytuacji mieszkaniowej polskich gospodarstw domowych / Weronika Wójciaczyk ; Promotor: Paweł ULMAN. - Kraków, 2015. - 262 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003191
15
Zarządzanie ryzykiem personalnym w jednostkach organizacyjnych sektora ubezpieczeń społecznych / Marta Beściak ; Promotor: Krzysztof FIRLEJ. - Łódź, 2015. - 243 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
16
Odporność dekoracji szkła gospodarczego na wpływ czynników fizykochemicznych / Damian Dubis ; Promotor: Andrzej CHOCHÓŁ. - Kraków, 2015. - 185 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
17
Zarządzanie zmianą w uczelni w warunkach konkurencyjności i innowacyjności / Tomasz KUSIO ; Promotor: Ryszard BOROWIECKI ; Promotor pomocniczy: Marek DZIURA. - Kraków, 2015. - 350 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003189
18
Programowanie rozwoju innowacyjności jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce na tle Unii Europejskiej - na przykładzie województw małopolskiego i śląskiego / Krzysztof Adam FIRLEJ ; Promotor: Andrzej PRUSEK. - Kraków, 2015. - 376 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003107
19
Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK. - (2015), s. 38-63
20
Modelowanie zależności pomiędzy cenami produktów rolnych na rynku terminowym z wykorzystaniem funkcji powiązań / Gabriela Malik ; Promotor: Łukasz POPŁAWSKI. - Kraków, 2015. - 324 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003222
21
Możliwości kształtowania percepcji korzyści z pracy w procesie motywowania pracowników / Piotr SEDLAK ; Promotor: Janusz TECZKE. - Kraków, 2015. - 277 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003113
22
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - 105 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
23
Aktualne tendencje w rozwoju wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej - lata 2014-2020 / Józefa GNIEWEK // W: Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK. - (2015), s. 64-69
24
Badania nad jakością i akceptacją konsumencką żywności genetycznie modyfikowanej / Marzena Popis ; Promotor: Wanda KUDEŁKA. - Kraków, 2015. - 205 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003185
25
Ocena atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych metodami eksploracji danych / Wojciech Wilusz ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2015. - 177 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/djvu/index.php?kat=1200003223&col=doktoraty_full
26
Wykorzystanie e-learningu w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy na przykładzie publicznego szkolnictwa wyższego w Polsce / Aleksandra PLEŚNIARSKA ; Promotor: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków, 2015. - 257 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003103
27
Krótka historia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej / Józefa GNIEWEK // W: Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK. - (2015), s. 6-14
28
Wykorzystanie rachunkowości w nadzorze korporacyjnym wybranych spółek publicznych / Magdalena ŚLIWIŃSKA-GRZEGORCZYK ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2015. - 290 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003250
29
Prawo rozkładu cyfr znaczących w wykrywaniu nadużyć podatkowych / Aneta Lipczyńska ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2015. - 255 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003114
30
Wpływ rachunkowości zabezpieczeń na wyniki finansowe przedsiębiorstw / Paweł Ożga ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2015. - 244 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003112
31
Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej kadry kierowniczej w aspekcie zaangażowania organizacyjnego pracowników jednostek samorządu terytorialnego / Barbara Buzowska ; Promotor: Leszek KOZIOŁ. - Kraków, 2015. - 261 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003188
32
Uwarunkowania informatyzacji procesu dydaktycznego szkół wyższych w Polsce / Joanna Kubarek-Burkat ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2015. - 237 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003245
1
Gniewek J., (2015), Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020, s. 14-20.
2
Klimczak Ł., (2015), Procesy liberalizacji handlu zagranicznego a zmiany jego wielkości i struktury na przykładzie państw Bałkanów Zachodnich, Prom. Molendowski E., Kraków : , 308 k.
3
Jachimowski A., (2015), Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa, Prom. Adamczyk W., Kraków : , 257 k.
4
Bar K., (2015), Rola metod kodowania towarów oraz technik automatycznej identyfikacji w powstawaniu zintegrowanych łańcuchów dostaw w branży poligraficznej, Prom. Lisińska-Kuśnierz M., Kraków : , 179 k.
5
Banduła B., (2015), Wykorzystanie funduszy europejskich w finansowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce, Prom. Famielec J., Kraków : , 187 k.
6
Thier A., (2015), Gospodarcze przyczyny i skutki deficytu zasobów wodnych na świecie, Prom. Górka K., Kraków : , 263 k.
7
Stabryła-Chudzio K., (2015), Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020, s. 21-37.
8
Tyran B., (2015), Diagnoza barier organizacyjnych negocjacji płacowych w ochronie zdrowia w Polsce, Prom. Mesjasz C., Kraków : , 308 k.
9
Niedzielski B., (2015), Analiza skuteczności polityki fiskalnej i monetarnej na przykładzie wybranych państw UE, Prom. Zombirt J., Kraków : , 642 k.
10
Sady M., (2015), Modelowanie lobbingu w przedsiębiorstwach prowadzących działalność międzynarodową, Prom. Teczke J., Kraków : , 279 k.
11
Fijorek K., (2015), Regresja logistyczna: wybrane aspekty estymacji, wnioskowania i porównywania modeli, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 111 k.
12
Kędzierski M., (2015), Możliwości wykorzystania kredytów studenckich jako instrumentu finansowania studiów wyższych w Polsce, Prom. Surdej A., Kraków : , 459 k.
13
Jedynak T., (2015), Efektywność i ryzyko funduszy inwestycji społecznie odpowiedzialnych, Prom. Czerwińska T., Kraków : , 280 k.
14
Wójciaczyk W., (2015), Statystyczna analiza sytuacji mieszkaniowej polskich gospodarstw domowych, Prom. Ulman P., Kraków : , 262 k.
15
Beściak M., (2015), Zarządzanie ryzykiem personalnym w jednostkach organizacyjnych sektora ubezpieczeń społecznych, Prom. Firlej K., Łódź : , 243 k.
16
Dubis D., (2015), Odporność dekoracji szkła gospodarczego na wpływ czynników fizykochemicznych, Prom. Chochół A., Kraków : , 185 k.
17
Kusio T., (2015), Zarządzanie zmianą w uczelni w warunkach konkurencyjności i innowacyjności, Prom. Borowiecki R., Kraków : , 350 k.
18
Firlej K., (2015), Programowanie rozwoju innowacyjności jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce na tle Unii Europejskiej - na przykładzie województw małopolskiego i śląskiego, Prom. Prusek A., Kraków : , 376 k.
19
Kasperowicz-Stępień A., (2015), Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020, s. 38-63.
20
Malik G., (2015), Modelowanie zależności pomiędzy cenami produktów rolnych na rynku terminowym z wykorzystaniem funkcji powiązań, Prom. Popławski Ł., Kraków : , 324 k.
21
Sedlak P., (2015), Możliwości kształtowania percepcji korzyści z pracy w procesie motywowania pracowników, Prom. Teczke J., Kraków : , 277 k.
22
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020, (2015), Gniewek J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 105 k.
23
Gniewek J., (2015), Aktualne tendencje w rozwoju wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej - lata 2014-2020. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020, s. 64-69.
24
Popis M., (2015), Badania nad jakością i akceptacją konsumencką żywności genetycznie modyfikowanej, Prom. Kudełka W., Kraków : , 205 k.
25
Wilusz W., (2015), Ocena atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych metodami eksploracji danych, Prom. Grabiński T., Kraków : , 177 k.
26
Pleśniarska A., (2015), Wykorzystanie e-learningu w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy na przykładzie publicznego szkolnictwa wyższego w Polsce, Prom. Tendera-Właszczuk H., Kraków : , 257 k.
27
Gniewek J., (2015), Krótka historia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020, s. 6-14.
28
Śliwińska-Grzegorczyk M., (2015), Wykorzystanie rachunkowości w nadzorze korporacyjnym wybranych spółek publicznych, Prom. Micherda B., Kraków : , 290 k.
29
Lipczyńska A., (2015), Prawo rozkładu cyfr znaczących w wykrywaniu nadużyć podatkowych, Prom. Grabiński T., Kraków : , 255 k.
30
Ożga P., (2015), Wpływ rachunkowości zabezpieczeń na wyniki finansowe przedsiębiorstw, Prom. Micherda B., Kraków : , 244 k.
31
Buzowska B., (2015), Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej kadry kierowniczej w aspekcie zaangażowania organizacyjnego pracowników jednostek samorządu terytorialnego, Prom. Kozioł L., Kraków : , 261 k.
32
Kubarek-Burkat J., (2015), Uwarunkowania informatyzacji procesu dydaktycznego szkół wyższych w Polsce, Prom. Grabiński T., Kraków : , 237 k.
1
@unpublished{mon,
author = " Gniewek Józefa ",
title = "Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020",
pages = "14-20",
year = "2015",
}
2
@unpublished{mon,
author = " Klimczak Łukasz ",
title = "Procesy liberalizacji handlu zagranicznego a zmiany jego wielkości i struktury na przykładzie państw Bałkanów Zachodnich",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
3
@unpublished{mon,
author = " Jachimowski Artur ",
title = "Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
4
@unpublished{mon,
author = " Bar Krzysztof ",
title = "Rola metod kodowania towarów oraz technik automatycznej identyfikacji w powstawaniu zintegrowanych łańcuchów dostaw w branży poligraficznej",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
5
@unpublished{mon,
author = " Banduła Bartosz ",
title = "Wykorzystanie funduszy europejskich w finansowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
6
@unpublished{mon,
author = " Thier Agnieszka ",
title = "Gospodarcze przyczyny i skutki deficytu zasobów wodnych na świecie",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
7
@unpublished{mon,
author = " Stabryła-Chudzio Katarzyna ",
title = "Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020",
pages = "21-37",
year = "2015",
}
8
@unpublished{mon,
author = " Tyran Bożena ",
title = "Diagnoza barier organizacyjnych negocjacji płacowych w ochronie zdrowia w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
9
@unpublished{mon,
author = " Niedzielski Bartosz ",
title = "Analiza skuteczności polityki fiskalnej i monetarnej na przykładzie wybranych państw UE",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
10
@unpublished{mon,
author = " Sady Monika ",
title = "Modelowanie lobbingu w przedsiębiorstwach prowadzących działalność międzynarodową",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
11
@unpublished{mon,
author = " Fijorek Kamil ",
title = "Regresja logistyczna : wybrane aspekty estymacji, wnioskowania i porównywania modeli",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
12
@unpublished{mon,
author = " Kędzierski Marcin ",
title = "Możliwości wykorzystania kredytów studenckich jako instrumentu finansowania studiów wyższych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
13
@unpublished{mon,
author = " Jedynak Tomasz ",
title = "Efektywność i ryzyko funduszy inwestycji społecznie odpowiedzialnych",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
14
@unpublished{mon,
author = " Wójciaczyk Weronika ",
title = "Statystyczna analiza sytuacji mieszkaniowej polskich gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
15
@unpublished{mon,
author = " Beściak Marta ",
title = "Zarządzanie ryzykiem personalnym w jednostkach organizacyjnych sektora ubezpieczeń społecznych",
adress = "Łódź",
year = "2015",
}
16
@unpublished{mon,
author = " Dubis Damian ",
title = "Odporność dekoracji szkła gospodarczego na wpływ czynników fizykochemicznych",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
17
@unpublished{mon,
author = " Kusio Tomasz ",
title = "Zarządzanie zmianą w uczelni w warunkach konkurencyjności i innowacyjności",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
18
@unpublished{mon,
author = " Firlej Krzysztof Adam ",
title = "Programowanie rozwoju innowacyjności jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce na tle Unii Europejskiej - na przykładzie województw małopolskiego i śląskiego",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
19
@unpublished{mon,
author = " Kasperowicz-Stępień Alicja ",
title = "Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020",
pages = "38-63",
year = "2015",
}
20
@unpublished{mon,
author = " Malik Gabriela ",
title = "Modelowanie zależności pomiędzy cenami produktów rolnych na rynku terminowym z wykorzystaniem funkcji powiązań",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
21
@unpublished{mon,
author = " Sedlak Piotr ",
title = "Możliwości kształtowania percepcji korzyści z pracy w procesie motywowania pracowników",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
22
@unpublished{mon,
title = "Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
}
23
@unpublished{mon,
author = " Gniewek Józefa ",
title = "Aktualne tendencje w rozwoju wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej - lata 2014-2020",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020",
pages = "64-69",
year = "2015",
}
24
@unpublished{mon,
author = " Popis Marzena ",
title = "Badania nad jakością i akceptacją konsumencką żywności genetycznie modyfikowanej",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
25
@unpublished{mon,
author = " Wilusz Wojciech ",
title = "Ocena atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych metodami eksploracji danych",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
26
@unpublished{mon,
author = " Pleśniarska Aleksandra ",
title = "Wykorzystanie e-learningu w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy na przykładzie publicznego szkolnictwa wyższego w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
27
@unpublished{mon,
author = " Gniewek Józefa ",
title = "Krótka historia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020",
pages = "6-14",
year = "2015",
}
28
@unpublished{mon,
author = " Śliwińska-Grzegorczyk Magdalena ",
title = "Wykorzystanie rachunkowości w nadzorze korporacyjnym wybranych spółek publicznych",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
29
@unpublished{mon,
author = " Lipczyńska Aneta ",
title = "Prawo rozkładu cyfr znaczących w wykrywaniu nadużyć podatkowych",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
30
@unpublished{mon,
author = " Ożga Paweł ",
title = "Wpływ rachunkowości zabezpieczeń na wyniki finansowe przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
31
@unpublished{mon,
author = " Buzowska Barbara ",
title = "Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej kadry kierowniczej w aspekcie zaangażowania organizacyjnego pracowników jednostek samorządu terytorialnego",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
32
@unpublished{mon,
author = " Kubarek-Burkat Joanna ",
title = "Uwarunkowania informatyzacji procesu dydaktycznego szkół wyższych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}