Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Typ publikacji: Prace niepublikowane od roku: 2014 do roku: 2014
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 513.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Autor:
Tytuł:
System polityczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - jego ewolucja i dekompozycja
Źródło:
Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2014, s. 4-28
Sygnatura:
NP-1481/Magazyn
Nr:
2168302045
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich
Źródło:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2014, s. 71-108 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302437
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Czynniki kształtujące wydatki jednostek samorządu terytorialnego w latach 2010-2013
Źródło:
Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Cz. 2 / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR2014, s. 83-92
Sygnatura:
NP-1264/2/Magazyn
Nr:
2168303569
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Autor:
Kosiorowski Daniel , Mielczarek Dominik , Rydlewski Jerzy , Snarska Małgorzata
Tytuł:
Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases
Źródło:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [107]-[128]. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302097
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Korzyści z usług środowiska a mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego
Źródło:
Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań / kierownik: Józefa FAMIELEC, red. nauk. Małgorzata KOŻUCH2014, s. 31-41
Sygnatura:
NP-1457/Magazyn
Nr:
2168301919
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Kraje praktykujące model nordycki
Źródło:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2014, s. 181-227
Sygnatura:
NP-1451/Magazyn
Nr:
2168302531
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Nierównowaga bilansów obrotów bieżących państw Unii Europejskiej w latach 2000-2012 jako zagrożenie dla pełnej europejskiej integracji gospodarczej
Źródło:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2014, s. 220-244 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302463
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
301 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
053/WE-KEIG/01/2014/S/4249
Sygnatura:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302419
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
9

Tytuł:
Proaktywne postawy konsumentów oraz ich wpływ na kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
34 k.: il.; 30 cm + załącznik
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
067/WT-KTP/03/2014/S/4263
Sygnatura:
NP-1462/Magazyn
Nr:
2168301851
naukowo-badawcze
10

Autor:
Tytuł:
A Multi-Product Version of the DEA+ Method
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2014, s. [96]-[108]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/6/Magazyn
Nr:
2168302815
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej
Źródło:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu2014, s. 53-59
Sygnatura:
NP-1375/3/Magazyn
Nr:
2168288513
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Nowe formy i skutki protekcjonizmu handlowego w okresie spowolnienia gospodarczego
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS2014, s. 235-252 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
Nr:
2168301845
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Charakterystyka przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, szanse i zagrożenia sektora
Źródło:
Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik zespołu: Krzysztof FIRLEJ2014, s. 5-22
Sygnatura:
NP-1473/Magazyn
Nr:
2168303413
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Corporate Social Responsibility in Realization of Sustainable Development
Źródło:
Zrównoważony rozwój a efektywność przedsiębiorstw / kierownik tematu: Jadwiga ADAMCZYK2014, s. [24]-[35]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1487/Magazyn
Nr:
2168302375
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Analiza wartości wskaźników finansowych
Źródło:
Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce / Kier. tematu: Barbara PAWEŁEK2014, s. 16-50
Sygnatura:
NP-1497/Magazyn
Nr:
2168301001
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Modelowanie procesu projektowania produktów żywnościowych na przykładzie wyrobów przemysłu piekarniczego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
217 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-299
Nr:
2168292075
doktorat
17

Tytuł:
Dynamika wizerunku pracodawcy
Źródło:
Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA2014, s. 62-103 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1504/1/Magazyn
Nr:
2168301523
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Common Trends and Common Cycles - Bayesian Approach
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2014, s. 1[147]-19[165]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/6/Magazyn
Nr:
2168302947
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Autor:
Snarska Małgorzata , Cieśla Michał
Tytuł:
Simple Trading Model with Wealth Condensation
Źródło:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [135]-[140]. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302107
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
[126] k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
028/WZ-KS/01/2014/S/4224
Sygnatura:
NP-1495/Magazyn
Nr:
2168301457
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
21

Tytuł:
Decentralizacja władzy państwowej i stan funkcjonowania samorządu terytorialnego
Źródło:
Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2014, s. 77-94
Sygnatura:
NP-1481/Magazyn
Nr:
2168302051
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Państwa wschodniego rozszerzenia wobec problemu wspólnej waluty
Źródło:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2014, s. 168-193 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302453
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Indywidualne oraz społeczne korzyści prosumpcji (na przykładzie Polski i Niemiec)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
357 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-314
Nr:
2168302639
doktorat
24

Autor:
Tytuł:
Koncepcja gembakaizen jako narzędzie rozwoju kapitału organizacyjnego przedsiębiorstwa
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ2014, s. 66-83
Sygnatura:
NP-1491/Magazyn
Nr:
2168302213
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Autor:
Krakowiak-Bal Anna , Woźniak Andrzej
Tytuł:
Infrastruktura techniczna i jej rola w kreowaniu przedsiębiorczości na przykładzie obszarów wiejskich wybranych gmin Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ2014, s. 60-79
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301779
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Integralność w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego
Źródło:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI2014, s. 7-21
Sygnatura:
NP-1276/2/Magazyn
Nr:
2168301253
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Procedure of Appointments of Statutory Auditor as a Task of the Audit Committee (on the Basis of the Example of Banks Listed on Warsaw Stock Exchange) - Regulatory Requirements Versus Effective Protection of the Public Interest
Źródło:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną / [kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI]2014, s. 1[81]-14[94]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1492/Magazyn
Nr:
2168303185
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Pozycja konkurencyjna i stabilność banków spółdzielczych w Polsce na przykładzie podmiotów z województwa małopolskiego
Źródło:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2014, s. 103-133 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1452/Magazyn
Nr:
2168302291
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Development Potential of Commodity Exchanges in CEE Region
Źródło:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [23]-[32]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1460/Magazyn
Nr:
2168302033
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Instrumentarium zarządzania przez wartości
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ2014, s. 15-34
Sygnatura:
NP-1491/Magazyn
Nr:
2168302205
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Grupy interesów i ich wpływ na polski system polityczny
Źródło:
Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2014, s. 141-190
Sygnatura:
NP-1481/Magazyn
Nr:
2168302065
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Orzekanie o kosztach procesu cywilnego
Promotor:
Cieślak Sławomir
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
499 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168295761
doktorat
33

Tytuł:
Zróżnicowanie podstawowych relacji ekonomicznych kształtujących rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
129 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. po niektórych art.
Program badawczy:
040/WZ-KEOP/03/2014/S/4236
Sygnatura:
NP-1486/Magazyn
Nr:
2168302507
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
34

Tytuł:
Diagnoza i możliwości rozwiązania problemów zadłużenia sektora finansów publicznych w Polsce w warunkach pokryzysowych
Źródło:
Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2014, s. 42-59
Sygnatura:
NP-1480/Magazyn
Nr:
2168302979
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Funkcja głębi w wykrywaniu przedsiębiorstw odstających
Źródło:
Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce / Kier. tematu: Barbara PAWEŁEK2014, s. 92-107
Sygnatura:
NP-1497/Magazyn
Nr:
2168301005
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Konkurencja innowacyjna w procesie rozwoju gospodarczego - ujęcie aksjomatyczne
Źródło:
Modele matematyczne w gospodarce i finansach / kierownik projektu: Andrzej MALAWSKI2014, s. 23-30 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1456/Magazyn
Nr:
2168301819
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Opportunity Identification and Creation as Factors in Internationalisation Processes in Firms
Źródło:
Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation = Procesy przedsiębiorcze oraz innowacyjne jako katalizatory i stabilizatory międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw / kierownik tematu: Krzysztof WACH2014, s. 23-39. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1472/Magazyn
Nr:
2168303473
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
185 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
Program badawczy:
007/WF-KF/02/2014/S/4203
Sygnatura:
NP-1452/Magazyn
Nr:
2168302271
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
39

Tytuł:
Regulacje rachunkowości i rewizji finansowej podstawą funkcjonowania jednostek zainteresowania i pożytku publicznego
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2014, s. 1[15]-25[39] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301541
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Ocena unii bankowej z uwzględnieniem perspektywy krajów o różnym kształcie systemów bankowych
Źródło:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2014, s. 100-123 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1469/Magazyn
Nr:
2168301893
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Czynniki procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie województwa małopolskiego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
233 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-304
Nr:
2168293461
doktorat
42

Tytuł:
System wartości i postawy pracowników wiedzy
Źródło:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / Kierownik tematu: Marek JABŁOŃSKI2014, s. 126-164 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1503/Magazyn
Nr:
2168303459
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Metody wnioskowania statystycznego w rewizji finansowej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
167 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-329
Nr:
2168310603
doktorat
44

Tytuł:
Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[9]-19[27] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303257
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Model kontynentalny
Źródło:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2014, s. 121-146 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1055/Magazyn
Nr:
2168287135
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Professors Kazimierz Zając and Andrzej Iwasiewicz Eminent Statisticians of Krakow
Źródło:
Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA2014, s. [105]-[111] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1495/Magazyn
Nr:
2168301501
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Autor:
Tytuł:
Wpływ lokalnych przepisów prawnych na kształtowanie przestrzeni i krajobrazu miejskiego Nowego Jorku
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
222 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168295713
doktorat
48

Autor:
Tytuł:
Wpływ kryzysu na rentowność przedsiębiorstw w Polsce
Źródło:
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w okresie kryzysu / Kierownik tematu: Zbigniew DRESLER2014, s. 39-90
Sygnatura:
NP-1454/Magazyn
Nr:
2168302893
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Kraje Grupy Wyszehradzkiej
Źródło:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2014, s. 16-65 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1055/Magazyn
Nr:
2168287123
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
50

Autor:
Tytuł:
Aspekty bezpieczeństwa w skali globalnej - pomiar i projekcja "potęgi"
Źródło:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2014, s. 113-132 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1372/3/Magazyn
Nr:
2168301527
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Autor:
Tytuł:
Ocena atrakcyjności segmentu turystów ukraińskich dla miasta Krakowa
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
332 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-298
Nr:
2168290899
doktorat
52

Autor:
Tytuł:
Convergence between German and Bulgarian Securitized Property Markets
Źródło:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. 1[33]-8[40] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1460/Magazyn
Nr:
2168302041
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Podstawy aksjologiczne współczesnej administracji
Źródło:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]2014, s. 149-163 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1482/Magazyn
Nr:
2168302597
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Autor:
Tytuł:
System partyjny RP i jego stan obecny
Źródło:
Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2014, s. 95-115
Sygnatura:
NP-1481/Magazyn
Nr:
2168302053
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Ocena efektywności próbkowania sitowego w badaniu sprawozdań finansowych
Źródło:
Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA2014, s. 1[5]-15[19] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1495/Magazyn
Nr:
2168301461
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Budowa i funkcjonowanie systemów informatycznych rachunkowości - porównanie wyników badań z lat 2005 i 2014 = Building and Functioning of Accounting Information Systems - a Comparison Research Results from 2005 and 2014
Źródło:
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA2014, s. [83]-[95]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1493/Magazyn
Nr:
2168303245
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
57

Autor:
Tytuł:
Priorytet wzrostu innowacyjności w świetle polityki przemysłowej Unii Europejskiej = The Innovativeness Growth Priority inside European Union's Industrial Policy
Źródło:
Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2014, s. 112-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1476/Magazyn
Nr:
2168302187
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Autor:
Tytuł:
Transformacja systemu rządów Rzeczypospolitej Polskiej
Źródło:
Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej / kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ2014, s. 29-76
Sygnatura:
NP-1481/Magazyn
Nr:
2168302047
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Nowe rozwiązania instytucjonalne ukierunkowane na ograniczenie nierównowag zewnętrznych w krajach UE
Źródło:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2014, s. 22-54 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1469/Magazyn
Nr:
2168301885
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Pomiar i raportowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw
Źródło:
Zrównoważony rozwój a efektywność przedsiębiorstw / kierownik tematu: Jadwiga ADAMCZYK2014, s. [38]-[44]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1487/Magazyn
Nr:
2168302413
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Atrakcyjność przewoźników lotniczych jako czynnik kreujący preferencje pasażerów
Źródło:
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA2014, s. 138-148
Sygnatura:
NP-1485/Magazyn
Nr:
2168302317
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Factors Stimulating Internationalisation of Firms
Źródło:
Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation = Procesy przedsiębiorcze oraz innowacyjne jako katalizatory i stabilizatory międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw / kierownik tematu: Krzysztof WACH2014, s. 91-108. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1472/Magazyn
Nr:
2168303481
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Autor:
Tytuł:
Adaptacja do pracy w międzynarodowym środowisku pracy
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[125]-19[143] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303271
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
64

Autor:
Tytuł:
Identyfikacja profilu klienta przy wykorzystaniu sieci neuronowych
Źródło:
Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych / Kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2014, s. 78-88 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1490/Magazyn
Nr:
2168303039
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
[239] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
049/WE-KZKL/01/2014/S/4245
Sygnatura:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303255
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
66

Tytuł:
Wybrane czynniki budujące zaangażowanie organizacyjne pracowników
Źródło:
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA2014, s. 28-36 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1483/Magazyn
Nr:
2168295545
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Mikroekonometryczna analiza technologii gospodarstw mlecznych w Polsce - podejście bayesowskie = Microeconometrics Analysis of Dairy Farms Technology in Poland : a Bayesian Approach
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2014, s. [54]-[65]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/6/Magazyn
Nr:
2168302795
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Zmiana modelu polityki społeczno-ekonomicznej jako wyzwanie rozwojowe dla Polski
Źródło:
Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2014, s. 7-19
Sygnatura:
NP-1480/Magazyn
Nr:
2168302973
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Functioning of Environmental and Quality Management Systems after Resignation of Management Standard Certification
Źródło:
Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo / kier. projektu: Tadeusz SIKORA2014, s. [1]-[12]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1466/Magazyn
Nr:
2168301605
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Zarządzanie efektywnością pracy
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[144]-18[161] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303273
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób
Źródło:
Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA2014, s. [95]-[104]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1495/Magazyn
Nr:
2168301493
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej jako szanse i wyzwanie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Źródło:
Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań / kierownik: Józefa FAMIELEC, red. nauk. Małgorzata KOŻUCH2014, s. 50-66
Sygnatura:
NP-1457/Magazyn
Nr:
2168301929
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
O pewnym aspekcie doboru liczebności prób monetarnych w badaniach wiarygodności sprawozdań finansowych
Źródło:
Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA2014, s. 1[20]-12[31]. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1495/Magazyn
Nr:
2168301471
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Oczekiwania płacowe studentów a model kapitału ludzkiego
Źródło:
Kapitał ludzki pracownika a ekwiwalentne wynagrodzenie / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2014, s. [42]-[50]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1494/Magazyn
Nr:
2168303297
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
75

Autor:
Marzec Joanna
Tytuł:
Kierunki i determinanty przemian gospodarczych Radomia po roku 1990
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
312 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-291
Nr:
2168291079
doktorat
76

Tytuł:
Model anglosaski
Źródło:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2014, s. 197-220 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1055/Magazyn
Nr:
2168287139
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Administracja ku przyszłości
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
163 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
061/WE-KPP/01/2014/S/4257
Sygnatura:
NP-1482/Magazyn
Nr:
2168302547
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
78

Autor:
Tytuł:
Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jako metoda zarządzania ryzykiem w rolnictwie
Źródło:
Ryzyko i ubezpieczenia w obszarze rolnictwa / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2014, s. 28-48
Sygnatura:
NP-1461/Magazyn
Nr:
2168303493
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2014, s. [110]-[138] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301549
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting
Źródło:
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA2014, s. [41]-[46]. - Summ., rez. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1493/Magazyn
Nr:
2168303225
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
81

Autor:
Tytuł:
Metoda DEA+ w wersji jednoproduktowej = Single-Product Version of the Dea+ Method
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2014, s. [81]-[95]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/6/Magazyn
Nr:
2168302805
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Entrepreneurial Orientation and Business Internationalisation Process
Źródło:
Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation = Procesy przedsiębiorcze oraz innowacyjne jako katalizatory i stabilizatory międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw / kierownik tematu: Krzysztof WACH2014, s. 8-22. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1472/Magazyn
Nr:
2168303469
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Model śródziemnomorski
Źródło:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2014, s. 221-251 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1055/Magazyn
Nr:
2168287141
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
84

Autor:
Pociecha Józef , Sodomová Eva
Tytuł:
Twenty Years of Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminars : Ideas and Investigations
Źródło:
Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA2014, s. [112]-[126]. - Summ.
Sygnatura:
NP-1495/Magazyn
Nr:
2168301503
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Założenia badawcze
Źródło:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2014, s. 5-15
Sygnatura:
NP-1055/Magazyn
Nr:
2168287091
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji projektów infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
218 k.: il. + 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-296
Nr:
2168295569
doktorat
87

Tytuł:
Metoda przejęcia jako sposób prezentacji połączeń w międzynarodowych standardach rachunkowości = Acquisition Method as a Way of Presentation of Combinations in the International Accounting Standards
Źródło:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną / [kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI]2014, s. [140]-[145]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1492/Magazyn
Nr:
2168303193
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
88

Autor:
Tytuł:
Zmiana systemu wyborczego do rad gmin a łączność z wyborcami
Źródło:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]2014, s. 102-118 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1482/Magazyn
Nr:
2168302583
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
89

Autor:
Tytuł:
Zmiany struktury instytucjonalnej strefy euro a skuteczność polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego
Źródło:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2014, s. 124-145 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1469/Magazyn
Nr:
2168301895
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Bilans dwudziestopięciolecia polskiej transformacji politycznej
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
231 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
060/WE-KNP/01/2014/S/4256
Sygnatura:
NP-1481/Magazyn
Nr:
2168301953
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
91

Tytuł:
Towards a Blended Learning CLIL Model Supported by ICT
Źródło:
Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych / Kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2014, s. 46-66 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1490/Magazyn
Nr:
2168303031
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Problematyka uchwał w świetle projektu Kodeksu cywilnego
Źródło:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI2014, s. 49-60
Sygnatura:
NP-1276/2/Magazyn
Nr:
2168301279
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Identyfikacja kosztów środowiskowych w gospodarce narodowej w świetle nowych wymogów Eurostatu : raport z badań
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
143 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
014/WF-KPPE/02/2014/S/4210
Sygnatura:
NP-1458/Magazyn
Nr:
2168303637
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
94

Tytuł:
Infrastruktura historyczna w gospodarce przestrzennej współczesnego miasta na przykładzie terenów pofortecznych w Krakowie
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ2014, s. 282-299
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301807
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Models as Tools of Analysis of a Network Organisation
Źródło:
Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. [4]-[16]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1368/Magazyn
Nr:
2168296091
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Koncepcje i metody ukierunkowane na analizę i projektowanie łańcucha wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2014, s. 133-156
Sygnatura:
NP-1449/2/Magazyn
Nr:
2168295099
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Wpływ przedsiębiorczości imigrantów na rozwój społeczno-gospodarczy kraju docelowego
Źródło:
Wybrane problemy badań rozwoju globalnego / kierownik tematu: Aleksander SURDEJ2014, s. 80-109 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1479/Magazyn
Nr:
2168302105
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Kierunki zmian teorii i praktyki nadzoru korporacyjnego
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2014, s. 277-311
Sygnatura:
NP-1449/2/Magazyn
Nr:
2168295125
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Kraje praktykujące model nordycki
Źródło:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2014, s. 147-196 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1055/Magazyn
Nr:
2168287137
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Analiza postaw młodych i starszych konsumentów w Polsce w zakresie opakowań żywności
Źródło:
Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ2014, s. 46-54 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1463/1/Magazyn
Nr:
2168301749
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Wpływ zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych na sprawozdawczość finansową OFE
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2014, s. [206]-[227] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301641
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
102

Autor:
Czekaj J. , Czupryna M. , Kubińska E. , Markiewicz Ł.
Tytuł:
Technical Analysis as a Rational Tool for Professional Traders, but as Intuition Support for Novices, in the Light of Dual Processing Theories
Źródło:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [80]-[97]. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302083
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Opory przy wdrażaniu zmian organizacyjnych w wybranym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej
Źródło:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / Kierownik tematu: Marek JABŁOŃSKI2014, s. 6-16 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1503/Magazyn
Nr:
2168303449
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Rynki kapitałowe nowych państw Unii Europejskiej regionu EŚW w procesie tworzenia jednolitego rynku wewnętrznego
Źródło:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2014, s. 245-276 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302465
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Liberalizacja handlu towarami przemysłowymi na forum wielostronnym WTO
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS2014, s. 27-64 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
Nr:
2168301831
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Wpływ ekspansywnej polityki monetarnej na wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw w gospodarce na przykładzie Stanów Zjednoczonych
Źródło:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [11]-[22]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1460/Magazyn
Nr:
2168302025
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Kraje bałkańskie
Źródło:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2014, s. 111-133
Sygnatura:
NP-1451/Magazyn
Nr:
2168302525
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Wizerunek organizacji jako pracodawcy
Źródło:
Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA2014, s. 6-24 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1504/1/Magazyn
Nr:
2168301513
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
Kraje Grupy Wyszehradzkiej
Źródło:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2014, s. 21-83
Sygnatura:
NP-1451/Magazyn
Nr:
2168302521
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
110

Autor:
Tytuł:
Teoretyczne i empiryczne aspekty międzynarodowych migracji ludności i globalnych transferów
Źródło:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2014, s. 57-86 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1372/3/Magazyn
Nr:
2168301517
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Odpowiedzialność społeczna w gospodarce odpadami komunalnymi
Źródło:
Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań / kierownik: Józefa FAMIELEC, red. nauk. Małgorzata KOŻUCH2014, s. 98-114
Sygnatura:
NP-1457/Magazyn
Nr:
2168301945
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
112

Tytuł:
Rola kontroli i nadzoru w procesie badania sprawozdania finansowego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
312 + 6 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-294
Nr:
2168290971
doktorat
113

Autor:
Tytuł:
Model biznesu a podejście organiczne w zarządzaniu Typologia metod implementacji strategii przedsiębiorstwa
Źródło:
Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. 60-94 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1475/Magazyn
Nr:
2168327907
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Filozoficzne teksty teorii popędów Freuda
Źródło:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK2014, s. 21-35 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1437/2/Magazyn
Nr:
2168301655
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Identyfikacja czynników ekonomicznych oddziałujących na dynamikę populacji ludzkiej = Identification of the Economic Factors Affecting the Population Dynamics
Źródło:
Kapitał ludzki pracownika a ekwiwalentne wynagrodzenie / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2014, s. [19]-[31]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1494/Magazyn
Nr:
2168303293
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Porównawcze badania nad precyzją i dokładnością metod sensorycznych i laboratoryjnych w badaniach wybranych produktów. Etap 3
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
60 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
065/WT-KTP/01/2014/S/4261
Sygnatura:
NP-1418/3/Magazyn
Nr:
2168301237
naukowo-badawcze
117

Tytuł:
Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
122 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
057/WE/KPE/01/2014/S/4253
Sygnatura:
NP-1480/Magazyn
Nr:
2168302971
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
118

Autor:
Tytuł:
Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla struktury polskiego handlu zagranicznego
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS2014, s. 160-191 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
Nr:
2168301839
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Kraje nadbałtyckie
Źródło:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2014, s. 84-110
Sygnatura:
NP-1451/Magazyn
Nr:
2168302523
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
120

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju innowacji we współczesnym handlu detalicznym
Źródło:
Innowacje w rozwoju sektora handlu w Polsce / kier. tematu Grażyna ŚMIGIEKSKA2014, s. 14-35
Sygnatura:
NP-1489/Magazyn
Nr:
2168302145
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
121

Autor:
Rydlewski Jerzy P. , Snarska Małgorzata
Tytuł:
On Geometric Ergodicity of Skewed - SVCHARME Models
Źródło:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [129]-[134]. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302103
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej
Źródło:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu2014, s. 13-22
Sygnatura:
NP-1375/3/Magazyn
Nr:
2168288509
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011
Źródło:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. 1[51]-16[66]. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168302057
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
124

Autor:
Tytuł:
The Role of Pre-implementation Analysis in Agile and Disciplined Approach to ERP Implementation
Źródło:
Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych / Kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2014, s. 13-26 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1490/Magazyn
Nr:
2168303021
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
125

Tytuł:
Założenia metodyczne badania strategii realcyjnych i konfiguracji w sieci dostaw = Methodical Assumptions for Examining Relation Strategies and Configuration in Supply Network
Źródło:
Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. 95-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1475/Magazyn
Nr:
2168303437
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
126

Tytuł:
System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania = System of Determining Evaluation Criteria in the Model of Method Selection for Solving Management Problems
Źródło:
Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. 27-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1475/Magazyn
Nr:
2168303431
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
127

Tytuł:
Zmiany w opodatkowaniu rynków finansowych
Źródło:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2014, s. 362-401
Sygnatura:
NP-1451/Magazyn
Nr:
2168302545
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
128

Tytuł:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
64 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
004/WF-KF/03/2013/s/3004
Sygnatura:
NP-1375/3/Magazyn
Nr:
2168288499
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
129

Autor:
Tytuł:
Rola instytucji rynku pracy w procesie europejskiej integracji gospodarczej i walutowej
Źródło:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2014, s. 146-170 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1469/Magazyn
Nr:
2168301899
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
130

Tytuł:
Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
74 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
071/WT-KTEW/01/2014/S/4267
Sygnatura:
NP-1464/Magazyn
Nr:
2168301759
naukowo-badawcze
131

Tytuł:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
188 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
021/WZ-KEOP/01/2014/S/4217
Sygnatura:
NP-1386/3/Magazyn
Nr:
2168301855
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
132

Tytuł:
Warunki członkostwa w Unii Europejskiej jako miara dystansu pomiędzy państwami wschodniego rozszerzenia
Źródło:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2014, s. 11-35 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302425
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
133

Tytuł:
Normatywne podejście do doskonalenia jakości szkoleń
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2014, s. 203-218
Sygnatura:
NP-1449/2/Magazyn
Nr:
2168295113
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
134

Tytuł:
Stabilność strukturalna eksportu w krajach Unii Europejskiej w świetle zintegrowanej analizy taksonomicznej wyników modelowania ekonometrycznego
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS2014, s. 192-210 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
Nr:
2168301841
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
135

Tytuł:
Nowa perspektywa postrzegania administracji publicznej jako uczestnika sieci na przykładzie współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej
Źródło:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]2014, s. 6-16 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1482/Magazyn
Nr:
2168302559
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
136

Tytuł:
O potrzebie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego rolników
Źródło:
Ryzyko i ubezpieczenia w obszarze rolnictwa / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2014, s. 74-101
Sygnatura:
NP-1461/Magazyn
Nr:
2168303581
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
137

Tytuł:
Regionalna integracja gospodarcza w Afryce Subsaharyjskiej a zaangażowanie kapitałowe (BIZ) spoza kontynentu = Regional Economic Integration in Sub-Saharan Africa and the Extra-African Inflows of Capital (FDI)
Źródło:
Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2014, s. 69-84. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1476/Magazyn
Nr:
2168302179
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
138

Tytuł:
Innowacyjność instytucjonalna w tworzeniu sieci kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami handlowymi a interesariuszami w publicznej przestrzeni miejskiej
Źródło:
Innowacje w rozwoju sektora handlu w Polsce / kier. tematu Grażyna ŚMIGIELSKA2014, s. 61-82
Sygnatura:
NP-1489/Magazyn
Nr:
2168302165
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
139

Tytuł:
Zwiedzanie głównym motywem przyjazdu do Krakowa
Źródło:
Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków) / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2014, s. 92-113
Sygnatura:
NP-1502/Magazyn
Nr:
2168303657
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
140

Tytuł:
Tradycyjne i alternatywne strategie konkurowania w branży mięsnej w Polsce
Źródło:
Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik zespołu: Krzysztof FIRLEJ2014, s. 57-74
Sygnatura:
NP-1473/Magazyn
Nr:
2168303419
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
141

Tytuł:
Innowacje w rozwoju sektora handlu w Polsce
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
87 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
041/WZ-KHiIR/02/2014/S/4237
Sygnatura:
NP-1489/Magazyn
Nr:
2168302131
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
142

Tytuł:
Metody fluorescencyjne w ocenie wybranych zanieczyszczeń. Cz. 3, Określenie zanieczyszczeń środowiskowych na podstawie pomiarów stężenia chlorofilu w ekstraktach z wybranych roślin
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
48 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
069/WT-KMA/01/2014/S/4265
Sygnatura:
NP-1419/3/Magazyn
Nr:
2168301125
naukowo-badawcze
143

Autor:
Tytuł:
Wynagradzanie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[180]-19[198] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303281
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
144

Autor:
Lasa Urszula
Tytuł:
Model narzędzi prognostyczno-analitycznych w zarządzaniu ambulatoryjną opieką specjalistyczną
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
196 k.: il. kolor.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-306
Nr:
2168302635
doktorat
145

Tytuł:
Regulacje prawne badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2014, s. [228]-[240] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301643
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
146

Tytuł:
Model śródziemnomorski
Źródło:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2014, s. 275-307
Sygnatura:
NP-1451/Magazyn
Nr:
2168302537
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
147

Tytuł:
Pełnomocnictwo handlowe w projekcie pierwszej księgi Kodeksu cywilnego
Źródło:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI2014, s. 114-128