Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Typ publikacji: Prace niepublikowane od roku: 2013 do roku: 2013
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 516.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Tytuł:
Rentowność jako miara efektywności przedsiębiorstw w Polsce
Źródło:
Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER2013, s. 6-33
Sygnatura:
NP-1263/Magazyn
Nr:
2168286397
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Autor:
Ziaja-Guzy Renata
Tytuł:
Efektywność kierowania personelem lekarskim w jednostkach organizacyjnych lecznictwa szpitalnego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
259 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-267
Nr:
2168299105
doktorat
3

Tytuł:
Zmiany w strukturze wymiany handlowej wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2012
Źródło:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ2013, s. 26-39. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1382/2/Magazyn
Nr:
2168290331
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Funkcjonowanie banków islamskich i konwencjonalnych w latach 2007-2011 na przykładzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Źródło:
Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2013, s. 82-91 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1262/Magazyn
Nr:
2168287233
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Patologie i dysfunkcje w motywowaniu pracowników
Źródło:
Dysfunkcje i patologie w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2013, s. 28-51 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1448/Magazyn
Nr:
2168290105
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
345 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
007/WF-KGR/01/2013/S/3007
Sygnatura:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290169
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
7

Autor:
Tytuł:
Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw a polityka rynku pracy
Źródło:
Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER2013, s. 155-169 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1430/Magazyn
Nr:
2168290603
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Autor:
Sulowska-Banaś Urszula
Tytuł:
Model rachunku kosztów jakości w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
374 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-251
Nr:
2168290659
doktorat
9

Tytuł:
Kraje na średnim poziomie rozwoju jako źródło nowych rozwiązań w zakresie polityki pieniężnej - przykład Turcji
Źródło:
Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2013, s. 168-184 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1438/2/Magazyn
Nr:
2168286771
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 29-50 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287103
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Jakiej podmiotowości potrzebuje nowoczesny świat : wokół Senowskiej refleksji na temat wartości azjatyckich
Źródło:
Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena / kier. tematu: Janina FILEK2013, s. 46-54 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1436/Magazyn
Nr:
2168289191
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Bezstronność jako podstawa sprawiedliwości globalnej
Źródło:
Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena / kier. tematu: Janina FILEK2013, s. 28-35 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1436/Magazyn
Nr:
2168289181
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Region Azji Wschodniej wobec kryzysu strefy euro
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2013, s. 255-271 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287641
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Wieczny powrót - między przymusem powtarzania a wolą mocy
Źródło:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK2013, s. 26-36 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1437/Magazyn
Nr:
2168291423
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Z logiką absurdu w piekło egzystencji
Źródło:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK2013, s. 51-60 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1437/Magazyn
Nr:
2168291427
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Metodyka humanizowania telepracy
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
440 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-929
Nr:
2168290641
doktorat
17

Autor:
Folcik Michał
Tytuł:
Ryzyko zniekształcenia wyniku badania sprawozdań finansowych w polskiej praktyce rewizyjnej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
320 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-269
Nr:
2168299099
doktorat
18

Tytuł:
Gospodarka oparta na wiedzy w Unii Europejskiej - stan i perspektywy rozwoju
Źródło:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2013, s. 140-162 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1371/Magazyn
Nr:
2168290161
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Fundusze inwestycyjne na rynkach wschodzących a procesy integracyjne Unii Europejskiej
Źródło:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ2013, s. 1[47]-15[61]. - Streszcz.
Sygnatura:
NP-1382/Magazyn
Nr:
2168283037
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Autor:
Wlazło Karol
Tytuł:
Wybór modelu bankowej obsługi klienta korporacyjnego przy wykorzystaniu analitycznego procesu hierarchicznego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
253 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-265
Nr:
2168299115
doktorat
21

Tytuł:
Wynagrodzenie za prace jako składnik dochodów gospodarstw domowych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
70 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
068/WZ-KS/05/2013/S/3068
Sygnatura:
NP-1443/Magazyn
Nr:
2168289205
naukowo-badawcze
22

Tytuł:
Zastosowanie metody wielokryterialnej optymalizacji dyskretnej do wartościowania przestrzeni przy wyborze lokalizacji inwestycji
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2013, s. 173-191. - Streszcz.
Sygnatura:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290315
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Światowe regulacje instrumentów finansowych a nadrzędne zasady rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 255-274 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287219
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Rozwój i dyfuzja koncepcji zarządzania strategicznego w organizacjach gospodarczych
Źródło:
Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2013, s. 27-49
Sygnatura:
NP-1450/Magazyn
Nr:
2168289839
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie systemów wynagrodzeń
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 75-89 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288539
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Nowe Zarządzanie Publiczne a racjonalizacja wydatków JST
Źródło:
Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR2013, s. 51-64 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1264/Magazyn
Nr:
2168287479
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Bezpieczeństwo opakowań. Etap 4, Stan opakowania zapakowanego produktu jako istotne zagrożenie bezpieczeństwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
50 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
048/WT-KOT/01/2013/S/3048
Sygnatura:
NP-1002/4/Magazyn
Nr:
2168288773
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
28

Tytuł:
Cele społeczne w procesach przemian Prądnika Czerwonego
Źródło:
Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta / kierownik: Anna KARWIŃSKA2013, s. 4-29 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1333/2/Magazyn
Nr:
2168290353
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Syntetyczny miernik zużycia kapitału naturalnego
Źródło:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI2013, s. 241-253
Sygnatura:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289647
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Offshoring w biznesie międzynarodowym a rozwój zasobów ludzkich
Źródło:
Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2 / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2013, s. 5-20 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1399/2/Magazyn
Nr:
2168290699
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Sprawiedliwość i wybór społeczny : Amartyi Sena komparatywna teoria sprawiedliwości
Źródło:
Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena / kier. tematu: Janina FILEK2013, s. 20-27 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1436/Magazyn
Nr:
2168289179
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Autor:
Wyroba Krzysztof
Tytuł:
Systemy podatkowe a wzrost gospodarczy i bezrobocie w wybranych krajach OECD w latach 1970-2004
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
210 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-232
Nr:
2168252442
doktorat
33

Tytuł:
Ewolucja i dyfuzja koncepcji Performance Management
Źródło:
Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2013, s. 79-107
Sygnatura:
NP-1450/Magazyn
Nr:
2168289843
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Autor:
Tytuł:
Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych w hotelarstwie
Źródło:
Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2 / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2013, s. 46-81 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1399/2/Magazyn
Nr:
2168290711
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
218 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
071/WZ-KT/01/2013/S/3071
Sygnatura:
NP-1444/Magazyn
Nr:
2168289593
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
36

Tytuł:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
337 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
029/WE-KEIG/01/2013/S/3029
Sygnatura:
NP-1371/Magazyn
Nr:
2168290123
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
37

Tytuł:
Arbitraż na złożonych rynkach finansowych
Promotor:
Edigarian Armen
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
47 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168295729
doktorat
38

Autor:
Tytuł:
Modelowanie granic zmienności w autoregresyjnym modelu wahań cyklicznych
Źródło:
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci) / kier. Jacek WOŁOSZYN2013, s. 34-53 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1343/3/Magazyn
Nr:
2168296111
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
202 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
020/WE-KMI/1/2013/S/3020
Sygnatura:
NP-1428/Magazyn
Nr:
2168290723
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
40

Tytuł:
Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2013, s. 1-10. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1344/2/Magazyn
Nr:
2168266818
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania przyrodniczych obszarów chronionych w świetle polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2013, s. 54-63. - Streszcz.
Sygnatura:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290253
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Rola mezoekonomii w polityce gospodarczej : kierunki rozwoju ekonomik sektorowych
Źródło:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI2013, s. 32-51
Sygnatura:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289513
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Badanie zmian poziomu rozwoju regionalnego polskich regionów szczebla NUTS2 w latach 2007-2010 w kontekście wykorzystania środków unijnych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
74 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
067/WZ-KS/04/2013/S/3067
Sygnatura:
NP-1442/Magazyn
Nr:
2168289911
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
44

Tytuł:
Polityka zatrudnienia/rynku pracy w Unii Europejskiej
Źródło:
Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER2013, s. 72-78 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1430/Magazyn
Nr:
2168290543
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Autor:
Tytuł:
Konkurencyjność modeli biznesu w wymiarze międzynarodowym : kontekst polskich i chińskich przedsiębiorstw
Źródło:
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2013, s. 29-55
Sygnatura:
NP-1505/Magazyn
Nr:
2168302915
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia w stanach nadzwyczajnych
Źródło:
Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych2013, s. 33-47 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1427/Magazyn
Nr:
2168288459
fragment pracy naukowo badawczej
47

Tytuł:
Czynniki kształtujące konkurencyjność przedsiębiorstw społecznych
Źródło:
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2013, s. 152-166
Sygnatura:
NP-1505/Magazyn
Nr:
2168302937
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Wady opakowań o krytycznym znaczeniu dla konsumentya wpływające na bezpieczeństwo zapakowanych produktów
Źródło:
Bezpieczeństwo opakowań. Etap 4, Stan opakowania zapakowanego produktu jako istotne zagrożenie bezpieczeństwa / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ2013, s. 4-18
Sygnatura:
NP-1002/4/Magazyn
Nr:
2168288775
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Rozwój regionów UE w warunkach kryzysu strefy euro
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2013, s. 173-191 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287633
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
314 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
012/WF-KRAF/01/2013/S/3012
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168286961
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
51

Tytuł:
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
93 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
054/WT-KES/01/2013/S/3054
Sygnatura:
NP-1360/Magazyn
Nr:
2168289615
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
52

Autor:
Tytuł:
Przemysł w krajach strefy euro w warunkach kryzysu
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2013, s. 71-83 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287521
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Kryzys finansowo-ekonomiczny w Unii Europejskiej i jego wpływ na rozwój Polski
Źródło:
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2013, s. 8-23
Sygnatura:
NP-1367/Magazyn
Nr:
2168287327
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Wsparcie informatyczne zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 149-158 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288601
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Teoretyczne podstawy rekreacyjnej aktywności fizycznej
Źródło:
Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2013, s. 8-26
Sygnatura:
NP-1444/Magazyn
Nr:
2168306529
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Identyfikacja procesów semiurbanizacji w strukturze przestrzennej obszarów wiejskich województwa małopolskiego
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2013, s. 288-309. - Streszcz.
Sygnatura:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290325
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
57

Autor:
Tytuł:
Pomiar działalności innowacyjnej
Źródło:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA2013, s. 30-46 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1428/Magazyn
Nr:
2168290735
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw zatrudniających 9-49 pracujących w Polsce w latach 2007-2012
Źródło:
Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej / kier. tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2013, s. [12]-[38]
Sygnatura:
NP-1439/Magazyn
Nr:
2168288171
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
59

Autor:
Tytuł:
Wyszukiwanie informacji w niejednorodnych systemach gromadzenia zasobów informacyjnych
Źródło:
Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [4] / kierownik tematu: Paweł LULA2013, s. 113-124 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1295/[4]/Magazyn
Nr:
2168297055
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
60

Autor:
Kocięcki Andrzej
Tytuł:
Bayesian analysis of structural VAR models in macroeconomics
Adres wydawniczy:
Warszawa: , 2013
Opis fizyczny:
132 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-307
Nr:
2168293107
doktorat
61

Autor:
Tytuł:
Ewolucja TQM
Źródło:
Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2013, s. 50-78
Sygnatura:
NP-1450/Magazyn
Nr:
2168289841
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
62

Autor:
Tytuł:
Kryzys demograficzny w Unii Europejskiej
Źródło:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2013, s. 241-264 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1371/Magazyn
Nr:
2168290167
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie metody refleksji strategicznej w procesie wyboru rynków docelowych
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2013, s. 1[114]-15[128] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1344/2/Magazyn
Nr:
2168266886
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Charakterystyka przemysłu spożywczego w Polsce oraz metodologia prowadzonych badań
Źródło:
Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ2013, s. 5-25
Sygnatura:
NP-1429/Magazyn
Nr:
2168291687
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Integracja regionalna krajów Azji Południowo-Wschodniej jako sposób na ożywienie wzrostu gospodarczego po kryzysie finansowym 2008-2009 i wzmocnienie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej
Źródło:
Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2013, s. 119-139 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1438/2/Magazyn
Nr:
2168286767
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Możliwości przenoszenia zakażeń bakteryjnych między tkaninami w procesie prania
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
41 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
052/WT-KM/01/2013/S/3052
Sygnatura:
NP-1363/Magazyn
Nr:
2168288625
naukowo-badawcze
67

Tytuł:
Społeczne aspekty wspólnego spędzania czasu wolnego
Źródło:
Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2013, s. 27-51
Sygnatura:
NP-1444/Magazyn
Nr:
2168306537
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Efekt dywersyfikacji ryzyka w Solvency II w świetle wyników ilościowego badania wpływu QIS5 : aspekt praktyczny i metodologiczny
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 4 / kierownik tematu: Anna MALINA2013, s. 1[65]-18[82] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1116/4/Magazyn
Nr:
2168290819
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
69

Autor:
Tytuł:
Nauka a filozoficzna koncepcja człowieka : uwagi na marginesie rozważań Maksa Schelera
Źródło:
Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK2013, s. 5-25 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1437/Magazyn
Nr:
2168291421
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Postrzeganie przez konsumentów zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu
Źródło:
Bezpieczeństwo opakowań. Etap 4, Stan opakowania zapakowanego produktu jako istotne zagrożenie bezpieczeństwa / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ2013, s. 19-29
Sygnatura:
NP-1002/4/Magazyn
Nr:
2168288777
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Autor:
Tytuł:
Terytorialne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego
Źródło:
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym / kierownik programu: Jadwiga STOBIECKA2013, s. 93-114
Sygnatura:
NP-1446/Magazyn
Nr:
2168287415
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Creating the Value of Global Brands in the Light of the Analysis of the "Best Global Brands" Ranking
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [41]-[47]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287435
fragment pracy naukowo badawczej
73

Autor:
Tytuł:
Rozwój pracowników w ramach controllingu personalnego : wymiar praktyczny
Źródło:
Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2 / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2013, s. 82-99 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1399/2/Magazyn
Nr:
2168290713
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Autor:
Tytuł:
Uwagi o definicjach konsumenta w Kodeksie Cywilnym (obecnym i przyszłym) w kontekście ostatnich unijnych dyrektyw konsumenckich
Źródło:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA2013, s. 26-43
Sygnatura:
NP-1276/1/Magazyn
Nr:
2168288501
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Using Tag Clouds to Visualize Temporal Aspect of Data
Źródło:
Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [4] / kierownik tematu: Paweł LULA2013, s. 67-75 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1295/[4]/Magazyn
Nr:
2168297039
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Czynniki przewagi konkurencyjnej ekoinnowacyjnych przedsiębiorstw
Źródło:
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2013, s. 167-186
Sygnatura:
NP-1505/Magazyn
Nr:
2168302941
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Autor:
Tytuł:
Wpływ dogęszczania przestrzeni miejskiej na dostępność infrastruktury technicznej i społecznej - studium przypadku
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2013, s. 192-220. - Streszcz.
Sygnatura:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290317
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Efektywność mezostruktury gospodarki Polski w obszarze kreowania wartości przedsiębiorstw
Źródło:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2013, s. 95-114
Sygnatura:
NP-1386/2/Magazyn
Nr:
2168286011
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
79

Autor:
Tytuł:
Analiza istniejącej infrastruktury wspierania przedsiębiorczości i innowacji w sektorze przedsiębiorstw w ramach w systemu dystrybucji środków Unii Europejskiej
Źródło:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2013, s. 136-160 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn
Nr:
2168288389
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
80

Autor:
Tytuł:
Rozważania wokół nierówności
Źródło:
Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena / kier. tematu: Janina FILEK2013, s. 36-45 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1436/Magazyn
Nr:
2168289187
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Tendencje zmian w podatkowych dochodach budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Źródło:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ2013, s. 1[37]-9[45]. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1382/Magazyn
Nr:
2168283035
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Fizykochemiczne przemiany lipidów. Etap 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
57 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
053/WT-KChO/01/2013/S/3053
Sygnatura:
NP-1424/2/Magazyn
Nr:
2168288825
naukowo-badawcze
83

Tytuł:
Problemy polskiego rynku pracy w okresie integracji z Unią Europejską
Źródło:
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2013, s. 79-101
Sygnatura:
NP-1367/Magazyn
Nr:
2168287335
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Racjonalizacja a efektywność wydatków JST
Źródło:
Racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR2013, s. 18-27 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1264/Magazyn
Nr:
2168287473
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
85

Autor:
Tytuł:
Outsourcing audytu marketingowego = Marketing Audit Outsourcing
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [200]-[203]. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287609
fragment pracy naukowo badawczej
86

Autor:
Tytuł:
Handel wewnątrzgałęziowy Polski z krajami strefy euro a perspektywy przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2013, s. 57-70 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287519
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
87

Autor:
Kubejko-Polańska Ewa
Tytuł:
Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne miast monofunkcyjnych Regionu Wschodniego = Socio-economic and spatial transformations of monofunctional cities of the Eastern Region
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
425 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-249
Nr:
2168272166
doktorat
88

Tytuł:
Zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego działaniami w cyberprzestrzeni jako przesłanka wprowadzenia stanów nadzwyczajnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa finansowego
Źródło:
Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych2013, s. 78-97 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1427/Magazyn
Nr:
2168288475
fragment pracy naukowo badawczej
89

Tytuł:
Charakterystyka programu "Moje boisko Orlik 2012" na terenie Polski i w województwie małopolskim
Źródło:
Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2013, s. 52-75
Sygnatura:
NP-1444/Magazyn
Nr:
2168306539
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
90

Autor:
Stobiecka Jadwiga , Kuchta Elżbieta
Tytuł:
Wartości personalne jako element przestrzeni życiowej konsumenta : pomiar i analiza
Źródło:
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym / kierownik programu: Jadwiga STOBIECKA2013, s. 9-50
Sygnatura:
NP-1446/Magazyn
Nr:
2168287373
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
[108 k.]: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
076/WZ-KEOP/03/2013/S/3076
Sygnatura:
NP-1439/Magazyn
Nr:
2168288165
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
92

Tytuł:
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy jako determinanty efektywnego gospodarowania przedsiębiorstwem
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2013, s. 109-128
Sygnatura:
NP-1449/1/Magazyn
Nr:
2168287111
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
158 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
035/WE-KS/01/2013/S/3035
Sygnatura:
NP-1333/3/Magazyn
Nr:
2168290377
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
94

Tytuł:
Innowacyjność w Polsce w ujęciu makro i mikroekonomicznym
Źródło:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA2013, s. 47-71 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1428/Magazyn
Nr:
2168290739
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Postawy użytkowników wobec działań marketingowych w mediach społecznościowych
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [116]-[123] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287499
fragment pracy naukowo badawczej
96

Autor:
Tytuł:
Polityka badawczo-rozwojowa Unii Europejskiej w świetle kryzysu strefy euro
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2013, s. 127-145 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287629
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Perspektywy rozwoju zrównoważonej polityki energetycznej UE
Źródło:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2013, s. 120-139 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1371/Magazyn
Nr:
2168290159
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób w wieku 50+ w warunkach starzenia się ludności Europy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
66 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
65/WZ-KS/02/2013/S/3065
Sygnatura:
NP-1440/Magazyn
Nr:
2168289207
naukowo-badawcze
99

Autor:
Tytuł:
Kontrowersje wokół teoretycznych podstaw nadzoru korporacyjnego
Źródło:
Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2013, s. 185-213 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1438/2/Magazyn
Nr:
2168288579
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Polityka rachunkowości w teorii i prawnych regulacjach rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 69-92 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287105
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
127 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
073/WZ-KZZP/01/2013/S/3073
Sygnatura:
NP-1399/2/Magazyn
Nr:
2168290697
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
102

Autor:
Tytuł:
Wpływ kryzysu na wejście Polski do strefy euro
Źródło:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2013, s. 61-77 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1431/Magazyn
Nr:
2168288369
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Relacje między społeczną odpowiedzialnością biznesu a public relations w kontekście trudności definicyjnych
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [152]-[158] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287599
fragment pracy naukowo badawczej
104

Tytuł:
Ocena bezpieczeństwa finansowego banków Unii Europejskiej - model biznesowy dużych banków na tle sektora
Źródło:
Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2013, s. 53-66 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1262/Magazyn
Nr:
2168287225
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów pszczelich
Źródło:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA2013, s. 1[37]-10[46] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1347/3/Magazyn
Nr:
2168290829
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a jego wizerunek i reputacja
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [142]-[152] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287505
fragment pracy naukowo badawczej
107

Tytuł:
Przesłanki internacjonalizacji przedsiębiorstw - analiza wyników badań prezentowanych w literaturze zagranicznej
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2013, s. 1[210]-13[222] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1344/2/Magazyn
Nr:
2168267004
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Wprowadzenie w badanie europejskiej przestrzeni regionalnej
Źródło:
Badanie zmian poziomu rozwoju regionalnego polskich regionów szczebla NUTS2 w latach 2007-2010 w kontekście wykorzystania środków unijnych / kier. zespołu: Barbara PAWEŁEK2013, s. 6-27
Sygnatura:
NP-1442/Magazyn
Nr:
2168289915
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw. (etap 2)
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
28 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
75/WZ-KEOP/02/2013/S/3075
Sygnatura:
NP-1387/2/Magazyn
Nr:
2168289103
naukowo-badawcze
110

Tytuł:
Teoretyczne modele zarządzania kompetencjami menedżerskimi
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2013, s. 63-86
Sygnatura:
NP-1449/1/Magazyn
Nr:
2168287095
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Economy as Longest-Route Optimizing System : Growing Cycle Approach to Travelling Salesman Problem
Źródło:
Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [4] / kierownik tematu: Paweł LULA2013, s. 96-112 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1295/[4]/Magazyn
Nr:
2168297049
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
112

Autor:
Kryczka Małgorzata
Tytuł:
Ekonomiczne determinanty przemian konsumpcji usług turystycznych w Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
348 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-248
Nr:
2168290657
doktorat
113

Autor:
Tytuł:
Wpływ klastrów na innowacyjność przedsiębiorstw
Źródło:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA2013, s. 143-159 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1428/Magazyn
Nr:
2168290753
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do badania materialnych i niematerialnych przesłanek funkcjonowania europejskich młodych w warunkach kryzysu strefy euro
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2013, s. 85-104 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287523
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
[77] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
064/WZ-KS/01/2013/S/3064
Sygnatura:
NP-1347/3/Magazyn
Nr:
2168290769
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
116

Tytuł:
Rozważania Eugeniusza Kwiatkowskiego o roli zbiorowej pracy społecznej w procesie likwidacji dysproporcji gospodarczych i społecznych II-ej Rzeczypospolitej = The Considerations of Eugeniusz Kwiatkowski on the Role of Collective Social Work in the Process of Liquidation of Economic and Social Disparities of the II Republic of Poland
Źródło:
Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym / kierownik programu: Aleksandra LITYŃSKA2013, s. 5-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1369/Magazyn
Nr:
2168286475
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
117

Autor:
Tytuł:
Bezpieczeństwo socjalne z pracy
Źródło:
Dobre rządzenie - wokół dylematów współczesnej polityki rynku pracy / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER2013, s. 137-154 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1430/Magazyn
Nr:
2168290601
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Analiza i ocena kierunków rozwoju oraz zmian sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw zatrudniających 50-249 osób w Polsce w latach 2007-2012
Źródło:
Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej / kier. tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2013, s. [39]-[67]
Sygnatura:
NP-1439/Magazyn
Nr:
2168288179
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
119

Autor:
Kowalska-Jarnot Katarzyna
Tytuł:
Wizerunek jako czynnik kreowania przewagi konkurencyjnej przez uczelnie ekonomiczne w Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
331 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-276
Nr:
2168278049
doktorat
120

Tytuł:
Ewolucja modelu biznesowego w bankowości detalicznej
Źródło:
Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2013, s. 8-23 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1262/Magazyn
Nr:
2168287193
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
121

Autor:
Tytuł:
Audyt marketingowy jako narzędzie weryfikacji strategii marketingowej przedsiębiorstwa = The Marketing Audit - a Tool for Verifying the Corporate Marketing Strategy
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [207]-[213]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287611
fragment pracy naukowo badawczej
122

Autor:
Tytuł:
The Marketing Strategies of Polish Exporting Companies on International Markets
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [48]-[51]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287437
fragment pracy naukowo badawczej
123

Tytuł:
Podatki i opłaty ekologiczne obowiązujące w Polsce w świetle nowych wymogów Unii Europejskiej
Źródło:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI2013, s. 191-217
Sygnatura:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289635
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
124

Tytuł:
Klasyfikacja obiektów w systemie Krajowych Ram Kwalifikacji opisanych za pomocą ontologii
Źródło:
Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [4] / kierownik tematu: Paweł LULA2013, s. 30-37 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1295/[4]/Magazyn
Nr:
2168297003
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
125

Tytuł:
Uogólnione entropie dynamiczne i oparte na nich niezmienniki
Promotor:
Słomczyński Wojciech
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
95 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168295707
doktorat
126

Tytuł:
Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Źródło:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2013, s. 189-240 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1371/Magazyn
Nr:
2168290165
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
127

Tytuł:
Dylematy i wyzwania rozwoju obszarów metropolitalnych, na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2013, s. 133-142. - Streszcz.
Sygnatura:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290311
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
128

Tytuł:
Kierunki i efekty wykorzystania funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na obszarach województwa małopolskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
364 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-281
Nr:
2168283369
doktorat
129

Tytuł:
Prawa pracownicze w stanach nadzwyczajnych
Źródło:
Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych2013, s. 20-32 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1427/Magazyn
Nr:
2168288455
fragment pracy naukowo badawczej
130

Tytuł:
Zmodyfikowane próbkowanie sitowe w testach wiarygodności sald = Modified Sieve Sampling for Substantive Tests in Auditing
Źródło:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA2013, s. 1[6]-8[13]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1347/3/Magazyn
Nr:
2168290823
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
131

Tytuł:
Sprawność marketingu a równowaga rynku
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [64]-[69] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287439
fragment pracy naukowo badawczej
132

Tytuł:
Strategiczne aspekty zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 12-25 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288523
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
133

Tytuł:
Controlling personalny w praktyce przedsiębiorstw
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 132-148 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288599
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
134

Tytuł:
Jednolity rynek europejski - istota i ewolucja
Źródło:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2013, s. 13-34 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287515
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
135

Tytuł:
Stabilność depozytów gospodarstw domowych w świetle pokryzysowych regulacji płynnościowych
Źródło:
Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2013, s. 111-143
Sygnatura:
NP-1262/Magazyn
Nr:
2168287237
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
136

Tytuł:
Analiza zależności polskiego eksportu od importu w obliczu zmian w otoczeniu międzynarodowym
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2013, s. 112-130
Sygnatura:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289117
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
137

Autor:
Tytuł:
Zagrożenia dla bezpieczeństwa obrotu z rynkami pozaunijnymi i możliwości jego ochrony
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2013, s. 254-264
Sygnatura:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289151
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
138

Tytuł:
Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu firm w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej
Źródło:
Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ2013, s. 26-43
Sygnatura:
NP-1429/Magazyn
Nr:
2168291689
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
139

Tytuł:
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
176 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
033/WE-KPE/01/2013/S/3033
Sygnatura:
NP-1367/Magazyn
Nr:
2168287325
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
140

Tytuł:
Sen o prawach człowieka
Źródło:
Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena / kier. tematu: Janina FILEK2013, s. 123-149 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1436/Magazyn
Nr:
2168289201
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
141

Tytuł:
Rozwój kontroli zarządczej w Polsce
Źródło:
Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2013, s. 154-172
Sygnatura:
NP-1450/Magazyn
Nr:
2168290085
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
142

Tytuł:
Jakość informacji finansowych w teorii i regulacjach rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 15-28 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287099
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
143

Autor:
Tytuł:
Działalność transgraniczna zakładów ubezpieczeń na życie jako strategia innowacji rynkowej i produktowej
Źródło:
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń życiowych : próba oceny / kierownik projektu: Wanda SUŁKOWSKA2013, s. 13-31
Sygnatura:
NP-1328/Magazyn
Nr:
2168291637
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
144

Tytuł:
Analiza wymiany handlowej Polski z krajami Unii Europejskiej w latach 2004-2012 - ujęcie makroekonomiczne
Źródło:
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2013, s. 40-64
Sygnatura:
NP-1367/Magazyn
Nr:
2168287331
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
145

Tytuł:
Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
32 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
040/WE-KHM/01/2013/S/3040
Sygnatura:
NP-1369/Magazyn
Nr:
2168286473
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
146

Autor:
Tytuł:
Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność polskiej gospodarki
Źródło:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA2013, s. 72-93 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1428/Magazyn
Nr:
2168290743
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
147

Autor:
Płocica Joanna
Tytuł:
Badanie wpływu emulgatorów naturalnych na wybrane właściwości emulsji kosmetycznych
Promotor:
Tal-Figiel Barbara
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
224 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu: