Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Typ publikacji: Prace niepublikowane od roku: 2012 do roku: 2012
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 552.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Autor:
Tytuł:
Banki w Polsce jako uczestnicy procesów polubownego rozwiązywania sporów w perspektywie pokryzysowej
Źródło:
Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2012, s. 60-86
Sygnatura:
NP-1374/Magazyn
Nr:
2168271620
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Autor:
Szulik Grzegorz , Oświęcimka Paweł
Tytuł:
Zastosowanie wykładnika Hursta w inwestowaniu na giełdzie
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA2012, s. 89-95 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/2/Magazyn
Nr:
2168274327
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
210 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
27/KP/1/2012/S/027
Sygnatura:
NP-1380/Magazyn
Nr:
2168273640
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Przykłady współpracy między podmiotami rynkowymi a podmiotami ekonomii społecznej
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK2012, s. 172-174 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1416/Magazyn
Nr:
2168272164
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Konwergencja umieralności w grupach krajów Centralno-Wschodniej i Zachodniej Europy
Źródło:
Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych / kier. zespołu: Jolanta KURKIEWICZ2012, s. 27-41 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1351/Magazyn
Nr:
2168261204
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Nowe zjawiska na rynkach pracy krajów strefy euro
Źródło:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA2012, s. 159-173
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn
Nr:
2168266678
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Metodyka analizy zdolności rozwojowej organizacji
Źródło:
Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA2012, s. 245-275
Sygnatura:
NP-1392/Magazyn
Nr:
2168263426
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - stabilność czy zmienność?
Źródło:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu.2012, s. 17-25
Sygnatura:
NP-1375/Magazyn
Nr:
2168273362
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Ochrona klienta w ubezpieczeniu OC doradcy podatkowego
Źródło:
Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA2012, s. 100-115
Sygnatura:
NP-1380/Magazyn
Nr:
2168273648
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Ochrona ubezpieczonych w międzynarodowym postępowaniu upadłościowym zakładu ubezpieczeń
Źródło:
Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA2012, s. 151-159
Sygnatura:
NP-1380/Magazyn
Nr:
2168273664
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
The Nature of IT/IS Project Risk
Źródło:
Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [2] / red. Tomasz MISZTUR, Paweł LULA2012, s. 48-63 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1295/2/Magazyn
Nr:
2168265584
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią turystyczną
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2012, s. 189-216
Sygnatura:
NP-1377/Magazyn
Nr:
2168266372
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Finansowanie zreformowanej gospodarki odpadami komunalnymi
Źródło:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz2012, s. 194-203 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276667
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Wielokulturowe dziedzictwo kulturowe Galicji we współczesnych działaniach placówek muzealnych Polski południowej
Źródło:
Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA2012, s. 167-202
Sygnatura:
NP-1413/Magazyn
Nr:
2168246890
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Analiza ewolucji zarządzania strategicznego
Źródło:
Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 7-43 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1261/Magazyn
Nr:
2168260548
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Poziom wdrożenia systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności w polskich jednostkach handlu detalicznego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
30 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
61KZJ/1/2012/S/061
Sygnatura:
NP-1422/Magazyn
Nr:
2168277077
naukowo-badawcze
17

Autor:
Tytuł:
Piłkarskie mistrzostwa Europy jako wielkie wydarzenie sportowe
Źródło:
Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2012, s. 33-72
Sygnatura:
NP-1397/Magazyn
Nr:
2168306557
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Gospodarka otwarta a procesy globalizacyjne, internacjonalizacyjne i integracyjne
Źródło:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2012, s. 34-80 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1372/Magazyn
Nr:
2168273518
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony strony słabszej umowy ubezpieczenia
Źródło:
Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA2012, s. 178-189
Sygnatura:
NP-1380/Magazyn
Nr:
2168273680
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Regulacje cen usług świadczonych w warunkach monopoli naturalnych - Polska na tle rozwiązań innych krajów europejskich
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
92 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
72/KPPiE/2/2012/S/072
Sygnatura:
NP-1379/Magazyn
Nr:
2168273526
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
21

Tytuł:
Wzornictwo przemysłowe jako źródło przewagi innowacyjnej
Źródło:
Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER2012, s. 173-187 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1411/Magazyn
Nr:
2168270778
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Autor:
Tytuł:
Koncepcja odpowiedzialności przedsiębiorstw w oparciu o poglądy R. Ingardena i K. Wojtyły
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK2012, s. 12-28 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1416/Magazyn
Nr:
2168272154
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Autor:
Tytuł:
Kapitał regulacyjny polskiego sektora bankowego na tle rozwiązań Bazylei III
Źródło:
Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2012, s. 121-135
Sygnatura:
NP-1374/Magazyn
Nr:
2168271650
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Charakterystyka polskiego rynku franczyzowego branży odzieżowej i obuwniczej
Źródło:
Współczesne tendencje handlu - źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w Polsce2012, s. 87-98 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1390/Magazyn
Nr:
2168273150
fragment pracy naukowo badawczej
25

Tytuł:
Międzynarodowa integracja gospodarcza krajów afrykańskich - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Źródło:
Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2012, s. 127-140 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1407/Magazyn
Nr:
2168290261
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Istotność ogólna a poziom ryzyka badania w procedurach rewizji sprawozdań finansowych - wyniki badań
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 291-311 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273758
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Testy monopoli w praktyce
Źródło:
Regulacje cen usług świadczonych w warunkach monopoli naturalnych - Polska na tle rozwiązań innych krajów europejskich / red. Krzysztof BERBEKA2012, s. 44-58
Sygnatura:
NP-1379/Magazyn
Nr:
2168273582
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Metoda DEA w analizie efektywności nakładów na gospodarkę odpadami
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 3 / kierownik tematu: Anna MALINA2012, s. 1[52]-16[67] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1116/3/Magazyn
Nr:
2168268918
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Pozycja ustrojowa samorządu komorniczego
Źródło:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 74-82
Sygnatura:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271844
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Kanały transmisji kryzysów a SSE w Polsce i tendencje na rynku pracy
Źródło:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA2012, s. 6-29
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn
Nr:
2168266628
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Rola innowacji w zwiększaniu efektywności aktywnych form polityki rynku pracy UE
Źródło:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA2012, s. 70-88
Sygnatura:
NP-1402/Magazyn
Nr:
2168266668
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Znaczenie miast w kreowaniu innowacyjności oraz rozwoju regionalnego i lokalnego
Źródło:
Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER2012, s. 124-138 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1411/Magazyn
Nr:
2168270772
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Paradygmat gospodarki przedsiębiorczej a polityka wspierania przedsiębiorczości
Źródło:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI2012, s. 8-29 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1404/Magazyn
Nr:
2168271876
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Przedsiębiorstwo i jego zasoby majątkowe
Źródło:
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA2012, s. 9-16
Sygnatura:
NP-1239/Magazyn
Nr:
2168260388
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Przemysły kreatywne
Źródło:
Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki / kierownik zespołu badawczego: Jerzy HAUSNER2012, s. 160-172 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1411/Magazyn
Nr:
2168270776
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Nowy etap budowy jednolitego rynku europejskiego
Źródło:
Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2012, s. 11-20. - Aneks - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1407/Magazyn
Nr:
2168290095
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Rozwój talentów
Źródło:
Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2012, s. 87-115 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1399/Magazyn
Nr:
2168273760
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Gender Marketing - istota i założenia
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2012, s. 1[40]-18[57]. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1344/Magazyn
Nr:
2168257028
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Autor:
Brzosko-Sermak Agnieszka , Karwińska Anna
Tytuł:
Charakterystyka Niepołomic
Źródło:
Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA2012, s. 10-36
Sygnatura:
NP-1333/1/Magazyn
Nr:
2168258356
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Koncepcja wartości publicznej (public value)
Źródło:
Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2012, s. 90-99
Sygnatura:
NP-1391/Magazyn
Nr:
2168282637
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Ocena poziomu synchronizacji wahań cyklicznych w działach produkcji przemysłowej w Polsce z wykorzystaniem analizy spektralnej w podejściu nieparametrycznym
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA2012, s. 58-81 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/2/Magazyn
Nr:
2168274311
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
175 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
Program badawczy:
137/KAS/1/2011/S/616
Sygnatura:
NP-1261/Magazyn
Nr:
2168260538
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
43

Autor:
Marzec Jerzy , Pawłowska Małgorzata
Tytuł:
Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach - wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych = Substitution between Trade and Bank Credit in Polish Companies - Empirical Evidence Based on Panel Data
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [55]-[82]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
Nr:
2168276035
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Zawód komornika w opinii społecznej
Źródło:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 11-27 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271806
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Rozwój zasobów ludzkich - istota, instrumenty, podmioty
Źródło:
Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2012, s. 5-23 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1399/Magazyn
Nr:
2168273744
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Kategoria kapitału i fundamentalne zasady kształtujące rzeczywistość ekonomiczną
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2012, s. 4-38. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[5]/Magazyn
Nr:
2168276737
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Autor:
Tytuł:
Izomorfizm instytucjonalny w strategicznym zarządzaniu instytucjami publicznymi
Źródło:
Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2012, s. 11-37
Sygnatura:
NP-1391/Magazyn
Nr:
2168282625
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Obowiązkowe ubezpieczenia OC komornika sądowego
Źródło:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 185-202
Sygnatura:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271860
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
Znaczenie instytucji otoczenia biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2007-2011
Źródło:
Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA2012, s. 93-115. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1401/Magazyn
Nr:
2168267000
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
50

Autor:
Tytuł:
Propozycja metodyki analizy systemów workflow
Źródło:
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap drugi) / kier. Jacek WOŁOSZYN2012, s. 21-46 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1343/2/Magazyn
Nr:
2168273854
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Wielowymiarowe statystyki rangowe w odpornej analizie wielowymiarowych strumieni danych
Źródło:
Analiza testów porównywania czasu trwania zjawisk / kier. tematu: Andrzej SOKOŁOWSKI2012, s. 42-58
Sygnatura:
NP-1396/Magazyn
Nr:
2168273434
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
52

Autor:
Tytuł:
Different Perspectives of Viewing the IT Enterprises
Źródło:
Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [2] / red. Tomasz MISZTUR, Paweł LULA2012, s. 120-132 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1295/2/Magazyn
Nr:
2168265600
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Charakterystyka spółek giełdowych, w których fundusze inwestycyjne pozostają istotnymi inwestorami oraz badanie Warszawskiej Giełdy Towarowej (WGT) i jej spółki - córki Internetowej Giełdy Rolnej (e-WGT)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
[26] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
115/KRFi/1/2011/S/594
Sygnatura:
NP-1214/Magazyn
Nr:
2168257976
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
54

Tytuł:
Ubezpieczenie elektrowni wiatrowej - innowacje produktowe towarzystw ubezpieczeń wobec wyzwań energetyki odnawialnej
Źródło:
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2012, s. 47[55]-64[72]
Sygnatura:
NP-1383/Magazyn
Nr:
2168269146
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Zasadność stosowania w rachunkowości wyceny opartej na wartości godziwej
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 91-107 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273704
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Eksport jako strategia wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2012, s. [227]-[246] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1344/Magazyn
Nr:
2168257070
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Przesłanki powoływania rad fiskalnych w Unii Europejskiej
Źródło:
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2012, s. 55-65
Sygnatura:
NP-1373/Magazyn
Nr:
2168270000
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Polska sieć metropolii w warunkach globalizacji i regionalizacji gospodarki
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
260 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-231
Nr:
2168252432
doktorat
59

Tytuł:
Perspektywa stworzenia zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej w świetle priorytetu "Bezpieczna Europa"
Źródło:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2012, s. 103-116
Sygnatura:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168282705
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
60

Autor:
Kwak Wioletta
Tytuł:
Strategie marketingowe organizacji non-profit a kreowanie wartości dla interesariuszy
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
279 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-228
Nr:
2168244094
doktorat
61

Tytuł:
Stan zdrowia i poziom wykształcenia jako determinanty aktywności ekonomicznej ludności w starszym wieku w warunkach starzenia się populacji
Źródło:
Przemiany demograficzne w Polsce : uwarunkowania i konsekwencje / kier. zespołu: Jolanta KURKIEWICZ2012, s. 6-36 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1393/Magazyn
Nr:
2168272146
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
62

Autor:
Tytuł:
Wpływ planowanych zmian zawartych w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce
Źródło:
Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2012, s. 161-178
Sygnatura:
NP-1374/Magazyn
Nr:
2168271660
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych
Źródło:
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA2012, s. 62-150
Sygnatura:
NP-1239/Magazyn
Nr:
2168306667
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) - ujęcie teoretyczne
Źródło:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS2012, s. 209-225 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1409/Magazyn
Nr:
2168266940
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Klastry i inicjatywy klastrowe jako zjawisko integracji przedsiębiorstw
Źródło:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI2012, s. 207-231 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1404/Magazyn
Nr:
2168271962
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa źródłem przewagi konkurencyjnej
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw. (etap 1) / kierownik tematu: Jadwiga ADAMCZYK2012, s. 20-27 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1387/1/Magazyn
Nr:
2168267392
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Świadczenie ekosystemów w rachunku produktu krajowego brutto
Źródło:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz2012, s. 27-42 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276589
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
68

Autor:
Tytuł:
Metodyka identyfikacji systemu zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstwa
Źródło:
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA2012, s. 48-61
Sygnatura:
NP-1239/Magazyn
Nr:
2168260394
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
69

Autor:
Tytuł:
Niesprawne państwo źródłem zagrożenia stabilności wzrostu gospodarczego w Polsce
Źródło:
Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2012, s. 5-36 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1425/Magazyn
Nr:
2168275727
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Procesy przemian kształtujace rezultaty i intensywność restrukturyzacji oraz jej wpływ na efektywność mezostruktury gospodarki Polski w latach 1990-2011
Źródło:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2012, s. 94-115
Sygnatura:
NP-1386/Magazyn
Nr:
2168271868
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla europejskiej polityki spójności
Źródło:
Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2012, s. 6-23
Sygnatura:
NP-1412/Magazyn
Nr:
2168274032
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych = Empirical General Equilibrium Model for Heterogeneous Households
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [21]-[40]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
Nr:
2168276009
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
73

Autor:
Tytuł:
Nowe technologie w sektorze usług finansowych
Źródło:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS2012, s. 173-185 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1409/Magazyn
Nr:
2168266936
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Ocena wydolności procesów charakteryzowanych zmiennymi dyskretnymi = Testing Process Capacity for Selected Distributions of Discrete Variables
Źródło:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II / kier. tematu: Józef POCIECHA2012, s. [76-84]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1347/2/Magazyn
Nr:
2168272138
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Dwuwymiarowy rozkład ZIP-CP i jego momenty w analizie zależności miedzy zmiennymi licznikowymi
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [42]-[46] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
Nr:
2168276013
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Wykorzystanie badań neuromarketingowych do oceny stopnia bezpieczeństwa opakowań
Źródło:
Bezpieczeństwo opakowań. Etap 3, Badania świadomości konsumentów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego związanych z opakowaniami / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ ; współpraca: Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Anna Fitrzyk2012, s. 22-42
Sygnatura:
NP-1002/3/Magazyn
Nr:
2168277097
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Analiza ekonomiczno-finansowa jako trzeci wymiar rachunkowości
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2012, s. 161-186. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[5]/Magazyn
Nr:
2168276757
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Kryzys finansowania szkolnictwa wyższego w krajach Unii Europejskiej
Źródło:
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2012, s. 109-120
Sygnatura:
NP-1373/Magazyn
Nr:
2168270292
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
LCA w realizacji polityki ekologicznej państwa
Źródło:
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK2012, s. 22-39 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1420/Magazyn
Nr:
2168273682
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
On the Empirical Importance of Periodicity in the Volatility of Financial Returns - Time Varying GARCH as a Second Order APC(2) Process
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [86]-[107]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275763
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap drugi)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
142 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
6/KI/1/2012/S/006
Sygnatura:
NP-1343/2/Magazyn
Nr:
2168273852
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
82

Autor:
Tytuł:
Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych w latach 1979-2007
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
261 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-207
Nr:
2168226757
doktorat
83

Tytuł:
Social media jako przestrzeń działań marketingowych : istota, kategoryzacja i pomiar
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2012, s. [123]-[137] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1344/Magazyn
Nr:
2168257044
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Ekonomiczne skutki planowania przestrzennego w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle badań ankietowych
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2012, s. 89-158
Sygnatura:
NP-1377/Magazyn
Nr:
2168266368
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
[8], 82 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
30/KU/1/2012/S/030
Sygnatura:
NP-1383/Magazyn
Nr:
2168269114
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
86

Tytuł:
Studium przypadku migracji międzynarodowych i ich wpływu na perspektywy rozwoju państw nisko rozwiniętych na przykładzie Salwadoru
Źródło:
Regulacje społeczne a perspektywy rozwoju państw nisko rozwiniętych (Least Developed Countries - LDC) / kier. Aleksander SURDEJ2012, s. 15-39 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1410/Magazyn
Nr:
2168272490
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Struktura finansowania sektora przedsiębiorstw w Polsce w warunkach kryzysu
Źródło:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz2012, s. 181-193 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276665
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
88

Autor:
Tytuł:
Teoretyczne i metodologiczne aspekty efektywności gospodarowania
Źródło:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2012, s. 7-34
Sygnatura:
NP-1386/Magazyn
Nr:
2168271836
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Wybrane instrumenty ograniczania barier wzrostu gospodarczego oraz rozwoju przedsiębiorstw
Źródło:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz2012, s. 280-318 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276705
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
311 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., summ, Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
28/KRaF/1/2012/S/028
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273692
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
91

Autor:
Stefaniuk Tomasz
Tytuł:
Koncepcja projektowania systemu komunikacji w zespołach wirtualnych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
285 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-236
Nr:
2168252428
doktorat
92

Tytuł:
Kontrowersje wokół charakteru ożywienia po kryzysie finansowym i recesji
Źródło:
Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2012, s. 3-21 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1400/Magazyn
Nr:
2168273492
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Konsolidacja fiskalna w obszarze działań administracji podatkowych
Źródło:
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2012, s. 66-90
Sygnatura:
NP-1373/Magazyn
Nr:
2168270002
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
218 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
34/KENIPI/1/2012/S/034
Sygnatura:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168273674
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
95

Tytuł:
Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
95 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
56/KTŻ/1/2012/S/056
Sygnatura:
NP-800/2/Magazyn
Nr:
2168277117
naukowo-badawcze
96

Autor:
Tytuł:
Przedsiębiorczość osób dojrzałych w Polsce w świetle badań empirycznych
Źródło:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI2012, s. 139-169. - Aneks s. 232-234 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1404/Magazyn
Nr:
2168271896
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
97

Autor:
Tytuł:
Kryzys zadłużenia publicznego a polityka fiskalna w UGW
Źródło:
Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2012, s. 71-85 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1407/Magazyn
Nr:
2168290221
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Znaczenie LCA dla etykietowania środowiskowego
Źródło:
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK2012, s. 53-59 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1420/Magazyn
Nr:
2168273686
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
99

Autor:
Tytuł:
Model systemu implementacji strategii przedsiębiorstwa
Źródło:
Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 104-133 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1261/Magazyn
Nr:
2168327909
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Wykorzystanie metod ELECTRE w podejmowaniu decyzji menedżerskich
Źródło:
Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA2012, s. 343-357
Sygnatura:
NP-1392/Magazyn
Nr:
2168263436
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Organic Complexity : Are Parts Actually Less Than Divided Whole?
Źródło:
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap drugi) / kier. Jacek WOŁOSZYN2012, s. 129-142. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1343/2/Magazyn
Nr:
2168273868
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
102

Autor:
Tytuł:
Ustrojowe problemy podatkowe komorniczej egzekucji z nieruchomościami
Źródło:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 140-145
Sygnatura:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271852
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Ekonomia globalna - kontekst i ewolucja pojęcia
Źródło:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2012, s. 7-11
Sygnatura:
NP-1372/Magazyn
Nr:
2168273514
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
O instytucjonalnych przesłankach trudności w koordynacji polityki monetarnej z polityką fiskalną
Źródło:
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2012, s. 8-21
Sygnatura:
NP-1373/Magazyn
Nr:
2168267306
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Sentiment Analysis of Information Extracted from Social Media
Źródło:
Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [3] / red. Paweł LULA2012, s. 42-69 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1295/3/Magazyn
Nr:
2168272000
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Korzyści i koszty związane z pokryzysową architekturą regulacyjną
Źródło:
Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2012, s. 9-20
Sygnatura:
NP-1374/Magazyn
Nr:
2168271204
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
75 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
166/KS/7/2011/S/645
Sygnatura:
NP-1351/Magazyn
Nr:
2168261198
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
108

Autor:
Tytuł:
Założenia metodyczne badania zarządzania nieruchomościami szkoły
Źródło:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA2012, s. 104-110
Sygnatura:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168273774
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
202 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych częśc.
Program badawczy:
46/KHGiS/1/2012/S/046
Sygnatura:
NP-1413/Magazyn
Nr:
2168246834
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
110

Tytuł:
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
160 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
132/KENiPI/2/2011/S/611
Sygnatura:
NP-1239/Magazyn
Nr:
2168260378
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
111

Tytuł:
Komunikacyjne aspekty przywództwa w organizacjach gospodarczych
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2012, s. 53-62 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1398/Magazyn
Nr:
2168266530
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
112

Autor:
Tytuł:
Wpływ cech e-usług na postrzeganie ich jakości
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2012, s. 1[82]-21[102]. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1344/Magazyn
Nr:
2168257034
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Znaczenie narzędzi komunikacyjnych i informatyczno-analitycznych w funkcjonowaniu systemu informatycznego rachunkowości
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2012, s. 234-246. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[5]/Magazyn
Nr:
2168276783
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Współpraca regionalna krajów azjatyckich w zakresie stabilności rynków finansowych w trakcie ożywienia po kryzysie
Źródło:
Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2012, s. 104-125 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1400/Magazyn
Nr:
2168273500
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Opinie turystów na temat Krakowa i Euro 2012 - wyniki badań własnych
Źródło:
Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2012, s. 129-179
Sygnatura:
NP-1397/Magazyn
Nr:
2168306567
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
129 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
36/KSZiRO/1/2012/S/036
Sygnatura:
NP-1405/Magazyn
Nr:
2168273834
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
117

Tytuł:
ITSM Framework for Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło:
Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [2] / red. Tomasz MISZTUR, Paweł LULA2012, s. 64-83 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1295/2/Magazyn
Nr:
2168265590
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
118

Autor:
Tytuł:
The Chosen Problems of the Statistical Analysis of Process Capability
Źródło:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II / kier. tematu: Józef POCIECHA2012, s. [41-54]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1347/2/Magazyn
Nr:
2168272132
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Międzynarodowy wymiar sprawozdawczości kapitału ludzkiego
Źródło:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu2012, s. 174-198 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273488
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
120

Tytuł:
Dobre Rządzenie - teoretyczny i implementacyjny wymiar polityki stymulowania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
187 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
44/KGiAP/1/2012/S/044
Sygnatura:
NP-1411/Magazyn
Nr:
2168270652
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
121

Tytuł:
Efektywność gospodarowania w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju
Źródło:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2012, s. 35-51
Sygnatura:
NP-1386/Magazyn
Nr:
2168271858
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
122

Autor:
Tytuł:
Dynamiczna analiza struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk w latach 2006-2010
Źródło:
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym / kierownik tematu: Jadwiga STOBIECKA2012, s. 86-123
Sygnatura:
NP-1385/Magazyn
Nr:
2168266612
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Analiza porównawcza zarządzanie nieruchomościami w badanych szkołach
Źródło:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA2012, s. 198-203
Sygnatura:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168273822
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
124

Autor:
Tytuł:
Assessment of Product Design Quality of Leisure Activity Vehicles (LAV)
Źródło:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II / kier. tematu: Józef POCIECHA2012, s. [61-74]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1347/2/Magazyn
Nr:
2168272136
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
125

Tytuł:
Komunikacja w modelach organizacji opartych na wiedzy
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2012, s. 107-119 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1398/Magazyn
Nr:
2168266534
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
126

Autor:
Tytuł:
Konsekwencje kryzysu fiskalnego krajów strefy euro dla przyszłości integracji walutowej w Europie
Źródło:
Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2012, s. 99-112 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1407/Magazyn
Nr:
2168290249
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
127

Tytuł:
Problematyka generacji i zarządzania generacjami w organizacji
Źródło:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu2012, s. 57-72 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273454
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
128

Tytuł:
Możliwości i ograniczenia w rozpatrywaniu reklamacji konsumenckich. Etap 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
40 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
53/KTP/1/2012/S/053
Sygnatura:
NP-1417/1/Magazyn
Nr:
2168277113
naukowo-badawcze
129

Autor:
Tytuł:
Konstytucyjnoprawne aspekty działania samorządu komorniczego
Źródło:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 65-74
Sygnatura:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271812
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
130

Autor:
Tytuł:
Produkty bankowości islamskiej i tradycyjnej, na przykładzie wybranych produktów
Źródło:
Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2012, s. 87-100
Sygnatura:
NP-1374/Magazyn
Nr:
2168271640
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
131

Tytuł:
Zmiana systemu emerytalnego w Polsce na tle reform w Chile i Argentynie
Źródło:
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2012, s. 121-136
Sygnatura:
NP-1373/Magazyn
Nr:
2168270296
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
132

Tytuł:
Analiza zmian kierunków i ocena intensywności przekształceń struktury działalności gospodarczej dużych przedsiębiorstw w latach 1998-2011
Źródło:
Intensywność i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011 / kier. tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2012, s. 86-116
Sygnatura:
NP-1388/Magazyn
Nr:
2168272308
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
133

Tytuł:
Dynamika przepływów eksportowo-importowych dzieł sztuki w Unii Europejskiej - temporalne ujęcie sieciowe
Źródło:
Dynamiczne modele zachowań rynkowych w układach branżowych / kierownik projektu: Adam SAGAN2012, s. 32-61
Sygnatura:
NP-1384/Magazyn
Nr:
2168269672
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
134

Tytuł:
Metodyka oceny kompetencji kadry menedżerskiej
Źródło:
Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA2012, s. 75-104
Sygnatura:
NP-1392/Magazyn
Nr:
2168263412
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
135

Autor:
Tytuł:
Spojrzenie na metody estymacji w modelach regresyjnych przez pryzmat programowania matematycznego = Mathematical Programming Perspective on Estimation Methods for Regression Models
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [121]-[128]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
Nr:
2168276059
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
136

Tytuł:
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [1]-[9]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275731
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
137

Tytuł:
Metoda badania potrzeb informacyjnych kierownictwa w instytucjach sektora publicznego
Źródło:
Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2012, s. 38-55
Sygnatura:
NP-1391/Magazyn
Nr:
2168282629
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
138

Tytuł:
Bezpieczeństwo energetyczne Polski a rozwój odnawialnych form energii w świetle unijnej polityki spójności
Źródło:
Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2012, s. 109-137
Sygnatura:
NP-1412/Magazyn
Nr:
2168274086
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
139

Tytuł:
Nowa światowa architektura finansowa po globalnym kryzysie i pierwszych oznakach ożywienia
Źródło:
Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2012, s. 22-44 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1400/Magazyn
Nr:
2168273494
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
140

Tytuł:
Utrzymanie zewnętrznej równowagi makroekonomicznej w fazie ożywienia gospodarczego po kryzysie lat 2008-2009 : analiza zagrożeń w krajach na średnim poziomie rozwoju
Źródło:
Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2012, s. 45-79 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1400/Magazyn
Nr:
2168273496
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
141

Tytuł:
Finansowe i przestrzenno-krajobrazowe skutki użytkowania terenu w miastach
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2012, s. 23-68
Sygnatura:
NP-1377/Magazyn
Nr:
2168266360
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
142

Tytuł:
Zarządzanie talentami w organizacjach opartych na wiedzy
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2012, s. 5-22 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1398/Magazyn
Nr:
2168266522
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
143

Autor:
Tytuł:
Fundusze europejskie i zasady ich wykorzystania
Źródło:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz2012, s. 158-180 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276623
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
144

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie controllingu personalnego w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność w strategii przedsiębiorstw. (etap 1) / kierownik tematu: Jadwiga ADAMCZYK2012, s. 46-58 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1387/1/Magazyn
Nr:
2168267400
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
145

Autor:
Tytuł:
Próby międzynarodowych porównań cen energii elektrycznej i cen usług wod-kan w kontekście form dystrybucji tych usług
Źródło:
Regulacje cen usług świadczonych w warunkach monopoli naturalnych - Polska na tle rozwiązań innych krajów europejskich / red. Krzysztof BERBEKA2012, s. 59-67
Sygnatura:
NP-1379/Magazyn
Nr:
2168273584
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
146

Tytuł:
Kierunki rozwoju metodologii zarządzania strategicznego
Źródło:
Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 5-29 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1433/Magazyn
Nr:
2168289107
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
147

Tytuł:
Mega imprezy i ich znaczenie
Źródło:
Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2012, s. 7-32
Sygnatura:
NP-1397/Magazyn
Nr:
2168306551
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
148

Tytuł:
Nowe nośniki witamin i mikroelementów do wzbogacania żywności
Źródło:
Fizykochemiczne przemiany lipidów / kier. projektu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA2012, s. 59-68 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1424/Magazyn
Nr:
2168273666
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
149

Autor:
Tytuł:
Handel międzynarodowy usługami opartymi na wiedzy