Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Typ publikacji: Prace niepublikowane od roku: 2011 do roku: 2011
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 411.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Tytuł:
Analiza źródeł finansowania przedsiębiorstw przemysłu metalowego - struktura długu
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2011, s. 183-206
Sygnatura:
NP-1341/Magazyn
Nr:
2168260638
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Funkcjonowanie rynków pracy w aspekcie koncepcji zrównoważonego rozwoju
Źródło:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH2011, s. 1[106]-35[140] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265130
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle Unii Europejskiej w oparciu o piąty raport KE na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 158-183. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261240
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Auschwitz-Birkenau - miejsce martyrologii wielu narodów : (obiekt UNESCO)
Źródło:
Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau) / kier. tematu: Józef SALA, Jadwiga BERBEKA2011, s. 67-106
Sygnatura:
NP-1352/Magazyn
Nr:
2168306475
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Proces starzenia się społeczeństwa w Polsce
Źródło:
Starzejące się społeczeństwo / kier. Bogumiła SZOPA2011, s. 28-61 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1065/Magazyn
Nr:
2168260738
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów
Źródło:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2011, s. 199-230 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256872
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Aspekt podmiotowy i strukturalny w zarządzaniu kryzysowym w przedsiębiorstwie
Źródło:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 116-134
Sygnatura:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255172
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Globalna strategia rozwoju zrównoważonego i trwałego
Źródło:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH2011, s. 1(4)-15(19) - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265044
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Diagnoza rozwoju rynku usług zarządzania nieruchomościami w Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
268 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-198
Nr:
2168224482
doktorat
10

Tytuł:
Alternatywne źródła finansowania działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2011, s. 105-122
Sygnatura:
NP-1341/Magazyn
Nr:
2168260628
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki wynikające z podziału terytorialnego Polski na regiony
Źródło:
Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki Polski / kier. Michał Gabriel WOŹNIAK2011, s. 82-105 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1054/Magazyn
Nr:
2168262412
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Kryzys finansowy a zmiany instytucjonalne na rynkach nieruchomości w krajach Azji Południowo-Wschodniej
Źródło:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2011, s. 38-63 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256860
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Analiza zmian jakościowych tłuszczów jadalnych. Etap 1
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
26 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
127/KChO/2/2011/S/606
Sygnatura:
NP-1053/1/Magazyn
Nr:
2168273298
naukowo-badawcze
14

Autor:
Lukač Duško
Tytuł:
The Relevance of Cultural Factors for Decisions-Making Behaviour : the Case of Cultural Impact on FDI Decisions in Germany and Poland = Znaczenie czynników kulturowych dla zachowań towarzyszących podejmowaniu decyzji : przykłady wpływu kultury na decyzje BIZ w Niemczech i Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Cracow: , 2011
Opis fizyczny:
373 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-196
Nr:
2168272174
doktorat
15

Tytuł:
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
145 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
107/KF/2/2011/S/586
Sygnatura:
NP-1161/Magazyn
Nr:
2168257934
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
16

Autor:
Tytuł:
Szkolenia pracowników w warunkach globalizacji
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2011, s. 95-124 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1354/Magazyn
Nr:
2168264540
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Teoria a współczesna praktyka integracji regionalnej krajów rozwijających się na przykładzie Afryki
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 229-248. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261282
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Efektywność funkcjonowania zespołów sportowych na przykładzie polskich klubów piłkarskich
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
224 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-197
Nr:
2168224486
doktorat
19

Tytuł:
Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej = Empirical General Equilibrium Models : Numerical Issues of the Bayesian Estimation
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[161]-23[183]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/3/[2]/Magazyn
Nr:
2168262964
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Podejście sieciowe w koncepcji organizacji uczącej się
Źródło:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 61-99
Sygnatura:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255164
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Systemy zarządzania jakością
Źródło:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 136-163
Sygnatura:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255174
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Autor:
Figurski Artur
Tytuł:
Syntetyczne mierniki permutacyjne jako narzędzie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
194 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-199
Nr:
2168224472
doktorat
23

Tytuł:
Kryzys gospodarczy a równowaga płatnicza wybranych krajów
Źródło:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2011, s. 177-210 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1359/Magazyn
Nr:
2168260112
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Stan i perspektywy polskiego przemysłu paliwowo-energetycznego
Źródło:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH2011, s. 1[162]-20[182] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265134
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Analiza porównawcza wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w wybranych krajach europejskich
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA2011, s. 41-50 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/1/Magazyn
Nr:
2168265082
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Autor:
Tytuł:
Metoda badawcza ekonomii w ujęciu Edwarda Taylora
Źródło:
Rozwój polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego - aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA2011, s. 17-29. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1336/Magazyn
Nr:
2168251822
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Turystyczny produkt kulturowy szansą rozwoju kraju i regionów : diagnoza stanu i perspektywa drugiej dekady XXI wieku
Źródło:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2011, s. 78-91
Sygnatura:
NP-1194/Magazyn
Nr:
2168257992
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Praca oparta na wiedzy
Źródło:
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2011, s. 32-52 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1353/Magazyn
Nr:
2168257964
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Ekologiczne i towaroznawcze aspekty solarnych źródeł energii. Cz. 3, Konwersja fotowoltaiczna
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
47 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
17/KMiAI/1/2010/S/530
Sygnatura:
NP-1234/3/Magazyn
Nr:
2168280269
naukowo-badawcze
30

Tytuł:
Obszary chronione - bariery czy stymulanty dotychczasowego i przyszłego rozwoju lokalnego?
Źródło:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2011, s. 102-112
Sygnatura:
NP-1194/Magazyn
Nr:
2168257996
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Polityka ekologiczna w warunkach kryzysu finansowego
Źródło:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI2011, s. 91-106 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260586
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej
Źródło:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI2011, s. 107-117 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260590
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Teoretyczne koncepcje władania korporacyjnego
Źródło:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 224-248
Sygnatura:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255378
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny = Empirical General Equilibrium Models : Households and Final Producer
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 109[1]-128[20]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/3/[2]/Magazyn
Nr:
2168262754
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Bayesian Analysis of Weak Form Reduced Rank Structure in VEC Models
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[103]-15[117]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/3/[2]/Magazyn
Nr:
2168262946
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Badanie wiarygodności zapisów księgowych modyfikowanymi metodami MUS
Źródło:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego / kier. tematu: Józef POCIECHA2011, s. 1[12]-9[20] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1347/Magazyn
Nr:
2168261486
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Autor:
Brzozowski Jan , Majone Giandomenico , Valle Valeria Marina , Ulbrych Marta
Tytuł:
Globalizacja a regionalizacja : zasady, mechanizmy i procesy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
113 s.: il.; 30 cm
Program badawczy:
141/KSE/1/2011/S/620
Sygnatura:
NP-1426/Magazyn
Nr:
2168273200
naukowo-badawcze
38

Autor:
Tytuł:
Unijna pomoc publiczna w Polsce w latach 2006-2010
Źródło:
Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA2011, s. 1[157]-20[176] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1232/Magazyn
Nr:
2168302723
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Przedsiębiorstwo w warunkach globalnego otoczenia
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2011, s. 5-25 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1354/Magazyn
Nr:
2168264532
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Wykorzystanie modelu SVECM do badania zależności pomiędzy cenami surowców a cenami stali na rynku europejskim w latach 2003-2010
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna MALINA2011, s. 1[43]-21[63] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1116/2/Magazyn
Nr:
2168262974
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Autor:
Tytuł:
Analiza porównawcza wzrostu gospodarczego i sytuacji makroekonomicznej w Polsce i krajach ościennych w okresie 20 lat przemian strukturalnych
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna MALINA2011, s. 1[10]-15[24] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1116/2/Magazyn
Nr:
2168262958
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów wobec przewidywanych zmian uwarunkowań globalnych
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 154-173
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261292
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Strategia inwestycyjna ograniczająca liczbę akcji w portfelu w odniesieniu do krzywej Markowitza
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA2011, s. 88-111 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/1/Magazyn
Nr:
2168265094
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Procesy integrowania systemów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach. [2]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
23 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
124/KZJ/2/2011/S/603
Sygnatura:
NP-1026/[2]/Magazyn
Nr:
2168260528
naukowo-badawcze
45

Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe w polityce samorządu terytorialnego : przykład Małopolski
Źródło:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Dominika HOŁUJ, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI2011, s. 14-67
Sygnatura:
NP-853/2/Magazyn
Nr:
2168246560
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Autor:
Tytuł:
Opłata jako prawnofinansowy instrument gospodarowania odpadami
Źródło:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI2011, s. 97-119
Sygnatura:
NP-1335/Magazyn
Nr:
2168262388
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w okresie kryzysu
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2011, s. 45-67
Sygnatura:
NP-1341/Magazyn
Nr:
2168260510
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Badanie wydolności procesów dla wybranych rozkładów dyskretnych zmiennych diagnostycznych
Źródło:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego / kier. tematu: Józef POCIECHA2011, s. 1[30]-7[36]. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1347/Magazyn
Nr:
2168261490
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Ocena kondycji banków EŚW
Źródło:
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2011, s. 136-143
Sygnatura:
NP-1161/Magazyn
Nr:
2168257950
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
50

Autor:
Tytuł:
Zadowolenie a lojalność konsumenta w obszarze usług uzdrowiskowych - zastosowanie regresji logistycznej
Źródło:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN2011, s. 155-171
Sygnatura:
NP-1339/Magazyn
Nr:
2168260356
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Działania deregulujące rynek pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej - stosowanie wybranych elastycznych form zatrudnienia
Źródło:
Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA2011, s. 1[106]-30[135] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1232/Magazyn
Nr:
2168302719
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
263 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Program badawczy:
140/KHZ/1/2011/S/619
Sygnatura:
NP-1359/Magazyn
Nr:
2168260074
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
53

Autor:
Tytuł:
Bayesian Optimal Portfolio Selection in the MSF-SBEKK Model = Bayesowska optymalizacja portfela w modelu MSF-SBEKK
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[39]-13[51]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262662
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
176 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
158/KMOiZ/2/2011/S/637
Sygnatura:
NP-1345/Magazyn
Nr:
2168258410
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
55

Tytuł:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
210 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
139/KEIG/1/2011/S/618
Sygnatura:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258012
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
56

Tytuł:
Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego - kierunki zmian
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA2011, s. 183-200 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168264960
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Zastosowanie dynamicznych modeli regresyjnych w analizie wpływu indeksu WIG20 na zmienność implikowaną
Źródło:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN2011, s. 140-154
Sygnatura:
NP-1339/Magazyn
Nr:
2168260354
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Bezpieczeństwo użytkowania wyrobów przemysłowych. Etap 3
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
62 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
117/KTP/1/2011/S/596
Sygnatura:
NP-1300/3/Magazyn
Nr:
2168256882
naukowo-badawcze
59

Tytuł:
Ocena lizbońskiej reformy unijnych instytucji w perspektywie traktatowego postulatu wzmocnienia demokratycznego charakteru UE
Źródło:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2011, s. 36-61 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258016
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Analiza efektywności polityki fiskalnej w Polsce w latach 2001-2010
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 56-68
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261284
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Wkład ekonomistów polskich do rozwoju nauki ekonomii w okresie międzywojennym
Źródło:
Rozwój polskiej myśli ekonomicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego - aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Aleksandra LITYŃSKA2011, s. 5-16. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1336/Magazyn
Nr:
2168251820
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
62

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie talentami w firmach globalnych
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2011, s. 125-149 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1354/Magazyn
Nr:
2168264542
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju oraz system certyfikacji i kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce
Źródło:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK2011, s. 52-71
Sygnatura:
NP-1182/Magazyn
Nr:
2168261812
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
75 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
108/KF/3/2011/S/587
Sygnatura:
NP-1182/Magazyn
Nr:
2168261802
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
65

Tytuł:
Globalizacja i związane z nią wyzwania w zarządzaniu
Źródło:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 363-375
Sygnatura:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255448
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
W poszukiwaniu modelu finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
347 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-182
Nr:
53237
doktorat
67

Tytuł:
Performance management jako współczesna koncepcja zarządzania wynikami : istota, ewolucja, metodyczne aspekty wdrażania koncepcji
Źródło:
Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2011, s. 7-35
Sygnatura:
NP-1345/Magazyn
Nr:
2168258414
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Zasady tworzenia i efekty funkcjonowania struktur klastrowych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Źródło:
Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA2011, s. 1[208]-48[255] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1232/Magazyn
Nr:
2168302727
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Dotychczasowe i przewidywane przemiany potencjału demograficznego miast
Źródło:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2011, s. 39-51
Sygnatura:
NP-1194/Magazyn
Nr:
2168257986
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
70

Autor:
Tytuł:
Antropologia filozoficzna w ujęciu historycznym (uwagi dotyczące przedmiotu i metody)
Źródło:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK2011, s. 4-23
Sygnatura:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261740
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Własność wspólna w teorii noblistki Elinor Ostrom
Źródło:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI2011, s. 50-60 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260578
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Motywy, zachowania i opinie odwiedzających Muzeum Auschwitz-Birkenau w 2010 roku : (w oparciu o wyniki badań własnych)
Źródło:
Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau) / kier. tematu: Józef SALA, Jadwiga BERBEKA2011, s. 140-202
Sygnatura:
NP-1352/Magazyn
Nr:
2168306479
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Struktura finansowania przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2011, s. 149-182
Sygnatura:
NP-1341/Magazyn
Nr:
2168260636
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Autor:
Tytuł:
Modelowanie rozmyte szeregów czasowych
Źródło:
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych / kier. Jacek WOŁOSZYN2011, s. 70-94
Sygnatura:
NP-1343/Magazyn
Nr:
2168262576
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[57]-46[102]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/3/[2]/Magazyn
Nr:
2168262942
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Równość kobiet i mężczyzn po Traktacie z Lizbony
Źródło:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2011, s. 169-188 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258026
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Odpady medyczne
Źródło:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI2011, s. 81-96 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1335/Magazyn
Nr:
2168262386
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Model formułowania opcji strategicznych w przedsiębiorstwie
Źródło:
Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego / Kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2011, s. 44-63 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-885/Magazyn
Nr:
2168325283
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
79

Autor:
Tytuł:
Dylematy planowania przestrzennego w Polsce : aktualne problemy oraz rekomendacje do zmian w systemie regulacji prawnych
Źródło:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2011, s. 92-101
Sygnatura:
NP-1194/Magazyn
Nr:
2168257994
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
320 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
154/KEiOP/2/2011/S/633
Sygnatura:
NP-1341/Magazyn
Nr:
2168260430
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
81

Tytuł:
Nowy wymiar zachowań organizacyjnych
Źródło:
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2011, s. 6-31 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1353/Magazyn
Nr:
2168257962
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Ocena otoczenia biznesowego małych i średnich przedsiębiorstw po wejściu Polski do Unii Europejskiej
Źródło:
Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA2011, s. 1[177]-31[207] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1232/Magazyn
Nr:
2168302725
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Wpływ tendencji demograficznych na procesy rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 69-134
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261288
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Przyszłość wydatków na Wspólną Politykę Rolną
Źródło:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK2011, s. 37-51
Sygnatura:
NP-1182/Magazyn
Nr:
2168261810
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Rola kultury w tworzeniu spójnego systemu zarządzania rozwojem organizacji
Źródło:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA2011, s. 92-114
Sygnatura:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260654
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Zaufanie w kanałach dystrybucji - analiza ścieżkowa
Źródło:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN2011, s. 68-81
Sygnatura:
NP-1339/Magazyn
Nr:
2168260268
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
87

Autor:
Tytuł:
Perspektywy rozwoju miast średniej wielkości w Polsce w kontekście integracji europejskiej
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 210-228. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261274
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Students Consulting Associations - "Ad Meritum" Experience
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 47-54. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271630
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
192 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
153/KEiBO/1/2011/S/632
Sygnatura:
NP-1282/3/[2]/Magazyn
Nr:
2168262734
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
90

Tytuł:
Koncepcja zintegrowanych strategii dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze globalnym
Źródło:
Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego / Kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2011, s. 107-125 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-885/Magazyn
Nr:
2168325295
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Implementacja strategii organizacji w podejściu organicznym
Źródło:
Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego / Kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2011, s. 87-106 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-885/Magazyn
Nr:
2168325293
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych. Cz. 5
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
30 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
163/KS/4/2011/S/642
Sygnatura:
NP-1141/5/Magazyn
Nr:
2168266984
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
93

Tytuł:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
83 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
149/KFiL/3/2011/S/628
Sygnatura:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261738
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
94

Tytuł:
Ochrona danych w systemie informatycznym rachunkowości
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI2011, s. 123-139 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[4]/Magazyn
Nr:
2168270834
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
[302] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
Program badawczy:
130/KMie/1/2011/S/609
Sygnatura:
NP-1232/Magazyn
Nr:
2168302709
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
96

Tytuł:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 9
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
41 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
126/KChO/1/2011/S/605
Sygnatura:
NP-882/9/Magazyn
Nr:
2168228564
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
97

Tytuł:
Krajowa i wspólnotowa polityka wspierania inwestycji
Źródło:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI2011, s. 192-210 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260596
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Pobyt za granicą
Źródło:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 57-112
Sygnatura:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265084
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
99

Autor:
Tytuł:
Determinanty informacji generowanej przez system rachunkowości jednostki
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI2011, s. 105-122 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[4]/Magazyn
Nr:
2168270832
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Polityka ochrony zdrowia
Źródło:
Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych / kier. Jerzy HAUSNER2011, s. 216-241 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1331/Magazyn
Nr:
2168260700
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Dyfuzja innowacji jako źródło wyzwań i zagrożeń dla polskiej gospodarki
Źródło:
Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki Polski / kier. Michał Gabriel WOŹNIAK2011, s. 59-81 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1054/Magazyn
Nr:
2168262410
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Właściwości cieplne i dyfuzyjne skór materiałów skóropodobnych i tekstylnych. Etap 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
61 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
118/KTP/2/2011/S/597
Sygnatura:
NP-1031/2/Magazyn
Nr:
2168256880
naukowo-badawcze
103

Tytuł:
ECM jako koncepcja zarządzania informacjami
Źródło:
Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2011, s. 75-90
Sygnatura:
NP-1345/Magazyn
Nr:
2168258434
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Ocena finansowa wybranych sektorów gospodarki narodowej w Polsce
Źródło:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI2011, s. 167-191 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260594
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
105

Autor:
Tytuł:
New Directions of Business Statistics in Finance and Auditing
Źródło:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego / kier. tematu: Józef POCIECHA2011, s. [7]-[11]. - Summ.
Sygnatura:
NP-1347/Magazyn
Nr:
2168261360
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Diagnoza rzetelności modeli strukturalnych postrzeganej jakości usług
Źródło:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN2011, s. 82-98
Sygnatura:
NP-1339/Magazyn
Nr:
2168260270
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Rola instytucji w przemianach społeczno-ekonomicznych w kierunku gospodarki opartej na zrównoważonych rozwoju
Źródło:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH2011, s. 1[49]-18[66] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265104
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Perspektywy rozwoju dużych miast Polski jako węzłów europejskiej sieci metropolii
Źródło:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 184-209. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261270
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
Przesłanki i założenia koncepcji competency-based performance management
Źródło:
Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2011, s. 36-52
Sygnatura:
NP-1345/Magazyn
Nr:
2168258430
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Wyzwania w zakresie innowacyjności strategicznych sektorów polskiej gospodarki a ich konkurencyjność do 2020 roku
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 174-192
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261294
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
111

Autor:
Tytuł:
Polski rynek usług edukacyjnych w świetle regulacji Unii Europejskiej
Źródło:
Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA2011, s. 1[54]-52[105] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1232/Magazyn
Nr:
2168302717
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
112

Tytuł:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
209 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
153/KEiBO/1/2011/S/632
Sygnatura:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262648
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
113

Tytuł:
Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011
Opis fizyczny:
261 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
142/KGiAP/1/2011/S/621
Sygnatura:
NP-1331/Magazyn
Nr:
2168260660
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
114

Tytuł:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
111 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
111/KM/1/2011/S/590
Sygnatura:
NP-1196/1/Magazyn
Nr:
2168265070
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
115

Tytuł:
Problemy wykorzystania galicyjskiego dziedzictwa kulturowego w rozwoju zrównoważonym Polski południowo-wschodniej
Źródło:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Dominika HOŁUJ, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI2011, s. 95-164 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-853/2/Magazyn
Nr:
2168246594
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Efektywność misji zagranicznych
Źródło:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 154-173
Sygnatura:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265110
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
Analiza i projektowanie polityk publicznych
Źródło:
Dobre rządzenie - teoretyczne i metodologiczne aspekty analizy i implementacii polityk publicznych / kier. Jerzy HAUSNER2011, s. 47-70 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1331/Magazyn
Nr:
2168260674
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Organizacja radiowa w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania
Źródło:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 336-361
Sygnatura:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255446
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Kierunki reform w systemie finansów publicznych a akcesja Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 36-55
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261277
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
120

Autor:
Tytuł:
Nowe modele wzrostu gospodarczego a paradygmat zrównoważonego rozwoju
Źródło:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH2011, s. 1[19]-13[30] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265096
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Wyzwania cywilizacyjne rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Źródło:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI2011, s. 10-26 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260574
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Związek małżeński i związek partnerski w aspekcie wybranych uprawnień i obowiązków podatkowych
Źródło:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kier. Bogusława GNELA2011, s. 29-39
Sygnatura:
NP-1205/Magazyn
Nr:
2168260542
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Ewolucja polityki Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych w okresie 2003-2010
Źródło:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2011, s. 117-137
Sygnatura:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258022
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
124

Tytuł:
Determinanty implementacji masowej indywidualizacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Źródło:
Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2011, s. 147-167
Sygnatura:
NP-1345/Magazyn
Nr:
2168258448
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
125

Autor:
Tytuł:
Modele wskaźnikowe rynku kapitałowego
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA2011, s. 9-17 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/1/Magazyn
Nr:
2168265080
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
126

Tytuł:
Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy
Źródło:
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2011, s. 82-114 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1353/Magazyn
Nr:
2168257968
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
127

Tytuł:
Wpływ instytucji międzynarodowych oraz środowisk zawodowych na konwergencję sprawozdawczości i rewizji finansowej
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA2011, s. 36-55 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168262844
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
128

Tytuł:
Izolacja i oczyszczanie lecytyny jajecznej
Źródło:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 9 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR2011, s. 13-21 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-882/9/Magazyn
Nr:
2168228570
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
129

Autor:
Ząbek Janusz
Tytuł:
Badania satysfakcji klientów organizacji usługowej zarządzanej projakościowo
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
210 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-194
Nr:
2168221640
doktorat
130

Tytuł:
Ja, To, Ty i wspólnota w filozofii Bubera
Źródło:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK2011, s. 50-59
Sygnatura:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261746
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
131

Tytuł:
Ochrona konsumenta usług bankowych : nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim
Źródło:
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2011, s. 113-135
Sygnatura:
NP-1161/Magazyn
Nr:
2168257948
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
132

Tytuł:
Wpływ obecnego kryzysu finansowego na nierówności dochodowe w krajach Ameryki Łacińskiej
Źródło:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2011, s. 117-139 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256866
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
133

Tytuł:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011
Opis fizyczny:
151 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
134/KSZiRO/1/2011/S/613
Sygnatura:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260634
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
134

Tytuł:
On Periodic Orbits of Dynamical Systems
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA2011, s. 66-87 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/1/Magazyn
Nr:
2168265088
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
135

Tytuł:
Procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2011, s. 236-261
Sygnatura:
NP-1341/Magazyn
Nr:
2168260642
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
136

Tytuł:
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
168 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
170/KZO/1/2011/S/649
Sygnatura:
NP-1353/Magazyn
Nr:
2168257960
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
137

Tytuł:
Aktywizacja osób w wieku 50+ na rynku pracy
Źródło:
Starzejące się społeczeństwo / kier. Bogumiła SZOPA2011, s. 62-93 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1065/Magazyn
Nr:
2168260740
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
138

Tytuł:
Inferiority and Superiority of Theory and Practice in Managerial Education
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 91-98 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271638
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
139

Tytuł:
Rola międzynarodowego systemu walutowego w kształtowaniu zewnętrznej równowagi makroekonomicznej a obecny kryzys
Źródło:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2011, s. 140-176 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256868
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
140

Autor:
Tytuł:
Analiza efektywności polskiego sektora bankowego po kryzysie finansowym 2008 r.
Źródło:
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2011, s. 78-99
Sygnatura:
NP-1161/Magazyn
Nr:
2168257944
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
141

Tytuł:
The Systems Approach to CSR
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 69-77. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271634
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
142

Tytuł:
Efekty przekształceń strukturalno-własnościowych przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
302 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-204
Nr:
2168224490
doktorat
143

Tytuł:
Warunki skuteczności osobowości proaktywnej
Źródło:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK2011, s. 74-93 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261580
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
144

Tytuł:
Zmiany systemów wynagrodzeń w bankach
Źródło:
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2011, s. 100-112
Sygnatura:
NP-1161/Magazyn
Nr:
2168257946
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
145

Tytuł:
Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne polskiej gospodarki wynikające z europejskiej polityki spójności społeczno-ekonomicznej
Źródło:
Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki Polski / kier. Michał Gabriel WOŹNIAK2011, s. 6-41 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1054/Magazyn
Nr:
2168262404
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
146

Autor:
Tytuł:
Zmiany instytucjonalne na rynkach finansowych w reakcji na obecny kryzys i ich skutki dla długookresowego wzrostu gospodarczego
Źródło:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obe