Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Typ publikacji: Prace niepublikowane od roku: 2010 do roku: 2010
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 456.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Tytuł:
Demograficzny kontekst starzenia się ludności
Źródło:
Porównawcza analiza sytuacji demograficzno-społecznej ludzi starszych w Polsce na tle krajów europejskich / kierownik: Jolanta KURKIEWICZ2010, s. 4-29
Sygnatura:
NP-1291/Magazyn
Nr:
2168233930
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Zmiany w zakresie źródeł finansowania działalności
Źródło:
Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2010, s. 85-101
Program badawczy:
66/KPiL/3/2010/S/564
Sygnatura:
NP-900/Magazyn
Nr:
2168326057
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2010, s. 201-217
Sygnatura:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230910
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2010
Opis fizyczny:
154 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
79/KSoc/1/2010/S/577
Sygnatura:
NP-1218/3/Magazyn
Nr:
2168282881
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
5

Tytuł:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian
Kierownik tematu:
Kierownik zespołu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
82 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
33/KS/1/2010/S/546
Sygnatura:
NP-1113/Magazyn
Nr:
2168282451
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
6

Tytuł:
Unijne przepisy antydyskryminacyjne po Traktacie Lizbońskim
Źródło:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2010, s. 259-278 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-797/Magazyn
Nr:
2168282735
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Innowacyjność jako główny instrument realizacji celów europejskich strategii rozwoju
Źródło:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK2010, s. 6-27
Sygnatura:
NP-1356/Magazyn
Nr:
2168260742
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe Nowej Huty : szansa czy balast dla dzielnicy?
Źródło:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynnik rozwoju. Etap 1 / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI2010, s. 156-210
Sygnatura:
NP-853/1/Magazyn
Nr:
2168246552
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC2010, s. 43-62 - Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326265
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Autor:
Cyrek Magdalena
Tytuł:
Rozwój sektora usług w Polsce determinantą tworzenia miejsc pracy i gospodarki opartej na wiedzy
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
309 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-163
Nr:
51674
doktorat
11

Autor:
Tytuł:
Analiza wrażliwości w ramach modelu CCR
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 1[179]-11[189] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251532
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Dyrektywa usługowa - przesłanki tworzenia wspólnego rynku usług Unii Europejskiej
Źródło:
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2010, s. [1-24] - Bibliogr.
Program badawczy:
29/KMark/1/210/S/542
Sygnatura:
NP-1097/Magazyn
Nr:
2168326721
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Benchmarking personalny w zarządzaniu zmianą w koncernie międzynarodowym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
368 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-166
Nr:
52062
doktorat
14

Tytuł:
Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego = Planning Instruments of Managing the Regional Development on the Example of the Małopolska Region
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
327 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-160
Nr:
51661
doktorat
15

Tytuł:
Aproksymacja zbioru możliwości inwestycyjnych w oparciu o relację częściowego porządku
Źródło:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA2010, s. 119-140 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1226/3/Magazyn
Nr:
2168277533
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Autor:
Nawalany Kinga , Kępczyński Mariusz , Kumorek Marta , Nowakowska Maria , Rusin Aleksandra , Filipczak Piotr , Krawczyk Zdzisław
Tytuł:
Ocena aktywności biologicznej nowej generacji nanostrukturalnych fotouczulaczy polimerowych w terapii fotodynamicznej PDT
Źródło:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 8 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR2010, s. 22-31 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-882/8/Magazyn
Nr:
2168228638
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
96 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
82/KFil/1/2010/S/580
Sygnatura:
NP-888/Magazyn
Nr:
2168325559
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
18

Tytuł:
Konsekwencje światowego kryzysu ekonomicznego dla rozwoju integracji Unii Europejskiej
Źródło:
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI2010, s. 12-34 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-774/Magazyn
Nr:
2168284635
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Właściwości cieplne i dyfuzyjne skór materiałów skóropodobnych i tekstylnych. Etap 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
37, 11, 30 k.: il.; 30 cm + 2 załączniki
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
15/KTP/2/2010/S/528
Sygnatura:
NP-1031/1/Magazyn
Nr:
2168256876
naukowo-badawcze
20

Tytuł:
Instrumenty fiskalne w ochronie środowiska w Polsce w okresie osłabienia wzrostu gospodarczego
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC2010, s. 77-93 - Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326269
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Człowiek we wnętrzu metafor
Źródło:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. tematu: Leszek KUSAK2010, s. 57-71
Program badawczy:
82/KFil/1/2010/S/580
Sygnatura:
NP-888/Magazyn
Nr:
2168325577
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Regionalna integracja gospodarcza w warunkach zakłóceń w gospodarce światowej (dekoniunktury gospodarczej)
Źródło:
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI2010, s. 144-164 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-774/Magazyn
Nr:
2168284681
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Technologie informacyjne w kształtowaniu relacji przedsiębiorstwa handlowego z klientem
Źródło:
Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK2010, s. 119-157 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1096/Magazyn
Nr:
2168245274
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami biurowymi
Źródło:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2010, s. 60-92
Sygnatura:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168306233
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce : założenia i wyniki = Disequilibrium in the Poland's Loan Market : Assumptions and Results
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 1[167]-11[177]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251530
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Autor:
Tytuł:
Modele biznesu badanych polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego
Źródło:
Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2010, s. 116-128
Program badawczy:
66/KPiL/3/2010/S/564
Sygnatura:
NP-900/Magazyn
Nr:
2168326061
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Oczekiwania badanych przedsiębiorstw w odniesieniu do działań regulacyjnych i pomocowych
Źródło:
Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2010, s. 181-196
Program badawczy:
66/KPiL/3/2010/S/564
Sygnatura:
NP-900/Magazyn
Nr:
2168326069
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Organizational Flexibility as a Challenge of Contemporary Management
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe w świetle transformacji społeczno-gospodarczych / kierownik projektu: Janusz TECZKE2010, s. 44-57. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-757/Magazyn
Nr:
2168284401
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Źródła zachowań założonych w modelach systemów ekonomicznych
Źródło:
Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów informacyjnych / kierownik: Paweł LULA2010, s. 83-92 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1174/Magazyn
Nr:
2168296401
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie narzędzi informatycznych do adaptacji i optymalizacji treści
Źródło:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2010, s. 44-53
Sygnatura:
NP-1248/3/Magazyn
Nr:
2168266492
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
346 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
45/KRaF/2/2010/S/558
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303301
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
32

Autor:
Tytuł:
Instytucjonalne rozwiązania problemów społecznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa na przykładzie wybranych organizacji trzeciego sektora funkcjonujących w Krakowie
Źródło:
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań / [kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA]2010, s. 114-130 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1218/3/Magazyn
Nr:
2168282953
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Autor:
Harańczyk Anna , Kubejko-Polańska Ewa
Tytuł:
Przemiany społeczno-gospodarcze w miastach monofunkcyjnych Regionu Wschodniego
Źródło:
Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA2010, s. 72-154
Sygnatura:
NP-926/Magazyn
Nr:
2168267674
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Autor:
Tytuł:
Polityka monetarna w dobie kryzysu gospodarczego - wybrane aspekty oddziaływania
Źródło:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza / kierownik projektu: Zofia DACH2010, s. 118-140
Sygnatura:
NP-743/Magazyn
Nr:
2168282125
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Wykorzystanie planów finansowych w badaniu sprawozdań finansowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
304 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-147
Nr:
51663
doktorat
36

Tytuł:
Sytuacja społeczno-ekonomiczna ludzi starszych
Źródło:
Porównawcza analiza sytuacji demograficzno-społecznej ludzi starszych w Polsce na tle krajów europejskich / kierownik: Jolanta KURKIEWICZ2010, s. 30-50
Sygnatura:
NP-1291/Magazyn
Nr:
2168233932
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Traktat Lizboński a mechanizmy działania w sytuacjach kryzysowych
Źródło:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2010, s. 120-233 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-797/Magazyn
Nr:
2168282731
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
O naturze trudności Francji i Polski w równoważeniu finansów publicznych
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 38-58 - Bibliogr.
Program badawczy:
39/KF/1/2010/S/552
Sygnatura:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326313
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Bankruptcy Prediction vs Business Cycle
Źródło:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian / kier. tematu: Józef POCIECHA2010, s. 1[78]-19[97]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1292/2/Magazyn
Nr:
2168249166
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Autor:
Tytuł:
Euroregion jako podmiot otoczenia działań marketingowych polskich przedsiębiorstw na rynku UE
Źródło:
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2010, s. [1-18] - Bibliogr.
Program badawczy:
29/KMark/1/210/S/542
Sygnatura:
NP-1097/Magazyn
Nr:
2168326703
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Autor:
Tytuł:
Własności i zastosowanie estymatorów miar efektywności technicznej Farrella
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 175[155]-194[166] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251528
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Obszary współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi dostawcami kraju goszczącego
Źródło:
Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA2010, s. 61-76 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1355/Magazyn
Nr:
2168314805
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Uwarunkowania zarządzania wartością różnych rodzajów nieruchomości komercyjnych
Źródło:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2010, s. 181-197
Sygnatura:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168282167
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Charakterystyka źródeł i metod badawczych
Źródło:
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2010, s. 51-57
Sygnatura:
NP-756/Magazyn
Nr:
2168304901
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Informacyjne aspekty trafności prognoz bankructw polskich przedsiębiorstw
Źródło:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian / kier. tematu: Józef POCIECHA2010, s. 1[50]-15[64] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1292/2/Magazyn
Nr:
2168249154
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Wykorzystanie promocji jako narzędzia realizacji zadań publicznych
Źródło:
Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej / Kierownik zespołu badawczego: Janusz KOCZANOWSKI, członkowie: Wojciech FIL, Magdalena FRAŃCZUK, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA2010, s. 110-135
Program badawczy:
81/KPP/2/2010/S/579
Sygnatura:
NP-869/Magazyn
Nr:
2168325621
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Turystyka motywacyjna jako rodzaj turystyki biznesowej
Źródło:
Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA2010, s. 7-28
Sygnatura:
NP-1175/Magazyn
Nr:
2168278155
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Postawy polskich eksporterów wobec marketingu w świetle wyników badania empirycznego
Źródło:
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2010, s. [1-18] - Bibliogr.
Program badawczy:
29/KMark/1/210/S/542
Sygnatura:
NP-1097/Magazyn
Nr:
2168326713
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Applying Free Random Variables to the Analysis of Temporal Correlations in Real Complex Systems
Adres wydawniczy:
Cracow: , 2010
Opis fizyczny:
XII, 123, [1] s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-62387-00-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168252664
doktorat
50

Tytuł:
Internacjonalizacja gospodarki polskich regionów - część druga - ocena stanu i następstw w świetle zidentyfikowanych determinant
Źródło:
Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA2010, s. 8-71
Sygnatura:
NP-926/Magazyn
Nr:
2168267652
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza jako instrument rynkowy ochrony środowiska
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC2010, s. 128-148 - Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326297
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Swoboda stron w kształtowaniu treści czynności prawnej i jej prawno-podatkowe skutki na przykładzie podatków dochodowych
Źródło:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA2010, s. 63-72
Program badawczy:
44/KP/1/2010/S/557
Sygnatura:
NP-976/Magazyn
Nr:
2168327091
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2010, s. 97-116
Sygnatura:
NP-1180/Magazyn
Nr:
2168282863
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Determinanty innowacyjności krajów Unii Europejskiej - na przykładzie Szwecji
Źródło:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK2010, s. 58-72
Sygnatura:
NP-1356/Magazyn
Nr:
2168261436
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
55

Autor:
Tytuł:
Narodziny Wielkiego Krakowa
Źródło:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynnik rozwoju. Etap 1 / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI2010, s. 62-69
Sygnatura:
NP-853/1/Magazyn
Nr:
2168246532
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Hoshin kanri a organizacyjne uczenie się
Źródło:
Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2010, s. 27-47
Sygnatura:
NP-1105/Magazyn
Nr:
2168249106
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Nota metodologiczna
Źródło:
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań / [kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA]2010, s. 54-56
Sygnatura:
NP-1218/3/Magazyn
Nr:
2168282941
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Wpływ warunków mikroklimatycznych na zmiany wybranych parametrów poliolefinowych folii opakowaniowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
167 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna również on-line
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-141
Nr:
2165105810
doktorat
59

Tytuł:
Fuzje i przejęcia w rozwoju przedsiębiorstwa : na przykładzie sektora bankowego
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA2010, s. 130-153
Sygnatura:
NP-755/Magazyn
Nr:
2168282579
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Międzynarodowa transmisja cykli koniunkturalnych
Źródło:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza / kierownik projektu: Zofia DACH2010, s. 34-54
Sygnatura:
NP-743/Magazyn
Nr:
2168282109
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Regiony lokalizacji usług offshoringowych w Unii Europejskiej
Źródło:
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2010, s. [1-12] - Bibliogr.
Program badawczy:
29/KMark/1/210/S/542
Sygnatura:
NP-1097/Magazyn
Nr:
2168326717
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
62

Autor:
Tytuł:
Instrumentarium controllingu personalnego
Źródło:
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2 / kierownik tematu: Paweł LULA2010, s. 99-122 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1298/2/Magazyn
Nr:
2168248736
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Markov Switching In-Mean Effect : Bayesian Analysis in Stochastic Volatility Framework
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 59[73]-94[108]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251518
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Wybrane narzędzia matematyczne w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych
Źródło:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA2010, s. 7-45 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1226/3/Magazyn
Nr:
2168277461
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Nieważność czynności prawnej a dostawa towarów w świetle podatku od towarów i usług
Źródło:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA2010, s. 26-43
Program badawczy:
44/KP/1/2010/S/557
Sygnatura:
NP-976/Magazyn
Nr:
2168327085
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Koncepcja budowy systemu zarządzania organizacją uczącą się
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2010, s. 459-483
Sygnatura:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230928
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Prorozwojowe aspekty kreowania wartości przedsiębiorstwa w okresie transformacji
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
210 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
26/KEiOP/3/2010/S/539
Sygnatura:
NP-1095/Magazyn
Nr:
2168326947
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
68

Tytuł:
Sytuacja finansowa JST w Polsce w warunkach kryzysu sektora finansów publicznych
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 107-115 - Bibliogr.
Program badawczy:
39/KF/1/2010/S/552
Sygnatura:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326339
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
69

Autor:
Tytuł:
Minimalny portfel inwestycyjny
Źródło:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA2010, s. 110-118 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1226/3/Magazyn
Nr:
2168277531
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
70

Autor:
Tytuł:
Hierarchiczna struktura ryzyka w przedsiębiorstwach informatycznych
Źródło:
Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów informacyjnych / kierownik: Paweł LULA2010, s. 32-37 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1174/Magazyn
Nr:
2168296393
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Autor:
Tytuł:
Kreowanie wartości jako finansowy efekt rozwoju przedsiębiorstw w okresie transformacji - analiza empiryczna
Źródło:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Prorozwojowe aspekty kreowania wartości przedsiębiorstwa w okresie transformacji / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI2010, s. 153-196
Program badawczy:
26/KEiOP/3/2010/S/539
Sygnatura:
NP-1095/Magazyn
Nr:
2168326957
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Kinetyka przeżywania drobnoustrojów na tkaninach
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
32 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
21/KMb/1/2010/S/534
Sygnatura:
NP-1005/Magazyn
Nr:
2168318467
naukowo-badawcze
73

Autor:
Tytuł:
Czym jest wizerunek przedsiębiorstwa - próba zdefiniowania
Źródło:
Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK2010, s. 217-235 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1096/Magazyn
Nr:
2168244040
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Autor:
Tytuł:
Charakterystyka rynku walutowego w Polsce w latach 1990-2010 oraz jego analiza w aspekcie technicznym : próba projekcji
Źródło:
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI2010, s. 214-244 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-774/Magazyn
Nr:
2168284687
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Analiza sytuacji gospodarczej regionów Polski
Źródło:
Społeczne wykluczenie i jego determinanty / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2010, s. 63-95 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-908/Magazyn
Nr:
2168266606
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. [1]
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
123 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
19/KTiEW/1/2010/S/532
Sygnatura:
NP-1034/[1]/Magazyn
Nr:
2168254244
naukowo-badawcze
77

Tytuł:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
207 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
65/KENIPI/2/2010/S/563
Sygnatura:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168281751
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
78

Autor:
Tytuł:
Typologia i wybór strategii organizacji non-profit
Źródło:
Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2010, s. 7-26
Sygnatura:
NP-1105/Magazyn
Nr:
2168249020
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
The Possibilities of Mapping Natural Systems Into Organizational Systems. Part 1
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe w świetle transformacji społeczno-gospodarczych / kierownik projektu: Janusz TECZKE2010, s. 79-92. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-757/Magazyn
Nr:
2168284423
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
126 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
62/KMae/1/2010/S/560
Sygnatura:
NP-731/1/Magazyn
Nr:
2168267412
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
81

Tytuł:
Kształtowanie się współczynnika wsparcia w Europie w latach 1960-2050
Źródło:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian / [kier. tematu: Józef POCIECHA], kierownik zespołu: Jolanta KURKIEWICZ2010, s. 44-62
Sygnatura:
NP-1113/Magazyn
Nr:
2168282469
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Autor:
Tytuł:
Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości / kierownik zespołu: Artur HOŁDA2010, s. 4-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/2/Magazyn
Nr:
2168280645
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Ustawowe normatywy wypłacalności w kontroli bezpieczeństwa finansowego ubezpieczyciela
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 294-312 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303339
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Komunikacyjne aspekty organizacji pracy pracowników wiedzy
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2010, s. 69-86
Sygnatura:
NP-1180/Magazyn
Nr:
2168282771
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Wpływ warunków atmosferycznych na zmiany wskaźników jakościowych oraz fizykochemicznych oleju z orzechów włoskich
Źródło:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 8 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR2010, s. 13-21 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-882/8/Magazyn
Nr:
2168228636
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Ewolucja polityki ekologicznej oraz jej instrumentów w Polsce przed i po akcesji do UE
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC2010, s. 94-108 - Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326271
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 3, Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a informacje generowane w rachunkowości
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
76 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach
Program badawczy:
32/KR/1/2010/S/545
Sygnatura:
NP-1107/3/Magazyn
Nr:
2168280659
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
88

Tytuł:
Transfer wiedzy w organizacji
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2010, s. 52-68
Sygnatura:
NP-1180/Magazyn
Nr:
2168282765
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Zastosowanie kart kontrolnych Shewharta w rewizji finansowej
Źródło:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian / kier. tematu: Józef POCIECHA2010, s. 1[8]-7[14] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1292/2/Magazyn
Nr:
2168249044
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
90

Autor:
Tytuł:
Rola polityki ekonomicznej w zapobieganiu skutkom kryzysów finansowych - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej
Źródło:
Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2010, s. 186-209 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-731/2/Magazyn
Nr:
2168267430
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Analiza porównawcza miar podobieństwa tekstów
Źródło:
Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów informacyjnych / kierownik: Paweł LULA2010, s. 93-100 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1174/Magazyn
Nr:
2168296403
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Zjawisko ekwifinalności w innowacyjnym rozwoju gospodarczym ekonomii z własnością prywatną
Źródło:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA2010, s. 75-92 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1226/3/Magazyn
Nr:
2168277479
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Analiza systemu zarządzania wartością dla klienta
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2010, s. 59-121
Sygnatura:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230934
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
94

Autor:
Tytuł:
Znaczenie BIZ w kształtowaniu się konkurencyjnej oferty polskiego eksportu
Źródło:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu / Kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS, zespół badawczy: Elżbieta BOMBIŃSKA, Henryk CZUBEK, Agnieszka GŁODOWSKA, Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Stanisława KLIMA, Marek MACIEJEWSKI, Anita MODRZEJEWSKA, Bożena PERA, Wojciech ZYSK2010, s. 42-58 - Bibliogr.
Program badawczy:
74/KHZ/1/2010/S/572
Sygnatura:
NP-804/Magazyn
Nr:
2168318635
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Strategie marek na rynkach międzynarodowych
Źródło:
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2010, s. [1-15] - Bibliogr.
Program badawczy:
29/KMark/1/210/S/542
Sygnatura:
NP-1097/Magazyn
Nr:
2168326723
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 30-53
Sygnatura:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168306763
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami publicznymi w warunkach kryzysu
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 85-106 - Bibliogr.
Program badawczy:
39/KF/1/2010/S/552
Sygnatura:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326335
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Analiza spójności preferncji w zarządzaniu strategicznym
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2010, s. 123-160
Sygnatura:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230892
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 2, Problemy społeczne w środowisku wielkomiejskim
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
100[1] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
58/KSoc/1/2009/S/522
Sygnatura:
NP-1218/2/Magazyn
Nr:
2168228274
naukowo-badawcze
100

Tytuł:
Perspektywy rozwoju turystyki biznesowej w Krakowie
Źródło:
Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA2010, s. 116-143
Sygnatura:
NP-1175/Magazyn
Nr:
2168278161
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
101

Autor:
Tytuł:
Nieruchomości jako przedmiot zarządzania
Źródło:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2010, s. 6-23
Sygnatura:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168281753
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2010
Opis fizyczny:
160 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
35/KT/1/2010/S/548
Sygnatura:
NP-1175/Magazyn
Nr:
2168278153
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
103

Autor:
Tytuł:
Rozmiar stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 1, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / kierownik zespołu: Mieczysław DOBIJA2010, s. [36]-[42]
Sygnatura:
NP-1107/1/Magazyn
Nr:
2168280583
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Współzależności pomiędzy pomiarem kompetencji a ich doskonaleniem
Źródło:
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2 / kierownik tematu: Paweł LULA2010, s. 54-77 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1298/2/Magazyn
Nr:
2168248720
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
105

Autor:
Tytuł:
Bankowe źródła finansowania ochrony środowiska
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC2010, s. 172-184 - Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326301
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
106

Autor:
Betlej Piotr
Tytuł:
Skuteczność tradycyjnych i elektronicznych form kształcenia w zakresie przedmiotów ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
195 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-162
Nr:
51659
doktorat
107

Tytuł:
Modele dyskretnych wyborów w analizie rynku mieszkaniowego w Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
232 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-149
Nr:
51688
doktorat
108

Tytuł:
Kształtowanie wyniku finansowego w celu unikania strat a zmiana systemu sprawozdawczości spółek publicznych w Polsce
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości / kierownik zespołu: Artur HOŁDA2010, s. 54-70 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/2/Magazyn
Nr:
2168280657
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
E-commerce w procesach wymiany
Źródło:
Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK2010, s. 158-191 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1096/Magazyn
Nr:
2168245278
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Modelowanie rachunku kosztów i dobór metod budżetowania w szpitalu
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
201 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-165
Nr:
52061
doktorat
111

Autor:
Tytuł:
Pomoc publiczna dla polskich przedsiębiorstw podejmujących działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną
Źródło:
Dobre rządzenie - aspekty efektywności i skuteczności polityki innowacyjnej / kierownik zespołu: Jerzy HAUSNER2010, s. 20-38
Sygnatura:
NP-823/Magazyn
Nr:
2168296079
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
112

Autor:
Dudzik Konrad
Tytuł:
Instrumenty finansowe polityki spójności Unii Europejskiej w stymulowaniu rozwoju regionalnego na przykładzie województwa małopolskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
294 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-174
Nr:
52343
doktorat
113

Tytuł:
Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
78 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
16/KTŻ/1/2010/S/529
Sygnatura:
NP-1041/Magazyn
Nr:
2168317897
naukowo-badawcze
114

Autor:
Tytuł:
Ograniczenia reklamy przedstawicieli wolnych zawodów
Źródło:
Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej / Kierownik zespołu badawczego: Janusz KOCZANOWSKI, członkowie: Wojciech FIL, Magdalena FRAŃCZUK, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA2010, s. 136-160
Program badawczy:
81/KPP/2/2010/S/579
Sygnatura:
NP-869/Magazyn
Nr:
2168325623
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Rachunek kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podnoszeniu efektywności ich gospodarowania
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
433 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-171
Nr:
52158
doktorat
116

Tytuł:
Konkurencyjność polskiego szkolnictwa wyższego w na tle innych krajów Unii Europejskiej
Źródło:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK2010, s. 86-108
Sygnatura:
NP-1356/Magazyn
Nr:
2168261440
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
117

Autor:
Tytuł:
Ewolucja modelu przywództwa organizacyjnego
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA2010, s. 60-79
Sygnatura:
NP-755/Magazyn
Nr:
2168282529
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Rola inwestycji w kapitał ludzki w realnej konwergencji Polski z krajami OECD
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
285 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-148
Nr:
51673
doktorat
119

Autor:
Tytuł:
Analiza łańcuchów środków-celów w strukturze oszczędzania i inwestowania
Źródło:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 99-107
Sygnatura:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168282271
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
120

Autor:
Królikowska Elżbieta
Tytuł:
Należności trudne jako przyczyna upadłości przedsiębiorstw w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
404 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-169
Nr:
52059
doktorat
121

Tytuł:
Zmiany w regulacjach sektora finansowego w krajach Azji Południowo-Wschodniej
Źródło:
Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2010, s. 127-161
Sygnatura:
NP-731/2/Magazyn
Nr:
2168267426
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
122

Autor:
Tytuł:
Terminologiczne aspekty pojęcia system ekonomiczny
Źródło:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2010, s. 67-81
Sygnatura:
NP-1248/3/Magazyn
Nr:
2168266496
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami handlowo-usługowymi
Źródło:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2010, s. 93-126
Sygnatura:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168306485
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
124

Tytuł:
System oceny kompetencji kadry menedżerskiej
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2010, s. 161-199
Sygnatura:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230932
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
125

Tytuł:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
86 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
28/KI/1/2010/S/541
Sygnatura:
NP-1248/3/Magazyn
Nr:
2168266484
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
126

Tytuł:
Niezależność biegłego rewidenta w realizacji kontrolnej funkcji rewizji finansowej
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 199-215 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303329
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
127

Tytuł:
Kontrolna funkcja rachunkowości bankowej
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 271-293 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303337
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
128

Autor:
Tytuł:
Wybrane metody etatyzacji w systemie Lean Administration
Źródło:
Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2010, s. 48-71
Sygnatura:
NP-1105/Magazyn
Nr:
2168249108
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
129

Tytuł:
Istota zarządzania wiedzą w organizacji
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2010, s. 7-26
Sygnatura:
NP-1180/Magazyn
Nr:
2168282761
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
130

Tytuł:
Analiza procesu ekspatriacji w świetle badań empirycznych
Źródło:
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2010, s. 58-79
Sygnatura:
NP-756/Magazyn
Nr:
2168304903
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
131

Tytuł:
Prywatyzacja jako narzędzie oddziaływania na sytuację fiskalną państwa
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 74-84 - Bibliogr.
Program badawczy:
39/KF/1/2010/S/552
Sygnatura:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326333
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
132

Tytuł:
Renty zmienne jako alternatywne źródło dochodu na starość
Źródło:
Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2010, s. 39-50
Program badawczy:
BS46/KU/1/2010/S/559
Sygnatura:
NP-986/Magazyn
Nr:
2168318699
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
133

Tytuł:
Audyt strategiczny jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2010, s. 485-496
Sygnatura:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230930
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
134

Tytuł:
Miary semantycznych relacji bazujące na sieci WWW
Źródło:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2010, s. 7-15
Sygnatura:
NP-1248/3/Magazyn
Nr:
2168266486
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
135

Tytuł:
Ewolucja struktur władzy w współczesnym przedsiębiorstwie
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA2010, s. 80-95
Sygnatura:
NP-755/Magazyn
Nr:
2168282547
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
136

Tytuł:
Modele rozwiązywania problemu bezdomności na przykładzie działalności wybranych organizacji pozarządowych w Krakowie
Źródło:
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań / [kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA]2010, s. 131-154
Sygnatura:
NP-1218/3/Magazyn
Nr:
2168282959
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
137

Tytuł:
Różnicowanie przekazu komunikacyjnego instytucji non-profit w krajach Unii Europejskiej
Źródło:
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2010, s. [1-18] - Bibliogr.
Program badawczy:
29/KMark/1/210/S/542
Sygnatura:
NP-1097/Magazyn
Nr:
2168326697
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
138

Tytuł:
Dyscyplina finansowa w jednostkach służby zdrowia
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 330-346 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303343
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
139

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Wybrane problemy konkurencyjności w ujęciu makro i mikroekonomicznym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
101 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
26/KEiOP/3/2010/S/539
Sygnatura:
NP-1079/Magazyn
Nr:
2168326693
naukowo-badawcze
140

Tytuł:
Poaustriackie dziedzictwo wojskowe w Małopolsce i problemy jego rewitalizacji
Źródło:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynnik rozwoju. Etap 1 / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI2010, s. 70-109 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-853/1/Magazyn
Nr:
2168246536
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
141

Tytuł:
Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 20-37 - Bibliogr.
Program badawczy:
39/KF/1/2010/S/552
Sygnatura:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326311
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
142

Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe architektury okresu międzywojennego w Krakowie po 1989 r.
Źródło:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : p