Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Typ publikacji: Książki od roku: 2019 do roku: 2019
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 121.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Autor:
Firlej Krzysztof , Olejniczak Jarosław , Pondel Hanna
Tytuł:
Wyzwania rozwojowe obszarów wiejskich
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
Opis fizyczny:
167 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-65390-47-9
Nr:
2168339277
monografia
2

Tytuł:
Komunikacja rynkowa : podstawy teoretyczne i ćwiczenia
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
83, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-800-1
Nr:
2168342935
skrypt
3

Tytuł:
Międzynarodowe porównania przedsiębiorczości krajowej w Unii Europejskiej : determinanty i efekty w perspektywie przedsiębiorczości międzynarodowej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Opis fizyczny:
204 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-01-20623-9
Nr:
2168338559
monografia
4

Tytuł:
Współczesne problemy finansów i ubezpieczeń
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
177 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została wydana w ramach projektu "Współczesne problemy finansów i ubezpieczeń" realizowanego przez Koło Naukowe "Finanse i Podatki" oraz Katedrę Finansów Samorządowych i Katedrę Finansów w latach 2018-2019
ISBN:
978-83-65907-51-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168339691
monografia
5

Tytuł:
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2019
Opis fizyczny:
166 s.: il.; 23 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8085-798-8
Nr:
2168333839
monografia
6

Tytuł:
Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy = Consumer in the Food Market - Preferences, Opinions, Trends
Adres wydawniczy:
Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019
Opis fizyczny:
183 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7789-593-1
Nr:
2168340143
monografia
7

Tytuł:
Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality
Adres wydawniczy:
Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019
Opis fizyczny:
253 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7789-596-2
Nr:
2168340051
monografia
8

Autor:
Skrzek-Lubasińska Małgorzata , Gródek-Szostak Zofia
Tytuł:
Różne oblicza samozatrudnienia
Adres wydawniczy:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019
Opis fizyczny:
132 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-304-1
Nr:
2168340573
monografia
9

Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem starości : przegląd ubezpieczeń 2019 [dokument elektroniczny]
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019
Opis fizyczny:
246 s.: il.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została wydana w ramach projektu "Zarządzanie ryzykiem starości" realizowanego przez Koło Naukowe Ubezpieczeń "Risk Management" oraz Katedrę Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń w latach 2018-2019
ISBN:
978-83-65907-54-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168338227
monografia
10

Tytuł:
Finanse publiczne : współczesne ujęcie
Wydanie:
Wyd. 1, 3 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Opis fizyczny:
1134 s.: il.; 24 cm
Seria:
(FFF Finanse)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19088-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168340709
podręcznik
11

Tytuł:
Doskonalenie systemów organizacyjnych
Redaktor:
Sułkowski Łukasz
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
171 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Publikacja powstała w ramach projektu "Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości (UNIFUT.PL)". Decyzja Nr 0146/DLG/2017/10, realizowanego ze środków programu "Dialog", ustanowionego Komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 roku.
ISBN:
978-83-233-4729-3 ; 978-83-233-7013-0
Nr:
2168342237
monografia
12

Tytuł:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Trends and Transformations of Economies and Enterprises
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019
Opis fizyczny:
330 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Wydanie publikacji dofinansowane z subwencji na naukę przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-7285-890-0 ; 978-83-7285-896-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168342109
monografia
13

Autor:
Sierpińska Maria , Sierpińska-Sawicz Agata , Węgrzyn Ryszard
Tytuł:
Controlling finansowy w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Opis fizyczny:
366 s.: il.; 24 cm
Seria:
(CCC Controlling)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20121-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168333907
monografia
14

Autor:
Tytuł:
Hotelarstwo : usługi - zarządzanie - procesy koncentracji
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019
Opis fizyczny:
300 s.: 24 cm; il.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-208-2329-5
Nr:
2168334027
monografia
15

Autor:
Fijałkowska Justyna , Krasodomska Joanna , Macuda Małgorzata , Mućko Przemysław
Tytuł:
Sprawozdawczość niefinansowa : regulacja i standaryzacja raportowania niefinansowego przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2019
Opis fizyczny:
244 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (1162) 1088)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7972-312-6
Nr:
2168338289
monografia
16

Tytuł:
Zastosowania narzędzi analitycznych w ekonomii, finansach i zarządzaniu
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019
Opis fizyczny:
202 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65907-52-3 ; 978-83-65907-53-0
Nr:
2168336117
monografia
17

Tytuł:
Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2019
Opis fizyczny:
200 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-8085-832-9
Nr:
2168334977
monografia
18

Tytuł:
Feminizm antykontraktowy Carole Pateman
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
333 s.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-233-4648-7 ; 978-83-233-9989-6
Nr:
2168336359
monografia
19

Tytuł:
Przedsięwzięcia deweloperskie
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
111, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-754-7
Nr:
2168339279
skrypt
20

Autor:
Bergier Tomasz , Burszta-Adamiak Ewa , Fiałkiewicz Wiesław , Małecki Piotr P. , Owsiany Małgorzata , Rosiek Ksymena , Rybicki Stanisław M. , Wojciechowska Ewa
Tytuł:
Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych na terenach zurbanizowanych : poradnik dla gmin
Adres wydawniczy:
Kraków: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités", 2019
Opis fizyczny:
247 s.: il. kolor.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-947495-8-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168344122
książka
21

Tytuł:
Płynność finansowa determinantą zdolności kontynuacji działalności przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Warszawa: CeDeWu, 2019
Opis fizyczny:
233 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8102-244-6
Nr:
2168334409
monografia
22

Tytuł:
Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market
Adres wydawniczy:
Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019
Opis fizyczny:
234 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7789-597-9
Nr:
2168339935
monografia
23

Tytuł:
Zmiany w podatkach i księgowości 2019
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Opis fizyczny:
XL, 597 s.; 24 cm
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8158-461-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168334269
książka
24

Tytuł:
Inkubatory przedsiębiorczości w kreowaniu działalności gospodarczej w środowisku akademickim na przykładzie województwa małopolskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
176 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 35)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-796-7
Nr:
2168341761
monografia
25

Autor:
Bańbuła Piotr , Kotuła Arkadiusz , Paluch Agnieszka , Pipień Mateusz , Wdowiński Piotr
Tytuł:
Optimal Level of Capital in the Polish Banking Sector
Adres wydawniczy:
Warszawa: Narodowy Bank Polski, 2019
Opis fizyczny:
80 s.: il.; 30 cm
Seria:
(National Bank of Poland Working Paper ; no 312)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168342353
seria wydawnicza
26

Tytuł:
Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Opis fizyczny:
228 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-01-20922-3
Nr:
2168341365
monografia
27

Tytuł:
Budżetowe konsekwencje żywiołowego rozprzestrzeniania się miast dla samorządów gminnych = Urban Sprawl and the Budgetary Consequences for Municipal Governments
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
346 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 265)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja powstała w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO-2016/23/D/HS4/02961) Mechanizmy finansowe w gospodarce wynikające ze zjawiska urban sprawl.
ISBN:
978-83-7252-782-0
Nr:
2168336731
monografia
28

Tytuł:
Metody zarządzania wartością publiczną
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
Opis fizyczny:
178 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-65390-31-8
Nr:
2168334485
monografia
29

Tytuł:
A Dynamic MST- deltaCovar Model of Systemic Risk in the European Insurance Sector
Adres wydawniczy:
New York: , 2019
Opis fizyczny:
12 s.: il.; 30 cm
Seria:
(eprint arXiv ; no. 1912.05641)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168341445
seria wydawnicza
30

Tytuł:
Efekty zewnętrzne jako przyczyna zawodności rynku nieruchomości = External Effects as a Cause of Real Estate Market Failure
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
208 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 260)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-774-5
Nr:
2168333655
monografia
31

Tytuł:
Jakość produktów przemysłowych - wybrane aspekty = Quality of Non-food Products - Selected Aspects
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019
Opis fizyczny:
183 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7789-595-5
Nr:
2168339779
monografia
32

Tytuł:
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego
Wydanie:
Wyd. 3 zm.
Adres wydawniczy:
[Warszawa]: Wydawnictwo Nieoczywiste-imprint GAB Media, 2019
Opis fizyczny:
651 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-63391-75-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168333911
podręcznik
33

Autor:
Adamczyk Sławomir , Aizenman Joshua , Hausner Jerzy , Jelonek Magdalena , Kamińska-Berezowska Sławomira , Kudłacz Michał , Maj-Świstak Dagmara , Paprocki Wojciech , Randeria Shalini , Rutkowski Michał , Sławiński Andrzej , Surdykowska Barbara , Wilkin Jerzy , Zmyślony Mateusz
Tytuł:
Open Eyes Book. 4
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019
Opis fizyczny:
276 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-953363-6-2
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Adamczyk S., Aizenman J., Hausner J., Jelonek M., Kamińska-Berezowska S., Kudłacz M., Maj-Świstak D., Paprocki W., Randeria S., Rutkowski M., Sławiński A., Surdykowska B., Wilkin J., Zmyślony M., (2019), Open Eyes Book. 4, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 256 s. ISBN 978-83-953363-7-9
Nr:
2168340729
monografia
34

Tytuł:
Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2019
Opis fizyczny:
233 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7561-983-6
Nr:
2168330347
monografia
35

Tytuł:
Linkages and Systemic Risk in the European Insurance Sector : Some New Evidence Based on Dynamic Spanning Trees
Adres wydawniczy:
New York: , 2019
Opis fizyczny:
14 s.: il.; 30 cm
Seria:
(eprint arXiv ; no. 1908.01142)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
This article was supported by funds subsided to the Faculty of Financeand Law of the Cracow University of Economics as a support for the researchpotential.
Tryb dostępu:
Nr:
2168341443
seria wydawnicza
36

Konferencja:
The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2019-05-13 do 2019-05-16
Tytuł:
The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Cracow: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Opis fizyczny:
258 s.: il.
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-8158-734-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168336979
materiały konferencyjne
37

Tytuł:
Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane
, Sługocka-Krupa Elżbieta
, Ferraro Angelo Viglianisi
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Opis fizyczny:
XXXVI, 267 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8158-356-5 ; 978-83-8158-357-2
Nr:
2168334419
monografia
38

Tytuł:
Regionalna integracja gospodarcza w Afryce w świetle teorii i doświadczeń państw afrykańskich = Regional Economic Integration in Africa in the Light of the Theory and Experiences of African Countries
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
269 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 266)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-7252-783-7
Nr:
2168336733
monografia
39

Tytuł:
Polityka rachunkowości w kreowaniu wartości informacyjnej sprawozdań finansowych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Opis fizyczny:
452, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków ogólnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz środków Katedry Rachunkowości Finansowej UEK
ISBN:
978-83-01-20578-2
Nr:
2168335293
monografia
40

Tytuł:
Klauzula procesowego porządku publicznego w arbitrażu handlowym w prawie polskim na tle innych systemów prawnych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Opis fizyczny:
LXVIII, 312 s.; 21 cm
Seria:
(Monografie Prawnicze)
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8158-459-3 ; 978-83-8158-460-9
Nr:
2168334189
monografia
41

Tytuł:
Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości
Redaktor:
Oręziak Bartłomiej
, Wielec Marcin
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019
Opis fizyczny:
241 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-66344-07-5
Nr:
2168340431
monografia
42

Autor:
Tytuł:
Nie wszystek umrę... : miejsca spoczynku profesorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
134, [2] s.: il.; 22 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-794-3
Nr:
2168340707
książka
43

Tytuł:
Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019
Opis fizyczny:
210 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7875-572-2 ; 978-83-7875-573-9
Nr:
2168342153
monografia
44

Tytuł:
Finanse publiczne w Galicji w okresie autonomii (1867-1914)
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
ISBN:
978-83-7252-802-5
Nr:
2168343828
monografia
45

Tytuł:
Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019
Opis fizyczny:
315 s.: il.; 25 cm
Seria:
(Biblioteka Notariusza)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8160-811-4
Nr:
2168338369
monografia
46

Autor:
Hajduga Piotr , Łopusiewicz Jadwiga , Miszczak Katarzyna , Sołtyk Piotr
Tytuł:
Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich miast : wybrane zagadnienia
Adres wydawniczy:
Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2019
Opis fizyczny:
164 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-789-0
Nr:
2168345724
monografia
47

Tytuł:
Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju
Redaktor:
Marjański Andrzej
Adres wydawniczy:
Łódź; Warszawa: Społeczna Akademia Nauk, 2019
Opis fizyczny:
328 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Studia i Monografie ; nr 94)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-64971-64-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168335433
monografia
48

Tytuł:
Narzędzia informatyczne w controllingu : materiały pomocnicze do ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
150, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-789-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168340521
skrypt
49

Tytuł:
Niedowartościowanie pierwotnych ofert publicznych na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
176 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 33)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-787-5
Nr:
2168338069
monografia
50

Tytuł:
1000 pytań : ekonomia, finanse, zarządzanie
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2019
Opis fizyczny:
256 s.: il.; 24 cm
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-8085-787-2
Nr:
2168330065
książka
51

Tytuł:
Przemiany islamizmów w Egipcie i Tunezji w cieniu Arabskiej Wiosny = Transformation of Islamisms in Egypt and Tunisia in the Context of the Arab Spring
Adres wydawniczy:
Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2019
Opis fizyczny:
298 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji DEC-2011/03/D/HS5/01570/1.
ISBN:
978-83-7688-535-3
Nr:
2168334467
monografia
52

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie modelu Leontiefa jako narzędzia analizy potencjału rozwojowego regionalnych specjalizacji
Adres wydawniczy:
Rzeszów: Wydawnictwo Innoreg sp. z o.o., 2019
Opis fizyczny:
125 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-946335-2-3
Nr:
2168340699
monografia
53

Autor:
Figiel Adam , Ziembińska Magda
Tytuł:
Kreowanie wizerunku kandydata na urząd publiczny w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków ; Legionowo: Wydawnictwo edu-Libri, 2019
Opis fizyczny:
132 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-65648-97-6 ; 978-83-65648-98-3
Nr:
2168339723
monografia
54

Tytuł:
Czynniki mikrobiologiczne w zarządzaniu ochroną zbiorów muzealnych = Microbial Factors in the Care and Management of Cultural Collections
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
184 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 263)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-780-6
Nr:
2168334903
monografia
55

Tytuł:
Wyspiański : burzenie polskiego kościoła : studium o Wyzwoleniu
Adres wydawniczy:
Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019
Opis fizyczny:
297, [1] s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-240-5845-7
Nr:
2168342381
monografia
56

Tytuł:
Competitive and Integrated Capital Market in Poland : Managing Political Risk on the Polish Capital Market for Responsible Development of Polish Regions
Adres wydawniczy:
Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019
Opis fizyczny:
52 s.; 22 cm
ISBN:
978-620-0-29016-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168345156
książka
57

Autor:
Szymanik Ewa , Navasiad Aliaksandra , Makovskyi Dmytro
Tytuł:
Ekonomiczny słownik polsko-rosyjsko-ukraiński : wprowadzenie do terminologii
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Opis fizyczny:
VII, [1], 130 s.; 21 cm
Seria:
(Ekonomia)
ISBN:
978-83-01-20442-6
Nr:
2168331387
leksykon, encyklopedia
58

Autor:
Fel Stanisław , Zdun Magdalena , Wódka Marek
Tytuł:
Aksjologiczne podstawy ładu społeczno-gospodarczego = The Axiological Foundations of the Socio-economic Order
Adres wydawniczy:
Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2019
Opis fizyczny:
163 s.; 21 cm
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-679-0
Nr:
2168338447
monografia
59

Tytuł:
Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development
Adres wydawniczy:
Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019
Opis fizyczny:
163 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7789-594-8
Nr:
2168340165
monografia
60

Tytuł:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
546 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335777
monografia
61

Tytuł:
Dependencies and Systemic Risk in the European Insurance Sector : Some New Evidence Based on Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods
Adres wydawniczy:
New York: , 2019
Opis fizyczny:
24 s.: il.; 30 cm
Seria:
(eprint arXiv ; no. 1905.03273)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168341441
seria wydawnicza
62

Tytuł:
Miasto - Woda - Jakość życia
Redaktor:
Kundzewicz Zbigniew W.
, Zaleski Janusz
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019
Opis fizyczny:
196 s.: il.
Seria:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 3)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-953363-4-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168340629
monografia
63

Tytuł:
Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019
Opis fizyczny:
391, [1] s.: il.; 21 cm
Program badawczy:
Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.
ISBN:
978-83-63463-96-0
Nr:
2168342019
monografia
64

Autor:
Tytuł:
Obszar swobody w rachunkowości
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2019
Opis fizyczny:
150, [2] s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-952-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340527
monografia
65

Tytuł:
Przedsiębiorczość a nowe technologie
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2019
Opis fizyczny:
156 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji na naukę przyznanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.; Opracowanie zostało wykonane w ramach badań statutowych Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-8085-913-5
Nr:
2168342313
monografia
66

Tytuł:
Koszty transakcyjne w procesach współtworzenia wartości przez konsumentów
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
314 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 264)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-781-3
Nr:
2168334181
monografia
67

Autor:
Bednarska-Olejniczak Dorota , Mazurkiewicz-Pizło Anna , Mierzejewski Mateusz
Tytuł:
Innowacje na rynku detalicznych usług finansowych : perspektywa globalna i krajowa
Adres wydawniczy:
Warszawa: CeDeWu, 2019
Opis fizyczny:
186 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Wydanie publikacji dofinansowane z dotacji projakościowej przyznanej w 2015 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-8102-288-0
Nr:
2168338367
monografia
68

Tytuł:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
124 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338665
skrypt
69

Autor:
Byrski Jan , Juraszczyk Karol , Miąsko Maciej , Synowiec Michał
Tytuł:
Najważniejsze zmiany nowelizacji ustawy o usługach płatniczych implementującej dyrektywę w sprawie usług płatniczych (PSD 2) - praktyczny komentarz
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, 2019
Opis fizyczny:
156 s.; 30 cm
Nr:
2168338007
książka
70

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Opis fizyczny:
408 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20869-1
Nr:
2168342163
monografia
71

Autor:
Tytuł:
Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania : w kierunku ekonomii wartości
Adres wydawniczy:
[Warszawa]: Wydawnictwo Nieoczywiste - imprint GAB Media, 2019
Opis fizyczny:
440 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-63391-76-8
Nr:
2168340413
monografia
72

Tytuł:
Dewiacje finansjalizacji = Deviations in Financialising of the Economy
Redaktor:
Paprocki Wojciech
Adres wydawniczy:
Warszawa: CeDeWu, 2019
Opis fizyczny:
140 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-8102-300-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168336909
monografia
73

Tytuł:
Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym : studium publicznoprawne
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
Opis fizyczny:
515, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-65390-18-9
Nr:
2168338449
monografia
74

Tytuł:
Kierunki reformowania uczelni ekonomicznych w Polsce : konstytucja dla nauki i wynikające z niej zmiany
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
Opis fizyczny:
144 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w latach 2017-2019.
ISBN:
978-83-65390-74-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168338137
monografia
75

Tytuł:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
Opis fizyczny:
300 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Nr:
2168335873
monografia
76

Autor:
Tytuł:
Ocena sprawności realizacji projektów = An Assessment of Project Implementation Efficiency
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
249 s.: il.; 23 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 261)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-778-3
Nr:
2168335247
monografia
77

Autor:
Tytuł:
Mobilność korporacyjna : na przykładzie Krakowa
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019
Opis fizyczny:
313 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-208-2355-4
Nr:
2168335603
monografia
78

Tytuł:
Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019
Opis fizyczny:
634 s.; 24 cm
Seria:
(Monografie)
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8187-135-8
Nr:
2168341141
monografia
79

Tytuł:
Wypłaty dywidend a wartość dla akcjonariuszy = Dividend Payments and Shareholder Value
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
411 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 262)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7252-779-0
Nr:
2168336521
monografia
80

Autor:
Stuglik Joanna , Szeląg-Sikora Anna , Folga Radosław , Gródek-Szostak Zofia , Podgórna Magdalena
Tytuł:
Przedsiębiorczość a inteligentny rozwój lokalny
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 2019
Opis fizyczny:
101 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Praca opracowana w ramach projektu : Inteligentny rozwój - Inteligentne specjalizacje regionu - Innowacyjny "JA", zrealizowanego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania: "Naukowe Inspiracje - Ciekawe i Kreatywne" finansowanego ze środków Zarządu Województwa Małopolskiego
ISBN:
978-83-64377-41-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168340571
monografia
81

Tytuł:
Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki
Adres wydawniczy:
Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2019
Opis fizyczny:
173 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana ze środków Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ISBN:
978-83-7875-552-4 ; 978-83-7875-553-1
Nr:
2168342091
monografia
82

Konferencja:
II Seminarium Świeradowskie "Świat (bez) pracy", Świeradów-Zdrój, Polska, od 2019-05-24 do 2019-05-25
Tytuł:
Świat (bez) pracy : II Seminarium Świeradowskie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019
Opis fizyczny:
172 s.
Seria:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 4)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-953363-8-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168340663
materiały konferencyjne
83

Tytuł:
Sektor fintech na europejskim rynku usług bankowych : wyzwania konkurencyjne i regulacyjne
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2019
Opis fizyczny:
191 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i projektu badawczego nr 144/WFP-KB/04/2018/M/8144
ISBN:
978-83-8175-001-1
Nr:
2168334193
monografia
84

Tytuł:
Status społeczno-ekonomiczny a bezdzietność i rodzicielstwo par
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
196 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7252-793-6
Nr:
2168342151
monografia
85

Tytuł:
Studium przypadku w naukach o zarządzaniu
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
143, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-775-2
Nr:
2168334487
monografia
86

Tytuł:
Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019
Opis fizyczny:
322 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Wydanie publikacji dofinansowane z subwencji na naukę przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168342651
monografia
87

Tytuł:
Przedstawiciele pokolenia Z jako uczestnicy ruchu turystycznego : potrzeby - motywacje - zachowania
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2019
Opis fizyczny:
140 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-797-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168334075
monografia
88

Tytuł:
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
Adres wydawniczy:
Warszawa: CeDeWu, 2019
Opis fizyczny:
155 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została częściowo dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badwczego (umowa nr 013/WFP-KPPE/01/2018/S/8013)
ISBN:
978-83-8102-253-8
Nr:
2168338253
monografia
89

Tytuł:
Kraków : History & Art
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: International Cultural Centre, 2019
Opis fizyczny:
437, [3] s.: il.; 22 cm
Uwagi:
Dostępne również w języku polskim: Purchla J. (red.), (2019), Kraków: dzieje i sztuka, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 421, [2] s., ISBN 978-83-63463-91-5, Bibliogr.
ISBN:
978-83-63463-90-8
Nr:
2168338451
książka
90

Tytuł:
Tendencje zmian sektorowej struktury zatrudnienia w nowych krajach członkowskich UE
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Opis fizyczny:
247 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz z dotacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-01-20440-2
Nr:
2168336843
monografia
91

Tytuł:
Czas na opakowania - opakowania na czas : opakowania na miarę XXI wieku
Adres wydawniczy:
Kraków: Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów, 2019
Opis fizyczny:
304 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-949590-4-3
Nr:
2168333933
monografia
92

Tytuł:
Selected Topics in Mathematics : a Primer for Economists
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
107, [1] s: il. kolor.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-72-52-799-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168342951
skrypt
93

Tytuł:
Metaekonomia 2 : zagadnienia z filozofii makroekonomii
Redaktor:
Wincewicz-Price Agnieszka
Adres wydawniczy:
Kraków: Copernicus Center Press, 2019
Opis fizyczny:
464 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdziałach.
ISBN:
978-83-7886-477-6
Nr:
2168340551
monografia
94

Tytuł:
Rachunkowość podatkowa : materiały do ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
83 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-791-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168340519
skrypt
95

Tytuł:
Struktury finansowania przedsiębiorstw w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej = Companies' Financing Structures - Poland Versus Selected European Union Countries
Adres wydawniczy:
Kraków: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "ART-TEKST", 2019
Opis fizyczny:
444 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-7783-181-6
Nr:
2168341799
monografia
96

Tytuł:
Instrukcje księgowe i podatkowe
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Opis fizyczny:
LXVII, [1], 1295 s.; 24 cm + CD-ROM
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
Uwagi:
Na płycie CD znajdują się 131 wzory dokumentów.,
ISBN:
978-83-8158-458-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168339725
monografia
97

Tytuł:
Kontrakty terminowe i opcje : arbitraż, wycena, spekulacja, hedging
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
170 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-801-8
Nr:
2168343658
podręcznik
98

Tytuł:
Przedsiębiorczość społeczna : wiedza - umiejętności - kompetencje
Adres wydawniczy:
Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2019
Opis fizyczny:
182, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Monografia została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-8127-374-9
Nr:
2168338319
monografia
99

Tytuł:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Opis fizyczny:
LII, 1154 s.: il.; 30 cm
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334267
monografia
100

Tytuł:
Enhancing Managerial Decision-Making Through Multicriteria Modeling
Adres wydawniczy:
Cracow: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2019
Opis fizyczny:
158 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
The research has been possible thanks to the support of the National Science Centre of Poland (decision No.: DEC 2013/11/D/HS4/04070) within a research project entitled "The Application of Analytic Hierarchy Process for Analyzing Material and Non-material Determinants of Life Quality of Young Europeans" lead by Remigiusz Gawlik, Ph.D. between 2014 and 2017. All employed research equipment for gathering, presentation and storage of data has been purchased from this source of funding. Employed software: Expert Choice™ Desktop with cloud extensions Comparion™ Insight and Comparion™ Suite, academic license, Minitab 18, Free 30-day trial license, AHP Online System, free version, MatLab, academic license.
ISBN:
978-83-65991-41-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168331393
monografia
101

Tytuł:
O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
Opis fizyczny:
168 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-65390-66-0
Nr:
2168340211
monografia
102

Tytuł:
Wybrane aspekty zarządzania jakością
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: [MG Publikacje], 2019
Opis fizyczny:
157 s.: il.; 24 cm + CD
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-954179-0-0
Nr:
2168335369
monografia
103

Tytuł:
Prognozowanie w turystyce : podstawy teoretyczne oraz przykłady i zadania z wykorzystaniem programu Excel
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
189, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-786-8
Nr:
2168340845
podręcznik
104

Autor:
Tytuł:
Czynności uwierzytelniające dokumenty zagraniczne w polskim prawie i praktyce konsularnej w latach 1918-2018 : ewolucja podstaw prawnych legalizacji konsularnej na tle wybranych czynności notarialnych konsula
Adres wydawniczy:
Kraków: Stowarzyszenie Ryza, 2019
Opis fizyczny:
361, [2] s.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-948146-5-6
Nr:
2168335191
monografia
105

Tytuł:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019
Opis fizyczny:
457 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol i ang przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Nr:
2168338823
monografia
106

Tytuł:
Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a produktywność gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Opis fizyczny:
200 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt badawczy został sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki z grantu Preludium 2015/17/N/HS4/01528 pt."Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a produktywność. Empiryczna weryfikacja koncepcji warunkowego modelu przyczynowo-skutkowego w warunkach gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej"
ISBN:
978-83-01-20770-0
Nr:
2168340387
monografia
107

Autor:
Tytuł:
Public Debt Sustainability in a Monetary Union
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
119 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
The research has been funded by the Natioal Science Centre Poland under the reference number DEC-2013/09/B/HS4/01907
ISBN:
978-83-65262-11-0
Nr:
2168335009
monografia
108

Autor:
Tytuł:
Odwrócona hipoteka : zagadnienia ekonomiczno-prawne
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
176 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 36)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-797-4
Nr:
2168342957
monografia
109

Autor:
Gawrońska-Baran Andrzela , Fischer Iwona , Krywan Tomasz , Mędrala Małgorzata , Mituś Ambroży , Liżewski Slawomir , Ostapowicz Ewa , Pawlik Kazimierz , Perłakowska Ewa , Rotkiewicz Marek , Słupski Jakub , Szocik Krzysztof , Tyrakowski Sebastian , Wojciechowska Karolina Maria
Tytuł:
Vademecum dyrektora instytucji kultury
Wydanie:
2. wyd.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Opis fizyczny:
XXXIV, 720 s.: il.; 24 cm + płyta CD
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8198-192-7
Nr:
2168341759
monografia
110

Autor:
Tytuł:
Więzi relacyjne uczelni z biznesem = University Business Relationship Ties
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
205, [1] s.: il.; 25 cm
Seria:
(Rozprawy, Monografie Akademii Górniczej-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie = Dissertations Monographies ; 360)
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-66016-89-7
Nr:
2168333833
monografia
111

Tytuł:
Nauki o zarządzaniu i jakości wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju = Management and Quality Studies Facing Challenges of Sustainable Development
Adres wydawniczy:
Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019
Opis fizyczny:
200 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7789-592-4
Nr:
2168339965
monografia
112

Autor:
Tytuł:
Płacowe i pozapłacowe koszty pracy przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
118 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-773-8
Nr:
2168335767
skrypt
113

Tytuł:
Wybrane problemy organizacji i współdziałania przedsiębiorstw
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2019
Opis fizyczny:
118 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Open Eyes Economy Discussion Papers ; 2)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-953363-0-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168335723
monografia
114

Autor:
Tytuł:
Budowa i doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne, przykłady, zadania
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
99, [3] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-776-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168340851
skrypt
115

Autor:
Petryk Agnieszka , Malinowski Mateusz
Tytuł:
Inżynieria i ochrona środowiska : wybrane zagadnienia
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
114 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-772-1
Nr:
2168331295
skrypt
116

Tytuł:
Prawo handlowe dla ekonomistów
Wydanie:
3. wyd.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019
Opis fizyczny:
335 s; 24 cm
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
Uwagi:
Wykaz aktów prawnych.,
ISBN:
978-83-8160-528-1
Nr:
2168332613
podręcznik
117

Tytuł:
Gospodarka Polski 1918-2018. T. 1, W kierunku zintegrowanego rozwoju
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Opis fizyczny:
230 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-01-20675-8
Nr:
2168336863
monografia
118

Tytuł:
Przedsiębiorcy i inwestorzy : charakterystyka przedsiębiorców i ład korporacyjny a decyzje inwestycyjne na rynku kapitałowym w Polsce
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Opis fizyczny:
379 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliograf.
Program badawczy:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/B/HS4/04174
ISBN:
978-83-01-20651-2
Nr:
2168340355
monografia
119

Tytuł:
Zachowania organizacyjne : zarys problematyki
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
228 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-798-1
Nr:
2168341763
podręcznik
120

Autor:
Tytuł:
Trzydzieści lat samorządności terytorialnej w Polsce : gospodarka, rozwój, reformy
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
153 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-7252-792-9
Nr:
2168339473
monografia
121

Tytuł:
Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019
Opis fizyczny:
612 s.; 21 cm
Seria:
(Monografie)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8160-301-0
Nr:
2168332047
monografia
1
Wyzwania rozwojowe obszarów wiejskich / Krzysztof FIRLEJ, Jarosław Olejniczak, Hanna Pondel. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - 167 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-47-9
2
Komunikacja rynkowa : podstawy teoretyczne i ćwiczenia / Magdalena DOŁHASZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 83, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-800-1
3
Międzynarodowe porównania przedsiębiorczości krajowej w Unii Europejskiej : determinanty i efekty w perspektywie przedsiębiorczości międzynarodowej / Agnieszka GŁODOWSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 204 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20623-9
4
Współczesne problemy finansów i ubezpieczeń / red. nauk. Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019. - 177 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-51-6. - Pełny tekst: https://kfp.uek.krakow.pl/publikacje.html
5
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Rafał PROSTAK. - Warszawa : Difin, 2019. - 166 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-8085-798-8
6
Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy = Consumer in the Food Market - Preferences, Opinions, Trends / red. nauk. Michał HALAGARDA. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - ISBN 978-83-7789-593-1
7
Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - 253 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - ISBN 978-83-7789-596-2
8
Różne oblicza samozatrudnienia / Małgorzata Skrzek-Lubasińska, Zofia GRÓDEK-SZOSTAK. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019. - 132 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-304-1
9
Zarządzanie ryzykiem starości : przegląd ubezpieczeń 2019 [on-line] / red. nauk. Maciej CYCOŃ, Tomasz JEDYNAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019. - 246 s. : il