Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Typ publikacji: Inne od roku: 2020 do roku: 2020
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6.
1

Autor:
Hanna Kuczyńska , Nita-Światłowska Barbara
Tytuł:
Uwagi wprowadzające
Źródło:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka - 4 wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1488-1489
Wydanie:
4 wyd.
Seria:
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN:
978-83-8158-935-2
Nr:
2168342705
wstęp/zakończenie
2

Tytuł:
Afterword
Źródło:
Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR - London, New York: Routledge, 2020, s. 287-290
Seria:
(Routledge Studies in Governance and Public Policy)
ISBN:
978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168345470
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. LIII-LVI
ISBN:
978-83-8198-190-3
Nr:
2168344350
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Only a Court Established by Law Can Be an Independent Court : the ECJ's Independence Test as an Incomplete Tool to Assess the Lawfulness of Domestic Courts
Źródło:
Verfassungsblog on Matters Constitutional2020. - 23 January
Tryb dostępu:
Nr:
2168343461
varia
5

Tytuł:
Preface
Źródło:
Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR - London, New York: Routledge, 2020, s. XVII-XXI - Bibliogr.
Seria:
(Routledge Studies in Governance and Public Policy)
ISBN:
978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168345418
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 7-9
ISBN:
978-83-8180-119-5
Nr:
2168345114
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
1
Uwagi wprowadzające / Hanna Kuczyńska, Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA // W: Kodeks postępowania karnego : komentarz / red. Jerzy Skorupka. - 4 wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Komentarze Kodeksowe). - S. 1488-1489. - ISBN 978-83-8158-935-2
2
Afterword / Stanisław MAZUR // W: Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR. - London, New York : Routledge, 2020. - (Routledge Studies in Governance and Public Policy). - S. 287-290. - ISBN 978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2. - Spis treści: https://www.routledge.com/Public-Administration-in-Central-Europe-Ideas-as-Causes-of-Reforms-1st/Mazur/p/book/9780367251963 ; Wstęp: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780429286452
3
Wprowadzenie / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. LIII-LVI. - ISBN 978-83-8198-190-3
4
Only a Court Established by Law Can Be an Independent Court : the ECJ's Independence Test as an Incomplete Tool to Assess the Lawfulness of Domestic Courts / Paweł FILIPEK // Verfassungsblog on Matters Constitutional [on-line]. - 23 January (2020)[1 ekran]. - Pełny tekst: https://verfassungsblog.de/only-a-court-established-by-law-can-be-an-independent-court/
5
Preface / Stanisław MAZUR // W: Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR. - London, New York : Routledge, 2020. - (Routledge Studies in Governance and Public Policy). - S. XVII-XXI. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2. - Spis treści: https://www.routledge.com/Public-Administration-in-Central-Europe-Ideas-as-Causes-of-Reforms-1st/Mazur/p/book/9780367251963 ; Wstęp: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780429286452
6
Wstęp / Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL, Rafał LISIAKIEWICZ // W: Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 7-9. - ISBN 978-83-8180-119-5
1
Hanna K., Nita-Światłowska B., (2020), Uwagi wprowadzające. [W:] Skorupka J. (red.), Kodeks postępowania karnego : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1488-1489.
2
Mazur S., (2020), Afterword. [W:] Mazur S. (red.), Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms, London, New York : Routledge, s. 287-290.
3
Hołda A., (2020), Wprowadzenie. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. LIII-LVI.
4
Filipek P., (2020), Only a Court Established by Law Can Be an Independent Court : the ECJ's Independence Test as an Incomplete Tool to Assess the Lawfulness of Domestic Courts, "Verfassungsblog on Matters Constitutional" [on-line], 23 January; https://verfassungsblog.de/only-a-court-established-by-law-can-be-an-independent-court/
5
Mazur S., (2020), Preface. [W:] Mazur S. (red.), Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms, London, New York : Routledge, s. XVII-XXI.
6
Kornaś J., Danel Ł., Lisiakiewicz R., (2020), Wstęp. [W:] Danel Ł., Kornaś J., Lisiakiewicz R. (red.), Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 7-9.
1
@misc{misc,
author = " Hanna Kuczyńska and Nita-Światłowska Barbara ",
title = "Uwagi wprowadzające",
booktitle = "Kodeks postępowania karnego : komentarz",
pages = "1488-1489",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
edition = "4 wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-935-2",
}
2
@misc{misc,
author = " Mazur Stanisław ",
title = "Afterword",
booktitle = "Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms",
pages = "287-290",
adress = "London, New York",
publisher = "Routledge",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2",
}
3
@misc{misc,
author = " Hołda Artur ",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019",
pages = "LIII-LVI",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
isbn = "978-83-8198-190-3",
}
4
@misc{misc,
author = " Filipek Paweł ",
title = "Only a Court Established by Law Can Be an Independent Court : the ECJ's Independence Test as an Incomplete Tool to Assess the Lawfulness of Domestic Courts",
booktitle = "Verfassungsblog on Matters Constitutional",
number = "23 January",
pages = "",
year = "2020",
}
5
@misc{misc,
author = " Mazur Stanisław ",
title = "Preface",
booktitle = "Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms",
pages = "XVII-XXI",
adress = "London, New York",
publisher = "Routledge",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2",
}
6
@misc{misc,
author = " Kornaś Jerzy and Danel Łukasz and Lisiakiewicz Rafał ",
title = "Wstęp",
booktitle = "Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji",
pages = "7-9",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2020",
isbn = "978-83-8180-119-5",
}