Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Typ publikacji: Inne od roku: 2012 do roku: 2012
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 239.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Konferencja:
IV Konferencja naukowa "Dylematy współczesnego rynku pracy", Targanice, Polska, od 2012-09-24 do 2012-09-26
Tytuł:
Program "Moje Boisko-Orlik 2012" jako element wspomagający polski rynek pracy
Źródło:
Dylematy współczesnego rynku pracy : IV konferencja naukowa : streszczenia referatów - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny, 2012, s. 10-11. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168336851
varia
2

Tytuł:
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 5 czerwca 2012 r.
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO2012. - nr 10 (39). - [odczyt: 02.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232056
varia
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Wstęp do polskiego wydania : polskie firmy rodzinne wobec wyzwań sukcesji
Źródło:
Sukcesja w firmach rodzinnych : ostateczny test wielkości / Craig E. Aronoff, Stephen L. McClure, John L. Ward - Kraków: Wydawnictwo MiP, 2012, s. 9-10
ISBN:
978-83-61739-28-9
Nr:
2168315803
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
17th International Scientific Conference 'Global and Regional Challenges Concerning Restructuring of Enterprises and Economies' (Krynica-Zdrój, 17th - 20th October, 2012)
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]2012. - nr 4(82), s. 58-59
Nr:
2168263832
fragment raportu/sprawozdania
Zobacz opis całości
5

Autor:
Salwarowski Łukasz , Brzoska Rafał
Tytuł:
Recepta na sukces Rafała Brzoski - założyciela i współwłaściciela Grupy Integer.pl, w tym marki InPost oraz Paczkomaty
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 24-25. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344086
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
6

Autor:
Jach Joanna , Kędzior Władysław
Tytuł:
Consumer Preferences for Honey Varieties
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 48. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294505
varia
7

Tytuł:
Kancelaria Rektora : dorobek lat 2008-2012
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 40-41. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344098
varia
Zobacz opis całości
8

Konferencja:
28. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy", Kraków, Polska, od 2012-12-03 do 2012-12-04
Tytuł:
Popytowe podejście do innowacji w gospodarce opartej na wiedzy
Źródło:
Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy" = Main Theme of 28th International Scientific Conference on "Industry and Services in the Development of Knowledge-based Economy" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2012, s. 91-92. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-771-9
Nr:
2168344290
varia
9

Tytuł:
Morphological Changes of Bioindicative Organism Caused by Exposition to Tanned Leather Extracts
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 32. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294481
varia
10

Tytuł:
Koncepcìâ ìnnovacìjnogo mìsta ta jogo rozvitku
Źródło:
Êvroìntegracìjnì procesi v suspìl'stvì - Ternopìl': Ternopìl'skij ìnstitut socìal'nih ta ìnformacìjnih tehnologìj, 2012, s. 76-79. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-966-8284-12-0
Nr:
2168234826
varia
11

Tytuł:
Functional Drinks in Nutrition of South-East Poland Inhabitants - Analysis of Consumer Preferences and Perspective Trends on the Market
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 45. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294499
varia
12

Tytuł:
Enterprise Restructuring in the Conditions of the Crisis and the Globalization Challenges : Based on the Experiences of the Polish Economy
Źródło:
The Business and Management Review2012. - vol. 2, no. 2, s. 62. - Abstrakt referatu wygłoszonego na Corporate Governance and Business Conference (CGBC) 19-20th July 2012, Boston, USA
Nr:
2168262904
varia
13

Tytuł:
Studia podyplomowe Ekonomia społeczna służbą drugiemu człowiekowi
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2012. - nr 6 (51), s. 17
Tryb dostępu:
Nr:
2168275179
varia
Zobacz opis całości
14

Autor:
Puciato Daniel , Grabiński Tadeusz
Tytuł:
Ruch turystyczny w województwie opolskim i na pograniczu polsko-czeskim w 2012 roku : raport z badań
Adres wydawniczy:
Opole: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012
Opis fizyczny:
101 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku czeskim: Puciato D., Grabiński T., (2012), Cestovní ruch v opolském vojvodství a na česko polském pohraničí v roce 2012: zpráva z výzkumu, Opole : Opolská regionální turistická organizace, 101 s.
Nr:
2168328277
raport/sprawozdanie
15

Autor:
Beskid Vladimír , Sanetra-Szeliga Joanna
Tytuł:
Kreatywne Koszyce : z Vladimírem Beskidem rozmawia Joanna Sanetra-Szeliga = Creative Košice : Vladimír Beskid Talks to Joanna Sanetra-Szeliga
Źródło:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA2012. - nr 9, s. 166-183. - Tytuł numeru: Słowacja = Slovensko = Slovakia
Nr:
2168331219
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
16

Konferencja:
IX Mìžnarodna naukovo-praktična konferencâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2012-11-08 do 2012-11-10
Tytuł:
Pomiar mediów społecznościowych (Social Media) dla celów marketingowych
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management - L'vìv: Vidavnivtvo L'vìvs'koï polìtehnìki, 2012, s. 229-230. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-617-607-342-0
Nr:
2168237864
varia
17

Konferencja:
24th Annual Conference of the European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE), Economic Policy in Times of Crisis, Kraków, Polska, od 2012-10-18 do 2012-10-21
Tytuł:
Added Value of Design as a Factor of Firm's Competitiveness
Źródło:
24th Annual Conference of the European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE), Economic Policy in Times of Crisis2012, s. 1-9. - Referat wygłoszony - nieopublikowany - Bibliogr.
Opis fizyczny:
Nr:
2168314557
varia
18

Autor:
Musiał Sylwia , Musiał-Malago' Monika
Tytuł:
Ruch budowlany w Krakowie [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Analiz - Monitor Rynku Nieruchomości, 2012
Opis fizyczny:
4 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168307433
raport/sprawozdanie
19

Tytuł:
Promocja na Wschodzie nabiera tempa
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 14-15. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344078
varia
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
NON omnis moriar : Dr hab. inż. Marzena Ucherek (1967-2012) Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Non omnis moriar - Professor Marzena Ucherek
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science2012. - nr 3 (32), s. 9-10
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168242056
varia
21

Tytuł:
Polska w Europie - przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej [dokument elektroniczny]
Opracował:
Opracowanie graficzne:
Adres wydawniczy:
Kraków: BG UEK, 2012
Tryb dostępu:
Nr:
2168228320
wystawy
22

Autor:
Tytuł:
Ad Multos Annos Panie Profesorze : jubileusz 85-lecia urodzin prof. dr hab. Antoniego Fajferka
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2012. - nr 6 (51), s. 26-27
Tryb dostępu:
Nr:
2168275191
varia
Zobacz opis całości
23

Autor:
Konferencja:
IX Mìžnarodna naukovo-praktična konferencâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2012-11-08 do 2012-11-10
Tytuł:
Polscy eksporterzy na rynkach międzynarodowych koncepcja i rezultaty projektu badawczego : (tezy referatu)
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management - L'vìv: Vidavnivtvo L'vìvs'koï polìtehnìki, 2012, s. 51-52. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-617-607-342-0
Nr:
2168237860
varia
24

Konferencja:
IX Mìžnarodna naukovo-praktična konferencâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2012-11-08 do 2012-11-10
Tytuł:
Potrzeby i preferencje przedsiębiorstw sektora MSP w zakresie oprogramowania wspomagającego zarządzanie
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management - L'vìv: Vidavnivtvo L'vìvs'koï polìtehnìki, 2012, s. 170-171. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-617-607-342-0
Nr:
2168237862
varia
25

Tytuł:
Arabskie rewolucje i kontrewolucje (od redakcji) = Editorial Note : Arabic Revolutions and Counter-revolutions
Źródło:
Kultura i Polityka / red. tomu Konrad PĘDZIWIATR, red. nacz. Joanna Lubecka2012. - nr 11, s. 9-18. - Tytuł numeru: Arabskie rewolucje i kontrrewolucje - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168273184
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 5
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Opis fizyczny:
161 s.: il.
Program badawczy:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Tryb dostępu:
Nr:
2168274731
raport/sprawozdanie
27

Tytuł:
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO2012. - nr 2 (40). - [odczyt: 07.02.2014]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168271544
varia
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO2012. - nr 2 (40). - [odczyt: 07.02.2014]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168271508
varia
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Dni Zdrowia 2012
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 3 (48), s. 6-7. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344968
varia
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Opracowanie metodologii rachunku podatków związanych ze środowiskiem w zakresie alokacji wielkości zagregowanych w podziale na grupy podatników i rodzajów działalności wg NACE Rev.2
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
82 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168277035
raport/sprawozdanie
31

Autor:
Konowalczuk Jan , Ramian Tomasz
Tytuł:
Wspomnienie o profesorze Henryku Walicy
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach2012. - nr 104, s. 207-209. - Tytuł numeru: Inwestycje i nieruchomości : wybrane zagadnienia
Tryb dostępu:
Nr:
2168342309
varia
32

Tytuł:
From the Editor
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management2012. - nr 6, s. 7-8
Nr:
2168269594
wstęp/zakończenie
33

Tytuł:
Rok 2011 w liczbach
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 2 (47), s. 13-15. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344388
varia
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Rozmowy z puszkiem : o reklamach
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 54. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344110
varia
Zobacz opis całości
35

Autor:
Tytuł:
Consumer Requirements Concerning Cosmetic Products and their Packaging Exemplified by Deodorants and Antiperspirants
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 20-21. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294469
varia
36

Tytuł:
Staż zawodowy w Bibliotece Jagiellońskiej
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO2012. - nr 10 (39). - [odczyt: 02.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232064
varia
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Wrzutnia w Bibliotece Głównej UEK
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO2012. - nr 10 (39). - [odczyt: 02.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232074
varia
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Dietary Supplements Market - Awareness and Consumer Preferences
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 40. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294495
varia
39

Tytuł:
Relacja z międzynarodowej konferencji naukowej "Entrepreneurship, family firms and economic development"
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 56-57. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344246
varia
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 6
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Opis fizyczny:
163 s.: il.
Program badawczy:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Tryb dostępu:
Nr:
2168274733
raport/sprawozdanie
41

Tytuł:
Preface
Źródło:
Zdrowie kobiet w Polsce w latach 2004-2009 / Katarzyna Borysiak, Agnieszka Broś, Agnieszka Czekaj, Katarzyna Gadocha, Anna Jasiówka, Joanna Jurek, Jolanta Klimończyk, Katarzyna Motyka, Piotr Woch ; kierujący Krzysztof JAKÓBIK - Kraków: Urząd Statystyczny, 2012, s. 4
Seria:
(Studia i Analizy Statystyczne)
ISBN:
978-83-7403-219-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168332079
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
42

Autor:
Cibor Krzysztof , Hausner Jerzy
Tytuł:
Musimy szukać form pobudzania aktywności lokalnej : [wywiad z prof. J. Hausnerem]
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]2012. - nr 2(5), s. 79-82. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168271308
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
43

Autor:
Olejniczak Karol , Mazur Stanisław , Weremiuk Alicja , Miedziński Michał , Ledzion Bartosz , Kupiec Tomasz , Wicik Grzegorz , Fabisiewicz Michał
Tytuł:
Realizacja badań ewaluacyjnych w świetle Prawa Zamówień Publicznych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012
Opis fizyczny:
61 s.: il.
Tryb dostępu:
Nr:
2168334195
raport/sprawozdanie
44

Tytuł:
Factors Determining the Authenticity if Egg-Pasta
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 52. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294569
varia
45

Tytuł:
Uniwersytet Dziecięcy UEK - pierwszy semestr za nami!
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 2 (47), s. 37. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344400
varia
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Przedsiębiorczość ludzi nauki
Źródło:
Nasza Politechnika / red. nauk. Stanisław L. Bagdziński, Maria Marszałkowska2012. - nr 4, s. 16
Nr:
2168308413
głos w dyskusji/wywiad
47

Tytuł:
Wykaz podstawowych aktów prawnych związanych z polityką rozwoju : załącznik
Źródło:
Zarządzanie strategiczne rozwojem / red. nauk. Jarosław Górniak, Stanisław MAZUR - Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012, s. 310-325
ISBN:
978-83-7610-324-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168271106
varia
Zobacz opis całości
48

Autor:
Salwarowski Łukasz , Kowalczyk Andrzej
Tytuł:
Recepta na sukces Andrzeja Kowalczyka - prezesa Zarządu Uzdrowiska Rabka SA
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 3 (48), s. 12. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168345086
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Methods of Objective Evaluation as a Component of Quality-Related Knowledge Development
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 36. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294489
varia
50

Autor:
Bizoń Michał , Kędzierski Marcin , Janus Jakub , Moroz Jakub , Rojek Paweł , Wołodźko Krzysztof
Tytuł:
Wolny rynek idei
Źródło:
Pressje2012. - teka 29, s. 152-162. - Tytuł numeru: Ekonomia trynitarna
Tryb dostępu:
Nr:
2168313421
varia
51

Autor:
Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Tytuł:
The Impact of Prior Stock Trading Experience on Investment Portfolio Risk and Propensity Towards the Disposition Effect
Źródło:
Microcosm of Economic Psychology / Agata Gasiorowska, Tomasz Zaleskiewicz (eds.) - Wroclaw: Warsaw School of Social Sciences and Humanities, Faculty in Wroclaw, 2012, s. 329
ISBN:
978-83-935288-1-3
Nr:
2168287717
poster
52

Autor:
Bień Katarzyna , Fijałkowska Jolanta , Imielska Marzena , Jaskólska Ewelina , Kasprzak Piotr , Kłosiewicz Paweł , Konopczak Michał , Kozak Sylwester , Lewandowski Dariusz , Maliszewski Krzysztof , Nowak Rafał , Okseniuk Dorota , Paterek Aleksandra , Pilecka Aleksandra , Sieradzki Rafał , Siskind Karol , Sobolewski Paweł , Sowiński Andrzej , Stępniewski Mikołaj , Wiernicki Michał , Wojciechowski Andrzej
Tytuł:
Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r.
Redaktor:
Sobolewski Paweł
, Tymoczko Dobiesława
Adres wydawniczy:
Warszawa: Narodowy Bank Polski, 2012
Opis fizyczny:
275 s.: il.; 30 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168338819
raport/sprawozdanie
53

Tytuł:
Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej
Źródło:
Partnerstwo - współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych / red. Alina Handzlik, Jakub GŁOWACKI - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 78-88
ISBN:
978-83-89410-17-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168327025
varia
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Finał 7. edycji Akademii Rachunkowości
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 3 (48), s. 11. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168345034
varia
Zobacz opis całości
55

Konferencja:
Erasmus Mundus Master Sustainable Territorial Development, Kraków, Polska, od 2012-11-27 do 2012-11-27
Tytuł:
Transformacja i rozwój Polski w zjednoczonej Europie
Źródło:
Konferencja naukowa pt. "Erasmus Mundus Master Sustainable Territorial Development"2012. - Referat wygłoszony - nieopublikowany
Nr:
2168294085
varia
56

Tytuł:
Utilization of Used Friture in the Formulation Biodegradable Lubricating Greases
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 16-17. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294463
varia
57

Autor:
Tytuł:
Wokół badań i rozwoju
Źródło:
B+R=Przyszłość : e-biuletyn2012. - nr 1, sierpień. - [odczyt: 14.04.2016]
Tryb dostępu:
Nr:
2168304965
głos w dyskusji/wywiad
58

Tytuł:
Spotkanie ze studentami I roku Gospodarki Przestrzennej
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2012. - nr 6 (51), s. 11
Tryb dostępu:
Nr:
2168275165
varia
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Kolejny numer półrocznika "Ekonomia Społeczna"
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 2 (47), s. 54. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344456
varia
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
"Prawo autorskie a interes publiczny" - sprawozdanie z konferencji
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO2012. - nr 2 (40). - [odczyt: 07.02.2014]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168271524
varia
Zobacz opis całości
61

Autor:
Tytuł:
Doctorate Honoris Causa of Częstochowa University of Technology for Professor Ryszard Borowiecki (Częstochowa, 22nd October 2012)
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]2012. - nr 4(82), s. 60-61
Nr:
2168263834
fragment raportu/sprawozdania
Zobacz opis całości
62

Autor:
Borysiak Katarzyna , Broś Agnieszka , Czekaj Agnieszka , Gadocha Katarzyna , Jasiówka Anna , Jurek Joanna , Klimończyk Jolanta , Motyka Katarzyna , Woch Piotr
Tytuł:
Zdrowie kobiet w Polsce w latach 2004-2009
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Urząd Statystyczny, 2012
Opis fizyczny:
118 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Studia i Analizy Statystyczne)
ISBN:
978-83-7403-219-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168332053
raport/sprawozdanie
Zobacz powiązane rozdziały
63

Tytuł:
Przed dzielnymi świat stoi otworem : w ramach obchodów 90 rocznicy założenia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie oraz 65-lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie [dokument elektroniczny]
Opracował:
Opracowanie graficzne:
Fotograf:
Cygan Rafał
Adres wydawniczy:
Kraków: BG UEK, 2012
Tryb dostępu:
Nr:
2168228318
wystawy
64

Autor:
Tytuł:
UEK zostaje w Dębicy - rozmowa z Kierownikiem Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego
Źródło:
Miasto.Dębica.pl2012. - 30 maja. - [odczyt: 10.05.2016]
Tryb dostępu:
Nr:
2168305639
głos w dyskusji/wywiad
65

Tytuł:
Earned Sources of Households' Income in Poland
Źródło:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts / ed. Eva Sodomová - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2012, s. 21. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-80-225-3504-5
Nr:
2168295581
varia
66

Tytuł:
Socio-economic Implications of Global Economic Crises for European Youth : Summary Brochure
Redaktor:
Kopeć M.
Adres wydawniczy:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Nr:
2168288847
varia
67

Tytuł:
Przy wigilijnym stole
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 2 (47), s. 50. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344452
varia
Zobacz opis całości
68

Autor:
Tytuł:
Przedmowa
Źródło:
Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2012, s. 7-10
Sygnatura:
NP-1391/Magazyn
Nr:
2168282675
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
69

Autor:
Salwarowski Łukasz , Kluska Roman
Tytuł:
Recepta na sukces Romana Kluski - twórcy Optimusa i Onet.pl
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 4 (49), s. 22-23. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275131
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Wiedeń w Krakowie, Kraków w Wiedniu
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 34-35. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344090
varia
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Threats from Improper Application of Dietary Supplements
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 42. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294497
varia
72

Tytuł:
Wierzchołek góry lodowej
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności2012. - nr 3, s. 11
Nr:
2168280675
varia
73

Tytuł:
Wstęp : potencjał i ograniczenia w stosowaniu analizy ekonomicznej w polityce publicznej
Źródło:
Analiza ekonomiczna w polityce publicznej / red. Aleksander SURDEJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012, s. 7-18 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7383-579-5
Nr:
2168234604
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Raport z badania pilotażowego przemysłu spotkań w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
24 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168274090
raport/sprawozdanie
75

Tytuł:
Konferencja nt. bezpieczeństwa
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 4 (49), s. 34. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275137
varia
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Program Erasmus i bibliotekarz, czyli słów kilka o harmonii funkcjonalności i formy fińskiego podwórka [dokument elektroniczny]
Źródło:
Biuletyn EBIB2012. - nr 8 (135), s. 1-6. - [odczyt: 21.11.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168237682
varia
77

Tytuł:
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2011 roku
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO2012. - nr 10 (39). - [odczyt: 02.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231826
varia
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Czterdzieści lat minęło
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 37. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344094
varia
Zobacz opis całości
79

Autor:
Tytuł:
Statistical Analysis of Consumer Preferences for Moisturizing Body Lotions
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 21. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294471
varia
80

Konferencja:
13th Management International Conference (MIC) 2012, Budapeszt, Węgry, od 2012-11-22 do 2012-11-24
Tytuł:
Selected Criteria for Assessment of Cooperation in Logistics Outcourcing
Źródło:
MIC 2012 : Managing Transformation with Creativity : Abstracts / ed. Doris Gomezelj Omerzel, Bojan Nastav, Suzana Sedmak - Koper: University of Primorska. Faculty of Management Koper, 2012, s. 17. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Management International Conference)
ISBN:
978-961-266-200-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168274068
varia
81

Tytuł:
Dependency Structures and Risk Measures in Determining Solvency Capital Requirements Under the Solvency II Regulations
Źródło:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts / ed. Eva Sodomová - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2012, s. 17. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-80-225-3504-5
Nr:
2168295573
varia
82

Autor:
Tytuł:
Sprawozdanie z konferencji nt. Fenomen pomocy w życiu społeczno-gospodarczym (25-26 listopada 2011 r.)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]2012. - nr 882, s. 177-179
Nr:
2168244800
varia
Zobacz opis całości
83

Autor:
Tytuł:
Wieści z ZOD-ów
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 4 (49), s. 35. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275139
varia
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Kolejny rok Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK dobiegł końca
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 50. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344106
varia
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji ARES
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 60-61. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344250
varia
Zobacz opis całości
86

Konferencja:
Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarkach transformacji, Kraków, Polska, od 2012-04-18 do 2012-04-18
Tytuł:
Transformacja gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej - wprowadzenie teoretyczne
Źródło:
Konferencja naukowa pt. "Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarkach transformacji", 18.04.2012, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków2012. - Referat wygłoszony - nieopublikowany
Nr:
2168293735
varia
87

Autor:
Zelek Beata , Samel Anna , Świerad Marek
Tytuł:
Debiut z brązowym medalem
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 2 (47), s. 50. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344444
varia
Zobacz opis całości
88

Autor:
Salwarowski Łukasz , Skalik Łukasz
Tytuł:
Recepta na sukces Łukasza Skalika
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 2 (47), s. 18-19. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344390
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 9-14
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168287959
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Dr hab. inż. Marzena Ucherek, prof. UEK : (1967-2012)
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 93
Tryb dostępu:
Nr:
2168275869
varia
Zobacz opis całości
91

Autor:
Bürcher Sandra , Doctor Marut , Klimek Katarzyna , Stumm Nathalie
Tytuł:
Markttendenzen 2012 : Indien [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Sierre: Walliser Tourismus Observatorium, Institut für Tourismus, 2012
Opis fizyczny:
25 s.: il.
Tryb dostępu:
Nr:
2168302335
raport/sprawozdanie
92

Tytuł:
The Issues Concerning Handling Consumer Complaints in the Light of their Awareness of Legal Rights and Regulations
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 63. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294587
varia
93

Tytuł:
Konferencja jubileuszowa Pani Profesor Ireny Pietrzyk pt. Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2012. - nr 6 (51), s. 22-23. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344072
varia
Zobacz opis całości
94

Autor:
Konferencja:
IX Mìžnarodna naukovo-praktična konferencâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2012-11-08 do 2012-11-10
Tytuł:
Mission in the Strategies of Polish Exporters
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management - L'vìv: Vidavnivtvo L'vìvs'koï polìtehnìki, 2012, s. 443-444. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-617-607-342-0
Nr:
2168237866
varia
95

Autor:
Tytuł:
Study Trip Cracow studentów Executive MBA z Roosevelt University z Chicago
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 67. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344260
varia
Zobacz opis całości
96

Autor:
Tytuł:
Od redakcji = Editorial
Źródło:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA2012. - nr 7, s. 1
Nr:
2168331203
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Przedmowa
Źródło:
Zdrowie kobiet w Polsce w latach 2004-2009 / Katarzyna Borysiak, Agnieszka Broś, Agnieszka Czekaj, Katarzyna Gadocha, Anna Jasiówka, Joanna Jurek, Jolanta Klimończyk, Katarzyna Motyka, Piotr Woch ; kierujący Krzysztof JAKÓBIK - Kraków: Urząd Statystyczny, 2012, s. 3
Seria:
(Studia i Analizy Statystyczne)
ISBN:
978-83-7403-219-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168332075
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
International Week w University of Applied Science we Frankfurcie nad Menem
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 68
Tryb dostępu:
Nr:
2168282341
varia
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects : X Trójstronne Sympozjum Naukowe
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2012. - nr 6 (51), s. 38-39
Tryb dostępu:
Nr:
2168275321
varia
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Z wizytą u braci Czechów
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 19. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344080
varia
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Fluorescence Spectroscopy Studies of Selected Azo Dyes Used in the Food Industry
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 51. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294565
varia
102

Autor:
Rybiński Krzysztof , Alwasiak Stanisław , Kowalewski Oskar , Lewandowska-Kalina Monika , Możdżeń Michał
Tytuł:
Rola grup interesów w procesie stanowienia prawa w Polsce = The Role of Groups of Interest in the Legislation Process in Poland
Adres wydawniczy:
Warszawa: Uczelnia Vistula, 2012
Opis fizyczny:
IV, 161 s.: il.; 24 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168291219
raport/sprawozdanie
103

Autor:
Tytuł:
20-lecie Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 64-65. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344254
varia
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Pierwszy numer półrocznika "Psychologia Ekonomiczna"
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 3 (48), s. 22-23. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168345246
varia
Zobacz opis całości
105

Autor:
Tytuł:
Automatic Analysis of Consumer Opinions Based on Labeled Latent Dirichlet Allocation
Źródło:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts / ed. Eva Sodomová - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2012, s. 12. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-80-225-3504-5
Nr:
2168295575
varia
106

Tytuł:
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 17 grudnia 2012
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO2012. - nr 2 (40). - [odczyt: 07.02.2014]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168271514
varia
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Attributes of Food Packaging Safety
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 30. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294477
varia
108

Tytuł:
LubimyCzytać.pl - serwis społecznościowy dla miłośników książek
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO2012. - nr 10 (39). - [odczyt: 02.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232076
varia
Zobacz opis całości
109

Autor:
Grabiński Tadeusz , Borkowski Krzysztof , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2012 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie)
Koordynator:
Wieczorkowski Jan
, Mierniczak Paweł
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2012
Opis fizyczny:
237 s.: il.; 30 cm
Seria:
(Ruch Turystyczny w Krakowie)
Uwagi:
Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168284929
raport/sprawozdanie
110

Konferencja:
IV Konferencja naukowa "Dylematy współczesnego rynku pracy", Targanice, Polska, od 2012-09-24 do 2012-09-26
Tytuł:
Płaca minimalna w świetle teorii kapitału ludzkiego
Źródło:
Dylematy współczesnego rynku pracy : IV konferencja naukowa : streszczenia referatów - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny, 2012, s. 7-8. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168336849
varia
111

Tytuł:
Methods of Microorganisms' Recovery Surviving on Textile
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 34-35. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294487
varia
112

Tytuł:
Absolwentka UEK laureatką konkursu na najlepszą pracę magisterską
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2012. - nr 6 (51), s. 10
Tryb dostępu:
Nr:
2168275163
varia
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Dobra passa "Dominanty"
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 12. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344076
varia
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Niemiecka piosenka jest dobra na wszystko
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 31. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344088
varia
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Jak dbamy o polską myśl techniczną?
Źródło:
Gazeta MSP Małych i Średnich Przedsiębiorstw2012. - nr 4 (120), s. 54-58
Nr:
2168232740
głos w dyskusji/wywiad
116

Tytuł:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport 7
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Opis fizyczny:
168 s.: il.
Program badawczy:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Tryb dostępu:
Nr:
2168274735
raport/sprawozdanie
117

Autor:
Tytuł:
Doktorat Honoris Causa Politechniki Częstochowskiej dla Profesora Ryszarda Borowieckiego
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2012. - nr 6 (51), s. 13
Tryb dostępu:
Nr:
2168275169
varia
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Polska i świat wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych = Report on the Scientific Conference Poland and World in the Face of the Contemporary Socioeconomic Challenges
Źródło:
Handel Wewnętrzny2012. - R. 58, nr 3 (338), s. 82-85
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168322447
varia
119

Autor:
Dorocki Sławomir , Szymańska Anna Irena , Zdon-Korzeniowska Małgorzata
Konferencja:
28. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy", Kraków, Polska, od 2012-12-03 do 2012-12-04
Tytuł:
Przedsiębiorstwa agroturystyczne w gospodarce opartej na wiedzy
Źródło:
Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy" = Main Theme of 28th International Scientific Conference on "Industry and Services in the Development of Knowledge-based Economy" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2012, s. 26. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7271-771-9
Nr:
2168344292
varia
120

Tytuł:
II Polskie Targi Uniwersyteckie w Chicago i Toronto
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 3 (48), s. 16. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168345096
varia
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 60-61. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344248
varia
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Diagnoza pogłębiona innowacyjności gospodarki Małopolski : opracowanie przygotowane na potrzeby prac nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Adres wydawniczy:
Kraków: Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 2012
Opis fizyczny:
68 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168307331
raport/sprawozdanie
123

Tytuł:
Gościliśmy dzieci - studentów Uniwersytetu Dziecięcego UEK
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO2012. - nr 10 (39). - [odczyt: 02.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232070
varia
Zobacz opis całości
124

Autor:
Tytuł:
Study trip Sweden
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2012. - nr 6 (51), s. 46. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344074
varia
Zobacz opis całości
125

Autor:
Salwarowski Łukasz , Bednarski Piotr
Tytuł:
Media o UEK
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 42-43. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344100
varia
Zobacz opis całości
126

Autor:
Salwarowski Łukasz , Bednarski Piotr
Tytuł:
UEK najczęściej wybieraną polską uczelnią ekonomiczną w 2011 roku
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 3 (48), s. 24-25. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168345248
varia
Zobacz opis całości
127

Autor:
Szklarczyk Dariusz , Jelonek Magdalena , Balcerzak-Raczyńska Anna
Tytuł:
Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra : raport z analizy kierunków kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym wzbogacony wynikami badań pracodawców realizowanymi w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012
Opis fizyczny:
76 s.: il.; 21x30 cm
Uwagi:
Dostępna również on-line
ISBN:
978-83-7633-198-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168270982
raport/sprawozdanie
128

Autor:
Czyżewski Krzysztof , Sanetra-Szeliga Joanna
Tytuł:
Zorkiestrować miasto : z Krzysztofem Czyżewskim, dyrektorem artystycznym Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, rozmawia Joanna Sanetra-Szeliga = To Orchestrate a City : Krzysztof Czyżewski, Artistic Director of Wrocław, European Capital of Culture 2016, Talks to Joanna Sanetra-Szeliga
Źródło:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA2012. - nr 8, s. 114-127
Nr:
2168331213
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
129

Tytuł:
Wspomnienie Tomasza Baty
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management2012. - nr 1 (150), s. 161-166 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168236658
varia
130

Tytuł:
Program The European Portfolio Management Challenge na UEK
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 2 (47), s. 55. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344458
varia
Zobacz opis całości
131

Tytuł:
Światowy Dzień bez Tytoniu na UEK
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 48-49. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344104
varia
Zobacz opis całości
132

Tytuł:
Ubezpieczenia w państwach europejskich : zagadnienia ekonomiczno-prawne
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 2 (47), s. 52-53. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344454
varia
Zobacz opis całości
133

Autor:
Tytuł:
Wspomnienie Profesora Kazimierza Urbana
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2012. - nr 6 (51), s. 40
Tryb dostępu:
Nr:
2168275323
varia