Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Typ publikacji: Artykuły od roku: 2019 do roku: 2019
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 524.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Autor:
Tytuł:
Stanisława Golinowska, O polskiej biedzie w latach 1990-2015. Definicje, miary i wyniki, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2018, stron 195
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 3 (540) (2019) , s. 38-40
Tryb dostępu:
Nr:
2168334819
recenzja
2

Tytuł:
Adjudication on Principles of Equity in the Proceedings before the Arbitral Tribunal in the Polish Law Compared to Other Legal Systems
Źródło:
Cadernos de Dereito Actual. - Núm. 12 (2019) , s. 9-19. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341717
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
The Influence of Financial Condition on Investment Decisions in Enterprises in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 136 (2019) , s. 243-255. - Tytuł numeru: Modernity of Industry and Sciences - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication financed by funds granted to the Management Faculty of Cracow University of Economics under the scheme for subsidizing university research potential.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168342939
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
The City Lab as an Example of the Interactive Perspective on Governance
Źródło:
Komunalʹne hospodarstwo mist. - T. 7, nr 153 (2019) , s. 2-11. - Summ., rez. - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper has been prepared as a part of research grant funded by the National Science Centre "The use of interactive methods of governance in shaping social policy" no UMO - 2011/03/B/HS5/00899.
Nr:
2168342937
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
The Chinese Belt and Road Initiative from the Polish Perspective = Chińska Inicjatywa Pasa i Szlaku w perspektywie polskiej
Źródło:
Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - vol. 22, nr 2 (2019) , s. 39-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168336665
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Furman Łukasz , Furman Witold
Konferencja:
17th International Conference Hradec Economic Days 2019, Hradec Králové, Czechy, od 2019-02-05 do 2019-02-06
Tytuł:
Tax Costs Related to Functioning of Selected Intangible Assets
Źródło:
Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 1 (2019) , s. 235-242. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Nr:
2168332523
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
The Innovativeness of Knowledge-intensive Business Services in the Context of Market Needs = Innowacyjność dostawców usług biznesowych opartych na wiedzy w kontekście potrzeb rynkowych
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 7 (2019) , s. 187-202. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Project financed under National Science Centre (Poland) grant number 2016/23/B/HS4/03011
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168343369
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Założenia outsourcingu funkcji utrzymania ruchu
Źródło:
Kierunek Spożywczy. - nr 2 (734) (2019) , s. 92-96 - Bibliogr.
Nr:
2168338457
artykuł nierecenzowany
9

Autor:
Sady Monika , Żak Agnieszka , Rzepka Karolina
Tytuł:
The Role of Universities in Sustainability-Oriented Competencies Development : Insights from an Empirical Study on Polish Universities
Źródło:
Administrative Sciences. - vol. 9, iss. 3 (2019) , s. 1-20. - Tytuł numeru: Sustainable Entrepreneurship: Theory, Research and Practical Applications - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168340655
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Kozina Andrzej , Małkus Tomasz , Pieczonka Agnieszka
Tytuł:
Zasady mediacji w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym przedsiębiorstwa = Principles of Mediation in Solving Organizational Conflicts within the Enterprise's Logistics System
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (958) (2019) , s. 11-19. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Podstawę do opracowania artykułu stanowił projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022 nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40 zł
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168343662
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
The Measurement of Time-Varying Technical Efficiency and Productivity Change in Polish Crop Farms
Źródło:
The German Journal of Agricultural Economics (GJAE). - vol. 68, no. 1 (2019) , s. 15-27. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168333861
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
What Influences Overprecision in Judgmental Forecasting?
Źródło:
Romanian Journal of Economic Forecasting. - vol. 22, iss. 3 (2019) , s. 117-131. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The authors were supported by a grant awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Behavioral and microstructural aspects of the financial and alternative investments markets", Decision no. 2015/17/B/HS4/02708
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341693
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Who Expects High Salaries? : a Pilot Survey of Salary Expectations and Academic Achievements of Accounting and Controlling Students = Kto oczekuje wysokich płac? : badanie pilotażowe oczekiwań płacowych i dokonań akademickich studentów rachunkowości i controllingu
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 44, nr 4 (2019) , s. 53-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168342421
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Towards Specialization or Extension? Searching for Valuation Services Models Using Cluster Analysis
Źródło:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 27, no. 4 (2019) , s. 27-38. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341809
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Wyrobek Joanna , Lane Paul
Tytuł:
Impact of Internationalization on the Capital Structure of Commercial Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 22 (71) (2019) , s. 250-267. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341991
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Kwantyfikacja przedsiębiorczości kraju z wykorzystaniem narzędzi taksonomii relatywnej : przykład państw Unii Europejskiej = Quantification of Domestic Entrepreneurship Applying the Relative Taxonomy Tools : an Example of European Union Countries
Źródło:
International Entrepreneurship Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 5, no. 1 (2019) , s. 23-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii I Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168343347
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Factors Affecting the Efficiency of Wind Power in the European Union Countries
Źródło:
Energy Policy. - vol. 132 (2019) , s. 965-977. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This study was supported by funds from the National Science Centre (NCN), Poland, through grant No 2015/17/B/HS4/02685.
Lista 2019:
140.00 pkt
Nr:
2168336941
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Makowiec Marek , Szymańska Natalia
Tytuł:
Prawdziwe kakao
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (81) (2019) , s. 18-20
Tryb dostępu:
Nr:
2168342745
artykuł nierecenzowany
19

Tytuł:
90. rocznica Powszechnej Wystawy Krajowej - niezwykłego manifestu odrodzonego Państwa Polskiego
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (80) (2019) , s. 8-11
Tryb dostępu:
Nr:
2168334253
artykuł nierecenzowany
20

Tytuł:
The Institution of Community Custodians of Heritage Sites as an Element of Historic Asset Protection System : the Case of Poland
Źródło:
Journal of Settlements and Spatial Planning. - vol. 10, no. 2 (2019) , s. 143-156. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341827
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Murzyn-Kupisz Monika , Hołuj Dominika , Działek Jarosław , Gorczyca Katarzyna
Tytuł:
Museums and Local Governments in Poland : Partners in Local Development?
Źródło:
Museum International. - vol. 71, iss. 3-4 (2019) , s. 28-45. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168341815
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Kułakowski Konrad , Szybowski Jacek , Prusak Anna
Tytuł:
Towards Quantification of Incompleteness in the Pairwise Comparisons Methods
Źródło:
International Journal of Approximate Reasoning. - vol. 115 (2019) , s. 221-234. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was supported by the National Science Centre, Poland, as a part of the project no. 2017/25/B/HS4/01617 and by the Polish Ministry of Science and Higher Education, AGH contract no. 16.16.420.054
Lista 2019:
140.00 pkt
Nr:
2168341303
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
HRM Context in Practice and Scientific Research = Kontekst ZZL w praktyce i w badaniach naukowych
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI. - nr 6 (2019) , s. 17-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341389
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Autor:
Klich Jacek , Monarkh Veronika V.
Tytuł:
GMO and Health Risks : Selected Issues = Anotacija HMO ta ryzyky dla zdrow'ja : obrani pytannia = Annotacyja GMO i riski dla zdrowja : izbrannyje woprosy
Źródło:
Silśke hospodarstwo ta lisiwnyctwo = Agriculture and Forestry. - No. 14 (2019) , s. 245-254. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168338895
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Tytuł:
Prawnokarne aspekty informatyzacji zamówień publicznych : przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wiarygodności dokumentów elektronicznych
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (63) (2019) , s. 40-57. - Summ.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168345576
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Efektywność energetyczna Polski i polskiego sektora przemysłowego w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju = Energy Efficiency of the Polish Industrial Sector in the Context of the Concept of Sustainable Development
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 4 (2019) , s. 95-113. - Tytuł numeru: Przemiany przemysłu i jego otoczenia w układach przestrzennych = Changes in Industry and Its Environment in Spatial Systems - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341953
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
Statistical Analysis of HTHS Viscosity Rating of Present-Day Engine Oils
Źródło:
Tribology Transactions. - vol. 62, iss. 1 (2019) , s. 34-41. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168329141
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Satora Magdalena , Szkoda Maciej
Tytuł:
Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych w transporcie drogowym = Ensurance of the Quality and Safety of Food Products in Road Transport
Źródło:
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. - vol. 231, nr 6 (2019) , s. 86-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336895
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Determinants of Variation of Potato Prices in the European Union
Źródło:
Economia Agro-Alimentare / Food Economy. - iss. 3 (2019) . - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168343333
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Decision-Making Under Environmental Uncertainty
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 1, cz. 2 (2019) , s. 7-19. - Tytuł numeru: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was financed by the Faculty of Economics and International Relations of Cracow University of Economics in frames of a grant awarded to maintain its research potential
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168334165
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Ciołek Maciej , Emerling Izabela
Tytuł:
Can We Shape Trait Professional Skepticism through University Accounting Programs? Evidence from Polish University
Źródło:
Sustainability. - vol. 11, iss. 1 (2019) , s. 1-30. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168339147
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Urban Sprawl and Smart Growth versus Quality of Life = Urban sprawl i smart growth a jakość życia
Źródło:
Technical Transactions = Czasopismo Techniczne. - Vol. 12 (2019) , s. 85-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168342029
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Szeląg-Sikora Anna , Komorowska Monika , Ovcharuk Oleg , Gródek-Szostak Zofia , Stuglik Joanna
Konferencja:
13th International Scientific Conference "Society. Integration. Education" (SIE), Rzeżyca, Łotwa, od 2019-05-24 do 2019-05-25
Tytuł:
Innovation in a Producer Group Focused on Milk Production of the Silesian Province [dokument elektroniczny]
Źródło:
Society. Integration. Education. - vol. 6 (2019) , s. 510-519. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168334937
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Tytuł:
Ocena potencjału wiedzy i innowacyjności sieci międzyorganizacyjnych w świetle badań polskich klastrów = Assessment of the Potential of Knowledge and Innovation of Inter-organisational Networks in the Light of Polish Clusters' Research
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (958) (2019) , s. 25-34. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2019
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168343704
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Monitoring Progress in "Quality Education" in the European Union - Strategic Framework and Goals
Źródło:
International Journal of Sustainability in Higher Education. - vol. 20, no. 7 (2019) , s. 1125-1142. - Tytuł numeru: The University as an Arena for Sustainability Transition - 50 Years after the 1968 Protests - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168341113
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Tytuł:
Powiększenie sieci i obszarów parków narodowych w Polsce = Enlargement of Networks and Areas of National Parks in Poland
Źródło:
Aura. - nr 2 (2019) , s. 15-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168343886
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Tytuł:
Strategy Implementation in Enterprises Operating in Poland - Image Emerging from Research
Źródło:
International Journal of Business and Management Invention. - vol. 8, no. 12, ver. 1 (2019) , s. 46-51. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Nr:
2168341111
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Niemiec Marcin , Komorowska Monika , Kuboń Maciej , Sikora Jakub , Ovcharuk Oleg , Gródek-Szostak Zofia
Konferencja:
13th International Scientific Conference "Society. Integration. Education" (SIE), Rzeżyca, Łotwa, od 2019-05-24 do 2019-05-25
Tytuł:
Global G.A.P. and Integrated Plant Production as a Part of the Internalization of Agricultural Farms [dokument elektroniczny]
Źródło:
Society. Integration. Education. - vol. 6 (2019) , s. 430-440. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168334927
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Gródek-Szostak Zofia , Malik Gabriela , Kajrunajtys Danuta , Szeląg-Sikora Anna , Sikora Jakub , Kuboń Maciej , Niemiec Marcin , Kapusta-Duch Joanna
Tytuł:
Modeling the Dependency between Extreme Prices of Selected Agricultural Products on the Derivatives Market Using the Linkage Function
Źródło:
Sustainability. - vol. 11, iss. 15 (2019) , s. 1-14. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168337841
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Macroeconomic Stability as the Condition for Bulgaria to Join the Euro Area
Źródło:
Equilibrium. - vol. 14, nr 2 (2019) , s. 295-315. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168336885
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Are Incomes a Key Determinant of the Levels of Household Sight Deposits During a Financial Market Downturn? The Case of the Eurozone Countries
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - nr 2 (43) (2019) , s. 5-37. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168341731
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Tytuł:
Czynności notarialne konsula - sugestie de lege ferenda w związku z przeglądem ex post ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (w przedmiocie udziału notariusza w procesie tworzenia aktu notarialnego konsula)
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (78) (2019) , s. 5-23
Nr:
2168338471
artykuł nierecenzowany
43

Autor:
Tytuł:
Reforma brytyjskiej Izby Lordów w świetle Raportu Komisji Lorda Spikera z 2017 roku = Reform of the British House of Lords in the Light of the Report of the Lord Speaker's Committee 2017
Źródło:
TEKA of Political Science and International Relations. - Vol. 14, no. 1 (2019) , s. 163-177. - Tytuł numeru: Bezpieczeństwo zdrowotne w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168345410
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
The Impact of Self-employment on the Economic Integration of Immigrants : Evidence from Germany
Źródło:
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation. - vol. 15, iss. 2 (2019) , s. 11-28. - Tytuł numeru: Immigrant Entrepreneurship : New Research Trends and Challenges - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168337847
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
System preferencji polskiej młodzieży w ocenie atrakcyjności turystycznej destynacji = System of Preferences of Polish Youth in the Evaluation of Tourist Attractiveness of a Destination
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 20, z. 2, cz. 2 (2019) , s. 121-135. - Tytuł numeru: Produkt turystyczny Innowacje - Marketing - Zarządzanie - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168335267
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Tytuł:
The Effectiveness of Investing in Stock Exchange Markets in Central and Eastern European Countries with Regard to NYSE2-LSE-HKSE2 : a Comparative Risk Analysis = Efektywność inwestycji na rynku papierów wartościowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle NYSE2-LSE-HKSE2 : analiza porównawcza ryzyka
Źródło:
Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - Vol. 22, nr 2 (2019) , s. 121-140. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168336595
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Justyna Zabawa: Bankowość ekologiczna w społecznej odpowiedzialności biznesu. Rola, uwarunkowania i mierniki [Eco-banking in Corporate Social Responsibility. Roles, Determinants and Measures]. WUE 2019, 201 pp.
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - nr 2 (43) (2019) , s. 459-461
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168341743
recenzja
48

Autor:
Cellmer Radosław , Bełej Mirosław , Konowalczuk Jan
Tytuł:
Impact of a Vicinity of Airport on the Prices of Single-Family Houses with the Use of Geospatial Analysis
Źródło:
ISPRS International Journal of Geo-Information. - Vol. 8, iss. 11 (2019) , s. 1-13 (article number 471). - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168339715
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Drozdek Adam , Machalica-Drozdek Katarzyna
Tytuł:
Zasada nadużycia prawa a oszustwo podatkowe w zakresie VAT = The Principle of Abuse of Law and Tax Fraud in VAT
Źródło:
Białostockie Studia Prawnicze. - vol. 24, nr 3 (2019) , s. 99-112. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168343381
artykuł w czasopiśmie
50

Autor:
Kozień Ewa , Kozień Marek S.
Tytuł:
Ex-Ante Risk Estimation in the Production Project
Źródło:
System Safety: Human - Technical Facility - Environment. - Vol. 1, iss. 1 (2019) , s. 708-715. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168334039
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
What Determines Export Structure in the EU Countries? : the Use of Gravity Model in International Trade Based on the Panel Data for the Years 1995-2015
Źródło:
Journal of International Studies. - vol. 12, no. 1 (2019) , s. 151-167. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This article is financed from the funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations of Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168334041
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Dylematy gościnności - wykład
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (82) (2019) , s. 10-13. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168342997
artykuł nierecenzowany
53

Tytuł:
Rozproszona europejska kontrola przestrzegania prawa do rzetelnego procesu sądowego w świetle zasady wzajemnego zaufania i wyroku C-216/18 PPU, LM = Decentralized European Judicial Review of the Right to a Fair Trial in the Light of the Principle of Mutual Trust and the Judgment, C-216/18 PPU, LM
Źródło:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 2 (161) (2019) , s. 14-31. - Streszcz., summ.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168331251
artykuł w czasopiśmie
54

Autor:
Sieja Marek , Wach Krzysztof
Tytuł:
The Use of Evolutionary Algorithms for Optimization in the Modern Entrepreneurial Economy : Interdisciplinary Perspective
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 7, nr 4 (2019) , s. 117-130. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168342133
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
55

Autor:
Tytuł:
Rising Income Inequalities - the Causes of and Consequences for Long-term Growth = Rosnące nierówności dochodu - przyczyny i wpływ na długookresowy wzrost
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (981) (2019) , s. 27-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341955
artykuł w czasopiśmie
56

Autor:
Tytuł:
Zaufanie i jego korelaty jako składowe klimatu organizacyjnego w różnych kulturach organizacyjnych (doniesienie z badań) = Trust and Its Correlates as Components of the Organizational Climate in Diverse Organizational Cultures (Research Report)
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 59 (3) (2019) , s. 236-249. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168339195
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
57

Autor:
Tytuł:
The Institutional Dimension of Market Failure
Źródło:
Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 18, nr 1 (2019) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Funding: this research was fully funded by a grant (030/WE-KMA/01/2018/S/8030).
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168333749
artykuł w czasopiśmie
58

Autor:
Tytuł:
Recenzja osiągnięć naukowych w postępowaniach awansowych - między jakością oceny a formalizmem rozstrzygnięć Ustawy 2.0 = Review of the scientific achievements in the promotion procedures - between the quality of an assessment and formal regulations of "Ustawa 2.0" Law
Źródło:
e-mentor. - nr 1 (2019) , s. 4-10. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168335969
artykuł w czasopiśmie
59

Autor:
Tytuł:
Potencjał przedsiębiorstwa a możliwość realizacji zasady społecznej odpowiedzialności - ocena metodą refleksji strategicznej = The Company's Potential and the Possibility of Implementing the Principles of Social Responsibility - Based on Reflective Assessment Method
Źródło:
Marketing i Rynek = Journal of Marketing and Market Studies. - nr 12 (2019) , s. 18-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168342887
artykuł w czasopiśmie
60

Autor:
Tytuł:
Wpływ elektronizacji na niektóre czynności postępowania przetargowego = Impact of Electronization on Public Procurement Proceedings
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (60) (2019) , s. 45-60. - Streszcz., summ.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336559
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Autor:
Kisiel Roksana , Fijorek Kamil , Moskal Paweł , Kukla Piotr , Pavlinec Christopher , Stec Jakub , Czarnecka Danuta , Jastrzębski Marek
Tytuł:
True Left Bundle Branch Block and Long-term Mortality in Cardiac Resynchronisation Therapy Patients
Źródło:
Kardiologia Polska. - vol. 77, iss. 3 (2019) , s. 371-379. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168334077
artykuł w czasopiśmie
62

Autor:
Tytuł:
Student Opinions about Their Retirement Future = Przyszłość emerytalna w opinii studentów
Źródło:
Olsztyn Economic Journal. - vol. 14, no 4 (2019) , s. 357-368. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Prepared as part of the project: "Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej" [Eng.: Socio-economic consequences of the fourth industrial revolution] https://rev4. uek.krakow.pl/
Nr:
2168342955
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Quality Strategy from the Balanced Scorecard Perspectives = Strategia jakości w perspektywach Balanced Scorecard
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (58) (2019) , s. 11-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The project was financed from funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Nr:
2168332607
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Projekt INSPIRE - jak wspierać przedsiębiorców społecznych poprzez mentoring?
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (82) (2019) , s. 25-27. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168343487
artykuł nierecenzowany
65

Tytuł:
Ochrona unijnych oznaczeń geograficznych w stosunkach handlowych Unii Europejskiej z Kanadą w świetle umowy CETA = Protection of the EU's Geographical Indications in Trade Relations between the European Union and Canada in the Light of CETA Agreement
Źródło:
Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - nr 2 (2019) , s. 39-58. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy a współpraca polityczno-gospodarcza państw - Bibliogr.
Nr:
2168338467
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Zrównoważony paradygmat kształcenia w szkole wyższej w kontekście sprawozdawczości zintegrowanej - z perspektywy nauczyciela akademickiego = A Balanced Paradigm of Higher Education in the Context of Integrated Reporting - Academic Teachers' Perspective
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 103, nr 159 (2019) , s. 23-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338183
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Europa (bez) granic? - przyszłość strefy Schengen = Europe (without) Borders? - the Future of the Schengen Area
Źródło:
Polityka i Społeczeństwo = Studies in Politics and Society. - nr 2 (17) (2019) , s. 65-85. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340939
artykuł w czasopiśmie
68

Autor:
Tytuł:
State Interventionism in Foreign Trade
Źródło:
Management Studies. - vol. 7, no. 6 (2019) , s. 533-542. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168338255
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Czynniki wytwórcze w branży przetwórstwa rybnego w Polsce w okresie poakcesyjnym = The Productive Factors in the Fish Processing Industry in Poland During the Post-Accession Period
Źródło:
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich = Annals of Agricultural Economics and Rural Development. - t. 106, z. 1 (2019) , s. 51-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168339213
artykuł w czasopiśmie
70

Konferencja:
17th International Conference Hradec Economic Days 2019, Hradec Králové, Czechy, od 2019-02-05 do 2019-02-06
Tytuł:
Structural Transformations of Agriculture in Poland in the Years 2006-2016
Źródło:
Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 1 (2019) , s. 203-214. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Nr:
2168332529
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Wpływ kontekstu na podejmowanie decyzji inwestycyjnych
Źródło:
Przegląd Psychologiczny = The Review of Psychology. - t. 62, nr 1 (2019) , s. 77-112 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338929
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
What Drives Food Price Volatility? Evidence Based on a Generalized VAR Approach Applied to the Food, Financial and Energy Markets
Źródło:
Economics : the Open-Access, Open-Assessment E-Journal. - vol. 13 (2019) , s. 1-32. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This paper was supported by funds from the National Science Centre (NCN, Poland) through grant No. 2017/25/B/HS4/01058
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168332285
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Diffusion of Innovations in Developing Countries : Blockchain Case Study = Dyfuzja innowacji do krajów rozwijających się : studium przypadku technologii blockchain
Źródło:
Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century. - nr 1 (21) (2019) , s. 60-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168343996
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Knowledge-Intensive Services Development in the EU : Forecasts for Selected Countries and Implications for Poland
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Krzysztof WACH. - vol. 7, nr 2 (2019) , s. 101-118. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research has been co-financed from funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics, as part of subsidies for maintaining research potential.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168336845
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
The Role of Eco-innovations in Developing Sustainable Products = Rola ekoinnowacji w rozwoju produktów zrównoważonych
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 26, nr 4 (121) (2019) , s. 126-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca została sfinansowana ze środków przyznanych przez MNiSzW na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168345488
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Influence of Cooking Conditions of Frying Fats on Their Autoxidation Dynamics = Wpływ warunków ogrzewania tłuszczów smażalniczych na ich dynamikę autooksydacji
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (58) (2019) , s. 44-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The project was financed by the Ministry of Science and Higher Education granted pursuant to Decision No 044/WTiZP-KChO/01/2018/S/8044
Nr:
2168332611
artykuł w czasopiśmie
77

Autor:
Tytuł:
Instytucja audytowa w Polsce - istota i zasady funkcjonowania = The Audit Authority in Poland : Its Essence and Operational Rules
Źródło:
Rocznik Administracji Publicznej = Public Administration Yearbook. - nr 5 (2019) , s. 269-283. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168343283
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Assessment of the Monuments of History List by Students of University of Economics = Lista Pomników Historii w ocenie studentów uczelni ekonomicznej
Źródło:
Ochrona Dziedzictwa Kulturowego = Protection of Cultural Heritage. - Nr 7 (2019) , s. 61-73. - Tytuł numeru: Pomniki historii : ochrona, zarządzanie, promocja - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341087
artykuł w czasopiśmie
79

Autor:
Byrski Jan , Hoser Henryk
Tytuł:
Zakres zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w związku z dostosowaniem do unijnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych = The Scope of Amendments to the Insurance and Reinsurance Activity Act Related to the Adjustment to the EU Regulations on the Protection of Personal Data
Źródło:
Prawo Asekuracyjne. - nr 2 (99) (2019) , s. 73-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168337519
artykuł w czasopiśmie
80

Autor:
Załuski Wojciech , Kwarciński Tomasz
Tytuł:
The Dualism of Prudence = Dualizm roztropności
Źródło:
Prakseologia. - nr 161 (2019) , s. 291-314. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341857
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
How to Effectively Encourage Poles to Save for Retirement? The Use of Achievements of Behavioural Economics in the Construction of Employee Capital Plans = Jak efektywnie zachęcić Polaków do oszczędzania na emeryturę? Dorobek ekonomii behawioralnej w konstrukcji pracowniczych planów kapitałowych
Źródło:
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje. - nr 2 (45) (2019) , s. 33-46. - Streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340791
artykuł w czasopiśmie
82

Tytuł:
Challenges of Central Banks as Regulators to the Development of the Fintech Sector
Źródło:
Bezpieczny Bank = Safe Bank. - nr 4 (77) (2019) , s. 50-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341749
artykuł w czasopiśmie
83

Autor:
Tytuł:
Dobre praktyki w realizacji celów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju = Good Practices in the Implementation of the Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Objectives
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 20, z. 6, cz. 1 (2019) , s. 163-177. - Tytuł numeru: Trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168337531
artykuł w czasopiśmie
84

Autor:
Łukasiński Wiesław , Betlej Paulina
Tytuł:
Postrzeganie marki jako symbolu jakości produktu przez konsumentów w Polsce = The Brand Perception as a Symbol of Product Quality Among the Consumers in Poland
Źródło:
Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 4 (2019) , s. 14-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168334599
artykuł w czasopiśmie
85

Autor:
Tytuł:
Default and Equity Risk Premium in the Conditions of Globalization and the Internationalisation of the Biggest Capital Markets of the EU and GFCI Countries : Ex Post Implied Equity Premium Analysis = Niewypłacalność a premia za ryzyko kapitałowe w warunkach globalizacji i internacjonalizacji działalności największych rynków kapitałowych krajów UE i GFCI : analiza wykonania ex post
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 7 (2019) , s. 82-91. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168343279
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Wspólnoty nierówności : cechy społeczeństw z wysokim zróżnicowaniem dochodowym = Community Inequalities : Features of Societies with High Income Differentiation
Źródło:
Catallaxy. - vol. 4, iss. 1 (2019) , s. 13-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168338353
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Disclosures Regarding the Risk of Estimated Measurement in the Financial Statements - Behavioral Aspects = Ujawnienia dotyczące ryzyka wyceny szacunkowej w sprawozdaniach finansowych - aspekty behawioralne
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 104, nr 160 (2019) , s. 171-188. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168339153
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Nieusuwalność sędziów i granice kompetencji państwa członkowskiego do regulowania krajowego wymiaru sprawiedliwości - uwagi w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 24.06.2019 r., C-619/18, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej = Irremovability of Judges and the Limits of aMember State's Competence to Regulate Domestic Judiciary: Remarks in the Light of Court of Justice Judgment of 24 June 2019, C-619/18, European Commission v. Poland
Źródło:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 12 (2019) , s. 4-14. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168343465
artykuł w czasopiśmie
89

Autor:
Kubala Sebastian , Firlej Chrystian
Tytuł:
Assessment of Poland's Competitive Position in Trade in Fur Skins and Their Products Against a Background of the EU Countries = Ocena pozycji konkurencyjnej Polski w handlu skórami futerkowymi i wyrobami z nich na tle krajów UE
Źródło:
Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. - nr 4 (2019) , s. 129-143. - W wersji drukowanej artykuł w jęz. polskim. - Bibliogr.
Nr:
2168342235
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Joint Modelling of Two Count Variables when One of them Can Be Degenerate
Źródło:
Computational Statistics. - vol. 34, no. 1 (2019) , s. 153-171. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The authors acknowledge support from research funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168327193
artykuł w czasopiśmie
91

Autor:
Płaziak Monika , Szymańska Anna
Tytuł:
Preferencje młodych użytkowników przestrzeni miejskiej Krakowa w zakresie wyboru alternatywnych form transportu = Alternative Forms of Transport Preferences Exhibited by Young Users of Krakow Urban Space
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 33, nr 3 (2019) , s. 36-57. - Tytuł numeru: Przemiany sektora usług transportowych i turystycznych = Transformations in the Sector of Transport and Tourism Services - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168339187
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Spowiedź Śmigłego. Szczera rozmowa z piłsudczykiem. Oprac. Sławomir Koper; Bellona, Warszawa 2019, 294 s. Recenzja
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO (2019)
Tryb dostępu:
Nr:
2168341489
recenzja
Zobacz opis całości
93

Autor:
Winkler Renata , Moczulska Marta
Tytuł:
Prolegomena : Social Potential of the Organization Versus Engagement and Job Satisfaction = Prolegomena : potencjał społeczny organizacji a zaangażowanie i satysfakcja z pracy
Źródło:
Management Sciences = Nauki o Zarządzaniu. - vol. 24, nr 3 (2019) , s. 36-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Nr:
2168343702
artykuł w czasopiśmie
94

Autor:
Tytuł:
Oceny atrakcyjności lokalnego rynku pracy metodą refleksji strategicznej = Estimate of Attractiveness of Local Labor Market Method of Strategic Reflection
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 10 (2019) , s. 247-256. - Tytuł numeru: Współczesne wyzwania rynku pracy - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168338305
artykuł w czasopiśmie
95

Autor:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil , Szydło Robert
Tytuł:
Ranking kompetencji przedstawicieli generacji NEET = Competency Ranking of Generation NEET Representatives
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 1(51) (2019) , s. 181-192. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Regionalna Inicjatywa Doskonałości w latach 2019-2022 (nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinansowania: 11 897 131,40 PLN)
Tryb dostępu:
Nr:
2168336671
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Bayesian Comparison of Bivariate Copula-GARCH and MGARCH Models
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 11, nr 1 (2019) , s. 47-71. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was supportedby the funds of Ministry of Science and Higher Education granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics for research conducted by young researchers and PhD students. The work development was co-finansed by the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168334479
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
97

Autor:
Mierzejewski Mateusz , Garncarz Jakub
Tytuł:
Impact of Exchange Rates and Oil Prices on the Valuation of Companies From the TSL Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 137 (2019) , s. 115-131. - Tytuł numeru: Modernity of Industry and Sciences - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168344176
artykuł w czasopiśmie
98

Autor:
Tytuł:
Ocena stopnia społecznej szkodliwości deliktu zawodowego w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w zawodach medycznych : przewinienie zawodowe "mniejszej wagi" i "znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu" jako przesłanki umorzenia postępowania
Źródło:
Przegląd Prawa Medycznego. - vol. 2, nr 2 (2019) , s. 38-70. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168344752
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
On the Importance of the Philosophy of Well-being = O znaczeniu filozofii dobrobytu
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (981) (2019) , s. 9-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341131
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Expenditure on Research and Development Activities as a Determinant of the Innovativeness of the European Union's Economy = Nakłady na działalność badawczo-rozwojową jako determinanta innowacyjności gospodarki Unii Europejskiej
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 7 (2019) , s. 35-46. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168343247
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Pracownicze plany kapitałowe jako instrument mobilizacji dodatkowych oszczędności emerytalnych w Polsce = Employee Capital Plans as an Instrument of Mobilising Additional Pension Savings in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (980) (2019) , s. 113-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł jest wynikiem realizacji projektu badawczego dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338239
artykuł w czasopiśmie
102

Autor:
Kozioł Leszek , Mikos Anna , Karaś Anna
Tytuł:
Optymalizacja systemu czasu pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych = Optimization of the Work Time System in the Production Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 41, nr 1 (2019) , s. 67-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168342559
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
103

Autor:
Kubala Sebastian , Zając-Sawicka Magdalena
Tytuł:
Możliwości rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku jako organizacji wspierających osoby starsze = Opportunities for the Development of Third Age Universities as Organizations Supporting the Elderly
Źródło:
Problems of Economics and Law. - t. 2, nr 1 (2019) , s. 1-13. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168336975
artykuł w czasopiśmie
104

Tytuł:
Predicting Bankruptcy of Polish Manufacturing Enterprises - an Alternative Model Based on Financial Ratios
Źródło:
AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research. - vol. 9, iss. 2 (2019) , s. 311-314 - Bibliogr.
Program badawczy:
This paper has been financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, as a part of the subsidy for the maintenance of research potential
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168342027
artykuł w czasopiśmie
105

Autor:
Famielec Józefa , Famielec Stanisław
Tytuł:
Znaczenie informacji w ekonomii : kilka kontrowersji = The Importance of Information in Economy - a Number of Controversies
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 58 (2) (2019) , s. 7-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338091
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
106

Autor:
Adamchik Vera A. , Hyclak Thomas J. , Sedlak Piotr , Taylor Larry W.
Tytuł:
Wage Returns to English Proficiency in Poland
Źródło:
Journal of Labor Research. - vol. 40, iss. 3 (2019) , s. 276-295. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168341711
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
International Startups from Poland : Born Global or Born Regional?
Źródło:
Journal of Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 27, nr 1 (2019) , s. 60-83. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The article is the effect of the research project OPUS 4 Behaviour of Polish Firms in the Process of Internationalization: The International Entrepreneurship Perspective funded by the National Science Centre (NCN) on the basis of decision no. DEC-2012/07/B/HS4/00701 in 2013-2018.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168333333
artykuł w czasopiśmie
108

Autor:
Gołębiowski Wojciech , Wolak Artur , Zając Grzegorz
Tytuł:
The Influence of the Presence of a Diesel Particulate Filter (DPF) on the Physical and Chemical Properties as Well as the Degree of Concentration of Trace Elements in Used Engine Oils
Źródło:
Petroleum Science and Technology. - vol. 37, iss. 7 (2019) , s. 746-755. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168333939
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
Kooperatywy - przedsiębiorcze formy organizacyjne w gospodarce lokalnej = Cooperatives - Entrepreneurial Organisational Forms in Local Economy
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 15, no. 1 (2019) , s. 126-143. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168337499
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
Power Generalization of Chebyshev's Inequality - Multivariate Case
Źródło:
Statistics in Transition : new series. - vol. 20, no. 3 (2019) , s. 155-170. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168338059
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Brazylijski model gospodarki - od neoliberalizmu do trzeciej drogi = Brazilian Model of Economy - from Neoliberalism to Third Way
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 378 (2019) , s. 168-178. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168337501
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
Fostering Development of Soft Skills in ICT Curricula : a Case of a Transition Economy
Źródło:
Information Technology for Development / eds. Narcyz Roztocki, Piotr SOJA, Heinz Roland Weistroffer. - vol. 25, no. 2 (2019) , s. 250-274. - Tytuł numeru: The Role of Information and Communication Technologies in Socioeconomic Development : Towards a Multi-dimensional Framework - Bibliogr.
Program badawczy:
This research has been financed by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, Poland, within the subsidy for maintaining research potential
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168324325
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Funkcjonowanie unii celnej między Unią Europejską a Turcją - stan i perspektywy = The Functioning of the Customs Union between the European Union and Turkey - State and Prospects
Źródło:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 38 (2019) , s. 24-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Nr:
2168342953
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
Wpływ szybkości internacjonalizacji i kapitału zagranicznego na intensywność eksportu : przypadek startupów międzynarodowyc = The Influence of the Speed of Internationalisation and Foreign Capital on the Export Intensity : the Case of International Startups
Źródło:
International Entrepreneurship Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 5, no. 1 (2019) , s. 9-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana/dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (nr 165/WE-KHZ/02/2018/M/8165).
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341945
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Małgorzata Czermińska, Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej : znaczenie dla ochrony jednolitego rynku europejskiego i międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego [Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, 499 s.]
Źródło:
Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - nr 2 (2019) , s. 273-276. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy a współpraca polityczno-gospodarcza państw
Nr:
2168338469
recenzja
116

Tytuł:
On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 11, nr 3 (2019) , s. 173-197. - Summ.
Program badawczy:
We acknowledge support from a subsidy granted to Cracow University of Economics
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168339695
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
117

Autor:
Gołębiowski Wojciech , Zając Grzegorz , Wolak Artur
Tytuł:
Analysis of Engine Oils from Farm Tractors in the Aspect of their Change = Analiza olejów silnikowych pochodzących z ciągników rolniczych w aspekcie terminu ich wymiany
Źródło:
Agricultural Engineering. - R. 23, nr 1 (2019) , s. 25-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340187
artykuł w czasopiśmie
118

Autor:
Stark Oded , Brudziński Wiktor , Kosiorowski Grzegorz
Tytuł:
The Pure Effect of Social Preferences on Regional Location Choices : the Evolving Dynamics of Convergence to a Steady State Population Distribution
Źródło:
Journal of Regional Science. - vol. 59, iss. 5 (2019) , s. 883-909. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168334509
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Koncepcja informatycznego systemu rezerwacji zasobów w sądach powszechnych = Computerised Resource Management System in Common Courts
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (979) (2019) , s. 79-94. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku prac nad projektem pt. "PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych - case management", nr projektu POKL.05.03.00-00-012/11
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336943
artykuł w czasopiśmie
120

Autor:
Smalec Agnieszka , Niemczyk Agata , Seweryn Renata
Konferencja:
42nd International Scientific Conference on Economic and Social Development, Londyn, Wielka Brytania, od 2019-06-12 do 2019-06-13
Tytuł:
Cooperation between Local Government and Non-governmental Organizations as a Platform for the Development of Social Dialogue
Źródło:
Economic and Social Development. - 42 (2019) , s. 358-364. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168336727
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Analiza pozycji konkurencyjnej krajów UE w handlu zagranicznym z wykorzystaniem metod CMS i Warda = Analysis of the Competitive Position of EU Countries in Foreign Trade with the Use of the CMS and Ward's Methods
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 66, z. 1 (2019) , s. 69-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338243
artykuł w czasopiśmie
122

Autor:
Szybiński Bogdan , Wygoda Mateusz
Tytuł:
Numerical Investigations of Stress Concentration in Reinforcement Steel Structure By Composite Overlays
Źródło:
Journal of KONES : Powertrain and Transport. - vol. 26, no. 4 (2019) , s. 249-256. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168338159
artykuł w czasopiśmie
123

Tytuł:
Ocena korozyjności wody pitnej miasta Krakowa = Assessment of Drinking Water Corrosivity of Krakow
Źródło:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 93, nr 9 (2019) , s. 303-305. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168338659
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Bohater naszych czasów
Źródło:
Dębnicki Dzwon. - nr 3 (2019) , s. 14-15
Nr:
2168340635
artykuł nierecenzowany
125

Tytuł:
Practical Dimensions of Knowledge Transfer in the Diverse Modern Labour Market - a Research-based Discussion = Praktyczny wymiar transferu wiedzy w warunkach zróżnicowania współczesnego rynku pracy - refleksje z badań
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 60 (4) (2019) , s. 189-202. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics for science.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168341755
artykuł w czasopiśmie
126

Tytuł:
Directions of Management of Municipal Sewage Sludge in the European Union
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 3 (70) (2019) , s. 36-54. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168339569
artykuł w czasopiśmie
127

Tytuł:
Użyteczność mierników oceny kondycji finansowej w szpitalnictwie na przykładzie wybranych województw = Utility of the Assessment Measures of the Financial Condition in Hospitality on a Sample of Selected Voivodships
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 3, t. 342 (2019) , s. 199-219. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168337981
artykuł w czasopiśmie
128