Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Typ publikacji: Artykuły od roku: 2018 do roku: 2018
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 924.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Tytuł:
Do Leather Anisotropic Properties Have an Effect on Shrinkage Temperature?
Źródło:
Journal of the American Leather Chemists Association. - vol. 113, iss. 5 (2018) , s. 163-171. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168324679
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Non-directive Communication Techniques in a Coaching Process
Źródło:
International Journal of Contemporary Management. - vol. 17, nr 3 (2018) , s. 77-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168329365
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Dochowanie należytej staranności - czy jest to wykonalne : pomiędzy teorią a praktyką = Acting with Due Diligence - Is It Feasible : between Theory and Practice
Źródło:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 8 (277) (2018) , s. 287-294. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342743
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Analiza przyczynowa odchyleń kosztów w mikroprzedsiębiorstwach = Casual Analysis of Cost Deviations in Micro Enterprises
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 506 (2018) , s. 134-142. - Tytuł numeru: Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324687
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Możliwości wykorzystania technologii blockchain = Possible Applications of Blockchain Technology
Źródło:
Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management. - T. 87 (2018) , s. 58-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168330317
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Demokracja bezpośrednia w Polsce jako instrument populistycznej polityki = Direct Democracy in Poland as an Instrument of Populist Politics
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 9, nr 28 (2018) , s. 59-72. - Tytuł numeru: Namysł politologiczny nad Konstytucją RP z 1997 roku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168330755
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Business Continuity Risk of Polish Construction Enterprises in 2010-2012 = Ryzyko kontynuacji działalności polskich przedsiębiorstw budowlanych w latach 2010-2012
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018) , s. 21-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332593
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
O potrzebie zmian instytucjonalnych w ochronie zdrowia = On the Need for Institutional Changes in Health Care
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2) (2018) , s. 377-389. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168326399
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Ocena kompetencji menedżerskich - propozycja metodyczna = The Assessment of Managerial Competences - a Methodological Proposal
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (945) (2018) , s. 36-42. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168331277
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Konsumpcja oparta na doznaniach i wiedzy - analiza zachowań konsumentów na rynku aktywnej turystyki sportowej = Consumption Based on Experience and Knowledge - an Analysis of Consumer Behaviour in the Market for Active Sport Tourism
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (2018) , s. 48-58. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168328271
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Bezpieczeństwo materiałów opakowaniowych i opakowań z perspektywy producenta zapakowanych produktów mleczarskich = Safety of Packaging Materials and Packaging from the Perspective of the Producer of Packed Dairy Products
Źródło:
Przegląd Mleczarski = Polish Dairy Journal. - nr 10 (2018) , s. 3-7. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168327933
artykuł nierecenzowany
12

Tytuł:
Modelowanie dynamicznych zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i handlem wewnątrzgałęziowym w Polsce = Modelling Dynamic Relationships between Foreign Direct Investment and Intra-industry Trade in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018) , s. 145-159. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329707
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Tytuł:
The Third Currency War as an Effect of Post-Crisis Changes in the International Currency System : the Risk Aspect - the Case Analyses of Brazil
Źródło:
Journal of Economics and Management. - nr 31 (2018) , s. 149-180. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168323819
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Misalokacja funkcjonalna nieruchomości - szansa dla inwestorów, wyzwanie dla gminy = Functional Real Estate Misallocation - a Chance for Investors, Challenges for Municipality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (975) (2018) , s. 49-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329679
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Realizacja wolności działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne a instrumenty wsparcia = Realization of Freedom of Economic Activity by Persons with Disabilities and Support Instruments
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 9, cz. 2 (2018) , s. 253-267. - Tytuł numeru: Zarządzanie w jednostkach administracji publicznej - jednostka jako podmiot ochrony prawnej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168330849
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Lech Tomasz , Styrna Józefa , Kotarska Katarzyna
Tytuł:
The Contribution of p53 and Y Chromosome Long Arm Genes to Regulation of Apoptosis in Mouse Testis
Źródło:
Reproduction, Fertility and Development. - vol. 30, iss. 3 (2018) , s. 469-476. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 30.00 pkt
Nr:
2168320831
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Pangsy-Kania Sylwia , Stobiecka Jadwiga
Tytuł:
The Impact of the Selected Determinants of Creating Entrepreneurship and Innovation in EU Countries on Economic Growth = Wpływ wybranych determinant przedsiębiorczości i innowacji krajów UE na wzrost gospodarczy
Źródło:
Unia Europejska.pl. - nr 2 (249) (2018) , s. 30-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329153
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Tytuł:
Zmiany w konwencji haskiej ("apostille") w latach 2016-2017
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1(74) (2018) , s. 5-25
Tryb dostępu:
Nr:
2168325477
artykuł nierecenzowany
19

Tytuł:
Empiryczna weryfikacja modeli ekonomiczno-finansowych wyceny akcji spółek giełdowych należących do segmentu 250 plus = Empirical Verification of Valuation Economic and Financial Models in Case of Polish Companies Listed 250 Plus
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 16, nr 4, cz. 1 (2018) , s. 35-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168339185
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Hałas jako immisje sąsiedzkie a prawo do spokojnego zamieszkiwania = Noise as an Immission into Neighbour's Property and the Right to Quiet Inhabitancy
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (104) (2018) , s. 31-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329155
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Autor:
Czubik Paweł , Szőcs Tibor
Tytuł:
Odrzucenie spadku w świetle węgierskiego prawa spadkowego = Rejection of Inheritance in the Light of the Hungarian Inheritance Law
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 28, nr 12 (332) (2018) , s. 30-45. - Summ.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168331029
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
The Intensity of University-Business Collaboration in the EU = Intensywność współpracy uniwersytetów z biznesem w Unii Europejskiej
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 6, t. 339 (2018) , s. 147-160. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication funded by the Ministry of Science and Higher Education awarded to the Faculty of Economics and International Relations at the Cracow University of Economics for re-search for young scientists and PhD students.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168331649
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Zmiany w praktykach zarządzania talentami we współczesnych organizacjach działających w Polsce = Changes in the Talent Management Practices in Modern Organizations Operating in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 512 (2018) , s. 256-269. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329021
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Tytuł:
Władztwo celne Unii Europejskiej w zakresie kształtowania elementów konstrukcji cła = European Union's Customs Governance in the Scope of Developing Customs' Construction Elements
Źródło:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 7 (276) (2018) , s. 247-252. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168342637
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Górka Kazimierz , Łuszczyk Marcin , Thier Agnieszka
Tytuł:
Stan i perspektywy finansów publicznych w Polsce = The Condition and Prospects of Public Finances in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 521 (2018) , s. 57-68. - Tytuł numeru: Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328049
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Jamróz Ewelina , Kopel Pavel , Juszczak Lesław , Kawecka Agnieszka , Bytesnikova Zuzana , Milosavljević Vedran , Kucharek Mateusz , Makarewicz Małgorzata , Adam Vojtech
Tytuł:
Development and Characterisation of Furcellaran-gelatin Films Containing SeNPs and AgNPs that Have Antimicrobial Activity
Źródło:
Food Hydrocolloids. - vol. 83 (2018) , s. 9-16. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was financially supported by CEITEC 2020 (LQ1601) and the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic under the National Sustainability Programme II
Lista MNiSW:
a 45.00 pkt
Nr:
2168324769
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
Rozwój kariery w systemie zarządzania talentami w polskich przedsiębiorstwach : wstępne wyniki badań
Źródło:
Marketing i Zarządzanie. - nr 1 (51) (2018) , s. 269-277. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168326005
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Leather Goods Notified to the Rapex System in the Years 2004-2017 - Notification Analysis for Countries of Manufacture and Notifying Countries
Źródło:
Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists. - vol. 102, no. 5 (2018) , s. 241-246. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168328179
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Brzezicki Łuksz , Prędki Artur
Tytuł:
Efektywność pozyskiwania środków na działalność dydaktyczną i naukową w publicznym szkolnictwie wyższym w Polsce = Efficiency of Raising of the Funds for the Didactic and Scientific Activity in Public Higher Education in Poland
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 65, z. 4 (2018) , s. 473-491. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168331051
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Informacje niefinansowe jako obszar współczesnej sprawozdawczości przedsiębiorstw - definicja, źródła i proponowane kierunki badań = Non-financial Disclosures as Contemporary Corporate Reporting - Definition, Sources and Proposed Research Directions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 25-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327127
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
The Neo-Weberian State Paradigm in the Water and Sewage Sector in Poland
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (46) (2018) , s. 50-64. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168333285
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
The Methods of Measuring the Efficiency of the Public Finance Sector = Metody pomiaru efektywności sektora finansów publicznych = Metody izmereniâ èffektivnosti gosudarstvennogo finansovogo sektora
Źródło:
International Journal of New Economics and Social Sciences. - vol. 7, no. 1 (2018) , s. 39-49. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168329623
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Jastrzębski Marek , Moskal Paweł , Kukla Piotr , Fijorek Kamil , Kisiel Roksana , Czarnecka Danuta
Tytuł:
Specificity of wide QRS complex tachycardia criteria and algorithms in patients with ventricular preexcitation
Źródło:
Annals of Noninvasive Electrocardiology. - vol. 23, iss. 2 (2018) , s. 1-6. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168318833
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Tytuł:
Ideał bycia sobą we wczesnych pracach Fryderyka Nietzschego (przyczynek do dyskusji nad koncepcją autentyczności Charlesa Taylora) = The Ideal of Being True to Oneself in the Early Works of Friedrich Nietzsche - a Contribution to the Discussion about Charles Taylor's Notion of Authenticity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (978) (2018) , s. 123-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach tematu badawczego nr 089/WGAP-KF/01/2017/SW/7089, finansowanego ze środków własnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168334199
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
The Influence of Trust on Reduction of Cooperation Risk in Logistics
Źródło:
Acta Logistica. - vol. 5, iss. 3 (2018) , s. 93-99. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168328109
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Die Stellung des überlebenden Ehegatten sowie das Pflichtteilsrecht in der polnischen Rechtsordnung
Źródło:
Tijdschrift Erfrecht. - J. 19, nr 4 (2018) , s. 111-118
Nr:
2168327943
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Rozwój regionów dzięki podnoszeniu atrakcyjności produktu narciarskiego - rola organizacji Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne = Regions Development Due to an Increase of Ski Product Attractiveness - The Role of Polish Association of Ski and Tourist Resorts
Źródło:
Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 1(41) (2018) , s. 67-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168327191
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Tragiczna sobota na Kujawach
Źródło:
Świat Kolei. - nr 10 (2018) , s. 40-41. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168327957
artykuł nierecenzowany
39

Konferencja:
24th Biennial International Congress TOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY 2018, Opatija, Chorwacja, od 2018-04-26 do 2018-04-27
Tytuł:
Tourism and Employment - a Comparative Analysis of Poland and Croatia
Źródło:
Congress Tourism & Hospitality Industry (2018) , s. 396-406. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168327165
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Znaczenie sektora energetycznego w relacjach transatlantyckich = The Importance of Energy Sector in Transatlantic Relations
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Arkadiusz MROCZEK, Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 22, nr 1 (2018) , s. 341-350. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325527
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
41

Autor:
Jabłoński Łukasz , Jabłoński Marek , Fedìrko Oleksandr
Tytuł:
Formuvannâ ekonomiki znanʹ v ÊS : metodologìčnì zasadi ta mehanìzmi ìmplementacìï = Building Knowledge-Based Economy in the EU : Methodological Background and Policy Solutions
Źródło:
Mìžnarodna ekonomìčna polìtika = International Economic Policy. - no. 2 (29) (2018) , s. 7-36. - Rez. - Bibliogr.
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Jabłoński Ł., Jabłoński M., Fedirko O., (2018), Building Knowledge-Based Economy in the EU : Methodological Background and Policy Solutions, "International Economic Policy", no 2 (29), s. 7-33. DOI 10.33111/iep.2018.29.01_eng
Nr:
2168334473
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Odpowiedzialność rodzicielska
Źródło:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 3 (2018) , s. 789-807
Tłumacz:
Wysocka-Bar Anna
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168330183
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Funkcjonowanie wybranych form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych w warunkach quasi-rynkowych - próba oceny = An Evaluation of Organisational and Legal Forms in the Public Finance Sector in Quasi-market Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (977) (2018) , s. 211-226. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168332153
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Małe się opłaca
Źródło:
Packaging Polska. - nr 06-07 (2018) , s. 36-37. - Streszcz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168327941
artykuł nierecenzowany
45

Tytuł:
Europejski nakaz aresztowania - ograniczona zasada wzajemnego zaufania = European Arrest Warrant : the Limited Principle of Mutual Trust
Źródło:
Kwartalnik o Prawach Człowieka. - nr 1-2 (25-26) (2018) , s. 5-16. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168334607
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Taksonomiczna ocena ekosystemów startupowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej = An Sttempted Taxonomic Evaluation of Startup Ecosystems in Visegrad Countries
Źródło:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 37 (2018) , s. 15-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329473
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Ocena warunków funkcjonowania startupów w Kanadzie, Polsce i Stanach Zjednoczonych = An Attempted Evaluation of Conditions for Developing Startups in Canada, Poland and the United States of America
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Arkadiusz MROCZEK, Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 22, nr 1 (2018) , s. 277-288. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu nr 061/WE-KHZ/02/2017/7061 pt. "Konkurencyjność międzynarodowa w perspektywie makro, mezo i mikro".
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325351
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Turystyka miejska mieszkańców wsi : (na przykładzie turystów odwiedzających Kraków) = Rural Citizen, Urban Tourist - the Example of Tourists from Rural Areas Visiting Kraków
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018) , s. 39-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329697
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Orzechowska Aleksandra , Zając Piotr
Tytuł:
Muzyka jako audiowizualny czynnik motywujący do pracy = Music as a Audiovisual Motivating Factor for Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 14 (2018) , s. 240-259. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168332679
artykuł w czasopiśmie
50

Autor:
Tytuł:
Education of Entrepreneurship or Entrepreneurial Education?
Źródło:
Journal of Entrepreneurship & Innovation. - Y. 10, iss. 10 (2018) , s. 46-52. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168332275
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność uczelni - nowa misja
Źródło:
nienieodpowiedzialni.pl. - nr 5 (2018) , s. 23-24
Nr:
2168325973
artykuł nierecenzowany
52

Tytuł:
Wielokryterialna typologia technik prowadzenia negocjacji = Multicriteria Classification of Negotiation Conducting Techniques
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (942) (2018) , s. 30-35. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168328937
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Tytuł:
Umarzanie postępowania habilitacyjnego
Źródło:
Forum Akademickie. - R. 25, nr 1(290) (2018) , s. 28-29
Nr:
2168324439
artykuł nierecenzowany
54

Tytuł:
Rola klastrów w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw i budowaniu ich przewagi konkurencyjnej = The Role of Business Clusters in Internationalization Process and Building Competitive Advantage of Enterprises
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Krzysztof WACH, Andrzej Marjański. - t. 19, z. 2, cz. 1 (2018) , s. 9-18. - Tytuł numeru: Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168325799
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Role of Institutions in Promoting Sustainable Development : the Case of Fair Trade
Źródło:
Journal of Environmental Studies and Applications (JESA). - vol. 2 (2018) , s. 103-114. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168330047
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Wykorzystanie w procesie badania sprawozdania finansowego wyników prac ekspertów w świetle badań empirycznych = The Use of the Results of Expert Work in the Process of Auditing the Financial Statement in the Light of Empirical Research
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 522 (2018) , s. 113-125. - Tytuł numeru: System rachunkowości organizacji - problemy pomiaru i prezentacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329583
artykuł w czasopiśmie
57

Autor:
Zubair Muhammad , Brzozowski Jan
Tytuł:
Entrepreneurs from Recent Migrant Communities and Their Business Sustainability
Źródło:
Sociologica. - Vol. 12, no 2 (2018) , s. 57-72. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
u 15.00 pkt
Nr:
2168330443
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Hallo! Tu Bw Chemnitz Hilbersdor
Źródło:
Koleje Małe i Duże. - nr 1-2 (36) (2018) , s. 12-17 - Bibliogr.
Nr:
2168330437
artykuł nierecenzowany
59

Tytuł:
Społeczne uwarunkowania transferu wiedzy w organizacjach
Źródło:
Marketing i Zarządzanie. - nr 1 (51) (2018) , s. 329-337. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2018 r.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168326009
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Uwarunkowania instytucjonalne działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego - stan obecny i pożądane kierunki zmian = Institutional Determinants of a Property Appraiser Profession Activities - Current Status and Directions of Desirable Changes
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3 (105) (2018) , s. 23-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych w 2018 roku Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331443
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Estymacja efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem indeksowanych mierników wartości = Estimation of the Efficiency of Enterprise Value Creation Based on Indexed Value Measures
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018) , s. 333-343. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323899
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Miejsce podatku PIT w polskim systemie podatkowym oraz jego udział we wpływach do budżetu państwa = Pit Tax in The Polish Tax System and Its Impact in The National Budget
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 14 (2018) , s. 36-46. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168332521
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Determinanty i perspektywy prowadzenia działalności rolniczej w małych gospodarstwach rolnych z pozarolniczą działalnością gospodarczą = Determinants and Prospects of Conducting Agricultural Activities in Small Farms with Non-Agricultural Activities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego = Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture. - t. 18 (33), z. 2 (2018) , s. 342-352. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168327153
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Polityka społeczna - od aksjologii do akceptacji społecznej = Social Policy : from Axiology to Social Acceptance
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2018) , s. 82-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Program badawczy:
Publikacja została przygotowana w projekcie "Doskonalenie usług w sektorze publicznym: wymiar europejski" nr: 057/ WGAP-KAP/02/2018/S/8057, dofinansowanym z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168333807
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Wykorzystanie analizy cross-spektralnej do badania zmian wartości indeksów giełdowych = The Use of Cross-spectral Analysis to Study Changes in the Value of Stock Market Indices
Źródło:
Problems of Economics and Law. - t. 1, nr 1 (2018) , s. 47-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168330271
artykuł w czasopiśmie
66

Autor:
Tytuł:
Wybrane aspekty konkurencyjności polskiego eksportu na rynku kanadyjskim w kontekście umowy CETA = Selected Aspects of the Competitiveness of Polish Exports on the Canadian Market in the Context of the CETA
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Marek MACIEJEWSKI, Łukasz Prysiński. - t. 19, z. 2, cz. 2 (2018) , s. 109-120. - Tytuł numeru: Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza - Bibliogr.
Program badawczy:
Niniejsze opracowanie stanowi część badań naukowych zrealizowanych w KHZ UEK w ramach działalności statutowej (na podtrzymanie potencjału badawczego) zatytułowanych "Konkurencyjność międzynarodowa w perspektywie makro, mezo i mikro" (nr umowy: 061/WE-KHZ/02/2017/S/7061) finansowanych przez MNiSW.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168326139
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Zmiany podaży usług biznesowych opartych na wiedzy w kontekście przemian rynku wybranych usług turystycznych w Polsce = Changes in the Supply of Knowledge Intensive Business Services in the Context of Changes in the Market of Selected Tourism Services in Poland
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 2, cz. 1 (2018) , s. 9-18. - Tytuł numeru: Marketing turystyczny - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168334073
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Ulgi a preferencje podatkowe w podatkach dochodowych w Polsce = Tax Relief and Tax Preferences in Income Tax in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 167-183. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327121
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Analiza efektywności portfela projektów = Analysis of Project Portfolio Effectiveness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. - nr 77 (2018) , s. 17-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikację sfinansowano ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329969
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by their Traditionality
Źródło:
Meat Science. - vol. 139 (2018) , s. 25-34. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics
Lista MNiSW:
a 40.00 pkt
Nr:
2168322763
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Hanna Kociemska: Partnerstwo publiczno-prywatne w ujęciu heterodoksyjnym [Public-Private Partnership in a Heterodox Approach]. WUE 2017, 220 pp.
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - nr 1 (40) (2018) , s. 367-370
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168326015
recenzja
72

Autor:
Tytuł:
Istota cła antydumpingowego jako instrumentu prawnofinansowego ochrony gospodarki Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia intertemporalne = The Essence of Anti-dumping Duty as a Legal-financial Instrument of the European Union Economy Protection - Selected Inter-temporal Issues
Źródło:
Studia Ełckie. - R. 20, nr 2 (2018) , s. 221-232. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168343329
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Scenarios of Development of Metropolitan City Housing Market Based on the Example of Cracow = Scenariusze rozwoju rynku mieszkaniowego miasta metropolitalnego na przykładzie Krakowa
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 1, t. 333 (2018) , s. 149-166. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168323265
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Marka własna w konkurowaniu detalicznych systemów franczyzowych branży FMCG = Private Label in the FMCG Retail Franchise Systems Competition = Sobstvennaâ marka v konkurirovanii frančajzingovyh sistemv rozničnoj torgovle tovarami povsednevnogo sprosa
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 64, nr 6 (377), t. 2 (2018) , s. 312-322. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168332279
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Ocena stanu instytucji w Polsce w latach 2012-2016 we wskaźnikach konkurencyjności = Evaluation of Institutions in Poland in 2012-2016 by Competitiveness Indicators
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 55 (3) (2018) , s. 226-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328381
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
76

Autor:
Tytuł:
The Central European City and Its Identity
Źródło:
Politeja. - nr 6 (57) (2018) , s. 125-148. - Tytuł numeru: Central or Central-Eastern Europe? - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168341355
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Znaczenie Maratonu na Biegunie Północnym dla uczestników i rejonu recepcyjnego = The Significance of The North Pole Marathon for the Participants and the Region
Źródło:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula = Vistula Scientific Quarterly. - nr 1(55) (2018) , s. 112-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325987
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Uzbrojenie terenu i jego wpływ na wartość nieruchomości gruntowej = Utility Networks and their Impact on the Value of Land
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 193-203. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327101
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Rola krajobrazu w zarządzaniu wizerunkiem jednostki terytorialnej = Role of Landscape in City's Image Management
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018) , s. 392-400. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333913
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Obecność handlowa (GATS-3) jako forma wymiany usług Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi = Commercial Presence (GATS-3) as a Mode of Service Supply between the European Union and the United States
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Marek MACIEJEWSKI, Łukasz Prysiński. - t. 19, z. 2, cz. 2 (2018) , s. 11-21. - Tytuł numeru: Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168326129
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Determinants of Choice in the Form of Conducting Municipal Economy by Local Government Units
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (46) (2018) , s. 92-107. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168333279
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
82

Autor:
Ziarkowska Joanna , Ziarkowski Dominik
Tytuł:
Ars longa, vita brevis... : co historyk sztuki ma do zakomunikowania badaczowi turystyki = Ars longa, vita brevis... : Is there Anything an Art Historian Can Share with a Tourism Researcher?
Źródło:
Turystyka Kulturowa. - nr 5 (2018) , s. 123-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168329351
artykuł w czasopiśmie
83

Autor:
Tytuł:
Ekonomiczne i ekologiczne efekty zewnętrzne w planowaniu przestrzennym = Economic and Ecological Externalities in Spatial Planning
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 336 (2018) , s. 137-155. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168324121
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Respect INDEX jako wyznacznik odpowiedzialności społecznej = Respect INDEX as a Determinant of Social Responsibility
Źródło:
Rynek - Społeczeństwo - Kultura. - nr 2(28) (2018) , s. 15-18. - Tytuł numeru: Postrzeganie siebie i świata - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168331001
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Global Talent Management : Current State of Research and Trends = Global talent management - aktualny stan badań i kierunki rozwoju
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018) , s. 13-28. - Tytuł numeru: Global Talent Management - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168330155
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Metropolitan Urban Sprawl and Mobility : Core City Estimation of Financial Losses due to Commuting = Urban sprawl a mobilność w metropolii : pomiar strat finansowych dojazdów do miasta rdzeniowego
Źródło:
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. - nr 42 (2018) , s. 39-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168329327
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Wybrane cechy jakości w zarządzaniu projektami = Selected Feature of Quality in Project Management
Źródło:
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy - Theory and Practice. - nr 1 (24) (2018) , s. 141-150. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana/sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168325103
artykuł w czasopiśmie
88

Autor:
Tytuł:
Przestępstwo oszustwa w zamówieniach publicznych (art. 297 § 1 KK) - rozważania na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 16.2.2017 r., II AKa 525/16 = Fraud in Public Procurement Procedures (Article 297 Paragraph 1 of the Penal Code) - Deliberations in Light of the Judgement of the Court of Appeal in Katowice of 16 February 2017, Case File No II AKa 525/16
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (59) (2018) , s. 41-62. - Summ.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168333461
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
From Responsibility for Oneself to Shared Responsibility
Źródło:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 21, nr 6 (2018) , s. 121-131. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168335741
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
I na drugim końcu świata będę dumny z pochodzenia
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018) , s. 5-9. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168330225
artykuł nierecenzowany
91

Tytuł:
The Characteristics of the Institutionalisation of Real Estate Management Services in Poland = Charakterystyka instytucjonalizacji usług zarządzania nieruchomościami w Polsce
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018) , s. 37-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential (027/WE-KEN/01/2018/S/8027)
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331453
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
The Implementation of the Low-stack Emission Reducion Program in the Municipality of Nowy Sącz
Źródło:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (1) (2018) , s. 1033-1043. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication and research was financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland no 100/WGAP-KGR/03/2017/M/7100 Zanieczyszczenie powietrza - wpływ na jakość życia mieszkańców południowej Polski.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331399
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Proces budowy strategii portfela projektów = Construction Process of Project Portfolio Strategy
Źródło:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 159 (2018) , s. 93-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168324155
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Zarządzanie na rzecz zrównoważonego i trwałego rozwoju - metaparadygmat nauk o zarządzaniu XXI wieku = Management for the Sustainable and Long-lasting Development - a Metaparadigm of the Management Sciences in the 21st Century
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 2 (2018) , s. 28-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327621
artykuł w czasopiśmie
95

Tytuł:
Spatial Interdependence in Property Taxation : the Case of Polish Municipalities
Źródło:
Equilibrium. - vol. 13, iss. 2 (2018) , s. 265-283. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Authors acknowledge financial support from the fund s allocated to development of research potential of the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics for 2018.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168326997
artykuł w czasopiśmie
96

Autor:
Bek-Gaik Bogusława , Rymkiewicz Bartosz
Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność biznesu a finansowe dokonania przedsiębiorstw - głos w dyskusji = Corporate Social Responsibility vs. the Corporate Financial Performance - a Voice in the Discussion
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 514 (2018) , s. 31-46. - Tytuł numeru: Zarządzanie kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329843
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Dyscyplinowanie polityki fiskalnej w krajach Unii Europejskiej : charakterystyka stabilności finansów publicznych Polski = Fiscal Discipline in European Union and Sustainable Public Finances in Poland
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Arkadiusz MROCZEK, Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 22, nr 1 (2018) , s. 289-300. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325531
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
City Development Strategies in the Urban Planning Context vs. the Quality of Living - A Case Study of Vienna = Strategie rozwojowe miasta w kontekście rozwoju przestrzennego a jakość życia - analiza przypadku Wiednia
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018) , s. 91-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Public Economy and Administration, Department of Regional Economy of the Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332597
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Idee merkantylizmu we współczesnej gospodarce
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 51, t. 3 (2018) , s. 175-184. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 3 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325301
artykuł w czasopiśmie
100

Autor:
Tracz Mariola , Semczuk Marcin
Tytuł:
Wpływ turystyki na zmianę funkcji przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa = The Impact of Tourism on the Change in the Function of Urban Space : Case Study of Cracow
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018) , s. 272-284. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333897
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Eyetracking w zwiększaniu sprzedaży produktów mleczarskich = Eyetracking in Increasing Sales of Dairy Products
Źródło:
Przegląd Mleczarski = Polish Dairy Journal. - nr 10 (2018) , s. 35-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168327937
artykuł nierecenzowany
102

Autor:
Malinowski Mateusz , Petryk Agnieszka , Rybiński Jakub
Tytuł:
Wykorzystanie GIS w projektowaniu lokalizacji obiektów zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w regionie sądecko-gorlickim = The Use of GIS in the Design of Location of Objects for Management of Mixed Municipal Waste of the Sądecko-Gorlicki Region
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018) , s. 372-381. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333905
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Property Operation as a Determinant of the Length of the Developed Property Lifecycle = Eksploatacja jako determinanta cyklu życia nieruchomości zabudowanej
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018) , s. 45-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331455
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Stabilność makroekonomiczna Polski na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2007 - 2017 = Macroeconomic Stability of Poland Against the Background of the European Union Countries in 2007 - 2017
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 1 (28) (2018) , s. 243-258. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168327219
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
Nauczanie i dzieła naukowe jako przedmiot prawa autorskiego : uwagi na tle wybranych poglądów judykatury = Teaching and Scientific Works as the Subject of Copyright Law on the Background of Selected Views of Judicature
Źródło:
Przegląd Sądowy. - nr 6 (2018) , s. 92-104. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168326683
artykuł w czasopiśmie
106

Autor:
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena , Haniebnik Paulina
Tytuł:
Pozycja konkurencyjna a formułowanie strategii rozwoju na przykładzie przedsiębiorstw branży kosmetycznej = A Competitive Position According to Greating the Development Strategy on the Example of Cosmetics Industry
Źródło:
Przegląd Nauk Ekonomicznych = Economic Sciences Review. - nr 30 (2018) , s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168327825
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Rola funduszy europejskich w kreowaniu rozwoju i innowacyjności regionów w Polsce = The Role of European Funds in the Creating the Development and Innovatives of the Regions in Poland
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 52, t. 2 (2018) , s. 53-70. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 2 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168327119
artykuł w czasopiśmie
108

Autor:
Pietruszka-Ortyl Anna , Prorok Magdalena
Tytuł:
The Specific Nature of Knowledge Transfer in Municipal Organisations
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (46) (2018) , s. 78-91. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168333281
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
Praktyczne aspekty ujednolicenia obowiązków sprawozdawczych organizacji pożytku publicznego = The Practical Aspects of Unifying the Reporting Requirements of Public Benefit Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 81-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327143
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
Automatic Balance Mechanisms as Instruments of Maintaining Pension Scheme Financial Sustainability
Źródło:
Rozprawy Ubezpieczeniowe : konsument na rynku usług finansowych = Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection. - nr 3(29) (2018) , s. 66-85. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168331333
artykuł w czasopiśmie
111

Autor:
Pipień Mateusz , Roszkowska Sylwia
Tytuł:
Diversity in Returns to Education in Europe : the Empirical Importance of the Systems of the Regression Approach
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - nr 2 (41) (2018) , s. 61-89. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168328933
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
The Impact of the Macroeconomic Situation on the Labour Market in the Baltic States in 2000-2016 = Wpływ sytuacji makroekonomicznej na rynek pracy w krajach nadbałtyckich w latach 2000-2016
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 19 (2018) , s. 153-167. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168333205
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Changes in Regulations on Tax on Goods and Services in Polish Law Posing an Attempt to Counteract the Phenomenon of Tax Loophole
Źródło:
Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2018 roku. T. 1 = Scientific Challenges : Economic and Legal Challenges 2018. - no. 10 (2018) , s. 76-82. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168330173
artykuł w czasopiśmie
114

Autor:
Tytuł:
Miejsce nauki we współczesnych przedsiębiorstwach
Źródło:
Fons. - 2 (9) (2018) , s. 111-121 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168327227
artykuł nierecenzowany
115

Tytuł:
Determinants of renewable energy development in the EU countries : a 20-year perspective
Źródło:
Renewable & Sustainable Energy Reviews. - vol. 91, iss. 1 (2018) , s. 918-934. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This paper was supported by funds from the National Science Centre (NCN, Poland) through Grant no. 2015/17/B/HS4/02685
Lista MNiSW:
a 45.00 pkt
Nr:
2168324739
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
Organizational Model of Polish Cooperative Banks in the Post-Crisis Regulatory Environment = Organìzacìjna modelʹ polʹsʹkih kooperativnih bankìv vpost-krizovomu regulâtornomu seredoviŝì = Organizacionnaâ modelʹ polʹskih kooperativnyh bankovv post-krizisnoj regulâtornoj srede
Źródło:
Financial and Credit Activity : Problems of Theory and Practice = Fìnansovo-kreditna dìâlʹnìstʹ: problemi teorìï ta praktiki. - vol. 4, no 27 (2018) , s. 88-100. - Summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
u 15.00 pkt
Nr:
2168330811
artykuł w czasopiśmie
117

Autor:
Tytuł:
Dobre praktyki w doskonaleniu zakładowych systemów wynagrodzeń = Best Practices in Improving the Company's Remuneration Systems
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 8, cz. 1 (2018) , s. 213-229. - Tytuł numeru: Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Od teorii do praktyki - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168330949
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Zagadnienie pomocy publicznej przyznawanej ex lege w państwach członkowskich Unii Europejskiej = A Question of State Aid Granted Ex Lege in the EU Member States
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 358 (2018) , s. 182-191. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168330215
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Wpływ filarów konkurencyjności (GCI) na pozycję konkurencyjną krajów GW-4 (na tle UE-10) w latach 2004-2017 = Pillars Of Competitiveness (GCI) Influence on V4 Countries' Competitive Position (in Comparison to UE-10) in 2004-2017
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 53, t. 2 (2018) , s. 263-279. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 - Bibliogr.
Program badawczy:
Prezentowane w artykule badanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2015/17/B/HS4/02075 (E. Molendowski) ; oraz ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dostacji na utrzymanie potencjału badawczego (M. Snarska).
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325357
artykuł w czasopiśmie
120

Autor:
Kisiel Roksana , Fijorek Kamil , Moskal Paweł , Kukla Piotr , Sondej Tomasz , Czarnecka Danuta , Jastrzębski Marek
Tytuł:
New ECG Markers for Predicting Long-term Mortality and Morbidity in Patients Receiving Cardiac Resynchronization Therapy
Źródło:
Journal of Electrocardiology. - vol. 51, iss. 4 (2018) , s. 637-644. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168325229
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Rywalizacja czy współpraca - strategia koopetycji w małych przedsiębiorstwach = Competing or Cooperation - the Competition Strategy in Small Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 130 (2018) , s. 183-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168333743
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Unification of Economic Promotion in Małopolska Region as an Example of Institutional Coopetition
Źródło:
Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 28, no. 6 (2018) , s. 49-61. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168332517
artykuł w czasopiśmie
123

Autor:
Gródek-Szostak Zofia , Ochoa Siguencia Luis , Kajrunajtys Danuta
Tytuł:
The Effectiveness of Innovative Processes in Enterprises Taking Advantage of the Technology Audit
Źródło:
Annals of Social Sciences & Management Studies (ASM). - vol. 2, iss. 3 (2018) , s. 001-005. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168329967
artykuł w czasopiśmie
124

Autor:
Nita-Światłowska Barbara , Światłowski Andrzej
Tytuł:
Przeszkoda procesowa z art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. wobec zmian terminów przedawnienia - kontekst konstytucyjny = Procedural Obstacle Specified in Art. 17(1)(6) of the Code of Criminal Procedure in View of Changes of Periods of Limitation (Constitutional Context)
Źródło:
Państwo i Prawo. - R. 73, z. 10 (872) (2018) , s. 93-106. - Summ.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168330371
artykuł w czasopiśmie
125

Autor: