Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Typ publikacji: Artykuły od roku: 2016 do roku: 2016
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 993.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Konferencja:
XXXII International Seminar on Stability Problems for Stochastic Models, Trondheim, Norwegia, od 2014-06-16 do 2014-06-21
Tytuł:
Dilemmas of Robust Analysis of Economic Data Streams
Źródło:
Journal of Mathematical Sciences. - vol. 218, no. 2 (2016) , s. 167-181. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The author acknowledges financial support from the Polish National Science Center grant UMO- 2011/03/B/HS4/01138
Nr:
2168305703
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Identyfikacja czynników kształtujących ceny ofertowe deweloperskich lokali mieszkalnych na obszarze jednostki ewidencyjnej Nowa Huta = The Identification of Factors Affecting Offer Prices of Residential Developments in the Area of the Cadastral Unit of Nowa Huta
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (96) (2016) , s. 11-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309435
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Towards a Knowledge-based Organizational Culture - Discussion on Empirical Studies = W kierunku kultury organizacyjnej opartej na wiedzy - dyskusja badań empirycznych
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - nr 38 (111) (2016) , s. 157-168. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168311563
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Rozwój podmiotów ekonomii społecznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu opolskiego - uwarunkowania instytucjonalno-organizacyjne = Development of Social Economy Entities in Poland with Particular Emphasis on the Opole Region : Institutional and Organizational Conditions
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2016) , s. 38-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168341101
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
The Evolution of Multi-level Governance : the Perspective on EU Anti-crisis Policy in Southern-European Eurozone States = Ewolucja zarządzania wielopoziomowego (multi-level governance) : perspektywa polityki antykryzysowej UE w południowoeuropejskich państwach strefy euro
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (38) (2016) , s. 17-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The article has been developed within the framework of the project "Consolidation of public governance theories in research on public policy - a critical perspective" as implemented by the Cracow University of Economics, Faculty of Economy and International Relations, and as financed by the National Aca demic Centre in Poland, by virtue of Reso lution DEC-2012/07/B/HS4/00444.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168313347
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
The Institution of a National and Cross-Border Economic Mediation as an Alternative Method for Settling Disputes between Entrepreneurs = Inštitúcie národnej a cezhraničnej hospodárskej mediácie/sprostredkovania ako alternatívna metóda pre riešenie sporov medzi podnikateľmi
Źródło:
Studia iuridica Cassoviensia. - R. 4, č. 1 (2016) , s. 4-12. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168304663
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa z perspektywy przedsiębiorczości międzynarodowej = Measuring Business Internationalization from the International Entrepreneurship Perspective
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 10, cz. 1 (2016) , s. 109-126. - Tytuł numeru: Zarządzanie w dobie ograniczonego zaufania - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego OPUS 4 pt. "Zachowania polskich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji w świetle szkoły przedsiębiorczości międzynarodowej" finansowanego na podstawie umowy nr 2012/07/B/HS4/00701 przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w latach 2013-2017
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168308505
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Po co komu ekologia na uniwersytecie?
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (70) (2016) , s. 36-37. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168343612
artykuł nierecenzowany
9

Autor:
Mika Mirosław , Zawilińska Bernadetta , Pawlusinski Robert
Tytuł:
Exploring the Economic Impact of National Parks on the Local Economy : Functional Approach in the Context of Poland's Transition Economy
Źródło:
Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography. - vol. 10, no 1 (2016) , s. 5-21. - [odczyt: 05.08.2016] - Bibliogr.
Nr:
2168307311
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Stosowanie prawa administracyjnego w działalności gospodarczej jako czynnik ryzyka prawnego = Application of Administrative Law in Business Activity as a Source of Legal Risk. Part 2. Cz. 2
Źródło:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 2 (107) (2016) , s. 98-105. - Summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168305733
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Tytuł:
Symbole religijne na flagach i w herbach państw współczesnego świata = Religious Symbols on Flags and National Coats of Arms of States of Contemporary World
Źródło:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - t. 10 (2016) , s. 98-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168316367
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Human Capital Reporting as a Source of Reliable Information for Marketing Communication Process in a Socially Responsible Company
Źródło:
International Journal of Strategic Innovative Marketing. - vol. 3, iss. 2 (2016) , s. 28-40. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Nr:
2168311735
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Pavlova Iuliia , Vynogradskyi Bogdan , Ripak Igor , Zikrach Dmytro , Borek Zbigniew
Tytuł:
Prognostication of Health-related Life Quality of Ukrainian Residents Due to Physical Activity Level
Źródło:
Journal of Physical Education and Sport. - vol. 16, iss. 2 (2016) , s. 418-423. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168319183
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Poland and the OECD : Making Poland's Voice Heard
Źródło:
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej = Yearbook of the Institute of East-Central Europe. - vol. 14, z. 4 (2016) , s. 13-15. - Tytuł numeru: Re-thinking the OECD's Role in Global Governance : Members, Policies, Influence
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168310393
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie środków zwrotnych na realizację inwestycji gmin w województwie małopolskim = The Use of Repayable Funds for Municipality Investments in Małopolska Province
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016) , s. 35-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych w 2016 r. Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312511
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji na potrzeby sprawozdania z działalności jednostki w świetle KSR nr 9 = Management Accounting as A Source Of Information to Report on the Activities in the Context of the Polish Accounting Standard of No. 9
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 284 (2016) , s. 11-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168321511
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Stereotypy w konflikcie między Armenią i Azerbejdżanem o Górski Karabach, w kontekście polityki zagranicznej UE
Źródło:
Przegląd Europejski = European Review. - nr 3 (41) (2016) , s. 138-159. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168312673
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów : zagadnienia wybrane
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (70) (2016) , s. 17-39
Nr:
2168312913
artykuł nierecenzowany
19

Tytuł:
Handel wewnątrzgałęziowy państw Bałkanów Zachodnich w relacjach wzajemnych oraz z Unią Europejską = Intra-lndustry Trade of the Western Balkan Countries in Regional Relations and in Relations with the European Union
Źródło:
Unia Europejska.pl. - nr 2 (237) (2016) , s. 10-19. - Summ., streszcz.
Program badawczy:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/N/ HS4/03642.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307775
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Niesprawności w zarządzaniu nieruchomościami gmin w Polsce na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Inefficient Practices in Municipal Property Management in Poland : the Case of Krakow Metropolitan Area
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2(96) (2016) , s. 49-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych w 2016 roku Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309487
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Przedsiębiorczość aksjologicznie uwarunkowana jako wyzwanie dla uniwersytetu = Axiologically Conditioned Entrepreneurship as a Challenge for the University
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Krzysztof WACH. - vol. 15, nr 35 (2016) , s. 267-282. - Tytuł numeru: Uniwersytet a przedsiębiorczość - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168310189
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Sustainable Competitiveness : Opportunities and Challenges for Poland's Economy = Konkurencyjność w kontekście zrównoważonego rozwoju : szanse i wyzwania dla polskiej gospodarki
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 4 (59) (2016) , s. 34-51. - Streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The article came into being within the statutory research project no. 066/WE-KPI/02/2016/S/6066 entitled "Entrepreneurship in growing and declining sectors", financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland with the funds allocated to development of research potential of the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168310777
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Modele polityki społecznej w Europie i ich skuteczność - teoria a praktyka = Social Policy Models in Europe and Their Efficiency - Theory and Practice
Źródło:
Polityka Społeczna. - nr 3 (504) (2016) , s. 1-7. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168305509
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Skutki finansowe decyzji przedsiębiorstwa świetle rachunkowości trzech soczewek : (autorskie podejście metodologiczne) = Financial Results of Company Decisions in the Light of Three Lens Accounting
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 39 (2016) , s. 79-91. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168308737
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (47) (2016) , s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168305625
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Rozlewanie się miast na przykładzie Nowego Sącza w województwie małopolskim = Urban Sprawl processes on the Example of Nowy Sącz in Lesser Poland Voivodeship
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 443 (2016) , s. 204-219. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna XXI wieku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309621
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Acceptation publique et développement énergétique : exploitation des gaz de schiste en Pologne - Étude de cas
Źródło:
Éthique publique. - vol. 18, no 1 (2016) . - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168321529
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
The Impact of 2007-2009 Crisis on the Assessment of Bank Performance : the Evidence from CEE-11 Countries = 2007-2009 mеtų krizès poveikis bankų veiklos rezultatų vertinimui: įrodymai iš 11 vidurio ir rytų Europos šalių
Źródło:
Transformations in Business & Economics = Verslo ir Ekonomikos Transformacijos. - vol. 15, no. 2A (38A) (2016) , s. 459-479. - Summ., santr. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168310355
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
The Risk of Bankruptcy and the Effectiveness of Value Creation of the Construction Sector Enterprises in Poland = Ryzyko bankructwa a efektywność kreowania wartości przedsiębiorstw sektora budowlanego w Polsce
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (98) (2016) , s. 5-14. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312539
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Identyfikacja kluczowych determinant zakupu dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich = Identification of the Key Determinants of Subsidized Crop and Livestock Insurance Purchase
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 415 (2016) , s. 225-240. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309071
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie dzielenia się wiedzą w warunkach ekspatriacji = Fostering Knowledge Sharing Attitudes and Behaviours in Terms of Expatriation
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 1 (39) (2016) , s. 67-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Analizowane wyniki badań pochodzą z projektu badawczego autorki pt. "Ekspatriacja jako mechanizm transferu wiedzy w oddziałach zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji nr DEC-2012/07/D/HS4/00741
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307015
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Robert Litwiński: Korpus policji w II Rzeczypospolitej. Służba i życie prywatne. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 583, wyd. II
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (47) (2016)
Tryb dostępu:
Nr:
2168311021
recenzja
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Wybrane rozwiązania technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywane w obsłudze turystyki biznesowej = Selected ICT Solutions Used in Business Tourism
Źródło:
Ekonomiczne Problemy Turystyki. - nr 1(33) (2016) , s. 247-257. - Tytuł numeru: Trendy we współczesnym ruchu turystycznym - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168305835
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Kik Iwona , Nalepka Adam
Tytuł:
Uwarunkowania źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego = Selecting Source of Finance for Infractructural Investment at Municipal Level in Malopolskie Voivodship
Źródło:
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia. - Vol.. 47, nr 2 (2016) , s. 93-108. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dota-cji na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 roku.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168310767
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Tytuł:
Prof. Stanisław Miklaszewski pozostaje w naszej pamięci
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (70) (2016) , s. 16-18. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168343509
artykuł nierecenzowany
36

Tytuł:
Growth Cycle Analysis : the Case of Polish Monthly Macroeconomic Indicators = Analiza cyklu wzrostu polskich miesięcznych wskaźników ekonomicznych
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016) , s. 37-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was supported by the Polish National Science Center based on decision number DEC-2013/09/B/HS4/01945
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168309503
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Cykl życia przedsiębiorstwa a dywidenda : teoria i praktyka rynków kapitałowych = The Firm Life Cycle and a Dividend : Theory and Practice of Capital Markets
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2016) , s. 14-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168314183
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Ekonomiczna wartość dodana w bankach spółdzielczych = Economic Value Added in Cooperative Banks
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 442 (2016) , s. 468-477. - Tytuł numeru: Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168321509
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Chmielnicki Paweł , Inglot-Brzęk Elżbieta , Styn Igor
Tytuł:
Reduction of Enterpreneurial Risk as the Purpose of Legislative Initiatives : Research Results = Redukcja ryzyka przedsiębiorcy jako przedmiot inicjatyw legislacyjnych : wnioski z badań
Źródło:
Studia Prawa Publicznego = Studies in Public Law. - nr 1 (13) (2016) , s. 9-26. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168309553
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Grzesiak Wojciech , Mackow Piotr , Maj Tomasz , Polak Artur , Klugmann-Radziemska Ewa , Zawora Szymon , Drabczyk Kazimierz , Gulkowski Slawomir , Grzesiak Paweł
Tytuł:
Innovative System for Energy Collection and Management Integrated within a Photovoltaic Module
Źródło:
Solar Energy. - vol. 132 (2016) , s. 442-452. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 35.00 pkt
Nr:
2168305279
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
"Adriatic" w trzęsawisku pod Bochnią : Rzezawa, czwartek 8 kwietnia 1926 r. godz. 23:40
Źródło:
Koleje Małe i Duże. - nr 1 (34) (2016) , s. 20-25 - Bibliogr.
Nr:
2168307929
artykuł nierecenzowany
42

Autor:
Goyeneche Dardo , Bielawski Jakub , Życzkowski Karol
Tytuł:
Multipartite Entanglement in Heterogeneous Systems
Źródło:
Physical Review A. - vol. 94, iss. 1 (2016) , s. 012346-012355. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 35.00 pkt
Nr:
2168307667
artykuł w czasopiśmie
43

Konferencja:
XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Gdańsk, Polska, od 2015-09-14 do 2015-09-16
Tytuł:
Analiza wydźwięku polskojęzycznych opinii konsumenckich ukierunkowanych na cechy produktu = Feature-Based Sentiment Analysis of Opinions in Polish
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 427 (2016) , s. 153-164. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 27)
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji przyznanej na utrzymanie potencjału badawczego oraz w ramach dotacji na finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307807
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Kierunki zmian w organizacji zarządzania korporacyjnymi składnikami majątku państwa w kontekście wytycznych OECD dotyczących nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych = Directions of the Public Corporate Assets Reform in the Context of OECD Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises. Part 1. Cz. 1
Źródło:
Palestra. - R. 61, nr 1-2 (697-698) (2016) , s. 64-73. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168305725
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Jurysdykcja w sprawach nieuczciwej konkurencji
Źródło:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 25, z. 4 (2016) , s. 821-877. - Summ.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168312221
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Górka Kazimierz , Łuszczyk Marcin , Thier Agnieszka
Tytuł:
Ujemny podatek dochodowy jako neoliberalne rozwiązanie dla polityki społecznej = The Negative Income Tax as a Neoliberal Solution for Social Policy
Źródło:
Barometr Regionalny. - t. 14, nr 4 (2016) , s. 65-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168312535
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Tytuł:
Protokół nr 12 do Europejskiej konwencji praw człowieka - zagrożenie dla pozycji ustrojowej notariatu RP?
Źródło:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (70) (2016) , s. 5-14
Nr:
2168312911
artykuł nierecenzowany
48

Konferencja:
Konferencja naukowa "Miasta prywatne w sieci miejskiej Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów", Zamość, Polska, od 2015-04-23 do 2015-04-24
Tytuł:
Elity w małych miastach prywatnych Małopolski w XVII I XVIII wieku = Elites in Small Private Towns of Lesser Poland in the 17th and the 18th Century
Źródło:
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych = Social and Economic History Annals. - T. 77 (specjalny) (2016) , s. 297-318. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168313455
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Tytuł:
Cechy wspólne cła i podatków jako danin publicznych = Common Features of Customs and Taxes as Public Levies
Źródło:
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. - nr 7 (252) (2016) , s. 262-267. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168342299
artykuł w czasopiśmie
50

Autor:
Tytuł:
Behawioralne podejście do funkcjonowania przedsiębiorstw = Behavioural Approach to the Functioning of Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (953) (2016) , s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach tematu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310279
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Ocena wysokości płac nauczycieli w Polsce w kontekście modelu kapitału ludzkiego = Assessment of the Wage of Teachers in Poland in Context of the Model of Human Capital
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 258 (2016) , s. 41-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307305
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Edukacja przedsiębiorczości - analiza tendencji, metod i narzędzi w zakresie nauczania przedsiębiorczości w środowisku akademickim = Entrepreneurship Education - the Analysis of Trends, Methods and Tools Used in Entrepreneurship Education in the Academic Environment
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Krzysztof WACH. - vol. 15, nr 34 (2016) , s. 49-66. - Tytuł numeru: Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 067/WE-KPI/03/2016/S/6067 pt. "Edukacja dla przedsiębiorczości wobec wyzwań współczesności" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168309667
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
53

Autor:
Gródek-Szostak Zofia , Szeląg-Sikora Anna , Kajrunajtys Danuta
Tytuł:
Profesjonalizacja usług doradczych wspierających kreatywność i innowacje w organizacji = The Professionalization of Advisory Services Supporting Creativity and Innovation in an Organisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 12 (2016) , s. 66-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168310539
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Współtworzenie wartości w usługach publicznych z perspektywy logiki dominacji usługowej = Value Co-creation in Public Services from the Perspective of Service Dominant Logic
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 43, t. 2 (2016) , s. 293-303. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 2 - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca jest częścią projektu sfinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, grant nr 02/WZ-KAR/02/2015/S/5002
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168309525
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Assessment of the Content of Heavy Metals in Plants and Soil in the Area of the Trzebinia Municipality, Poland. 4.Copper
Źródło:
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas. - nr 4 (4) (2016) , s. 1711-1721. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311407
artykuł w czasopiśmie
56

Autor:
Gębarowski Marcin , Siemieniako Dariusz
Tytuł:
Wykorzystanie metody mystery visitor w badaniu interakcji z uczestnikami targów = Use of Mystery Visitor Method for Researching Interactions with Trade Fair Participants
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 459 (2016) , s. 245-253. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168322267
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Fundusze inwestycyjne na rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych = Mutual Funds on the Socially Responsible Investments Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (950) (2016) , s. 23-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307193
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Free Time as a Determinant of Economic Development Cultural Context = Czas wolny jako czynnik rozwoju gospodarczego kontekst kulturowy
Źródło:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 15 (64) (2016) , s. 104-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168307889
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym = Nonparametric Band Business Cycle Clock
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 4 (2016) , s. 375-390. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS, numer grantu DEC-2013/09/B/HS4/01945
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168310141
artykuł w czasopiśmie
60

Autor:
Tytuł:
Kolektywne podejmowanie decyzji w polityce pieniężnej w perspektywie historycznej i międzynarodowej = Collective Decision-making in Monetary Policy - a Historical and International Perpective
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016) , s. 53-60. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308181
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Zmiany zachowań turystycznych Polaków w zakresie wyjazdów krajowych i zagranicznych - wybrane aspekty = Changes in Tourist Behavior of Polish Consumers in Terms of Domestic and International Trips - Selected Issues
Źródło:
Marketing i Zarządzanie. - nr 3 (44) (2016) , s. 135-146. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : konsument i przedsiębiorstwo w kontekście zmian w otoczeniu - handel i usługi - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168310017
artykuł w czasopiśmie
62

Autor:
Wirth Herbert , Kulczycka Joanna , Hausner Jerzy , Koński Maciej
Tytuł:
Corporate Social Responsibility : Communication about Social and Environmental Disclosure by Large and Small Copper Mining Companies
Źródło:
Resources Policy. - vol. 49, September (2016) , s. 53-60. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 35.00 pkt
Nr:
2168305513
artykuł w czasopiśmie
63

Autor:
Żmuda Małgorzata , Molendowski Edward
Tytuł:
W poszukiwaniu istoty konkurencyjności gospodarki narodowej : studium interdyscyplinarne = In Search of Substance of National Competitiveness : Interdisciplinary Perspective
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016) , s. 323-333. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2015/17/B/HS4/02075
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168307157
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Ekonomia homo sapiens = Economics of Homo Sapiens
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 44, t. 1 (2016) , s. 11-20. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168309459
artykuł w czasopiśmie
65

Autor:
Tytuł:
Ocena zasobu informacji marketingowych będących w posiadaniu małych przedsiębiorstw w przekroju rodzaju działalności - wyniki badania = Evaluation of the Stock of Marketing Information Owned by Small Enterprises for Different Activities - Research Findings
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 62, nr 3 (2016) , s. 276-290. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168310497
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
The Role of Recommendations and Guidelines of the Financial Supervision Commision (KNF) in Combating the Irregularities on the Banking and Insurance Market in Poland = Úloha odporúčania a usmernenia Komisie pre finančný dohľad (KNF) v oblasti boja proti nezrovnalostiam na trhu v oblasti bankovníctva a poist'ovníctva v Pol'sku
Źródło:
Studia iuridica Cassoviensia. - R. 4, č. 1 (2016) , s. 24-34. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168304941
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
W poszukiwaniu lepszego modelu rozwoju innowacyjnej gospodarki = Search for Better Model of Innovative Economy Development
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 46 (2) (2016) , s. 60-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307717
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Dysfunkcje amorficznego rozrostu osadnictwa w Polsce = Dysfunctions of Amorphous Sprawl of Settlement System in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 279 (2016) , s. 245-257. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312893
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym : studium przypadku krakowskich osiedli Dywizjonu 303 oraz II Pułku Lotniczego = Civil Participation in Spatial Planning : a Case Study of Dywizjonu 303 and II Pułku Lotniczego Housing Estates in Krakow
Źródło:
Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - nr 3 (35) (2016) , s. 249-262. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310917
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym = Effectiveness of Removal Pollution of Surface Water in the Infiltration Bed
Źródło:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 3 (2016) , s. 86-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310597
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Wpływ kryzysu gospodarczego na aktywne kształtowanie wyniku finansowego w europejskich spółkach giełdowych = Impact of Economic Crisis on Earnings Management in European Listed Companies
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 87, nr 143 (2016) , s. 29-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168308179
artykuł w czasopiśmie
72

Autor:
Tytuł:
Enhancing SMEs' Growth by Investing in Organizational Capital
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Agnieszka ŻUR, Maria URBANIEC. - vol. 4, nr 3 (2016) , s. 103-116. - Tytuł numeru: Advancing Research in Entrepreneurship - Bibliogr.
Program badawczy:
The article came into being within the project no. DEC-2012/07/d/HS4/00789 entitled 'Effectiveness of SMEs' investments in development ' financed by Polish National Science Center, conducted by Urban Pauli in the years 2013-2016.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307941
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Wspomnienie o Panu Profesorze Bronisławie Micherdzie
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [2] 8(69) (2016) , s. 44-47. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168343758
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
74

Autor:
Tytuł:
Model systemu integrującego heterogeniczne zasoby informacyjne = Strategies and Systems for Heterogeneous Information Resources Integration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. 12 (2016) , s. 209-223. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168320097
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
In Search of Hedges and Safe Havens in Global Financial Markets
Źródło:
Statistics in Transition : new series. - vol. 17, no. 3 (2016) , s. 557-574. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168310593
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Unia Energetyczna - nowy etap polityki energetycznej Unii Europejskiej? = Energy Union - a New Stage of the Energy Policy of the European Union?
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016) , s. 213-224. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168307149
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Zamawianie usług społecznych w świetle nowych przepisów z zakresu zamówień publicznych = Contracting Social Services According to New Polish Regulations
Źródło:
Europa Regionum. - t. 29 (2016) , s. 229-243. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168315133
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Weryfikacja założenia kontynuacji działalności - rola biegłego rewidenta w systemie ładu korporacyjnego = The Assessment of Going Concern Assumption - Auditor's Role in Corporate Governance
Źródło:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 101 (2016) , s. 241-253. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168311817
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Legitymizacja rządu państwa w prawie międzynarodowym w świetle problemu regime change = The Legitimacy of State Government in International Law with Particular Focus on the Regime Change Problem
Źródło:
Państwo i Prawo. - R. 71, z. 7 (2016) , s. 3-29. - Summ.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168314635
artykuł w czasopiśmie
80

Autor:
Tytuł:
Kanały wpływu globalizacji na zdrowie : wybrane zagadnienia = The Channels of the Impact of Globalisation on Health : Selected Issues
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 20, nr 3, t. 3 (2016) , s. 27-40. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 3 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312649
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Liberalisation of International Trade - the Case of Asymmetric Countries
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 8, nr 3 (2016) , s. 143-160. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168308911
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
82

Autor:
Tytuł:
Koncepcja uwarunkowań instytucjonalnych w nowej ekonomii instytucjonalnej = The Concept of Institutional Conditions in the New Institutional Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (953) (2016) , s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach tematu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310283
artykuł w czasopiśmie
83

Autor:
Tytuł:
Rozwój gospodarczy Republiki Korei szansą dla polskich eksporterów? = Is the Economic Development of the Republic of Korea Opportunity for Polish Exporters?
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 269 (2016) , s. 152-164. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308527
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
The Effects of Bankruptcy on the Predictability of Price Formation Processes on Warsaw's Stock Market
Źródło:
e-Finanse. - vol. 12, nr 1 (2016) , s. 32-42. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168305587
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Prospects for the Development of Prosumer Energy in Poland
Źródło:
Oeconomia Copernicana. - vol. 7, nr 3 (2016) , s. 439-449. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168308559
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Organizacja prac sprawozdawczych, kontrolno-analitycznych i rewizyjnych przesłanką jakości informacji finansowych = Organization of Work of Reporting, Control and Analytical and Auditing Premise Quality of Financial Information
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 307 (2016) , s. 22-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316831
artykuł w czasopiśmie
87

Autor:
Górka Kazimierz , Łuszczyk Marcin , Thier Agnieszka
Tytuł:
Kierunki rozwoju ekonomii środowiska i zasobów naturalnych = Trends in The Development of Economics of Environment and Natural Resources
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 453 (2016) , s. 25-37. - Tytuł numeru: Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312497
artykuł w czasopiśmie
88

Autor:
Andrzejewski Mariusz , Pacud Radosław
Tytuł:
Obniżenie wieku emerytalnego to dobry pomysł : o ile będzie częścią szerszej reformy systemu
Źródło:
Dziennik Gazeta Prawna. - nr 154 (4301) (10 sierpnia) (2016) , s. A6
Nr:
2168331297
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Udzielanie pomocy publicznej na ochronę środowiska w Unii Europejskiej - zagadnienia interpretacyjne = Granting of State Aid for Environmental Protection in the European Union - the Interpretation Problems
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 437 (2016) , s. 348-359. - Tytuł numeru: Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju : gospodarka - etyka - środowisko - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307795
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Koncepcje dobrobytu i porównania interpersonalne = Theories of Well-Being and Interpersonal Comparability
Źródło:
Ekonomia : rynek, gospodarka, społeczeństwo. - nr 45 (2016) , s. 105-133. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków na badania statutowe przyznane Katedrze Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Realizacja projektu "Filozoficzne aspekty gospodarki rynkowej", nr 075/WGAP-KF/01/2016/SU/6075.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168308515
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Tworzenie i analiza wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń = Creating and Analysis of Profit and Loss Accunt in the Insurance Companies
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 285 (2016) , s. 112-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168313117
artykuł w czasopiśmie
92

Autor:
Błaż Michał , Pipień Mateusz
Tytuł:
Porównanie metod estymacji wewnątrzdziennej sezonowości w szeregach danych transakcyjnych spółki PZU = Comparison of Methods of Intra-day Seasonal Adjustment - the Case of PZU Insurance Company
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016) , s. 105-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS, numer grantu DEC-2013/09/B/HS4/01945
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168309515
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Wykorzystanie rachunku kosztów działań do planowania kosztów banku = Use of Activity Based Costing to Plan Bank's Costs
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 424 (2016) , s. 86-97. - Tytuł numeru: Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168339051
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Przygotowanie sprawnościowe alpinistów i himalaistów - wybrane aspekty fizjologii sportu. Część 4
Źródło:
Taternik. - nr 4 (348) (2016) , s. 50-53 - Bibliogr.
Nr:
2168342749
artykuł nierecenzowany
95

Autor:
Miśniakiewicz Małgorzata , Hebda Bernadetta
Tytuł:
Znaczenie racjonalnego żywienia w optymalizacji jakości życia osób rekreacyjnie uprawiających bieganie = The Importance of Rational Nutrition in Optimizing Life Quality of Recreational Runners
Źródło:
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice. - nr 1 (2016) , s. 31-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego".
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168309861
artykuł w czasopiśmie
96

Autor:
Tytuł:
Pułapka frankowa prezydenta
Źródło:
Rzeczpospolita. - 17 czerwca (2016) , s. B12
Tryb dostępu:
Nr:
2168309635
artykuł nierecenzowany
97

Tytuł:
Przestrzeń międzyludzka w powieściach Fiodora Dostojewskiego = Interpersonal Space in Fyodor Dostoyevsky's Novels
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (952) (2016) , s. 17-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168309329
artykuł w czasopiśmie
98

Autor:
Brzozowski Jan , Cucculelli Marco
Tytuł:
Proactive and Reactive Attitude to Crisis : Evidence from European Firms
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli. - vol. 4, nr 1 (2016) , s. 181-191. - Tytuł numeru: Economics of Higher Education - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168304589
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Koniec mitu o pragmatycznym wicepremierze
Źródło:
Dziennik Gazeta Prawna. - nr 111 (4528)(10-12 czerwca) (2016) , s. A19
Nr:
2168311539
artykuł nierecenzowany
100

Tytuł:
Pożyczki z budżetu państwa a pieniężne transfery wewnętrzne w Polsce - próba oceny = Loans from the State Budget and Internal Cash Transfers in Poland - an Attempt to Assess
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 294 (2016) , s. 83-96. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311399
artykuł w czasopiśmie
101

Autor:
Tytuł:
Serwicyzacja produkcji przemysłowej : wnioski dla Polski = Servitization of Manufacturing : Conclusions for Poland
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016) , s. 253-264. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168307153
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Możliwości wykorzystania metody TVScore do oceny znakowania opakowań na przykładzie suplementów diety = Possible Uses of TVScore Method for Assessing Package Labeling - the Example of Dietary Supplements
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016) , s. 87-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja stanowi wynik realizacji tematu badawczego dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312283
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Zarządzanie wiedzą klienta jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa = Customer Knowledge Management
Źródło:
e-mentor. - nr 1 (63) luty (2016) , s. 40-48. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168303613
artykuł w czasopiśmie
104

Tytuł:
Gospodarcze skutki polityki podatkowej na Węgrzech w latach 2008-2014 = The Economic Effects of Fiscal Policy in Hungary in the Period of 2008-2014
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 1 (2016) , s. 123-133. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168304393
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
Methodological Aspects of Qualitative-Quantitative Analysis of Decision-Making Processes
Źródło:
Management and Production Engineering Review. - vol. 7, no 2 (2016) , s. 3-11. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was supported by the National Science Centre of Poland (decision No.: DEC 2013/11/D/HS4/04070) within a research project entitled "The Application of Analytic Hierarchy Process for Analyzing Material and Nonmaterial Determinants of Life Quality of Young Europeans" lead by Remigiusz Gawlik, Ph.D. between 2014 and 2017.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307003
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
The Use of Social Media by Journalists : Guidelines for Public Relations Practitioners
Źródło:
International Journal of Business and Globalisation. - vol. 17, iss. 3 (2016) , s. 299-312. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168309241
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Dobór metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych = Selection of Methods in Management Problem-Solving Based on Responses of Academic Staff
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 421 (2016) , s. 554-569. - Tytuł numeru: Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168306895
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
The Paradox of Global Civil Society = Paradoks globalnego społeczeństwa obywatelskiego
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (960) (2016) , s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168313085
artykuł w czasopiśmie
109

Autor:
Tytuł:
Portal internetowy Polskiej Federacji Producentów Żywności i czasopismo Food-Lex
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (47) (2016)
Tryb dostępu:
Nr:
2168310995
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Human Capital Versus Income Variations : are They Linked in OECD Countries?
Źródło:
Journal of Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 24, nr 2 (2016) , s. 56-73. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168309969
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Rozwój infrastruktury technicznej i dostępność komunikacyjna a wielofunkcyjność gospodarki obszarów wiejskich - na przykładzie woj. małopolskiego = The Role of Technical Infrastructure and Transport Accessibility in Supporting Multifunctional Development of Rural Areas - on the Example of Małopolskie Voivodeship
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 262 (2016) , s. 51-65. - Tytuł numeru: Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168312417
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
Nurt krytyczny w metodologii badań marketingu = Critical Trend in Marketing Survey Methodology
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 459 (2016) , s. 20-28. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168313125
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Dwa oblicza emancypacji podmiotu = Two Faces of the Emancipation of the Subject
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (952) (2016) , s. 5-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168309327
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
Diagnoza i doskonalenie organizacji uczącej się na przykładzie małego przedsiębiorstwa = Diagnosis and Improvement of Learning Organization on the Example of a Small Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 88 (2016) , s. 139-149. - Tytuł numeru: Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy : doskonalenie działalności organizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307001
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność biznesu - sprzeczności, nadużycie etyczne, znaczenie idei = Corporate Social Responsibility : Contradictions, Abuse of Ethics, and the Role of the Idea
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (952) (2016) , s. 27-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168309331
artykuł w czasopiśmie
116

Autor:
Tytuł:
Skutki ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego co do umów mających za przedmiot wykonanie usług = Effects of Declaring Bankruptcy by Liquidation of the Bankrupt's Assets Regarding Contracts on Providing Services
Źródło:
Europa Regionum. - t. 29 (2016) , s. 285-297. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168315141
artykuł w czasopiśmie
117

Tytuł:
Problemy zrównoważonego rozwoju - wycena przestrzeni publicznej = Problems of Sustainable Development - Evaluation of Public Space
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 452 (2016) , s. 58-64. - Tytuł numeru: Rozwój trwały i zrównoważony - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311269
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Efekt owocnej współpracy
Źródło:
Pervìsnìstʹ žittêvih zmaganʹ : naukovij zbìrnik na pošanu doktora fìlologìčnih nauk, profesora, Akademìka Akademìï Nauk Viŝoï Školi Ukraïni Mikoli z Imomrì. Častina 1 / red. Rostislav Radiìievsʹkij, Mikola Tkačuk, Ìvan Zimomrâ, Ìgor Dobrânsʹkij (2016) , s. 290-294
Seria:
(Studìï z ukraïnìstiki ; vipusk 18)
ISBN:
978-617-7401-41-3
Nr:
2168317269
recenzja
119

Tytuł:
Zmiana systemu rządzenia w Unii Europejskiej w świetle działań antykryzysowych = Changing the Governance System in the European Union in the Light of Anti-Crisis Measures
Źródło:
Studia Europejskie. - nr 1 (77) (2016) , s. 101-124. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168312465
artykuł w czasopiśmie
120

Autor:
Tytuł:
Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin = Implementation of the Elements of Sustainable Development and Competitiveness of Municipalities. Part 2, Economic and Social Terms. Cz. 2, Wymiar ekonomiczny i społeczny
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2016) , s. 20-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168309053
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Komunitarianizm i liberalizm : uwagi w związku z prawami człowieka = Implications of Liberalism and Communitarianism for Human Rights
Źródło:
Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. - Nr 158, t. 2 (2016) , s. 53-74. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168310447
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
122

Autor:
Famielec Stanisław , Famielec Józefa
Tytuł:
Ekonomiczne i techniczne uwarunkowania procesów spalania odpadów komunalnych = Economic and Technical Determinants of Municipal Solid Waste Incineration
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 454 (2016) , s. 174-185. - Tytuł numeru: Ekonomika ochrony środowiska i ekoinnowacje - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311971
artykuł w czasopiśmie
123

Autor:
Cholewa-Wójcik Agnieszka , Hermaniuk Tomasz
Tytuł:
Evaluating Sustainable Value of the Packaging Sector Using SEVM : (the Sustainable Enterprise Value Map) Tool = Ocena zrównoważonej wartości sektora opakowań z użyciem narzędzia SEVM : (Sustainable Enterprise Value Map, Zrównoważonej Mapy Wartości Przedsiębiorstwa) = Ocenka ustojčivoj stoimosti sektora upakovki s ispol'zovaniem instrumenta SEVM : (ustojčivaâ karta stoimosti predpriâtiâ)
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 62, nr 1 (360) (2016) , s. 5-15. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168305631
artykuł w czasopiśmie
124

Autor:
Tytuł:
Współpraca gospodarcza jako czynnik rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa = Economic Cooperation as a Factor in the Development of Modern Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (953) (2016) , s. 89-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach tematu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310275
artykuł w czasopiśmie
125

Autor:
Tytuł:
Spór o odpowiedzialność : między odpowiedzialnością jednostki a odpowiedzialnością wspólnotową = The Dispute Over the Responsibility : between Responsibility of the Individual and the Responsibility of the Community
Źródło:
Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. - Nr 158, t. 2 (2016) , s. 35-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została przygotowana w ramach projektu "Wokół sporu liberalizmu z komunitaryzmem", nr 069/WE-KF/01/2015/S/5069.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168310445
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
126

Tytuł: