Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Typ publikacji: Artykuły od roku: 2014 do roku: 2014
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 968.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Autor:
Tytuł:
"Nadzieja jest matką mądrych"
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014) , s. 20-21. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291115
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Zróżnicowanie dostępności transportowej województw Polski = The Diversity of Transport Accessibility of Polish Voivodeships
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (928) (2014) , s. 35-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287871
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Triangulacja podejść i metod w projektach badawczych marketingu międzynarodowego = Triangulation Approaches and Methods in Research Projects of International Marketing [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2014) , s. 193-200. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284167
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Regulacyjne instrumenty w polityce publicznej = Regulatory Instruments in Public Policy
Źródło:
Studia z Polityki Publicznej = Public Policy Studies. - nr 4(4) (2014) , s. 69-85. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168304833
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Multimedia w zarządzaniu współczesną organizacją = Multimedia in Management of the Contemporary Organization
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 4 (2014) , s. 195-207. - Tytuł numeru: Gospodarka a rozwój regionalny - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294717
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Is the State Really a Leviathan? Testing the Model of Buchanan and Brennan in Europe
Źródło:
Managerial Economics. - vol. 15, no. 1 (2014) , s. 83-96. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168311379
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
System zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie = Crisis Management System in the Enterprise
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (164) (2014) , s. 85-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168290233
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Mechanizmy kształtowania ładu korporacyjnego stosowane przez fundusze venture capital w inwestycjach w Polsce = Corporate Governance Mechanisms Used by Venture Capital Funds in Their Investments in Poland
Źródło:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 91, cz.2 (2014) , s. 259-279. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290239
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Innovations in the Development of Supply Chains Managed by Retailers = Innowacje w rozwoju łańcuchów dostaw zarządzanych przez detalistów = Innovacii v razvitii cepoček postavok rozničnymi prodavcami
Źródło:
Handel Wewnętrzny w Polsce. - 2009-2014 (2014) , s. 169-181. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168298879
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Jakość wędlin tradycyjnych = Quality o Traditional Hams
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 86 (2014) , s. 237-243. - Tytuł numeru: Wybrane problemy żywienia i towaroznawstwa - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168294537
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Daszkiewicz Nelly , Wach Krzysztof
Tytuł:
Motives for Going International and Entry Modes of Family Firms in Poland
Źródło:
Journal of Intercultural Management. - vol. 6, no. 2 (2014) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The article came into being within the research project no. StG-21310034 entitled "Patterns of Business Internationalization in Visegrad Countries - In Search for Regional Specifics" financed by the International Visegrad Grand IVF and conducted by five Central European universities coordinated by Krzysztof Wach from Cracow University of Economics
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168280337
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Rorat Joanna , Popławski Łukasz
Tytuł:
Możliwości finansowania działalności gospodarczej sektora małych i średnich przedsiębiorstw = Business Financing Options of Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło:
Przegląd Zachodniopomorski. - R. 29 (58), z. 3, vol. 1 (2014) , s. 265-275. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168311211
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Rachunkowość w systemie pomiaru aktywności ekonomicznej państwa = Accounting as Part of an Economic Activity Measurement System
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 75 (131) (2014) , s. 7-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168279949
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Ocena rynku offshoringowego w Polsce na tle jej konkurentów w Europie Środkowo-Wschodniej = Offshoring Market Review in Poland in Comparison to Its Largest Competitors in Central and Eastern Europe
Źródło:
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 7 (2014) , s. 192-205. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168300659
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Tytuł:
Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw = The Importance of Recruitment Process in the Corporate Image
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - nr 10 (2014) , s. 59-70. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287811
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Strahl Danuta , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Propozycja podejścia metodologicznego do oceny zależności między inteligentnym rozwojem a wrażliwością na kryzys ekonomiczny w wymiarze regionalnym = The Proposal of Methodological Approach to the Assessment of Relations Between Smart Growth and Vulnerability to Economic Crisis at the Regional Level
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 331 (2014) , s. 190-200. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286145
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Zmiany w finansowaniu parków narodowych w Polsce na przykładzie Babiogórskiego oraz Ojcowskiego Parku Narodowego = Changes in Financing of National Parks in Poland on Example of Babia Góra and Ojców National Parks
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1(48) (2014) , s. 164-177. - Summ.. - Dostępny w World Wide Web
Program badawczy:
Artykuł jest oparty na badaniach prowadzonych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki "Park narodowy a gospodarka lokalna. Model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego" (nr umowy UMO-2011/ 01/D/HS4/05993) oraz badaniach prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168279239
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Tytuł:
Zagadnienia prawnokonsularne i kolizyjnoprawne w sporze dotyczącym kolekcji profesora Kostaneckiego : (znajdującej się w posiadaniu Muzeum Narodowego w Krakowie) - Case Study
Źródło:
Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 14, nr 1-2 (2014) , s. 65-78
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168302113
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Konflikty społeczne w doświadczeniu młodzieży małego miasta = Social Conflicts in the Experience of Youth from a Small Town
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (931) (2014) , s. 79-93. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290559
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Tytuł:
Bayesian Estimation and Prediction for ACD Models in the Analysis of Trade Durations from the Polish Stock Market
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 6, nr 4 (2014) , s. 237-273. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168288173
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Uwagi na marginesie lektury M. Słodowej-Hełpy "Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania", CeDeWu.PL, Warszawa 2013 = Notes on the Margin of "Integrated Development. Conditions, Dimensions, Challenges" by M. Słodowa-Hełpa, CeDeWu.PL, Warsaw 2013
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014) , s. 463-476. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168286343
recenzja
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Analiza ulgi prorodzinnej w kontekście zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych = Analysis of Family Allowance in the Context of Changes in the Income Tax on Individuals
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014) , s. 87-104. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168302591
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
A Firm's Perspective on Econophysics-based Currency Risk Analysis = Perspektywa firmy w ekonofizycznej analizie ryzyka walutowego
Źródło:
Nauki o Finansach = Financial Sciences. - nr 4 (21) (2014) , s. 92-107. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168295849
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Dehumanizacja w telepracy domowej = Dehumanization in Home Telework
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 61-70. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283145
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
Mit Galicji = The Myth of Galicia
Źródło:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 16 (2014) , s. 156-158. - Tytuł numeru: 1914-2014 : Stulecie Wielkiej Wojny
Nr:
2168322785
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 = Sustainable Development in Rural Areas in Terms of the EU Financial Perspective for 2014-2020
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 7 (2014) , s. 22-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168290043
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
Kariera w firmie międzynarodowej : diagnoza praktyk w polskich firmach rozwijających działalność międzynarodową = Career in an International Enterprise : Diagnosis of Practices in Polish Organizations Developing International Activity
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 349 (2014) , s. 241-253. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291771
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
The Level of Management Maturity in the Polish Food Sector and Its Relation to Financial Performance
Źródło:
Total Quality Management & Business Excellence. - vol. 25, iss. 5-6 (2014) , s. 650-663. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168272856
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Rozwój społeczno-ekonomiczny w III Rzeczypospolitej : efekty : defekty : warunki integracji = Socio-economic Development in 3rd Republic of Poland : Results : Faults : Conditions for Integration
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014) , s. 38-54. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286271
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Cele społeczne w procesach miejskich przemian : przykład Prądnika Czerwonego w Krakowie = Social Objectives in the Processes of Urban Change - the Example of Cracow's Prądnik Czerwony District
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (931) (2014) , s. 59-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290557
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych jako forma pomocy publicznej udzielanej przez gminne organy podatkowe = Exemptions in Tax Liabilities as a Form of Public Assistance Granted by Local Taxing Authorities
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 198, cz. 1 (2014) , s. 155-165. - Tytuł numeru: Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 1 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168335085
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Grabiński Tadeusz , Borkowski Krzysztof
Tytuł:
Wykorzystanie analizy porównawczej obiektów wielowymiarowych w badaniach ankietowych ruchu turystycznego = The Use of Comparative Analysis of Multidimentional Objects in a Survey on Tourist Flow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej : studia i materiały. - nr 5 (2014) , s. 19-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168293091
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Moczulska Marta , Winkler Renata
Tytuł:
Komunikacyjny wymiar kompetencji społecznych : konstruowanie pozytywnych aktów wartościowania = The Communication Dimension of Social Competence : the Construction of Positive Evaluative Acts
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 4 (21) (2014) , s. 64-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168295627
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Brzozowski Jan , Cucculelli Marco , Surdej Aleksander
Tytuł:
Transnational Ties and Performance of Immigrant Entrepreneurs : the Role of Home-country Conditions
Źródło:
Entrepreneurship & Regional Development. - Vol. 26, Iss. 7-8 (2014) , s. 546-573. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168285563
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Geopolityczne przesłanki i ekonomiczne podstawy unii walutowej Europy Centralnej = Geopolitical Premises and Economic Fundamental of the Central Europe Integrative Currency Area
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 161-175. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283189
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Koniunkturalne uwarunkowania strategii marketingowych - doświadczenia Polski w latach 2000-2013 = Cyclical Determinants of Marketing Strategy - Polish Experiences in Years 2000-2013 [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2014) , s. 590-594. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284161
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Retrokonwersja wydawnictw ciągłych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (43) (2014) . - [odczyt: 12.01.2015]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168287371
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
38

Konferencja:
Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach, Wrocław, Polska, od 2014-05-12 do 2014-05-13
Tytuł:
Pozycja państw azjatyckich w światowym eksporcie usług na początku XXI wieku = The Position of Asiatic Countries in the World's Export of Services at the Beginning of XXI Century
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 369, t. 1 (2014) , s. 78-88. - Tytuł numeru: Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294889
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Marketing relacyjny i marketing wartości - w kierunku paradygmatu zintegrowanego = Relationship Marketing and Value-Based Marketing - Towards an Integrated Paradigm
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 182 (2014) , s. 11-19. - Tytuł numeru: Zarządzanie relacjami w biznesie : współczesne wyzwania - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283403
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Uniwersytecki kit
Źródło:
klubjagiellonski.pl (2014)
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach projektu "Przyszłość Europy zależy od młodzieży" finansowanego ze środków programu Erasmus Plus.
Tryb dostępu:
Nr:
2168314315
artykuł nierecenzowany
41

Tytuł:
Optymalne reguły fiskalne a aktywna polityka inwestycyjna w kraju na średnim poziomie rozwoju = Optimal Fiscal Regulations and Active Investment Policy in an Emerging Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014) , s. 27-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168300671
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Measurement of Creating Corporate Value for Shareholders - Development of Measurements and Improvement of Management Competence and Skills = Pomiar kreowania wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy - rozwój metod oraz doskonalenie kompetencji i umiejętności zarządzających
Źródło:
Polish Journal of Management Studies. - Vol. 9 (2014) , s. 72-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168295597
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Zastosowanie metody analitycznego procesu sieciowego do wspierania racjonalnych wyborów młodych Europejczyków = Supporting Rational Choices of Young Europeans with the Uuse of Analytic Network Process Method
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 340 (2014) , s. 415-426. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287773
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Kierunki wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w opinii mieszkańców gminy Słupia Jędrzejowska = Directions of Multifunctional Development of Rural Areas in the Opinion of Inhabitans of Słupia Jędrzejowska Commune
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 361 (2014) , s. 186-194. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2014 : rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168297447
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Internationalisation and Globalisation as the Wider Context of Europeanisation Processes from the Macro- and Microeconomic Perspective = Internacjonalizacja i globalizacja jako szerszy kontekst procesów europeizacyjnych z perspektywy makro- i mikroekonomicznej
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / [red. Krzysztof WACH]. - vol. 5, nr 10 (2014) , s. 11-30. - Tytuł numeru: Procesy europeizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168276017
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Autor:
Dymek Dariusz , Komnata Wojciech , Kotulski Leszek
Tytuł:
Federacyjna hurtownia danych w dostępie do informacji poufnej = Using the Concept of Federated Data Warehouse or a Safe Exchange of Confidential Information
Źródło:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - nr 33 (2014) , s. 135-154. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca jest częścią projektu badawczego prowadzonego przez Katedrę Informatyki Stosowanej Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie "Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie - aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne", nr umowy: 0021/R/ID2/2011/01, Nr AGH: 17.17.120.161
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168293235
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Konferencja:
Konferencja Naukowa "Wolne zawody a funkcjonowanie spółek handlowych", Wrocław, Polska, od 2014-10-24 do 2014-10-24
Tytuł:
Odpowiedzialność deliktowa spółki partnerskiej = Tort Liability of a Limited Liability Partnership
Źródło:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 24, nr specjalny (2014) , s. 159-174. - Summ.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295861
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Perspektywy przejścia do gospodarki niskoemisyjnej w UE w warunkach kryzysu zadłużenia = The Perspective of Entering the Low-emission Economy in EU in the Condition of the Debt Crisis
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 261-271. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283241
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
The Post-2004 Migration of the Polish Medical Personnel to the United Kingdom and Its Impact on Societies and Economies. Preliminary Remarks = Migracje polskiego personelu medycznego do Wielkiej Brytanii po 2004 r. i ich wpływ na społeczeństwa i gospodarki
Źródło:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 33 (2014) , s. 154-165. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288133
artykuł w czasopiśmie
50

Konferencja:
Wyzwania współczesnej gospodarki regionalnej - wiedza, władza, innowacje, Wrocław, Polska, od 2013-05-16 do 2013-05-17
Tytuł:
Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach na przykładzie miasta Krakowa = The Stage of Spatial Planning in Municipalities on the Example of the City of Krakow
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 341 (2014) , s. 199-212. - Tytuł numeru: Gospodarka i przestrzeń - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290955
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Finansowe skutki gospodarowania przestrzenią Krakowa = Financial Results of Space Management of Cracow
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 157 (2014) , s. 105-122. - Tytuł numeru: Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295701
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Tytuł:
Wybrane czynniki motywowania do pracy w świetle badań empirycznych = Selected Motivating Factors in the Light of Empirical Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 71 (2014) , s. 63-73. - Tytuł numeru: Polsko-niemieckie doświadczenia w zarządzaniu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290861
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Tytuł:
Relacje z bezpośrednim przełożonym jako czynnik motywacji do pracy = Relationship with Direct Supervisor as a Motivating Factor
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 34 (2014) , s. 273-282. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania przeobrażeń marketingu - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 823)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168286873
artykuł w czasopiśmie
54

Autor:
Łodziński Sławomir , Szmeja Maria , Warmińska Katarzyna
Tytuł:
Wprowadzenie : mniejszości narodowe i etniczne w badaniach socjologicznych po 1989 roku : tożsamości, teorie, badania = Introduction : National and Ethnic Minorities in the Light of Sociological Research after 1989 : Identities, Theories, Studies.
Źródło:
Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanisties AGH : Quarterly of AGH University of Science and Technology / [red. nacz. Maria Szmeja ; red. nauk. tomu: Sławomir Łodziński, Maria Szmeja, Katarzyna WARMIŃSKA]. - T. 13/3 (2014) , s. 9-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168294221
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej. Szanse i wyzwania dla polskiej gospodarki = The European Union climate and energy policy. Opportunities and challenges for the Polish economy
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 55 (2014) , s. 61-79. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168287803
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
56

Autor:
Tytuł:
The Information Content of Equity Block Trades on the Warsaw Stock Exchange : an Estimation of Shares' Returns with the Usage of Simple Linear Regression and Multivariate Adaptive Regression Splines
Źródło:
Journal of Forecasting. - vol. 33, iss. 6 (2014) , s. 433-454. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168292769
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Metodyczne aspekty identyfikacji procesów semiurbanizacji na obszarach wiejskich = Od Methodological Aspects of Recognising Semi-urbanisation Processes on Rural Areas
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014) , s. 5-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295103
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym w zakresie pośrednictwa finansowego w okresie transformacji ustrojowej = Changes in Banking and Insurance Law in the Range of Financial Intermediation During the Period of Political Transformation. Part 1, Banking Law. Cz. 1, Prawo bankowe
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 25-35. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290831
artykuł w czasopiśmie
59

Autor:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Tytuł:
Zaufać innowacyjnym firmom
Źródło:
Rynek - Biznes - Praca. - nr 6 (2014) , s. 23-25
Nr:
2168304745
artykuł nierecenzowany
60

Autor:
Dunal Patryk , Płaziak Monika , Szymańska Anna Irena
Tytuł:
Transformaciâ torgovo-servisnogo kompleksa v Novoj Hute (Pol'ša)
Źródło:
Naučnyj Dialog. - no. 7 (31) (2014) , s. 39-59. - Rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168344322
artykuł w czasopiśmie
61

Autor:
Nowakowska Ewa , Sagan Adam
Tytuł:
Kontrfaktyczno-porównawcze studium przypadku w marketingu usług zdrowotnych = Comparative-Counterfactual Case Research in Health Service Marketing
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014) , s. 284-295. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286489
artykuł w czasopiśmie
62

Autor:
Fijorek Kamil , Tanner Felix C. , Stähli Barbara E. , Gielerak Grzegorz , Krzesiński Paweł , Uziębło-Życzkowska Beata , Smurzyński Paweł , Stańczyk Adam , Stolarz-Skrzypek Katarzyna , Kawecka-Jaszcz Kalina , Jastrzębski Marek , Podolec Mateusz , Kopeć Grzegorz , Stanula Barbara , Kocowska Maryla , Tylutki Zofia , Polak Sebastian
Tytuł:
Model of the Distribution of Diastolic Left Ventricular Posterior Wall Thickness in Healthy Adults and Its Impact on the Behavior of a String of Virtual Cardiomyocytes
Źródło:
Journal of Cardiovascular Translational Research. - Vol. 7, Iss. 5 (2014) , s. 507-517 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168297537
artykuł w czasopiśmie
63

Konferencja:
XXII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna), Karpacz, Polska, od 2013-09-11 do 2013-09-13
Tytuł:
Dobór optymalnego zestawu słów istotnych w opiniach konsumentów na potrzeby ich automatycznej analizy = Selection of the Optimal Set of Relevant Words in Consumers Opinions in the Context of the Opinion Mining
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 328 (2014) , s. 106-115. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 23)
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286191
artykuł w czasopiśmie
64

Autor:
Konferencja:
15. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, Kołobrzeg, Polska, od 2014-04-02 do 2014-04-04
Tytuł:
Koncepcja łańcucha wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem = The Value Chain Concept in Enterprise Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 66 (2014) , s. 813-822. - Tytuł numeru: Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 803)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290455
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Dokąd zmierza Ukraina?
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014) , s. 82. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291387
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Shoppertainment oraz eatertainment - kreowanie wyjątkowych doświadczeń w handlu i gastronomii = Shoppertainment and Eatertainment - Creating Unique Experiences in Trade and Gastronomy [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2014) , s. 151-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168322049
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Funkcjonowanie przepisów nowelizujących - Prawo zamówień publicznych, wydanych 12.10.2012 r., w zakresie warunków ubiegania się o zamówienie publiczne = The Functioning of the Provisions of the Amendment to the Public Procurement Act of 12 October 2012 with Respect to the Terms of Reference and the Evaluation of their Fulfillment
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (41) (2014) , s. 32-44. - Summ.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168298267
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
68

Autor:
Tytuł:
Strategie nakierowane na klientów polskich przedsiębiorstw - wyniki badania = Strategìї, sprâmovanì na klìêntìv pol's'kih pìdpriêmstv - rezul'tati doslìdžennâ
Źródło:
Vìsnik Nacìonal`nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka". Logìstika. - no 811 (2014) , s. 280-286. - Rez., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168300177
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce = Sustainable Development of Agriculture and Rural Areas in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014) , s. 149-158. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168274835
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Identyfikowalność a bezpieczeństwo żywności
Źródło:
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. - nr 1 (2014) , s. 64-66
Nr:
2168289983
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Zlecanie wykonywania zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi = Outsourcing Municipal Waste Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (926) (2014) , s. 123-136. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285183
artykuł w czasopiśmie
72

Autor:
Kustra Arkadiusz , Sierpińska Maria
Konferencja:
15. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, Kołobrzeg, Polska, od 2014-04-02 do 2014-04-04
Tytuł:
Ewolucja funkcji dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie = Evolution of CFO Functions in the Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 66 (2014) , s. 757-766. - Tytuł numeru: Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 803)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168290461
artykuł w czasopiśmie
73

Autor:
Dryzek E. , Sarnek M.
Konferencja:
41st Polish Seminar on Positron Annihilation, Lublin, Polska, od 2013-09-09 do 2013-09-13
Tytuł:
Reverse Transformation of Deformation Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel
Źródło:
Acta Physica Polonica A. - vol. 125, no. 3 (2014) , s. 710-713. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168294879
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Szkodliwa doktryna o szkodliwości długu
Źródło:
Rzeczpospolita. - 21 listopada (2014) , s. B10-B11
Tryb dostępu:
Nr:
2168286035
artykuł nierecenzowany
75

Autor:
Górka Kazimierz , Łuszczyk Marcin
Tytuł:
Wybrane problemy rozwoju nauk ekonomicznych w Polsce = Chosen Problems of Economics Science Development in Poland
Źródło:
Przegląd Zachodniopomorski. - R. 29 (58), z. 3, vol. 1 (2014) , s. 19-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293327
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Gymnoascus Arxii's Potential in Deteriorating Woollen Textiles Dyed with Natural and Synthetic Dyes
Źródło:
International Biodeterioration & Biodegradation. - vol. 86, part C (2014) , s. 349-357. - Summ. Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a 30.00 pkt
Nr:
2168286415
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Tendencje w wynagrodzeniach kadr zarządzających w bankach wybranych krajów = Trends in Compensations of Managers in Banks of Selected Countries
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 48, nr 3 (2014) , s. 89-97. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290839
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Możliwości wsparcia publicznego dla podmiotów ekonomii społecznej realizujących zadania publiczne = The Possibilities of Public Support for the Social Economy Entities Providing Public Tasks
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2(10) (2014) , s. 21-28. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 1.00 pkt
Nr:
2168298817
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
79

Autor:
Wójcik-Jurkiewicz Magdalena , Jurkiewicz Robert
Tytuł:
Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych = The Way of Changing in Financial Statements Reliability
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 164 (2014) , s. 168-175. - Tytuł numeru: Transformacja polskiej rachunkowości na tle rozwoju rachunkowości międzynarodowej
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168338335
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Ekonomiczno-prawna konstrukcja małżeństwa i rozwodu = The Economic-legal Construction of Marriage and Divorce
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (929) (2014) , s. 125-133. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290153
artykuł w czasopiśmie
81

Autor:
Siemieniako Dariusz , Gębarowski Marcin
Tytuł:
Wykorzystanie marketingu doświadczeń na rynku nieruchomości handlowych w budowie lojalności klientów = Experiential Marketing Application in Building Customer Loyalty on the Retail Real Estate Market
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 15, z. 11, cz. 1 (2014) , s. 275-285. - Tytuł numeru: Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168322059
artykuł w czasopiśmie
82

Autor:
Tytuł:
Patent Pools in Light of European Union Competition Law
Źródło:
Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 13, nr 4 (2014) , s. 523-532. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168289783
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Inwestowanie odpowiedzialne społecznie na europejskich rynkach wschodzących = Socially Responsible Investing in the European Emerging Markets
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 48, nr 3 (2014) , s. 179-188. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290843
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Zastosowanie PPP w sektorze mieszkaniowym w Polsce = PPP in Housing Sector in Poland
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 4 (2014) , s. 511-522. - Streszcz., Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292683
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Wykorzystanie metody bootstrapowej do badania zyskowności wybranych strategii inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = An Application of the Bootstrap Method for Testing the Profitability of Selected Investment Strategies on the Warsaw Stock Exchange
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (928) (2014) , s. 127-142. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287879
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Dynamiczny rozwój APEC wyzwaniem dla więzi transatlantyckich = The Dynamic Development APEC the Challenge for Transatlantic Ties
Źródło:
Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - t. 11, nr 2 (2014) , s. 143-161. - Tytuł numeru: Transatlantycka współpraca ekonomiczna i jej globalne implikacje
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168301463
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Prenumerata czasopism w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2015 roku
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 2 (44) (2014) . - [odczyt: 10.01.2015]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168287293
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
The Size and the Strategic International Orientation : the Use of EPRG Model among Polish Family and Non-Family Firms
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 7, cz. 1 (2014) , s. 143-156. - Tytuł numeru: Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168278419
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Similarities and Differences in Structural Changes in Individual Regions of the World Economy
Źródło:
Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. - vol. 4, Iss.12 (2014) , s. 18-28. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168288159
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Planowanie strategiczne oparte na partycypacji w przedsiębiorstwie turystycznym - wyniki badań empirycznych = Strategic Planning Based on Participation in a Tourism Company - Empirical Results
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - 2 (26) (2014) , s. 37-50. - Tytuł numeru: Podmioty gospodarki turystycznej a rynek turystyczny - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; Nr 806)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168277057
artykuł w czasopiśmie
91

Konferencja:
XXII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna), Karpacz, Polska, od 2013-09-11 do 2013-09-13
Tytuł:
Próba konstrukcji tablic "wymierania scenicznego" spektakli operowych na przykładzie Metropolitan Opera = The Attempt of Construction of the Life Tables for Opera Works on the Example of the Metropolitan Opera
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 328 (2014) , s. 51-58. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 23)
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286171
artykuł w czasopiśmie
92

Autor:
Tytuł:
Podmiotowość i ład instytucjonalny = Subjectivity and Institutional Order
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 3 (29) (2014) , s. 7-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168292069
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
93

Autor:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Tytuł:
Co nam doskwiera, czyli traktat o wyzwaniach i barierach świętokrzyskiego biznesu
Źródło:
Rynek - Biznes - Praca. - nr 3 (2014) , s. 8-13
Nr:
2168304753
artykuł nierecenzowany
94

Autor:
Tytuł:
Wpływ akcesji krajów Europy Środkowej i Wschodniej do Unii Europejskiej na strukturę wymiany handlowej ugrupowania = Central and Eastern European Countries' Accession to the European Union : the Impact on the Trade Structure
Źródło:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 33 (2014) , s. 62-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288131
artykuł w czasopiśmie
95

Autor:
Tytuł:
System kontroli zarządczej w obszarze zabezpieczenia danych w strukturze rachunkowości = Management Control System for Data Security in the Structure of Accounting
Źródło:
Finanse Komunalne. - R. 21, nr 11 (190) (2014) , s. 57-64. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168309189
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Strategie finansowania przedsiębiorstw budowlanych w Polsce = The Financing Strategies of Polish Construction Companies
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - nr 88 (2) (2014) , s. 13-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168288211
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Kapitał społeczny mieszkańców małopolski na przykładzie lokalnych organizacji społecznych = Social Capital of Lesser Poland District Residents on the Example of Local Social Organizations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. - nr 37, t.3 (2014) , s. 75-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168300675
artykuł w czasopiśmie
98

Konferencja:
14th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management, Osijek, Chorwacja, od 2014-10-16 do 2014-10-16
Tytuł:
Education of Logistics at Management and Production Engineering Studies at Cracow University of Economics
Źródło:
Business Logistics in Modern Management. - vol. 14 (2014) , s. 213-220 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168287145
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
Znaczenie dokumentów planistycznych w zagospodarowaniu przestrzeni Krakowa = The Importance of Land Use Planning Documents in the City of Krakow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014) , s. 105-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284151
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
W szponach biurokracji i bylejakości
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (61) (2014) , s. 33-34. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291083
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Was the Great Deflation of 1929-33 Inevitable?
Źródło:
Journal of International Studies. - vol. 7, nr 2 (2014) , s. 46-56. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168288125
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Kędzierski: Elity w krótkich spodenkach
Źródło:
klubjagiellonski.pl (2014)
Tryb dostępu:
Nr:
2168314345
artykuł nierecenzowany
103

Tytuł:
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjne Profesor Zofii Cichoń
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014) , s. 5-8
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284339
artykuł w czasopiśmie
104

Autor:
Czupryna Marcin , Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Tytuł:
Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii - komunikat z badań = Conjoint Analysis as a Measurement Method of Preferences for Delayed Lotteries - Research Announcement
Źródło:
Decyzje. - nr 22 (2014) , s. 71-99. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290125
artykuł w czasopiśmie
105

Konferencja:
Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach, Wrocław, Polska, od 2014-05-12 do 2014-05-13
Tytuł:
Przyczyny wzrostu światowych cen produktów rolno-spożywczych w pierwszej dekadzie XXI wieku = Reasons for the Increase in World Prices of Agri-food Products in the First Decade of the XXI Century
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 369, t. 1 (2014) , s. 239-250. - Tytuł numeru: Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294887
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Functioning of Environmental and Quality Management Systems after Resignation of Management Standard Certification: Case Study of a Polish Organizations
Źródło:
International Journal for Quality Research. - vol. 8, no. 4 (2014) , s. 505-516. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168287553
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Uświadomiona wizja organizacji jako kluczowy element zdolności rekonfiguracji strategicznej przedsiębiorstwa = Informed Vision of the Organization as a Key Element in the Ability of Strategic Reconfiguration of Enterprises
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 359 (2014) , s. 179-187. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287781
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Koncepcja Value Based View jako element zdolności integracji strategicznej przedsiębiorstwa = Concept Value Based View as a Strategic Capacity for Integration in Enterprise [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 483-489. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168283175
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
Podobieństwa i różnice w wizerunku marki "Kraków" wśród turystów zagranicznych = Similarities and Differences in the Brand Image of "Kraków" among Foreign Tourists
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej : studia i materiały. - nr 5 (2014) , s. 56-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168293077
artykuł w czasopiśmie
110

Autor:
Buczek Bronisław , Szpara Katarzyna
Tytuł:
Frytura posmażalnicza jako surowiec do wytwarzania biodegradowalnych smarów = Used Friture as Substrate to Formulation of Biodegradable Lubricating Greases
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (2014) , s. 87-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168288341
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Kędzierski: Nasze Polski dwie
Źródło:
klubjagiellonski.pl (2014)
Tryb dostępu:
Nr:
2168314343
artykuł nierecenzowany
112

Autor:
Barwacz Kazimierz , Kozioł Leszek
Tytuł:
Instrumenty rachunkowości wspomagające mechanizmy nadzorcze w specjalnych spółkach komunalnych = Accounting Instruments Supporting Supervisory Mechanisms in Special Municipal Companies
Źródło:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 91, cz.2 (2014) , s. 25-39. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290237
artykuł w czasopiśmie
113

Konferencja:
Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Katowice, Polska, od 2014-11-18 do 2014-11-18
Tytuł:
Polityka rachunkowości w kontekście rachunkowości kreatywnej = The Accounting Policy in the Light of Creative Accounting
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014) , s. 314-326. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293317
artykuł w czasopiśmie
114

Autor:
Tytuł:
Rozważania wokół nierówności = Considerations around the Inequalities
Źródło:
Prakseologia / [red. naukowi tomu: Janina FILEK, Tomasz KWARCIŃSKI]. - nr 156 (2014) , s. 283-295. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
c 10.00 pkt
Nr:
2168289385
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Adsorpcja lotnych związków organicznych na węglu aktywnym = Adsorption of Volatile Organic Compounds Onto Activated Carbon
Źródło:
Przemysł Chemiczny. - T. 93, nr 3 (2014) , s. 347-350. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Pracę wykonano w ramach badań statutowych AGH (11.11.210.244)
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168305243
artykuł w czasopiśmie
116

Autor:
Konowalczuk Jan , Ramian Tomasz
Tytuł:
Wartość rynkowa marki nieruchomości wypoczynkowych = The Market Value of Leisure Real Estate Brand
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 67 (2014) , s. 501-515. - Tytuł numeru: Narzędzia zarządzania finansami - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 804)
Tryb dostępu:
Nr:
2168341981
artykuł w czasopiśmie
117

Autor:
Tytuł:
Badanie zachowań konsumentów w zakresie składania reklamacji = Study on Consumer Behavior in the Range of Complaint
Źródło:
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias. - z 8 (2014) , s. 11-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168290469
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Rozwój kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości = The Development of the Qualifications of the Employees of the Innovation and Business Centres
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2014) , s. 71-80. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285969
artykuł w czasopiśmie
119

Autor:
Tytuł:
Customer Satisfaction with the Quality of the Logistic Services = Satysfakcja klienta z jakości nabywanych usług logistycznych
Źródło:
LogForum. - vol. 10, nr 1 (2014) , s. 13-19. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC BY-NC
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168287075
artykuł w czasopiśmie
120

Konferencja:
The 2-nd International Scientific Conference "Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Wilno, Litwa, od 2013-10-14 do 2013-10-15
Tytuł:
A Learning Public Organization as the Condition for Innovations Adaptation
Źródło:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - Vol. 110 (2014) , s. 148-155. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168273414
artykuł w czasopiśmie
121

Autor:
Tytuł:
Planowanie w systemie zarządzania ryzykiem - ujęcie praktyczne
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 12 (38) (2014) , s. 30-33. - Streszcz.
Nr:
2168314261
artykuł nierecenzowany
122

Autor:
Zygmunt Robert , Głuszak Michał
Tytuł:
Uwarunkowania gospodarowania nieruchomościami leśnymi w Polsce = Determinants of the Forest Property Management in Poland
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - nr 87 (1) (2014) , s. 29-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286773
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
123

Autor:
Tytuł:
Stosowane strategie marketingowe przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na polskim rynku : w świetle wyników badania = Marketing Strategies Used By Companies Leading Operations in Polish Market : Research Results
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 74 (2014) , s. 415-424. - Tytuł numeru: Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy : procesy wdrażania innowacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168288207
artykuł w czasopiśmie
124

Autor:
Konferencja:
XXII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna), Karpacz, Polska, od 2013-09-11 do 2013-09-13
Tytuł:
Identyfikacja słów i fraz kluczowych w tekstach polskojęzycznych za pomocą algorytmu RAKE = Automatic Identification of Keywords and Keyphrases in Documents Written in Polish
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 327 (2014) , s. 69-76. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; 22)
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285703
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Traditional Protectionism Versus Behind-the-border Barriers in the Post-crisis Era : Experience of Three Groups of Countries : the EU, NAFTA and BRICS
Źródło:
Journal of International Studies. - vol. 7, nr 2 (2014) , s. 141-151. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168288129
artykuł w czasopiśmie
126

Tytuł:
Formułowanie wariantów rozwiązań w negocjacjach w przedsiębiorstwie : koncepcja metodyczna i studium przypadku = Creating Alternatives in Business Negotiations : Methodological Framework & Case Study
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 1 (18) (2014) , s. 23-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286189
artykuł w czasopiśmie
127

Autor:
Tytuł:
Znaczenie przemysłu w gospodarce i polityce regionalnej Unii Europejskiej = The Importance of Industry in the Economy and the Regional Policy of the European Union
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 26 (2014) , s. 31-45. - Tytuł numeru: Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290665
artykuł w czasopiśmie
128

Tytuł:
Nowy kierunek studiów Marketing i komunikacja rynkowa
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014) , s. 28-29. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275305
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
129

Autor:
Tytuł:
O świętych odwiedzających ulice - wspomnienie wizyty Jana Pawła II przy ul. Rakowickiej w Krakowie 17 czerwca 1999 r.
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014) , s. 43-45 - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291259
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
130

Autor: