Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Typ publikacji: Artykuły od roku: 2012 do roku: 2012
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 935.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Tytuł:
Analiza polskiego rolnictwa w aspekcie finansów Unii Europejskiej = Analysis of Polish Agriculture in the Light of European Union Finances
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 883 (2012) , s. 117-132. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168244776
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Wpływ rewitalizacji na przemiany użytkowania ziemi terenów poprzemysłowych : (na przykładzie Krakowa) = Influence of Urban Renewal on the Changes in Land Use of Post-industrial Areas : (Krakow Example)
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 79 (2012) , s. 46-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168228954
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
The Disharmonies, Dilemmas and Effects of the Transformation of the Polish Economy
Źródło:
The Business and Management Review. - vol. 2, no. 2 (2012) , s. 103-111. - Referat wygłoszony na Corporate Governance and Business Conference (CGBC) 19-20th July 2012, Boston, USA - Bibliogr.
Nr:
2168297247
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Po sąsiedzku... Małopolski Uniwersytet dla Dzieci
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (49) (2012) , s. 39-40. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275143
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Sprawozdanie grupy kapitałowej jako przedmiot badania biegłego rewidenta = The Capital Group's Financial Statements - The Subject of the Certified Auditor's Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 12 (2012) , s. 269-282. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168240738
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Zakres wykorzystania funduszy pomocowych w finansowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce w stosunku do potrzeb inwestycyjnych = The Scope of Aid Funds Use in Financing Investments in Renewable Energy in Poland in Comparison to Investment Needs
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 271 (2012) , s. 355-364. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168269442
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Instytucjonalne uwarunkowania kooperacji na rynkach B2B = Institutional Determinants of Cooperation in B2B Markets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 226 (2012) , s. 264-273. - Tytuł numeru: Trendy i koncepcje w marketingu i sprzedaży business-to-business - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168241546
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
"Umowy śmieciowe" - wybrane problemy
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / red. nauk. Paweł KAWA. - nr 25 (2012) , s. 99-113. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168283347
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
An Exploration of 360° Film and Immersive Environments for Educational Purposes
Źródło:
Journal of Immersive Education. - Vol. 1 (2012) . - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168285323
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Translacja wynagrodzeń a parytet produktywności pracy - studium przypadku = Wage Productivity Parity and Translation of Salaries - Empirical Study
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 25 (2012) , s. 116-125. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256692
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Autor:
Kubińska Elżbieta , Markiewicz Łukasz
Tytuł:
Strategie prognostyczne a preferencja ryzyka u inwestorów giełdowych = Forecasting Strategies and Propensity Towards Risk Among Stock Market Investors
Źródło:
Psychologia Ekonomiczna. - nr 1 (2012) , s. 40-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168229126
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Marketing społecznie zaangażowany - mariaż marketingu i społecznej odpowiedzialności = Cause-Related Marketing - Marriage of Social Responsibility and Marketing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 26 (2012) , s. 459-469. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 712)
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168242480
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Czy można wycenić kapitał intelektualny w oparciu o wartość godziwą? = Is it Possible to Value Intellectual Capital According to Fair Value?
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 126 (2012) , s. 317-326. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168342021
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Wolność i dobrobyt dla wszystkich jako cel zrównoważonego rozwoju - w świetle ordoliberalnej koncepcji społecznej gospodarki rynkowej = Freedom and Prosperity for all Perceived as a Goal of Sustainable Development in the Light of Ordoliberal Concept of Social Market Economy
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 3 (43) (2012) , s. 176-194. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168290069
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie zarządzania marketingowego przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym = The Application of Modern IT Systems in Marketing Management - the Case of Companies Operating in the Domestic and International Markets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 885 (2012) , s. 69-81. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249306
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Konferencja:
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych", Łódź, Polska, od 2012-09-24 do 2012-09-26
Tytuł:
Skażenie mikologiczne ścian magazynu tkanin zabytkowych i ocena skuteczności przeprowadzonej dezynfekcji = Mycological Contamination of Antique Textile Storage Room Walls and Performed Disinfection Efficacy
Źródło:
Ochrona przed Korozją. - 9s/A (2012) , s. 152-156. - Tytuł numeru: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych : materiały konferencyjne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168301267
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Galuzeva ta teritoríal'na struktura deržavnoï polítyki rozvitku galuzej mížnarodnoï ekonomiki ta mížnarodna osvíta u XXI stolíttí
Źródło:
Molod' í rinok. - nr 3 (86) (2012) , s. 9-13. - Rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260478
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpiecznego systemu finansowego jednostek samorządowych = The Role of Management Control and Internal Audits in Ensuring the Security of the System for Financing Local Government Units
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012) , s. 215-222. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255490
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Metodologiczne aspekty pomiaru wartości cenionych przez konsumentów = Methodological Aspects of Measurement of Values Appreciated by Customers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 884 (2012) , s. 71-85. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168247690
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Atrybutowe ujęcie jakości zasobów ludzkich = HR Quality Characteristics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 880 (2012) , s. 141-154. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236522
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Kultura jakości w organizacji a standaryzacja
Źródło:
Akcjastandaryzajca.pl (2012) , s. [1 ekran]. - [odczyt: 11.03.2013]
Tryb dostępu:
Nr:
2168249006
artykuł nierecenzowany
22

Autor:
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena , Gorzelany-Plesińska Julia
Tytuł:
Technological Innovations in Pcim Community = Innowacje technologiczne w gminie Pcim
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 63, nr 9 (2012) , s. 13-21. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168261054
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Model SaaS jako nowa koncepcja outsourcingu informatycznego = SaaS model as a New Concept of IT Outsourcing
Źródło:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 3 (2012) , s. 70-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168245910
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Optymalizacja w zintegrowanych modelach wielookresowych oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych = Optimisation in the Integrated Multi-Period Models of Investment Efficiency
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (150) (2012) , s. 69-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168236652
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Wpływ obfitości surowców energetycznych na politykę gospodarczą Rosji = The Influence of Resource Abundance on Russian Economic Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 897 (2012) , s. 57-72. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168307479
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Autor:
Tytuł:
Awareness of IT Governance and ITSM in Small and Medium Enterprises in Western and Central Europe
Źródło:
Information Systems in Management = Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. - vol. 1, nr 2 (2012) , s. 136-147. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168284623
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
ASEAN in View of the Transformation of East Asian Regionalism = ASEAN wobec przeobrażeń regionalizmu wschodnioazjatyckiego
Źródło:
Ekonomia = Economics / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu]. - 3 (20) (2012) , s. 33-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168256646
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Tytuł:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29 marca 2011 r., III KK 365/10 = Gloss to the Sentence of Supreme Court of 29th March, 2011, III KK 365/10
Źródło:
Palestra. - R. 57, nr 3-4 (651-652) (2012) , s. 158-163
Tryb dostępu:
Nr:
2168335521
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Specyfika planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie = Specifics of Strategic Planning in Small Business
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 26 (2012) , s. 295-307. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168261922
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Cultural Quarters as a Means of Enhancing the Creative Capacity of Polish Cities? Some Evidence from Cracow
Źródło:
Quaestiones Geographicae. - 31(4) (2012) , s. 63-76. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168241332
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Marzec Jerzy , Pawłowska Małgorzata
Tytuł:
Zależność między kredytem kupieckim a bankowym w modelu zapasów - wyniki badań branżowych w Polsce = The Relationship Between Trade Credit and Inventory Investment - Empirical Results for Companies in Poland
Źródło:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - z. 26 (2012) , s. 117-128. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168263902
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju a rozwój obszarów miejskich = Indicators of Sustainable Development and Urban Areas Development
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - Lipiec-sierpień [nr spec.] : Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, T. 2 (2012) , s. 162-171. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168248884
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Rachunek wyników w okresie międzywojennym w Polsce a obecnie obowiązująca formuła sprawozdawcza rachunku zysków i strat = Income Statement between Poland and the Current Formula Profit and Loss Account
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 276 (2012) , s. 233-246. - Tytuł numeru: Zarządzanie, finanse i rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki opartej na wiedzy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168271092
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Malina Anna , Mierzwa Dorota
Tytuł:
Analiza porównawcza wzrostu gospodarczego w Polsce i na Ukrainie w okresie 20 lat przemian gospodarczych = A Comparative Analysis of Economic Growth in Poland and Ukraine in the 20-Year Period of Economic Changes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 878 (2012) , s. 39-56. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236480
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Properties of Active Carbon with Various Particle Shapes Obtained in Char-Steam Reaction
Źródło:
Chemical and Process Engineering = Inżynieria Chemiczna i Procesowa. - T. 33, z. 3 (2012) , s. 335-344. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a
Nr:
2168302819
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Kierunki nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Cz. 1
Źródło:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 1 (2012) , s. 9-22
Nr:
2168230288
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w racjonalizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego = The Role of Management Control and Internal Audit in the Rationalization of Budgets of Local Government Units
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 46, nr 3 (2012) , s. 311-318. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168288325
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Ecosystem Services as Part of the Gross Domestic Product Account = Świadczenia ekosystemów w rachunku produktu krajowego brutto
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 2 (42) (2012) , s. 39-52. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168290065
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Tytuł:
Hybrydowe modele biznesu w sektorach kreatywnych i ich funkcja ekonomiczna
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 90 (2012) , s. 205-235. - Tytuł numeru: Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach : SOOIPP Annual 2012 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 714)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168274066
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Wykorzystanie informacji z rachunku kosztów docelowych w zarządzaniu ośrodkami odpowiedzialności za koszty = Using of Information from Target Costing in Cost Responsibility Centers Management
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 252 (2012) , s. 478-488. - Tytuł numeru: Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168325595
artykuł w czasopiśmie
41

Autor:
Tytuł:
Model ryzyka przedsięwzięć informatycznych w kontekście definiowania celów organizacji = A Risk Model of Information Enterprises in the Context of Organisational Goals
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 890 (2012) , s. 21-37. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256540
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie generatorem popytu na wycieczki do Oświęcimia-Brzezinki = The Tourist Movement in Cracow as a Generator of the Demand for Excursions to Auschwitz-Birkenau
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 83 (2012) , s. 237-250. - Tytuł numeru: Popyt turystyczny : uwarunkowania
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 698)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168230610
artykuł w czasopiśmie
43

Autor:
Rzeszowski Piotr , Sierpińska Maria
Tytuł:
Financing Structure of Enterprises in the Metal Industry in Poland Between 2000 and 2010 = Financing Structure of Enterprises in the Metal Industry in Poland Between 2000 and 2010
Źródło:
Contemporary Economics. - vol. 6, nr 3 (2012) , s. 66-75. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168275591
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Luigi Sturzo: antyfaszystowska działalność na emigracji (1933-1945) = Luigi Sturzo: Anti-fascist Activity during Emigration (1933-1945)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 887 (2012) , s. 21-35. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256608
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Autor:
Tytuł:
Zawężanie zakresu marketingu a jego tożsamość : uwagi krytyczne = Restriction of the Scope of Marketing and Its Identity - Critical Notes
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 1 : teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka (2012) , s. 44-50. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168234766
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Stopy zwrotu z portfeli sortowanych według współczynnika beta z modelu CAPM na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1998-2010 = Rates of Return on Portfolios Sorted on CAPM's Beta Coefficient Based on Stocks Quoted on the Warsaw Stock Exchange in 1998-2010
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012) , s. 249-258. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255510
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Modele autoregresji i wektorowej autoregresji w prognozowaniu podstawowych zmiennych charakteryzujących rynek ubezpieczeń działu II = The Application of Autoregressive Models and Vector Autoregressive Models in Forecasting Basic Variables on The Non-Life Insurance Market
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 254 (2012) , s. 199-208. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168258038
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Przemiany użytkowania ziemi w latach 1983-2011 w następstwie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Krakowie = Changes in Land Use between 1983 and 2011 as a Consequence of the Revitalisation of Postindustrial Areas in Krakow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 897 (2012) , s. 73-87. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168259794
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Kryzys XXI wieku a zmiany w popycie na usługi turystyczne (na przykładzie Krakowa) = The 21st Century Crisis and the Changes in Demand for Tourist Services (the Case of Krakow)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej. - nr 35 (2012) , s. 92-105. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168272502
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Handel targowiskowy w Polsce - analiza przestrzenno-statystyczna = Marketplace Trading in Poland - Spatial and Statistical Analysis
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 6 (2012) , s. 35-61. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168231290
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Niezawodność pracowników jako warunek przezwyciężania sytuacji kryzysowych w działalności gospodarczej = Reliability of Employees as Condition for Overcoming Crisis Situations in Economic Activity
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 25 (2012) , s. 105-115. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256694
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Wspomaganie procesów biznesowych w firmie - usługi doradcze dla przedsiębiorstw
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Krajowego Systemu Usług. - październik (2012) , s. 14-19 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168310175
artykuł nierecenzowany
53

Tytuł:
Jakości usług w sektorze obywatelskim
Źródło:
Akcjastandaryzajca.pl (2012) , s. [1 ekran]. - [odczyt: 11.03.2013]
Tryb dostępu:
Nr:
2168248992
artykuł nierecenzowany
54

Autor:
Tytuł:
Innovations in Enterprise Development Strategy
Źródło:
The Business and Management Review. - vol. 2, no. 2 (2012) , s. 287-295. - Referat wygłoszony na Corporate Governance and Business Conference (CGBC) 19-20th July 2012, Boston, USA - Bibliogr.
Nr:
2168297255
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
The Sequence of Cash Flow in Bankruptcy Prediction : Evidence from Poland = Sekwencja przepływów pieniężnych w prognozowaniu bankructwa
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 68, nr 124 (2012) , s. 161-179. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168260686
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Opłaty związane ze świadczeniem usług płatniczych
Źródło:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 7-8 (20-21) (2012) , s. 72-84. - Streszcz.
Nr:
2168326033
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 12, nr 1 (2012) , s. 219-224
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168316241
recenzja
58

Tytuł:
Analiza danych panelowych z wykorzystaniem głębi regresyjnej = Regression Depth Based Analysis of Panel Data
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 271 (2012) , s. [129]-138. - Tytuł numeru: Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168235910
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego = Modern structural modelling: inference in estimated general equilibrium models. 2, Wnioskowanie w estymowanych modelach równowagi ogólnej
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 53 (2012) , s. 85-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168248590
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Badanie efektywności gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości = Inquiring Effectiveness of Municipal Asset Management
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 79 (2012) , s. 4-9. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168228908
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Turystyka wolontariuszy na świecie - istota i znaczenie = Volunteer Tourism in the World - the Essence and the Importance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - nr 2 (18) (2012) , s. 137-147. - Summ.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 664)
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168244262
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Trójczynnikowa koncepcja motywacji turystycznej = The Concept of the Three-Dimensional Motivating Factors in the Tourism Motivation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - 84 (2012) , s. 43-52. - Tytuł numeru: Popyt turystyczny : konsumpcja - segmentacja - rynki
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; 699)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236072
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Mikropożyczki jako jedna z form reakcji na kryzys gospodarczy - rozwiązania Unii Europejskiej = Micro Loans as a Response to the Economic Crisis : EU Solutions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012) , s. 173-182. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255376
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
64

Autor:
Tytuł:
Z doświadczeń konkursów na stanowiska kierownicze w sektorze MSP : studium przypadku = The Experiences of Competitions for the Position of Manager in the SME Sector : Case Study
Źródło:
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. - nr 7 (2012) , s. 369-384. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168246808
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Trendy rozwojowe kapitału społecznego jako zasobu w procesach modernizacji w Polsce = Development Trends of Social Capital as a Resource in the Processes of Poland's Modernisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 900 (2012) , s. 19-36. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168261526
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Typologia czynników motywujących do podróżowania = Typology of Travel Motivation Factors
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 20, nr 1 (2012) , s. 87-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168257880
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Kontrole aplikacji i ogólne w systemie informatycznym rachunkowości = General and Application Auditing Ussing an Accounting Information System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 880 (2012) , s. 67-78. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236538
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
68

Autor:
Tytuł:
Spełnić się w wolności = Self-fulfilment in Freedom
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 887 (2012) , s. 57-71. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256612
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Metody komunikacji ukierunkowane na innowacyjność = Innovation-based Communication Methods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012) , s. 133-142. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249342
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
70

Autor:
Tytuł:
Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym = Prevention of Unfair Business-to-Consumer Commercial Practices
Źródło:
Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. - nr 12 (2012) , s. 64-82. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168315165
artykuł w czasopiśmie
71

Autor:
Dorocki Sławomir , Rachwał Tomasz , Szymańska Anna Irena , Zdon-Korzeniowska Małgorzata
Tytuł:
Spatial Conditions for Agritourism Development on the Example of Poland and France
Źródło:
Current Issues of Tourism Research. - vol. 2, nr 2 (2012) , s. 20-29. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168343836
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Analiza i ocena funkcjonowania Funduszu Leśnego w latach 2002-2010 = An Analysis and Assessment of the Functioning of the Forestry Fund in 2002-2010
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012) , s. 309-318. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255532
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
73

Autor:
Marchewka Małgorzata , Nogaj Wioletta
Tytuł:
Nastolatki o korzyściach z nauki ekonomii = Teenagers' Opinion on the Benefits from Studying Economy
Źródło:
e-mentor. - nr 4 (2012) , s. 18-25. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168318991
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Zróżnicowanie poziomu i źródeł dochodów gospodarstw pracowniczych w Polsce = Diversity of Level and Sources of Employees' Households Income in Poland
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 271 (2012) , s. [219]-232. - Tytuł numeru: Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168236024
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Structural Changes and Development of the SME Sector in Poland after EU Membership
Źródło:
The Business and Management Review. - vol. 2, no. 2 (2012) , s. 243-254. - Referat wygłoszony na International Conference on Business and Economic Development (ICBED) 23-24th July 2012, Las Vegas, USA - Bibliogr.
Nr:
2168262618
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Efekt kapitalizacji w Polsce = Capitalization Effect in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 51 (2012) , s. 255-263. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 690)
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168229494
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Teoretyczne aspekty polityki budżetowej i jej analiza w Polsce w latach 1991-2010 = Theoretical Aspects of Budget Policy and Its Analysis in Poland in the Years 1991-2010
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 879 (2012) , s. 43-53. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236598
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Praktyka i wiedza z zakresu zarządzania w średniowieczu i epoce odrodzenia = The Practice and Knowledge of Management in the Middle Ages and Renaissance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012) , s. 157-176. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249324
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Standaryzacja w usługach opiekuńczych. (Cz. 1), Opis przypadku Napier House
Źródło:
Akcjastandaryzajca.pl (2012) , s. [1 ekran]. - [odczyt: 11.03.2013]
Tryb dostępu:
Nr:
2168249018
artykuł nierecenzowany
80

Tytuł:
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wadą dzieła
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2 (33) (2012) , s. 14-21. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168301191
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Dyplomy na półkę
Źródło:
Gazeta Wyborcza. - nr 15 (2012) , s. 15. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy
Nr:
2168254326
artykuł nierecenzowany
82

Autor:
Konowalczuk Jan , Ramian Tomasz
Tytuł:
Potrzeby i bariery informacyjne rynku nieruchomości z perspektywy wyceny nieruchomości w Polsce = Informational Needs and Barriers of Real Estate Market from the Perspective of Real Estate Valuation in Poland
Źródło:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 20, nr 2 (2012) , s. 105-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168342255
artykuł w czasopiśmie
83

Autor:
Górka Kazimierz , Szyja Paulina
Tytuł:
Regional Policy of the European Union Versus Sustainable Development = Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój zrównoważony i trwały
Źródło:
Barometr Regionalny = Regional Barometer : Analyses & Prognoses. - nr 3 (29) (2012) , s. 7-12. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168277013
artykuł w czasopiśmie
84

Autor:
Tytuł:
Research on the Realisation of Lisbon Strategy Targets for the Labour Markets of EU Countries = Badanie realizacji celów strategii lizbońskiej w obszarze rynku pracy w krajach Unii Europejskiej
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 880 (2012) , s. 21-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236524
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
85

Autor:
Tytuł:
Niezależność organizacyjna audytu wewnętrznego w samorządzie
Źródło:
Prawo Finansów Publicznych. - nr 6 (8) (2012) , s. 27-28. - Streszcz.
Nr:
2168313815
artykuł nierecenzowany
86

Tytuł:
Estimation of the Logistic Regression Model for Company Bankruptcy = Estymacja modelu regresji logistycznej zagrożenia upadłością przedsiębiorstw
Źródło:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2012) , s. 20-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168234554
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Kierunki rozwoju biogazowni w Polsce = Trends in Biogas-plant Development in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012) , s. 7-22. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168243406
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Transfer wiedzy na styku kultur = The Cross-cultural Transfer of Knowledge
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012) , s. 39-50. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249338
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Rola podatku dochodowego od osób prawnych w zasilaniu budżetu państwa w wybranych krajach Europy = The Role of Income Tax Paid by Legal Persons in Increasing Central Budget Revenues in Selected European Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 12 (2012) , s. 99-106. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168239584
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Kultura organizacyjna jako wymiar rozwoju przedsiębiorstw opartych na wiedzy = Organizational Culture as a Development Dimension of Knowledge Based Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 87 (2012) , s. 186-194. - Tytuł numeru: Gospodarka elektroniczna : wyzwania rozwojowe. T. 1 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 702)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168274054
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
The Use of Analytic Hierarchy Process to Analyse International Corporations' Operating Environment = Analiza otoczenia biznesowego przedsiębiorstw międzynarodowych za pomocą analitycznego procesu hierarchicznego
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 891 (2012) , s. 19-30. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256528
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Globalizacja a nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem = Globalisation and New Concepts of Corporate Management
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - nr 8 (2012) , s. 360-372. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w edukacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168343720
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Europejska młodzież jako konsumenci na współczesnym rynku turystycznym = European Youths as Consumers in the Contemporary Tourist Market
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - Maj-czerwiec [nr spec.] : zachowania konsumenckie - badania, uwarunkowania, różnice, T. 1 (2012) , s. 453-463. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168237540
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Turystyka i sztuka - wzajemne relacje z perspektywy semiotycznej = Tourism and Art - Mutual Relations from a Semiotic Perspective
Źródło:
Turystyka Kulturowa. - nr 5 (2012) , s. 22-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168229524
artykuł w czasopiśmie
95

Tytuł:
Program Władysława Grabskiego dotyczący reform gospodarczych i finansowych II Rzeczypospolitej = Władysław Grabski's Financial and Economic Reforms Programme in the Second Republic of Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 879 (2012) , s. 75-80. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236600
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
96

Autor:
Tytuł:
Marzy mi się, aby w Bibliotece można było...
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (49) (2012) , s. 56-57. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168237684
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Perspektywy rewizji oceny kryteriów konwergencji w świetle kryzysu finansowego 2007-2009 = Perspectives of Revision of Convergence Criteria Assessment in the Light of Finacial Crisis 2007-2009
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012) , s. 231-239. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168252196
artykuł w czasopiśmie
98

Autor:
Tytuł:
Postrzeganie zajęć e-learningowych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Perception of e-learning by students of the Cracow University of Economics
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 1 : teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka (2012) , s. 476-484. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168234774
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania w związku z ENA = Grounds for Application of Temporary Detention Due to EAW
Źródło:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 7 (2012) , s. 4-11. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168323065
artykuł w czasopiśmie
100

Autor:
Tytuł:
Kategoria wartości w niemieckich i anglosaskich standardach wyceny = The Category of Value in German And Anglo-Saxon Valuation Standards
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 51 (2012) , s. 553-560. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 690)
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168229502
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Ruch turystyczny w Gorczańskim Parku Narodowym = Tourist Traffic in the Gorce National Park
Źródło:
Ochrona Beskidów Zachodnich. - nr 4 (2012) , s. 98-110. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168330761
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej = Empirical General Equilibrium Models : Numerical Issues of the Bayesian Estimation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 878 (2012) , s. 143-162. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236490
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
103

Autor:
Tytuł:
Zmiany w potencjale ludnościowym Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i ich konsekwencje = Changes in Population Potential of Krakow Metropolitan Area and their Implications
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - 42 (2012) , s. 243-263. - Tytuł numeru: Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168274189
artykuł w czasopiśmie
104

Tytuł:
Charakterystyka procesów w usługach opiekuńczych i pomocowych
Źródło:
Akcjastandaryzajca.pl (2012) , s. [1 ekran]. - [odczyt: 06.06.2013]
Tryb dostępu:
Nr:
2168248986
artykuł nierecenzowany
105

Tytuł:
Modelowanie systemów ekonomicznych metodami obliczeniowej inteligencji zbiorowej
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / red. nauk. Paweł KAWA. - nr 25 (2012) , s. 129-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168283355
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
106

Autor:
Tytuł:
Przedział ufności profile likelihood dla prawdopodobieństwa sukcesu w modelu regresji logistycznej Firtha = Profile Likelihood Confidence Interval for the Probability of a Success in the Firth's Logistic Regression
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 59, z. 4 (2012) , s. 355-368. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168252240
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Analiza stopnia umiędzynarodowienia gospodarki i rozwoju społeczno-gospodarczego polskich województw - podejście symulacyjne = An Analysis of the Level of Internationalisation and Socio-economic Development of Poland by Region - the Simulation-based Approach
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 878 (2012) , s. 21-38. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236476
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Europejska strategia zatrudnienia - efekty wdrożenia na poziomie krajowym i regionalnym = The European Employment Strategy- Implementation Results on National and Regional Levels
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 112 (2012) , s. 91-98. - Tytuł numeru: Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271586
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
Budowa współpracy nauki z gospodarką wyzwaniem dla polityki innowacyjnej państwa = Building Cooperation Between Science and Business as a Challenge for Innovation Policy Of State
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 245 (2012) , s. 633-642. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237084
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
Strategie marketingowe instytucji kultury w Polsce - analiza wyników badań = Marketing Strategies of Cultural Institutions in Poland - Research Results - Summary
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 3 : wyzwania praktyki (2012) , s. 313-323. - Streszcz., summ., rez.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235722
artykuł w czasopiśmie
111

Konferencja:
5th Symposium on Physics in Economics and Social Sciences, Warszawa, Polska, od 2010-11-25 do 2010-11-27
Tytuł:
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)
Źródło:
Acta Physica Polonica A. - vol. 121, no. 2B (2012) , s. B101-B109. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168226589
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
Kapitał zagraniczny w bankach krajów Europy Środkowo-Wschodniej - stabilizacja czy eskalacja ryzyka? Wnioski z kryzysu = Foreign Capital in CEE Banks - Stabilization or Escalation of Risk? Lessons Learnt from the Crisis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 12 (2012) , s. 119-128. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168239600
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
113

Autor:
Rygiel Agnieszka , Stettner Łukasz
Tytuł:
Arbitrage for Simple Strategies
Źródło:
Applicationes Mathematicae. - t. 39, z. 4 (2012) , s. 379-412. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research of Ł. Stettner was supported by MNiSzW (grant NN 201371836)
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168306143
artykuł w czasopiśmie
114

Autor:
Tytuł:
Burmistrz decyduje o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego
Źródło:
Dziennik Gazeta Prawna. - nr 197 (3335) (10 października) (2012) , s. C10
Nr:
2168314407
artykuł nierecenzowany
115

Autor:
Kupczak Małgorzata , Stobiecka Jadwiga
Tytuł:
Kultura organizacyjna uczelni a zarządzanie marką = Organizational Culture of Higher Education Institution vs. Brand Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - 44 (2012) , s. 107-121. - Tytuł numeru: Zarządzanie marką w szkołach wyższych : wybrane problemy - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168274172
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
Założenia i perspektywy fenomenologicznej antropologii filozoficznej = The Assumptions and Perspectives of Phenomenological Philosophical Anthropology
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012) , s. 47-56. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168244764
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
117

Autor:
Byrski Jan , Wachowska Agnieszka
Tytuł:
Cloud computing w działalności instytucji płatniczej
Źródło:
Monitor Prawa Bankowego. - nr 9 (2012) , s. 59-73
Nr:
2168303917
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Propozycja interpretacji podstawowych pozycji sprawozdania z zysku całkowitego sporządzonego zgodnie z MSR 1 = A Proposal for Interpreting the Major Items of the Statement of Comprehensive Income according to IAS 1
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012) , s. 299-308. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255530
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Zastosowanie analizy cojoint do badania preferencji muzycznych = An Application of Conjoint Analysis to Study Music Preferences
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 97 (2012) , s. 177-191. - Tytuł numeru: Modelowanie preferencji a ryzyko '12
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256724
artykuł w czasopiśmie
120

Autor:
Tytuł:
Globalizacja działalności badawczo-rozwojowej a kraje rozwijające się = Globalization of R&D and Developing Countries
Źródło:
Ekonomia i Prawo. - t. 11, nr 4 (2012) , s. 61-73. - Tytuł numeru: Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 5, Integracja i dezintegracja w sektorze realnym - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168268196
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego a efekty mnożnikowe w gospodarce lokalnej i regionalnej = Activities Aimed at Preservation of Cultural Heritage and Multiplier Effects in the Local and Regional Economy
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 244 (2012) , s. 645-657. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168236232
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Wpływ metod wyceny należności kredytowych na wynik finansowy banku = The Influence of the Methods Valuation of the Credit Receivables Impacts on the Financial Result of the Commercial Bank
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 82 (2012) , s. 33-41. - Tytuł numeru: Wycena zasobów gospodarczych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168339181
artykuł w czasopiśmie
123

Autor:
Tytuł:
Niepewność a problem mitygacji ryzyka w przedsiębiorstwie = The Uncertainty and The Mitigation Problem of Risk in Enterprise
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 1, cz. 1 (2012) , s. 91-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235614
artykuł w czasopiśmie
124

Autor:
Tytuł:
Wartość dla klienta w ujęciu prakseologicznym - założenia teoretyczne i metody badawcze = Value for the Customer and Praxeology - Theoretical Assumptions and Research Methods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 24 (2012) , s. 505-517. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : konkurencyjność i wizerunek podmiotów rynkowych
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 710)
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168243672
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Going Green versus Economic Performance
Źródło:
Inžinerinė Ekonomika = Engineering Economics. - vol. 23, nr 2 (2012) , s. 137-143. - Summ., Santrauka - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 35.00 pkt
Nr:
2168264942
artykuł w czasopiśmie
126

Tytuł:
Komunikacyjne zachowania menedżerów i ich współpracowników w aspekcie generowania i wykorzystania wiedzy w wybranych organizacjach Małopolski = The Communication Behaviour of Managers and their Staff in Terms of the Generation and Use of Knowledge in Selected Organisations in Małopolska
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249334
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
127

Tytuł:
Protekcjonizm w handlu rolnym w czasach globalnego kryzysu i jego implikacje = Protectionism in Agricultural Trade in Times of the Global Crisis and Its Implications
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - nr 31/1 (2012) , s. 786-802. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki globalnej. [1] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168264654
artykuł w czasopiśmie
128

Tytuł:
Człowiek we wnętrzu metafor
Źródło:
Logos i Ethos. - T. 18, nr 1 (2012) , s. 157-174
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168311341
artykuł w czasopiśmie
129

Autor:
Barburski Jacek , Kutrzeba Tomasz
Tytuł:
Business Valuation by Means of the Free Cash Flow Method = Ocìnka bìznesu zasobami metodu vìlʹnih grošovih potokìv
Źródło:
Problemi teorìï ta metodologìï buhgalters'kogo oblìku, kontrolû ì analìzu = Problems of Theory and Methodology of Accounting, Control and Analysis. - vip. 3(24) (2012) , s. 35-50. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168334245
artykuł w czasopiśmie
130

Autor:
Goldman Geoff , Bounds Maria , Buła Piotr , Fudaliński Janusz
Tytuł:
On the Ethical Conduct of Business Organisations : a Comparison between South African and Polish Business Management Students
Źródło:
African Journal of Business Ethics. - vol. 6, no. 1 (2012) , s. 75-87. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247298
artykuł w czasopiśmie
131

Tytuł:
Prawne uwarunkowania działalności reklamowej w Polsce w kontekście regulacji Unii Europejskiej = The Legal Conditions of Advertising in Poland in the Context of European Union Regulations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 890 (2012) , s. 53-72. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256544
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
132

Tytuł:
"Smart governance" a zarządzanie rozwojem w mieście przyszłości = "Smart Governance" and Management of Development in the City of the Future
Źródło:
Czasopismo Techniczne. Architektura. - R. 109, z. 1-A2 (2012) , s. 39-43, 44-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168308023
artykuł w czasopiśmie
133

Autor:
Sławiński Andrzej , Hausner Jerzy
Tytuł:
Chwiejna piramida nad Europą
Źródło:
Rzeczpospolita. - 19 stycznia (2012)
Tryb dostępu:
Nr:
2168324307
artykuł nierecenzowany
134

Tytuł:
Changes in Labour Productivity (2000-2010) Measurements & Interpretations from Central-Eastern Europe
Źródło:
Aktual'ní Problemi Ekonomìki = Actual Problems of Economics. - no 10, vol. 2 (2012) , s. 222-232. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168272512
artykuł w czasopiśmie
135

Tytuł:
Koncepcja kwantyfikacji bezpieczeństwa strategicznego przedsiębiorstwa = The Concept of Quantifying the Company's Strategic Security
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 260 (2012) , s. 442-453. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168248702
artykuł w czasopiśmie
136

Tytuł:
Ewolucja systemu doradztwa rolniczego Unii Europejskiej ostatniej dekady = Evolution of the Farm Advisory System of the European Union in the Last Decade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 89 (2012) , s. 104-116. - Tytuł numeru: Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 705)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168298809
artykuł w czasopiśmie
137

Autor:
Tytuł:
Jak być przedsiębiorcą uczciwym i odnoszącym sukcesy?
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (49) (2012) , s. 40-41. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275145
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
138