Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Typ publikacji: Artykuły od roku: 2011 do roku: 2011
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 1157.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Tytuł:
Betonowy ogród
Źródło:
Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni. - nr 2(34) (2011) , s. 61-67. - Dostępna także w wersji online.
Tryb dostępu:
Nr:
2168273130
artykuł nierecenzowany
2

Tytuł:
Turystyka polskich seniorów na tle wybranych krajów Europy Zachodniej = Tourism of Polish Seniors on the Background of Selected Countries of Western Europe
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 72 (2011) , s. 627-641. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 660)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168229418
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju przemysłu rolno-spożywczego w Unii Europejskiej = Determinants of Agricultural and Food Industry Development - in the European Union
Źródło:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 13, z. 1 (2011) , s. 104-109. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168297261
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego = Economic Constant in Context of Human Capital Accounting
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 19 (2011) , s. 252-260. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168227406
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Personnel Controlling in Human Resources Management
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/6 (2011) , s. 129-139. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219136
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Fijorek Kamil , Fijorek Damian , Wisniowska Barbara , Polak Sebastian
Tytuł:
BDTcomparator : a Program for Comparing Binary Classifiers
Źródło:
Bioinformatics. - vol. 27, iss. 24 (2011) , s. 3439-3440. - Summ.
Lista MNiSW:
a 32.00 pkt
Nr:
2168227710
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
New Directions of Business Statistics in Finance and Auditing
Źródło:
Vìsnik. Ekonomìka. - 129 (2011) , s. 17-20. - Summ.
Nr:
2168261364
artykuł w czasopiśmie
8

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Tytuł:
Przestrzeń społeczna miasta w procesach przemian = The Social Urban Space in the Process of Transition
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 223-233. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168225914
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Wykorzystanie narzędzi Zintegrowanej Polityki Produktowej źródłem sukcesu przedsiębiorstwa = Use of the Tools Integrated Product Policy Source of Success Company
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/2 (2011) , s. 337-344. - Tytuł numeru: Źródła sukcesu organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168218506
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Tytuł:
Stymulanty procesów zmian wartości przedsiębiorstw = Stimulants Conditioning the Processes of Change in Enterprise Value
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 46 (2011) , s. 609-623. - Tytuł numeru: Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 685)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168226489
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce w warunkach kryzysu = The Local Governments' Financial Condition in the Context of Economic Crisis in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 72 (2011) , s. 63-76. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168260282
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Konwergencja realna krajów OECD w latach 1970-2007 = Real Convergence between Countries of the OECD in the Years 1970-2007
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 867 (2011) , s. 31-48. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227578
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Nierówności społeczne, kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD = Social Inequalities, Human Capital and Economic Growth of the OECD-Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 176 (2011) , s. 193-223. - Tytuł numeru: Wzrost gospodarczy : teoria, rzeczywistość - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218500
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
Rozkłady płac w Polsce ze względu na płeć i zajmowane stanowisko : analiza porównawcza = Earnings Distributions in Poland for Gender and Position - a Comparative Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 847 (2011) , s. 61-74. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219520
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Istota odróżnienia umów odpłatnych i nieodpłatnych w prawie polskim = The Difference between Gratuitous and Non-gratuitous Contracts in Polish Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011) , s. 175-186. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221180
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Dynamika nakładów na prace B+R w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2003-2009
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 19 październik (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231650
artykuł nierecenzowany
17

Tytuł:
Ubezpieczenia rentowe na przykładzie ofert wybranych zakładów ubezpieczeń = Annuity Insurance Offered by the Selected Insurance Companies in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 181 (2011) , s. 277-286. - Tytuł numeru: Studia ubezpieczeniowe : społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221862
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Tytuł:
Course of International Assignment - Individual and Organizational Perspective
Źródło:
Journal of Intercultural Management. - Vol. 3, No. 2 (2011) , s. 205-220. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168222958
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Efekty pozytywne zastosowania orientacji innowacyjnej w przedsiębiorstwie
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 28 styczeń (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232946
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Tytuł:
Geneza i rozwój koncepcji kompleksowego zarządzania jakością TQM = Origin and Development of Total Quality Management Concept
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - 8 (2011) , s. 121-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 216)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168230276
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Zatratnaâ funkciâ proizvodstva v formirovanii zarabotnoj platy na predpriâtii
Źródło:
Zbìrnik naukovyh prac' čerkas'kogo deržavnogo tehnologìčnogo unìversitetu. - vipusk 27 (2011) , s. 179-188. - Rez., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Ekonomìčnì nauki)
Tryb dostępu:
Nr:
2168221690
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Edukacja i zdrowie a wzrost gospodarczy w krajach OECD = Education, Health and Economic Growth in OECD Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 869 (2011) , s. 5-26. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222650
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Bayesian Analysis of a Regime Switching In-Mean Effect for the Polish Stock Market
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 3, nr 4 (2011) , s. 187-219. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168258106
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Umagicznianie świata
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (41) (2011) , s. 24-25. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344686
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Zabłocie - modelowa rewitalizacja? = Zabłocie - a Perfect Example of Revitalisation?
Źródło:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present / red./ed. Jacek PURCHLA. - nr 4 (2011) , s. 58-77. - Tytuł numeru: Sztuka zmienia miejsce = Art Is Changing (a) Place
Tryb dostępu:
Nr:
2168331071
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Ewolucja polityki mieszkaniowej w Galicji na przełomie XIX i XX wieku (zarys problematyki) = An Outline of the Evolution of Galicia's Housing Policy at the Turn of the 19th and 20th Centuries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011) , s. 71-88. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221168
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Cicha pasja - wędkarstwo
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 3 (42) (2011) , s. 26-27 - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344888
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Techniki redukcji ryzyka operacyjnego = Operational Risk Reduction Techniques
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 875 (2011) , s. 47-62. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221532
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Automatic Identification of Time and Subject Related Patterns in Large Collection of Scientific Publications [dokument elektroniczny]
Źródło:
The International Scientific Journal of Management Information Systems. - vol. 6, no. 3 (2011) , s. 3-7. - [odczyt: 20.04.2012] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168227708
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Tytuł:
Wspólnotowy charakter wolności na podstawie myśli antropologicznej Karola Wojtyły = Community-oriented Character of Freedom on the Basis of Karol Wojtyla's Anthropological Thought
Źródło:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - T. 14, nr 1 (2011) , s. 21-31. - Summ.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168238594
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Społeczne aspekty rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miast = Social Aspects of Urban Regeneration of Disadvantageous Urban Districts
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 77 (2011) , s. 30-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222802
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Czynniki kształtujące rozwój branży opakowań = Factors Shaping the Development of the Packaging Branch
Źródło:
Opakowanie. - nr 1 (2011) , s. 63-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168286969
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Współczesne podejścia do identyfikacji kompetencji pracowniczych = Modern Approaches to Identifying Employee Competencies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 7-22. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218278
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Autor:
Tytuł:
Tendencje rozwoju offshoringu w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej = Tendencies for the Development of Off-shoring in Poland Compared to Selected European Union Countries
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 221 (2011) , s. 552-572. - Tytuł numeru: Problemy regionalizmu i globalizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168235596
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Standardy podstawą polityki rachunkowości = Standards as the Basis of Accounting Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 55-72. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219534
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów Unii Europejskiej w przetwórstwie przemysłowym = Foreign Direct Investments of EU Countries in Manufacturing
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 4 (599) (2011) , s. 38-48. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168227602
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Inkontrometria jako metoda pomocnicza bibliometrii = Incontrometry as the auxiliary method for bibliometrics
Źródło:
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej = PSSI Practice and Theory of Scientific and Technical Information. - t. 19, nr 3 (75) (2011) , s. 27-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168267576
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Dylematy bezrobocia transformacyjnego w Polsce = Dilemmas in Transformation Unemployment in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011) , s. 63-73. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218566
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Rynek zamówień publicznych w Polsce = Poland's Public Procurement Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 868 (2011) , s. 27-38. - summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168232196
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
J.K. Bielecki nie wykorzystał lekcji z Izby Gmin
Źródło:
Gazeta Wyborcza. - nr 34 (11 lutego) (2011) , s. 28
Nr:
2168311925
artykuł nierecenzowany
41

Tytuł:
US-Chinese Core Economic Relations in the Light of the Current Crisis
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - nr 7 (2011) , s. 25-38 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168247602
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
42

Autor:
Tytuł:
Symbolika działalności gospodarczej w herbach państw współczesnego świata = Symbols of Economic Activity in the Coats of Arms of Modern Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011) , s. 53-69. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221190
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Modele prognozowania bankructwa w systemie wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw = Bankruptcy Prediction Models in the Corporate Early Warning System
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 165 (2011) , s. 124-134. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222638
artykuł w czasopiśmie
44

Autor:
Tytuł:
Wpływ elastycznych form zatrudnienia na ryzyko emerytalne = The Impast of the Flexible Forms of Employment on Pension Risk
Źródło:
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Jerzy HAUSNER]. - nr 2-3 (16-17) (2011) , s. 81-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168294117
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Autor:
Woodford Michael
Tytuł:
Pośrednictwo finansowe i analiza makroekonomiczna
Źródło:
Gospodarka Narodowa. - R. 22, nr 11-12 (2011) , s. 109-139. - Oryginalny tytuł: "Financial Intermediation and Macroeconomic Analysis". Artykuł ukazał się na łamach "Journal of Economic Perspectives" t. 24, nr 4 (Fall 2010) - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168260338
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Surówka Krzysztof , Winiarz Mateusz
Tytuł:
Wpływ podatków dochodowych na kondycję finansową samorządu terytorialnego w Polsce = Influence of Income Taxes on the Financial Standing of the Polish Local Authorities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - nr 21 (2011) , s. 347-357. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295953
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Aktywność biznesowa polskich emigrantów w kontekście transnacjonalizmu = Business Activity among Polish Emigrants in the Context of Transnationalism
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 855 (2011) , s. 97-114. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222112
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Methods of Aggregate Assessment in Project Decisions = Metody oceny agregatowej w podejmowaniu decyzji projektowych
Źródło:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - vol. 17, iss. 1 (2011) , s. 235-254. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168220746
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Autor:
Mirek Jolanta , Handzel Jarosław A.
Tytuł:
Ocena satysfakcji kuracjuszy z usług świadczonych przez "Uzdrowisko Krynica-Żegiestów" S.A. = Evaluation of Patients' Satisfaction from Services Provided by Krynica-Żegiestów SA - the Results of Own Researches
Źródło:
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 55 (2011) , s. 63-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228286
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Pokryzysowa reregulacja europejskiego rynku bankowego : skutki dla Polski = The Post-Crisis Reregulation of the European Banking Market : Implications for Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011) , s. 45-55. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227670
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
51

Autor:
Ząbek Janusz , Sikora Tadeusz
Tytuł:
Satysfakcja i lojalność : istota i trendy percepcji klientów w zmieniającym się otoczeniu organizacji = Satisfaction and Loyalty : the Role and Trends of Customers Perception in a Changing Environment of Organizations
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2011) , s. 2-9. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218078
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Pozytywna Teoria Rachunkowości - założenia, koncepcje, badania = Positive Accounting Theory - Assumptions, Concepts, Research
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1/1 (2011) , s. 33-42. - Tytuł numeru: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228452
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Kategorie i atrybuty informacji oraz jej ochrona = Categories and Attributes of Information Determining Effective Protection of Information in Organization
Źródło:
Problemy Jakości. - R. 43, nr 12 (2011) , s. 25-30. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168223008
artykuł w czasopiśmie
54

Autor:
Tytuł:
Modele biznesu małych i średnich przedsiębiorstw = Business Models and the Small and Medium-size Enterprise Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 866 (2011) , s. 75-93. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222194
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Polaryzacja strukturalna Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Structural Polarization of Cracow Metropolitan Area
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 241 (2011) , s. 120-132. - Tytuł numeru: Przestrzeń a rozwój - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168259514
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Rola funkcji personalnej w cyklu życia organizacji = The Role of the Personnel Function in the Life Cycle of an Organisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 853 (2011) , s. 7-20. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220040
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Niebezpieczny melanż
Źródło:
Rzeczpospolita. - 25 lutego (2011) , s. E12-E13
Nr:
2168242954
artykuł nierecenzowany
58

Tytuł:
Czy emerytury zależą od "iluminacji" dr. Grabowskiego?
Źródło:
Gazeta Wyborcza. - nr 22 (28 stycznia) (2011) , s. 28
Nr:
2168311923
artykuł nierecenzowany
59

Autor:
Bonarska-Treit Alicja , Rechul Halina
Konferencja:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Tytuł:
Turystyka szansą poprawy konkurencyjności regionu = Tourism as a Chance of Improving Competitiveness of a Region
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 121-135. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168332935
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Podejście etnograficzne w gromadzeniu wiedzy o konsumentach = Ethnographic Attitude Toward Gathering Knowledge About Customers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 72 (2011) , s. 25-36. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 660)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168229412
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Innowacje marketingowe w polskich przedsiębiorstwach = Marketing Innovation in Polish Enterprises
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2011) , s. 30-34. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227564
artykuł w czasopiśmie
62

Autor:
Tytuł:
Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Role of Consumers in Implementation of the Concept of Corporate Social Responsibility
Źródło:
Konsumpcja i Rozwój. - nr 1 (2011) , s. 58-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168226657
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Oczekiwania firm w stosunku do regionalnej strategii innowacji - analiza badań przeprowadzonych w Małopolsce
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 868 (2011) , s. 65-82 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168232202
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Adjustment of Expatriates and Their Spouses as a Challenge for International Human Resource Management
Źródło:
Journal of Intercultural Management. - Vol. 3, No. 1 (2011) , s. 27-43. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168223090
artykuł w czasopiśmie
65

Autor:
Rachtan Jadwiga , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Smoking Habits Among Women over 30 Years of Age in Małopolska = Palenie tytoniu wśród kobiet powyżej 30 roku życia w Małopolsce
Źródło:
Pneumonologia i Alergologia Polska. - vol. 79, nr 1 (2011) , s. 16-20. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168316323
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Ocena stopnia decentralizacji wydatków publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej = An Assessment of the Degree of Decentralisation of Public Expenditures in Poland Compared with other EU Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 (2011) , s. 41-52. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221934
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Ocena MSSF dla MŚP przez europejskich księgowych i audytorów
Źródło:
Rachunkowość. - R. 62, nr 9 (2011) , s. 29-33
Nr:
2168257812
artykuł w czasopiśmie
68

Autor:
Konferencja:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Tytuł:
Uwarunkowania finansowe miast średniej wielkości w Polsce po 2013 r. = The Financial Conditions of the Medium-sized Cities in Poland after 2013
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 259-271. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168225866
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Kapitał ludzki w wybranych modelach wzrostu gospodarczego
Źródło:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 1-2 (2011) , s. 81-103. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168238754
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
70

Autor:
Tytuł:
Instrumenty pochodne : problemy definicyjne i klasyfikacyjne na gruncie wspólnotowych i polskich regulacji prawnych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi = Problems in Defining and Classifying Derivatives on the Basis of Community and Polish Legal Regulations Governing the Trading of Financial Instruments
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 (2011) , s. 155-166. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221946
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
71

Autor:
Grzesiok-Horosz Agnieszka , Horosz Piotr
Tytuł:
Contracts in Public Administration
Źródło:
Acta Universitatis Danubius. Juridica,. - vol. 7, no. 1 (2011) , s. 16-28. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168314103
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Problem objęcia ochroną ubezpieczeniową ryzyka transgranicznego w zakresie ochrony środowiska
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 17 (2011) , s. 142-150. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Finanse i bankowość ; nr 7)
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168228424
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Analiza czasowo-przestrzenna eksportu i importu dzieł sztuki w Stanach Zjednoczonych = A Space-Time Analysis of the Export and Import of Artwork in the United States
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011) , s. 97-113. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222664
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Zasadność wprowadzenia uproszczeń w rachunkowości i badaniu sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego = The Legitimacy of Simplifying the Accounting Rules and the Audit of Financial Statements in Regard to Public Benefit Organizations
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1/1 (2011) , s. 505-513. - Tytuł numeru: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228608
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Wybrane problemy dydaktyczne rachunkowości w uczelni wyższej = Selected Problems in Teaching Accountancy at Universities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 109-129. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219542
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
76

Autor:
Tytuł:
Equivalence Scale in Terms of Polish Households' Source of Income = Equivalence Scale in Terms of Polish Households' Source of Income
Źródło:
Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 10, nr 2 (2011) , s. 114-127. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168247780
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 2) = Philosophy of Legal Interpretation
Źródło:
Palestra. - R. 56, nr 1-2 (637-638) (2011) , s. 72-79. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168335515
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Najpierw OFE, teraz banki
Źródło:
Gazeta Wyborcza. - nr 276 (28 listopada) (2011) , s. 26-27
Nr:
2168311927
polemika
79

Tytuł:
Zapewnienie bezpieczeństwa opakowań oraz zapakowanych produktów
Źródło:
Opakowanie. - nr 4 (2011) , s. 70-75. - Streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168296957
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Obowiązki informacyjne Otwartych Funduszy Emerytalnych = Disclosure Obligations of Open Pension Funds
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 73-83. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219530
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Stan zasobów ludzkich w Polsce a ograniczanie nierówności społeczno-gospodarczych = The State of Human Resources in Poland and the Limiting of Socio-economic Inequality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 867 (2011) , s. 83-100. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227572
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Wybór tiggera w obligacjach katastroficznych = Dillemas of Cat-bonds' Trigger Selection
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 181 (2011) , s. 160-168. - Tytuł numeru: Studia ubezpieczeniowe : społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221848
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Krzywa Markowitza jako obwiednia = The Markowitz Curve as an Envelope
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 876 (2011) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227614
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Wykorzystanie wiedzy w perspektywie klienta a uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwa = Utilization of Knowledge in Prospect of Client But Getting of Competitive Superiority by Small Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 68 (2011) , s. 607-615. - Tytuł numeru: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 651)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227136
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Co wpływa na zasoby i procesy wiedzy - wybrane aspekty organizacyjnego uczenia się organizacji publicznych = Factors Determining Knowledge Assets and Processes. Selected Problems of Organizational Learning of Public Organizations
Źródło:
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Jerzy HAUSNER]. - nr 4 (18) (2011) , s. 75-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168288115
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
86

Autor:
Tytuł:
Akredytacja EQUIS i EPAS dla KSB UEK - kolejny etap postępowania
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011) , s. 24. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275367
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
87

Autor:
Tytuł:
Dodatkowe pieniądze mają pomóc w przekształceniu szpitali w spółki
Źródło:
Rzeczpospolita. - nr 288(9104) (12 grudnia) (2011) , s. D10-D11. - Streszcz.
Nr:
2168314121
artykuł nierecenzowany
88

Autor:
Lyćka Martin , Frańczuk Magdalena
Tytuł:
Obstawiać czy nie obstawiać przez Internet?
Źródło:
Ogólnopolska Gazeta Finansowa. - nr 16 (22-28 kwietnia) - dodatek: Prawo i Biznes (2011) , s. 2-3
Nr:
2168323613
artykuł nierecenzowany
89

Tytuł:
Problemy komunikacji w transferze innowacji w Małopolsce
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / [red. nauk. Paweł KAWA]. - nr 18 (2011) , s. 53-64 - Bibliogr.
Seria:
(Studia Magisterskie)
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168308389
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Essence of Holistic Angle on Development of Consumer Behaviour by Packaging = Istota holistycznego ujęcia kształtowania zachowań konsumentów poprzez opakowania
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (29) (2011) , s. 66-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168226789
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Bibliotekarska Blogosfera
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 8 (37) (2011) . - [odczyt: 21.07.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2167729534
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Produktywność pracy w Polsce na tle wybranych krajów OECD = Work Productivity in Poland and Chosen OECD Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011) , s. 29-45. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218554
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Studenci jako adresaci działań promocyjnych miast : na przykładzie Rzeszowa = Students as a Target of Promotional Activities of Cities : (on the Example of Rzeszów)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 209 (2011) , s. 452-462. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : kultura, perswazja, technologia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168322223
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Trychotomy of Motivating Factors in the Workplace : Concept Outline = Trychotomia czynników motywacji w pracy - zarys koncepcji
Źródło:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - vol. 19, iss. 2 (2011) , s. 45-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168229236
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Próba identyfikacji cech społeczno-ekonomicznych osób zagrożonych zjawiskiem "przekredytowania" = The Impact of Households Socio-Economic Characteristics on the Tendency to Excessive Borrowing
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 171 (2011) , s. 319-332. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : bankowość - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220836
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Sposoby pomiaru innowacji oraz innowacyjności w przedsiębiorstwie
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 31 marzec (2011) . - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232960
artykuł nierecenzowany
97

Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a bilans płatniczy kraju goszczącego - przypadek Polski = Foreign Direct Investment and Balance of Payments of the Host Country - Example of Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 179 (2011) , s. 33-44. - Tytuł numeru: Gospodarka międzynarodowa - wyzwania i nowe trendy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218510
artykuł w czasopiśmie
98

Autor:
Tytuł:
Udział towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w światowym rynku ubezpieczeniowym = The Share of Mutual Insurance Companies on the World Insurance Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 848 (2011) , s. 19-27. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53287
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
99

Autor:
Tytuł:
Przestępstwa aborcyjne - praktyczna interpretacja znamion czynności wykonawczej
Źródło:
Prawo i Medycyna. - vol. 13, nr 4 (45) (2011) , s. 33-55
Nr:
2168334387
artykuł w czasopiśmie
100

Autor:
Tytuł:
Kryzysy zadłużenia publicznego na początku XXI wieku = Public Debt Crises at the Beginning of the 21st Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 179 (2011) , s. 170-185. - Tytuł numeru: Gospodarka międzynarodowa - wyzwania i nowe trendy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218520
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Agroekonomia w warunkach rynkowych : problemy i wyzwania = Agroeconomy in Market Conditions: Problems and Challenges (scientific editors: A. Grzelak i A. Sapa)
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 2 (327) (2011) , s. 185-192
Lista MNiSW:
b 2.25 pkt
Nr:
2168307797
recenzja
102

Tytuł:
Zarys wybranych problemów społeczno-gospodarczych Polski w okresie transformacji systemowej a polityka gospodarcza państwa = The Outline of Chosen Social and Economic Problems in Poland in Transformation Period and Government Economic Policy
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 19 (2011) , s. 44-66. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222734
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
103

Autor:
Maciak Krzysztof , Kawa Paweł
Tytuł:
Zarządzanie standardowymi i niestarndardowymi narzędziami antykryzysowej polityki monetarnej : przykład Stanów Zjednoczonych
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 21 (2011) , s. 108-117. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zarządzanie ; nr 7)
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168228630
artykuł w czasopiśmie
104

Autor:
Tytuł:
Zależności przyczynowe w diagnozie efektów komunikacyjnych = Casual Relationship in Diagnosis of Communication Effects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 208 (2011) , s. 73-84. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : strategie i instrumenty - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227636
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych = Capital Market Indicators Used for Assessing the Efficiency of Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 99-107. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219540
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Pomiar zachowań użytkowników Internetu za pomocą systemów trackingowych : możliwości, ograniczenia = The Measurement of Internet Users Behaviour by Means of Tracking Systems (Capabilities, Limitations)
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - wrzesień-październik cz. 3 (2011) , s. 60-66. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168229286
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia = Telework as a Flexible Form of Employment
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 2 (2011) , s. 131-140. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 2 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222852
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Podróże turystyczne Polek (na podstawie wyników badania ankietowego) = Tourist Travels of Polish Women (Based on the Results of Survey)
Źródło:
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 50 (2011) , s. 103-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222662
artykuł w czasopiśmie
109

Autor:
Frączek Maciej , Krupnik Seweryn , Pacut Agnieszka , Szczucka Anna
Tytuł:
Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce : wybrane wyniki badania i kluczowe wyzwania = Monitoring Social Enterprises in Malopolska : Selected Findings and key Challenges
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]. - nr 2(3) (2011) , s. 47-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168230744
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Metody zarządzania jakością oparte na wiedzy zespołowej = Quality Management Methods Based on Team Knowledge
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2011) , s. 287-298. - Tytuł numeru: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222646
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Zastosowanie modeli ścieżkowych w diagnozowaniu pozycji rynkowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu gospodarczego = The Application of Path Models in Diagnozing the Market Position of Products Offered by the Enterprises in Conditions of Economic Crisis
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 17 (2011) , s. 225-242. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168344202
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
Rola paradygmatu w rozwoju nauk o zarządzaniu = Role of Paradigms in the Evolution of Management Sciences
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 1 (2011) , s. 2-6. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
52279
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Eksperyment conjoint jako metoda wyznaczania współczynników wagowych atrybutów w wycenie nieruchomości = Conjoint Experiment as a Method for Determining the Weight Coefficients of Attributes in the Assessment of Real Estate Value
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 850 (2011) , s. 49-64. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219806
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
114

Autor:
Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]. - nr 1(2) (2011) , s. 82-86. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168230774
recenzja
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Analiza porównawcza wpływu zmian płodności i umieralności na starzenie się ludności w wybranych krajach europejskich = Comparative Analysis of the Influence of Fertility and Mortality Changes on Population Ageing in Chosen European Countries
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 95 (2011) , s. 227-234. - Tytuł numeru: Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168226419
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
Istota transferu wiedzy i technologii z nauki do przemysłu
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 31 sierpień (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231660
artykuł nierecenzowany
117

Tytuł:
Problemy związane ze statusem prawnym rezydenta i nierezydenta jako osoby fizycznej na tle przepisów ustawy prawo dewizowe
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 17 (2011) , s. 151-158. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Finanse i bankowość ; nr 7)
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168228426
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Koszt historyczny i wartość godziwa jako ogólne koncepcje wyceny instrumentów finansowych = Historical Cost and Fair Value as General Conceptions of the Valuation of Financial Instruments
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 861 (2011) , s. 67-80. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227510
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Globalny kryzys finansowy - implikacje dla Polski
Źródło:
Ośrodek Myśli Politycznej (2011) . - [odczyt: 21.02.2013]
Tryb dostępu:
Nr:
2168247434
artykuł nierecenzowany
120

Tytuł:
Metodyka ustalania celów rynkowych źródłem sukcesu organizacji = Methodics of Defining the Organization's Objectives
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/2 (2011) , s. 283-292. - Tytuł numeru: Źródła sukcesu organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168218512
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Nanostructural Materials for Energy Storage Systems
Źródło:
International Journal of Photoenergy. - Vol. 2011 (2011) , s. 4 s.. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a
Nr:
2168287925
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Architektur auf Polnisch : 1989-2011
Źródło:
Goethe-Institut Polen. - September (2011) . - [odczyt: 05.02.2014]
Tryb dostępu:
Nr:
2168271280
artykuł nierecenzowany
123

Tytuł:
Istota wykonywania zadań publicznych z zakresu gospodarki komunalnej = Conducting Public Activities in Municipal Governance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 868 (2011) , s. 125-146. - summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168232208
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
124

Autor:
Białowąs Sylwester , Łapczyński Mariusz
Tytuł:
Zachowania nabywcze Internautów w świetle modelu data mining = Consumer Behaviour in Internet - Web Mining Approach
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - wrzesień-październik cz. 3 (2011) , s. 100-105. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168229290
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Zarządzanie kompetencjami w małych i średnich przedsiębiorstwach na podstawie studiów przypadków = Competence Management in Small and Medium Firms - a Case Study
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 113-138. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218282
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
126

Tytuł:
Pojęcie aktywów i zobowiązań we współczesnych założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej oraz krajowych regulacjach rachunkowości = The Notion of Assets and Liabilities in the Conceptual Foundations of Modern Financial Reporting and National Accounting Regulations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 173-185. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219536
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
127

Autor:
Themistocleous Marinos , Soja Piotr , Rupino da Cunha Paulo
Tytuł:
The Same, but Different : Enterprise Systems Adoption Lifecycles in Transition Economies
Źródło:
Information Systems Management. - vol. 28, iss. 3 (2011) , s. 223-239. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 27.00 pkt
Nr:
2168227428
artykuł w czasopiśmie
128

Autor:
Kabat-Rudnicka Danuta , Rudnicki Zbigniew B.
Tytuł:
Teoria ról międzynarodowych jako instrument analityczny w studiach nad polityką zagraniczną = The Theory of International Roles as an Alatytical Instrument in the Study of the Foreign Policy
Źródło:
Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - 1 (2011) , s. 7-26. - Summ.
Nr:
2168304065
artykuł w czasopiśmie
129

Tytuł:
Istota odnajdywania wartości komercyjnej badań naukowych
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 30 grudzień (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231496
artykuł nierecenzowany
130

Tytuł:
Tryb opracowania budżetu ogólnego Unii Europejskiej = Establishment of the General Budget of the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 (2011) , s. 135-153. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221944
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
131

Tytuł:
Proaktywność firm w tworzeniu radykalnych innowacji = Companies Pro-activity in Creating Radical Innovations
Źródło:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - nr 4 (21) (2011) , s. 33-39. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168224724
artykuł w czasopiśmie
132

Tytuł:
Potrzeby a postrzeganie wartości detalicznych produktów finansowych w opinii studentów = Student Opinions on the Needs and Perception of the Retail Value of Financial Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011) , s. 53-65. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222666
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
133

Autor:
Tytuł:
Modele strukturalne w analizie zachowań konsumenta - ewolucja podejść = Structural Models in the Consumer Behaviour Analysis : Evolution of Approaches
Źródło:
Konsumpcja i Rozwój. - nr 1 (2011) , s. 67-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168226659
artykuł w czasopiśmie
134

Tytuł:
Analiza rentowności przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 23 (2011) , s. 23-42. - Summ., streszcz.
Seria: