Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

od roku: 2010 do roku: 2010
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 2902.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Tytuł:
The Attempt of Applying PCA as an Element Supporting the Quality Creation Process of Some Functional Foodstuffs
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts - Radom: Office Publishing Technical University, 2010, s. 36. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7351-313-6
Nr:
2168285163
varia
2

Tytuł:
Wybrane problemy dotyczące procedury budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego po roku 2009 = On Selected Issues of Local Government Budget Procedure
Źródło:
Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego / red. nauk. Leszek Patrzałek - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2010, s. 241-249. - "Publikacja jest oryginalną monografią, która powstała na podstawie dorobku VIII Konferencji Naukowej [...], zorganizowanej w połowie listopada 2009 r." - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7205-291-9
Nr:
2165760884
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Tytuł:
System zarządzania gospodarką odpadami w Polsce = Waste Management System in Poland
Źródło:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 2 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s. 562-575. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2163761529
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Ewolucja wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych = Evolution of the European Union Emissions Trading Scheme
Źródło:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 151-172. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
Nr:
2165615145
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Rola stron internetowych w komunikacji z klientem na przykładzie certyfikowanych organizacji rolnictwa ekologicznego
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 160-165 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-305-4
Nr:
2162157817
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Kultura i transformacja = Culture and Transformation
Źródło:
Kultura a rozwój 20 lat po upadku komunizmu w Europie = Culture and Development 20 Years after the Fall of Communism in Europe / red. nauk. Robert Palmer, Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2010, s. 26-35. - Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
ISBN:
978-83-89273-74-1
Nr:
2168222630
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Kontrowersje terminologiczne w zakresie ekonomiki ochrony środowiska i ekonomii ekologicznej = Terminological Controversies Concerning Environmental Protection Economics and Ecological Economics
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 2 (38) (2010) , s. 10-21. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168277127
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2010, s. 201-217
Sygnatura:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230910
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Konferencja:
6th International Scientific Conference: Business and Management, Wilno, Litwa, od 2010-05-13 do 2010-05-14
Tytuł:
Fuzzy Set Logic in Evaluation of Employee's Competencies in Terms of Learning Organization - Empirical Study
Źródło:
The 6th International Scientific Conference : Business and Management 2010 : May 13-14, 2010 Vilnius, Lithuania : Selected Papers. Vol. 2 / edited by: Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Remigijs Počs ; managing editor Jelena Stankevičienė - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2010, s. 1000-1007. - [odczyt: 21.03.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Seria:
(Business and Management)
Nr:
2168250780
rozdział w materiałach konferencyjnych
10

Tytuł:
Standardy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
Źródło:
Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 141-154
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-3-8
Tryb dostępu:
Nr:
2165403283
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Analiza płodności
Źródło:
Procesy demograficzne i metody ich analizy / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 169-200
ISBN:
978-83-7252-494-2
Nr:
2165734544
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Foresight branży odlewniczej narzędziem tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym = Foresight in the Foundry Industry as a Tool to Gain Competitive Advantage on the International Market
Źródło:
Przegląd Odlewnictwa. - nr 5-6 (2010) , s. 212-219. - Streszcz., summ., zsfg., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168222226
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Tytuł:
Integracja europejska a idea dobra wspólnego : uwagi wstępne
Źródło:
Dobro wspólne / red. nauk. Dorota Probucka - Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2010, s. 289-304
ISBN:
978-83-7271-611-8
Nr:
2165687854
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Pojęcie przedsiębiorcy w relacjach prawnych z konsumentem
Źródło:
Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Wojciech Jan Katner, Urszula Promińska - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2010, s. 94-108
ISBN:
978-83-264-0687-4
Nr:
2166156487
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Postrzeganie procesu certyfikacji przez organizacje zajmujące się przetwórstwem i obrotem produktów rolnictwa ekologicznego = Perception of the Certification Process of Processors and Traders of Organic Food Products
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (25) (2010) , s. 27-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168229038
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Wskaźniki badania gospodarki opartej na wiedzy według Banku Światowego
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 26 sierpień (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231476
artykuł nierecenzowany
17

Tytuł:
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2010
Opis fizyczny:
154 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
79/KSoc/1/2010/S/577
Sygnatura:
NP-1218/3/Magazyn
Nr:
2168282881
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
18

Tytuł:
Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2010
Opis fizyczny:
270 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-3-8
Tryb dostępu:
Nr:
2165395103
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
19

Tytuł:
Problem the Market for Lemons na rynku usług - zarys problemu = Problem of The Market of Lemons on Services Market - Overview of the Problem
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 153 (2010) , s. 119-127. - Tytuł numeru: Zarządzanie produktem : kreowanie produktu - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165911034
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization
Adres wydawniczy:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2010
Opis fizyczny:
347 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-929699-9-0
Nr:
2165732093
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
21

Tytuł:
Rozwój technologii informacyjnych a wykluczenie cyfrowe
Źródło:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 124-147 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
Nr:
2164862490
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Zasady wyboru metody rozliczania połączenia w Polsce
Źródło:
Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 385-394. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Nauka i Gospodarka ; t. 2)
ISBN:
978-83-930382-2-0
Nr:
2165701848
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Autor:
Frączek Maciej , Krupnik Seweryn , Osiborska Katarzyna , Pacut Agnieszka , Szczucka Anna
Tytuł:
Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce : raport z badań [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ; Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2010
Opis fizyczny:
147 s: il.
Tryb dostępu:
Nr:
2168286385
raport/sprawozdanie
24

Tytuł:
Unijne przepisy antydyskryminacyjne po Traktacie Lizbońskim
Źródło:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2010, s. 259-278 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-797/Magazyn
Nr:
2168282735
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
122, [8] s., [6] s. tabl. kolor.; 24 cm
Uwagi:
Błędny ISBN: 978-83-7252-516-6, Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168218640
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
26

Autor:
Kotulski Leszek , Dymek Dariusz
Tytuł:
Using UML(VR) for the support of the test data generation
Źródło:
International Journal of Critical Computer-Based Systems (IJCCBS). - vol. 1, iss. 1/2/3 (2010) , s. 208-219. - [odczyt: 04.02.2011] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2165791126
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Kategoria zaangażowania środków w rachunkowości budżetowej = Resource Allocation as a Category of Budgetary Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010) , s. 139-148. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53188
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
The Chaos Theory in Managing an International Company : Example of PKN ORLEN
Źródło:
Review of General Management. - vol. 12, nr 2 (2010) , s. 33-50. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168225754
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Polityka wspierania romskiej mniejszości etnicznej na rynku pracy [dokument elektroniczny]
Redaktor:
Paszko Artur
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Opis fizyczny:
[2], 168 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Publikacja przygotowana w ramach projektu "Romska droga do pracy - program aktywizacji zawodowej Romów z Małopolski i Podkarpacia", Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-89410-81-8
Tryb dostępu:
Nr:
2166127775
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
30

Autor:
Tytuł:
Realizacja projektu sklepu internetowego na przykładzie Alma Market S. A.
Źródło:
Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce / red. nauk. Anna Adamik i Stefan Lachiewicz - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010, s. 277-292 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-354-9
Nr:
2165994233
rozdział w monografii
31

Tytuł:
Zakaz udzielania zamówień publicznych bez dostatecznego pokrycia finansowego
Źródło:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 149-161
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-0591-4
Nr:
2165722743
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Innowacyjność jako główny instrument realizacji celów europejskich strategii rozwoju
Źródło:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK2010, s. 6-27
Sygnatura:
NP-1356/Magazyn
Nr:
2168260742
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Dziedzictwo kulturowe Nowej Huty : szansa czy balast dla dzielnicy?
Źródło:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynnik rozwoju. Etap 1 / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI2010, s. 156-210
Sygnatura:
NP-853/1/Magazyn
Nr:
2168246552
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Marketing
Adres wydawniczy:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2010
Opis fizyczny:
139 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7571-109-7
Nr:
2168225274
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
35

Tytuł:
Układy klanowe w Kazachstanie w XX-XXI wieku - fragmentaryzacja i rekompozycja
Źródło:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 151-164 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52334
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
Niekonwencjonalne strategie organizacji przyszłości = Unconventional Strategies of the Organization of the Future
Źródło:
Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 49-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-278-1
Nr:
2165687565
rozdział w monografii
37

Tytuł:
Informacje niefinansowe jako element rocznego raportu spółki = Non-financial Information as Part of a Company Annual Report
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010) , s. 45-57. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53104
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
38

Autor:
Cyrek Magdalena
Tytuł:
Rozwój sektora usług w Polsce determinantą tworzenia miejsc pracy i gospodarki opartej na wiedzy
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
309 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-163
Nr:
51674
doktorat
39

Tytuł:
Reforma modelu ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych : nowe zasady finansowania a dostępność opieki zdrowotnej
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 44, nr 2 (2010) , s. 981-993. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166380260
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Zagrożenia flory i fauny oraz nakłady na ochronę środowiska w świecie
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 10 (2010) , s. 10-12
Nr:
2165634209
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Control of Intellectual Capital
Źródło:
Economics & Business Administration Journal. - vol. 2 (2010) , s. 143-147 - Bibliogr.
Nr:
2166232436
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Analiza porównawcza finansowych metod pomiaru kapitału ludzkiego = Financial Measures of Human Capital : a Comparative Analysis
Źródło:
Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 315-325. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-278-1
Nr:
2165687895
rozdział w monografii
43

Tytuł:
[Review]
Źródło:
European Spatial Research and Policy. - vol. 17, no. 1 (2010) , s. 145-149
Nr:
2164910255
recenzja
44

Autor:
Tytuł:
Kulturowe aspekty międzynarodowego transferu wiedzy = Culture Aspects of International Knowledge Transfer
Źródło:
Toruńskie Studia Międzynarodowe = Torun International Studies. - nr 1 (3) (2010) , s. 55-67. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne - Bibliogr.
Nr:
2168343129
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Tytuł:
Dyrektywa usługowa - przesłanki tworzenia wspólnego rynku usług Unii Europejskiej
Źródło:
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2010, s. [1-24] - Bibliogr.
Program badawczy:
29/KMark/1/210/S/542
Sygnatura:
NP-1097/Magazyn
Nr:
2168326721
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Marketing międzynarodowy w procesie dydaktycznym : uwagi w świetle wyników badań studentów kierunku zarządzania = International Marketing in the Didactic Process - Remarks in the Light of Research of Students of Management
Źródło:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 128-137. - Summ.
ISBN:
978-83-208-1888-8
Nr:
2166055763
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Autor:
Tytuł:
Audyt marketingowy przedsiębiorstwa działającego w międzynarodowym środowisku marketingowym = The Marketing Audit of a Company Operating in the International Marketing Environment
Źródło:
Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 271-291. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
Nr:
2165097662
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Oddziaływanie polityki pieniężnej na rynek samochodów osobowych w Polsce = The Influence of the Monetary Policy on the Polish Car Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 55 (2010) , s. 25-35. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 595)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165319913
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Tytuł:
Wpływ Narodowego Banku Polskiego na polski system finansowy
Źródło:
Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 148-172 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1052-9
Nr:
2165276548
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Rozwój bankowości specjalistycznej : banki spółdzielcze i hipoteczne oraz bancassurance
Źródło:
Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 42-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1052-9
Nr:
2165276446
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Autor:
Dobija Mieczysław , Čiževskaâ L. , Šigun M.
Tytuł:
Zakony kapitala kak osnova tovarno-denežnoj èkonomiki
Źródło:
Teoriâ izmereniâ kapitala i pribyli : monografiâ / red. F. Butynec, M. DOBIJA - Krakov: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 230-253
ISBN:
978-83-929699-4-5
Nr:
2165093111
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych : partnerstwo, wiedza, doświadczenie
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (39) (2010) , s. 36-37. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274631
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Benchmarking personalny w zarządzaniu zmianą w koncernie międzynarodowym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
368 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-166
Nr:
52062
doktorat
54

Autor:
Tytuł:
Przestrzenne aspekty zagospodarowania turystycznego
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 189-206
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165640158
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność = Herito : Heritage, Culture & the Present
Numer:
nr 1
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2010
Opis fizyczny:
163 s.: il.; 29 cm
Uwagi:
Tytuł numeru: Symbole i kalki = Symbols and Clichés,
Nr:
2168331039
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
56

Tytuł:
Kazusy z prawa karnego
Źródło:
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 21-26
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0153-4
Nr:
2162005080
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Zasady i tryb doboru kandydatów do rad nadzorczych spółek akcyjnych Skarbu Państwa = Principles and Procedures for Appointing Candidates to the Supervisory Boards of State Treasury Joint-stock Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010) , s. 73-89. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53102
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Wymiana wewnątrzgałęziowa w handlu zagranicznym wyrobami wysokiej techniki krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 1996-2007 = Intra-industry Exchange in Foreign Trade of Advanced Technology Products among Members of the Visegrad Group in the Years 1996-2007
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010) , s. 77-89. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53269
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
59

Autor:
Tytuł:
Struktura pol´s´kih eksporterìv : metodičnì aspekti vivčennâ ta ocinki
Źródło:
Marketing v Ukraïnì. - No 4(62) (2010) , s. 51-55. - Summ.
Nr:
2166337062
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Kapitał intelektualny - Polska a wybrane kraje UE = Intellectual Capital - Poland vs Selected Countries of European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 57 (2010) , s. 475-481. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 597)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168292773
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Ryzykowne samozadowolenie
Źródło:
Rzeczpospolita. - 24 maja (2010) , s. B12
Nr:
2168275249
artykuł nierecenzowany
62

Autor:
Kleniewski Antoni , Salerno-Kochan Marek
Tytuł:
Integracja systemów zarządzania
Źródło:
Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 318-326
ISBN:
978-83-7252-483-6
Nr:
2165305868
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
96 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
82/KFil/1/2010/S/580
Sygnatura:
NP-888/Magazyn
Nr:
2168325559
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
64

Tytuł:
Konsekwencje światowego kryzysu ekonomicznego dla rozwoju integracji Unii Europejskiej
Źródło:
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI2010, s. 12-34 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-774/Magazyn
Nr:
2168284635
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
65

Autor:
Biernacki Wojciech , Domański Bolesław , Działek Jarosław , Murzyn-Kupisz Monika , Rotter-Jarzębińska Katarzyna
Tytuł:
Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 3. MRPO "Tytustyka i przemysł kulturowy" na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu wraz z opracowaniem raportu końcowego z przeprowadzonego badania : raport końcowy
Adres wydawniczy:
Kraków: UniRegio Centrum Studiów Regionalnych, 2010
Opis fizyczny:
108 s.: il.; 30 cm
Nr:
2166209718
raport/sprawozdanie
66

Tytuł:
Kreacja wartości przedsiębiorstw a komponenty modelu biznesu = Creation of the Enterprises' Value and Components of Business Models
Źródło:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 179-197. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-20-4
Nr:
2165719210
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Wybrane determinanty bogactwa narodów - niebezpieczeństwa analizy regresyjno-korelacyjnej = Selected Determinants of National Wealth - Risks Arising from the Regression and Correlation an Analysis
Źródło:
Rozwój ekonomiczno-społeczny mikro i makroregionów / red. nauk. Leszek Woszczek, Tadeusz GRABIŃSKI, Adam Tabor - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2010, s. 11-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-915693-7-5
Nr:
2165811755
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
68

Autor:
Tytuł:
Exploitation Quality of Goods and Quality of Life = Jakość eksploatacyjna towarów a jakość życia
Źródło:
Selected Logistical Problems in Assurance of Products Quality = Wybrane zagadnienia logistyczne w zapewnieniu jakości towarów / red.: Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2010, s. 11-16 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7351-442-3 ; 978-83-7204-931-5
Nr:
2168225804
rozdział w monografii
69

Tytuł:
Czynniki determinujące skuteczność przedsiębiorczości akademickiej
Źródło:
Przedsiębiorczość akademicka - nauka i gospodarka. Cz. 1 / red. nauk. Marian Duczmal, Joanna Żurawska - Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski, 2010, s. 23-34 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88980-97-8 ; 978-83-62105-52-6
Nr:
2168278399
rozdział w monografii
70

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań / [kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA]2010, s. 3-6
Sygnatura:
NP-1218/3/Magazyn
Nr:
2168282913
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Kontaminacja postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy z postępowaniem uproszczonym w relacji do funkcji ochronnej
Źródło:
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - R. 2010 (2010) , s. 361-374
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168334087
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Succession Scenarios in Polish Family Firms : an Empirical Study
Źródło:
Managing Ownership and Succession in Family Firms / ed. by Aleksander SURDEJ, Krzysztof WACH - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010, s. 121-134 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7383-402-6
Nr:
2162007646
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Instrumenty fiskalne w ochronie środowiska w Polsce w okresie osłabienia wzrostu gospodarczego
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC2010, s. 77-93 - Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326269
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Analiza i projektowanie systemu oceniania pracowników w przedsiębiorstwie
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010, s. 319-351
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-0-7
Tryb dostępu:
Nr:
2165522746
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Oczyszczanie zużytego oleju smażalniczego przez adsorpcję na węglu aktywnym o zróżnicowanym charakterze powierzchni = Purification of Used Frying Oil by Adsorption on Activated Carbon of Varying Surface Nature
Źródło:
Przemysł Chemiczny. - T. 89, nr 9 (2010) , s. 1245-1250. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2165905902
artykuł w czasopiśmie
76

Autor:
Tytuł:
Estymacja zbioru możliwości produkcyjnych w ramach formalnego modelu statystycznego = Estimation of Production Set Based on Formal Statistical Model
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 57, z. 4 (2010) , s. 3-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168246596
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Zarządzanie wzornictwem a współpraca z partnerami zewnętrznymi firmy
Źródło:
Design management : zarządzanie wzornictwem / red. nauk. Jerzy Ginalski - Warszawa: Instytut Wzornictwa Przemysłowego, 2010, s. 115-121
ISBN:
978-83-930077-6-9
Nr:
2168304181
rozdział w monografii
78

Tytuł:
The Role of the "CEFTA-2006" Agreement in Preparation of the Balkan Countries Towards European Union Integration
Źródło:
Global Economy : Challenges of the 21st Century / ed. by Sławomir I. Bukowski - Radom: Technical University of Radom, Publishing Office, 2010, s. 458-472 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7351-423-2
Nr:
2168295215
rozdział w monografii
79

Tytuł:
Ekonomiczne i prawne aspekty konsolidacji sprawozdań finansowych
Źródło:
Controll.pl (2010) . - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168337797
artykuł nierecenzowany
80

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 820
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
115 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2167664506
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
81

Tytuł:
Ceremonia nadania doktoratu honoris causa : laudacja promotorska
Źródło:
Nadanie Leszkowi Balcerowiczowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 25 maja 2010 r. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 7-11
ISBN:
978-83-7252-481-2
Nr:
2165964428
rozdział w książce
82

Tytuł:
Wartości będące elementem kultury organizacyjnej sprzyjającej dzieleniu się wiedzą = Corporate Values Supporting Knowledge Sharing in Organizations
Źródło:
Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami / red. nauk. Janina Stankiewicz - Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2010, s. 294-303. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927455-8-7
Nr:
2165702652
rozdział w monografii
83

Tytuł:
Technologie informacyjne w kształtowaniu relacji przedsiębiorstwa handlowego z klientem
Źródło:
Współczesne tendencje w handlu : sektor handlu w gospodarce opartej na wiedzy / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK2010, s. 119-157 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1096/Magazyn
Nr:
2168245274
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
84

Autor:
Tytuł:
Optymalizacja struktury kapitału w przedsiębiorstwie = Optimization of Capital Structure in the Company
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 44, nr 2 (2010) , s. 739-748. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2166410655
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami biurowymi
Źródło:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2010, s. 60-92
Sygnatura:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168306233
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
86

Autor:
Tytuł:
Liczebniki w nazewnictwie geograficznym
Źródło:
Geografia w Szkole. - nr 1 (318) (2010) , s. 23-33
Nr:
2165776530
artykuł w czasopiśmie
87

Autor:
Surówka Krzysztof , Winiarz Mateusz
Tytuł:
Kondycja finansowa polskiego samorządu terytorialnego w latach 2007-2009 a zmiana granic zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego = Financial Situation of Polish Local Government 2007-2009 and Changes in Debt Limits
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 61 (2010) , s. 445-458. - Tytuł numeru: Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie : VI Forum Samorządowe : I Międzynarodowe Forum Samorządowe
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 620)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168293697
artykuł w czasopiśmie
88

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie wybranych metod liniowego i nieliniowego porządkowania obiektów do oceny jakości typu produktu = The Application of the Selected Linear and Non-linear Methods of Objects Ordering to Assess Product Quality Design
Źródło:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s. 550-563. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2162991789
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2010
Opis fizyczny:
224 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-334-1
Nr:
2165688147
monografia
90

Autor:
Tytuł:
Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce : założenia i wyniki = Disequilibrium in the Poland's Loan Market : Assumptions and Results
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 1[167]-11[177]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251530
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
91

Autor:
Tytuł:
Modele biznesu badanych polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego
Źródło:
Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2010, s. 116-128
Program badawczy:
66/KPiL/3/2010/S/564
Sygnatura:
NP-900/Magazyn
Nr:
2168326061
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Opór wobec zmian w procesach rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw = Resistance to Change in a Company's External Development Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010) , s. 195-214. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51642
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 842
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168061382
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
94

Tytuł:
Barbarzyńca w ogrodzie? Dziedzictwo kulturowe widziane z perspektywy ekonomii = A Barbarian in the Garden? Cultural Heritage Seen from the Perspective of Economics
Źródło:
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Jerzy HAUSNER]. - nr 3 (13) (2010) , s. 19-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219014
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
The Concept of Enterprise Operations Programming in the Conditions of Sustainable Development
Źródło:
The Role of Business in Achieving Sustainability. Part 1, Instruments and Strategies / ed. Vladimír Modrák, Tomasz Nitkiewicz - Prešov: University of Košice, 2010, s. 53-72 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-553-0385-7
Nr:
2165745720
rozdział w monografii
96

Tytuł:
Pierwiastek irracjonalny w nauce i kulturze według Pawła Rybickiego
Źródło:
Obszary społecznego świata : wokół socjologii Pawła Rybickiego / red. Krzysztof Frysztacki, Anna KARWIŃSKA, Marta Smagacz-Poziemska - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2010, s. 37-52
ISBN:
978-83-233-3094-3
Nr:
2168254934
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Network Analysis of International Trade in Art in EC Countries
Źródło:
The 16th International Conference on Culture Economics, Copenhagen, June 9-12, 2010 - [Copenhagen]: [Association for Cultural Economics International, University of Copenhagen, Copenhagen Business School], 2010, s. 178. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168238090
varia
98

Tytuł:
Idea pakowania zrównoważonego = The Idea of Sustainable Packing
Źródło:
Opakowanie. - nr 8 (2010) , s. 10-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165614237
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
Międzynarodowe powiązania kooperacyjne małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej = International Cooperation among Firms in Małopolska Voivodship in the Process of European Integration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 812 (2010) , s. 99-114. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165701811
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
XVI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna Biblioteki, informacja, książka : interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku ( w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Wiesława Bieńkowskiego)
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO2010. - nr 6 (35). - [ odczyt: 04.05.2011]. - Dostęp z World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166466148
varia
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Motywacje pozytywne w procesie tworzenia przedsiębiorstwa
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 30 listopad (2010) . - [odczyt: 31.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168233354
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Turystyka konferencyjna w Krakowie - stan obecny i perspektywy rozwoju = Conference Tourism in Krakow - the Current State and Perspectives of Development
Źródło:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 421-441. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
Nr:
2165695232
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
103

Autor:
Domański Bolesław , Noworól Aleksander , Zborowski Andrzej , Guzik Robert , Kołoś Arkadiusz
Tytuł:
Wnioski i rekomendacje
Źródło:
Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju : małopolskie miasta - funkcje, potencjał i trendy rozwojowe / kier. Bolesław Domański oraz Aleksander Noworól - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 2010, s. 141-162
ISBN:
978-83-61355-58-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168308091
fragment raportu/sprawozdania
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Internacjonalizacja gospodarki a współczesne teorie rozwoju regionalnego = The Internationalisation of the Economy and Contemporary Regional Development Theory
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 821 (2010) , s. 5-18. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53120
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
105

Autor:
Tytuł:
Własności i zastosowanie estymatorów miar efektywności technicznej Farrella
Źródło:
Metody i zastosowania badań operacyjnych '10 / red. Maciej Nowak - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010, s. 175-194 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-623-5
Nr:
2166280740
rozdział w monografii
106

Tytuł:
Wzornictwo przemysłowe jako determinanta konkurencyjności firm przemysłu skórzanego i obuwniczego w Polsce = Industrial design as a determinant of shoe and tanning firms' competitiveness
Źródło:
Equilibrium. - vol. 1, iss. 4 (2010) , s. 217-227. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168294127
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Źródła zachowań założonych w modelach systemów ekonomicznych
Źródło:
Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów informacyjnych / kierownik: Paweł LULA2010, s. 83-92 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1174/Magazyn
Nr:
2168296401
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Zło kryzysu ekonomicznego = Evil of the Economic Crisis
Źródło:
Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego / red. Janina FILEK - Kraków: Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 93-98. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-932381-0-1
Nr:
2166474620
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
109

Konferencja:
Przedsiębiorczość i kapitał ludzki - nowe trendy (I Konferencja Badawcza PARP), Warszawa, Polska, od 2010-12-02 do 2010-12-02
Tytuł:
Motywy podejmowania działalności gospodarczej w Polsce na tle innych krajów
Źródło:
Przedsiębiorczość i kapitał ludzki - nowe trendy - Warszawa: PARP, 2010
Tryb dostępu:
Nr:
2168327297
varia
110

Tytuł:
Subsydiowanie ochrony środowiska przez fundusze ekologiczne = Subsidizing Environment Protecion through Ecological Funds
Źródło:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 415-434. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
Nr:
2165616125
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
111

Autor:
Balon Urszula , Maziarczyk Aleksandra
Tytuł:
Satysfakcja klienta w systemie zarządzania jakością = Customer Satisfaction in the Quality Management System
Źródło:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s. 11-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2162238561
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
112

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie narzędzi informatycznych do adaptacji i optymalizacji treści
Źródło:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2010, s. 44-53
Sygnatura:
NP-1248/3/Magazyn
Nr:
2168266492
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Sądownictwo polubowne i Arbitraż Bankowy jako organy pomagające konsumentowi na rynku usług finansowych = System of Conciliaton and Bank Arbitration as the Authorities Supporting the Consumer in the Financial Service Market
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 44, nr 2 (2010) , s. 387-395. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166380246
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
Ryzyko badania sprawozdań finansowych
Źródło:
Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie / red. nauk. Edward Nowak - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 133-160 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1852-9
Nr:
2165624069
rozdział w monografii
115

Autor:
Nawalany Kinga , Rusin Aleksandra , Kępczyński Mariusz , Kumorek Marta , Krawczyk Zdzisław , Nowakowska Maria
Tytuł:
Novel Photosensitizers for Photodynamic Therapy
Źródło:
YES 2010 - Kraków: 2010, s. K11. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2165905354
varia
116

Autor:
Tytuł:
Zmiany w potencjale demograficznym ludności wiejskiej w województwie małopolskim w latach 1996-2006 = Changes in the Demographic Potential of Village Population in the Małopolskie Voivodship 1996-2006
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 821 (2010) , s. 79-96. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53128
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
Turystyka w Japonii = Tourism in Japan
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 821 (2010) , s. 97-109. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53127
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
118

Autor:
Borkowski Krzysztof , Seweryn Renata
Tytuł:
Doświadczenia wynikające z realizacji badań ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce w latach 2003-2009
Źródło:
Regionalne badania konsumentów usług turystycznych / red. nauk. Ewa Dziedzic - Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna, 2010, s. 68-85. - Publikacja zawiera zbiór opracowań przygotowanych w związku z konferencją "Regionalne badania konsumentów usług turystycznych", która odbyła się w Warszawie 24-25 listopada 2009r.
Tryb dostępu:
Nr:
2165878105
fragment raportu/sprawozdania
119

Autor:
Harańczyk Anna , Kubejko-Polańska Ewa
Tytuł:
Przemiany społeczno-gospodarcze w miastach monofunkcyjnych Regionu Wschodniego
Źródło:
Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA2010, s. 72-154
Sygnatura:
NP-926/Magazyn
Nr:
2168267674
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
120

Autor:
Chrabąszcz R. , Gałecki A. , Żabiński M.
Tytuł:
Aktywność społeczna Romów w Polsce
Źródło:
Krajowe i wspólnotowe polityki publiczne wobec mniejszości romskiej : mapa aktywności społeczno-gospodarczej Romów / red. Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 79-113. - [odczyt: 15.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-89410-61-0
Tryb dostępu:
Nr:
2166125444
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Wpływ kryzysu finansowego na sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych w Polsce = The Influence of Financial Crisis on Polish Households' Economic Condition
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010) , s. 328-341. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165766207
artykuł w czasopiśmie
122

Autor:
Tytuł:
Koszty niepełnosprawności w codziennym funkcjonowaniu gospodarstw domowych w Polsce
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 64. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-479-9
Nr:
2165062744
varia
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Sytuacja społeczno-ekonomiczna ludzi starszych
Źródło:
Porównawcza analiza sytuacji demograficzno-społecznej ludzi starszych w Polsce na tle krajów europejskich / kierownik: Jolanta KURKIEWICZ2010, s. 30-50
Sygnatura:
NP-1291/Magazyn
Nr:
2168233932
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
124

Tytuł:
Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
247 s.: il.; 25 cm
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 8)
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-476-8
Nr:
2163832568
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
125

Tytuł:
Food Packaging in Poland
Źródło:
The World of Food Science (2010) . - [odczyt: 03.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166029604
artykuł nierecenzowany
126

Tytuł:
Glosa do opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 22.7.2010 r. w sprawie zgodności z prawem międzynarodowym jednostronnej deklaracji niepodległości Kosowa
Źródło:
Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 10, nr 3 (2010) , s. 211-221
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168316213
artykuł w czasopiśmie
127

Tytuł:
10 lat reformy samorządowej w Polsce - doświadczenia i wyzwania
Redaktor:
Lewicki Jacek
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Multimedialny, 2010
Opis fizyczny:
99 s.: il.; 23 cm
ISBN:
978-83-930883-2-4
Nr:
2168343936
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
128

Tytuł:
Customer Publishing instrument komunikacji marketingowej współczesnego przedsiębiorstwa : istota, narzędzia, postawy klientów = Customer Publishing the Marketing Comminication of the Contemporary Enterprise - the Essence, Instruments, Atitude of Consumers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 136 (2010) , s. 53-63. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : skuteczne narzędzia i obszary zastosowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165097995
artykuł w czasopiśmie
129

Tytuł:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych
Numer:
nr 2 (5)
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
80 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165123844
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
130

Tytuł:
Bankruptcy Prediction vs Business Cycle
Źródło:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian / kier. tematu: Józef POCIECHA2010, s. 1[78]-19[97]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1292/2/Magazyn
Nr:
2168249166
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
131

Autor:
Dudzik Konrad , Głowacki Jakub
Tytuł:
Wpływ funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności na rozwój regionów w Polsce = Impact of Structural Funds and Cohesion Fund for Regional Development in Poland
Źródło:
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Jerzy HAUSNER]. - nr 1 (11) (2010) , s. 37-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168252308
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
132

Autor:
Tytuł:
Własności i zastosowanie estymatorów miar efektywności technicznej Farrella
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 175[155]-194[166] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251528
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
133

Tytuł:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne
Wydanie:
Wyd. 1, 5 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
Opis fizyczny:
305, [2] s.: il.; 24 cm
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168220688
podręcznik
Zobacz powiązane rozdziały
134

Tytuł:
Wybrane obszary współczesnego konsultingu
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 26 marzec (2010) . - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166263004
artykuł nierecenzowany
135

Autor:
Tytuł:
Rachunkowość a zarządzanie ryzykiem strat właścicieli przedsiębiorstw w stanie upadłości zmierzającej do zawarcia układu = Accounting and Managing the Risk of Owner Losses at Bankrupt Companies Moving toward Settlement
Źródło:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 54-62. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 14)
ISBN:
978-83-7252-495-9
Nr:
2168283915
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
136

Tytuł:
Zmiany warunków eksportu w Polsce w wyniku przyjęcia zasad i instrumentów wspólnej polityki eksportowej Unii Europejskiej = Changes in the Conditions of Export in Poland as a Result of the Adoption of the Instruments and Rules of the European Union's Common Export Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010) , s. 19-40. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53200