Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Zarządzania Typ publikacji: Książki od roku: 2011 do roku: 2011
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 65.
1

Tytuł:
Badania operacyjne w przykładach i zadaniach
Wydanie:
Wyd. 6 zm.
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Opis fizyczny:
415 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16483-6
Nr:
53250
podręcznik
2

Autor:
Kot Stanisław M. , Jakubowski Jacek , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Statystyka
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2011
Opis fizyczny:
526 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-349-5
Nr:
2166350531
podręcznik
3

Tytuł:
Estymacja wartości godziwej : podejście symulacyjne
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011
Opis fizyczny:
150 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1948-9
Nr:
2166350594
monografia
4

Tytuł:
Komunikowanie w organizacjach gospodarczych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2011
Opis fizyczny:
262, [2]: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-413-3
Nr:
2166384336
monografia
5

Tytuł:
Rachunek prawdopodobieństwa dla studentów studiów ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011
Opis fizyczny:
143, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Metody Ilościowe)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-2133-2 ; 978-83-255-2436-4
Nr:
2166474324
podręcznik
6

Tytuł:
Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management
Adres wydawniczy:
Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011
Opis fizyczny:
413 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-35-8
Nr:
2166525988
monografia
7

Tytuł:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów
Opracował:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
45 s.; 24 cm
Uwagi:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
978-83-7252-519-7
Nr:
2166528664
materiały konferencyjne
8

Tytuł:
Przełomy w zarządzaniu. [3], Zarządzanie procesowe
, Kiełtyka Leszek
Adres wydawniczy:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011
Opis fizyczny:
406, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7285-600-5
Nr:
2166562085
monografia
9

Tytuł:
Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts
Materiały przygotował:
Adres wydawniczy:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
46 s.; 24 cm
Uwagi:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
978-83-7252-520-3
Nr:
2166564690
materiały konferencyjne
10

Tytuł:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów
Opracował:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
74 s.; 24 cm
Uwagi:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
978-83-7252-522-7
Nr:
2166591695
materiały konferencyjne
11

Tytuł:
Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring
Adres wydawniczy:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011
Opis fizyczny:
582 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy niektórych rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-60-0
Nr:
2166664870
monografia
12

Tytuł:
Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego
Adres wydawniczy:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011
Opis fizyczny:
285 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 281-285
ISBN:
978-83-7285-612-8
Nr:
2166669368
monografia
13

Tytuł:
Zasoby informacyjne w ograniczaniu ryzyka gospodarczego
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 157-161
ISBN:
978-83-7285-613-5
Nr:
2166672924
monografia
14

Tytuł:
Zasoby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011
Opis fizyczny:
237 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 233-237
ISBN:
978-83-7285-577-0
Nr:
2166674803
monografia
15

Tytuł:
Rozwój koncepcji i metod zarządzania
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Opis fizyczny:
474 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-55-6
Nr:
2167901907
monografia
16

Autor:
Jabłoński Adam , Jabłoński Marek
Tytuł:
Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard) : teoria i praktyka
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2011
Opis fizyczny:
308 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Dla studentów kierunków zarządzania i ekonomii, słuchaczy podyplomowych studiów menedżerskich oraz menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania, Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-433-1
Nr:
2167917377
monografia
17

Tytuł:
Ustawa o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych : komentarz
Wydanie:
Wyd 1, stan prawny na 18 kwietnia 2011 r.
Adres wydawniczy:
Warszawa: LexisNexis Polska, 2011
Opis fizyczny:
162, [2] s.; 21 cm
Seria:
(Komentarze Praktyczne)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7620-645-5
Nr:
2168218726
monografia
18

Tytuł:
Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu
Adres wydawniczy:
Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2011
Opis fizyczny:
217 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-391-7
Nr:
2168218728
monografia
19

Tytuł:
Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Opis fizyczny:
214 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-65-5
Nr:
2168218798
monografia
20

Autor:
Tytuł:
Sytuacja ekonomiczna osób niepełnosprawnych i ich gospodarstw domowych w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
246 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 199)
Uwagi:
Streszcz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-525-3
Nr:
2168218914
monografia
21

Tytuł:
Zarządzanie jakością : podstawy, systemy i narzędzia
Adres wydawniczy:
Gliwice: Helion, 2011
Opis fizyczny:
224 s.: il.; 22 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-246-2866-7
Nr:
2168219048
monografia
22

Tytuł:
Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
376 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-62511-90-7
Nr:
2168219780
monografia
23

Autor:
Tytuł:
Marketing w gastronomii
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011
Opis fizyczny:
228 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Dla studentów kierunków ekonomicznych oraz słuchaczy szkół o profilu turystycznym, Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1953-3
Nr:
2168219824
monografia
24

Tytuł:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Opis fizyczny:
958 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168219882
monografia
25

Tytuł:
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój = Dilemmas of Contemporary Enterprises in the Restructuring Process : Diversification - Integration - Development
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Opis fizyczny:
792 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-62511-85-3
Nr:
2168219890
monografia
26

Tytuł:
Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Opis fizyczny:
206 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-01-3
Nr:
2168220354
monografia
27

Tytuł:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami
Wydanie:
Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011
Opis fizyczny:
X, 394 s.; 24 cm + CD-ROM
Seria:
(Beck Info Biznes)
Uwagi:
Płyta zawiera: Dowody księgowe, akty prawne, formularze, instrukcje,
ISBN:
978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
Nr:
2168220676
monografia
28

Tytuł:
Hoshin kanri : japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011
Opis fizyczny:
184 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1966-3
Nr:
2168220678
monografia
29

Tytuł:
Szkice z historii rachunkowości
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011
Opis fizyczny:
123 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-01-9
Nr:
2168220726
monografia
30

Tytuł:
Wprowadzenie do metod TQM
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
98 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-527-7
Nr:
2168220804
skrypt
31

Tytuł:
Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
355 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia, Zakopane, 20-23 kwietnia 2010 r., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-532-1
Nr:
2168220816
materiały konferencyjne
32

Tytuł:
Management Consulting : the Central and Eastern European Perspecitve
Adres wydawniczy:
Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2011
Opis fizyczny:
293 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-06-8
Nr:
2168220860
monografia
33

Autor:
Tytuł:
Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 10)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-526-0
Nr:
2168221218
monografia
34

Tytuł:
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy
Wydanie:
Wyd. 1, 4 dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Opis fizyczny:
377, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16640-3
Nr:
2168221222
monografia
35

Tytuł:
Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security : Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks
Redaktor:
Birkmann Jörn
, Chourou Béchir
, Dunay Pál
, Brauch Hans Günter
, Oswald Spring Úrsula
, Grin John
, Kameri-Mbote Patricia
Adres wydawniczy:
Berlin ; Heidelberg ; New York: Springer-Verlag, 2011
Opis fizyczny:
LI, 1815 s.: il.; 27 cm
Seria:
(Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace ; vol. 5)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-3-642-17775-0
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku chińskim: Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Cheng L. (red.), (2015), Ying dui quan qiu huan jing bian hua, zai hai ji an quan: wei xie, tiao zhan, que xian he feng xian, Nanjing : Nanjing chu ban chuan mei ji tuan, 383 [1] s. ISBN 978-7-5533-0656-8
Nr:
2168221702
monografia
36

Autor:
Growiec Jakub , Pajor Anna , Pelle Dorota , Prędki Artur
Tytuł:
The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence from Estimates of the World Technology Frontier
Adres wydawniczy:
Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2011
Opis fizyczny:
61 s.: il.; 30 cm
Seria:
(National Bank of Poland Working Paper ; no 102)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168221738
seria wydawnicza
37

Tytuł:
Performance Management : Concepts and Methods
Adres wydawniczy:
Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2011
Opis fizyczny:
252 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-11-2
Nr:
2168221744
monografia
38

Tytuł:
Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi
Wydanie:
Wyd. 1, dodr. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Opis fizyczny:
510 [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Dla studentów i wykładowców kierunków ekonomicznych, zarządzania i marketingu, informatyki i ekonometrii oraz dla praktyków - menedżerów., Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14846-1
Nr:
2168221856
monografia
39

Tytuł:
Foresight w turystyce : bariery wykorzystania i rozwoju
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011
Opis fizyczny:
254 s.: il; 24 cm
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-3099-0
Nr:
2168222220
monografia
40

Tytuł:
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
143 s.: il.; 24 cm + aneks
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-537-6
Nr:
2168222750
monografia
41

Tytuł:
Ínnovacíjnij rozvitok regíonív ta globalízacíjní procesi : materíali I mížnarodnoї naukovo-praktičnoї konferencíї molodih naukovcív, aspírantív ta studentív 13-14 kvítníâ 2011 roku, m. Ternopíl'
, Sava A.P.
, Bakuševič Â.M.
, Bakuševič Í.V.
, Makieła Zbigniew
, Gaŝin O.R.
, Goŝins'kij A.V.
, Sidoruk B.O.
, Staric'ka O.P.
, Staric'kij T.M.
Adres wydawniczy:
Ternopìl': Ternopìl's'kij ìnstitut socìal'nih ta ìnformacìjnih tehnologìj, 2011
Opis fizyczny:
263 s.: il., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN:
978-966-8284-10-6
Nr:
2168222754
materiały konferencyjne
42

Tytuł:
Tworzenie wartości dla klienta na rynku usług turystycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
90 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-544-4
Nr:
2168223258
skrypt
43

Tytuł:
Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2011
Opis fizyczny:
224 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-543-7
Nr:
2168224560
monografia
44

Tytuł:
Ewolucja metod organizatorskich = The Evolution of Organisational Methods
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
205 s., [1] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 203)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-546-8
Nr:
2168225902
monografia
45

Autor:
Walas-Trębacz Jolanta , Ziarko Janusz
Tytuł:
Podstawy zarządzania kryzysowego. Cz. 2, Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Krakowska Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, 2011
Opis fizyczny:
354, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-059-5
Nr:
2168225904
monografia
46

Tytuł:
Naukowa legitymizacja obszaru systemów informacyjnych zarządzania
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
230 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 201)
Uwagi:
Streszcz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-547-5
Nr:
2168226014
monografia
47

Autor:
Marzec Jerzy , Pawłowska Małgorzata
Tytuł:
Racjonowanie kredytów a substytucja między kredytem kupieckim i bankowym : badania na przykładzie polskich przedsiębiorstw = Credit Rationing and the Substitution between Trade and Bank Credit - Empirical Evidence for Polish Companies
Adres wydawniczy:
Warszawa: Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, 2011
Opis fizyczny:
86 s.: il. kolor.; 30 cm
Seria:
(Materiały i Studia - Narodowy Bank Polski ; z. 261)
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168226667
monografia
48

Tytuł:
Zabytki a turystyka : studium poświęcone historii naukowego i krajoznawczego poznawania Doliny Prądnika
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo PROKSENIA, 2011
Opis fizyczny:
335 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 9)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-60789-35-3
Nr:
2168227084
monografia
49

Tytuł:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World
Adres wydawniczy:
Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011
Opis fizyczny:
846 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228026
monografia
50

Tytuł:
Społeczeństwo informacyjne : gospodarka, technologie, procesy
Redaktor:
, Hales Colin
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
454 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-555-0
Nr:
2168228064
monografia
51

Tytuł:
Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
174 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-552-9
Nr:
2168228154
monografia
52

Tytuł:
Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011
Opis fizyczny:
444 s.: il.; 25 cm
Seria:
(Nauka i Gospodarka)
Uwagi:
Streszcz. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-930382-5-1
Nr:
2168228206
monografia
53

Tytuł:
Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Mfiles.pl, 2011
Opis fizyczny:
192 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-5-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168230192
monografia
54

Tytuł:
Wielkość i struktura obciążeń treningowych w trzyletnim cyklu szkoleniowym zawodników w hokeju na lodzie = Structure of Training Workloads and their Effects Observed in a Longstanding Cycle of Sport Trainign in Ice Hockey
Adres wydawniczy:
Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2011
Opis fizyczny:
148 s.: il.; 24 cm. + dysk optyczny (CD-ROM)
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-60841-74-7
Nr:
2168242186
monografia
55

Autor:
Nehring Anna , Francik Anna , Dacko-Pikiewicz Zdzisława , Szczepańska-Woszczyna Katarzyna
Tytuł:
Rynek pracy województwa śląskiego
Adres wydawniczy:
Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2011
Opis fizyczny:
121 s.: il.; 24 cm.
Nr:
2168278503
monografia
56

Tytuł:
Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
13 s.: il.
Uwagi:
Materiał szkoleniowy w projekcie "Innowacyjny biznes szansą na sukces", Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168289309
książka
57

Tytuł:
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
Wydanie:
Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 5
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Opis fizyczny:
406, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14987-1
Nr:
2168289823
monografia
58

Tytuł:
Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi
Wydanie:
Wyd. 1, dodr. 3
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Opis fizyczny:
510 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Dla studentów i wykładowców kierunków ekonomicznych, zarządzania i marketingu, informatyki i ekonometrii oraz dla praktyków - menedżerów., Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14846-1
Nr:
2168292019
monografia
59

Tytuł:
Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
17 s.: il.
Uwagi:
Materiał szkoleniowy w projekcie "Innowacyjny biznes szansą na sukces", Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168292571
książka
60

Tytuł:
Zarządzanie sprzedażą i techniki sprzedaży
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
11 s.: il.
Uwagi:
Materiał szkoleniowy w projekcie "Innowacyjny biznes szansą na sukces", Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168292573
książka
61

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
17 s.: il.
Uwagi:
Materiał szkoleniowy w projekcie "Innowacyjny biznes szansą na sukces", Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168292575
książka
62

Tytuł:
Rachunkowość zarządcza i controlling
Wydanie:
Wyd. 2, dodr. 6
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Opis fizyczny:
374, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15068-6
Nr:
2168323249
monografia
63

Tytuł:
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020
Opracował:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Opis fizyczny:
34 s.: il.; 23 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168335555
książka
64

Tytuł:
Zasady rachunkowości bankowej
Adres wydawniczy:
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Opis fizyczny:
174 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Podręcznik, Materiały Dydaktyczne)
ISBN:
978-83-7246-667-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168342069
podręcznik
65

Tytuł:
Zasady rachunkowości bankowej : zbiór ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Opis fizyczny:
89 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Podręcznik, Materiały Dydaktyczne)
ISBN:
978-83-7246-663-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168342079
podręcznik
1
Badania operacyjne w przykładach i zadaniach / Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Karol Kukuła, Jerzy SKRZYPEK, Anna WALKOSZ ; red nauk. Karol Kukuła. - Wyd. 6 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 415 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16483-6
2
Statystyka / Stanisław M. Kot, Jacek Jakubowski, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Difin, cop. 2011. - 526 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-349-5
3
Estymacja wartości godziwej : podejście symulacyjne / Marcin JĘDRZEJCZYK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - 150 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1948-9
4
Komunikowanie w organizacjach gospodarczych / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa : Difin, cop. 2011. - 262, [2] : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-413-3
5
Rachunek prawdopodobieństwa dla studentów studiów ekonomicznych / Sabina DENKOWSKA, Monika PAPIEŻ. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - 143, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Metody Ilościowe). - ISBN 978-83-255-2133-2 ; 978-83-255-2436-4
6
Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011. - 413 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-35-8
7
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 45 s. ; 24 cm. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 978-83-7252-519-7
8
Przełomy w zarządzaniu. [3], Zarządzanie procesowe / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Leszek Kiełtyka. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. - 406, [1] s. : il. ; 24 cm. - Oznaczenie części na okł. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7285-600-5
9
Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts / [materials prep. by: Józef POCIECHA, Sabina AUGUSTYN, Mateusz BARYŁA] ; Cracow University of Economics. - Cracow : Cracow University of Economics Press, 2011. - 46 s. ; 24 cm. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 978-83-7252-520-3
10
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów / [oprac. materiałów Roman HUPTAS]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 74 s. ; 24 cm. - Tekst częśc. ang.. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 978-83-7252-522-7
11
Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - 582 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy niektórych rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-60-0
12
Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. - 285 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 281-285. - ISBN 978-83-7285-612-8
13
Zasoby informacyjne w ograniczaniu ryzyka gospodarczego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. - 161 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 157-161. - ISBN 978-83-7285-613-5
14
Zasoby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. - 237 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 233-237. - ISBN 978-83-7285-577-0
15
Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 474 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-55-6
16
Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard) : teoria i praktyka / Adam Jabłoński, Marek JABŁOŃSKI. - Warszawa : Difin, 2011. - 308 s. : il. ; 23 cm. - Dla studentów kierunków zarządzania i ekonomii, słuchaczy podyplomowych studiów menedżerskich oraz menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-433-1
17
Ustawa o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych : komentarz / Filip GRZEGORCZYK. - Wyd 1, stan prawny na 18 kwietnia 2011 r. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. - 162, [2] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Komentarze Praktyczne). - ISBN 978-83-7620-645-5
18
Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu / Marek JABŁOŃSKI. - Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2011. - 217 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-391-7
19
Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą / red. Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 214 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-65-5
20
Sytuacja ekonomiczna osób niepełnosprawnych i ich gospodarstw domowych w Polsce / Paweł ULMAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 246 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 199). - ISBN 978-83-7252-525-3
21
Zarządzanie jakością : podstawy, systemy i narzędzia / Sławomir WAWAK. - Gliwice : Helion, 2011. - 224 s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-246-2866-7
22
Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - 376 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-62511-90-7
23
Marketing w gastronomii / Józef SALA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - 228 s. : il. ; 24 cm. - Dla studentów kierunków ekonomicznych oraz słuchaczy szkół o profilu turystycznym. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1953-3
24
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 958 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 978-83-62511-95-2
25
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój = Dilemmas of Contemporary Enterprises in the Restructuring Process : Diversification - Integration - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 792 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-62511-85-3
26
Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI i Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 206 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-01-3
27
Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - X, 394 s. ; 24 cm + CD-ROM. - U góry okł.: Finanse dla praktyków.. - Płyta zawiera: Dowody księgowe, akty prawne, formularze, instrukcje. - (Beck Info Biznes). - ISBN 978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
28
Hoshin kanri : japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - 184 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1966-3
29
Szkice z historii rachunkowości / Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011. - 123 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-01-9
30
Wprowadzenie do metod TQM / Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 98 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-527-7
31
Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Barbara PAWEŁEK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 355 s. : il. ; 24 cm. - Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia, Zakopane, 20-23 kwietnia 2010 r. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-7252-532-1
32
Management Consulting : the Central and Eastern European Perspecitve / eds. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 2011. - 293 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-06-8
33
Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko / Bartosz KUREK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - 161 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 10). - ISBN 978-83-7252-526-0
34
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy / Adam STABRYŁA. - Wyd. 1, 4 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 377, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16640-3
35
Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security : Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks / Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, Czeslaw MESJASZ, John Grin, Patricia Kameri-Mbote, Béchir Chourou, Pál Dunay, Jörn Birkmann (eds.). - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer-Verlag, 2011. - LI, 1815 s. : il. ; 27 cm. - Bibliogr. - (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, ISSN 1865-5793 ; vol. 5). - ISBN 978-3-642-17775-0
36
The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence from Estimates of the World Technology Frontier / Jakub Growiec, Anna PAJOR, Dorota Pelle, Artur PRĘDKI. - Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2011. - 61 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 102). - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/102_en.pdf
37
Performance Management : Concepts and Methods / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI. - Cracow : Cracow University of Economics Fundation, 2011. - 252 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-11-2
38
Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi / Adam STABRYŁA. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - 510 [1] s. : il. ; 24 cm. - Dla studentów i wykładowców kierunków ekonomicznych, zarządzania i marketingu, informatyki i ekonometrii oraz dla praktyków - menedżerów. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14846-1
39
Foresight w turystyce : bariery wykorzystania i rozwoju / Krzysztof BORODAKO. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. - 254 s. : il ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie - C. H. Beck). - ISBN 978-83-255-3099-0
40
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 143 s. : il. ; 24 cm + aneks. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-537-6
41
Ínnovacíjnij rozvitok regíonív ta globalízacíjní procesi : materíali I mížnarodnoї naukovo-praktičnoї konferencíї molodih naukovcív, aspírantív ta studentív 13-14 kvítníâ 2011 roku, m. Ternopíl' / red. Bakuševič Â.M., Bakuševič Í.V., Zbigniew Makieła, SZROMNIK Andrzej, Gaŝin O.R., Goŝins'kij A.V., Sava A.P., Sidoruk B.O., Staric'ka O.P., Staric'kij T.M. - Ternopìl' : Ternopìl's'kij ìnstitut socìal'nih ta ìnformacìjnih tehnologìj, 2011. - 263 s. : il., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref. - ISBN 978-966-8284-10-6
42
Tworzenie wartości dla klienta na rynku usług turystycznych / Paweł CHLIPAŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 90 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-544-4
43
Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw / Władysław SZCZEPANKIEWICZ. - Warszawa : Difin, 2011. - 224 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-543-7
44
Ewolucja metod organizatorskich = The Evolution of Organisational Methods / Marek ĆWIKLICKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 205 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 203). - ISBN 978-83-7252-546-8
45
Podstawy zarządzania kryzysowego. Cz. 2, Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie / Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Janusz Ziarko. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Krakowska Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, 2011. - 354, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-059-5
46
Naukowa legitymizacja obszaru systemów informacyjnych zarządzania / Mariusz GRABOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 230 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 201). - ISBN 978-83-7252-547-5
47
Racjonowanie kredytów a substytucja między kredytem kupieckim i bankowym : badania na przykładzie polskich przedsiębiorstw = Credit Rationing and the Substitution between Trade and Bank Credit - Empirical Evidence for Polish Companies / Jerzy MARZEC, Małgorzata Pawłowska. - Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, 2011. - 86 s. : il. kolor. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr. - (Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski ; z. 261). - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms261.pdf
48
Zabytki a turystyka : studium poświęcone historii naukowego i krajoznawczego poznawania Doliny Prądnika / Dominik ZIARKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo PROKSENIA, 2011. - 335 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 9). - ISBN 978-83-60789-35-3
49
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - 846 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-36-5
50
Społeczeństwo informacyjne : gospodarka, technologie, procesy / red. Colin Hales, Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 454 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-555-0
51
Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 174 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-552-9
52
Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA. - Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011. - 444 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. przy art. - Bibliogr. przy art. - (Nauka i Gospodarka). - ISBN 978-83-930382-5-1
53
Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2011. - 192 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Encyklopedia Zarządzania). - ISBN 978-83-931128-5-2. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/files/PDDSZP/PPDSZP-st.pdf
54
Wielkość i struktura obciążeń treningowych w trzyletnim cyklu szkoleniowym zawodników w hokeju na lodzie = Structure of Training Workloads and their Effects Observed in a Longstanding Cycle of Sport Trainign in Ice Hockey / Zbigniew BOREK. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2011. - 148 s. : il. ; 24 cm. + dysk optyczny (CD-ROM). - Na CD: Program Asystent trenera 1.0. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60841-74-7
55
Rynek pracy województwa śląskiego / Anna NEHRING, Anna Francik, Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2011. - 121 s. : il. ; 24 cm
56
Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych / Marek MAKOWIEC. - Kraków, 2011. - 13 s. : il. - Materiał szkoleniowy w projekcie "Innowacyjny biznes szansą na sukces". - Bibliogr. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/1.1.pdf
57
Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych / Maria SIERPIŃSKA, Tomasz Jachna. - Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 406, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14987-1
58
Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi / Adam STABRYŁA. - Wyd. 1, dodr. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - 510 s. : il. ; 24 cm. - Dla studentów i wykładowców kierunków ekonomicznych, zarządzania i marketingu, informatyki i ekonometrii oraz dla praktyków - menedżerów. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14846-1
59
Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu / Marek MAKOWIEC. - Kraków, 2011. - 17 s. : il. - Materiał szkoleniowy w projekcie "Innowacyjny biznes szansą na sukces". - Bibliogr. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/1.2.pdf
60
Zarządzanie sprzedażą i techniki sprzedaży / Marek MAKOWIEC. - Kraków, 2011. - 11 s. : il. - Materiał szkoleniowy w projekcie "Innowacyjny biznes szansą na sukces". - Bibliogr. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/1.3.pdf
61
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach / Marek MAKOWIEC. - Kraków, 2011. - 17 s. : il. - Materiał szkoleniowy w projekcie "Innowacyjny biznes szansą na sukces". - Bibliogr. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/1.4.pdf
62
Rachunkowość zarządcza i controlling / Mieczysław DOBIJA. - Wyd. 2, dodr. 6. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 374, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (RRR). - ISBN 978-83-01-15068-6
63
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020 / oprac. Zbigniew DRESLER, Paweł CABAŁA, Mariusz GIEMZA, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Marcin MOLO, Igor STYN, Paweł TUREK, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 34 s. : il. ; 23 cm
64
Zasady rachunkowości bankowej / Izabela Emerling, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Aneta Wszelaki. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 174 s. : il. ; 24 cm. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - ISBN 978-83-7246-667-9
65
Zasady rachunkowości bankowej : zbiór ćwiczeń / Izabela Emerling, Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Aneta Wszelaki. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 89 s. : il. ; 24 cm. - (Podręcznik, Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - ISBN 978-83-7246-663-1
1
Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., (2011), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Kukuła K. (red.), Wyd. 6 zm.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 415 s.
2
Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., (2011), Statystyka, Wyd. 2 popr.Warszawa : Difin, 526 s.
3
Jędrzejczyk M., (2011), Estymacja wartości godziwej: podejście symulacyjne, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 150 s.
4
Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., (2011), Komunikowanie w organizacjach gospodarczych, Warszawa : Difin, 262, [2]
5
Denkowska S., Papież M., (2011), Rachunek prawdopodobieństwa dla studentów studiów ekonomicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 143, [1] s.
6
Borowiecki R., Jaki A. (red.), (2011), Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy: Studies from Economics and Management, Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], 413 s.
7
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej: XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego: Osieczany, 23-25 marca 2011 r.: program konferencji, streszczenia referatów, (2011), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 45 s.
8
Borowiecki R., Kiełtyka L. (red.), (2011), Przełomy w zarządzaniu. Cz. [3], Zarządzanie procesowe, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 406, [1] s.
9
Pociecha J., Augustyn S., Baryła M. (red.), (2011), Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications: Cracow, April 14-16, 2011: the Symposium Programme and Abstracts, Cracow : Cracow University of Economics Press, 46 s.
10
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych: materiały V Konferencji Naukowej im. profesora Aleksandra Zeliasia: program konferencji: streszczenia referatów, (2011), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 74 s.
11
Borowiecki R., Rojek T. (red.), (2011), Developmental Challenges of Contemporary Economies: Management - Finance - Restructuring, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 582 s.
12
Borowiecki R., Czekaj J. (red.), (2011), Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 285 s.
13
Borowiecki R., Czekaj J. (red.), (2011), Zasoby informacyjne w ograniczaniu ryzyka gospodarczego, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 161 s.
14
Borowiecki R., Czekaj J. (red.), (2011), Zasoby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 237 s.
15
Czekaj J., Lisiński M. (red.), (2011), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 474 s.
16
Jabłoński A., Jabłoński M., (2011), Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard): teoria i praktyka, Warszawa : Difin, 308 s.
17
Grzegorczyk F., (2011), Ustawa o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych: komentarz, Wyd 1, stan prawny na 18 kwietnia 2011 r.Warszawa : LexisNexis Polska, 162, [2] s.
18
Jabłoński M., (2011), Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu, Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 217 s.
19
Potocki A. (red.), (2011), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 214 s.
20
Ulman P., (2011), Sytuacja ekonomiczna osób niepełnosprawnych i ich gospodarstw domowych w Polsce, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 199), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 246 s.
21
Wawak S., (2011), Zarządzanie jakością: podstawy, systemy i narzędzia, Gliwice : Helion, 224 s.
22
Borowiecki R., Rojek T. (red.), (2011), Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce: integracja - kooperencja - klastering, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 376 s.
23
Sala J., (2011), Marketing w gastronomii, Wyd. 2 zm.Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 228 s.
24
Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.), (2011), Restrukturyzacja: teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań: księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 958 s.
25
Borowiecki R., Jaki A. (red.), (2011), Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji: dywersyfikacja - integracja - rozwój, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 792 s.
26
Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), (2011), Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 206 s.
27
Hołda A. (red.), (2011), Instrukcje księgowe i podatkowe 2011: wzory dokumentów z wyjaśnieniami, Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, X, 394 s.
28
Ćwiklicki M., Obora H., (2011), Hoshin kanri: japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 184 s.
29
Dobija M., Jędrzejczyk M., (2011), Szkice z historii rachunkowości, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 123 s.
30
Ćwiklicki M., Obora H., (2011), Wprowadzenie do metod TQM, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 98 s.
31
Pawełek B. (red.), (2011), Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 355 s.
32
Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), (2011), Management Consulting: the Central and Eastern European Perspecitve, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 293 s.
33
Kurek B., (2011), Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 10), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 161 s.
34
Stabryła A., (2011), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wyd. 1, 4 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 377, [1] s.
35
Brauch H., Oswald Spring Ú., Mesjasz C., Grin J., Kameri-Mbote P., Chourou B., Dunay P., Birkmann J. (red.), (2011), Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security: Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks, (Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace, vol. 5), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, LI, 1815 s.
36
Growiec J., Pajor A., Pelle D., Prędki A., (2011), The Shape of Aggregate Production Functions: Evidence from Estimates of the World Technology Frontier, (National Bank of Poland Working Paper, no 102), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 61 s.
37
Nesterak J., Ziębicki B. (red.), (2011), Performance Management: Concepts and Methods, Cracow : Cracow University of Economics Fundation, 252 s.
38
Stabryła A., (2011), Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wyd. 1, dodr. 2Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 510 [1] s.
39
Borodako K., (2011), Foresight w turystyce: bariery wykorzystania i rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 254 s.
40
Sagan A. (red.), (2011), Wartość dla klienta w układach rynkowych: aspekty metodologiczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 143 s.
41
Bakuševič Â., Bakuševič Í., Makieła Z., Szromnik A., Gaŝin O., Goŝins'kij A., Sava A., Sidoruk B., Staric'ka O., Staric'kij T. (red.), (2011), Ínnovacíjnij rozvitok regíonív ta globalízacíjní procesi: materíali I mížnarodnoї naukovo-praktičnoї konferencíї molodih naukovcív, aspírantív ta studentív 13-14 kvítníâ 2011 roku, m. Ternopíl', Ternopìl' : Ternopìl's'kij ìnstitut socìal'nih ta ìnformacìjnih tehnologìj, 263 s.
42
Chlipała P., (2011), Tworzenie wartości dla klienta na rynku usług turystycznych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 90 s.
43
Szczepankiewicz W., (2011), Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw, Warszawa : Difin, 224 s.
44
Ćwiklicki M., (2011), Ewolucja metod organizatorskich, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 203), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 205 s., [1] k. tabl. złoż.
45
Walas-Trębacz J., Ziarko J., (2011), Podstawy zarządzania kryzysowego. Cz. 2, Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Krakowska Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, 354, [1] s.
46
Grabowski M., (2011), Naukowa legitymizacja obszaru systemów informacyjnych zarządzania, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 201), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 230 s.
47
Marzec J., Pawłowska M., (2011), Racjonowanie kredytów a substytucja między kredytem kupieckim i bankowym: badania na przykładzie polskich przedsiębiorstw, Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, 86 s.
48
Ziarkowski D., (2011), Zabytki a turystyka: studium poświęcone historii naukowego i krajoznawczego poznawania Doliny Prądnika, Kraków : Wydawnictwo PROKSENIA, 335 s.
49
Oczkowska R., Mikuła B. (red.), (2011), Knowledge, Economy, Society: Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 846 s.
50
Hales C., Mikuła B. (red.), (2011), Społeczeństwo informacyjne: gospodarka, technologie, procesy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 454 s.
51
Dobija M. (red.), (2011), Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 174 s.
52
Teczke J., Czekaj J., Mikuła B., Oczkowska R. (red.), (2011), Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 444 s.
53
Stabryła A. (red.), (2011), Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Kraków : Mfiles.pl, 192 s.
54
Borek Z., (2011), Wielkość i struktura obciążeń treningowych w trzyletnim cyklu szkoleniowym zawodników w hokeju na lodzie, Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 148 s.
55
Nehring A., Francik A., Dacko-Pikiewicz Z., Szczepańska-Woszczyna K., (2011), Rynek pracy województwa śląskiego, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 121 s.
56
Makowiec M., (2011), Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych, Kraków : , 13 s.
57
Sierpińska M., Jachna T., (2011), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 5Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 406, [2] s.
58
Stabryła A., (2011), Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wyd. 1, dodr. 3Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 510 s.
59
Makowiec M., (2011), Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu, Kraków : , 17 s.
60
Makowiec M., (2011), Zarządzanie sprzedażą i techniki sprzedaży, Kraków : , 11 s.
61
Makowiec M., (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach, Kraków : , 17 s.
62
Dobija M., (2011), Rachunkowość zarządcza i controlling, Wyd. 2, dodr. 6Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 374, [1] s.
63
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020, (2011), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 34 s.
64
Emerling I., Wójcik-Jurkiewicz M., Wszelaki A., (2011), Zasady rachunkowości bankowej, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 174 s.
65
Emerling I., Wójcik-Jurkiewicz M., Wszelaki A., (2011), Zasady rachunkowości bankowej: zbiór ćwiczeń, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 89 s.
1
@book{mon,
author = " Jędrzejczyk Zbigniew and Kukuła Karol and Skrzypek Jerzy and Walkosz Anna ",
title = "Badania operacyjne w przykładach i zadaniach",
editor = Kukuła Karol,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 6 zm.",
isbn = "978-83-01-16483-6",
}
2
@book{mon,
author = " Kot Stanisław M. and Jakubowski Jacek and Sokołowski Andrzej ",
title = "Statystyka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7641-349-5",
}
3
@book{mon,
author = " Jędrzejczyk Marcin ",
title = "Estymacja wartości godziwej : podejście symulacyjne",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1948-9",
}
4
@book{mon,
author = " Potocki Arkadiusz and Winkler Renata and Żbikowska Agnieszka ",
title = "Komunikowanie w organizacjach gospodarczych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-413-3",
}
5
@book{mon,
author = " Denkowska Sabina and Papież Monika ",
title = "Rachunek prawdopodobieństwa dla studentów studiów ekonomicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2133-2 ; 978-83-255-2436-4",
}
6
@book{mon,
title = "Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management",
editor = Borowiecki Ryszard,
editor = Jaki Andrzej,
adress = "Cracow",
publisher = "[Foundation of the Cracow University of Economics]",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-35-8",
}
7
@book{mon,
title = "XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-519-7",
}
8
@book{mon,
title = "Przełomy w zarządzaniu",
editor = Borowiecki Ryszard,
editor = Kiełtyka Leszek,
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"",
year = "2011",
isbn = "978-83-7285-600-5",
}
9
@book{mon,
title = "Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-520-3",
}
10
@book{mon,
title = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-522-7",
}
11
@book{mon,
title = "Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring",
editor = Borowiecki Ryszard,
editor = Rojek Tomasz,
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-60-0",
}
12
@book{mon,
title = "Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego",
editor = Borowiecki Ryszard,
editor = Czekaj Janusz,
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"",
year = "2011",
isbn = "978-83-7285-612-8",
}
13
@book{mon,
title = "Zasoby informacyjne w ograniczaniu ryzyka gospodarczego",
editor = Czekaj Janusz,
editor = Borowiecki Ryszard,
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"",
year = "2011",
isbn = "978-83-7285-613-5",
}
14
@book{mon,
title = "Zasoby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
editor = Czekaj Janusz,
editor = Borowiecki Ryszard,
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"",
year = "2011",
isbn = "978-83-7285-577-0",
}
15
@book{mon,
title = "Rozwój koncepcji i metod zarządzania",
editor = Lisiński Marek,
editor = Czekaj Janusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-55-6",
}
16
@book{mon,
author = " Jabłoński Adam and Jabłoński Marek ",
title = "Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard) : teoria i praktyka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-433-1",
}
17
@book{mon,
author = " Grzegorczyk Filip ",
title = "Ustawa o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych : komentarz",
adress = "Warszawa",
publisher = "LexisNexis Polska",
year = "2011",
edition = "Wyd 1, stan prawny na 18 kwietnia 2011 r.",
issn = "",
isbn = "978-83-7620-645-5",
}
18
@book{mon,
author = " Jabłoński Marek ",
title = "Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe",
year = "2011",
isbn = "978-83-7556-391-7",
}
19
@book{mon,
title = "Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą",
editor = Potocki Arkadiusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-65-5",
}
20
@book{mon,
author = " Ulman Paweł ",
title = "Sytuacja ekonomiczna osób niepełnosprawnych i ich gospodarstw domowych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
issn = "0209-1674",
isbn = "978-83-7252-525-3",
}
21
@book{mon,
author = " Wawak Sławomir ",
title = "Zarządzanie jakością : podstawy, systemy i narzędzia",
adress = "Gliwice",
publisher = "Helion",
year = "2011",
isbn = "978-83-246-2866-7",
}
22
@book{mon,
title = "Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering",
editor = Rojek Tomasz,
editor = Borowiecki Ryszard,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-90-7",
}
23
@book{mon,
author = " Sala Józef ",
title = "Marketing w gastronomii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "978-83-208-1953-3",
}
24
@book{mon,
title = "Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego",
editor = Jaki Andrzej,
editor = Kaczmarek Jarosław,
editor = Rojek Tomasz,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-95-2",
}
25
@book{mon,
title = "Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój",
editor = Borowiecki Ryszard,
editor = Jaki Andrzej,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-85-3",
}
26
@book{mon,
title = "Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk",
editor = Ćwiklicki Marek,
editor = Jabłoński Marek,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-01-3",
}
27
@book{mon,
title = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami",
editor = Hołda Artur,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
edition = "Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6",
}
28
@book{mon,
author = " Ćwiklicki Marek and Obora Hubert ",
title = "Hoshin kanri : japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1966-3",
}
29
@book{mon,
author = " Dobija Mieczysław and Jędrzejczyk Marcin ",
title = "Szkice z historii rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-61686-01-9",
}
30
@book{mon,
author = " Ćwiklicki Marek and Obora Hubert ",
title = "Wprowadzenie do metod TQM",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-527-7",
}
31
@book{mon,
title = "Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych",
editor = Pawełek Barbara,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-532-1",
}
32
@book{mon,
title = "Management Consulting : the Central and Eastern European Perspecitve",
editor = Ćwiklicki Marek,
editor = Jabłoński Marek,
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-06-8",
}
33
@book{mon,
author = " Kurek Bartosz ",
title = "Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-526-0",
}
34
@book{mon,
author = " Stabryła Adam ",
title = "Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 4 dodr.",
isbn = "978-83-01-16640-3",
}
35
@book{mon,
title = "Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security : Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks",
editor = Birkmann Jörn,
editor = Chourou Béchir,
editor = Dunay Pál,
editor = Mesjasz Czeslaw,
editor = Brauch Hans Günter,
editor = Oswald Spring Úrsula,
editor = Grin John,
editor = Kameri-Mbote Patricia,
adress = "Berlin ; Heidelberg ; New York",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2011",
issn = "1865-5793",
isbn = "978-3-642-17775-0",
}
36
@book{mon,
author = " Growiec Jakub and Pajor Anna and Pelle Dorota and Prędki Artur ",
title = "The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence from Estimates of the World Technology Frontier",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department",
year = "2011",
issn = "2084-624X",
}
37
@book{mon,
title = "Performance Management : Concepts and Methods",
editor = Ziębicki Bernard,
editor = Nesterak Janusz,
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Fundation",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-11-2",
}
38
@book{mon,
author = " Stabryła Adam ",
title = "Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, dodr. 2",
isbn = "978-83-01-14846-1",
}
39
@book{mon,
author = " Borodako Krzysztof ",
title = "Foresight w turystyce : bariery wykorzystania i rozwoju",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-3099-0",
}
40
@book{mon,
title = "Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne",
editor = Sagan Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-537-6",
}
41
@book{mon,
title = "Ínnovacíjnij rozvitok regíonív ta globalízacíjní procesi : materíali I mížnarodnoї naukovo-praktičnoї konferencíї molodih naukovcív, aspírantív ta studentív 13-14 kvítníâ 2011 roku, m. Ternopíl'",
editor = Szromnik Andrzej,
editor = Sava A.P.,
editor = Bakuševič Â.M.,
editor = Bakuševič Í.V.,
editor = Makieła Zbigniew,
editor = Gaŝin O.R.,
editor = Goŝins'kij A.V.,
editor = Sidoruk B.O.,
editor = Staric'ka O.P.,
editor = Staric'kij T.M.,
adress = "Ternopìl'",
publisher = "Ternopìl's'kij ìnstitut socìal'nih ta ìnformacìjnih tehnologìj",
year = "2011",
isbn = "978-966-8284-10-6",
}
42
@book{mon,
author = " Chlipała Paweł ",
title = "Tworzenie wartości dla klienta na rynku usług turystycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-544-4",
}
43
@book{mon,
author = " Szczepankiewicz Władysław ",
title = "Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-543-7",
}
44
@book{mon,
author = " Ćwiklicki Marek ",
title = "Ewolucja metod organizatorskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-546-8",
}
45
@book{mon,
author = " Walas-Trębacz Jolanta and Ziarko Janusz ",
title = "Podstawy zarządzania kryzysowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Krakowska Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-7571-059-5",
}
46
@book{mon,
author = " Grabowski Mariusz ",
title = "Naukowa legitymizacja obszaru systemów informacyjnych zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-547-5",
}
47
@book{mon,
author = " Marzec Jerzy and Pawłowska Małgorzata ",
title = "Racjonowanie kredytów a substytucja między kredytem kupieckim i bankowym : badania na przykładzie polskich przedsiębiorstw",
adress = "Warszawa",
publisher = "Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw",
year = "2011",
issn = "",
}
48
@book{mon,
author = " Ziarkowski Dominik ",
title = "Zabytki a turystyka : studium poświęcone historii naukowego i krajoznawczego poznawania Doliny Prądnika",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo PROKSENIA",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-35-3",
}
49
@book{mon,
title = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
editor = Oczkowska Renata,
editor = Mikuła Bogusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
50
@book{mon,
title = "Społeczeństwo informacyjne : gospodarka, technologie, procesy",
editor = Mikuła Bogusz,
editor = Hales Colin,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-555-0",
}
51
@book{mon,
title = "Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej",
editor = Dobija Mieczysław,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-552-9",
}
52
@book{mon,
title = "Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji",
editor = Teczke Janusz,
editor = Czekaj Janusz,
editor = Oczkowska Renata,
editor = Mikuła Bogusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-5-1",
}
53
@book{mon,
title = "Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem",
editor = Stabryła Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-5-2",
}
54
@book{mon,
author = " Borek Zbigniew ",
title = "Wielkość i struktura obciążeń treningowych w trzyletnim cyklu szkoleniowym zawodników w hokeju na lodzie",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-60841-74-7",
}
55
@book{mon,
author = " Nehring Anna and Francik Anna and Dacko-Pikiewicz Zdzisława and Szczepańska-Woszczyna Katarzyna ",
title = "Rynek pracy województwa śląskiego",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej",
year = "2011",
}
56
@book{mon,
author = " Makowiec Marek ",
title = "Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych",
adress = "Kraków",
year = "2011",
}
57
@book{mon,
author = " Sierpińska Maria and Jachna Tomasz ",
title = "Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 3 zm. i uaktual., dodr. 5",
isbn = "978-83-01-14987-1",
}
58
@book{mon,
author = " Stabryła Adam ",
title = "Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, dodr. 3",
isbn = "978-83-01-14846-1",
}
59
@book{mon,
author = " Makowiec Marek ",
title = "Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu",
adress = "Kraków",
year = "2011",
}
60
@book{mon,
author = " Makowiec Marek ",
title = "Zarządzanie sprzedażą i techniki sprzedaży",
adress = "Kraków",
year = "2011",
}
61
@book{mon,
author = " Makowiec Marek ",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach",
adress = "Kraków",
year = "2011",
}
62
@book{mon,
author = " Dobija Mieczysław ",
title = "Rachunkowość zarządcza i controlling",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 2, dodr. 6",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15068-6",
}
63
@book{mon,
title = "Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
}
64
@book{mon,
author = " Emerling Izabela and Wójcik-Jurkiewicz Magdalena and Wszelaki Aneta ",
title = "Zasady rachunkowości bankowej",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-667-9",
}
65
@book{mon,
author = " Emerling Izabela and Wójcik-Jurkiewicz Magdalena and Wszelaki Aneta ",
title = "Zasady rachunkowości bankowej : zbiór ćwiczeń",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-663-1",
}