Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Zarządzania Typ publikacji: Inne od roku: 2018 do roku: 2018
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 61.
1

Konferencja:
IV Konferencja Naukowa z cyklu "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności", Oświęcim, Polska, od 2018-01-16 do 2018-01-16
Tytuł:
Ewolucja systemów informatycznych zarządzania - od systemów transakcyjnych po RPA
Źródło:
Inżynieria produkcji późnej nowoczesności - Oświęcim: 2018, s. [1 k.]
Nr:
2168321451
poster
2

Konferencja:
IV Konferencja Naukowa z cyklu "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności", Oświęcim, Polska, od 2018-01-16 do 2018-01-16
Tytuł:
Wsparcie publiczne na rzecz innowacyjności i przedsiębiorczości - wyniki badań
Źródło:
Inżynieria produkcji późnej nowoczesności - Oświęcim: 2018, s. [1 k.]
Nr:
2168321455
poster
3

Konferencja:
IV Konferencja Naukowa z cyklu "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności", Oświęcim, Polska, od 2018-01-16 do 2018-01-16
Tytuł:
Kierunki publicznego wsparcia rozwoju technologicznego przedsiębiorstw 2014-2020. Instrument dla MŚP
Źródło:
Inżynieria produkcji późnej nowoczesności - Oświęcim: 2018, s. [1 k.]
Nr:
2168321457
poster
4

Autor:
Jando Olga , Gródek-Szostak Zofia
Konferencja:
IV Konferencja Naukowa z cyklu "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności", Oświęcim, Polska, od 2018-01-16 do 2018-01-16
Tytuł:
Rola Akademickich Biur Karier w procesie doboru kadry w przedsiębiorstwie
Źródło:
Inżynieria produkcji późnej nowoczesności - Oświęcim: 2018, s. [1 k.]
Nr:
2168321459
poster
5

Konferencja:
IV Konferencja Naukowa z cyklu "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności", Oświęcim, Polska, od 2018-01-16 do 2018-01-16
Tytuł:
Innowacyjność dzięki IT - cyfryzacja biznesu
Źródło:
Inżynieria produkcji późnej nowoczesności - Oświęcim: 2018, s. [1 k.]
Nr:
2168321461
poster
6

Konferencja:
IV Konferencja Naukowa z cyklu "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności", Oświęcim, Polska, od 2018-01-16 do 2018-01-16
Tytuł:
Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
Źródło:
Inżynieria produkcji późnej nowoczesności - Oświęcim: 2018, s. [1 k.]
Nr:
2168321463
poster
7

Konferencja:
IV Konferencja Naukowa z cyklu "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności", Oświęcim, Polska, od 2018-01-16 do 2018-01-16
Tytuł:
Sieć Enterprise Europe Network jako forma wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora MŚP
Źródło:
Inżynieria produkcji późnej nowoczesności - Oświęcim: 2018, s. [1 k.]
Nr:
2168321535
poster
8

Konferencja:
Okręgowy Etap Olimpiady Ekonomicznej 2018, Kraków, Polska, od 2018-03-01 do 2018-03-01
Tytuł:
Determinanty współpracy przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu na rzecz rozwoju technologicznego [dokument elektroniczny]
Źródło:
Okręgowy Etap Olimpiady Ekonomicznej 20182018
Nr:
2168323483
varia
9

Autor:
Chęcińska-Zaucha Agnieszka , Ochoa Siguencia Luis , Gródek-Szostak Zofia , Kajrunajtys Danuta
Konferencja:
International Conference Cultural Routes & Heritage, Tourism & Rutal Development, Cáceres, Hiszpania, od 2018-02-27 do 2018-02-28
Tytuł:
Public Support for the Development of Thermal Entrepreneurship in Poland
Źródło:
Cultural Routes & Heritage Tourism & Rural Development : Abstracts Book / eds. Martín Gómez-Ullate, Luis Ochoa Siguencia, José Álvarez-García, María de la Cruz del Río-Rama - Czestochowa: Publishing House of the Research and Innovation in Education Institute, 2018, s. 149-151. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941533-7-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168323485
varia
10

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych / red. nauk. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 7-11
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-812-8553-7 ; 978-83-812-8554-4
Nr:
2168323709
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Podsumowanie
Źródło:
Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych / red. nauk. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 153-157
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-812-8553-7 ; 978-83-812-8554-4
Nr:
2168323729
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
12

Konferencja:
IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce", Warszawa, Polska, od 2018-03-22 do 2018-03-23
Tytuł:
Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej - instrumentarium wsparcia publicznego [dokument elektroniczny]
Źródło:
Przedsiębiorstwo, kreatywność, cyfryzacja : różne oblicza biznesu XXI w.2018
Nr:
2168323731
varia
13

Autor:
Lenda Magdalena , Skórka Piotr , Mazur Błażej , Ward Adrian , Wilson Kerrie
Tytuł:
Ivory Crisis : Role of Bioprinting Technology
Źródło:
Science2018. - vol. 360, iss. 6386, s. 277 - Bibliogr.
Nr:
2168324237
varia
14

Autor:
Konferencja:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ «Marketing ì cifrovì tehnologìï», Odessa, Ukraina, od 2018-05-25 do 2018-05-26
Tytuł:
The Use of Computer Science in Marketing Audit
Źródło:
Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies - Odesa: TES, 2018, s. 24-26 - Bibliogr.
ISBN:
978-617-7337-73-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168326171
varia
15

Konferencja:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ «Marketing ì cifrovì tehnologìï», Odessa, Ukraina, od 2018-05-25 do 2018-05-26
Tytuł:
Using Artificial Intelligence in Innovative Customer Experience Management
Źródło:
Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies - Odesa: TES, 2018, s. 37-38 - Bibliogr.
ISBN:
978-617-7337-73-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168326173
varia
16

Konferencja:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ «Marketing ì cifrovì tehnologìï», Odessa, Ukraina, od 2018-05-25 do 2018-05-26
Tytuł:
Wyzwania wobec współczesnych badań audytoryjnych Internetu
Źródło:
Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies - Odesa: TES, 2018, s. 45-46
ISBN:
978-617-7337-73-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168326175
varia
17

Konferencja:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ «Marketing ì cifrovì tehnologìï», Odessa, Ukraina, od 2018-05-25 do 2018-05-26
Tytuł:
Rola blogerów jako liderów opinii w marketingowych public relations
Źródło:
Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies - Odesa: TES, 2018, s. 47-48 - Bibliogr.
ISBN:
978-617-7337-73-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168326177
varia
18

Autor:
Konferencja:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ «Marketing ì cifrovì tehnologìï», Odessa, Ukraina, od 2018-05-25 do 2018-05-26
Tytuł:
Marketingova komunìkacìâ - paradigma cifrovih tehnologìj
Źródło:
Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies - Odesa: TES, 2018, s. 57-58 - Bibliogr.
ISBN:
978-617-7337-73-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168326181
varia
19

Autor:
Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Wybrane zastosowania metod analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 11-14
ISBN:
978-83-65907-29-5 ; 978-83-65907-30-1
Nr:
2168327423
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
20

Autor:
Borodako Krzysztof , Kruczek Dominika
Konferencja:
8th Global Events Congress : Education, Content, Creativity, Warszawa, Polska, od 2018-07-10 do 2018-07-13
Tytuł:
Catering Trends in the Meetings Industry : Evidence from Krakow, Poland
Źródło:
The 8th Global Events Congress : Education, Content, Creativity : Abstract Book - Warsaw: Warsaw School of Tourism and Hospitality Management, 2018, s. 35-37. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63469-22-1
Nr:
2168327617
varia
21

Konferencja:
8th Global Events Congress : Education, Content, Creativity, Warszawa, Polska, od 2018-07-10 do 2018-07-13
Tytuł:
Running Events - Sentenced to Success? : Analysis of Ultramarathons in Poland
Źródło:
The 8th Global Events Congress : Education, Content, Creativity : Abstract Book - Warsaw: Warsaw School of Tourism and Hospitality Management, 2018, s. 47-49. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63469-22-1
Nr:
2168327619
varia
22

Konferencja:
XII Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2018-10-25 do 2018-10-27
Tytuł:
Problemy badania standaryzacji i adaptacji cen w marketingu międzynarodowym
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018, s. 90-91. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-966-941-235-5
Nr:
2168328113
varia
23

Konferencja:
XII Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2018-10-25 do 2018-10-27
Tytuł:
Wykorzystanie narzędzi e-marketingu wśród polskich przedsiębiorstw
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018, s. 116-118. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-966-941-235-5
Nr:
2168328117
varia
24

Konferencja:
XII Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2018-10-25 do 2018-10-27
Tytuł:
Personalizacja komunikatów marketingowych w serwisach społecznościowych - targetowanie idealne czy maniapulacja
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018, s. 220-221. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-966-941-235-5
Nr:
2168328121
varia
25

Autor:
Konferencja:
XII Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2018-10-25 do 2018-10-27
Tytuł:
Assessments of the Co-ordination of Marketing Tools : Results of Research
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018, s. 250-252. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-966-941-235-5
Nr:
2168328125
varia
26

Konferencja:
XII Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2018-10-25 do 2018-10-27
Tytuł:
Uwagi na temat podstaw metodologii badań marketingu
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018, s. 254-255. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-966-941-235-5
Nr:
2168328127
varia
27

Autor:
Konferencja:
XII Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2018-10-25 do 2018-10-27
Tytuł:
Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018, s. 265-266. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-966-941-235-5
Nr:
2168328129
varia
28

Autor:
Konferencja:
XII Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2018-10-25 do 2018-10-27
Tytuł:
Marketing čerez kordoni : pro prosuvannâ mìst-pobratimìv: Krakova ì Lʹvova
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018, s. 278-279. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-966-941-235-5
Nr:
2168328131
varia
29

Konferencja:
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Zarządzanie informacją w nauce, Katowice, Polska, od 2018-11-29 do 2018-11-30
Tytuł:
Bazy ofert technologicznych jako źródło informacji o ofercie jednostek naukowych dla biznesu = Database of Technological Offers as a Source of Information on the Business Offer of Science Centers
Źródło:
Zarządzanie informacją w nauce - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2018, s. 16-17
Nr:
2168329533
varia
30

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne / red. nauk.: Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 9-14
ISBN:
978-83-946633-6-0 ; 978-83-946633-7-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168329611
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Słowo wstępu = Editorial
Źródło:
Instrumenty doskonalenia zarządzania personelem i komunikacją = Instruments Used to Improve Personnel and Communication Management / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018, s. 6-7
Seria:
(Journal of Modern Management Process ; Vol. 3, no. 1)
ISBN:
978-83-65907-47-9
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168330093
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Profesor Janusz Teczke jako ekspert i doradca organizacyjny
Źródło:
In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018 / red. Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 111-115
ISBN:
978-83-65907-33-2
Nr:
2168331175
varia
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Nasze wspólne 50 lat - słowo wspomnieniowe o Przyjacielu
Źródło:
In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018 / red. Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 124-126
ISBN:
978-83-65907-33-2
Nr:
2168331179
varia
Zobacz opis całości
34

Konferencja:
ХІV International Scientific Conference «Problems of management and economics of enterprises in modern conditions», Kijów, Ukraina, od 2018-05-22 do 2018-05-23
Tytuł:
Energy Security - Problems of Interpretation and Measurement
Źródło:
Problemi upravlìnnâ ta ekonomìki pìdpriêmstv v sučasnih umova h: Materìali HÌV Mìžnarod = «Problems of Management and Economics of Enterprises in Modern Conditions» : ХІV International Scientific Conference : Book of Abstracts / nauk.-prakt. A.I. Ukrayinetsʹ, O.YU. Shevchenko, O.O. Sheremet, M.A. Minenko, V.I. Yemtsev, O.M. Pyetukhova, O.F. Myronchyk, V. Leonsʹki, A. Vichorek-Zhymansʹka, B. Chernyakhovich, O.O. Kutas (vidpovidalʹnyy sekretar), I.V. Yevsyeyeva (vidp. za anhlomovnu sektsiyu). - Kiïv: Nacìonalʹnij Unìversitet Harčovih Tehnologìj, 2018, s. 58-60. - Dostępne tylko streszczenia - Bibliogr.
ISBN:
978-966-612-211-0
Nr:
2168331245
varia
35

Konferencja:
ХІV International Scientific Conference «Problems of management and economics of enterprises in modern conditions», Kijów, Ukraina, od 2018-05-22 do 2018-05-23
Tytuł:
Objectives and Directions of Structural Changes
Źródło:
Problemi upravlìnnâ ta ekonomìki pìdpriêmstv v sučasnih umova h: Materìali HÌV Mìžnarod = «Problems of Management and Economics of Enterprises in Modern Conditions» : ХІV International Scientific Conference : Book of Abstracts / nauk.-prakt. A.I. Ukrayinetsʹ, O.YU. Shevchenko, O.O. Sheremet, M.A. Minenko, V.I. Yemtsev, O.M. Pyetukhova, O.F. Myronchyk, V. Leonsʹki, A. Vichorek-Zhymansʹka, B. Chernyakhovich, O.O. Kutas (vidpovidalʹnyy sekretar), I.V. Yevsyeyeva (vidp. za anhlomovnu sektsiyu). - Kiïv: Nacìonalʹnij Unìversitet Harčovih Tehnologìj, 2018, s. 20-22. - Dostępne tylko streszczenia - Bibliogr.
ISBN:
978-966-612-211-0
Nr:
2168331247
varia
36

Autor:
Tytuł:
XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie restrukturyzacją. Rozwój i efektywność w obliczu zmian", Krynica Zdrój, 17-20 października 2018 r.
Źródło:
Przegląd Organizacji2018. - nr 10 (945), s. 64-66
Nr:
2168331643
varia
37

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 9-14
ISBN:
978-83-946633-8-4 ; 978-83-946633-9-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168331685
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
23rd International Scientific Conference Restructuring Management. Development and Efficiency in the Face of Changes (Krynica-Zdrój, 17th-20th October, 2018)
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]2018. - nr 4 (106), s. 105-106
Tryb dostępu:
Nr:
2168332601
varia
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 9-14
ISBN:
978-83-953156-0-2 ; 978-83-953156-1-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168334159
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
40

Autor:
Makowiec Marek , Szymańska Natalia
Tytuł:
Oil City - galicyjska gorączka czarnego złota
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 28-29. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168342389
varia
41

Tytuł:
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 36-37. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168342393
varia
42

Tytuł:
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 56-57. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168342431
varia
43

Autor:
Gajek Kacper , Kusio Tomasz
Tytuł:
Rozwój i nowe inicjatywy Koła Naukowego Personalni
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 82-83. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168342441
varia
44

Tytuł:
Wyjazd studentów kierunku "Marketing i komunikacja rynkowa" w Tatry Słowackie Wysokie
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 85. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168342443
varia
45

Tytuł:
Wiedza - Gospodarka - Społeczeństwo : X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 2 (78), s. 14-16. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168342451
varia
46

Autor:
Rojek Tomasz , Szymańska Natalia , Mieszczak Marta
Tytuł:
Zakończenie ósmej edycji "Akademii Talentów" wg Raiffeisen Polbank
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 2 (78), s. 24-25. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168342459
varia
47

Autor:
Szymańska Natalia , Makowiec Marek
Tytuł:
Chłopska Szkoła Biznesu - podsumowanie symulacji ekonomicznej offline
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 2 (78), s. 26-27. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168342461
varia
48

Autor:
Tytuł:
Projekt pt.: "Nauka ↔ Biznes"
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 2 (78), s. 28-29. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168342471
varia
49

Tytuł:
Komunikacja rynkowa, czyli jak promują sie współczesne firmy?
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 2 (78), s. 36-37. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168342477
varia
50

Tytuł:
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 2 (78), s. 46-47. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168342497
varia
51

Tytuł:
Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 2 (77), s. 23. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168342547
varia
52

Tytuł:
Uroczyste wręczenie dyplomów magisterskich
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 2 (77), s. 36-37. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168342909
varia
53

Tytuł:
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 2 (77), s. 40-42. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168342911
varia
54

Tytuł:
Ludzie i roboty czyli studenci specjalności Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw na kierunku Zarządzanie z wizytą w zautomatyzowanym magazynie firmy Maspex w Tychach
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 2 (77), s. 64. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168342943
varia
55

Tytuł:
Kolejne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 1 (76), s. 15. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168342969
varia
56

Autor:
Tytuł:
Poszukiwanie pracy zwieńczone sukcesem : spotkanie z Praktykiem HR
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 1 (76), s. 25. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168342981
varia
57

Tytuł:
Sukces Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: XXIV Polsko-Słowacko-Ukraińskie Seminarium Naukowe
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 1 (76), s. 26-27. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168342985
varia
58

Autor:
Makowiec Marek , Hamerska Monika , Hoyda Joanna
Tytuł:
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 1 (76), s. 30-32. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168342989
varia
59

Tytuł:
Telewspółpraca ze studentami z Indii
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 1 (76), s. 34. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168342999
varia
60

Tytuł:
Branża spotkań w Krakowie 2017 = The Meetings Industry in Krakow 2017
Kierownik zespołu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018
Opis fizyczny:
80 s.: il.; 30 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168344136
raport/sprawozdanie
61

Autor:
Płaziak Monika , Szymańska Anna Irena
Konferencja:
34. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług", Kraków, Polska, od 2018-12-03 do 2018-12-04
Tytuł:
Atrakcyjność placu targowego jako miejsca dokonywania zakupów w dużym mieście Europy Środkowo-Wschodniej na przykładzie Krakowa = Attractiveness of an Open-air Market as a Shopping Place in a Large CEE City on the Example of Krakow, Poland
Źródło:
Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług" = Main Theme of 34th International Scientific Conference on "Research Issues in Geography of Industry and Services" / red. Zbigniew Zioło, Monika Płaziak - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018, s. 78. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-8084-226-7
Nr:
2168344320
varia
1
Ewolucja systemów informatycznych zarządzania - od systemów transakcyjnych po RPA / Danuta Kajrunajtys, Zofia GRÓDEK-SZOSTAK // W: Inżynieria produkcji późnej nowoczesności. - Oświęcim, 2018. - S. [1 k.]
2
Wsparcie publiczne na rzecz innowacyjności i przedsiębiorczości - wyniki badań / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Danuta Kajrunajtys // W: Inżynieria produkcji późnej nowoczesności. - Oświęcim, 2018. - S. [1 k.]
3
Kierunki publicznego wsparcia rozwoju technologicznego przedsiębiorstw 2014-2020. Instrument dla MŚP / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Danuta Kajrunajtys, Sylwia KRUK // W: Inżynieria produkcji późnej nowoczesności. - Oświęcim, 2018. - S. [1 k.]
4
Rola Akademickich Biur Karier w procesie doboru kadry w przedsiębiorstwie / Olga Jando, Zofia GRÓDEK-SZOSTAK // W: Inżynieria produkcji późnej nowoczesności. - Oświęcim, 2018. - S. [1 k.]
5
Innowacyjność dzięki IT - cyfryzacja biznesu / Danuta Kajrunajtys, Zofia GRÓDEK-SZOSTAK // W: Inżynieria produkcji późnej nowoczesności. - Oświęcim, 2018. - S. [1 k.]
6
Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa / Sylwia KRUK, Zofia GRÓDEK-SZOSTAK // W: Inżynieria produkcji późnej nowoczesności. - Oświęcim, 2018. - S. [1 k.]
7
Sieć Enterprise Europe Network jako forma wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora MŚP / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Danuta Kajrunajtys // W: Inżynieria produkcji późnej nowoczesności. - Oświęcim, 2018. - S. [1 k.]
8
Determinanty współpracy przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu na rzecz rozwoju technologicznego [Dokument elektroniczny] / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK // W: Okręgowy Etap Olimpiady Ekonomicznej 2018. - (2018)15 slajdów
9
Public Support for the Development of Thermal Entrepreneurship in Poland / Agnieszka Chęcińska Zaucha, Luis Ochoa Siguencia, Zofia GRÓDEK SZOSTAK, Danuta Kajrunajtys // W: Cultural Routes & Heritage Tourism & Rural Development : Abstracts Book / eds. Martín Gómez-Ullate, Luis Ochoa Siguencia, José Álvarez-García, María de la Cruz del Río-Rama. - Czestochowa : Publishing House of the Research and Innovation in Education Institute, 2018. - S. 149-151. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941533-7-3
10
Wstęp / Agata NIEMCZYK // W: Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych / red. nauk. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Seria: Zarządzanie - Turystyka - Rekreacja - Sport). - S. 7-11. - ISBN 978-83-812-8553-7 ; 978-83-812-8554-4
11
Podsumowanie / Renata SEWERYN // W: Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych / red. nauk. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Seria: Zarządzanie - Turystyka - Rekreacja - Sport). - S. 153-157. - ISBN 978-83-812-8553-7 ; 978-83-812-8554-4
12
Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej - instrumentarium wsparcia publicznego [Dokument elektroniczny] / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK // W: Przedsiębiorstwo, kreatywność, cyfryzacja : różne oblicza biznesu XXI w. - (2018)6 slajdów
13
Ivory Crisis : Role of Bioprinting Technology / Magdalena Lenda, Piotr Skórka, Błażej MAZUR, Adrian Ward, Kerrie Wilson // Science. - vol. 360, iss. 6386 (2018), s. 277. - Bibliogr. - ISSN 0036-8075
14
The Use of Computer Science in Marketing Audit / HADRIAN Piotr // W: Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies. - Odesa : TES, 2018. - S. 24-26. - Bibliogr. - ISBN 978-617-7337-73-6. - Pełny tekst: http://mdt-opu.com.ua/files/download/3.pdf
15
Using Artificial Intelligence in Innovative Customer Experience Management / SANAK-KOSMOWSKA Katarzyna // W: Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies. - Odesa : TES, 2018. - S. 37-38. - Bibliogr. - ISBN 978-617-7337-73-6. - Pełny tekst: http://mdt-opu.com.ua/files/download/3.pdf
16
Wyzwania wobec współczesnych badań audytoryjnych Internetu / KAPERA Krzysztof, KUZIAK Mariusz // W: Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies. - Odesa : TES, 2018. - S. 45-46. - ISBN 978-617-7337-73-6. - Pełny tekst: http://mdt-opu.com.ua/files/download/3.pdf
17
Rola blogerów jako liderów opinii w marketingowych public relations / ŻBIKOWSKA A. // W: Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies. - Odesa : TES, 2018. - S. 47-48. - Bibliogr. - ISBN 978-617-7337-73-6. - Pełny tekst: http://mdt-opu.com.ua/files/download/3.pdf
18
Marketingova komunìkacìâ - paradigma cifrovih tehnologìj / Vìktor V. Ân // W: Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies. - Odesa : TES, 2018. - S. 57-58. - Bibliogr. - ISBN 978-617-7337-73-6. - Pełny tekst: http://mdt-opu.com.ua/files/download/3.pdf
19
Wstęp / Artur PRĘDKI // W: Wybrane zastosowania metod analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 11-14. - ISBN 978-83-65907-29-5 ; 978-83-65907-30-1
20
Catering Trends in the Meetings Industry : Evidence from Krakow, Poland / Krzysztof BORODAKO, Dominika Kruczek // W: The 8th Global Events Congress : Education, Content, Creativity : Abstract Book. - Warsaw : Warsaw School of Tourism and Hospitality Management, 2018. - S. 35-37. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63469-22-1
21
Running Events - Sentenced to Success? : Analysis of Ultramarathons in Poland / Jadwiga BERBEKA // W: The 8th Global Events Congress : Education, Content, Creativity : Abstract Book. - Warsaw : Warsaw School of Tourism and Hospitality Management, 2018. - S. 47-49. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63469-22-1
22
Problemy badania standaryzacji i adaptacji cen w marketingu międzynarodowym / A. ŻBIKOWSKA // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management. - Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018. - S. 90-91. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-966-941-235-5
23
Wykorzystanie narzędzi e-marketingu wśród polskich przedsiębiorstw / K. KAPERA // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management. - Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018. - S. 116-118. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-966-941-235-5
24
Personalizacja komunikatów marketingowych w serwisach społecznościowych - targetowanie idealne czy maniapulacja / K. SANAK-KOSMOWSKA // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management. - Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018. - S. 220-221. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-966-941-235-5
25
Assessments of the Co-ordination of Marketing Tools : Results of Research / P. HADRIAN // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management. - Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018. - S. 250-252. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-966-941-235-5
26
Uwagi na temat podstaw metodologii badań marketingu / P. CHLIPAŁA // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management. - Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018. - S. 254-255. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-966-941-235-5
27
Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce / A. CZUBAŁA // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management. - Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018. - S. 265-266. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-966-941-235-5
28
Marketing čerez kordoni : pro prosuvannâ mìst-pobratimìv: Krakova ì Lʹvova / Â. VÌKTOR // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management. - Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018. - S. 278-279. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-966-941-235-5
29
Bazy ofert technologicznych jako źródło informacji o ofercie jednostek naukowych dla biznesu = Database of Technological Offers as a Source of Information on the Business Offer of Science Centers / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Monika HAMERSKA // W: Zarządzanie informacją w nauce. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. - S. 16-17
30
Wstęp / Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL // W: Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne / red. nauk.: Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 9-14. - ISBN 978-83-946633-6-0 ; 978-83-946633-7-7. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/wybraneproblemyzarzadzania_2018a.pdf
31
Słowo wstępu = Editorial / Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Krzysztof WOŹNIAK // W: Instrumenty doskonalenia zarządzania personelem i komunikacją [on-line] = Instruments Used to Improve Personnel and Communication Management / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018. - (Journal of Modern Management Process, ISSN 2481-3490 ; Vol. 3, no. 1). - S. 6-7. - ISBN 978-83-65907-47-9. - Pełny tekst: http://www.journalmmp.com/index.php/jmmp/issue/download/6/9
32
Profesor Janusz Teczke jako ekspert i doradca organizacyjny / Janusz CZEKAJ // W: In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018 / red. Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 111-115. - ISBN 978-83-65907-33-2
33
Nasze wspólne 50 lat - słowo wspomnieniowe o Przyjacielu / Andrzej SZROMNIK // W: In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018 / red. Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Agnieszka ŻAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 124-126. - ISBN 978-83-65907-33-2
34
Energy Security - Problems of Interpretation and Measurement / Wojciech SZYMLA // W: Problemi upravlìnnâ ta ekonomìki pìdpriêmstv v sučasnih umova h: Materìali HÌV Mìžnarod = «Problems of Management and Economics of Enterprises in Modern Conditions» : ХІV International Scientific Conference : Book of Abstracts / nauk.-prakt. A.I. Ukrayinetsʹ, O.YU. Shevchenko, O.O. Sheremet, M.A. Minenko, V.I. Yemtsev, O.M. Pyetukhova, O.F. Myronchyk, V. Leonsʹki, A. Vichorek-Zhymansʹka, B. Chernyakhovich, O.O. Kutas (vidpovidalʹnyy sekretar), I.V. Yevsyeyeva (vidp. za anhlomovnu sektsiyu). - Kiïv : Nacìonalʹnij Unìversitet Harčovih Tehnologìj, 2018. - S. 58-60. - Dostępne tylko streszczenia. - Bibliogr. - ISBN 978-966-612-211-0
35
Objectives and Directions of Structural Changes / Konrad KOLEGOWICZ // W: Problemi upravlìnnâ ta ekonomìki pìdpriêmstv v sučasnih umova h: Materìali HÌV Mìžnarod = «Problems of Management and Economics of Enterprises in Modern Conditions» : ХІV International Scientific Conference : Book of Abstracts / nauk.-prakt. A.I. Ukrayinetsʹ, O.YU. Shevchenko, O.O. Sheremet, M.A. Minenko, V.I. Yemtsev, O.M. Pyetukhova, O.F. Myronchyk, V. Leonsʹki, A. Vichorek-Zhymansʹka, B. Chernyakhovich, O.O. Kutas (vidpovidalʹnyy sekretar), I.V. Yevsyeyeva (vidp. za anhlomovnu sektsiyu). - Kiïv : Nacìonalʹnij Unìversitet Harčovih Tehnologìj, 2018. - S. 20-22. - Dostępne tylko streszczenia. - Bibliogr. - ISBN 978-966-612-211-0
36
XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie restrukturyzacją. Rozwój i efektywność w obliczu zmian", Krynica Zdrój, 17-20 października 2018 r. / Andrzej JAKI // Przegląd Organizacji. - nr 10 (945) (2018), s. 64-66. - ISSN 0137-7221
37
Wstęp / Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL // W: Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 9-14. - ISBN 978-83-946633-8-4 ; 978-83-946633-9-1. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/WPZWGOW_2.pdf
38
23rd International Scientific Conference Restructuring Management. Development and Efficiency in the Face of Changes (Krynica-Zdrój, 17th-20th October, 2018) / Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018), s. 105-106. - ISSN 1231-8841
39
Wstęp / Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL // W: Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 9-14. - ISBN 978-83-953156-0-2 ; 978-83-953156-1-9
40
Oil City - galicyjska gorączka czarnego złota / Marek MAKOWIEC, Natalia Szymańska // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018/2019), s. 28-29. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small. - ISSN 1689-7757
41
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018/2019), s. 36-37. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small. - ISSN 1689-7757
42
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Agnieszka KAWECKA, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK, Marek MAKOWIEC // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018/2019), s. 56-57. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small. - ISSN 1689-7757
43
Rozwój i nowe inicjatywy Koła Naukowego Personalni / Kacper Gajek, Tomasz KUSIO // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018/2019), s. 82-83. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small. - ISSN 1689-7757
44
Wyjazd studentów kierunku "Marketing i komunikacja rynkowa" w Tatry Słowackie Wysokie / Krzysztof KAPERA // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018/2019), s. 85. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small. - ISSN 1689-7757
45
Wiedza - Gospodarka - Społeczeństwo : X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK // Kurier UEK. - nr 2 (78) (2018), s. 14-16. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03. - ISSN 1689-7757
46
Zakończenie ósmej edycji "Akademii Talentów" wg Raiffeisen Polbank / Tomasz ROJEK, Natalia Szymańska, Marta Mieszczak // Kurier UEK. - nr 2 (78) (2018), s. 24-25. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03. - ISSN 1689-7757
47
Chłopska Szkoła Biznesu - podsumowanie symulacji ekonomicznej offline / Natalia Szymańska, Marek MAKOWIEC // Kurier UEK. - nr 2 (78) (2018), s. 26-27. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03. - ISSN 1689-7757
48
Projekt pt.: "Nauka ↔ Biznes" / Marek MAKOWIEC // Kurier UEK. - nr 2 (78) (2018), s. 28-29. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03. - ISSN 1689-7757
49
Komunikacja rynkowa, czyli jak promują sie współczesne firmy? / Magdalena DOŁHASZ // Kurier UEK. - nr 2 (78) (2018), s. 36-37. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03. - ISSN 1689-7757
50
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Monika HAMERSKA, Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 2 (78) (2018), s. 46-47. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03. - ISSN 1689-7757
51
Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego / Anna PAJOR, Agnieszka LIPIETA // Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018), s. 23. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small. - ISSN 1689-7757
52
Uroczyste wręczenie dyplomów magisterskich / Halina WOJNAROWSKA // Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018), s. 36-37. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small. - ISSN 1689-7757
53
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Monika HAMERSKA // Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018), s. 40-42. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small. - ISSN 1689-7757
54
Ludzie i roboty czyli studenci specjalności Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw na kierunku Zarządzanie z wizytą w zautomatyzowanym magazynie firmy Maspex w Tychach / Sebastian BRAŃKA // Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018), s. 64. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small. - ISSN 1689-7757
55
Kolejne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu / Magdalena DOŁHASZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Kurier UEK. - nr 1 (76) (2018), s. 15. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small. - ISSN 1689-7757
56
Poszukiwanie pracy zwieńczone sukcesem : spotkanie z Praktykiem HR / Anna DOLOT // Kurier UEK. - nr 1 (76) (2018), s. 25. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small. - ISSN 1689-7757
57
Sukces Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: XXIV Polsko-Słowacko-Ukraińskie Seminarium Naukowe / Małgorzata ĆWIEK // Kurier UEK. - nr 1 (76) (2018), s. 26-27. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small. - ISSN 1689-7757
58
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Monika HAMERSKA, Joanna Hoyda // Kurier UEK. - nr 1 (76) (2018), s. 30-32. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small. - ISSN 1689-7757
59
Telewspółpraca ze studentami z Indii / Małgorzata MARCHEWKA // Kurier UEK. - nr 1 (76) (2018), s. 34. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small. - ISSN 1689-7757
60
Branża spotkań w Krakowie 2017 = The Meetings Industry in Krakow 2017 / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kierownik zespołu), Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018. - 80 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: https://convention.krakow.pl/zalacznik/311238
61
Atrakcyjność placu targowego jako miejsca dokonywania zakupów w dużym mieście Europy Środkowo-Wschodniej na przykładzie Krakowa = Attractiveness of an Open-air Market as a Shopping Place in a Large CEE City on the Example of Krakow, Poland / Monika Płaziak, Anna Irena SZYMAŃSKA // W: Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług" = Main Theme of 34th International Scientific Conference on "Research Issues in Geography of Industry and Services" / red. Zbigniew Zioło, Monika Płaziak. - Kraków ; Warszawa : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018. - S. 78. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-8084-226-7
1
Kajrunajtys D., Gródek-Szostak Z., (2018), Ewolucja systemów informatycznych zarządzania - od systemów transakcyjnych po RPA. [W:] Inżynieria produkcji późnej nowoczesności, Oświęcim :, s. [1 k.].
2
Gródek-Szostak Z., Kajrunajtys D., (2018), Wsparcie publiczne na rzecz innowacyjności i przedsiębiorczości - wyniki badań. [W:] Inżynieria produkcji późnej nowoczesności, Oświęcim :, s. [1 k.].
3
Gródek-Szostak Z., Kajrunajtys D., Kruk S., (2018), Kierunki publicznego wsparcia rozwoju technologicznego przedsiębiorstw 2014-2020. Instrument dla MŚP. [W:] Inżynieria produkcji późnej nowoczesności, Oświęcim :, s. [1 k.].
4
Jando O., Gródek-Szostak Z., (2018), Rola Akademickich Biur Karier w procesie doboru kadry w przedsiębiorstwie. [W:] Inżynieria produkcji późnej nowoczesności, Oświęcim :, s. [1 k.].
5
Kajrunajtys D., Gródek-Szostak Z., (2018), Innowacyjność dzięki IT - cyfryzacja biznesu. [W:] Inżynieria produkcji późnej nowoczesności, Oświęcim :, s. [1 k.].
6
Kruk S., Gródek-Szostak Z., (2018), Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. [W:] Inżynieria produkcji późnej nowoczesności, Oświęcim :, s. [1 k.].
7
Gródek-Szostak Z., Kajrunajtys D., (2018), Sieć Enterprise Europe Network jako forma wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora MŚP. [W:] Inżynieria produkcji późnej nowoczesności, Oświęcim :, s. [1 k.].
8
Gródek-Szostak Z., (2018), Determinanty współpracy przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu na rzecz rozwoju technologicznego. [W:] Okręgowy Etap Olimpiady Ekonomicznej 2018
9
Chęcińska-Zaucha A., Ochoa Siguencia L., Gródek-Szostak Z., Kajrunajtys D., (2018), Public Support for the Development of Thermal Entrepreneurship in Poland. [W:] Gómez-Ullate M., Siguencia , Álvarez-García J., la Cruz del Río-Rama (red.), Cultural Routes & Heritage Tourism & Rural Development : Abstracts Book, Czestochowa : Publishing House of the Research and Innovation in Education Institute, s. 149-151.
10
Niemczyk A., (2018), Wstęp. [W:] Niemczyk A., Seweryn R. (red.), Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 7-11.
11
Seweryn R., (2018), Podsumowanie. [W:] Niemczyk A., Seweryn R. (red.), Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 153-157.
12
Gródek-Szostak Z., (2018), Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej - instrumentarium wsparcia publicznego. [W:] Przedsiębiorstwo, kreatywność, cyfryzacja : różne oblicza biznesu XXI w.
13
Lenda M., Skórka P., Mazur B., Ward A., Wilson K., (2018), Ivory Crisis : Role of Bioprinting Technology, "Science", vol. 360, iss. 6386, s. 277.
14
Hadrian P., (2018), The Use of Computer Science in Marketing Audit. [W:] Marketing ì cifrovì tehnologìï, Odesa : TES, s. 24-26.
15
Sanak-Kosmowska K., (2018), Using Artificial Intelligence in Innovative Customer Experience Management. [W:] Marketing ì cifrovì tehnologìï, Odesa : TES, s. 37-38.
16
Kapera K., Kuziak M., (2018), Wyzwania wobec współczesnych badań audytoryjnych Internetu. [W:] Marketing ì cifrovì tehnologìï, Odesa : TES, s. 45-46.
17
Żbikowska A., (2018), Rola blogerów jako liderów opinii w marketingowych public relations. [W:] Marketing ì cifrovì tehnologìï, Odesa : TES, s. 47-48.
18
Wiktor J., (2018), Marketingova komunìkacìâ - paradigma cifrovih tehnologìj. [W:] Marketing ì cifrovì tehnologìï, Odesa : TES, s. 57-58.
19
Prędki A., (2018), Wstęp. [W:] Prędki A. (red.), Wybrane zastosowania metod analitycznych w naukach ekonomicznych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 11-14.
20
Borodako K., Kruczek D., (2018), Catering Trends in the Meetings Industry : Evidence from Krakow, Poland. [W:] The 8th Global Events Congress : Education, Content, Creativity : Abstract Book, Warsaw : Warsaw School of Tourism and Hospitality Management, s. 35-37.
21
Berbeka J., (2018), Running Events - Sentenced to Success? : Analysis of Ultramarathons in Poland. [W:] The 8th Global Events Congress : Education, Content, Creativity : Abstract Book, Warsaw : Warsaw School of Tourism and Hospitality Management, s. 47-49.
22
Żbikowska A., (2018), Problemy badania standaryzacji i adaptacji cen w marketingu międzynarodowym. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu, Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 90-91.
23
Kapera K., (2018), Wykorzystanie narzędzi e-marketingu wśród polskich przedsiębiorstw. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu, Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 116-118.
24
Sanak-Kosmowska K., (2018), Personalizacja komunikatów marketingowych w serwisach społecznościowych - targetowanie idealne czy maniapulacja. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu, Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 220-221.
25
Hadrian P., (2018), Assessments of the Co-ordination of Marketing Tools : Results of Research. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu, Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 250-252.
26
Chlipała P., (2018), Uwagi na temat podstaw metodologii badań marketingu. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu, Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 254-255.
27
Czubała A., (2018), Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu, Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 265-266.
28
Wiktor J., (2018), Marketing čerez kordoni : pro prosuvannâ mìst-pobratimìv: Krakova ì Lʹvova. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu, Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 278-279.
29
Gródek-Szostak Z., Hamerska M., (2018), Bazy ofert technologicznych jako źródło informacji o ofercie jednostek naukowych dla biznesu. [W:] Zarządzanie informacją w nauce, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 16-17.
30
Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., (2018), Wstęp. [W:] Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-14.
31
Walas-Trębacz J., Woźniak K., (2018), Słowo wstępu. [W:] Walas-Trębacz J., Woźniak K. (red.), Instrumenty doskonalenia zarządzania personelem i komunikacją [on-line]. (Journal of Modern Management Process; Vol. 3, no. 1), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 6-7.
32
Czekaj J., (2018), Profesor Janusz Teczke jako ekspert i doradca organizacyjny. [W:] Buła P., Łyszczarz H., Żak A. (red.), In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 111-115.
33
Szromnik A., (2018), Nasze wspólne 50 lat - słowo wspomnieniowe o Przyjacielu. [W:] Buła P., Łyszczarz H., Żak A. (red.), In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 124-126.
34
Szymla W., (2018), Energy Security - Problems of Interpretation and Measurement. [W:] Ukrayinetsʹ , Shevchenko O., Sheremet O., Minenko M., Yemtsev V., Pyetukhova O., Myronchyk O., (vidpovidalʹnyy sekretar) , (vidp. za anhlomovnu sektsiyu). (red.), Problemi upravlìnnâ ta ekonomìki pìdpriêmstv v sučasnih umova h: Materìali HÌV Mìžnarod, Kiïv : Nacìonalʹnij Unìversitet Harčovih Tehnologìj, s. 58-60.
35
Kolegowicz K., (2018), Objectives and Directions of Structural Changes. [W:] Ukrayinetsʹ , Shevchenko O., Sheremet O., Minenko M., Yemtsev V., Pyetukhova O., Myronchyk O., (vidpovidalʹnyy sekretar) , (vidp. za anhlomovnu sektsiyu). (red.), Problemi upravlìnnâ ta ekonomìki pìdpriêmstv v sučasnih umova h: Materìali HÌV Mìžnarod, Kiïv : Nacìonalʹnij Unìversitet Harčovih Tehnologìj, s. 20-22.
36
Jaki A., (2018), XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie restrukturyzacją. Rozwój i efektywność w obliczu zmian", Krynica Zdrój, 17-20 października 2018 r., "Przegląd Organizacji", nr 10 (945), s. 64-66.
37
Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., (2018), Wstęp. [W:] Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-14.
38
Jaki A., Rojek T., (2018), 23rd International Scientific Conference Restructuring Management. Development and Efficiency in the Face of Changes (Krynica-Zdrój, 17th-20th October, 2018), "Świat Nieruchomości", nr 4 (106), s. 105-106.
39
Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., (2018), Wstęp. [W:] Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-14.
40
Makowiec M., Szymańska N., (2018), Oil City - galicyjska gorączka czarnego złota, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 28-29; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small
41
Jaki A., Rojek T., (2018), Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 36-37; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small
42
Kawecka A., Smaga-Szczepańczyk M., Makowiec M., (2018), Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 56-57; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small
43
Gajek K., Kusio T., (2018), Rozwój i nowe inicjatywy Koła Naukowego Personalni, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 82-83; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small
44
Kapera K., (2018), Wyjazd studentów kierunku "Marketing i komunikacja rynkowa" w Tatry Słowackie Wysokie, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 85; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small
45
Jaki A., Rojek T., (2018), Wiedza - Gospodarka - Społeczeństwo : X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Kurier UEK", nr 2 (78), s. 14-16; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03
46
Rojek T., Szymańska N., Mieszczak M., (2018), Zakończenie ósmej edycji "Akademii Talentów" wg Raiffeisen Polbank, "Kurier UEK", nr 2 (78), s. 24-25; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03
47
Szymańska N., Makowiec M., (2018), Chłopska Szkoła Biznesu - podsumowanie symulacji ekonomicznej offline, "Kurier UEK", nr 2 (78), s. 26-27; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03
48
Makowiec M., (2018), Projekt pt.: "Nauka ↔ Biznes", "Kurier UEK", nr 2 (78), s. 28-29; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03
49
Dołhasz M., (2018), Komunikacja rynkowa, czyli jak promują sie współczesne firmy?, "Kurier UEK", nr 2 (78), s. 36-37; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03
50
Hamerska M., Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2018), Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 2 (78), s. 46-47; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03
51
Pajor A., Lipieta A., (2018), Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 23; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small
52
Wojnarowska H., (2018), Uroczyste wręczenie dyplomów magisterskich, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 36-37; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small
53
Makowiec M., Hamerska M., (2018), Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 40-42; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small
54
Brańka S., (2018), Ludzie i roboty czyli studenci specjalności Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw na kierunku Zarządzanie z wizytą w zautomatyzowanym magazynie firmy Maspex w Tychach, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 64; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small
55
Dołhasz M., Sanak-Kosmowska K., (2018), Kolejne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu, "Kurier UEK", nr 1 (76), s. 15; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small
56
Dolot A., (2018), Poszukiwanie pracy zwieńczone sukcesem : spotkanie z Praktykiem HR, "Kurier UEK", nr 1 (76), s. 25; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small
57
Ćwiek M., (2018), Sukces Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: XXIV Polsko-Słowacko-Ukraińskie Seminarium Naukowe, "Kurier UEK", nr 1 (76), s. 26-27; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small
58
Makowiec M., Hamerska M., Hoyda J., (2018), Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 1 (76), s. 30-32; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small
59
Marchewka M., (2018), Telewspółpraca ze studentami z Indii, "Kurier UEK", nr 1 (76), s. 34; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small
60
Berbeka J., Borodako K., Niemczyk A., Seweryn R., (2018), Branża spotkań w Krakowie 2017, Borodako K. (kier. zesp.), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 80 s.
61
Płaziak M., Szymańska A., (2018), Atrakcyjność placu targowego jako miejsca dokonywania zakupów w dużym mieście Europy Środkowo-Wschodniej na przykładzie Krakowa. [W:] Zioło Z., Płaziak M. (red.), Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 78.
1
@misc{misc,
author = " Kajrunajtys Danuta and Gródek-Szostak Zofia ",
title = "Ewolucja systemów informatycznych zarządzania - od systemów transakcyjnych po RPA",
booktitle = "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności",
pages = "[1 k.]",
adress = "Oświęcim",
year = "2018",
}
2
@misc{misc,
author = " Gródek-Szostak Zofia and Kajrunajtys Danuta ",
title = "Wsparcie publiczne na rzecz innowacyjności i przedsiębiorczości - wyniki badań",
booktitle = "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności",
pages = "[1 k.]",
adress = "Oświęcim",
year = "2018",
}
3
@misc{misc,
author = " Gródek-Szostak Zofia and Kajrunajtys Danuta and Kruk Sylwia ",
title = "Kierunki publicznego wsparcia rozwoju technologicznego przedsiębiorstw 2014-2020. Instrument dla MŚP",
booktitle = "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności",
pages = "[1 k.]",
adress = "Oświęcim",
year = "2018",
}
4
@misc{misc,
author = " Jando Olga and Gródek-Szostak Zofia ",
title = "Rola Akademickich Biur Karier w procesie doboru kadry w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności",
pages = "[1 k.]",
adress = "Oświęcim",
year = "2018",
}
5
@misc{misc,
author = " Kajrunajtys Danuta and Gródek-Szostak Zofia ",
title = "Innowacyjność dzięki IT - cyfryzacja biznesu",
booktitle = "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności",
pages = "[1 k.]",
adress = "Oświęcim",
year = "2018",
}
6
@misc{misc,
author = " Kruk Sylwia and Gródek-Szostak Zofia ",
title = "Zarządzanie majątkiem w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności",
pages = "[1 k.]",
adress = "Oświęcim",
year = "2018",
}
7
@misc{misc,
author = " Gródek-Szostak Zofia and Kajrunajtys Danuta ",
title = "Sieć Enterprise Europe Network jako forma wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora MŚP",
booktitle = "Inżynieria produkcji późnej nowoczesności",
pages = "[1 k.]",
adress = "Oświęcim",
year = "2018",
}
8
@misc{misc,
author = " Gródek-Szostak Zofia ",
title = "Determinanty współpracy przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu na rzecz rozwoju technologicznego",
booktitle = "Okręgowy Etap Olimpiady Ekonomicznej 2018",
pages = "",
year = "2018",
}
9
@misc{misc,
author = " Chęcińska-Zaucha Agnieszka and Ochoa Siguencia Luis and Gródek-Szostak Zofia and Kajrunajtys Danuta ",
title = "Public Support for the Development of Thermal Entrepreneurship in Poland",
booktitle = "Cultural Routes & Heritage Tourism & Rural Development : Abstracts Book",
pages = "149-151",
adress = "Czestochowa",
publisher = "Publishing House of the Research and Innovation in Education Institute",
year = "2018",
isbn = "978-83-941533-7-3",
}
10
@misc{misc,
author = " Niemczyk Agata ",
title = "Wstęp",
booktitle = "Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych",
pages = "7-11",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8553-7 ; 978-83-812-8554-4",
}
11
@misc{misc,
author = " Seweryn Renata ",
title = "Podsumowanie",
booktitle = "Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych",
pages = "153-157",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8553-7 ; 978-83-812-8554-4",
}
12
@misc{misc,
author = " Gródek-Szostak Zofia ",
title = "Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej - instrumentarium wsparcia publicznego",
booktitle = "Przedsiębiorstwo, kreatywność, cyfryzacja : różne oblicza biznesu XXI w.",
pages = "",
year = "2018",
}
13
@misc{misc,
author = " Lenda Magdalena and Skórka Piotr and Mazur Błażej and Ward Adrian and Wilson Kerrie ",
title = "Ivory Crisis : Role of Bioprinting Technology",
booktitle = "Science",
number = "vol. 360, iss. 6386",
pages = "277",
year = "2018",
}
14
@misc{misc,
author = " Hadrian Piotr ",
title = "The Use of Computer Science in Marketing Audit",
booktitle = "Marketing ì cifrovì tehnologìï",
pages = "24-26",
adress = "Odesa",
publisher = "TES",
year = "2018",
isbn = "978-617-7337-73-6",
}
15
@misc{misc,
author = " Sanak-Kosmowska Katarzyna ",
title = "Using Artificial Intelligence in Innovative Customer Experience Management",
booktitle = "Marketing ì cifrovì tehnologìï",
pages = "37-38",
adress = "Odesa",
publisher = "TES",
year = "2018",
isbn = "978-617-7337-73-6",
}
16
@misc{misc,
author = " Kapera Krzysztof and Kuziak Mariusz ",
title = "Wyzwania wobec współczesnych badań audytoryjnych Internetu",
booktitle = "Marketing ì cifrovì tehnologìï",
pages = "45-46",
adress = "Odesa",
publisher = "TES",
year = "2018",
isbn = "978-617-7337-73-6",
}
17
@misc{misc,
author = " Żbikowska Agnieszka ",
title = "Rola blogerów jako liderów opinii w marketingowych public relations",
booktitle = "Marketing ì cifrovì tehnologìï",
pages = "47-48",
adress = "Odesa",
publisher = "TES",
year = "2018",
isbn = "978-617-7337-73-6",
}
18
@misc{misc,
author = " Wiktor Jan W. ",
title = "Marketingova komunìkacìâ - paradigma cifrovih tehnologìj",
booktitle = "Marketing ì cifrovì tehnologìï",
pages = "57-58",
adress = "Odesa",
publisher = "TES",
year = "2018",
isbn = "978-617-7337-73-6",
}
19
@misc{misc,
author = " Prędki Artur ",
title = "Wstęp",
booktitle = "Wybrane zastosowania metod analitycznych w naukach ekonomicznych",
pages = "11-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-29-5 ; 978-83-65907-30-1",
}
20
@misc{misc,
author = " Borodako Krzysztof and Kruczek Dominika ",
title = "Catering Trends in the Meetings Industry : Evidence from Krakow, Poland",
booktitle = "The 8th Global Events Congress : Education, Content, Creativity : Abstract Book",
pages = "35-37",
adress = "Warsaw",
publisher = "Warsaw School of Tourism and Hospitality Management",
year = "2018",
isbn = "978-83-63469-22-1",
}
21
@misc{misc,
author = " Berbeka Jadwiga ",
title = "Running Events - Sentenced to Success? : Analysis of Ultramarathons in Poland",
booktitle = "The 8th Global Events Congress : Education, Content, Creativity : Abstract Book",
pages = "47-49",
adress = "Warsaw",
publisher = "Warsaw School of Tourism and Hospitality Management",
year = "2018",
isbn = "978-83-63469-22-1",
}
22
@misc{misc,
author = " Żbikowska Agnieszka ",
title = "Problemy badania standaryzacji i adaptacji cen w marketingu międzynarodowym",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu",
pages = "90-91",
adress = "Lʹvìv",
publisher = "Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki",
year = "2018",
isbn = "978-966-941-235-5",
}
23
@misc{misc,
author = " Kapera Krzysztof ",
title = "Wykorzystanie narzędzi e-marketingu wśród polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu",
pages = "116-118",
adress = "Lʹvìv",
publisher = "Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki",
year = "2018",
isbn = "978-966-941-235-5",
}
24
@misc{misc,
author = " Sanak-Kosmowska Katarzyna ",
title = "Personalizacja komunikatów marketingowych w serwisach społecznościowych - targetowanie idealne czy maniapulacja",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu",
pages = "220-221",
adress = "Lʹvìv",
publisher = "Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki",
year = "2018",
isbn = "978-966-941-235-5",
}
25
@misc{misc,
author = " Hadrian Piotr ",
title = "Assessments of the Co-ordination of Marketing Tools : Results of Research",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu",
pages = "250-252",
adress = "Lʹvìv",
publisher = "Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki",
year = "2018",
isbn = "978-966-941-235-5",
}
26
@misc{misc,
author = " Chlipała Paweł ",
title = "Uwagi na temat podstaw metodologii badań marketingu",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu",
pages = "254-255",
adress = "Lʹvìv",
publisher = "Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki",
year = "2018",
isbn = "978-966-941-235-5",
}
27
@misc{misc,
author = " Czubała Anna ",
title = "Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu",
pages = "265-266",
adress = "Lʹvìv",
publisher = "Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki",
year = "2018",
isbn = "978-966-941-235-5",
}
28
@misc{misc,
author = " Wiktor Jan ",
title = "Marketing čerez kordoni : pro prosuvannâ mìst-pobratimìv: Krakova ì Lʹvova",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu",
pages = "278-279",
adress = "Lʹvìv",
publisher = "Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki",
year = "2018",
isbn = "978-966-941-235-5",
}
29
@misc{misc,
author = " Gródek-Szostak Zofia and Hamerska Monika ",
title = "Bazy ofert technologicznych jako źródło informacji o ofercie jednostek naukowych dla biznesu",
booktitle = "Zarządzanie informacją w nauce",
pages = "16-17",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Śląski w Katowicach",
year = "2018",
}
30
@misc{misc,
author = " Makowiec Marek and Mikuła Bogusz and Pietruszka-Ortyl Anna ",
title = "Wstęp",
booktitle = "Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne",
pages = "9-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-946633-6-0 ; 978-83-946633-7-7",
}
31
@misc{misc,
author = " Walas-Trębacz Jolanta and Woźniak Krzysztof ",
title = "Słowo wstępu",
booktitle = "Instrumenty doskonalenia zarządzania personelem i komunikacją",
pages = "6-7",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2018",
issn = "2481-3490",
isbn = "978-83-65907-47-9",
}
32
@misc{misc,
author = " Czekaj Janusz ",
title = "Profesor Janusz Teczke jako ekspert i doradca organizacyjny",
booktitle = "In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018",
pages = "111-115",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-33-2",
}
33
@misc{misc,
author = " Szromnik Andrzej ",
title = "Nasze wspólne 50 lat - słowo wspomnieniowe o Przyjacielu",
booktitle = "In memoriam Profesora Janusza Teczke 1949-2018",
pages = "124-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-33-2",
}
34
@misc{misc,
author = " Szymla Wojciech ",
title = "Energy Security - Problems of Interpretation and Measurement",
booktitle = "Problemi upravlìnnâ ta ekonomìki pìdpriêmstv v sučasnih umova h: Materìali HÌV Mìžnarod",
pages = "58-60",
adress = "Kiïv",
publisher = "Nacìonalʹnij Unìversitet Harčovih Tehnologìj",
year = "2018",
isbn = "978-966-612-211-0",
}
35
@misc{misc,
author = " Kolegowicz Konrad ",
title = "Objectives and Directions of Structural Changes",
booktitle = "Problemi upravlìnnâ ta ekonomìki pìdpriêmstv v sučasnih umova h: Materìali HÌV Mìžnarod",
pages = "20-22",
adress = "Kiïv",
publisher = "Nacìonalʹnij Unìversitet Harčovih Tehnologìj",
year = "2018",
isbn = "978-966-612-211-0",
}
36
@misc{misc,
author = " Jaki Andrzej ",
title = "XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie restrukturyzacją. Rozwój i efektywność w obliczu zmian", Krynica Zdrój, 17-20 października 2018 r.",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "10 (945)",
pages = "64-66",
year = "2018",
}
37
@misc{misc,
author = " Makowiec Marek and Mikuła Bogusz and Pietruszka-Ortyl Anna ",
title = "Wstęp",
booktitle = "Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka",
pages = "9-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-946633-8-4 ; 978-83-946633-9-1",
}
38
@misc{misc,
author = " Jaki Andrzej and Rojek Tomasz ",
title = "23rd International Scientific Conference Restructuring Management. Development and Efficiency in the Face of Changes (Krynica-Zdrój, 17th-20th October, 2018)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (106)",
pages = "105-106",
year = "2018",
}
39
@misc{misc,
author = " Makowiec Marek and Mikuła Bogusz and Pietruszka-Ortyl Anna ",
title = "Wstęp",
booktitle = "Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku",
pages = "9-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-953156-0-2 ; 978-83-953156-1-9",
}
40
@misc{misc,
author = " Makowiec Marek and Szymańska Natalia ",
title = "Oil City - galicyjska gorączka czarnego złota",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "28-29",
year = "2018",
}
41
@misc{misc,
author = " Jaki Andrzej and Rojek Tomasz ",
title = "Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "36-37",
year = "2018",
}
42
@misc{misc,
author = " Kawecka Agnieszka and Smaga-Szczepańczyk Małgorzata and Makowiec Marek ",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "56-57",
year = "2018",
}
43
@misc{misc,
author = " Gajek Kacper and Kusio Tomasz ",
title = "Rozwój i nowe inicjatywy Koła Naukowego Personalni",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "82-83",
year = "2018",
}
44
@misc{misc,
author = " Kapera Krzysztof ",
title = "Wyjazd studentów kierunku "Marketing i komunikacja rynkowa" w Tatry Słowackie Wysokie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "85",
year = "2018",
}
45
@misc{misc,
author = " Jaki Andrzej and Rojek Tomasz ",
title = "Wiedza - Gospodarka - Społeczeństwo : X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (78)",
pages = "14-16",
year = "2018",
}
46
@misc{misc,
author = " Rojek Tomasz and Szymańska Natalia and Mieszczak Marta ",
title = "Zakończenie ósmej edycji "Akademii Talentów" wg Raiffeisen Polbank",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (78)",
pages = "24-25",
year = "2018",
}
47
@misc{misc,
author = " Szymańska Natalia and Makowiec Marek ",
title = "Chłopska Szkoła Biznesu - podsumowanie symulacji ekonomicznej offline",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (78)",
pages = "26-27",
year = "2018",
}
48
@misc{misc,
author = " and Makowiec Marek ",
title = "Projekt pt.: "Nauka ↔ Biznes"",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (78)",
pages = "28-29",
year = "2018",
}
49
@misc{misc,
author = " Dołhasz Magdalena ",
title = "Komunikacja rynkowa, czyli jak promują sie współczesne firmy?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (78)",
pages = "36-37",
year = "2018",
}
50
@misc{misc,
author = " Hamerska Monika and Makowiec Marek and Smaga-Szczepańczyk Małgorzata ",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (78)",
pages = "46-47",
year = "2018",
}
51
@misc{misc,
author = " Pajor Anna and Lipieta Agnieszka ",
title = "Nagroda im. Profesora Andrzeja Malawskiego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (77)",
pages = "23",
year = "2018",
}
52
@misc{misc,
author = " Wojnarowska Halina ",
title = "Uroczyste wręczenie dyplomów magisterskich",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (77)",
pages = "36-37",
year = "2018",
}
53
@misc{misc,
author = " Makowiec Marek and Hamerska Monika and ",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (77)",
pages = "40-42",
year = "2018",
}
54
@misc{misc,
author = " Brańka Sebastian ",
title = "Ludzie i roboty czyli studenci specjalności Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw na kierunku Zarządzanie z wizytą w zautomatyzowanym magazynie firmy Maspex w Tychach",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (77)",
pages = "64",
year = "2018",
}
55
@misc{misc,
author = " Dołhasz Magdalena and Sanak-Kosmowska Katarzyna ",
title = "Kolejne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (76)",
pages = "15",
year = "2018",
}
56
@misc{misc,
author = " Dolot Anna ",
title = "Poszukiwanie pracy zwieńczone sukcesem : spotkanie z Praktykiem HR",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (76)",
pages = "25",
year = "2018",
}
57
@misc{misc,
author = " Ćwiek Małgorzata ",
title = "Sukces Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: XXIV Polsko-Słowacko-Ukraińskie Seminarium Naukowe",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (76)",
pages = "26-27",
year = "2018",
}
58
@misc{misc,
author = " Makowiec Marek and Hamerska Monika and Hoyda Joanna ",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (76)",
pages = "30-32",
year = "2018",
}
59
@misc{misc,
author = " Marchewka Małgorzata ",
title = "Telewspółpraca ze studentami z Indii",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (76)",
pages = "34",
year = "2018",
}
60
@misc{misc,
author = " Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Niemczyk Agata and Seweryn Renata ",
title = "Branża spotkań w Krakowie 2017",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2018",
}
61
@misc{misc,
author = " Płaziak Monika and Szymańska Anna Irena ",
title = "Atrakcyjność placu targowego jako miejsca dokonywania zakupów w dużym mieście Europy Środkowo-Wschodniej na przykładzie Krakowa",
booktitle = "Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług"",
pages = "78",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2018",
isbn = "978-83-8084-226-7",
}