Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Zarządzania Typ publikacji: Inne od roku: 2010 do roku: 2010
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 41.
1

Tytuł:
Wykaz publikacji Profesora Stanisława Chomątowskiego
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]2010. - nr 836, s. 11-25
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51633
varia
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Specyfika procedur wnioskowania statystycznego w rewizji finansowej
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 17. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-479-9
Nr:
2165030378
varia
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Analiza porównawcza tygodniowego czasu pracy zamężnych kobiet pracujących na rachunek własny lub najemnie w pierwszych kwartałach lat 2005 i 2009
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 38. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-479-9
Nr:
2165033548
varia
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Analiza wpływu zmian PKB na umieralność w Polsce w latach 1970-2008
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 48-49. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-479-9
Nr:
2165034033
varia
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Próba wykorzystania analizy korespondencji do oceny konkurencyjności inwestycyjnej województw w Polsce
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 53. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-479-9
Nr:
2165034345
varia
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Koszty niepełnosprawności w codziennym funkcjonowaniu gospodarstw domowych w Polsce
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 64. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-479-9
Nr:
2165062744
varia
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Dynamika doboru par sprzedający-kupujący w modelu internetowego systemu aukcyjnego
Źródło:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 70. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-479-9
Nr:
2165062756
varia
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : Zarządzanie - Strategia - Analiza" (Krynica-Zdrój, 13-16 października 2010)
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]2010. - nr 74, s. 68-71
Nr:
2165616511
varia
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
W pięćdziesięciolecie uzyskania doktoratu przez profesora dr. hab. Jerzego Trzcienieckiego : działalność naukowo-badawcza
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management2010. - nr 4 (142), s. 7-15
Lista MNiSW:
b
Nr:
2165725559
varia
10

Autor:
Borkowski Krzysztof , Seweryn Renata
Tytuł:
Doświadczenia wynikające z realizacji badań ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce w latach 2003-2009
Źródło:
Regionalne badania konsumentów usług turystycznych / red. nauk. Ewa Dziedzic - Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna, 2010, s. 68-85. - Publikacja zawiera zbiór opracowań przygotowanych w związku z konferencją "Regionalne badania konsumentów usług turystycznych", która odbyła się w Warszawie 24-25 listopada 2009r.
Tryb dostępu:
Nr:
2165878105
fragment raportu/sprawozdania
11

Autor:
Borkowski Krzysztof , Seweryn Renata
Tytuł:
Metodologia zintegrowanych badań ruchu turystycznego w Polsce
Źródło:
Regionalne badania konsumentów usług turystycznych / red. nauk. Ewa Dziedzic - Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna, 2010, s. 108-117. - Publikacja zawiera zbiór opracowań przygotowanych w związku z konferencją "Regionalne badania konsumentów usług turystycznych", która odbyła się w Warszawie 24-25 listopada 2009r.
Tryb dostępu:
Nr:
2165878131
fragment raportu/sprawozdania
12

Tytuł:
Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2010
Opis fizyczny:
119 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa,
Tryb dostępu:
Nr:
2166032185
raport/sprawozdanie
13

Tytuł:
[Głos w dyskusji]
Źródło:
Wyzwania edukacji ekonomicznej i finansowej w polskim szkolnictwie wyższym - Warszawa: Narodowy Bank Polski : Departament Edukacji i Wydawnictw, 2010, s. 35-36
Nr:
2166590160
głos w dyskusji/wywiad
14

Tytuł:
Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : streszczenie raportu końcowego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2010
Opis fizyczny:
12 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa, Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168228726
raport/sprawozdanie
15

Autor:
Grabiński Tadeusz , Borkowski Krzysztof , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie)
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2010
Opis fizyczny:
182 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168228738
raport/sprawozdanie
16

Tytuł:
Network Analysis of International Trade in Art in EC Countries
Źródło:
The 16th International Conference on Culture Economics, Copenhagen, June 9-12, 2010 - [Copenhagen]: [Association for Cultural Economics International, University of Copenhagen, Copenhagen Business School], 2010, s. 178. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168238090
varia
17

Konferencja:
VIII Mìžnarodna naukovo-praktična konferencâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2010-11-04 do 2010-11-06
Tytuł:
Strategie marek na rynkach międzynarodowych. Uwarunkowania kulturowe
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management - L'vìv: Vidavnictvo L'vìvs'koї polìtehnìki, 2010, s. 56. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-966-553-990-2
Nr:
2168239094
varia
18

Autor:
Konferencja:
VIII Mìžnarodna naukovo-praktična konferencâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2010-11-04 do 2010-11-06
Tytuł:
Stopień wykorzystania koncepcji marketingowej przez przedsiębiorców na polskim rynku
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management - L'vìv: Vidavnictvo L'vìvs'koї polìtehnìki, 2010, s. 71-72. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-966-553-990-2
Nr:
2168239096
varia
19

Autor:
Konferencja:
VIII Mìžnarodna naukovo-praktična konferencâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2010-11-04 do 2010-11-06
Tytuł:
An Opportunity of Matching a Territorial Product to the Expectations of Target Markets with the Application of Strategic Reflection Method
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management - L'vìv: Vidavnictvo L'vìvs'koї polìtehnìki, 2010, s. 423-424. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-966-553-990-2
Nr:
2168239098
varia
20

Tytuł:
Doświadczenia wynikające z zarządzania foresightem
Źródło:
Foresight Wielkopolska2010. - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Prezentacja multimedialna
Nr:
2168241066
varia
21

Tytuł:
Profesor Władysław Janasz - przyjaciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego2010. - nr 17, s. 39-41. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwa w procesie zmian
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 571)
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168265638
varia
22

Autor:
Palmen Luk , Borodako Krzysztof
Tytuł:
Założenia strategiczne do realizacji foresightu regionalnego dla Wielkopolski w latach 2011-2013
Adres wydawniczy:
Poznań: , 2010
Opis fizyczny:
24 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168274088
raport/sprawozdanie
23

Autor:
Tytuł:
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 7 (39), s. 24-25. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274623
varia
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Nauka i Gospodarka
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 7 (39), s. 32-33. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274627
varia
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
Restrukturyzacja a nowe wyzwania gospodarcze
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 7 (39), s. 34-35. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274629
varia
Zobacz opis całości
26

Autor:
Tytuł:
Wiedza - Gospodarka - Społeczeństwo : Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 5 (37), s. 18-19. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274889
varia
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Międzynarodowa współpraca szkół wyższych w dobie globalizacji
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 5 (37), s. 22-23. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274893
varia
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
UEK miejscem spotkania Conference Board
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 5 (37), s. 42. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274909
varia
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Zakończenie trzeciej edycji Akademii Capgemini
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 5 (37), s. 43. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274913
varia
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Prof. Natalia Volgina o Rosji w 2020 roku
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 5 (37), s. 43. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274915
varia
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 5 (37), s. 44. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274917
varia
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Proces integracji wspólnotowej pomiędzy wschodnią a południową Europą
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 5 (37), s. 45. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274919
varia
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Znaczenie zarządzania zasobami informacyjnymi dla przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 5 (37), s. 46. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274921
varia
Zobacz opis całości
34

Autor:
Tytuł:
Profesor Ryszard Borowiecki Doktorem Honoris Causa Tarnopolskiego Instytutu Technologii społecznych i Informacyjnych
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 6 (38), s. 24. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168279835
varia
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2010, s. 4-6
Sygnatura:
NP-1180/Magazyn
Nr:
2168282753
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Economy Sentenced for Growing Budget Deficit versus the Balanced by Labour Self Financing : Second International Conference ICE - TEA, 'The Global Economy After the Crisis: Challenges and Opportunities', Gyrne, North Cyprus, September 1-3, 2010 [dokument elektroniczny]
Źródło:
The Global Economy After the Crisis2010, s. 1-27. - [odczyt: 05.02.2015] - Bibliogr.
Opis fizyczny:
27 s.: il.
Tryb dostępu:
Nr:
2168287155
varia
37

Tytuł:
Badanie przestrzenno-czasowego zróżnicowania redystrybucji dochodu narodowego brutto Unii Europejskiej w latach 2004-2008 = The Research of Spatial-Temporal Differentiation of Redistribution of Gross National Income of the European Union in the Period 2004-2008
Źródło:
Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne = Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis : Scientific Conference : Lodz, 22-23th June 2010 / red. Jadwiga Suchecka - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, s. 50-51. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-926839-0-2
Nr:
2168295527
varia
38

Tytuł:
Próba oceny zróżnicowania spożycia artykułów żywnościowych w Polsce na podstawie wyników badań budżetów gospodarstw domowych = Assessment Attempt of Food Consumption Diversification in Poland Based on the Results of Household Budget Surveys
Źródło:
Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne = Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis : Scientific Conference : Lodz, 22-23th June 2010 / red. Jadwiga Suchecka - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, s. 64-65. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-926839-0-2
Nr:
2168295529
varia
39

Tytuł:
Konferencja: Powstanie wydawnictwa oraz wortalu branżowego w zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management2010. - nr 5 (143), s. 127-129
Nr:
2168301051
varia
40

Tytuł:
Metodologia budowy wskaźnika agregatowego
Źródło:
Bezpieczeństwo energetyczne Polski 2010 - raport otwarcia / red. Piotr Szlagowski - Kraków: Instytut Kościuszki, 2010, s. 7-14
ISBN:
978-83-931093-0-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168313493
fragment raportu/sprawozdania
41

Autor:
Tytuł:
Team Building, wykłady i narty w Klubie KSB Alumni MBA
Źródło:
Kurier UEK2010. - nr 2 (34), s. 22. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168328215
varia
1
Wykaz publikacji Profesora Stanisława Chomątowskiego / Konrad KOLEGOWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010), s. 11-25. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168175297. - ISSN 1898-6447
2
Specyfika procedur wnioskowania statystycznego w rewizji finansowej / Sabina AUGUSTYN // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 17. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-479-9
3
Analiza porównawcza tygodniowego czasu pracy zamężnych kobiet pracujących na rachunek własny lub najemnie w pierwszych kwartałach lat 2005 i 2009 / Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 38. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-479-9
4
Analiza wpływu zmian PKB na umieralność w Polsce w latach 1970-2008 / Monika PAPIEŻ // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 48-49. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-479-9
5
Próba wykorzystania analizy korespondencji do oceny konkurencyjności inwestycyjnej województw w Polsce / Marcin SALAMAGA // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 53. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-479-9
6
Koszty niepełnosprawności w codziennym funkcjonowaniu gospodarstw domowych w Polsce / Paweł ULMAN // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 64. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-479-9
7
Dynamika doboru par sprzedający-kupujący w modelu internetowego systemu aukcyjnego / Paweł WOŁOSZYN // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 70. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-479-9
8
XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : Zarządzanie - Strategia - Analiza" (Krynica-Zdrój, 13-16 października 2010) / Andrzej JAKI // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 74 (2010), s. 68-71. - ISSN 1231-8841
9
W pięćdziesięciolecie uzyskania doktoratu przez profesora dr. hab. Jerzego Trzcienieckiego : działalność naukowo-badawcza / Adam STABRYŁA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (142) (2010), s. 7-15. - ISSN 0137-5466
10
Doświadczenia wynikające z realizacji badań ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce w latach 2003-2009 / Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN // W: Regionalne badania konsumentów usług turystycznych / red. nauk. Ewa Dziedzic. - Warszawa : Polska Organizacja Turystyczna, 2010. - S. 68-85. - Publikacja zawiera zbiór opracowań przygotowanych w związku z konferencją "Regionalne badania konsumentów usług turystycznych", która odbyła się w Warszawie 24-25 listopada 2009r. - Pełny tekst: http://www.rotwl.pl/raport_regionalne_badania_konsumentow_uslug_turystycznych,1143,0,0.html
11
Metodologia zintegrowanych badań ruchu turystycznego w Polsce / Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN // W: Regionalne badania konsumentów usług turystycznych / red. nauk. Ewa Dziedzic. - Warszawa : Polska Organizacja Turystyczna, 2010. - S. 108-117. - Publikacja zawiera zbiór opracowań przygotowanych w związku z konferencją "Regionalne badania konsumentów usług turystycznych", która odbyła się w Warszawie 24-25 listopada 2009r. - Pełny tekst: http://www.rotwl.pl/raport_regionalne_badania_konsumentow_uslug_turystycznych,1143,0,0.html
12
Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy / autorzy: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2010. - 119 s. : il. ; 30 cm. - Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9587
13
[Głos w dyskusji] / Jacek OSIEWALSKI // W: Wyzwania edukacji ekonomicznej i finansowej w polskim szkolnictwie wyższym : materiały z konferencji NBP, 1 grudnia 2010 r. - Warszawa : Narodowy Bank Polski : Departament Edukacji i Wydawnictw, 2010. - S. 35-36
14
Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : streszczenie raportu końcowego / autorzy: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2010. - 12 s. : il. ; 30 cm. - Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9588
15
Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie) / Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski (kier. projektu), Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2010. - 182 s. : il. ; 30 cm. - Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2010.pdf
16
Network Analysis of International Trade in Art in EC Countries / Joanna BIALYNICKA-BIRULA // W: The 16th International Conference on Culture Economics, Copenhagen, June 9-12, 2010 : Abstracts. - [Copenhagen] : [Association for Cultural Economics International, University of Copenhagen, Copenhagen Business School], [2010]. - S. 178. - Dostępne tylko streszczenie
17
Strategie marek na rynkach międzynarodowych. Uwarunkowania kulturowe / H. WOJNAROWSKA // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management. - L'vìv : Vidavnictvo L'vìvs'koї polìtehnìki, 2010. - S. 56. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-966-553-990-2
18
Stopień wykorzystania koncepcji marketingowej przez przedsiębiorców na polskim rynku / P. Hadrian // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management. - L'vìv : Vidavnictvo L'vìvs'koї polìtehnìki, 2010. - S. 71-72. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-966-553-990-2
19
An Opportunity of Matching a Territorial Product to the Expectations of Target Markets with the Application of Strategic Reflection Method / M. Rawski // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management. - L'vìv : Vidavnictvo L'vìvs'koї polìtehnìki, 2010. - S. 423-424. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-966-553-990-2
20
Doświadczenia wynikające z zarządzania foresightem / Krzysztof BORODAKO // W: Foresight Wielkopolska : Poznań, 24 listopada 2010 r. - (2010). - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Prezentacja multimedialna
21
Profesor Władysław Janasz - przyjaciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Ryszard BOROWIECKI // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 571). - nr 17 (2010), s. 39-41. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwa w procesie zmian. - ISSN 2080-4881
22
Założenia strategiczne do realizacji foresightu regionalnego dla Wielkopolski w latach 2011-2013 / Luk Palmen, Krzysztof BORODAKO. - Poznań, 2010. - 24 s. : il. ; 30 cm
23
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy / Artur HOŁDA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (39) (2010), s. 24-25. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010. - ISSN 1689-7757
24
Nauka i Gospodarka / Marek MAKOWIEC // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (39) (2010), s. 32-33. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010. - ISSN 1689-7757
25
Restrukturyzacja a nowe wyzwania gospodarcze / Andrzej JAKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (39) (2010), s. 34-35. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010. - ISSN 1689-7757
26
Wiedza - Gospodarka - Społeczeństwo : Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania / Paweł LULA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 18-19. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
27
Międzynarodowa współpraca szkół wyższych w dobie globalizacji / Czesław MESJASZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 22-23. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
28
UEK miejscem spotkania Conference Board / Czesław MESJASZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 42. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
29
Zakończenie trzeciej edycji Akademii Capgemini / Barbara SIUTA-TOKARSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 43. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
30
Prof. Natalia Volgina o Rosji w 2020 roku / Paweł LULA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 43. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
31
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / Katarzyna FRODYMA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 44. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
32
Proces integracji wspólnotowej pomiędzy wschodnią a południową Europą / Andrzej JAKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 45. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
33
Znaczenie zarządzania zasobami informacyjnymi dla przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego / Beata KULISA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 46. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
34
Profesor Ryszard Borowiecki Doktorem Honoris Causa Tarnopolskiego Instytutu Technologii społecznych i Informacyjnych / Andrzej JAKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (38) (2010), s. 24. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nowa.uek.krakow.pl/files/common/kurier-uek/kurier-2010/Kurier_Listopad_web_w_leb.pdf#page=13&view=Fit. - ISSN 1689-7757
35
Wstęp / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2010), s. 4-6
36
Economy Sentenced for Growing Budget Deficit versus the Balanced by Labour Self Financing : Second International Conference ICE - TEA, 'The Global Economy After the Crisis: Challenges and Opportunities', Gyrne, North Cyprus, September 1-3, 2010 [on-line] / Mieczysław DOBIJA // W: The Global Economy After the Crisis : Challenges and Opportunities. - Dane tekstowe (plik pdf). - 27 s. : il. - (2010), s. 1-27. - [odczyt: 05.02.2015]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1673071_code518110.pdf?abstractid=1673071&mirid=3
37
Badanie przestrzenno-czasowego zróżnicowania redystrybucji dochodu narodowego brutto Unii Europejskiej w latach 2004-2008 = The Research of Spatial-Temporal Differentiation of Redistribution of Gross National Income of the European Union in the Period 2004-2008 / Artur LIPIETA, Barbara PAWEŁEK // W: Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne : konferencja naukowa : Łódź, 22-23 czerwca 2010 r. = Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis : Scientific Conference : Lodz, 22-23th June 2010 / red. Jadwiga Suchecka. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2010. - S. 50-51. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-926839-0-2
38
Próba oceny zróżnicowania spożycia artykułów żywnościowych w Polsce na podstawie wyników badań budżetów gospodarstw domowych = Assessment Attempt of Food Consumption Diversification in Poland Based on the Results of Household Budget Surveys / Barbara PODOLEC, Paweł ULMAN, Agnieszka WAŁĘGA // W: Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne : konferencja naukowa : Łódź, 22-23 czerwca 2010 r. = Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis : Scientific Conference : Lodz, 22-23th June 2010 / red. Jadwiga Suchecka. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2010. - S. 64-65. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-926839-0-2
39
Konferencja: Powstanie wydawnictwa oraz wortalu branżowego w zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / Marek MAKOWIEC // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 5 (143) (2010), s. 127-129. - ISSN 0137-5466
40
Metodologia budowy wskaźnika agregatowego / Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Bezpieczeństwo energetyczne Polski 2010 - raport otwarcia / red. Piotr Szlagowski. - Kraków : Instytut Kościuszki, 2010. - S. 7-14. - ISBN 978-83-931093-0-2. - Pełny tekst: http://www.forum-ekonomiczne.pl/wp-content/uploads/2012/02/Raport_PL_Instytut-Ko%C5%9Bciuszki-V-Forum-Energetyczne-2010.pdf
41
Team Building, wykłady i narty w Klubie KSB Alumni MBA / Donata ADLER // Kurier UEK. - nr 2 (34) (2010), s. 22. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty. - ISSN 1689-7757
1
Kolegowicz K., (2010), Wykaz publikacji Profesora Stanisława Chomątowskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 836, s. 11-25; https://bazekon.uek.krakow.pl/168175297
2
Augustyn S., (2010), Specyfika procedur wnioskowania statystycznego w rewizji finansowej. [W:] Frodyma K. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych: materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 17.
3
Kostrzewska J., (2010), Analiza porównawcza tygodniowego czasu pracy zamężnych kobiet pracujących na rachunek własny lub najemnie w pierwszych kwartałach lat 2005 i 2009. [W:] Frodyma K. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych: materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 38.
4
Papież M., (2010), Analiza wpływu zmian PKB na umieralność w Polsce w latach 1970-2008. [W:] Frodyma K. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych: materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 48-49.
5
Salamaga M., (2010), Próba wykorzystania analizy korespondencji do oceny konkurencyjności inwestycyjnej województw w Polsce. [W:] Frodyma K. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych: materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 53.
6
Ulman P., (2010), Koszty niepełnosprawności w codziennym funkcjonowaniu gospodarstw domowych w Polsce. [W:] Frodyma K. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych: materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 64.
7
Wołoszyn P., (2010), Dynamika doboru par sprzedający-kupujący w modelu internetowego systemu aukcyjnego. [W:] Frodyma K. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych: materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 70.
8
Jaki A., (2010), XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : Zarządzanie - Strategia - Analiza" (Krynica-Zdrój, 13-16 października 2010), "Świat Nieruchomości", nr 74, s. 68-71.
9
Stabryła A., (2010), W pięćdziesięciolecie uzyskania doktoratu przez profesora dr. hab. Jerzego Trzcienieckiego : działalność naukowo-badawcza, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (142), s. 7-15.
10
Borkowski K., Seweryn R., (2010), Doświadczenia wynikające z realizacji badań ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce w latach 2003-2009. [W:] Dziedzic E. (red.), Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, Warszawa : Polska Organizacja Turystyczna, s. 68-85.
11
Borkowski K., Seweryn R., (2010), Metodologia zintegrowanych badań ruchu turystycznego w Polsce. [W:] Dziedzic E. (red.), Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, Warszawa : Polska Organizacja Turystyczna, s. 108-117.
12
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2010), Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku: raport końcowy, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 119 s.
13
Osiewalski J., "Wyzwania edukacji ekonomicznej i finansowej w polskim szkolnictwie wyższym: materiały z konferencji NBP, 1 grudnia 2010 r.", s. 35-36.
14
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2010), Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku: streszczenie raportu końcowego, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 12 s.
15
Grabiński T., Borkowski K., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek L., (2010), Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku: raport końcowy: (opracowanie autorskie), Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 182 s.
16
Białynicka-Birula J., (2010), Network Analysis of International Trade in Art in EC Countries. [W:] The 16th International Conference on Culture Economics, Copenhagen, June 9-12, 2010: Abstracts, [Copenhagen] : [Association for Cultural Economics International, University of Copenhagen, Copenhagen Business School], s. 178.
17
Wojnarowska H., (2010), Strategie marek na rynkach międzynarodowych. Uwarunkowania kulturowe. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej, L\'vìv : Vidavnictvo L\'vìvs\'koї polìtehnìki, s. 56.
18
Hadrian P., (2010), Stopień wykorzystania koncepcji marketingowej przez przedsiębiorców na polskim rynku. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej, L\'vìv : Vidavnictvo L\'vìvs\'koї polìtehnìki, s. 71-72.
19
Rawski M., (2010), An Opportunity of Matching a Territorial Product to the Expectations of Target Markets with the Application of Strategic Reflection Method. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej, L\'vìv : Vidavnictvo L\'vìvs\'koї polìtehnìki, s. 423-424.
20
Borodako K., (2010), Doświadczenia wynikające z zarządzania foresightem. [W:] Foresight Wielkopolska: Poznań, 24 listopada 2010 r.
21
Borowiecki R., (2010), Profesor Władysław Janasz - przyjaciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 17, s. 39-41.
22
Palmen L., Borodako K., (2010), Założenia strategiczne do realizacji foresightu regionalnego dla Wielkopolski w latach 2011-2013, Poznań : , 24 s.
23
Hołda A., (2010), Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy, "Kurier UEK", nr 7 (39), s. 24-25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010
24
Makowiec M., (2010), Nauka i Gospodarka, "Kurier UEK", nr 7 (39), s. 32-33; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010
25
Jaki A., (2010), Restrukturyzacja a nowe wyzwania gospodarcze, "Kurier UEK", nr 7 (39), s. 34-35; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010
26
Lula P., (2010), Wiedza - Gospodarka - Społeczeństwo : Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 18-19; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
27
Mesjasz C., (2010), Międzynarodowa współpraca szkół wyższych w dobie globalizacji, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 22-23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
28
Mesjasz C., (2010), UEK miejscem spotkania Conference Board, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 42; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
29
Siuta-Tokarska B., (2010), Zakończenie trzeciej edycji Akademii Capgemini, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 43; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
30
Lula P., (2010), Prof. Natalia Volgina o Rosji w 2020 roku, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 43; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
31
Frodyma K., (2010), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 44; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
32
Jaki A., (2010), Proces integracji wspólnotowej pomiędzy wschodnią a południową Europą, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 45; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
33
Kulisa B., (2010), Znaczenie zarządzania zasobami informacyjnymi dla przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 46; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
34
Jaki A., (2010), Profesor Ryszard Borowiecki Doktorem Honoris Causa Tarnopolskiego Instytutu Technologii społecznych i Informacyjnych, "Kurier UEK", nr 6 (38), s. 24; http://nowa.uek.krakow.pl/files/common/kurier-uek/kurier-2010/Kurier_Listopad_web_w_leb.pdf#page=13&view=Fit
35
Potocki A., (2010), Wstęp. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 4-6.
36
Dobija M., (2010), Economy Sentenced for Growing Budget Deficit versus the Balanced by Labour Self Financing : Second International Conference ICE - TEA, 'The Global Economy After the Crisis: Challenges and Opportunities', Gyrne, North Cyprus, September 1-3, 2010. [W:] The Global Economy After the Crisis: Challenges and Opportunities, s. 1-27.
37
Lipieta A., Pawełek B., (2010), Badanie przestrzenno-czasowego zróżnicowania redystrybucji dochodu narodowego brutto Unii Europejskiej w latach 2004-2008. [W:] Suchecka J. (red.), Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne: konferencja naukowa : Łódź, 22-23 czerwca 2010 r, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 50-51.
38
Podolec B., Ulman P., Wałęga A., (2010), Próba oceny zróżnicowania spożycia artykułów żywnościowych w Polsce na podstawie wyników badań budżetów gospodarstw domowych. [W:] Suchecka J. (red.), Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne: konferencja naukowa : Łódź, 22-23 czerwca 2010 r, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 64-65.
39
Makowiec M., (2010), Konferencja: Powstanie wydawnictwa oraz wortalu branżowego w zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych, "Organizacja i Kierowanie", nr 5 (143), s. 127-129.
40
Sokołowski A., (2010), Metodologia budowy wskaźnika agregatowego. [W:] Szlagowski P. (red.), Bezpieczeństwo energetyczne Polski 2010 - raport otwarcia, Kraków : Instytut Kościuszki, s. 7-14.
41
Adler D., (2010), Team Building, wykłady i narty w Klubie KSB Alumni MBA, "Kurier UEK", nr 2 (34), s. 22; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty
1
@misc{misc,
author = " Kolegowicz Konrad ",
title = "Wykaz publikacji Profesora Stanisława Chomątowskiego",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "836",
pages = "11-25",
year = "2010",
}
2
@misc{misc,
author = " Augustyn Sabina ",
title = "Specyfika procedur wnioskowania statystycznego w rewizji finansowej",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "17",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-479-9",
}
3
@misc{misc,
author = " Kostrzewska Jadwiga ",
title = "Analiza porównawcza tygodniowego czasu pracy zamężnych kobiet pracujących na rachunek własny lub najemnie w pierwszych kwartałach lat 2005 i 2009",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "38",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-479-9",
}
4
@misc{misc,
author = " Papież Monika ",
title = "Analiza wpływu zmian PKB na umieralność w Polsce w latach 1970-2008",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "48-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-479-9",
}
5
@misc{misc,
author = " Salamaga Marcin ",
title = "Próba wykorzystania analizy korespondencji do oceny konkurencyjności inwestycyjnej województw w Polsce",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "53",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-479-9",
}
6
@misc{misc,
author = " Ulman Paweł ",
title = "Koszty niepełnosprawności w codziennym funkcjonowaniu gospodarstw domowych w Polsce",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "64",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-479-9",
}
7
@misc{misc,
author = " Wołoszyn Paweł ",
title = "Dynamika doboru par sprzedający-kupujący w modelu internetowego systemu aukcyjnego",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "70",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-479-9",
}
8
@misc{misc,
author = " Jaki Andrzej ",
title = "XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : Zarządzanie - Strategia - Analiza" (Krynica-Zdrój, 13-16 października 2010)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "74",
pages = "68-71",
year = "2010",
}
9
@misc{misc,
author = " Stabryła Adam ",
title = "W pięćdziesięciolecie uzyskania doktoratu przez profesora dr. hab. Jerzego Trzcienieckiego : działalność naukowo-badawcza",
booktitle = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4 (142)",
pages = "7-15",
year = "2010",
}
10
@misc{misc,
author = " Borkowski Krzysztof and Seweryn Renata ",
title = "Doświadczenia wynikające z realizacji badań ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce w latach 2003-2009",
booktitle = "Regionalne badania konsumentów usług turystycznych",
pages = "68-85",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Organizacja Turystyczna",
year = "2010",
}
11
@misc{misc,
author = " Borkowski Krzysztof and Seweryn Renata ",
title = "Metodologia zintegrowanych badań ruchu turystycznego w Polsce",
booktitle = "Regionalne badania konsumentów usług turystycznych",
pages = "108-117",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Organizacja Turystyczna",
year = "2010",
}
12
@misc{misc,
author = " Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata ",
title = "Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "[Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego]",
year = "2010",
}
13
@misc{misc,
author = " Osiewalski Jacek ",
title = "[Głos w dyskusji]",
booktitle = "Wyzwania edukacji ekonomicznej i finansowej w polskim szkolnictwie wyższym",
pages = "35-36",
adress = "Warszawa",
publisher = "Narodowy Bank Polski : Departament Edukacji i Wydawnictw",
year = "2010",
}
14
@misc{misc,
author = " Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata ",
title = "Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : streszczenie raportu końcowego",
adress = "Kraków",
publisher = "[Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego]",
year = "2010",
}
15
@misc{misc,
author = " Grabiński Tadeusz and Borkowski Krzysztof and Seweryn Renata and Wilkońska Anna and Mazanek Leszek ",
title = "Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie)",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2010",
}
16
@misc{misc,
author = " Białynicka-Birula Joanna ",
title = "Network Analysis of International Trade in Art in EC Countries",
booktitle = "The 16th International Conference on Culture Economics, Copenhagen, June 9-12, 2010",
pages = "178",
adress = "[Copenhagen]",
publisher = "[Association for Cultural Economics International, University of Copenhagen, Copenhagen Business School]",
year = "2010",
}
17
@misc{misc,
author = " Wojnarowska Halina ",
title = "Strategie marek na rynkach międzynarodowych. Uwarunkowania kulturowe",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej",
pages = "56",
adress = "L'vìv",
publisher = "Vidavnictvo L'vìvs'koї polìtehnìki",
year = "2010",
isbn = "978-966-553-990-2",
}
18
@misc{misc,
author = " Hadrian Piotr ",
title = "Stopień wykorzystania koncepcji marketingowej przez przedsiębiorców na polskim rynku",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej",
pages = "71-72",
adress = "L'vìv",
publisher = "Vidavnictvo L'vìvs'koї polìtehnìki",
year = "2010",
isbn = "978-966-553-990-2",
}
19
@misc{misc,
author = " Rawski Marek ",
title = "An Opportunity of Matching a Territorial Product to the Expectations of Target Markets with the Application of Strategic Reflection Method",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej",
pages = "423-424",
adress = "L'vìv",
publisher = "Vidavnictvo L'vìvs'koї polìtehnìki",
year = "2010",
isbn = "978-966-553-990-2",
}
20
@misc{misc,
author = " Borodako Krzysztof ",
title = "Doświadczenia wynikające z zarządzania foresightem",
booktitle = "Foresight Wielkopolska",
pages = "",
year = "2010",
}
21
@misc{misc,
author = " Borowiecki Ryszard ",
title = "Profesor Władysław Janasz - przyjaciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "17",
pages = "39-41",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
22
@misc{misc,
author = " Palmen Luk and Borodako Krzysztof ",
title = "Założenia strategiczne do realizacji foresightu regionalnego dla Wielkopolski w latach 2011-2013",
adress = "Poznań",
year = "2010",
}
23
@misc{misc,
author = " Hołda Artur ",
title = "Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (39)",
pages = "24-25",
year = "2010",
}
24
@misc{misc,
author = " Makowiec Marek ",
title = "Nauka i Gospodarka",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (39)",
pages = "32-33",
year = "2010",
}
25
@misc{misc,
author = " Jaki Andrzej ",
title = "Restrukturyzacja a nowe wyzwania gospodarcze",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (39)",
pages = "34-35",
year = "2010",
}
26
@misc{misc,
author = " Lula Paweł ",
title = "Wiedza - Gospodarka - Społeczeństwo : Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "18-19",
year = "2010",
}
27
@misc{misc,
author = " Mesjasz Czeslaw ",
title = "Międzynarodowa współpraca szkół wyższych w dobie globalizacji",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "22-23",
year = "2010",
}
28
@misc{misc,
author = " Mesjasz Czeslaw ",
title = "UEK miejscem spotkania Conference Board",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "42",
year = "2010",
}
29
@misc{misc,
author = " Siuta-Tokarska Barbara ",
title = "Zakończenie trzeciej edycji Akademii Capgemini",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "43",
year = "2010",
}
30
@misc{misc,
author = " Lula Paweł ",
title = "Prof. Natalia Volgina o Rosji w 2020 roku",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "43",
year = "2010",
}
31
@misc{misc,
author = " Frodyma Katarzyna ",
title = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "44",
year = "2010",
}
32
@misc{misc,
author = " Jaki Andrzej ",
title = "Proces integracji wspólnotowej pomiędzy wschodnią a południową Europą",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "45",
year = "2010",
}
33
@misc{misc,
author = " Kulisa Beata ",
title = "Znaczenie zarządzania zasobami informacyjnymi dla przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "46",
year = "2010",
}
34
@misc{misc,
author = " Jaki Andrzej ",
title = "Profesor Ryszard Borowiecki Doktorem Honoris Causa Tarnopolskiego Instytutu Technologii społecznych i Informacyjnych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (38)",
pages = "24",
year = "2010",
}
35
@misc{misc,
author = " Potocki Arkadiusz ",
title = "Wstęp",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "4-6",
year = "2010",
}
36
@misc{misc,
author = " Dobija Mieczysław ",
title = "Economy Sentenced for Growing Budget Deficit versus the Balanced by Labour Self Financing : Second International Conference ICE - TEA, 'The Global Economy After the Crisis: Challenges and Opportunities', Gyrne, North Cyprus, September 1-3, 2010",
booktitle = "The Global Economy After the Crisis",
pages = "1-27",
year = "2010",
}
37
@misc{misc,
author = " Lipieta Artur and Pawełek Barbara ",
title = "Badanie przestrzenno-czasowego zróżnicowania redystrybucji dochodu narodowego brutto Unii Europejskiej w latach 2004-2008",
booktitle = "Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne",
pages = "50-51",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2010",
isbn = "978-83-926839-0-2",
}
38
@misc{misc,
author = " Podolec Barbara and Ulman Paweł and Wałęga Agnieszka ",
title = "Próba oceny zróżnicowania spożycia artykułów żywnościowych w Polsce na podstawie wyników badań budżetów gospodarstw domowych",
booktitle = "Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne",
pages = "64-65",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2010",
isbn = "978-83-926839-0-2",
}
39
@misc{misc,
author = " Makowiec Marek ",
title = "Konferencja: Powstanie wydawnictwa oraz wortalu branżowego w zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
booktitle = "Organizacja i Kierowanie",
number = "5 (143)",
pages = "127-129",
year = "2010",
}
40
@misc{misc,
author = " Sokołowski Andrzej ",
title = "Metodologia budowy wskaźnika agregatowego",
booktitle = "Bezpieczeństwo energetyczne Polski 2010 - raport otwarcia",
pages = "7-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Kościuszki",
year = "2010",
isbn = "978-83-931093-0-2",
}
41
@misc{misc,
author = " Adler Donata ",
title = "Team Building, wykłady i narty w Klubie KSB Alumni MBA",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (34)",
pages = "22",
year = "2010",
}