Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Zarządzania Typ publikacji: Artykuły od roku: 2019 do roku: 2019
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 3.
1

Autor:
Tytuł:
Dobre praktyki w realizacji celów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju = Good Practices in the Implementation of the Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Objectives
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 20, z. 6, cz. 1 (2019) , s. 163-177. - Tytuł numeru: Trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168337531
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Wzajemne dopasowanie pracownik-organizacja jako czynnik wykorzystania kapitału ludzkiego dla zintegrowanego rozwoju = Employees-organization Matching as a Factor of Using Human Capital for Integrated Development
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 58 (2) (2019) , s. 92-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168337975
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Determinants of Foreign Direct Investments in the Visegrad Group Countries = Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 343 (2019) , s. 103-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Research financed by the National Science Centre: project title "Foreign Direct Investments and Productivity. Empirical Verification of the Theoretical Model of Conditional Interdependencies. The Case of V4 Countries" No 2015/17/N/HS4/01528
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338327
artykuł w czasopiśmie
1
Dobre praktyki w realizacji celów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju = Good Practices in the Implementation of the Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Objectives / Anna CZUBAŁA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 20, z. 6, cz. 1 (2019), s. 163-177. - Summ.. - Tytuł numeru: Trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX-6-1.pdf. - ISSN 1733-2486
2
Wzajemne dopasowanie pracownik-organizacja jako czynnik wykorzystania kapitału ludzkiego dla zintegrowanego rozwoju = Employees-organization Matching as a Factor of Using Human Capital for Integrated Development / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, Magdalena Huculak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 58 (2) (2019), s. 92-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/170522/tekst%206%C2%A0Ma%C5%82gorzata%20Adamska-Chudzi%C5%84ska,%20Magdalena%20Huculak.pdf. - ISSN 1898-5084
3
Determinants of Foreign Direct Investments in the Visegrad Group Countries = Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej / Liwiusz Wojciechowski, Kamil MAKIEŁA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 343 (2019), s. 103-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3304/5355. - ISSN 0208-6018
1
Czubała A., (2019), Dobre praktyki w realizacji celów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 20, z. 6, cz. 1, s. 163-177; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX-6-1.pdf
2
Adamska-Chudzińska M., Huculak M., (2019), Wzajemne dopasowanie pracownik-organizacja jako czynnik wykorzystania kapitału ludzkiego dla zintegrowanego rozwoju, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 58 (2), s. 92-104; http://www.ur.edu.pl/file/170522/tekst%206%C2%A0Ma%C5%82gorzata%20Adamska-Chudzi%C5%84ska,%20Magdalena%20Huculak.pdf
3
Wojciechowski L., Makieła K., (2019), Determinants of Foreign Direct Investments in the Visegrad Group Countries, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 4, t. 343, s. 103-121; https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3304/5355
1
@article{journals,
author = " Czubała Anna ",
title = "Dobre praktyki w realizacji celów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 20, z. 6, cz. 1",
pages = "163-177",
year = "2019",
}
2
@article{journals,
author = " Adamska-Chudzińska Małgorzata and Huculak Magdalena ",
title = "Wzajemne dopasowanie pracownik-organizacja jako czynnik wykorzystania kapitału ludzkiego dla zintegrowanego rozwoju",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 58 (2)",
pages = "92-104",
year = "2019",
}
3
@article{journals,
author = " Wojciechowski Liwiusz and Makieła Kamil ",
title = "Determinants of Foreign Direct Investments in the Visegrad Group Countries",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 4, t. 343",
pages = "103-121",
year = "2019",
}