Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Zarządzania Typ publikacji: Artykuły od roku: 2015 do roku: 2015
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 355.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Tytuł:
Causal Relations between Nominal Exchange Rates and Monetary Fundamentals in Central and Eastern European Countries
Źródło:
Economics of Transition. - Vol. 23, Iss. 1 (2015) , s. 45-73. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The authors gratefully acknowledge financial support from the Polish National Science Centre (Grant No. DEC-2013/11/B/HS4/00489)
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168286901
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Innowacje w sektorze usług w Polsce = Innovations in the Service Sector in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 26, nr 1 (2015) , s. 35-45. - Tytuł numeru: Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168287907
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Uwarunkowania negocjacji w przedsiębiorstwie = The Determinants of Business Negotiations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 26, nr 1 (2015) , s. 87-95. - Tytuł numeru: Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168287911
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Koncepcja zarządzania wiedzą i rozwojem przedsiębiorstwa = A Concept for Knowledge and Corporate Development Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 26, nr 1 (2015) , s. 169-178. - Tytuł numeru: Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168287917
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Monetary Policy Options for Mitigating the Impact of the Global Financial Crisis on Emerging Market Economies
Źródło:
Journal of International Money and Finance. - Vol. 51, March (2015) , s. 409-431. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 35.00 pkt
Nr:
2168288137
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Sierpińska Maria , Czapiński Janusz , Sierpińska-Sawicz Agata
Tytuł:
Dyskryminacja płacowa kobiet w jednostkach organizacyjnych w Polsce = Women Wage Discrimination in Organizational Units in Poland
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2015) , s. 41-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168288767
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Tourism Enterprises as Buyers of Knowledge-Intensive Business Services [dokument elektroniczny]
Źródło:
SAGE Open. - January-March (2015) , s. 1-10. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168288861
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
ICT in Supporting Content and Language Integrated Learning : Experience from Poland
Źródło:
Information Technology for Development / Piotr SOJA, Paulo Rupino da Cunha. - vol. 21, iss. 3, spec. iss. ICT in Transition Economies (2015) , s. 403-425. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168289093
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Ewolucja marki własnej na rynku FMCG w Polsce = The Evolution of Private Brand in FMCG in Poland
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2015) , s. 10-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168289705
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Zarządzanie radiem jako subdyscyplina zarządzania mediami = Radio Management as the Media Management Subdiscipline
Źródło:
Studia Medioznawcze = Media Studies. - nr 1 (60) (2015) , s. 87-103. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168290975
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Udział klienta w doskonaleniu łańcucha wartości przedsiębiorstwa = The Customer Participation in Improving the Company's Value Chain
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 2 (2015) , s. 31-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168291059
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Kukla Piotr , McIntyre William F. , Fijorek Kamil , Długopolski Robert , Mirek-Bryniarska Ewa , Bryniarski Krzysztof L. , Jastrzębski Marek , Bryniarski Leszek , Baranchuk Adrian
Tytuł:
T-wave Inversion in Patients with Acute Pulmonary Embolism : Prognostic Value
Źródło:
Heart & Lung. - Vol. 44, Iss. 1 (2015) , s. 68-71. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168291299
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Kukla Piotr , McIntyre William F. , Koracevic Goran , Kutlesic-Kurtovic Robert , Fijorek Kamil , Atanaskovic Vesna , Krupa Ewa , Mirek-Bryniarska Ewa , Jastrzębski Marek , Bryniarski Leszek , Pruszczyk Piotr , Baranchuk Adrian
Tytuł:
Relation of Atrial Fibrillation and Right-Sided Cardiac Thrombus to Outcomes in Patients With Acute Pulmonary Embolism
Źródło:
American Journal of Cardiology. - Vol. 115, Iss. 6 (2015) , s. 825-830. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 30.00 pkt
Nr:
2168291311
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (62) (2015) , s. 20-21. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291477
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Impact of Owner-Occupied Property Valuation by Historical Cost on Fixed Assets Value at Bankruptcy Risk
Źródło:
Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 23, nr 2 (2015) , s. 3-23. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168291487
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Przedsiębiorcza szkoła - kolejny etap projektu Perspective : spotkanie w Aveiro, Portugalia
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015) , s. 16-17. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291577
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Specjaliści od marketingu potrzebni
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015) , s. 22-23. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291579
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Nowa specjalność na UEK : Zarządzanie Projektami
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015) , s. 24-25. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291599
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Routines do Matter : Role of Internal Communication in Firm-level Entrepreneurship
Źródło:
Baltic Journal of Management. - vol. 10, nr 1 (2015) , s. 119-139. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168291601
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Kreatywność - klucz do sukcesu w komunikacji marketingowej!
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015) , s. 26. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168291611
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
The Role of Court Representatives in Cost Calculation of Bankruptcy Proceedings : a Case from Poland
Źródło:
Journal of US-China Public Administration. - vol. 12, no. 1 (2015) , s. 60-70. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168291819
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Laborism : the Economics Driven by Labor
Źródło:
Modern Economy. - vol. 6, no. 5 (2015) , s. 578-594. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168292235
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Skoczeń Szymon , Wójcik Małgorzata A. , Fijorek Kamil , Siedlar Maciej , Starzyk Jerzy Bogdan
Tytuł:
Expression of the Central Obesity and Type 2 Diabetes Mellitus Genes is Associated with Insulin Resistance in Young Obese Children
Źródło:
Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes. - vol. 123, iss. 4 (2015) , s. 252-259. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168292273
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Ulman Paweł , Šoltés Erik
Tytuł:
The Monetary and Non-Monetary Aspects of Poverty in Poland and Slovakia
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Remigiusz GAWLIK. - vol. 3, nr 1 (2015) , s. 61-73. - Tytuł numeru: Social Entrepreneurship and Socio-Economic Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168292413
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Economics Approaches the Fork in the Road : Labor Self-Financing and Tax Free Compensations or Toil of Deficit and Deflation
Źródło:
International Journal of Accounting and Economics Studies. - vol. 3, no 2 (2015) , s. 86-94. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168292427
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
50 lat pracy naukowej Profesora Adama Stabryły
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (64) (2015) , s. 12-13. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168292459
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
27

Autor:
Januś Bogdan , Rakowski Tomasz , Dziewierz Artur , Fijorek Kamil , Sokołowski Andrzej , Dudek Dariusz
Tytuł:
Effect of Introducing a Regional 24/7 Primary Percutaneous Coronary Intervention Service Network on Treatment Outcomes in Patients with ST Segment Elevation Myocardial Infarction = Wpływ wprowadzenia regionalnego programu terapii interwencyjnej zawału serca na wyniki leczenia pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST
Źródło:
Kardiologia Polska. - vol. 73, iss. 5 (2015) , s. 323-330. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168292561
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Zarządzanie przez wartości w sytuacjach kryzysowych = Management by Values in Crisis Situations [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2015) , s. 289-301. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168292795
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Koncepcje zarządzania podmiotami sektora publicznego w świetle badań własnych = Management Concepts use by National Public Entities : Results of Research [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2015) , s. 885-900. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168292797
artykuł w czasopiśmie
30

Autor:
Soja Piotr , Rupino da Cunha Paulo
Tytuł:
ICT in Transition Economies : Narrowing the Research Gap to Developed Countries
Źródło:
Information Technology for Development / Piotr SOJA, Paulo Rupino da Cunha. - vol. 21, iss. 3, spec. iss. ICT in Transition Economies (2015) , s. 323-329 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168292839
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Przygotowanie się przedsiębiorstw do podejmowania skutecznych strategii zarządzania kryzysowego = Preparation of Enterprises to Apply Efficient Strategies of Crisis Management [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2015) , s. 111-129. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168292845
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Propozycja pomiaru potencjału badawczo-rozwojowego organizacji = The Proposal to Measure the Capacity of Research and Development Organization [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2015) , s. 1051-1066. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168292853
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Realizacja funkcji diagnostycznej systemów oceny kompetencji kadry menedżerskiej w świetle badań empirycznych = Implementation of Diagnostic Function of Competency Assessment Systems of Management Staff in the Light of Empirical Research [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2015) , s. 1259-1273. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168292857
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Etyka, a projakościowe zarządzanie = Ethics versus Pro-qualitative Organisation Management
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 6 (2015) , s. 10-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168292925
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Model oceny jakości zarządzania = Framework Model of Quality of Management Evaluation
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 376 (2015) , s. 395-404. - Tytuł numeru: Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168293009
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Bayesian DEJD Model and Detection of Asymmetry in Jump Sizes
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 7, nr 1 (2015) , s. 43-70. - Summ.
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168293093
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Wpływ stopy procentowej i kosztów transakcyjnych na profile dochodu podstawowych strategii opcyjnych = Influence of Interest Rate and Transaction Costs on the P&L Profiles of the Basic Option Strategies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 73 (2015) , s. 853-863. - Tytuł numeru: Ryzyko, zarządzanie, wartość - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 854)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168293259
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Testing the Effectiveness of Some Macroeconomic Variables in Stimulating Foreign Trade in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia
Źródło:
Statistika: Statistics and Economy Journal. - vol. 95, iss. 1 (2015) , s. 47-59. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168293281
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Raport o polskiej radiofonii : radiofonia na falach długich, średnich i krótkich - renesans czy relikt historyczny?
Źródło:
Świat Radio. - nr 7 (2015) , s. 20-23. - Streszcz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168293403
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie strategii rozwoju talentów w organizacji = Shaping Talent Development Strategy in an Organization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - t. 60, nr 3 (2015) , s. 63-74. - Tytuł numeru: Talent jako czynnik sukcesu organizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168293453
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Istota, funkcje i praktyki zarządzania talentami pracowniczymi = The essence, functions, and practices of talent management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - t. 60, nr 3 (2015) , s. 31-48. - Tytuł numeru: Talent jako czynnik sukcesu organizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168293455
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Formalizacja negocjacji w firmie (zasady metodyczne i studium przypadku) = Formalization of Business Negotiations (Methodological Principles and Case Study)
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 3, cz. 2 (2015) , s. 19-31. - Tytuł numeru: Praktyczny wymiar dorobku nauk o zarządzaniu : nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168293485
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Kierunki wykorzystania koncepcji scenariuszy w zarządzaniu strategicznym = Directions for Use of the Scenario Concept in Strategic Management
Źródło:
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. - t. 2 (32) (2015) , s. 41-51. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne : strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168293515
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Metody zarządzania ryzykiem niewypłacalności kraju = Methods of Risk Management of Country's Insolvency
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 3 (2015) , s. 11-23. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168293615
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Zmiany siły powiązań i zmienności indeksów giełd światowych = Changes in the Strength of Connections and the Volatility of Indices of the World Stock Exchanges
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (938) (2015) , s. 111-128. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168293747
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Ďaďo Jaroslav , Wiktor Jan W. , Żbikowska Agnieszka
Tytuł:
Foreign Markets Entry Motives and Strategies of Polish Exporters
Źródło:
E+M Ekonomie a Management. - vol. 18, iss. 2 (2015) , s. 135-150. - Summ.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168293909
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Stobiecka Jadwiga , Stobiecki Paweł
Tytuł:
Gamifikacja jako nowe narzędzie marketingu relacji - próba klasyfikacji odbiorców komunikatu
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 1 (354) (2015) , s. 261-271. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168294011
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Information Security in Logistics Cooperation
Źródło:
Acta Logistica. - vol. 2, iss. 1 (2015) , s. 9-14. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168294307
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Punkt po punkcie
Źródło:
Logistyka a Jakość. - nr 1(91) (2015) , s. 26-30 - Bibliogr.
Nr:
2168294579
artykuł nierecenzowany
50

Tytuł:
Management Instruments Used for the Improvement of the Enterprise Value Chain in Order to Increase Its Competitiveness = Koriszcienie instrumenata menadżmenta za unapredzienie łanca wrednosti preduzecia u cilu poweciania ńihowe konkurentnosti
Źródło:
Ekonomika. - vol. 61, no. 2 (2015) , s. 39-53. - Summ., res. - Bibliogr.
Nr:
2168295275
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
An Analysis of Innovativeness as the Basic Competitiveness Factor of the Sector of Small and Medium-Sized Enterprises in Poland in the Years 2001-2012 against Changes in the Selected Measures of the National Economy
Źródło:
American International Journal of Social Science. - vol. 4, no. 1 (2015) , s. 29-40. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168295375
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Rynek samochodów osobowych luksusowych w latach 2006-2013 w Polsce jako rosnący segment rynku samochodów osobowych = The Luxury Car Market as a Still Growing up Segment of the Total Personal Car Market in Poland in the Year 2006-2013
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (41) (2015) , s. 461-474. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295377
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Konkurencyjność przedsiębiorstw i konkurencyjność gospodarki Polski - zarys problemu = Competitiveness of Enterprises vs the Competitiveness of Polish Economy
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (41) (2015) , s. 52-66. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295379
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Wkład turystyki w tworzenie miejsc pracy w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej po 1989 roku = The Contribution of Tourism to Create Jobs in Poland Against the Background of the Selected Countries of the European Union After 1989
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (41) (2015) , s. 390-399. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295403
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Zatrudnialność - pojęcie, wymiary, determinanty = Employability - Concept, Dimensions, Determinants
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 1 (35) (2015) , s. 11-24. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168295509
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Polska myśl statystyczna po raz 9. zagościła w stolicy Podhala
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (65) (2015) , s. 30-31. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168295515
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Teoretyczne modele zarządzania kompetencjami menedżerskimi = Theoretical Management Models of Managerial Competences
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2015) , s. 3-13. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168296057
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
The Premises for Corporate Social Responsibility in Insolvency Proceedings = Przesłanki społecznej odpowiedzialności biznesu w postępowaniu upadłościowym
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 387 (2015) , s. 20-29. - Tytuł numeru: Social Responsibility of Organizations Directions of Changes - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296189
artykuł w czasopiśmie
59

Autor:
Growiec Jakub , Pajor Anna , Górniak Dorota , Prędki Artur
Tytuł:
The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence From Estimates of the World Technology Frontier
Źródło:
Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 46, nr 4 (2015) , s. 299-326. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168296233
artykuł w czasopiśmie
60

Autor:
Tytuł:
Analiza kosztowa polskich bibliotek publicznych za pomocą metody DEA oraz porównanie z wynikami uzyskanymi przy użyciu stochastycznej granicznej funkcji kosztu = Cost Analysis of Polish Public Libraries with the DEA Method and a Comparison with Results Obtained by Using the Stochastic Frontier Cost Function
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 386 (2015) , s. 276-296. - Tytuł numeru: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296277
artykuł w czasopiśmie
61

Autor:
Bauer Kinga , Baran Michał
Tytuł:
Virtualization of Information as the Direction of Development of Accounting Support Systems : Empirical Evidence from Poland
Źródło:
International Journal of Accounting and Economics Studies. - vol. 3, no 2 (2015) , s. 128-134. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168296419
artykuł w czasopiśmie
62

Konferencja:
XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Międzyzdroje, Polska, od 2014-09-08 do 2014-09-10
Tytuł:
Współzależność między poziomem rozwoju gospodarczego a udziałem energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu w krajach Unii Europejskiej = Interdependence between the Level of Economic Development and the Share of Renewable Energy in Gross Final Energy Consumption in the European Union
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 385 (2015) , s. 99-110. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 25)
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296441
artykuł w czasopiśmie
63

Konferencja:
XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Międzyzdroje, Polska, od 2014-09-08 do 2014-09-10
Tytuł:
Próba identyfikacji muzycznych profili melomanów z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych = Attempt to Identify Music Lovers Profiles Using Classification and Regression Trees
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 385 (2015) , s. 229-238. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 25)
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296443
artykuł w czasopiśmie
64

Konferencja:
XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Międzyzdroje, Polska, od 2014-09-08 do 2014-09-10
Tytuł:
Wykorzystanie metody opartej na wzorcach w automatycznej analizie opinii konsumenckich = Using Pattern-based Opinion Mining
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 385 (2015) , s. 314-324. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 25)
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296445
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Dynamic Steam Coal Market Integration : Evidence from Rolling Cointegration Analysis
Źródło:
Energy Economics. - vol. 51, September (2015) , s. 510-520. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 40.00 pkt
Nr:
2168296501
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Does the Euro Area Macroeconomy Affect Global Commodity Prices?
Źródło:
International Review of Economics & Finance. - Vol. 39, September (2015) , s. 485-503. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168296505
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Strategia city placement w systemie innowacji marketingowych = City Placement Strategy in Marketing Innovation System. Cz. 1
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2015) , s. 5-14. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168296539
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
The Structure of Knowledge in Society as a Determinant of Fair Labour Income Inequalities in the Economy
Źródło:
Naukovij vìsnik Užgorods'kogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìka. - vip. 1 (45), t. 2 (2015) , s. 187-193. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168296543
artykuł w czasopiśmie
69

Autor:
Tytuł:
Produktivnìst' pracì nacìonal'nih ekonomìk : porìvnâl'nij analìz z vikoristannâm vitratnoї funkcìї virobnictva = Labour Productivity of the National Economies
Źródło:
Naukovij vìsnik Užgorods'kogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìka. - vip. 1 (45), t. 2 (2015) , s. 194-200. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168296547
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Accounting and the GDP Measurement System
Źródło:
Naukovij vìsnik Užgorods'kogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìka. - vip. 1 (45), t. 2 (2015) , s. 281-286. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168296559
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Przegląd teorii zarządzania kompetencjami = The Overview of Managerial Competence-Based Theory
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 6 (2015) , s. 4-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168296565
artykuł w czasopiśmie
72

Autor:
Tytuł:
Modele PLS-PM i ich zastosowania w predykcji i wyjaśnianiu zjawisk ekonomicznych = PLS-PM Model and Its Application in Explanation and Prediction of Economic Phenomena
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 39, t. 2 (2015) , s. 127-138. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 2 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 849)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168296567
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Wyzwania współczesnej rachunkowości w zakresie translacji wartości ekonomicznych = Contemporary Accounting Challenges in the Field of Economic Value Translation
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 388 (2015) , s. 77-86. - Tytuł numeru: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296579
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Istota ekonofizyki = The Essence of Econophysics
Źródło:
Studia Ekonomiczne = Economic Studies. - nr 1 (84) (2015) , s. 108-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168296581
artykuł w czasopiśmie
75

Autor:
Konferencja:
XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Międzyzdroje, Polska, od 2014-09-08 do 2014-09-10
Tytuł:
Kontekstowy pomiar podobieństwa semantycznego = The Impact of Context on Semantic Similarity
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 384 (2015) , s. 171-181. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 24)
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296591
artykuł w czasopiśmie
76

Autor:
Ziarkowska Joanna , Ziarkowski Dominik
Tytuł:
Status quo czy panta rhei? Atrakcje turystyczne Krakowa od końca XVIII wieku do czasów współczesnych = Status Quo or Panta Rhei? Krakow's Tourist Attractions in the Period from the End of the 18th Century to the Contemporary Times
Źródło:
Turystyka Kulturowa. - Nr 7 (2015) , s. 34-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168296627
artykuł w czasopiśmie
77

Konferencja:
XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Międzyzdroje, Polska, od 2014-09-08 do 2014-09-10
Tytuł:
Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób = Comparison of Classification Accuracy of Selected Bankruptcy Prediction Methods in the Case of Random and Non-Random Sampling Technique
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 384 (2015) , s. 236-245. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 24)
Program badawczy:
Udział w konferencji SKAD 2014 był możliwy dzięki środkom finansowym z projektów badawczych 028/WZ-KS/01/2014/S/4224 i 031/WZ-KS/04/2014/S/4227
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296821
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Audit Committees' Appointments of Statutory Auditors (on the Example of Warsaw-listed Banks) - Regulatory Requirements versus Effective Protection of the Public Interest = Procedura powołania audytora zewnętrznego przez komitet ds. audytu (na przykładzie banków notowanych na giełdzie warszawskiej) - wymogi prawne a efektywna ochrona interesu publicznego
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 12 (2015) , s. 41-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168296925
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
The Use of Structural Equation Modelling to Select Financial Indicators for a Bankruptcy - Prediction Model = Zastosowanie metody modelowania równań strukturalnych do wyboru wskaźników finansowych w modelu predykcji bankructwa
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 12 (2015) , s. 9-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168296929
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Rachunkowość jednostek mikro według ustawy o rachunkowości = Accounting of Micro Units Based on the Accounting Act
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 388 (2015) , s. 159-166. - Tytuł numeru: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296961
artykuł w czasopiśmie
81

Autor:
Tytuł:
Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej w postępowaniu upadłościowym = Financial Reporting Trends in Insolvency Proceedings
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 388 (2015) , s. 229-237. - Tytuł numeru: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297073
artykuł w czasopiśmie
82

Tytuł:
Common Trends and Common Cycles - Bayesian Approach
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 7, nr 2 (2015) , s. 91-110. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management (Department of Econometrics and Operational Research) at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168297077
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Postrzeganie innowacji w branży spotkań przez przedstawicieli krakowskich PCO = Perception of Innovations in the Industry of Meetings by Representatives of the Cracow PCOs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula = Vistula University Working Papers. - nr 40 (2015) , s. 5-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168297097
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Ocena jakości wybranych miodów obecnych na polskim rynku = Quality Assessment of Honey Available in Polish Market
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (2015) , s. 50-57. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297147
artykuł w czasopiśmie
85

Autor:
Tytuł:
Jak skutecznie zarządzać absolwentami w firmie?
Źródło:
Personel i Zarządzanie. - nr 1 (2015) , s. 64-66
Nr:
2168297151
artykuł nierecenzowany
86

Autor:
Tytuł:
Rola komunikacji z kandydatem o rzadkich umiejętnościach
Źródło:
Personel i Zarządzanie. - nr 2 (2015) , s. 46-48
Nr:
2168297153
artykuł nierecenzowany
87

Autor:
Tytuł:
Rotacja na stanowisku czyli jak rozwijać świadomość pracowników
Źródło:
Personel i Zarządzanie. - nr 4 (2015) , s. 53-55
Nr:
2168297157
artykuł nierecenzowany
88

Konferencja:
XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Międzyzdroje, Polska, od 2014-09-08 do 2014-09-10
Tytuł:
Wybrane metody oceny jakości dopasowania w Propensity Score Matching = Selected Methods of Assessing the Quality of Matching in Propensity Score Matching
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 384 (2015) , s. 60-74. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 24)
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297163
artykuł w czasopiśmie
89

Autor:
Jajuga Krzysztof , Pociecha Józef , Walesiak Marek
Konferencja:
XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Międzyzdroje, Polska, od 2014-09-08 do 2014-09-10
Tytuł:
25 lat SKAD = XXV years of SKAD
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 384 (2015) , s. 15-24. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 24)
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297165
artykuł w czasopiśmie
90

Autor:
Sokołowski Andrzej , Harańczyk Grzegorz
Konferencja:
XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Międzyzdroje, Polska, od 2014-09-08 do 2014-09-10
Tytuł:
Modyfikacja wykresu radarowego = Modification of Radar Plot
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 384 (2015) , s. 280-286. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 24)
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297167
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Causality in Distribution Between European Stock Markets and Commodity Prices: Using Independence Test Based on the Empirical Copula = Analiza przyczynowości w rozkładzie między europejskimi rynkami akcji a cenami surowców z wykorzystaniem testu niezależności opartym na kopule empirycznej
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 381 (2015) , s. 439-454. - Tytuł numeru: Financial Investments and Insurance - Global Trends and the Polish Market - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297169
artykuł w czasopiśmie
92

Autor:
Markowska Małgorzata , Strahl Danuta , Sokołowski Andrzej , Sobolewski Marek
Tytuł:
Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 z uwagi na wrażliwość na kryzys ekonomiczny (obszar: zmiany w gospodarce) = Dynamic Classification of the EU NUTS 2 Regions in Terms of Vulnerability to Economic Crisis (Area: Changes in Economy)
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 393 (2015) , s. 32-44. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297171
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Wpływ globalnego kryzysu na procesy konwergencji gospodarczej krajów Europy Środkowo-Wschodniej = The Impact of the Global Crisis on the Processes of Economic Convergence in the Countries of Central and Eastern Europe (CEE)
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 393 (2015) , s. 67-74. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297173
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Strategia city placement w systemie innowacji marketingowych = City Placement Strategy in Marketing Innovation System. Cz. 2
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2015) , s. 4-10. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297195
artykuł w czasopiśmie
95

Autor:
Tytuł:
Atrakcyjność turystyczna polskich regionów na facebooku = Tourist Attractiveness of Polish Reception Areas on Facebook
Źródło:
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Nr 50 (2015) , s. 117-128. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168297209
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Organizacja systemu finansowego i priorytety zarządzania w państwach tworzących integracyjną strefę walutową = Organization of Financial System and Priorities of Management in Countries Accessing to Integrative Currency Area
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (42) (2015) , s. 86-105. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297281
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Wybrane przyczyny trudności w zarządzaniu zaangażowaniem pracowników w kontekście zintegrowanego rozwoju = Selected Reasons for the Difficulties in the Management of Employees Engagement in the Context of Integrated Development
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (42) (2015) , s. 419-430. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297289
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Model kapitału ludzkiego a wysokość wynagrodzenia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych = The Model of Human Capital and the Salary Levels of Graduates of Schools Above Junior High School
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (42) (2015) , s. 449-461. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297291
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
99

Autor:
Tytuł:
Produktywność pracy jako miernik rozwoju ekonomicznego Ukrainy i Białorusi = Labour Productivity as a Measure of Economic Development of Ukraine and Belarus
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (43) (2015) , s. 352-361. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297293
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Kontrowersje wokół rozliczania fuzji w międzynarodowych standardach rachunkowości = Controversy Over Mergers Accounting in the International Accounting Standards
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 390 (2015) , s. 242-249. - Tytuł numeru: Rachunkowość - polityka makroekonomiczna - globalizacja - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297311
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Comparative Analysis of Polish NUTS 2 Level Regions in Terms of Their Use of EU Grants in 2007-2013 = Analiza porównawcza polskich regionów szczebla NUTS 2 ze względu na wykorzystanie funduszy unijnych w latach 2007-2013
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 394 (2015) , s. 91-99. - Tytuł numeru: Local and Regional Economy in Theory and Practice - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297315
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Badanie konkurencyjności handlu zagranicznego w ujęciu dynamicznym na przykładzie Polski = The Research of the Foreign Trade Competitiveness in Dynamic Approach on the Example of Poland
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 62, z. 1 (2015) , s. 53-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168297317
artykuł w czasopiśmie
103

Autor:
Hołda Artur , Adamik-Citak Małgorzata
Tytuł:
Wycena w wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych a wartość kapitałów własnych w wyniku implementacji MSSF w polskich realiach gospodarczych - podejście pragmatyczne = Valuation in Fair Value of Fixed Tangible Assets vs. the Value of Equity as a Result of IFRS Implementation in Polish Economic Reality - Pragmatic Approach
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 396 (2015) , s. 67-76. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. T. 2, Rachunkowość - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297323
artykuł w czasopiśmie
104

Tytuł:
Earnings Management to Achieve Positive Earnings Surprises in Case of Medium Size Companies Listed in Poland
Źródło:
International Journal of Accounting and Economics Studies. - vol. 3, no 2 (2015) , s. 141-147. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168297329
artykuł w czasopiśmie
105

Autor:
Olszak Małgorzata A. , Pipień Mateusz , Roszkowska Sylwia
Tytuł:
Do Loan Loss Provisions Accounting and Procyclicality Matter for the Effects of Capital on Loan Growth of Big Banks in the European Union? = Czy specyfika zastosowania rezerw na ryzyko kredytowe i ich procykliczność wpływają na związek między aktywnością kredytową i kapitałami dużych banków w Unii Europejskiej?
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 397 (2015) , s. 171-181. - Tytuł numeru: Finance and Accounting for Sustainable Development : Responsibility, Ethic, Financial Stability - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297385
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Kapitał obrotowy netto a wartość przedsiębiorstwa = Networking Capital and Enterprise Value
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 74, t. 1 (2015) , s. 257-267. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 855)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297399
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Rola działań reklamowych w przedsiębiorstwach na tle zmian zachodzących na polskim rynku reklamy - wybrane zagadnienia = The Role of Advertisement in Companies in Frames of Changes on the Polish Advertisement Market - Selected Issues [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2015) , s. 127-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297433
artykuł w czasopiśmie
108

Autor:
Kucia Michał , Łapczyński Mariusz
Tytuł:
Decyzje zakupowe śląskich e-konsumentów - ujęcie modelowe = Purchase decisions made by Silesian e-consumers - a model approach [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2015) , s. 310-321. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297437
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
Czynniki geograficzne jako determinanta wyboru miejsca docelowego podróży w procesie zaspokajania potrzeb turystycznych = Geographical Features as Determinants of the Choice of a Destination in the Process of Meeting Tourist Needs [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2015) , s. 447-457. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297439
artykuł w czasopiśmie
110

Autor:
Tytuł:
Strategie marketingowe przedsiębiorstw usługowych - wyniki badań = Strategies of Marketing Services Enterprises - Survey Results [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2015) , s. 566-575. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297441
artykuł w czasopiśmie
111

Autor:
Tytuł:
Zmienne ukryte ze wskaźnikami formatywnymi w analizie zachowań konsumenta - problemy pomiaru i identyfikacji = Latent Variables with Formative Indicators in Consumer Behavior - Measurement and Identification [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2015) , s. 605-612. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297443
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
Addytywna, analityczna funkcja produkcji w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą = The Additive, Cost Production Function in the Management Assessment Process of Business Entity
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 399 (2015) , s. 208-215. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297495
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Determinanty efektywności przedsiębiorstw w obszarze kreowania wartości = The Determinants of Corporate Effectiveness in the Area of Value Creation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 73 (2015) , s. 189-200. - Tytuł numeru: Ryzyko, zarządzanie, wartość - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 854)
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297519
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = External Sources of Financing Small and Medium Enterprises in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 116 (2015) , s. 433-441. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 848)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168297523
artykuł w czasopiśmie
115

Autor:
Siudak Zbigniew , Ochała Andrzej , Lesiak Maciej , Witkowski Adam , Gil Robert J. , Legutko Jacek , Maciejewski Paweł , Fijorek Kamil , Dudek Dariusz
Tytuł:
Temporal Trends and Patterns in Percutaneous Treatment of Coronary Artery Disease in Poland in the Years 2005-2011 = Zmiany w leczeniu inwazyjnym choroby niedokrwiennej serca w Polsce w latach 2005-2011
Źródło:
Kardiologia Polska. - Vol. 73 Iss. 7 (2015) , s. 485-492. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168297555
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
Przemysł samochodów osobowych w Polsce i jego uwarunkowania w latach transformacji systemowej 1990-2014 = The Personal Car Industry in Poland and its Determinants in the Economic Transformation Period in the Years 1990-2014
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (43) (2015) , s. 239-252. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297559
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
Kompetencje w pracy z informacjami czynnikiem rozwoju sektorów gospodarki opartej na wiedzy = Competences to Work with the Information as the Factor in Development of Sectors of Knowledge-based Economy
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (43) (2015) , s. 267-280. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297565
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Wpływ ogłoszenia upadłości na złożoność strukturalną zmian cen na GPW = The Effects of Bankruptcy on the Structural Complexity of the Price Changes on WSE
Źródło:
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski. - nr 41 (2015) , s. 59-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168297597
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Pozainstytucjonalne wsparcie osób w starszym wieku w wybranych krajach europejskich po transformacji systemowej = Informal Support for the Elderly in Chosen European Countries after Socio-Economic Transformation
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 223 (2015) , s. 32-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297599
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
Innowacje architektoniczne w polskim handlu a zachowanie konsumentów = Architectonical Innovations in Polish Retailing and Consumer Behaviour
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 38 (2015) , s. 89-99. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 865)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297619
artykuł w czasopiśmie
121

Autor:
Tytuł:
Budowanie wartości w sieciach organizacyjnych = Building Organisational Network Value
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (939) (2015) , s. 51-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168297621
artykuł w czasopiśmie
122

Autor:
Winkler Renata , Chmielecki Michał
Tytuł:
Komunikacja a dzielenie się wiedzą w projektowych zespołach międzykulturowych = Communication and Knowledge Sharing in Multicultural Design Teams
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (939) (2015) , s. 87-99. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168297625
artykuł w czasopiśmie
123

Tytuł:
Metodyka projektowania systemu motywowania pracowników = A Methodology for Designing an Employee Motivation System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (939) (2015) , s. 67-85. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168297627
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Organizowanie zespołu negocjacyjnego = Organising a Negotiating Team
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (939) (2015) , s. 119-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168297629
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Two Procedures for Robust Monitoring of Probability Distributions of Economic Data Streams Induced by Depth Functions
Źródło:
Operations Research and Decisions. - vol. 25, no. 1 (2015) , s. 55-79. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168297631
artykuł w czasopiśmie
126