Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Zarządzania Typ publikacji: Artykuły od roku: 2014 do roku: 2014
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 342.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Tytuł:
Transport Accessibility in Business Travel - a Case Study of Central and East European Cities
Źródło:
International Journal of Tourism Research. - vol. 16 iss. 2 (2014) , s. 137-145. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 30.00 pkt
Nr:
2168235718
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
The Potential of Local KIBS Companies as a Determinant of Tourism Development in Krakow
Źródło:
Tourism Economics. - vol. 20, nr 6 (2014) , s. 1337-1348. - Summ.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168262266
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Formation of the Integrative Currency Area
Źródło:
SOP Transactions on Economic Research. - vol. 1, no 1 (2014) , s. 1-9. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168271732
artykuł w czasopiśmie
4

Konferencja:
The 2-nd International Scientific Conference "Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Wilno, Litwa, od 2013-10-14 do 2013-10-15
Tytuł:
Models of the Emergence and Diffusion of Mass Customization
Źródło:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - Vol. 110 (2014) , s. 812-821. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168273396
artykuł w czasopiśmie
5

Konferencja:
The 2-nd International Scientific Conference "Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Wilno, Litwa, od 2013-10-14 do 2013-10-15
Tytuł:
A Learning Public Organization as the Condition for Innovations Adaptation
Źródło:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - Vol. 110 (2014) , s. 148-155. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168273414
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Polak Sebastian , Wiśniowska Barbara , Fijorek Kamil , Glinka Anna , Mendyk Aleksander
Tytuł:
In vitro-in Vivo Extrapolation of Drug-induced Proarrhythmia Predictions at the Population Level
Źródło:
Drug Discovery Today. - Vol. 19, Iss. 3 (2014) , s. 275-281. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 45.00 pkt
Nr:
2168274249
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Uczelnia na zagranicznym rynku edukacyjnym - strategia internacjonalizacji szkoły wyższej = University Education in a Foreign Market - The Strategy of Internationalization of Higher Education
Źródło:
Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 22, nr 1 (124) (2014) , s. 36-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168275261
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Nowy kierunek studiów Marketing i komunikacja rynkowa
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014) , s. 28-29. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275305
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
9

Autor:
Siniarski Aleksander , Wypasek Ewa , Fijorek Kamil , Gajos Grzegorz , Undas Anetta
Tytuł:
Association between Thrombophilia and Seated Immobility Venous Thromboembolism
Źródło:
Blood Coagulation & Fibrinolysis. - Vol. 25, Iss. 2 (2014) , s. 135-141. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168276019
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
The Global Currency Area a Way to Constructively End the Era of Reserve Currency
Źródło:
Modern Economy. - vol. 5, no. 4 (2014) , s. 289-302. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276897
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Usługi firmowe - wykorzystanie przez podmioty bazy noclegowej w Polsce = The Use of Firm Oriented Services by Accommodation Sector in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - 1 (25) (2014) , s. 213-230. - Tytuł numeru: Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 805)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168277047
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Planowanie strategiczne oparte na partycypacji w przedsiębiorstwie turystycznym - wyniki badań empirycznych = Strategic Planning Based on Participation in a Tourism Company - Empirical Results
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - 2 (26) (2014) , s. 37-50. - Tytuł numeru: Podmioty gospodarki turystycznej a rynek turystyczny - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; Nr 806)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168277057
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Skoczen Szymon , Tomasik Przemyslaw J. , Gozdzik Jolanta , Fijorek Kamil , Krasowska-Kwiecien Aleksandra , Wiecha Oktawiusz , Czogala Wojciech , Dłuzniewska Agnieszka , Sztefko Krystyna , Starzyk Jerzy , Siedlar Maciej
Tytuł:
Visfatin Concentrations in Children with Leukemia Before and After Stem Cell Transplantation
Źródło:
Experimental Hematology. - Vol. 42, Iss. 4 (2014) , s. 252-260. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 30.00 pkt
Nr:
2168277625
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
The Size and the Strategic International Orientation : the Use of EPRG Model among Polish Family and Non-Family Firms
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 7, cz. 1 (2014) , s. 143-156. - Tytuł numeru: Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168278419
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Tytuł:
Konstrukcja optymalnego portfela w bayesowskim modelu MSF-SBEKK : portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI = Optimal Portfolio Construction in the Bayesian MSF-SBEKK Model : Portfolios of PKO Investment Funds
Źródło:
Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 45, nr 1 (2014) , s. 53-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168279073
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Tytuł:
Mechanizmy rozwoju paradygmatów zarządzania = Mechanisms of the Management Paradigm Development
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (2014) , s. 8-13. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279081
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Szromnik Andrzej , Wolanin-Jarosz Elżbieta
Tytuł:
Etnocentryzm konsumencki na zglobalizowanym rynku - czynniki i procesy kształtowania (cz. 1) = Consumer Ethnocentrism on the Globalised Market - Factors and Processes of Forming (part 1)
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 4 (2014) , s. 2-13. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279083
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
The Application of Path Modelling in the Analysis of Consumer Behaviour in the Cultural Tourism Market
Źródło:
Economics & Sociology. - Vol. 7, No 1 (2014) , s. 204-216. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168279135
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Consumption of Specific Tourist Products - the Value of Participation in Mega-event and Its Influence in Shaping Visitor Loyalty to a Destination
Źródło:
Journal of International Studies. - Vol. 7, No 1 (2014) , s. 109-121. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168279137
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Szromnik Andrzej , Wolanin-Jarosz Elżbieta
Tytuł:
Etnocentryzm konsumencki na zglobalizowanym rynku - czynniki i procesy kształtowania (cz. 2) = Consumer Ethnocentrism on the Globalised Market - Factors and Processes of Forming (part 2)
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 2-10. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279145
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Pomiar i raportowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw = Enterprise Sustainable Development Measurement and Reporting [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 215-221. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279383
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Kategoria "zdolność rozwojowa organizacji" w zarządzaniu strategicznym = Category "Organization Development Capability" in Strategic Management [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 259-266. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279385
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Luz organizacyjny a innowacyjność organizacji = Organisational Slack and Innovativeness of Organization [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 773-778. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279557
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Lean Startup jako nowa koncepcja zwinnego zarządzania przedsięwzięciami biznesowymi w warunkach skrajnej niepewności = Lean Startup as a New Concept of Agile Management of Delivering Business Under Conditions of Extreme Uncertainty [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 736-742. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279559
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Produkty systemowe na rynku turystycznym = Systemic Products on the Tourism Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - 1 (25) (2014) , s. 79-99. - Tytuł numeru: Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 805)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168279561
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Kategoryzacja systemów oceny kompetencji menedżerskich = Categorization of Assessment System of Managerial Competence [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 1242-1248. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279583
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Znaczenie sformalizowanego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie = The Role of Formalized Quality Management System in the Company [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 668-675. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279585
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Projektowanie zmian i rozwoju systemów organizacyjnych = Design Changes and the Development of Organizational Systems [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 753-758. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279635
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Zmiany w strukturze wewnętrznego łańcucha wartości przedsiębiorstwa - wyniki badań empirycznych = Changes in the Internal Structure of the Value Chain of the Enterprises - the Results of the Empirical Research [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 906-914. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279637
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Rachunkowość w systemie pomiaru aktywności ekonomicznej państwa = Accounting as Part of an Economic Activity Measurement System
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 75 (131) (2014) , s. 7-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168279949
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Kształtowanie relacji między elementami sieci innowacyjnych
Źródło:
e-mentor. - nr 3 (55) (2014) , s. 62-71. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168279959
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Tytuł:
Kryteria segmentacji rynku turystycznego miasta - zarys koncepcji = Segmentation Criteria of the City Tourism Market - Outline of Concept
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - 1 (25) (2014) , s. 43-60. - Tytuł numeru: Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 805)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168279965
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Tytuł:
Specyfika i znaczenie badań marketingowych na międzynarodowym rynku turystycznym = Specificity and the Meaning of Marketing Research on the International Tourism Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - 1 (25) (2014) , s. 61-78. - Tytuł numeru: Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 805)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168279967
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność a projakościowe zarządzanie organizacją = Social Responsibility versus Pro-qualitative Organisation Management
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (2014) , s. 70-79. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168280515
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
The Development of Rural Areas in Poland under Transformation Conditions = Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w warunkach transformacji
Źródło:
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych = Problems of Small Agricultural Holdings. - nr 2 (2014) , s. 53-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168281741
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Zastosowanie nettingu w rozliczeniach wewnątrzkorporacyjnych = The Use of Netting in Accounts Settlements Within the Corporation
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 326 (2014) , s. 222-231. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168281989
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Projakościowe zarządzanie a optymalizacja jakości produktu ekologicznego = Pro-qualitative Management Versus Optimisation of the Quality of an Ecological Product
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2014) , s. 25-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282093
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Koszty udziału przedsiębiorstwa w targach - próba identyfikacji istoty, struktury i determinant = Costs of Participation in Trade Fairs - Attempt to Identify the Substance, Structure and Determinants
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2014) , s. 2-14. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282169
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Tytuł:
Assessment of the Region's Potential Competitve Advantage with the Strategic Reflection Method = Ocena potencjału konkurencyjnego regionu metodą refleksji strategicznej
Źródło:
Studia Ekonomiczne i Regionalne = Studia Ekonomiczne i Regionalne. - vol. 7, no 1 (2014) , s. 38-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168282305
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Beliczyński Jan , Jędrzejewski Stanisław
Tytuł:
Bez pośpiechu z cyfrowym radiem
Źródło:
Rzeczpospolita. - nr 196 (2014) , s. A12
Tryb dostępu:
Nr:
2168282439
artykuł nierecenzowany
41

Tytuł:
Identyfikacja czynników ekonomicznych oddziałujących na dynamikę populacji ludzkiej = Identification of the Economic Factors Affecting the Population Dynamics
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (38) (2014) , s. 240-252. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282877
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Rozwój bazy hotelowej w Polsce - analiza czasowo-strukturalna = Development of the Hotel Base in Poland - Temporal and Structural Analysis
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2014) , s. 103-124. - Summ., streszcz., rez.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282987
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Determinants of International Trade in Art from System Theory Perspective
Źródło:
International Journal of Business and Management. - vol. 2, no 3 (2014) , s. 192-206 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168283067
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Dostosowanie się partnerów w negocjacjach międzykulturowych = Adaptation of Partners in Intercultural Negotiation
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 33-42. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283141
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Dehumanizacja w telepracy domowej = Dehumanization in Home Telework
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 61-70. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283145
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Autor:
Tytuł:
Strategie podziału rynku przedsiębiorstw prowadzących działalność na polskim rynku : (w świetle wyników badania) = Strategies Market Selection Are Used by Companies Operating on the Polish Market - Survey Results
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 117-123. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283183
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Ekonomiczne i społeczne efekty spółek z udziałem Skarbu Państwa = The Economic and Social Effects of the Companies with State Treasury Shareholding
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 151-160. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283187
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Geopolityczne przesłanki i ekonomiczne podstawy unii walutowej Europy Centralnej = Geopolitical Premises and Economic Fundamental of the Central Europe Integrative Currency Area
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 161-175. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283189
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Bayesian Inference for the Jump-Diffusion Model with M Jumps
Źródło:
Communications in Statistics : Theory and Methods. - Vol. 43, No. 18 (2014) , s. 3955-3985. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168283215
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Bariery procesu wdrażania controllingu w przedsiębiorstwach działających w Polsce w świetle prowadzonych badań = Barriers to Controlling Implementation in the Companies Operating in Poland in the Light of Ongoing Research
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 237-248. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283239
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Wykorzystanie potencjału podatkowej grupy kapitałowej w regionie świętokrzyskim = Use of Potential the Tax Capital Group in the Świętokrzyskie Region
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 289-297. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283243
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Wybrane metody kształtowania jakości = Selected Organizational Methods, Communication Methods and Heuristic Methoods in Quality Shaping
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 4 (2014) , s. 14-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168283373
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Marketing relacyjny i marketing wartości - w kierunku paradygmatu zintegrowanego = Relationship Marketing and Value-Based Marketing - Towards an Integrated Paradigm
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 182 (2014) , s. 11-19. - Tytuł numeru: Zarządzanie relacjami w biznesie : współczesne wyzwania - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283403
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Ocena współpracy przedsiębiorstw w zakresie działań innowacyjnych na przykładzie województwa małopolskiego = The Cooperation of Enterprises in the Field of Innovation Activities on the Example of the Malopolska Province
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 183 (2014) , s. 11-21. - Tytuł numeru: Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań. Cz. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283405
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Uwarunkowania tworzenia innowacji organizacyjnych = Conditions of Creating Organisational Innovations
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 183 (2014) , s. 22-31. - Tytuł numeru: Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań. Cz. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283409
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Diagnoza innowacyjności przedsiębiorstw regionu Małopolski = Diagnosis of Innovativeness of Enterprises from the Małopolska Region
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 183 (2014) , s. 68-77. - Tytuł numeru: Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań. Cz. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283417
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Analiza zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa w kontekście innowacyjności = An Analysis of the Company's Development Potential in the Context of Innovativeness
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 183 (2014) , s. 173-184. - Tytuł numeru: Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań. Cz. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283419
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Formy innowacji strukturalnych w doskonaleniu strategii organizacyjnych = Structural Forms of Innovation in Improving Organizational
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 183 (2014) , s. 197-207. - Tytuł numeru: Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań. Cz. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283425
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Bayesian Stochastic Frontier Analysis of Economic Growth and Productivity Change in the EU, USA, Japan and Switzerland
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 6, nr 3 (2014) , s. 193-216. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168283551
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
60

Autor:
Tytuł:
Aktywizacja ukraińskiej turystyki przyjazdowej do Krakowa - ujęcie marketingowe = Activating the Ukrainian tourist arrivals to Cracow - a marketing research
Źródło:
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Nr 46 (2014) , s. 61-72. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168283893
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Konsensus dotyczący polityki gospodarczej kraju na średnim poziomie rozwoju wśród ekonomistów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = The Consensus on Economic Policy in an Emerging Economy: Evidence from the Cracow University of Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014) , s. 5-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284145
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Analiza efektywności mieszanych strategii inwestycyjnych na GPW w Warszawie = Analysis of the Effectiveness of Mixed Investment Strategies on the Warsaw Stock Exchange
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014) , s. 43-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284147
artykuł w czasopiśmie
63

Autor:
Tytuł:
Organizacja marketingu jako obszar problemowy audytu = The Marketing Organization as a Problem Scope of Audit [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2014) , s. 457-462. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284159
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Koniunkturalne uwarunkowania strategii marketingowych - doświadczenia Polski w latach 2000-2013 = Cyclical Determinants of Marketing Strategy - Polish Experiences in Years 2000-2013 [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2014) , s. 590-594. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284161
artykuł w czasopiśmie
65

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie metody refleksji strategicznej w procesie wyboru pośredników = The Use of Strategic Reflection Methods in the Selection of Distribution and Traders [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2014) , s. 900-905. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284163
artykuł w czasopiśmie
66

Autor:
Tytuł:
Wielowymiarowa analiza skal o sumie stałej w badaniach marketingowych = Multidimensional Analysis of Constant Sum Scale in Marketing Research [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2014) , s. 662-668. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284165
artykuł w czasopiśmie
67

Autor:
Tytuł:
Triangulacja podejść i metod w projektach badawczych marketingu międzynarodowego = Triangulation Approaches and Methods in Research Projects of International Marketing [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2014) , s. 193-200. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284167
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Etyka w nauczaniu marketingu - refleksje nad opiniami studentów = Ethics in Teaching of Marketing - Reflections on Students' Opinions [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2014) , s. 299-305. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284169
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Hierarchizacja determinant wyboru miejsca docelowego podróży = Gradation of the Determinants of the Choice of Tourist Destination [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2014) , s. 1156-1163. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284229
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Konsumeryzm świadomy społecznie w Polsce = Conscious Consumerism in Poland [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2014) , s. 1204-1210. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284231
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Możliwości wykorzystania narzędzi internetowych w sprzedaży na rynku dóbr kultury = The Use of Internet tools in Selling in the Market of Cultural Goods [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2014) , s. 912-917. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284233
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Marki własne przedsiębiorstw handlowych w Polsce = Brands Own Sales Companies in Poland [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2014) , s. 953-959. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284235
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
The SMEs Limited Capabilities in Creating and Adopting Organisational Innovations : a Preliminary Study
Źródło:
Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Negotia. - vol. 59, no. 2 (2014) , s. 25-34. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168285101
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Ocena siły przetargowej w negocjacjach = Evaluation of Bargaining Power
Źródło:
Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 22, nr 3 (2014) , s. 72-84. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168285171
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Rekreacyjna aktywność fizyczna studentów kierunku turystyka i rekreacja AWF i UEK w Krakowie = Physical Recreational Activities Students of Tourism and Recreation at the University of Physical Education in Kraków and Cracow University of Economics
Źródło:
Turystyka i Rekreacja. - t. 11, nr 1 (2014) , s. 67-74. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168285333
artykuł w czasopiśmie
76

Autor:
Piwoni-Krzeszowska Estera , Małkus Tomasz
Tytuł:
Metodyka organizowania współpracy z dostawcą usług logistycznych = Methodology for Organization of Cooperation with Provider of Logistics Service [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 838-845. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285491
artykuł w czasopiśmie
77

Autor:
Mikos Anna , Kozioł Wojciech , Bełzowski Paweł
Tytuł:
Wpływ kooperacji w ramach aliansów wiedzy na zdolność innowacyjną przedsiębiorstwa = The Impact of Cooperation Wwithin the Framework of Alliances Knowledge on the Ability of Innovative Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 24, nr 1 (2014) , s. 137-147. - Tytuł numeru: Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168285493
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Intensywność kooperacji przedsiębiorstw z dostawcami specjalistycznych usług biznesowych jako determinanta innowacyjności branży turystyki biznesowej = Cooperation Intensity of Business Tourism Entities with Specialist Business Services Suppliers as an Innovation Factor of the Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 24, nr 1 (2014) , s. 23-35. - Tytuł numeru: Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285495
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
79

Autor:
Tytuł:
Determinants of Ukrainian Tourists Arrivals to Poland = Determinanty wyjazdów turystycznych obywateli Ukrainy do Polski
Źródło:
Turystyka Kulturowa. - nr 11 (2014) , s. 68-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285555
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Strategie alokacji zasobów polskich gospodarstw domowych - analiza empiryczna = The Strategies of Resource Allocation of Polish Households - an Empirical Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - nr 4 (42) (2014) , s. 73-84. - Tytuł numeru: Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285557
artykuł w czasopiśmie
81

Autor:
Tytuł:
Ekonomiczno-społeczne aspekty samozatrudnienia = Economic and Social Aspects of Self-Employment [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 1107-1114. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285583
artykuł w czasopiśmie
82

Autor:
Kukla Piotr , McIntyre William F. , Fijorek Kamil , Mirek-Bryniarska Ewa , Bryniarski Leszek , Krupa Ewa , Jastrzębski Marek , Bryniarski Krzysztof L. , Zhong-qun Zhan , Baranchuk Adrian
Tytuł:
Electrocardiographic Abnormalities in Patients with Acute Pulmonary Embolism Complicated by Cardiogenic Shock
Źródło:
American Journal of Emergency Medicine. - Vol. 32, Iss. 6 (2014) , s. 507-510. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 30.00 pkt
Nr:
2168285611
artykuł w czasopiśmie
83

Autor:
Kukla Piotr , McIntyre William F. , Fijorek Kamil , Krupa Ewa , Mirek-Bryniarska Ewa , Jastrzębski Marek , Bryniarski Krzysztof L. , Zajchowski Wiktor , Bryniarski Leszek , Baranchuk Adrian
Tytuł:
Use of Ischemic ECG Patterns for Risk Stratification in Intermediate-risk Patients with Acute PE
Źródło:
American Journal of Emergency Medicine. - Vol. 32, Iss. 10 (2014) , s. 1248-1252. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 30.00 pkt
Nr:
2168285615
artykuł w czasopiśmie
84

Autor:
McIntyre W.F. , Kukla P. , Fijorek K. , Krupa E. , Mirek-Bryniarska E. , Długopolski M. , Jastrzębski Z. , Zhong-Qun Z. , Bryniarski K , Bryniarski L. , Baranchuk A.
Konferencja:
Canadian Cardiovascular Congress 2014: 67th Annual Meeting of the Canadian Cardiovascular Society, Vancouver, Kanada, od 2014-10-25 do 2014-10-28
Tytuł:
Recognition of Ischemic Electrocardiographic Patterns as Markers of Increased Risk in Patients with Acute Pulmonary Embolism
Źródło:
Canadian Journal of Cardiology. - Vol. 30, Iss. 10, Supplement (2014) , s. S74-S75. - Summ.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a 30.00 pkt
Nr:
2168285623
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Exchange Rates and Monetary Fundamentals in CEE Countries : Evidence from a Panel Approach
Źródło:
Journal of Macroeconomics. - Vol. 41 (2014) , s. 148-159. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168285627
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Energy Consumption and Economic Growth in the Light of Meeting the Targets of Energy Policy in the EU : The Bootstrap Panel Granger Causality Approach
Źródło:
Energy Policy. - vol. 71 (2014) , s. 118-129. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 35.00 pkt
Nr:
2168285635
artykuł w czasopiśmie
87

Autor:
Kozioł Leszek , Wójtowicz Anna , Pyrek Radosław
Tytuł:
Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu Małopolski = Determinants of the Innovation Capacity of Enterprises Malopolska Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 24, nr 1 (2014) , s. 113-122. - Tytuł numeru: Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168285651
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Źródła przewagi konkurencyjnej w doskonaleniu łańcucha wartości przedsiębiorstwa = The Sources of Competitive Advantage in the Development of the Enterprise Value China
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2014) , s. 70-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285659
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Zaangażowanie pracownika a jakość funkcjonowania organizacji = Worker Involvement and the Quality of Organization Operation
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 9 (2014) , s. 34-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285661
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Orientacja na klienta zewnętrznego w procesie kształtowania jakości funkcjonowania organizacji = Orientation Towards Outer Customer in the Process of Quality Creation of Organisational Functioning
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 7-8 (2014) , s. 18-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168285663
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Negocjacje w przedsiębiorstwie z perspektywy zarządzania projektami = Negotiations in a Company from the Perspective of Project Management
Źródło:
Modern Management Review. - vol. 19, nr 21 (1) (2014) , s. 57-66. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168285665
artykuł w czasopiśmie
92

Autor:
Markowska Małgorzata , Sobolewski Marek , Sokołowski Andrzej , Strahl Danuta
Tytuł:
Tests For Connection Between Clustering of Polish Counties and Province Structure
Źródło:
Statistics in Transition : new series. - vol. 15, no. 2 (2014) , s. 309-316. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168285685
artykuł w czasopiśmie
93

Autor:
Kosiorowski Daniel , Mielczarek Dominik , Rydlewski Jerzy , Snarska Małgorzata
Tytuł:
Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases
Źródło:
Statistics in Transition : new series. - vol. 15, no. 1 (2014) , s. 111-132. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168285693
artykuł w czasopiśmie
94

Autor:
Konferencja:
XXII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna), Karpacz, Polska, od 2013-09-11 do 2013-09-13
Tytuł:
Identyfikacja słów i fraz kluczowych w tekstach polskojęzycznych za pomocą algorytmu RAKE = Automatic Identification of Keywords and Keyphrases in Documents Written in Polish
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 327 (2014) , s. 69-76. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; 22)
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285703
artykuł w czasopiśmie
95

Konferencja:
XXII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna), Karpacz, Polska, od 2013-09-11 do 2013-09-13
Tytuł:
Wielosektorowa analiza ukrytych przejść w modelowaniu zagrożenia upadłością polskich przedsiębiorstw = Multisectoral Analysis of Latent Transitions in Bankruptcy Prediction Models
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 327 (2014) , s. 30-38. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; 22)
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285705
artykuł w czasopiśmie
96

Autor:
Sokołowski Andrzej , Czaja Magdalena
Konferencja:
XXII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna), Karpacz, Polska, od 2013-09-11 do 2013-09-13
Tytuł:
Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup = Cluster Separability and the Effectiveness of K-means Method
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 327 (2014) , s. 23-29. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; 22)
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285707
artykuł w czasopiśmie
97

Autor:
Tytuł:
Pomiar centralności w sieciach organizacyjnych = Measurement of Centrality in Organizational Networks
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2014) , s. 81-95. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285967
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Rozwój kwalifikacji pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości = The Development of the Qualifications of the Employees of the Innovation and Business Centres
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2014) , s. 71-80. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285969
artykuł w czasopiśmie
99

Autor:
Tytuł:
Zasoby informacji marketingowej polskich przedsiębiorstw : zmiany w okresie 15 lat gospodarki rynkowej = Resources of Marketing Information in Polish Companies : Changes During the 25 Years of the Market Economy [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2014) , s. 228-235. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168286111
artykuł w czasopiśmie
100

Autor:
Strahl Danuta , Sokołowski Andrzej
Tytuł:
Propozycja podejścia metodologicznego do oceny zależności między inteligentnym rozwojem a wrażliwością na kryzys ekonomiczny w wymiarze regionalnym = The Proposal of Methodological Approach to the Assessment of Relations Between Smart Growth and Vulnerability to Economic Crisis at the Regional Level
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 331 (2014) , s. 190-200. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286145
artykuł w czasopiśmie
101

Konferencja:
XXII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna), Karpacz, Polska, od 2013-09-11 do 2013-09-13
Tytuł:
Testowanie wielokrotne przy weryfikacji wieloczynnikowych modeli proporcjonalnego hazardu Coxa = Multiple Testing in the Verification Process of Multifactorial Cox Proportional Hazards Models
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 328 (2014) , s. 76-84. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 23)
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286169
artykuł w czasopiśmie
102

Konferencja:
XXII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna), Karpacz, Polska, od 2013-09-11 do 2013-09-13
Tytuł:
Próba konstrukcji tablic "wymierania scenicznego" spektakli operowych na przykładzie Metropolitan Opera = The Attempt of Construction of the Life Tables for Opera Works on the Example of the Metropolitan Opera
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 328 (2014) , s. 51-58. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 23)
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286171
artykuł w czasopiśmie
103

Konferencja:
XXII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna), Karpacz, Polska, od 2013-09-11 do 2013-09-13
Tytuł:
Podejście syntetyczne w analizie spójności ekonomicznej gospodarstw domowych = Synthetic Approach in the Analysis of Economic Coherence of Households
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 328 (2014) , s. 196-204. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 23)
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286173
artykuł w czasopiśmie
104

Autor:
Tytuł:
Efekt motyla a modele komunikacji marketingowej = Butterfly Effect and Marketing Communication Models [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 4 (2014) , s. 186-192. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168286187
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
Formułowanie wariantów rozwiązań w negocjacjach w przedsiębiorstwie : koncepcja metodyczna i studium przypadku = Creating Alternatives in Business Negotiations : Methodological Framework & Case Study
Źródło:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 1 (18) (2014) , s. 23-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286189
artykuł w czasopiśmie
106

Konferencja:
XXII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna), Karpacz, Polska, od 2013-09-11 do 2013-09-13
Tytuł:
Dobór optymalnego zestawu słów istotnych w opiniach konsumentów na potrzeby ich automatycznej analizy = Selection of the Optimal Set of Relevant Words in Consumers Opinions in the Context of the Opinion Mining
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 328 (2014) , s. 106-115. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 23)
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286191
artykuł w czasopiśmie
107

Konferencja:
XXII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna), Karpacz, Polska, od 2013-09-11 do 2013-09-13
Tytuł:
Klasyfikacja obiektów w systemie Krajowych Ram Kwalifikacji opisanych za pomocą ontologii = Classification of Objects in the National Classification Framework Described by the Ontology
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 328 (2014) , s. 353-360. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 23)
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286193
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Teoretyczne podstawy integracyjnego obszaru walutowego : dylematy przystąpienia Polski do strefy euro = The Theoretical Foundation of an Integrating Currency Area : the Dilemmas of Introduction Euro Currency in Poland
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014) , s. 110-133. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286273
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
Parytet produktywności pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego = Wage Productivity Parity vs. Market Exchange Rate in the Process of Setting Central Rate Against Euro
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014) , s. 134-147. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286275
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Usługi konsultingowe w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy = Consulting in Improving the Competitiveness of Enterprises in Knowledge-based Economy
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014) , s. 294-305. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286285
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Koszty targowe w opinii przedsiębiorstw-wystawców - próba zdiagnozowania = Fair-Related Costs in the Opinion of Enterprises-Exhibitors - an Attempt to Carry out a Diagnosis
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 3 (350) (2014) , s. 25-40. - Summ., streszcz., rez.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286289
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju bazy hotelowej w Polsce - analiza wielowymiarowa = Spatial Differentiation of Development of the Hotel base in Poland - a Multidimensional Analysis
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (2014) , s. 93-112. - Summ., streszcz., rez.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286291
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Obszary i kryteria oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Areas and Criteria of Assessment of Corporate Social Responsibility
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 338 (2014) , s. 9-19. - Tytuł numeru: Społeczna odpowiedzialność organizacji : diagnoza i doskonalenie - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286293
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
Triangulacja podejść metodologicznych w badaniach naukowych z dziedziny marketingu = Triangulation of Methodological Approaches in Scientific Research of Marketing Field
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014) , s. 39-48. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286481
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Skuteczność wybranych metod komunikacji z respondentami w badaniach internetowych = Effectiveness of Selected Methods of Communication with Respondents in Online Surveys
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014) , s. 296-309. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286483
artykuł w czasopiśmie
116

Autor:
Tytuł:
Analiza rzetelności skal w wielopoziomowych modelach pomiaru = Reliability Analysis in Multilevel Measurement Models
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014) , s. 49-59. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286487
artykuł w czasopiśmie
117

Autor:
Nowakowska Ewa , Sagan Adam
Tytuł:
Kontrfaktyczno-porównawcze studium przypadku w marketingu usług zdrowotnych = Comparative-Counterfactual Case Research in Health Service Marketing
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014) , s. 284-295. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286489
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Modele hybrydowe CART-logit w analizie procesu podejmowania decyzji w gospodarstwie domowym = CART-Logit Hybrid Models in the Analysis of Decision-Making Process in the Households
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014) , s. 60-69. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286491
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Interpretacyjne konsekwencje oceny stabilności opinii respondentów w badaniach konsumpcji, oszczędzania i inwestowania = Interpretative Consequences of the Assessment of Respondents' Opinions Stability in the Studies of Consumption, Saving and Investing
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014) , s. 118-128. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286493
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
Ekonometryczna analiza prawdopodobieństwa zawarcia transakcji wynikających z napływu informacji: wpływ założeń co do rozkładu stóp zwrotu na zmienność miary VPIN = Econometric Analysis of Probability of Informed Trading -The Impact of Distribution of Market Price Return on VPIN Change
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 61, z. 2 (2014) , s. 131-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168286653
artykuł w czasopiśmie
121

Autor:
Tytuł:
Metoda DEA+ w wersji jednoproduktowej = Single-Product Version of the Dea+ Method
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 61, z. 2 (2014) , s. 115-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168286655
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Metodologia teorii ugruntowanej - pomiędzy pozytywizmem a konstruktywizmem = Grounded Theory Methodology - between Positivism and Constructivism
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (348), t. 2 (2014) , s. 24-34. - Summ., streszcz., rez.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286671
artykuł w czasopiśmie
123

Tytuł:
Podejście mieszane w badaniach zachowań na rynku usług edukacyjnych = Mixed-Method Approach in the Study of Behaviour in the Market of Educational Services
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (348), t. 2 (2014) , s. 69-80. - Summ., streszcz., rez.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286673
artykuł w czasopiśmie
124

Autor:
Łapczyński Mariusz , Jefmański Bartłomiej
Tytuł:
Wpływ liczby skupień na jakość predykcyjnych modeli hybrydowych = Impact of Clusters' Number on Performance of Hybrid Predictive Models
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (348), t. 2 (2014) , s. 140-150. - Summ., streszcz., rez.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286677
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Wieloraka analiza czynnikowa w wizerunkowych badaniach jakościowych = The Multiple Factor Analysis in Image Qualitative Research
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (348), t. 2 (2014) , s. 151-165. - Summ., streszcz., rez.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286679
artykuł w czasopiśmie
126

Tytuł:
Wizualizacja reguł sekwencyjnych w analizie zachowań internautów = Visualisation of Sequence Rules in Web Usage Mining
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (348), t. 2 (2014) , s. 210-220. - Summ., streszcz., rez.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286681
artykuł w czasopiśmie
127

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie wartością - systemowa koncepcja zarządzania = Value-based Management - a Systemic Concept of Management
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - nr 87 (1) (2014) , s. 35-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286775
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
128

Autor:
Tytuł:
Relacje z bezpośrednim przełożonym jako czynnik motywacji do pracy = Relationship with Direct Supervisor as a Motivating Factor
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 34 (2014) , s. 273-282. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania przeobrażeń marketingu - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 823)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168286873
artykuł w czasopiśmie
129

Tytuł:
Globalizacja jako przyczyna zmian płac realnych = Globalization as the Cause of Changes in Wages
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 34 (2014) , s. 59-73. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania przeobrażeń marketingu - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 823)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168286885
artykuł w czasopiśmie
130

Tytuł:
Korzyści z przynależności do systemu franczyzowego w branży FMCG - wyniki badań w województwie małopolskim = Benefits of Belonging to the Franchise System in FMCG Sector - the Research Results in the Małopolska Viovodeship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 34 (2014) , s. 149-159. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania przeobrażeń marketingu - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 823)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168286887
artykuł w czasopiśmie
131

Tytuł:
Innowacje w procesie globalizacji przedsiębiorstw handlu detalicznego = Innovations in the Globalization Process of Retail Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 34 (2014) , s. 197-205. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania przeobrażeń marketingu - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 823)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168286889
artykuł w czasopiśmie
132

Tytuł:
Korzystanie z usług przewodnickich w dobie rozwoju nowoczesnych technologii na przykładzie Krakowa = Using the Guide Services in the Time of High Technology Developments on the Example of Krakow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 35 (2014) , s. 61-73. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Wieloaspektowość problemów marketingu w jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach publicznych - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 824)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168286895
artykuł w czasopiśmie
133

Autor: