Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Zarządzania Typ publikacji: Artykuły od roku: 2013 do roku: 2013
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 292.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Autor:
Polak Sebastian , Wiśniowska Barbara , Glinka Anna , Fijorek Kamil , Mendyk Aleksander
Tytuł:
Slow Delayed Rectifying Potassium Current (IKs) - Analysis of the in Vitro Inhibition Data and Predictive Model Development
Źródło:
Journal of Applied Toxicology. - Vol. 33, iss. 8 (2013) , s. 723-739. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168229608
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Cultural Tourists : "An Attempt to Classify Them"
Źródło:
Tourism Management Perspectives. - vol. 5, January (2013) , s. 24-30. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237498
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Fossil Fuel Prices, Exchange Rate, and Stock Market : A Dynamic Causality Analysis on the European Market
Źródło:
Economics Letters. - vol. 118, iss. 1 (2013) , s. 199-202. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168238606
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Szromnik Andrzej , Wolanin-Jarosz Elżbieta
Tytuł:
Etnocentryzm konsumencki w świetle badań CETSCALE - studium porównawcze Polska-Słowacja = Consumer Ethnocentrism in the Light of CETSCALE Research - A Comparative Study Poland-Slovakia
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - styczeń-luty (2013) , s. 82-94. - Tytuł numeru: Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168242406
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Causality-in-Mean and Causality-in-Variance within the International Steam Coal Market
Źródło:
Energy Economics. - vol. 36, March (2013) , s. 594-604. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a 45.00 pkt
Nr:
2168247120
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Cioch Witold , Knapik Oskar , Leśkow Jacek
Tytuł:
Finding a Frequency Signature for a Cyclostationary Signal with Applications to wheel Bearingdiagnostics
Źródło:
Mechanical Systems and Signal Processing. - vol. 38, iss. 1 (2013) , s. 55-64. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a 45.00 pkt
Nr:
2168247128
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Nawrocka Agnieszka , Mynarski Władysław , Grabara Małgorzata , Powerska-Didkowska Aneta , Borek Zbigniew
Tytuł:
Weekday and Weekend Moderate to Vigorous Physical Activity of Young Musicians in the Context of Public Health Recommendations
Źródło:
Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - vol. 20, nr 3 (2013) , s. 566-570
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 30.00 pkt
Nr:
2168248324
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Wymiary profesjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej. Cz. 2
Źródło:
Biuletyn Ekonomii Społecznej / [red. Marek ĆWIKLICKI]. - nr 2, styczeń (2013) , s. 16-19
Tryb dostępu:
Nr:
2168248694
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Efektywność w naukach ekonomicznych
Źródło:
Biuletyn Ekonomii Społecznej / [red. Marek ĆWIKLICKI]. - nr 2, styczeń (2013) , s. 20-24 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168248696
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Łączenie podejść metodycznych w badaniach strategii marketingowych polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych = An Integrated Methodological Approach to Analysing the Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2013) , s. 12-17. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168248854
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Tytuł:
Misje polskich eksporterów = Mission Statements of Polish Exporters
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2013) , s. 7-11. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168248856
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Strategie obecności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych = Business Presence Strategies Adopted by Polish Exporting Companies in International Market
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2013) , s. 18-23. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168248858
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Działania polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych : analiza wyników badań = The Activities of Polish Exporters on International Markets#Analysis of Test Results
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2013) , s. 31-36. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168248860
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
Koncepcja projektu badań strategii marketingu międzynarodowego polskich eksporterów = A Concept for Analysing the International Marketing Strategies Adopted by Polish Exporting Companies
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2013) , s. 2-6. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168248862
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw = Conditions of Export Expansion of Polish Enterprises
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2013) , s. 24-30. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168248864
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Marketingowa koncepcja kreowania i rozpowszechniania idei - zarys strategii marketingowej (cz. 1) = Marketing Concept of Creation and Dissemination of Ideas - Outline of a Marketing Strategy
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 4 (2013) , s. 2-13. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168253454
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Batko W. , Knapik O.
Tytuł:
Robust Statistical Procedures in Statistical Analysis of Controllable Noise Indicators
Źródło:
Acta Physica Polonica A. Acoustic and Biomedical Engineering. - vol. 123, nr 6 (2013) , s. 1007-1011 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168254332
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Niemczyk Agata , Zacłona Tomasz
Tytuł:
Funkcja turystyczna polskich makroregionów w świetle kryzysu gospodarczego XXI w. = Tourist functions of Polish Macroregions in the Light of the Economic Crisis of the XXI Century
Źródło:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2013) , s. 11-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168254614
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Kryzys gospodarczy a ewolucja marki Kraków w opinii hiszpańskich turystów
Źródło:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2013) , s. 51-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168254618
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi z perspektywy kosztów transakcyjnych = Human Resource Management from the Perspective of Transaction Costs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 51 (2013) , s. 63-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1146)
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168255146
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Tytuł:
Rosnąca rola reputacji przedsiębiorstw jako efekt ewolucji komunikacji firm z ich otoczeniem = Growing Importance of Corporate Reputation as the Consequence of Changing Environment
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - maj-czerwiec, t. 1 (2013) , s. 16-21. - Tytuł numeru: Istota i uwarunkowania kreowania wartości przez marketing - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256004
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Śmigielska Grażyna , Depta Ryszard
Tytuł:
Współczesny marketing bezpośredni jako rezultat rozwoju nowoczesnych technologii = The Modern Direct Marketing as a Result of ICT Technology Development
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - maj-czerwiec, t. 1 (2013) , s. 97-104. - Tytuł numeru: Istota i uwarunkowania kreowania wartości przez marketing - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256010
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
Outsourcing audytu marketingowego = Marketing Audit Outsourcing
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - maj-czerwiec, t. 1 (2013) , s. 121-126. - Tytuł numeru: Istota i uwarunkowania kreowania wartości przez marketing - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256038
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Tytuł:
Ocena możliwości kształtowania wartości dla klienta metodą refleksji strategicznej = Evaluation of Customer Value Formation Possibilities with the Use of Strategic Reflection Method
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - maj-czerwiec, t. 1 (2013) , s. 229-236. - Tytuł numeru: Istota i uwarunkowania kreowania wartości przez marketing - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256062
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Marketing w tworzeniu wartości dla klienta na rynku dóbr kultury - na przykładzie oferty muzeum = Marketing in Customer Value Creation in Cultural Markets - the Case of the Museum Offer
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - maj-czerwiec, t. 1 (2013) , s. 263-269. - Tytuł numeru: Istota i uwarunkowania kreowania wartości przez marketing - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256064
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Marketingowa koncepcja kreowania i rozpowszechniania idei - zarys strategii marketingowej (cz. 2) = Marketing Concept of Creation and Dissemination of Ideas - Outline of a Marketing Strategy
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2013) , s. 2-9. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256100
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Kurs walutowy a trend produktywności pracy - analiza empiryczna = Wage Productivity vs. Exchange Rate Trend - Empirical Study
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013) , s. 108-118. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256648
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Polityczny program działań wynikający z badań kapitału ludzkiego = Political Program of Human Capital Development Based on Accomplished Research
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013) , s. 119-137. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256734
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Fundamentalne zasady leżące u podstaw nauki rachunkowości = Fundamental Laws Underlying the Theory of Accounting
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 70 (126) (2013) , s. 43-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168257520
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Towards Scientific Economics
Źródło:
Modern Economy. - vol. 4, no. 4 (2013) , s. 293-304. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257534
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Scientific Provenance of Accounting
Źródło:
International Journal of Accounting and Economics Studies. - vol. 1, nr 2 (2013) , s. 16-24. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257574
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Corporate Social Responsibility Reporting
Źródło:
Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 4 (2013) , s. 8-13. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168257620
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Urodzeni globaliści jako nowoczesna koncepcja internacjonalizacji przedsiębiorstw = Born Globalists as the Modern Concept of Internationalization of Enterprises
Źródło:
Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 4 (2013) , s. 3-7. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168257622
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Metody i mierniki oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa = Methods and Measures of Evaluation of Enterprise's Competitiveness
Źródło:
Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 4 (2013) , s. 33-40. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168257624
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Corporate Social Responsibility of European Retail Chains in Poland
Źródło:
Review of International Comparative Management. - Vol. 14, Iss. 1 (2013) , s. 127-137. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168257882
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Tytuł:
Pomiar i ocena efektywności kreowania wartości w przedsiębiorstwie = Measurement and Assessment of Value Creation Effectiveness in Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 59 (2013) , s. 133-144. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 760)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168259380
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Osiewalski Krzysztof , Osiewalski Jacek
Tytuł:
A Long-Run Relationship between Daily Prices on Two Markets: The Bayesian VAR(2)-MSF-SBEKK Model
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 5, nr 1 (2013) , s. 65-83. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168259586
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Wczesna internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw = Early Internationalization of Small and Medium Enterprises
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2013) , s. 77-87. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260054
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Dębska Małgorzata , Borek Aleksandra , Borek Zbigniew
Tytuł:
The Assessment of Selected Issues of Active Recreation in the Area of "Pogoria" Sports and Recreation Complex in Dąbrowa Górnicza
Źródło:
Journal of Tourism, Recreation & Sport Management. - vol. 1 (2013) , s. 53-61. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260202
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Tytuł:
Kryteria oceny efektywności struktur sieciowych = The Criteria for Evaluation of the Effectiveness of Network Structures
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economic and Organization of Enterprise. - R. 64, nr 2 (757) (2013) , s. 28-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260344
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Karta projektu w planowaniu przedsięwzięć organizacyjnych = The Project Charter in the Planning of Organizational Undertakings
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economic and Organization of Enterprise. - R. 64, nr 2 (757) (2013) , s. 3-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260346
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Yōichi Ueno (1883-1957) - pionier naukowego zarządzania w Japonii = Yōichi Ueno (1883-1957) - Pioneer of Scientific Management in Japan
Źródło:
Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 3 (2013) , s. 43-46. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168260668
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Kształtowanie strategii marketingowej miasta na rynku turystycznym - zarys problematyki
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 6 (270) (2013) , s. 15-25. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168260710
artykuł w czasopiśmie
44

Autor:
Kowalski Michał , Nesterak Janusz , Wodyński Stanisław , Żelaszczyk Anna
Tytuł:
Performance Management w zarządzaniu rentownością kursów przewozowych w kontekście krajowych zmian prawnych regulujących publiczny transport zbiorowy
Źródło:
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. - nr 6 (2013) , s. 18-24
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168260762
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie metody refleksji strategicznej w procesie wyboru rynków docelowych = The Use of Strategic Reflection Methods in the Selection of Target Markets
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2013) , s. 16-23. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168261004
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Analiza koncepcji ujęcia odroczonego podatku dochodowego w sprawozdawczości finansowej = An Analysis of Alternative Interperiod Tax Allocation Methods for Financial Reporting Purposes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013) , s. 29-42. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168261150
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Finansowanie zadań publicznych na przykładzie elektroenergetycznej działalności przesyłowej = Financing Public Works - The Example of the Electric Transmission System Operator
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013) , s. 71-81. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168261170
artykuł w czasopiśmie
48

Autor:
Marzec Jerzy , Polasik Michał , Fiszeder Piotr
Tytuł:
Wykorzystanie gotówki i karty płatniczej w punktach handlowo-usługowych w Polsce: zastosowanie dwuwymiarowego modelu Poissona = The Usage of Cash and Payment Cards in POS Transactions in Poland: Bivariate Poisson Model Approach
Źródło:
Bank i Kredyt. - vol. 44, nr 4 (2013) , s. 375-402. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168261382
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Szromnik Andrzej , Wolanin-Jarosz Elżbieta
Tytuł:
Diagnoza poziomu etnocentryzmu konsumenckiego Polaków z wykorzystaniem metody CETSCALE = The Diagnosis of Level of Consumer Ethnocentrism of Poles Using the CETSCALE Method
Źródło:
Konsumpcja i Rozwój. - nr 1 (4) (2013) , s. 98-111. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168261468
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Zróżnicowanie atrakcyjności głównych ośrodków targowych Polski - analiza wielowymiarowa = Diversity of Attractiveness of the Poland's Main Fair Centres - a Multidimensional Analysis
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 3(344) (2013) , s. 62-81. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168261524
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Measurement of Banks' Economic Efficiency under Conditions of Imperfect Competition
Źródło:
Economic Horizons = Ekonomski horizonti. - 15 (1) (2013) , s. 3-15. - [odczyt: 04.10.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168261716
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Sources of a Competitive Advantage in Shaping Competitive Position of Polish Exporters on Foreign Market
Źródło:
Economic Horizons = Ekonomski horizonti. - vol. 15, nr 1 (2013) , s. 63-77. - [odczyt: 04.10.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168261720
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
The Way of the Social and Economic Development of China - An Attempt of Historical and Synthetic Representation
Źródło:
Chinese Business Review. - vol. 12, no. 7 (Serial Number 121) (2013) , s. 459-468. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168262416
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Challenges and Problems of Knowledge Management in Enterprises in Poland
Źródło:
China-USA Business Review. - vol. 12, no. 2 (Serial Number 116) (2013) , s. 149-162. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168262424
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Koncepcja zrównoważonego rozwoju na obecnym etapie globalnych uwarunkowań i ograniczeń środowiskowych = The Concept of Balance Growth in Current Global Conditions and Environmental Constrains
Źródło:
Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 1 (2013) , s. 19-25. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168262604
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Determinanty struktury długu przedsiębiorstw = Determinants of the Debt Structure of Companies
Źródło:
Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 2 (2013) , s. 20-24. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168262822
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Rola lokalnych społeczności w kształtowaniu zadowolenia i lojalności turystów na przykładzie Krakowa = The Role of Local Communities in Tourists' Satisfaction and Loyalty Forming on the Example Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 30 (2013) , s. 515-530. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : orientacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 775)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168262936
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Postrzegana atrakcyjność Krakowa wśród odwiedzających turystów na tle wybranych miast europejskich = Perceived Attractiveness of Cracow Among Visiting Tourists in Comparison to Selected European Cities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 30 (2013) , s. 451-464. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : orientacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 775)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168262944
artykuł w czasopiśmie
59

Autor:
Tytuł:
Determinanty ustalania wartości godziwej w rachunkowości w kontekście kryzysów finansowych = Factors Determining the Fair Value Accounting in the Context of Financial Crisis
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013) , s. 138-150. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168262950
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Comparing Benefits from Enterprise System Adoption in Transition and Developed Economies : An Ontology-based Approach
Źródło:
Information Systems Management. - vol. 30, iss. 3 (2013) , s. 198-217. - Summ. - Bibliogr.. - Pełny tekst dostępny w EBSCO oraz na stronie wydawcy
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168263048
artykuł w czasopiśmie
61

Autor:
Tytuł:
Wartości osobowe konsumentów a środki i cele oszczędzania i inwestowania gospodarstw domowych = Consumers' Personal Values and Means-Ends of Savings and Investments of the Households
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 32 (2013) , s. 249-259. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 777)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168263092
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Nowe sposoby oddziaływania na nabywców w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw - Brand Hero = New Ways of Influencing Clients in Marketing Communication of Enterprises - Brand Hero
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 32 (2013) , s. 311-324. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 777)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168263100
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność systemów franczyzowych branży FMCG - zarys problemu = Social Responsibility in FMCG Franchise Systems - Outline of Problem
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 31 (2013) , s. 341-349. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : wybrane aspekty marketingu w handlu i usługach
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 776)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168263102
artykuł w czasopiśmie
64

Autor:
Śmigielska Grażyna , Stefańska Magdalena
Tytuł:
Private Brand in the Positioning Strategies of FMCG Retailers in Poland = Marki własne w strategiach pozycjonowania detalistów FMCG w Polsce
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 31 (2013) , s. 375-385. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : wybrane aspekty marketingu w handlu i usługach
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 776)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168263104
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Restrukturyzacja gospodarki a wybrane aspekty marketingu relacyjnego = Restructuring of Economy and Chosen Aspects of Relationship Marketing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 31 (2013) , s. 405-416. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : wybrane aspekty marketingu w handlu i usługach
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 776)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168263106
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Marketing in Creating and Sustaining Competitive Advantage of Retailers = Marketing w tworzeniu i utrwalaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw detalicznych
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 29 (2013) , s. 99-109. - Tytuł numeru: Problemy i przeobrażenia w zachowaniach współczesnych organizacji i konsumentów
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 751)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168263338
artykuł w czasopiśmie
67

Autor:
Sagan Adam , Smolak-Lozano Emilia
Tytuł:
Inbound marketing jako model komunikacji rynkowej : podejście analityczne i wskaźniki skuteczności = The Inbound Marketing as A Model of Market Communication Analytical Approach and Performance Indicators
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 29 (2013) , s. 147-157. - Tytuł numeru: Problemy i przeobrażenia w zachowaniach współczesnych organizacji i konsumentów
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 751)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168263346
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes = Seasonality Revisited - Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 5, nr 2 (2013) , s. 85-102. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168263548
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Znaczenie zaufania w handlu elektronicznym - perspektywa instytucjonalna = The Importance of Trust in E-Commerce - the Perspective of the New Institutional Economics
Źródło:
Psychologia Ekonomiczna. - nr 3 (2013) , s. 40-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168263706
artykuł w czasopiśmie
70

Autor:
Michalska Anna , Kusz Beata , Fijorek Kamil
Tytuł:
Analiza współzależności regionalnego PKB oraz wartości transakcji przeprowadzonych na rynku lokali mieszkaniowych w Polsce = The Analysis of Interdependence Between Regional GDP and Value of Transactions Conducted on the Market of Housing Premises in Poland
Źródło:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1(83) (2013) , s. 40-45. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168264044
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
71

Konferencja:
6th Polish Symposium of Physics in Economy and Social Sciences FENS2012, Gdańsk, Polska, od 2012-04-19 do 2012-04-21
Tytuł:
Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis
Źródło:
Acta Physica Polonica A. - vol. 123, no. 3 (2013) , s. 567-583. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168264350
artykuł w czasopiśmie
72

Autor:
Nesterak Janusz , Kowalski Michał , Wodyński Stanisław , Żelaszczyk Anna
Tytuł:
Wdrożenie Performance Management w przedsiębiorstwie transportu publicznego
Źródło:
Controlling i Rachunkowość Zarządcza. - nr 11 (2013) , s. 17-22 - Bibliogr.
Nr:
2168264728
artykuł w czasopiśmie
73

Autor:
Stefańska Magdalena , Śmigielska Grażyna
Tytuł:
CSR jako źródło konkurencyjności kanałów dystrybucji = CSR as a Source of Competitiveness of Distribution Channels
Źródło:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 9 (58) (2013) , s. 491-502. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168264838
artykuł w czasopiśmie
74

Autor:
Tytuł:
Audyt marketingowy jako narzędzie weryfikacji strategii marketingowej przedsiębiorstwa = The Marketing Audit - a Tool for Verifying the Corporate Marketing Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 9 (58) (2013) , s. 196-207. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168264854
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Wykorzystanie deterministycznego modelu wzrostu wartości przedsiębiorstwa w ocenie procesów kreowania wartości = Application of the Deterministic Enterprise Value Growth Model for Evaluation of Value Creation Processes
Źródło:
Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 5 (2013) , s. 26-32. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168265124
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Production Function in the Cost Accounting Approach and Managerial Applications = Zastosowanie analitycznej funkcji produkcji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 72 (128) (2013) , s. 49-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168265516
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Bariery i korzyści w procesie pozyskania funduszy Unii Europejskiej przez sektor małych firm w Polsce
Źródło:
Verejná správa a spoločnosť. - R. 14, 1 (2013) , s. 139-150. - Streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168265898
artykuł w czasopiśmie
78

Autor:
Kowalski Michał , Nesterak Janusz , Żelaszczyk Anna
Tytuł:
Performance Management w przedsiębiorstwie transportu publicznego : wsparcie dla procesu decyzyjnego
Źródło:
Controlling i Rachunkowość Zarządcza. - nr 12 (2013) , s. 12-18
Nr:
2168266234
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Metodyka oceny osiągnięć przedsiębiorstwa = Methodology for Assessing Company Achivements
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 1 (2013) , s. 317-332. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266644
artykuł w czasopiśmie
80

Autor:
Tytuł:
Role menedżera projektu = The Roles of Project Manager
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 14, z. 11, cz. 1 (2013) , s. 77-87. - Tytuł numeru: Społeczne problemy zarządzania projektami - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168266786
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Funkcja motywowania w kierowaniu zespołem = The Role of Motivating in Team Management
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 14, z. 11, cz. 1 (2013) , s. 267-277. - Tytuł numeru: Społeczne problemy zarządzania projektami - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168266792
artykuł w czasopiśmie
82

Autor:
Mikuła Bogusz , Stefaniuk Tomasz
Tytuł:
Zarządzanie wiedzą w zespole wirtualnym jako istotny czynnik jego skutecznej pracy = Knowledge Management in Virtual Team as an Important Factor of Their Effectiveness Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - nr 24 (97) (2013) , s. 101-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168266822
artykuł w czasopiśmie
83

Autor:
Wiśniewska Sylwia , Wiśniewski Kamil
Tytuł:
Talent Management in Innovative Enterprises
Źródło:
Academic Journal of Interdisciplinary Studies. - vol.2 nr 3 (2013) , s. 329-334. - [odczyt: 11.12.2013] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168266860
artykuł w czasopiśmie
84

Autor:
Klima Łukasz , Kawecka-Jaszcz Kalina , Stolarz-Skrzypek Katarzyna , Menne Jan , Fijorek Kamil , Olszanecka Agnieszka , Wojciechowska Wiktoria , Bilo Grzegorz , Czarnecka Danuta
Tytuł:
Structure and Function of Large Arteries in Hypertension in Relation to Oxidative Stress Markers = Wskaźniki stresu oksydacyjnego a struktura i funkcja tętnic w nadciśnieniu tętniczym
Źródło:
Kardiologia Polska. - vol. 71, nr 9 (2013) , s. 917-923. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168267034
artykuł w czasopiśmie
85

Autor:
Fijorek Kamil , Puskulluoglu Miroslawa , Polak Sebastian
Tytuł:
Circadian Models of Serum Potassium, Sodium, and Calcium Concentrations in Healthy Individuals and Their Application to Cardiac Electrophysiology Simulations at Individual Level
Źródło:
Computational and Mathematical Methods in Medicine. - vol. 2013, Article ID 429037 (2013) , s. 8 pages. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168267042
artykuł w czasopiśmie
86

Autor:
Fijorek Kamil , Patel Nikunjkumar , Klima Łukasz , Stolarz-Skrzypek Katarzyna , Kawecka-Jaszcz Kalina , Polak Sebastian
Tytuł:
Age and Gender Dependent Heart Rate Circadian Model Development and Performance Verification on the Proarrhythmic Drug Case Study
Źródło:
Theoretical Biology and Medical Modelling. - Vol. 10, Iss. 7 (2013) , s. 11 pages. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168267050
artykuł w czasopiśmie
87

Autor:
Jastrzebski Marek , Wiliński Jerzy , Fijorek Kamil , Sondej Tomasz , Czarnecka Danuta
Tytuł:
Mortality and Morbidity in Cardiac Resynchronization Patients: Impact of Lead Position, Paced Left Ventricular QRS Morphology and Other Characteristics on Long-Term Outcome
Źródło:
Europace. - vol. 15, iss. 2 (2013) , s. 258-265. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168267056
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Estymowane modele równowagi ogólnej i wektorowa autoregresja : model hybrydowy = An Estimated General Equilibrium Model and Vector Autoregression - the Hybrid Model
Źródło:
Bank i Kredyt. - vol. 44, nr 5 (2013) , s. 533-569. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168267150
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Impediments to Enterprise System Implementation over the System Lifecycle : Contrasting Transition and Developed Economies
Źródło:
The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries. - Vol. 57, nr 1 (2013) , s. 1-13. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168268004
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta = Phenomenological Basis for Creation the Value for Customer
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 12 (2013) , s. 2-7. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168268838
artykuł w czasopiśmie
91

Konferencja:
XXI Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVI Konferencja Taksonomiczna), Lipowy Most k. Supraśla, Polska, od 2012-09-10 do 2012-09-12
Tytuł:
Procedury testowań wielokrotnych = Multiple Testing Procedures
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 278 (2013) , s. 362-369. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 20)
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168269094
artykuł w czasopiśmie
92

Konferencja:
XXI Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVI Konferencja Taksonomiczna), Lipowy Most k. Supraśla, Polska, od 2012-09-10 do 2012-09-12
Tytuł:
Wskaźniki finansowe a klasyfikacyjne modele predykcji upadłości firm = Financial Ratios and Classification Models of Bankruptcy Prediction
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 278 (2013) , s. 15-22. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 20)
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168269096
artykuł w czasopiśmie
93

Konferencja:
XXI Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVI Konferencja Taksonomiczna), Lipowy Most k. Supraśla, Polska, od 2012-09-10 do 2012-09-12
Tytuł:
Weryfikacja teorii poziomu rozwoju gospodarczego J.H. Dunninga w ujęciu sektorowym w wybranych krajach Unii Europejskiej = Verification J.H. Dunning's Theory of Economic Development by Economic Sectors in Some EU Countries
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 278 (2013) , s. 321-329. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; z. 20)
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168269098
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Analiza mocy wybranych testów jednorodności czasów trwania dla populacji o rozkładzie Weibulla = The Power Analysis of Tests for Comparing Survival of Weibull Distributed Populations
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 60, z. 3 (2013) , s. 305-323. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168269202
artykuł w czasopiśmie
95

Tytuł:
Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty teoretyczne = An Estimated General Equilibrium Model and Vector Autoregression. Theoretical Aspects
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 60, z. 3 (2013) , s. 359-380. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168269204
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Intensywność przemian strukturalnych mezostruktury gospodarki Polski = The Intensity of Structural Transformations in Poland's Economic Mesostructure
Źródło:
Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 7 (2013) , s. 27-33. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168269828
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
97

Autor:
Tytuł:
Mierniki atrakcyjności segmentów rynku turystycznego miasta = Measuring Attractiveness of City Tourism Market Segment
Źródło:
Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 7 (2013) , s. 15-19. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168269830
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Koncepcja klasyfikacji czynników motywacji turystycznej = The Concept of the Classification of Tourist Motivation Factors
Źródło:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2013) , s. 132-139. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168269928
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
Organizacja zarządzana projakościowo = Organisation Managed in a Pro-Qualitative Way
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (2013) , s. 31-37. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270288
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
The Theoretical Basis of an Integrating Currency Area : the Dilemmas of Polish Accession to the Eurozone
Źródło:
Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 21, nr 4 (123) (2013) , s. 3-24. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168270376
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Zapobieganie zmęczeniu psychoumysłowemu w pracach sfery zarządzania przedsiębiorstwem - aspekty metodyczne = Prevention of Mental Fatigue in the Work of Business Management Sphere - Methodological Aspects
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 282 (2013) , s. 223-233. - Tytuł numeru: Uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270502
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Wykorzystanie metod ELECTRE w projektowaniu złożonych systemów organizacyjnych = Using ELECTRE Methods in Designing Complex Organisational Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 905 (2013) , s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270922
artykuł w czasopiśmie
103

Autor:
Tytuł:
Zintegrowany program działań marketingowych miasta na rynku turystycznym = An Integrated Programme of Marketing Activities for a City and Its Tourist Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 905 (2013) , s. 21-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270924
artykuł w czasopiśmie
104

Tytuł:
Ewolucja controllingu w Polsce i na świecie = The Evolution of Controlling in Poland and the World
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 905 (2013) , s. 37-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270930
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
Performance management jako holistyczna koncepcja zarządzania organizacją = Performance Management as a Holistic Concept of Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 905 (2013) , s. 55-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270932
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Best Value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych = Best Value - the English Framework for Public Services Improvement
Źródło:
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (23) (2013) , s. 50-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168270964
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Pozytywna nauka o organizacji na tle ewolucji teorii i koncepcji zarządzania = Positive Organizational Scholarship against Evolution of Management Theories and Concepts
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (156) (2013) , s. 45-57. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168270968
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Zasadnicze aspekty pomiaru przedsiębiorczości = Essential Aspects of Entrepreneurship Measurement
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (156) (2013) , s. 91-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168270970
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
System emerytalny zgodny z modelem kapitału ludzkiego = Pension System Compatible with the Human Capital Model
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 31 (2013) , s. 88-98. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271076
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Jerzmanowicach - przykład recepcji jednego z projektów typowych Hilarego Szpilowskiego
Źródło:
Modus : prace z historii sztuki. - 12-13 (2013) , s. 93-103. - Summ.
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168271120
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Odnaleziony inwentarz katedry krakowskiej = The Recently Discovered Inventory of Cracow Cathedral
Źródło:
Studia Waweliana. - 15 (2013) , s. 79-84. - Summ.
Lista MNiSW:
c 10.00 pkt
Nr:
2168271128
artykuł w czasopiśmie
112

Autor:
Tytuł:
Strategie i środki komunikacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Corporate Social Responsibility Communication Strategies and Tools
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - maj-czerwiec (A), t. 3 (2013) , s. 80-86. - Tytuł numeru: Wartość marketingu - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271154
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Czynniki sukcesu współpracy z operatorem logistycznym = Success Factors in Cooperation with Logistics Service Provider
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 1 (2013) , s. 201-213. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271182
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
Kontrakty menedżerskie we współczesnych nurtach nadzoru korporacyjnego = Management Contracts in Present Fields of the Corporate Governance
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 6 (2013) , s. 244-259. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271190
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Wdrażanie sformalizowanych systemów zarządzania jakością a sukces organizacji = Implementation of Formalized Quality Management Systems and the Success of the Organization
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 2 (2013) , s. 365-375. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271214
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
Identyfikacja strategicznych czynników sukcesu przedsiębiorstwa = Identification of the Company's Strategic Success Factors
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 2 (2013) , s. 387-399. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271232
artykuł w czasopiśmie
117

Autor:
Tytuł:
Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw = The Concept and Forms of Social Marketing of Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1, t. 22 (2013) , s. 25-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168271260
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
118

Autor:
Muszyński Zenon , Kozioł Leszek
Tytuł:
Atrakcyjność turystyczna dóbr przyrody w lasach Polski = Tourist Attractiveness of Natural Goods in Polish Forests
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1, t. 22 (2013) , s. 87-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168271278
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw = The Ese of E-learning in the Process of Training of Employees in Small and Medium Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 22, nr 1 (2013) , s. 45-57. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168271284
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
120

Tytuł:
Adaptacja i postęp - powiązania między ewolucją w mikro- i makroskali = Adaptation and Progress - Connections between Micro- and Macroevolution
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 22, nr 1 (2013) , s. 195-205. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168271288
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Recenzja książki pt. Canadian Public Policy and the Social Economy - pod red. Ruperta Downinga
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Maciej FRĄCZEK]. - nr 1(6) (2013) , s. 95-97. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168271310
recenzja
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Rozwój organizacji procesów produkcyjnych przemysłu motoryzacyjnego w XX w. = The Development of the Organization of Production Processes in the Automotive Industry of the XX Century
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 17, nr 2 (2013) , s. 87-103. - Tytuł numeru: Nauki dla zarządzania : od czasów Adamieckiego do współczesności : 200-lecie Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271328
artykuł w czasopiśmie
123

Tytuł:
Paradygmat przedsiębiorczości w perspektywie wybranych reprezentantów klasycznej szkoły organizacji i zarządzania = The Paradigm of Entrepreneurship from the Perspective of Classical Management and Organization School Representatives
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 17, nr 2 (2013) , s. 105-119. - Tytuł numeru: Nauki dla zarządzania : od czasów Adamieckiego do współczesności : 200-lecie Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271332
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Problemy terminologiczne teorii i praktyki corporate governance = Corporate Governance as a New Area of Knowledge and Practice
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 141 (2013) , s. 37-50. - Tytuł numeru: Governance - korporacje, instytucje publiczne, sieci
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271378
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Consumer Perception of Mobile Commerce in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 151 (2013) , s. 87-95. - Tytuł numeru: La societe de l'information : perspective europeenne et globale : les usages et les risques d'Internet pour les citoyens et les consommateurs - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271390
artykuł w czasopiśmie
126

Autor:
Łapczyński Mariusz , Białowąs Sylwester
Tytuł:
Discovering Patterns of Users' Behaviour in an e-Shop - Comparison of Consumer Buying Behaviours in Poland and Other European Countries
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 151 (2013) , s. 144-153. - Tytuł numeru: La societe de l'information : perspective europeenne et globale : les usages et les risques d'Internet pour les citoyens et les consommateurs - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271394
artykuł w czasopiśmie
127

Tytuł:
Economic Growth and Energy Consumption in Post-Communist Countries : a Bootstrap Panel Granger Causality Analysis = Wzrost gospodarczy i zużycie energii w krajach postkomunistycznych - bootstrapowa panelowa analiza przyczynowości
Źródło:
Dynamic Econometric Models. - Vol. 13 (2013) , s. 51-68. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168271944
artykuł w czasopiśmie
128

Tytuł:
An Application of the Harmonic Oscillator Model to Verify Dunning's Theory of the Economic Growth
Źródło:
Statistika: Statistics and Economy Journal. - Vol. 93, Iss. 3 (2013) , s. 56-69. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168272060
artykuł w czasopiśmie
129

Autor:
Skirbekk Vegard , Stonawski Marcin , Weber Daniela
Tytuł:
Could Nations Invest in Cognitive Skills and Become Effectively Younger?
Źródło:
SAGW Bulletin = Bulletin Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften. - 1 (2013) , s. 48-49. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168272062
artykuł w czasopiśmie
130

Autor:
Skirbekk Vegard , Stonawski Marcin , Bonsang Eric , Staudinger Ursula M.
Tytuł:
The Flynn Effect and Population Aging
Źródło:
Intelligence. - Vol. 41, Iss. 3 (2013) , s. 169-177. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 40.00 pkt
Nr:
2168272070
artykuł w czasopiśmie
131

Autor:
Czopek Jacek , Pawlęga Janusz , Fijorek Kamil , Püsküllüoğlu Mirosława , Różanowski Paweł , Okoń Krzysztof
Tytuł:
HER-3 Expression in HER-2-Amplif