Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Zarządzania Typ publikacji: Artykuły od roku: 2011 do roku: 2011
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 371.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Tytuł:
Rola paradygmatu w rozwoju nauk o zarządzaniu = Role of Paradigms in the Evolution of Management Sciences
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 1 (2011) , s. 2-6. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
52279
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Współcześni inicjatorzy przełomów w zarządzaniu
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (2011) , s. 21-25. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
52507
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Paradygmat efektywności w zarządzaniu
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (2011) , s. 3-7. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
52820
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Paradygmaty nauk o zarządzaniu a gospodarka oparta na wiedzy = Paradigms of Management Sciences in the Knowledge - Based Economy Perspective
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 4 (2011) , s. 16-20. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
52999
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Strategiczne zarządzanie wynikami
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 5 (2011) , s. 25-27. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
53000
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie sieci handlu detalicznego w układzie wojewódzkim = Spatial Differentiation of Retailing Network in the Voivodeship Profile
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2011) , s. 35-48. - Summ., rez.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53091
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie = Using Metrics to Measure the Human Resource Function in a Company
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2011) , s. 171-184. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53099
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Kampania promocyjna wspierająca wprowadzenie euro - z doświadczeń Słowacji = The Promotional Campaign Supporting the Introduction of the Euro - Slovak Experience
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 6 (2011) , s. 33-37. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53247
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Kraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku = Krakow as the City of Congresses : a Present State and Prospects of Development : (on the Basis of Results of MICE Tourism Research in 2008)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - nr 15 (2011) , s. 7-19. - Tytuł numeru: Instruments, Strategies and Challenges for Bringing Congresses and Events to Second-tier Cities
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 626)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166032259
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Przełomy w teorii zarządzania
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (2011) , s. 7-12. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166344133
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Czynniki wpływające na kreatywność i zaangażowanie pracowników generacji Y = Factors Influencing Creativity and Commitment of the Generation Y Employees
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 172 (2011) , s. 108-117. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : strategie funkcjonalne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166585504
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Znaczenie partnerstwa międzysektorowego w procesie implementacji polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Cross-Sectoral Partnership as an Important Part of Corporate Social Responsibility Policy
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 156 (2011) , s. 73-85. - Tytuł numeru: Społeczna odpowiedzialność organizacji : metodyka, narzędzia, ocena - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166585877
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Rola wizerunku placówki usług medycznych w ocenie pacjenta = Image Creation in Building Competitive Advantage of a Healthcare Institution
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 171 (2011) , s. 39-49. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166588308
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Analiza pozycji strategicznej w kształtowaniu strategii rozwoju - studium przypadku TVN S.A. Grupa ITI = An Analysis of the Strategic Position in Creating a Development Strategy - the Case of TVN S.A. ITI Group
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 171 (2011) , s. 184-195. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166588761
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Zmiany gospodarcze i społeczne wywołane globalizacją a strategie dostosowawcze koncernów samochodowych = Economic and Sociological Changes Caused by Globalisation and the Adaptive Strategies of Car Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 171 (2011) , s. 216-224. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166588819
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Czynniki wyboru strategii zarządzania wiedzą = Factors Influencing the Choice of Knowledge Management Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 170 (2011) , s. 106-114. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166588898
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Wpływ kapitału intelektualnego na rozwój organizacji = The Influence of the Intellectual Capital on the Development of an Organisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 170 (2011) , s. 115-125. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166588926
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Wpływ strategii wiedzy i strategii zarządzania wiedzą na organizację funkcjonowania przedsiębiorstwa = The Influence of Knowledge and Knowledge Management Strategies on Organizational Functioning of the Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 170 (2011) , s. 157-167. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166588940
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Offshoring jako forma międzynarodowej ekspansji korporacji transnarodowych = Offshoring as a Form of International Expansion of Transnational Corporations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 170 (2011) , s. 190-197. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166588981
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Tytuł:
Analiza kierunków rozwoju współczesnych przedsiębiorstw = The Analysis of the Directions of Contemporary Enterprise Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 170 (2011) , s. 238-247. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166589009
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Tytuł:
Maksymalizacja wartości jako podstawa strategii przedsiębiorstwa = Value Maximization as a Foundation of the Enterprise Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011) , s. 89-99. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166589051
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
W poszukiwaniu nowego paradygmatu - organizacja partnerska = In Search of a New Management Paradigm - Towards an Image of the Organization as a Partner
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011) , s. 211-222. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166589079
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
Efektywność technik metody refleksji strategicznej w badaniu relacji przedsiębiorstwa z interesariuszami zewnętrznymi = The Efficiency of Strategic Reflection Method Techniques in Research on Enterprises' Relations with External Stakeholders
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011) , s. 223-235. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166589094
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Tytuł:
Wybory strategiczne w marketingu międzynarodowym = Strategic Decisions in International Marketing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011) , s. 301-310. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166589124
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Tytuł:
Możliwości wykorzystania koncepcji marketingu terytorialnego w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : (wybrane zagadnienia) = Possibilities for Use of the Concept of Territorial Marketing in the Process of Socio-Economic Development of the Region (Selected Issues)
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - styczeń-luty [nr spec.] : Konsumpcja a rozwój regionów (2011) , s. 110-117. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166655047
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania efektywnego przygotowania systemu oceniania kompetencji = Conditions of an Effective Employees' Appraisal System Preparation Based on Competencies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 34 (2011) , s. 55-63. - Tytuł numeru: Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2167665303
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Wykorzystanie metod oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwach = Methods of Managerial Competences Appraisal of Enterprise Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 34 (2011) , s. 75-86. - Tytuł numeru: Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2167669209
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Współczesne wymagania kompetencyjne pracowników samorządowych = The Current Competency Requirements for Local Government Officers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 34 (2011) , s. 183-191. - Tytuł numeru: Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2167669921
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Konkurencyjność inwestycyjna województw w ujęciu dynamicznym = The Investment Competitiveness of Voivodships in Dynamic Presentation
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 1 (596) (2011) , s. 52-63. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168218012
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Atrakcyjność handlowa regionów i województw Polski = Commercial Attractiveness of Polish Regions and Voivodships
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 3 (243) (2011) , s. 15-27. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218032
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Pozycjonowanie jako podstawa strategii marketingowej miast i regionów = Positioning as the Basis of the Marketing Strategy of Cities and Regions
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (247-248) (2011) , s. 72-99. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218036
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Współczesne podejścia do identyfikacji kompetencji pracowniczych = Modern Approaches to Identifying Employee Competencies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 7-22. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218278
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Model zarządzania kompetencjami pracowniczymi w instytucji publicznej na przykładzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie = A Model of Employee Competence Management in a Public Institution - the Example of the Voivodship Labour Office in Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 95-111. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218280
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Zarządzanie kompetencjami w małych i średnich przedsiębiorstwach na podstawie studiów przypadków = Competence Management in Small and Medium Firms - a Case Study
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 113-138. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218282
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Poziom zarządzania kompetencjami w małopolskich organizacjach w świetle badań ankietowych = The Level of Competence Management in Małopolskie Organisations - the Results of Questionnaire Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 77-94. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218284
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Zarządzanie kompetencjami a offshoring działalności = Competence Management and Offshoring of Business Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 65-76. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218286
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Istota i funkcje zarządzania kompetencjami = The Nature and Function of Competence Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 23-32. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218288
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi = A Review of Employee Competence Management Methods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 33-63. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218290
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Metodyka ustalania celów rynkowych źródłem sukcesu organizacji = Methodics of Defining the Organization's Objectives
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/2 (2011) , s. 283-292. - Tytuł numeru: Źródła sukcesu organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168218512
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Metodyka pomiaru sukcesów organizacji w aspekcie skuteczności działania = The Methodology of Measuring the Organization's Success in the Context of Effective Performance
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/2 (2011) , s. 303-316. - Tytuł numeru: Źródła sukcesu organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168218514
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Produktywność pracy w Polsce na tle wybranych krajów OECD = Work Productivity in Poland and Chosen OECD Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011) , s. 29-45. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218554
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej = The Producers of Intermediate Goods in the Empirical General Equilibrium Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 872 (2011) , s. 73-93. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218562
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Âvlâetsâ li buhgalterskij učet naučnoj disciplinoj? = Czy jest rachunkowość dyscypliną naukową?
Źródło:
Vìsnik Žitomirs'kogo deržavnogo tehnologìčnogo unìversitetu = Journal Zhytomyr State Technological University. - nr 1 (55) (2011) , s. 76-81. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168218568
artykuł w czasopiśmie
44

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie analizy sieciowej w badaniu systemu zarządzania strukturami sieciowymi = The Application of Network Analysis in the Study of Network Structure Management Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 73-87. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218584
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Praktyka i wiedza z zakresu zarządzania w starożytności = The Practice and Knowledge of Management in Antiquity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 193-209. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218586
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Podejście diagnostyczne w badaniu zasobów ludzkich organizacji publicznych = A Diagnostic Approach to the Study of Human Resources in Public Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 153-165. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218588
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Klaster jako forma organizacyjna współpracy gospodarczej opartej na wiedzy = The Cluster as a Form of Organization for Economic Cooperation Based on Knowledge
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 45-57. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218590
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Koncepcja wieloaspektowej analizy systemów zarządzania przedsiębiorstwem = Multi-aspect Analysis of Management Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218594
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Projektowanie usprawniające systemu oceniania pracowników = Designing an Employee Efficiency Assessment System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 129-151. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218596
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
System zarządzania sferą B+R w przedsiębiorstwie = The Management of the Research and Development Activity in an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 25-43. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218598
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Perswazja i manipulacja w kontekście procesu wywierania wpływu w grupie = Social Influence Processes : the Concepts of Persuasion and Manipulation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 167-180. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218600
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Problematyka identyfikacji procesów organizacyjnych = Identifying Organisational Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 59-71. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218602
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Wzorce wdrożenia TQM = TQM Implementation Patterns
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 103-114. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218604
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Kompetencje pracownicze a modernizacja technologiczna = Employee Competencies and the Modernisation of Technology
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011) , s. 135-146. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218828
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
55

Autor:
Tytuł:
Orientacja na wartość w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (2011) , s. 13-16. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218986
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Model ogólny analizy bezpieczeństwa strategicznego przedsiębiorstwa
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (2011) , s. 9-12. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218988
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Wpływ kultury jakości na funkcjonowanie organizacji
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (2011) , s. 38-41. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219000
artykuł w czasopiśmie
58

Autor:
Tytuł:
Bayesowska analiza przestrzennego zróżnicowania umieralności według przyczyn w Polsce = Bayesian Analysis of Spatial Mortality Differentiation from Selected Causes in Poland
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/3 (2011) , s. 99-115. - Tytuł numeru: Wybrane problemy rozwoju demograficzno-społecznego Polski i metody ich badania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219068
artykuł w czasopiśmie
59

Autor:
Tytuł:
Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Personnel Controlling in Human Resources Management
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/6 (2011) , s. 129-139. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219136
artykuł w czasopiśmie
60

Autor:
Major Michał , Major Maciej
Tytuł:
Wybrane problemy wielokryterialnej oceny jakości typu produktu = Selected Problems in Multi-criteria Assessment of the Quality of Product Type
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 847 (2011) , s. 91-106. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219512
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Szacowanie kosztów w procesach kreowania jakości wykonania w trybie on-line = Estimating Costs in the Processes of Creating On-line Quality Control
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 847 (2011) , s. 107-123. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219514
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Wybrane aspekty statystycznej analizy struktury wiekowej bezrobotnych w państwach Unii Europejskiej = Selected Aspects of the Statistical Analysis of the Age Structure of the Unemployed in the Countries of the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 847 (2011) , s. 47-60. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219516
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Charakterystyka wybranych postaw społecznych w Polsce : analiza statystyczna = A Sketch of Selected Social Attitudes in Poland - a Statistical Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 847 (2011) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219518
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
64

Autor:
Tytuł:
Rozkłady płac w Polsce ze względu na płeć i zajmowane stanowisko : analiza porównawcza = Earnings Distributions in Poland for Gender and Position - a Comparative Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 847 (2011) , s. 61-74. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219520
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych = The Economic Situation of Households Living on Unearned Sources of Income
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 847 (2011) , s. 25-46. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219522
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Wyposażenie pracowniczych gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania a kształtowanie się dochodów = The Relationship between Income and the Equipping of Employee Households with Durable Goods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 847 (2011) , s. 75-90. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219524
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
67

Autor:
Tytuł:
Kategoria wartości w wycenie biznesowej = The Category of Value in Business Valuation
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 76 (2011) , s. 12-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219916
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
68

Autor:
Tytuł:
Diagnoza potrzeb szkoleniowych - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne = Diagnosing Training Needs - Selected Theoretical and Practical Aspects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 853 (2011) , s. 87-97. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220028
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
69

Autor:
Tytuł:
Audyt menedżerski jako element audytu personalnego = The Manager Audit as an Element of the Personnel Audit
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 853 (2011) , s. 53-66. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220030
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Specyfika i zakres doradztwa personalnego = The Nature and Scope of Personnel Consulting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 853 (2011) , s. 99-110. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220032
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Tworzenie i wdrażanie systemu zarządzania kompetencjami w organizacji = The Creation and Implementation of a Competence Management System in an Organisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 853 (2011) , s. 21-37. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220034
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Ekstremizm w stosunkach pracy = Extremism in Labour Relations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 853 (2011) , s. 39-51. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220036
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
73

Autor:
Tytuł:
Wybrane obszary zastosowania controllingu personalnego = Chosen Areas of the Use of Personnel Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 853 (2011) , s. 67-85. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220038
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
74

Autor:
Golec Anna , Kurek Bartosz
Tytuł:
Ewolucja systemu nadzoru korporacyjnego w Stanach Zjednoczonych = The Evolution of the Corporate Governance System in the USA
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/1 (2011) , s. 69-82. - Tytuł numeru: Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja stanowi element projektu [...] nr 3593/B/H03/2011/40, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168220304
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in Central Eastern Europe = Systemy Corporate Governance i kodeksy dobrej praktyki w Europie Środkowo-Wschodniej
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, . - 2/1 (2011) , s. 129-156. - Tytuł numeru: Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168220310
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Wykorzystanie reklamy w marketingu wyborczym na przykładzie polskich partii politycznych = Using the Advertisement in Election Marketing on the Example of Polish Political Parties
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 75 (2011) , s. 571-586. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 663)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220322
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Strategia pozycjonowania miast i regionów - wybrane problemy przygotowania i realizacji = Positioning Strategy of Cities and Regions - Selected Problems on Creation and Execution
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 75 (2011) , s. 425-435. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 663)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220324
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Kontrakty menedżerskie jako narzędzie nadzoru i motywowania kierownictwa = Incentive Contracts in the Management and Owner's Supervision System of Enterprises
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/1 (2011) , s. 467-482. - Tytuł numeru: Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168220326
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Depth Based Strategies to Robust estimation of ARIMA Parameters = Strategie odpornej estymacji parametrów modelu ARIMA
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 255 (2011) , s. 27-34. - Tytuł numeru: Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168220506
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa z wykorzystaniem narzędzi CSR = Creation of Enterprise Image with the Use of CSR Instruments
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 74 (2011) , s. 733-742. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : marketing w działalności podmiotów rynkowych
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 662)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220594
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Business Intelligence w przedsiębiorstwie handlowym = Business Intelligence in a Trade Company
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 74 (2011) , s. 253-265. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : marketing w działalności podmiotów rynkowych
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 662)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220598
artykuł w czasopiśmie
82

Autor:
Tytuł:
Czym jest wizerunek przedsiębiorstwa - próba zdefiniowania = What Corporate Image is - an Attempt to Define the Construct
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 74 (2011) , s. 83-95. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : marketing w działalności podmiotów rynkowych
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 662)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220600
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
How to Convert Economics to Science = Jak przeistoczyć ekonomię w naukę
Źródło:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z Zakresu Zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - vol. 19, iss. 1 (2011) , s. 83-103. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168220684
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Human Capital Dynamics : Essence and Determinants = Istota i determinanty dynamiki kapitału ludzkiego
Źródło:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - vol. 17, iss. 1 (2011) , s. 121-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168220722
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Management Contracts in the Company Supervision and Management System = Kontrakty menedżerskie w systemie nadzoru i zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - vol. 17, iss. 1 (2011) , s. 105-120. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168220736
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Methods of Aggregate Assessment in Project Decisions = Metody oceny agregatowej w podejmowaniu decyzji projektowych
Źródło:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - vol. 17, iss. 1 (2011) , s. 235-254. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168220746
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Digital Exclusion in the Information Society and Artificial Intelligence Techniques = Problem wykluczenia cyfrowego w społeczeństwie informacyjnym a techniki sztucznej inteligencji
Źródło:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - vol. 17, iss. 1 (2011) , s. 285-293. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168220758
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Modele dojrzałości organizacyjnej narzędziem oceny współpracy w outsourcingu
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (2011) , s. 18-22. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221196
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Abstract Nature of Money and the Modern Equation of Exchange
Źródło:
Modern Economy. - Vol. 2, No. 2 (2011) , s. 142-152. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168221388
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Porządkowanie liniowe = Linear Ordering
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011) , s. 43-51. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221570
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Testowanie jednoczesne przy weryfikacji ocen parametrów strukturalnych liniowego modelu ekonometrycznego = Simultanous Hypothesis Testing of Structural Parameter Significance in the Process of Verifying a Linear Econometric Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011) , s. 53-68. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221572
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Prognozowanie bankructwa a koniunktura gospodarcza = Bankruptcy Prediction Models and Business Cycles
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011) , s. 5-27. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221574
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Próba pomiaru efektywności funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1999-2005 = An Assessment of Mutual Funds in Poland, 1999-2005
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011) , s. 95-107. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221578
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
The Socio-economic Situation of Disabled People in Poland = Społeczno-ekonomiczna sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011) , s. 29-41. - Streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221580
artykuł w czasopiśmie
95

Tytuł:
Dobór par sprzedawca-kupujący a równowaga ofert w symulacyjnym modelu serwisu aukcyjnego = The Impact of Buyer-seller Matching on Offer Flow Equilibrium in an Online Auction Website Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011) , s. 109-119. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221582
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości = Stability Regions for Empirical General Equilibrium Models : the Application of Sensitivity Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011) , s. 121-135. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221584
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Zatratnaâ funkciâ proizvodstva v formirovanii zarabotnoj platy na predpriâtii
Źródło:
Zbìrnik naukovyh prac' čerkas'kogo deržavnogo tehnologìčnogo unìversitetu. - vipusk 27 (2011) , s. 179-188. - Rez., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Ekonomìčnì nauki)
Tryb dostępu:
Nr:
2168221690
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Produktywność pracy jako determinanta poziomu wynagrodzeń
Źródło:
Zbìrnik naukovyh prac' čerkas'kogo deržavnogo tehnologìčnogo unìversitetu. - vipusk 27 (2011) , s. 189-198. - Rez., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Ekonomìčnì nauki)
Nr:
2168221696
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
Elementy motywacji płacowej oparte na systemie rachunkowości przedsiębiorstwa
Źródło:
Zbìrnik naukovyh prac' čerkas'kogo deržavnogo tehnologìčnogo unìversitetu. - vipusk 27 (2011) , s. 198-204. - Rez., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Ekonomìčnì nauki)
Nr:
2168221698
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Labor Productivity vs. Minimum Wage Level
Źródło:
Modern Economy. - Vol. 2, No. 5 (2011) , s. 780-787. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168221712
artykuł w czasopiśmie
101

Autor:
Tytuł:
Porty lotnicze jako czynnik rozwoju turystyki w regionach : (na przykładzie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie - Balicach) = Airports : a Conducive Factor to Regional Development of Tourism
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 157 (2011) , s. 125-134. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221740
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Dostępność komunikacyjna czynnikiem podnoszącym konkurencyjność polskich regionów turystycznych = Transport Accessibility as a Factor of Increase of Competitiveness of Polish Tourist Regions
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 157 (2011) , s. 191-203. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221742
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Targi turystyczne jako nośnik korzyści dla klienta-turysty : (na przykładzie opinii zwiedzających Krakowski Salon Turystyczny) = The Tourist Fair as a Carrier of the Benefits for Customer-Tourist : (on the Example of Opinions of Visitors the Krakow Tourism Salon)
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 157 (2011) , s. 937-948. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221746
artykuł w czasopiśmie
104

Tytuł:
Partnerstwo muzeów i organizatorów turystyki na rynku krakowskim : (w świetle wyników badań) = Partnership of Museums and Tourism Organizers on Cracow Market Square : (on the Basis of Conducted Research)
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 157 (2011) , s. 481-492. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221748
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
Czynniki wpływające na wiarygodność przedsiębiorstw handlowych na rynkach B2C = Factors Affecting the Reliability of Trading Company on B2C Markets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 73 (2011) , s. 443-451. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 661)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221764
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Kapitał relacyjny a konkurencyjność organizacji = Relation Capital Versus Organisation Competitiveness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 73 (2011) , s. 389-400. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 661)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221776
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu = The Passenger Cars Industry in the Changing Environment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 73 (2011) , s. 549-560. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 661)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221778
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Franchising jako opcja rozwoju firmy - strategia Chains Builder i Turnkey = Franchising as a Business-Development Option - Chains Builder and Turnkey Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 73 (2011) , s. 633-644. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 661)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221780
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
Transnarodowe korporacje handlowe i ich wpływ na gospodarkę krajów goszczących = Transnational Retail Corporations and Their Impact on the Host Country Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 73 (2011) , s. 689-699. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 661)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221784
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
Sylwetka kierownika w klasycznej szkole zarządzania = A Manager's Profile in the Light of Classical Managemet Theory
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 187 (2011) , s. 53-60. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty pracy kierowniczej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221824
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Rola zarządzania informacjami w podnoszeniu jakości pracy kierownika = The Role of Information Management in Improvement of the Quality of Manager's Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 187 (2011) , s. 373-381. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty pracy kierowniczej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221932
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
Hoshin Kanri : Policy Management in Japanese Subsidiaries Based in Poland
Źródło:
Business, Management and Education. - vol. 9, no 2 (2011) , s. 216-235. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222282
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Ujęcie statyczne systemu zarządzania outsourcingiem personalnym = Statis Aprroach to Management System of Personnel Outsoursing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 187 (2011) , s. 226-234. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty pracy kierowniczej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222356
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
Metodyka rozwiązywania wieloaspektowych problemów decyzyjnych w procesie zarządzania projektami = The Methodology of Solving Multi-Aspect Decision Problems in the Project Management Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 187 (2011) , s. 351-360. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty pracy kierowniczej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222442
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Globalizacja w kształtowaniu jakości zasobów ludzkich = Globlaization in Creating the Quality of Human Resources
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/4 (2011) , s. 253-262. - Tytuł numeru: Makroekonomiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222526
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
Zarządzanie organizacją w czasie kryzysu - badania empiryczne przedsiębiorstw w Polsce w dobie globalnego kryzysu ekonomicznego z początku XXI wieku = Managing an Organization in Times of Crisis - Empirical Research upon Polish Enterprises During Global Economic Crisis from the Beginning of 21st Century
Źródło:
Problemy Zarządzania. - vol. 9, nr 1 (31) (2011) , s. 8-33. - Tytuł numeru: Wykorzystanie trendów, mód, teorii współczesnego zarządzania w Polsce okresu transformacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222534
artykuł w czasopiśmie
117

Tytuł:
Modele prognozowania bankructwa w systemie wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw = Bankruptcy Prediction Models in the Corporate Early Warning System
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 165 (2011) , s. 124-134. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222638
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w kontekście sukcesu organizacji = Information Security Management in Context of Organizational Success
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2011) , s. 101-108. - Tytuł numeru: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222640
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Koncepcja trychotomii czynników motywacji w pracy = The Concept of the Trychotomy of Motivating Factors in the Workplace
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2011) , s. 169-178. - Tytuł numeru: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222642
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
Ograniczenia przewidywania zjawisk społecznych a ryzyko w zarządzaniu = Limitations of Prediction of Social Phenomena and Risk in Management
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2011) , s. 279-286. - Tytuł numeru: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222644
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Metody zarządzania jakością oparte na wiedzy zespołowej = Quality Management Methods Based on Team Knowledge
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2011) , s. 287-298. - Tytuł numeru: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222646
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny = Empirical General Equilibrium Models#Households and Final Producer
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 869 (2011) , s. 109-128. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222660
artykuł w czasopiśmie
123

Tytuł:
Podróże turystyczne Polek (na podstawie wyników badania ankietowego) = Tourist Travels of Polish Women (Based on the Results of Survey)
Źródło:
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 50 (2011) , s. 103-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222662
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Analiza czasowo-przestrzenna eksportu i importu dzieł sztuki w Stanach Zjednoczonych = A Space-Time Analysis of the Export and Import of Artwork in the United States
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011) , s. 97-113. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222664
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
125

Autor:
Tytuł:
Wartość użytkowa wód mineralnych w kontekście korzyści dla konsumentów = The Utilitarian Value of Mineral Water - Benefits for Consumers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011) , s. 83-95. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222668
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
126

Tytuł:
Istota wartości dla klienta w handlu detalicznym - zarys problematyki = The Essence of Value for the Client in Retail Trade - an Outline of the Issue
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011) , s. 67-81. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222670
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
127

Autor:
Tytuł:
Krzywe operacyjno-charakterystyczne w ewaluacyjnych badaniach marketingowych = The Receiver Operator Characteristic Curve in Market Research Evaluations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222672
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
128