Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Zarządzania Typ publikacji: Artykuły od roku: 2010 do roku: 2010
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 294.
Proszę czekać...
Trwa ładowanie danych...
1

Tytuł:
Ekonometryczny pomiar efektywności ekonomicznej instytucji finansowych : stochastyczny model graniczny kosztów = Econometric Measurement of Financial Institutions' Economic Efficiency : Stochastic Cost Frontier Model
Źródło:
Bank i Kredyt. - nr 1 (2010) , s. 31-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
50935
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Scrum - nowa metoda zarządzania złożonymi projektami
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (2010) , s. 16-19. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
50938
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Rola zarządzania w kształtowaniu jakości produktu regionalnego i tradycyjnego
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 56, nr 1 (324) (2010) , s. 9-15. - Summ., rez.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51231
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Using the Analytic Hierarchy Process in Evaluating Decision Alternatives
Źródło:
Operations Research and Decisions. - nr 1, vol. 20 (2010) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51240
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Konkurencyjność eksportu krajów Unii Europejskiej = Export Competitiveness of EU-Countries
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (2010) , s. 78-92. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51456
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Miernik podobieństwa grupowania obiektów = The Similarity Measure in Cluster Analysis
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 6 (2010) , s. 1-11. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51457
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Ćwiklicki Marek , Włodarek Tomasz
Tytuł:
Metodyka Scrum w Polsce w świetle badań = Scrum Methodology in Poland : Research Results
Źródło:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 3 (6) (2010) , s. 6-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51567
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Regiony wiedzy - marketingowa koncepcja międzyregionalnych przepływów wiedzy jako współczesnego czynnika rozwojowego = Regions of Knowledge - a Marketing Concept of Interregional Flows of Knowledge as a Modern Factor of Development
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 10 (2010) , s. 5-21. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51568
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Zastosowanie współczynnika konkordancji w pomiarze zgodności ocen ekspertów = Using the Concordance Coefficient in the Measurement of Agreement among Experts
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 57, z. 2-3 (2010) , s. 36-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51571
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Wykorzystanie modelowania panelowego do analizy wpływu wartości i struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny Polski = An Application of the Panel Data Modeling to Investigate the Influence of Foreign Direct Investments on Foreign Trade in Poland
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 57, z. 2-3 (2010) , s. 53-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51572
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Ekologiczne determinanty funkcjonowania przedsiębiorstw w zrównoważonym rozwoju Unii Europejskiej = Ecological Determinants of the Functioning of Enterprise in the Sustainable Development of the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010) , s. 83-98. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51627
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Permanentna restrukturyzacja jako czynnik rozwoju i sukcesu przedsiębiorstw w dobie globalizacji rynku = Permanent Restructuring as a Factor in the Success and Development of Businesses Functioning on the Global Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010) , s. 27-44. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51628
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
Poziom innowacyjności a wielkość nakładów inwestycyjnych na innowacje i prace badawczo-rozwojowe w Polsce = Investment in Innovation and Research and Development in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010) , s. 45-66. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51629
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie wartością : geneza i istota nowej koncepcji zarządzania = Value-based Management the Genesis and Essence of a New Concept in Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010) , s. 67-81. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51630
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Efektywność eksploatacji i reprodukcji majątku trwałego = Exploiting and Reproducing Fixed Assests
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010) , s. 155-164. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51631
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Wielkość i kierunki przeznaczenia nakładów inwestycyjnych 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2005 = The Size and Destination of Capital Investments Made by the 500 Largest Enterprises in Poland, 1998-2005
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010) , s. 99-110. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51632
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie a wartość dla akcjonariuszy = The Role of Company Structure and the Cost of Capital in Maximising Shareholder Value
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010) , s. 165-178. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51634
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Zmiany liczby i struktury jednostek gospodarczych w Polsce w latach 1991-2007 = Changes in the Number and Structure of Economic Entities in Poland, 1991-2007
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010) , s. 179-194. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51635
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Płaca minimalna w systemie wynagradzania pracowników = The Minimum Wage in the Workers' Pay System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010) , s. 215-227. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51636
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Charakter i wielkość bezrobocia w Polsce = The Shape and Size of Unemployment in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010) , s. 111-119. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51637
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Business Intelligence jako narzędzie wspierające decyzje zarządcze w firmie = Business Intelligence as a Decision Support Tool for Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010) , s. 229-239. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51638
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Dylematy strategicznej elastyczności przedsiębiorstwa = Problems in the Strategic Elasticity of Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010) , s. 253-265. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51639
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Specyfika przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990-2007 = The Transformation of Ownership of State-owned Enterprises in Poland, 1990-2007
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010) , s. 139-154. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51640
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Tendencje zmian w rozwoju działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w latach 2001-2006 = Statistical Data and Chosen Economic Indicators for the Development of Economic Entities with Foreign Capital in Poland, 2001 to 2006
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010) , s. 121-137. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51641
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Opór wobec zmian w procesach rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw = Resistance to Change in a Company's External Development Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010) , s. 195-214. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51642
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Problem pomiaru w naukach organizacji i zarządzania
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (2010) , s. 8-10. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51648
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Strategie zwalczania kryzysu w przedsiębiorstwie = Anti-Crisis Strategies in the Enterprise
Źródło:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 4 (7) (2010) , s. 5-13. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
51655
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Współczesne koncepcje i rodzaje benchmarkingu : próba syntezy = Contemporary Concepts and Forms of Benchmarking#a Synthesis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010) , s. 241-252. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51667
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Komitet audytu jako instytucja wspomagająca bezpieczne funkcjonowanie instytucji finansowych
Źródło:
Bezpieczny Bank. - nr 1 (40) (2010) , s. 114-136 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51669
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Zrównoważona karta wyników jako narzędzie realizacji strategii w przedsiębiorstwie turystycznym = Balanced Scoreboard as a Tool for Accomplishment of the Strategy at a Tourist Enterprise
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 56, nr 4-5 (327-328) (2010) , s. 22-31. - Summ., rez.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51882
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Planowanie strategiczne w metodzie hoshin kanri = Strategy Planning in Hoshin Kanri
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3 (2010) , s. 173-181. - Tytuł numeru: Finanse w warunkach kryzysu : wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52066
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Strategie kształtowania jakości zasobów ludzkich = Strategy of Creating HR Quality
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2010) , s. 297-306. - Tytuł numeru: Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52067
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Zakrzewska-Bielawska Agnieszka , Ziębicki Bernard
Tytuł:
Redukcja kosztów IT poprzez zastosowanie modelu SaaS (Software as a Service) = A Company's IT Cost Reduction by Using SaaS Model (Software as a Service)
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2010) , s. 173-186. - Tytuł numeru: Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52071
artykuł w czasopiśmie
34

Autor:
Tytuł:
Koncepcja lean administration = Lean Administration Concept
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010) , s. 13-21. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52093
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Klasyczne ujęcie problematyki talentów pracowniczych = Talented Employees - Classical Approach
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010) , s. 277-287. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52094
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Tytuł:
Podejście PDCA Problem Solving w rozwiązywaniu problemów organizacji = PDCA Problem Solving Approach in Solving Problems of Organization
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010) , s. 323-333. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52095
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Globalny kryzys ekonomiczny a strategie organizacji gospodarczych = Global Economic Crises and Strategies of Business Organizations
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010) , s. 45-53. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52096
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Systemy zwinne w organizacji produkcji = Agile Systems in Organization of Production
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010) , s. 347-360. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52097
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu realizacją projektów = PRINCE 2 Methodology in Management of Projects Implementation
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - t. 234 (2010) , s. 361-375. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52098
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Elastyczność jako kryterium efektywności organizacyjnej = Adaptiveness as a Measure of Organizational Effectiveness
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010) , s. 387-396. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52099
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Przesłanki stosowania teorii ugruntowanej w naukach o zarządzaniu = Prerequisites of Applying Grounded Theory in Management Research
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010) , s. 243-253. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52100
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Tytuł:
Analiza portfelowa jako narzędzie formułowania strategii organizacji pozarządowych = The Portfolio Analysis as a Tool of Non-Governmental Organizations' Strategy Formulation
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010) , s. 299-309. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52103
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Wpływ modernizacji gospodarki w sferze działalności proekologicznej na ja kość środowiska naturalnego w Polsce w układzie regionalnym = The Impact of Economic Modernization in the Greening Activity on Quality of the Natural Environment in Polish Provinces
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 17 (2010) , s. 194-204. - Tytuł numeru: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52256
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Wyposażenie w przedmioty trwałego użytkowania a spójność ekonomiczna gospodarstw domowych = Households Provided with Selected Durables and its Economic Cohesion
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 17 (2010) , s. 465-475. - Tytuł numeru: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52257
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Specjalizacja inwestycyjna województw = Investment Specialisation of Voivodships
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 8 (591) (2010) , s. 34-44. - Summ., rez. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
53002
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Bugajska J. , Brzosko M. , Jędryka-Góral A. , Głuszko P. , Żołnierczyk-Zreda D. , Sagan Adam , Konarska M. , Rell-Bakalarska M. , Pazdur J. , Zeidler H. , Rihl M.
Tytuł:
Psychological Stress in Rheumatoid Arthritis Patients : a Comparative Polish-German Study : Summary of the Current Conceptualization of the Role of Stress in Rheumatoid Arthritis
Źródło:
Autoimmunity Reviews. - Vol. 9, iss. 4 (2010) , s. 211-215. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 32.00 pkt
Nr:
53048
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Kabłak-Ziembicka Anna , Przewłocki Tadeusz , Pieniążek Piotr , Musiałek Piotr , Sokołowski Andrzej , Drwiła Rafał , Sadowski Jerzy , Żmudka Krzysztof , Tracz Wiesława
Tytuł:
The Role of Carotid Intima-media Thickness Assessment in Cardiovascular Risk Evaluation in Patients with Polyvascular Atherosclerosis
Źródło:
Atherosclerosis. - Vol. 209, iss. 1 (2010) , s. 125-130. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a 32.00 pkt
Nr:
53049
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Zasady i tryb doboru kandydatów do rad nadzorczych spółek akcyjnych Skarbu Państwa = Principles and Procedures for Appointing Candidates to the Supervisory Boards of State Treasury Joint-stock Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010) , s. 73-89. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53102
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Nieruchomości inwestycyjne w ujęciu MSR i MSSF = Investment Real Estate According to International Acouning Standards and International Financial Reporting Standards
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010) , s. 121-137. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53111
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Teoretyczne koncepcje tworzenia instrumentów syntetycznych na podstawie parytetu opcji kupna-sprzedaży i modelu kosztów posiadania = Theoretical Conceptions of the Formation of Synthetic Instruments on the Basis of Parity between Buying and Selling Options and a Costs of Ownership Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010) , s. 51-64. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53112
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Natura czasu a kwoty amortyzacji środków trwałych = The Nature of Time and Depreciation Rates of Fixed Assets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53113
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
52

Autor:
Tytuł:
Istota badań próbkowych w rewizji finansowej i dobór prób badawczych = The Relevance of Sampling in Financial Auditing and the Selection of Samples
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010) , s. 35-50. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53114
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych według MSSF i PPS - analiza komparatywna = Financial Reporting of Capital Groups According to International Financial Reporting Standards and the Purchasing Power Standard - a Comparative Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010) , s. 65-75. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53115
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Kształtowanie krajowych stosunków zatrudnienia (relacji płac) na podstawie modelu kapitału ludzkiego = The Formation of National Collective Bargaining Based on the Model of Human Capital
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010) , s. 103-119. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53116
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Sprawozdanie o wartości dodanej organizacji pożytku publicznego w systemie pomiaru produktu krajowego brutto = Reporting the Value Added of Public Benefit Organisations within the System for Measuring Gross National Product
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010) , s. 77-88. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53117
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
56

Autor:
Tytuł:
Kapitał jako ekonomiczna zdolność do wykonywania pracy = Capital as an Abstract Ability to Perform Labour
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010) , s. 89-101. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53118
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Funkcje rachunkowości wobec funkcji celu przedsiębiorstwa = The Function of Accounting in Relation to the Aims of the Firm
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010) , s. 21-33. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53119
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Konsekwencje wdrożenia elastycznych form zatrudnienia na przykładzie telepracy = Consequences of the Implementation of Flexible Forms of Employment on the Example of Telecommuting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010) , s. 75-91. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53165
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Polska kultura organizacyjna jako źródło barier tworzenia organizacji opartych na wiedzy = Poland's Organisational Culture as a Source of Barriers to the Creation of Knowledge-based Organisations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010) , s. 63-74. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53166
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Model doboru kooperanta ze względu na jego zasoby niematerialne = A Model for Selecting a Cooperating Firm Based on its Intangible Resources
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010) , s. 47-62. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53167
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Studium niematerialnych zasobów organizacji = A Study of an Organisation's Intangible Resources
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010) , s. 31-46. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53168
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych = Control as an Instrument for Shaping Organisational Behaviour
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010) , s. 5-14. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53169
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Efektywność - próba konceptualizacji pojęcia = An Attempt to Define the Concept of Efficiency
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010) , s. 103-115. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53170
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach wielokulturowych w świetle badań empirycznych = The Premises of Shaping Communication in Multicultural Organisations in the Light of Empirical Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010) , s. 15-29. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53171
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Kategoria zaangażowania środków w rachunkowości budżetowej = Resource Allocation as a Category of Budgetary Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010) , s. 139-148. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53188
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Audyt wewnętrzny w SIR jako źródło informacji o charakterze poznawczym i decyzyjnym = Internal Audits in SIR as a Source of Cogntive and Decision-making Information
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010) , s. 163-178. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53189
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Metoda nabycia w międzynarodowym prawie bilansowym = The Purchase Method in International Accounting Standards
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010) , s. 179-196. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53190
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Analiza poziomu i struktury samorządowego długu publicznego województwa świętokrzyskiego = An Analysis of the Level and Structure of Local Government Debt in the Świętokrzyskie Province
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010) , s. 149-162. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53191
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Znaczenie podziemnego magazynowania gazu ziemnego dla rynku dóbr przemysłowych w Polsce = The Importance of Underground Storage of Natural Gas for the Industrial Goods Market in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam NALEPKA]. - nr 830 (2010) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
53233
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Markov Switching In-Mean Effect : Bayesian Analysis in Stochastic Volatility Framework
Źródło:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 2, nr 1 (2010) , s. 59-94. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
53262
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Innowacje strukturalne w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw detalicznych w Polsce = Structural Innovation in Developing the Competitive Advantage of Retail Companies in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. - z. 17, nr 2 (272) (2010) , s. 463-469. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2161982980
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Korzyści stosowania marketingu partnerskiego w relacjach sieć handlowa - dostawca = Advantages from Using Partnership Marketing between Supply Chains and Suppliers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. - z. 17, nr 2 (272) (2010) , s. 321-327. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2161983154
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju gospodarki turystycznej (na przykładzie gminy Czorsztyn) = Cross-border Cooperation as a Factor in the Development of the Tourism Economy (Exemplified by Czorsztyn Commune)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. - z. 17, nr 2 (272) (2010) , s. 389-398. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2161988327
artykuł w czasopiśmie
74

Autor:
Tytuł:
Analiza aktywów rynkowych przedsiębiorstwa metodą refleksji strategicznej = Analysis of the Marketable Assets by a Strategic Reflection Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. - z. 17, nr 2 (272) (2010) , s. 379-388. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2161988335
artykuł w czasopiśmie
75

Autor:
Tytuł:
Znaczenie jakości w działalności firm usługowych na rynkach międzynarodowych = The Importance of Quality in Service Companies in International Markets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. - z. 17, nr 2 (272) (2010) , s. 185-194. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2161988351
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Integralność triady "kapitał-praca-pieniądz" warunkiem spójności społeczno ekonomicznej = Integrity of Triad "Capital-Labour-Money" as Determinant of Socio-Economic Consistency
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 16 (2010) , s. 17-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2162183654
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Wpływ kapitału instytucjonalnego i intelektualnego na rozwój ekonomiczny = How Institutional and Intellectual Capital Influence Economic Development
Źródło:
Master of Business Administration. - nr 2 (103) (2010) , s. 21-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2162184097
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Koncepcja odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw detalicznych w teorii i praktyce = The Idea of Retailers' Corporate Social Responsibility in Theory and Business Practice
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2010) , s. 14-19. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2164908134
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Problematyka wyboru strategii zarządzania wiedzą = Problems of Knowledge Management Strategy Selection
Źródło:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 99 (2010) , s. 121-127. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2164934649
artykuł w czasopiśmie
80

Autor:
Tytuł:
Obsługa rynków nierentownych a wizerunek przedsiębiorstwa = Operating on Unprofitable Markets and the Company Image
Źródło:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 98 (2010) , s. 63-70. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2164934854
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Rachunkowość pracy jako podstawa gospodarki towarowo-pieniężnej = Accounting for Labour as a Foundation of the Money-Goods Economy
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010) , s. 33-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2164960876
artykuł w czasopiśmie
82

Tytuł:
Lojalni klienci w kryzysie
Źródło:
Harvard Business Review Polska. - Marzec (2010) , s. 23-24
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2164963801
artykuł w czasopiśmie
83

Autor:
Tytuł:
Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością = Prospects for Development of Models Warning about Bankruptcy
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010) , s. 83-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165043019
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Wykorzystanie estymatora fixed effect do modelowania importu na przykładzie Grupy Wyszehradzkiej = Using the Fixed Effect Estimator to Model Import of Vysehrad Group States as Example
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 7 (2010) , s. 1-12. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165082279
artykuł w czasopiśmie
85

Autor:
Tytuł:
Skuteczność reklamy - między teorią a praktyką : perspektywa konkursu komunikacji marketingowej Effie Awards = Advertising Effectiveness - between Theory and Practice : Perspective Marketing Communications Competition Effie Awards
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 136 (2010) , s. 11-22. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : skuteczne narzędzia i obszary zastosowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165096127
artykuł w czasopiśmie
86

Autor:
Tytuł:
Krzywe operacyjno-charakterystyczne w ocenie skuteczności komunikacji rynkowej = ROC Curves in the Evaluation of Effectiveness of Market Communications
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 136 (2010) , s. 23-33. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : skuteczne narzędzia i obszary zastosowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165096296
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Customer Publishing instrument komunikacji marketingowej współczesnego przedsiębiorstwa : istota, narzędzia, postawy klientów = Customer Publishing the Marketing Comminication of the Contemporary Enterprise - the Essence, Instruments, Atitude of Consumers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 136 (2010) , s. 53-63. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : skuteczne narzędzia i obszary zastosowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165097995
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Dziennikarska ocena informacji prasowych jako narzędzia media relations = Journalists' Evaluation of Press Releases as a Media Relations Tool
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 136 (2010) , s. 95-107. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : skuteczne narzędzia i obszary zastosowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165098054
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Marka czy wartości użytkowe : dylematy konsumenta (na przykładzie rynku samochodów osobowych w Polsce) = Brand or Utility of Car : Consumer's Dilemma (on the Polish Car Market)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 154 (2010) , s. 36-44. - Tytuł numeru: Zarządzanie produktem : kreowanie marki - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165315598
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Uwarunkowania kulturowe kreowania strategii marek i budowania lojalności wobec nich : zarys podstawowych zagadnień = Culture Determinants of Brand Strategy and Its Loyalty : Selected Issues
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 154 (2010) , s. 147-155. - Tytuł numeru: Zarządzanie produktem : kreowanie marki - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165319844
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Oddziaływanie polityki pieniężnej na rynek samochodów osobowych w Polsce = The Influence of the Monetary Policy on the Polish Car Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 55 (2010) , s. 25-35. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 595)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165319913
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju systemów franchisingowych w handlu detalicznym w Polsce = Development Conditions of Franchising Systems in Polish Retailing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 55 (2010) , s. 117-125. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 595)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165320830
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Kodowanie przekazu w kontekście kulturowym : studium reklam społecznych w świetle kontinuum kultur narodowych Halla = Coding Communication Message in the Cultural Context : an Analysis of Social Advertising in the Light of Hall's Cultural Factors
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 55 (2010) , s. 363-374. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 595)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165320852
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Postawy Polaków wobec reklamy w latach 1992-2009 w świetle badań wtórnych = The Attitudes of Poles towards Advertisement in the Year 1992-2009 Based on Selected Secondary Researches
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 55 (2010) , s. 375-384. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 595)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165320883
artykuł w czasopiśmie
95

Autor:
Kaciak Eugene , Cullen Carman W. , Sagan Adam
Tytuł:
The Quality of Ladders Generated by Abbreviated Hard Laddering
Źródło:
Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing. - vol. 18, 3/4 (2010) , s. 159-166. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165613075
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Licho nie śpi
Źródło:
Packaging Polska. - nr 01 (2010) , s. 20-24 - Bibliogr.
Nr:
2165615221
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Open Source Currency and Balanced Credit Size = Zmienne kształtujące ograniczenie kredytu w gospodarce
Źródło:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nauk. Leszek Kozioł]. - iss. 2(16) (2010) , s. 39-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2165626145
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
98

Autor:
Tytuł:
Propozycja opisu niepewności w ramach metod DEA i FDH = The Proposal of the Uncertainty Description Using the DEA and FDH Methods
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 108 (2010) , s. 207-218. - Tytuł numeru: Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165628466
artykuł w czasopiśmie
99

Autor:
Konferencja:
4th Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, Rzeszów, Polska, od 2009-05-07 do 2009-05-09
Tytuł:
Complexity of Social Systems
Źródło:
Acta Physica Polonica A. - vol. 117, no. 4 (2010) , s. 706-715. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 13.00 pkt
Nr:
2165629116
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Analiza operacji arbitrażowych w zakresie opcji na WIG20 = Analysis of Arbitrage Operations in the Scope of the Options on WIG20
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 117 (2010) , s. 450-460. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165629598
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Klasyfikacja OFE z wykorzystaniem dystansu GARCH = Classification of OFE Using GARCH Distance
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 117 (2010) , s. 323-330. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165629893
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Statystyczna analiza struktury nakładów inwestycyjnych w Polsce w ujęciu regionalnym = Statistical Analysis of the Investment Structure in Polish Provinces
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 117 (2010) , s. 385-393. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165629933
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Dynamiczna ocena efektywności portfeli wybranych funduszy inwestycyjnych = Dynamic Evaluation of the Efficiency of Selected Investment Funds
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 117 (2010) , s. 422-430. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165629965
artykuł w czasopiśmie
104

Autor:
Tytuł:
Rola topmenedżerów w zarządzaniu talentami = CEO Role in Talent Management
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010) , s. 307-314. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165630038
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
Realizacja strategii zarządzania wiedzą w organizacjach małopolski - wnioski dla kształtowania kultury organizacyjnej = Knowledge Management Strategy and Organizational Culture - Recommendations for Managers
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010) , s. 439-448. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165630156
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Zadania działu HR z zakresu zarządzania wiedzą = HR Department's Tasks in the Field of Knowledge Management
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010) , s. 512-521. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165630192
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Menedżer pracowników wiedzy = Knowledge Worker's Manager
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010) , s. 584-595. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165630450
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Aktywny przekaz jako instrument menedżera w zarządzaniu wiedzą w organizacji = Active Transfer as a Manager's Instrument of Knowledge Management in Knowledge-Based Organization
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010) , s. 617-627. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165630594
artykuł w czasopiśmie
109

Autor:
Tytuł:
Presentation of Social Responsibility in Exporters' Missions = Prezentacja społecznej odpowiedzialności w misjach eksporterów
Źródło:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nauk. Leszek Kozioł]. - iss. 2(16) (2010) , s. 29-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2165631326
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Antropologia marketingowa : przyczynek do przedmiotu i metodyki badań = Marketing Anthropology : Contribution to the Object and Methodology of the Research
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 96 (2010) , s. 127-136. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : nowe wyzwania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165631963
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Entrepreneur's Business Models = Modele biznesu przedsiębiorcy
Źródło:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nauk. Leszek Kozioł]. - iss. 2(16) (2010) , s. 57-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2165632193
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
112

Autor:
Tytuł:
Badania marketingowe a kontekst i logika odkrycia naukowego = Marketing Reserch and the Context and Logic of Scientific Discovery
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 96 (2010) , s. 30-38. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : nowe wyzwania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165632363
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Wartości a preferencje na rynku motoryzacyjnym : analiza danych ankietowych za pomocą reguł asocjacyjnych = Customers' Values and Preferences on Automotive Market : Analysis of Questionnaire Data by Means of Association Rules
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 96 (2010) , s. 179-188. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : nowe wyzwania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165632618
artykuł w czasopiśmie
114

Autor:
Sagan Adam , Rudawska Iga
Tytuł:
Zmienne ukryte w analizie conjoint : identyfikacja struktury preferencji na rynku usług zdrowotnych = Latent Variables in Conjoint Analysis : the Preferences' Structure Identification in Healthcare Market
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 96 (2010) , s. 265-274. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : nowe wyzwania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165632830
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Assessment Aspects and Criteria of Corporate Management System = Aspekty i kryteria oceny systemów zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nauk. Leszek Kozioł]. - iss. 2(16) (2010) , s. 125-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2165632946
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Rola komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu personelem = The Role of Internal Communication in Personnel Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 807 (2010) , s. 7-18. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165633874
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
117

Autor:
Tytuł:
System informacji o talentach = The Talent Information System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 807 (2010) , s. 19-31. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165633893
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Rekrutacja jako element outsourcingu funkcji personalnej = Recruitment as an Element of Outsourcing the Personnel Function
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 807 (2010) , s. 33-44. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165634071
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
119

Autor:
Tytuł:
Controlling w obszarze funkcji personalnej = Controlling in the Area of the Personnel Function
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 807 (2010) , s. 45-56. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165634072
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
120

Tytuł:
Quality System at the Hotel = System jakości w hotelu
Źródło:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nauk. Leszek Kozioł]. - iss. 2(16) (2010) , s. 149-159. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2165634297
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
121

Autor:
Tytuł:
Wybrane trudności realizacji aspektu czynnościowego w marketingu terytorialnym = Selected Problems in the Implementation of the Functional Aspect of Territorial Marketing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 56 (2010) , s. 61-73. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : partnerstwo i komunikacja w regionie
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 596)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165689036
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Innowacyjne wykorzystanie obiektów poprzemysłowych elementem konkurencyjności obszarów recepcji : (na przykładzie Łodzi) = Innovative Use of the Postindustrial Buildings as a Component of the Reception Areas' Competitiveness (on the Example of Łódź)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 56 (2010) , s. 75-87. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : partnerstwo i komunikacja w regionie
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 596)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165689444
artykuł w czasopiśmie
123

Autor:
Tytuł:
Wizerunek kraju i przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych : wzajemne relacje = Relations between Country of Origin Image and Corporate Image on International Markets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 56 (2010) , s. 101-112. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : partnerstwo i komunikacja w regionie
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 596)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165689752
artykuł w czasopiśmie
124

Autor:
Albrycht Izabela , Sokołowski Andrzej , Szczerski Krzysztof
Tytuł:
Ranking polskich europosłów 2009 = Polish Members of European Parliament - 2009 Chart
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 107 (2010) , s. 17-23. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; 17)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165689985
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Metodologiczne problemy prognozowania bankructwa = Methodological Problems of Bankruptcy Prediction
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 107 (2010) , s. 54-61. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; 17)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165690185
artykuł w czasopiśmie
126

Tytuł:
Eksploracyjna analiza ofert z rynku nieruchomości = Exploratory Analysis of Sell Offers in Real Estate Market
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 107 (2010) , s. 368-376. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie - Bibliogr.
Seria:
(Taksonomia ; 17)
Lista MNiSW:
b