Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Typ publikacji: Rozdziały od roku: 2019 do roku: 2019
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4.
1

Tytuł:
The Effectiveness Determinants of the Process of Organic Farm Certification in Poland = Determinanty skuteczności procesu certyfikacji gospodarstw ekologicznych w Polsce
Źródło:
Current Trends in Quality Science : Product Management - Quality, Safety and Environmental Focus / eds. Alina Matuszak-Flejszman, Katarzyna Joachimiak-Lechman - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 142-154. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was co-financed from the subsidy granted to Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-7789-588-7
Nr:
2168339641
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Identification of Infringements and Irregularities of Organic Farming Regulations in the Area of Organic Farm Control
Źródło:
Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy = Consumer in the Food Market - Preferences, Opinions, Trends / red. nauk. Michał HALAGARDA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 152-160 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Program badawczy:
The publication was financed by the subsidy granted for Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-7789-593-1
Nr:
2168340159
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Wzrost gospodarczy
Źródło:
Makroekonomia / red. nauk. Alojzy Z. Nowak, Tomasz Zalega - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019, s. 329-365
ISBN:
978-83-208-2365-3
Nr:
2168340609
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Czy potrzebny jest nowy paradygmat równoważenia efektywności i sprawiedliwości?
Źródło:
Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Mieczysław Dobija - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 9-21 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20922-3
Nr:
2168341367
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
The Effectiveness Determinants of the Process of Organic Farm Certification in Poland = Determinanty skuteczności procesu certyfikacji gospodarstw ekologicznych w Polsce / Natalia Maruszewska, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Jacek Łuczak // W: Current Trends in Quality Science : Product Management - Quality, Safety and Environmental Focus / eds. Alina Matuszak-Flejszman, Katarzyna Joachimiak-Lechman. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - S. 142-154. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-588-7
2
Identification of Infringements and Irregularities of Organic Farming Regulations in the Area of Organic Farm Control / Natalia Maruszewska, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Jacek Łuczak // W: Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy = Consumer in the Food Market - Preferences, Opinions, Trends / red. nauk. Michał HALAGARDA. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 152-160. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-593-1
3
Wzrost gospodarczy / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Makroekonomia / red. nauk. Alojzy Z. Nowak, Tomasz Zalega. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019. - S. 329-365. - ISBN 978-83-208-2365-3
4
Czy potrzebny jest nowy paradygmat równoważenia efektywności i sprawiedliwości? / Michał G. WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Mieczysław Dobija. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 9-21. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20922-3
1
Maruszewska N., Miśniakiewicz M., Łuczak J., (2019), The Effectiveness Determinants of the Process of Organic Farm Certification in Poland. [W:] Matuszak-Flejszman A., Joachimiak-Lechman K. (red.), Current Trends in Quality Science : Product Management - Quality, Safety and Environmental Focus, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 142-154.
2
Maruszewska N., Miśniakiewicz M., Łuczak J., (2019), Identification of Infringements and Irregularities of Organic Farming Regulations in the Area of Organic Farm Control. [W:] Halagarda M. (red.), Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 152-160.
3
Woźniak M., (2019), Wzrost gospodarczy. [W:] Nowak , Zalega T. (red.), Makroekonomia, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 329-365.
4
Woźniak M., (2019), Czy potrzebny jest nowy paradygmat równoważenia efektywności i sprawiedliwości?. [W:] Woźniak M., Dobija M. (red.), Gospodarka Polski 1918-2018, T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 9-21.
1
@inbook{fm,
author = " Maruszewska Natalia and Miśniakiewicz Małgorzata and Łuczak Jacek ",
title = "The Effectiveness Determinants of the Process of Organic Farm Certification in Poland",
booktitle = "Current Trends in Quality Science : Product Management - Quality, Safety and Environmental Focus",
pages = "142-154",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
isbn = "978-83-7789-588-7",
}
2
@inbook{fm,
author = " Maruszewska Natalia and Miśniakiewicz Małgorzata and Łuczak Jacek ",
title = "Identification of Infringements and Irregularities of Organic Farming Regulations in the Area of Organic Farm Control",
booktitle = "Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy",
pages = "152-160",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-593-1",
}
3
@inbook{fm,
author = " Woźniak Michał Gabriel ",
title = "Wzrost gospodarczy",
booktitle = "Makroekonomia",
pages = "329-365",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2019",
isbn = "978-83-208-2365-3",
}
4
@inbook{fm,
author = " Woźniak Michał Gabriel ",
title = "Czy potrzebny jest nowy paradygmat równoważenia efektywności i sprawiedliwości?",
booktitle = "Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy",
pages = "9-21",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20922-3",
}