Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Typ publikacji: Rozdziały od roku: 2013 do roku: 2013
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53.
1

Tytuł:
Convergence : Measuring, Driving Forces and Catching-up Policy
Źródło:
Selected Issues of Economic Modernisation / ed. by Łukasz JABŁOŃSKI, Marius D. Gavriletea - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2013, s. 75-94. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-42-6
Nr:
2168251712
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Poland on its Way to Knowledge-based Economy
Źródło:
Selected Issues of Economic Modernisation / ed. by Łukasz JABŁOŃSKI, Marius D. Gavriletea - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2013, s. 97-107. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-42-6
Nr:
2168251750
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Konferencja:
7th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia, od 2013-05-23 do 2013-05-25
Tytuł:
Risk Management - an Important Issue in Quality Management Systems
Źródło:
7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazic, Miladin Stefanovic] - Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality, 2013, s. 267-272. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-86663-94-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168254808
rozdział w materiałach konferencyjnych
4

Autor:
Konferencja:
7th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia, od 2013-05-23 do 2013-05-25
Tytuł:
Food Quality Products in EU Countries
Źródło:
7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazic, Miladin Stefanovic] - Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality, 2013, s. 273-278. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-86663-94-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168254862
rozdział w materiałach konferencyjnych
5

Autor:
Kafel Piotr , Jovanovic Jelena , Krivokapic Zdravko , Vujovic Aleksander
Konferencja:
7th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia, od 2013-05-23 do 2013-05-25
Tytuł:
Monitoring, Measurement, Analysis and Review in Polish and Montenegrin Organizations According to the ISO 9004 Management Maturity Model
Źródło:
7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazic, Miladin Stefanovic] - Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality, 2013, s. 395-403. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-86663-94-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168254864
rozdział w materiałach konferencyjnych
6

Autor:
Tytuł:
Klient w procesie składania reklamacji
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013, s. 43-48 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935421-2-3
Nr:
2168261320
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
FRL narzędzie do badania zwyczajów żywieniowych
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013, s. 116-121 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935421-2-3
Nr:
2168261328
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
O kołach jakości
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013, s. 317-323 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935421-2-3
Nr:
2168261330
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Teoretyczne i praktyczne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej dla gospodarki innowacyjnej
Źródło:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK - Wyd. 1 - 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 13-54 - Bibliogr.
Wydanie:
Wyd. 1 - 1 dodr.
ISBN:
978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
Nr:
2168261756
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Oblicza modernizacji
Źródło:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK - Wyd. 1 - 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 73-101 - Bibliogr.
Wydanie:
Wyd. 1 - 1 dodr.
ISBN:
978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
Nr:
2168261760
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Aksjologiczne wyznaczniki modernizacji zmierzającej do spójności społeczno-ekonomicznej
Źródło:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK - Wyd. 1 - 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 127-156 - Bibliogr.
Wydanie:
Wyd. 1 - 1 dodr.
ISBN:
978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
Nr:
2168261762
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Holistyczna modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia rozwojowe współczesnej fali globalizacji
Źródło:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK - Wyd. 1 - 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 191-230 - Bibliogr.
Wydanie:
Wyd. 1 - 1 dodr.
ISBN:
978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
Nr:
2168261766
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Autor:
Konferencja:
57th European Organization for Quality Congress (EOQ Congress 2013), Tallinn, Estonia, od 2013-06-17 do 2013-06-20
Tytuł:
Application of the AHP in Evaluation and Selection of Suppliers
Źródło:
Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future - Estonia: Estonian Association for Quality, 2013. - [odczyt: 04.11.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168263656
rozdział w materiałach konferencyjnych
14

Autor:
Schlegel-Zawadzka Małgorzata , Prusak Anna , Sikora Tadeusz
Konferencja:
57th European Organization for Quality Congress (EOQ Congress 2013), Tallinn, Estonia, od 2013-06-17 do 2013-06-20
Tytuł:
Food and Nutritional Globalization vs. Trends of Protection of Traditional Food Products in Poland
Źródło:
Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future - Estonia: Estonian Association for Quality, 2013, s. 1-8. - [odczyt: 05.11.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168263668
rozdział w materiałach konferencyjnych
15

Konferencja:
57th European Organization for Quality Congress (EOQ Congress 2013), Tallinn, Estonia, od 2013-06-17 do 2013-06-20
Tytuł:
Ethics and Trust in Quality Assurance
Źródło:
Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future - Estonia: Estonian Association for Quality, 2013, s. 1-8. - [odczyt: 05.11.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168263670
rozdział w materiałach konferencyjnych
16

Autor:
Niewczas Magdalena , Prusak Anna , Stefanów Piotr
Tytuł:
Dobór metod i kryteriów oceny dostawców jako element zapewniania jakości
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013, s. 252-259 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935421-2-3
Nr:
2168271644
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Polityka ekologiczna przedsiębiorstw z uwzględnieniem koncepcji zrównoważonego rozwoju i zintegrowanej polityki produktowej
Źródło:
Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2013, s. 19-31
ISBN:
978-83-63663-13-1
Nr:
2168277387
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Narzędzia i instrumenty środowiskowego zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2013, s. 33-50
ISBN:
978-83-63663-13-1
Nr:
2168277391
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Klasyfikacja przedsiębiorstw według kryteriów ekologicznych
Źródło:
Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2013, s. 105-119
ISBN:
978-83-63663-13-1
Nr:
2168277395
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Wielokryterialne problemy decyzyjne w proekologicznych działaniach produktowych przedsiębiorstw
Źródło:
Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2013, s. 121-141
ISBN:
978-83-63663-13-1
Nr:
2168277397
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Modelowanie efektów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie
Źródło:
Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2013, s. 143-153
ISBN:
978-83-63663-13-1
Nr:
2168277399
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Modelowanie procesów produkcyjnych i realizacji przedsięwzięć ekologicznych w przedsiębiorstwie
Źródło:
Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2013, s. 155-165
ISBN:
978-83-63663-13-1
Nr:
2168277401
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Modelowanie cech ekologicznych wyrobów i usług
Źródło:
Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2013, s. 167-171
ISBN:
978-83-63663-13-1
Nr:
2168277403
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Modelowanie doboru środków transportu w przedsiębiorstwie
Źródło:
Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2013, s. 173-177
ISBN:
978-83-63663-13-1
Nr:
2168277405
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Konferencja:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Tytuł:
Od gospodarki "ekonów" do zintegrowanego rozwoju, poprzez nową edukację ekonomiczną [dokument elektroniczny]
Źródło:
Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 1-16. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-71-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168278659
rozdział w materiałach konferencyjnych
26

Tytuł:
Estimating the Rate of Decline in the Funcional Value of Polyolefin Packaging Films Intended to Come into Contact with Foodstuffs
Źródło:
Toyotarity / sci. eds. Stanisław Borkowski, Renata Stasiak-Betlejewska - Alba Iulia, Romania: Aeternitas Publishing House, 2013, s. 128-139 - Bibliogr.
ISBN:
978-606-613-079-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168286815
rozdział w monografii
27

Tytuł:
Quality and Safety Assurances In Supply Chain of Packaging Intended to Come Into Contact with Foodstuffs
Źródło:
Toyotarity / sci. eds. Stanisław Borkowski, Dorota Klimecka-Tatar - Ankara: Savas Kitapve Yaymevi, 2013, s. 101-112 - Bibliogr.
ISBN:
978-605-5343-81-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168287593
rozdział w monografii
28

Tytuł:
Rapid Method for Safety Assessment of Non-food Products
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Innovations and Product Quality / ed. Alfred Błaszczyk - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 28-36. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-911169-9-9
Nr:
2168292339
rozdział w monografii
29

Tytuł:
Application of the Methods of Multidimensional Comparative Analysis to Evaluation of Textile Products Made from Active Materials
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Innovations and Product Quality / ed. Alfred Błaszczyk - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 37-52. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-911169-9-9
Nr:
2168292341
rozdział w monografii
30

Tytuł:
Regional and Traditional Products on the Market of Bread - the Analysis of Consumers' Preferences
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Analysis and Consumer Acceptance of Food Products / ed. Hanna Śmigielska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 7-23. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-911169-7-5
Nr:
2168292343
rozdział w monografii
31

Tytuł:
Correlations between Selected Sheep Milk Quality Parameters
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Analysis and Consumer Acceptance of Food Products / ed. Hanna Śmigielska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 24-35. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-911169-7-5
Nr:
2168292345
rozdział w monografii
32

Tytuł:
Comparative Analysis of Profile of Fatty Acids in Selected Traditional Polish Cheeses Made from Goats' and Cows' Milk
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Analysis and Consumer Acceptance of Food Products / ed. Hanna Śmigielska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 60-69. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-911169-7-5
Nr:
2168292347
rozdział w monografii
33

Tytuł:
An Investigation of Customers' Opinion on Footwear Sanitisation
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Requirements of Stakeholders - Legal and Social Aspects / eds. Magdalena Kaźmierczak, Alina Matuszak-Flejszman - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 101-118. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-911169-4-4
Nr:
2168292349
rozdział w monografii
34

Autor:
Tytuł:
Sensory Evaluation of the Quality of Cosmetics and their Price
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Household and Personal Care Products / ed. Daria Wieczorek - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 7-16. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-911169-5-1
Nr:
2168292353
rozdział w monografii
35

Autor:
Chochół Andrzej , Rzepiela Beata
Tytuł:
Development Tendencies of Natural Cosmetics
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Household and Personal Care Products / ed. Daria Wieczorek - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 30-39. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-911169-5-1
Nr:
2168292355
rozdział w monografii
36

Autor:
Płocica Joanna , Turek Paweł , Figiel Wiesław , Tal-Figiel Barbara
Tytuł:
The Influence of Natural Emulsifiers on Selected Cosmetic Emulsions Sensory Properties
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Household and Personal Care Products / ed. Daria Wieczorek - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 40-53. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-911169-5-1
Nr:
2168292357
rozdział w monografii
37

Tytuł:
Impact of the Quality Management Model on Effectiveness of Enterprises in Meat Industry
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : System Approach to Management in Organisations / eds. Alina Matuszak-Flejszman, Magdalena Kaźmierczak - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 96-111. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938018-1-7
Nr:
2168292359
rozdział w monografii
38

Tytuł:
Packaging as an Element of Improving People's Quality of Life
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Packaging and Ecology / ed. Natalia Czaja-Jagielska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 7-17. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-911169-6-8
Nr:
2168292361
rozdział w monografii
39

Tytuł:
Characteristic of Modern Packaging of Lipid Emulsions
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Packaging and Ecology / ed. Natalia Czaja-Jagielska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 18-27. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-911169-6-8
Nr:
2168292363
rozdział w monografii
40

Tytuł:
Finding Decision Patterns for LCA Use in SMEs in Poland - Rough Set Approach
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Packaging and Ecology / ed. Natalia Czaja-Jagielska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 82-96. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-911169-6-8
Nr:
2168292365
rozdział w monografii
41

Autor:
Suwała Grzegorz , Śliwiński Krzysztof
Tytuł:
Consumer Awareness of Effect of Transglutaminase on Quality of Restructured Meat
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Food Bioactive Compounds / eds. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 119-134. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-911169-8-2
Nr:
2168292367
rozdział w monografii
42

Konferencja:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Kielce, Polska, od 2013-09-12 do 2013-09-12
Tytuł:
Współpraca polskich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii z zagranicą = Cooperation of Polish High-Tech Enterprises With Foreign Ones
Źródło:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI] - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - T. 2, s. 359-367. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89274-85-4
Nr:
2168294993
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Wymagania normy PN-EN ISO 22716:2009 Kosmetyki - dobre praktyki produkcji (GMP)
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013, s. 129-133 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935421-2-3
Nr:
2168296737
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Znaczenie szkoleń w systemie zarządzania jakością oraz zastosowanie wybranej metody doskonalenia umiejętności personelu
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013, s. 177-181 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935421-2-3
Nr:
2168296795
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Ocena stopnia zgody pomiędzy dwoma ekspertami - auditorami z wykorzystaniem współczynnika kappa Cohena
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013, s. 279-283 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935421-2-3
Nr:
2168296797
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Przesłanki ekologiczne w procesie decyzyjnym
Źródło:
Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2013, s. 7-17
ISBN:
978-83-63663-13-1
Nr:
2168298901
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Ekologiczne decyzje produktowe w przedsiębiorstwach
Źródło:
Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2013, s. 51-103
ISBN:
978-83-63663-13-1
Nr:
2168298903
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Autor:
Chuzhykov Viktor , Woźniak Michał Gabriel , Jabłoński Łukasz , Lukianenko Dmytro , Dobija Mieczysław
Tytuł:
Theoretical and Empirical Bases of Convergence of Country Models Under Conditions of Globalization of the World Economy
Źródło:
Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs / scientific ed. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kyiv: KNEU, 2013, s. 18-180
ISBN:
978-966-483-711-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168298905
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
The Evolution of Poland's Economic Model
Źródło:
Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs / scientific ed. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kyiv: KNEU, 2013, s. 181-313
ISBN:
978-966-483-711-8
Nr:
2168298907
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Autor:
Kleer Jerzy , Poruchnyk Anatolii , Stolyarchuk Yaroslava , Savchuk Volodymyr , Kaliszuk Ewa , Honcharuk Andrii , Tsyhankova Tetiana , Stępień Kinga , Woźniak Michał Gabriel , Bal-Woźniak Teresa , Ilnytskyi Denys , Kaleniuk Iryna , Tokarski Tomasz
Tytuł:
National Economy Convergence Mechanisms and Instruments for Poland and Ukraine
Źródło:
Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs / scientific ed. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kyiv: KNEU, 2013, s. 405-622
ISBN:
978-966-483-711-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168298909
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Disinfectant and Deodorizing Products for Footwear
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Household and Personal Care Products / ed. Daria Wieczorek - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 110-118. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-911169-5-1
Nr:
2168302923
rozdział w monografii
52

Konferencja:
I Międzynarodowa Konferencja pt. "Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna", Krosno, Polska, od 2013-04-18 do 2013-04-19
Tytuł:
The Effect of Spices on the Quality of Oils During Storage = Wpływ dodatku przypraw na kształtowanie się jakości olejów w czasie ich przechowywania
Źródło:
Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna / red. nauk. Iwona Wawer, Tadeusz Trziszka - Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, 2013, s. 205-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64457-00-5
Nr:
2168303787
rozdział w materiałach konferencyjnych
53

Tytuł:
Możliwości i ograniczenia w stosowaniu metod inżynierii jakości do oceny odzieży wielofunkcyjnej
Źródło:
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. Ryszard Knosala - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013, s. 991-1002. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-930399-5-1
Nr:
2168305113
rozdział w monografii
1
Convergence : Measuring, Driving Forces and Catching-up Policy / Łukasz JABŁOŃSKI // W: Selected Issues of Economic Modernisation : a Central-East European Perspective / ed. by Łukasz JABŁOŃSKI, Marius D. Gavriletea. - Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 2013. - S. 75-94. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-42-6
2
Poland on its Way to Knowledge-based Economy / Dariusz FIRSZT // W: Selected Issues of Economic Modernisation : a Central-East European Perspective / ed. by Łukasz JABŁOŃSKI, Marius D. Gavriletea. - Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 2013. - S. 97-107. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-42-6
3
Risk Management - an Important Issue in Quality Management Systems / Paweł NOWICKI // W: 7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazic, Miladin Stefanovic]. - Kragujevac : Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality, 2013. - S. 267-272. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-86663-94-8. - Pełny tekst: http://www.cqm.rs/2013/cd/7iqc/pdf/32.pdf
4
Food Quality Products in EU Countries / Piotr KAFEL // W: 7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazic, Miladin Stefanovic]. - Kragujevac : Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality, 2013. - S. 273-278. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-86663-94-8. - Pełny tekst: http://www.cqm.rs/2013/cd/7iqc/pdf/33.pdf
5
Monitoring, Measurement, Analysis and Review in Polish and Montenegrin Organizations According to the ISO 9004 Management Maturity Model / Piotr KAFEL, Jelena Jovanovic , Zdravko Krivokapic, Aleksander Vujovic // W: 7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazic, Miladin Stefanovic]. - Kragujevac : Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality, 2013. - S. 395-403. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-86663-94-8. - Pełny tekst: http://www.cqm.rs/2013/cd/7iqc/pdf/50.pdf
6
Klient w procesie składania reklamacji / Urszula BALON // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013. - S. 43-48. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935421-2-3
7
FRL narzędzie do badania zwyczajów żywieniowych / Joanna DZIADKOWIEC // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013. - S. 116-121. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935421-2-3
8
O kołach jakości / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013. - S. 317-323. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935421-2-3
9
Teoretyczne i praktyczne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej dla gospodarki innowacyjnej / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - S. 13-54. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
10
Oblicza modernizacji / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - S. 73-101. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
11
Aksjologiczne wyznaczniki modernizacji zmierzającej do spójności społeczno-ekonomicznej / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - S. 127-156. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
12
Holistyczna modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia rozwojowe współczesnej fali globalizacji / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - S. 191-230. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
13
Application of the AHP in Evaluation and Selection of Suppliers / A. PRUSAK, P. Stefanów, M. Niewczas, T. SIKORA // W: Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future [on-line]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Estonia : Estonian Association for Quality, 2013. - 1-9. - Summ.. - [odczyt: 04.11.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://eaq.ee/quality2013/sites/www.quality2013.eu/files/webform/full-papers/Prusak%20Stefan%C3%B3w%20Niewczas%20Sikora.pdf
14
Food and Nutritional Globalization vs. Trends of Protection of Traditional Food Products in Poland / M. Schlegel-Zawadzka, A. PRUSAK, T. SIKORA // W: Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future [on-line]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Estonia : Estonian Association for Quality, 2013. - S. 1-8. - Summ.. - [odczyt: 05.11.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://eaq.ee/quality2013/sites/www.quality2013.eu/files/webform/full-papers/Schlegel-Zawadzka,%20Prusak,%20Sikora.pdf
15
Ethics and Trust in Quality Assurance / T. SIKORA, M. Niewczas, A. PRUSAK // W: Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future [on-line]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Estonia : Estonian Association for Quality, 2013. - S. 1-8. - Summ.. - [odczyt: 05.11.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://eaq.ee/quality2013/sites/www.quality2013.eu/files/webform/full-papers/Sikora%20Niewczas%20Prusak.pdf
16
Dobór metod i kryteriów oceny dostawców jako element zapewniania jakości / Magdalena Niewczas, Anna PRUSAK, Piotr Stefanów // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013. - S. 252-259. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935421-2-3
17
Polityka ekologiczna przedsiębiorstw z uwzględnieniem koncepcji zrównoważonego rozwoju i zintegrowanej polityki produktowej / Magdalena WOJNAROWSKA // W: Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw : praca zbiorowa / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", [2013]. - S. 19-31. - ISBN 978-83-63663-13-1
18
Narzędzia i instrumenty środowiskowego zarządzania przedsiębiorstwem / Magdalena WOJNAROWSKA // W: Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw : praca zbiorowa / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", [2013]. - S. 33-50. - ISBN 978-83-63663-13-1
19
Klasyfikacja przedsiębiorstw według kryteriów ekologicznych / Tomasz NITKIEWICZ // W: Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw : praca zbiorowa / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", [2013]. - S. 105-119. - ISBN 978-83-63663-13-1
20
Wielokryterialne problemy decyzyjne w proekologicznych działaniach produktowych przedsiębiorstw / Anna FLOREK-PASZKOWSKA // W: Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", [2013]. - S. 121-141. - ISBN 978-83-63663-13-1
21
Modelowanie efektów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie / Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA // W: Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", [2013]. - S. 143-153. - ISBN 978-83-63663-13-1
22
Modelowanie procesów produkcyjnych i realizacji przedsięwzięć ekologicznych w przedsiębiorstwie / Tomasz NITKIEWICZ // W: Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw : praca zbiorowa / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", [2013]. - S. 155-165. - ISBN 978-83-63663-13-1
23
Modelowanie cech ekologicznych wyrobów i usług / Marcin RYCHWALSKI // W: Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw : praca zbiorowa / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", [2013]. - S. 167-171. - ISBN 978-83-63663-13-1
24
Modelowanie doboru środków transportu w przedsiębiorstwie / Magdalena WOJNAROWSKA // W: Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw : praca zbiorowa / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", [2013]. - S. 173-177. - ISBN 978-83-63663-13-1
25
Od gospodarki "ekonów" do zintegrowanego rozwoju, poprzez nową edukację ekonomiczną / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane [Dokument elektroniczny]. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - S. 1-16. - Streszcz., summ.. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-71-2. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/kongres/referaty/Wo%C5%BAniak%20Micha%C5%82%20G/Wo%C5%BAniak%20M.%20G.%20-%20OD%20GOSPODARKI%20%E2%80%9EEKON%C3%93W%E2%80%9D%20DO%20ZINTEGROWANEGO%20ROZWOJU,%20POPRZEZ%20NOW%C4%84%20EDUKACJ%C4%98%20EKONOMICZN%C4%84.pdf
26
Estimating the Rate of Decline in the Funcional Value of Polyolefin Packaging Films Intended to Come into Contact with Foodstuffs / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK // W: Toyotarity : People, Processes, Quality Improvement / sci. eds. Stanisław Borkowski, Renata Stasiak-Betlejewska. - Alba Iulia, Romania : Aeternitas Publishing House, 2013. - S. 128-139. - Bibliogr. - ISBN 978-606-613-079-0. - Pełny tekst: http://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Cholewa-Wojcik/publications
27
Quality and Safety Assurances In Supply Chain of Packaging Intended to Come Into Contact with Foodstuffs / Agnieszka Kawecka // W: Toyotarity : Technologies Management, Monography / sci. eds. Stanisław Borkowski, Dorota Klimecka-Tatar. - Ankara : Savas Kitapve Yaymevi, 2013. - S. 101-112. - Bibliogr. - ISBN 978-605-5343-81-1. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3516/9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
28
Rapid Method for Safety Assessment of Non-food Products / Renata SALERNO-KOCHAN // W: Current Trends in Commodity Science : Innovations and Product Quality / ed. Alfred Błaszczyk. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 28-36. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-911169-9-9
29
Application of the Methods of Multidimensional Comparative Analysis to Evaluation of Textile Products Made from Active Materials / Stanisław PFEIFER // W: Current Trends in Commodity Science : Innovations and Product Quality / ed. Alfred Błaszczyk. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 37-52. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-911169-9-9
30
Regional and Traditional Products on the Market of Bread - the Analysis of Consumers' Preferences / Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA // W: Current Trends in Commodity Science : Analysis and Consumer Acceptance of Food Products / ed. Hanna Śmigielska. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 7-23. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-911169-7-5
31
Correlations between Selected Sheep Milk Quality Parameters / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ // W: Current Trends in Commodity Science : Analysis and Consumer Acceptance of Food Products / ed. Hanna Śmigielska. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 24-35. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-911169-7-5
32
Comparative Analysis of Profile of Fatty Acids in Selected Traditional Polish Cheeses Made from Goats' and Cows' Milk / Wanda KUDEŁKA // W: Current Trends in Commodity Science : Analysis and Consumer Acceptance of Food Products / ed. Hanna Śmigielska. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 60-69. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-911169-7-5
33
An Investigation of Customers' Opinion on Footwear Sanitisation / Elżbieta Bielak, Ewa MARCINKOWSKA // W: Current Trends in Commodity Science : Requirements of Stakeholders - Legal and Social Aspects / eds. Magdalena Kaźmierczak, Alina Matuszak-Flejszman. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 101-118. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-911169-4-4
34
Sensory Evaluation of the Quality of Cosmetics and their Price / Paweł TUREK // W: Current Trends in Commodity Science : Household and Personal Care Products / ed. Daria Wieczorek. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 7-16. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-911169-5-1
35
Development Tendencies of Natural Cosmetics / Andrzej CHOCHÓŁ, Beata Rzepiela // W: Current Trends in Commodity Science : Household and Personal Care Products / ed. Daria Wieczorek. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 30-39. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-911169-5-1
36
The Influence of Natural Emulsifiers on Selected Cosmetic Emulsions Sensory Properties / Joanna Płocica, Paweł TUREK, Wiesław Figiel, Barbara Tal-Figiel // W: Current Trends in Commodity Science : Household and Personal Care Products / ed. Daria Wieczorek. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 40-53. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-911169-5-1
37
Impact of the Quality Management Model on Effectiveness of Enterprises in Meat Industry / Stanisław POPEK // W: Current Trends in Commodity Science : System Approach to Management in Organisations / eds. Alina Matuszak-Flejszman, Magdalena Kaźmierczak. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 96-111. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938018-1-7
38
Packaging as an Element of Improving People's Quality of Life / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ // W: Current Trends in Commodity Science : Packaging and Ecology / ed. Natalia Czaja-Jagielska. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 7-17. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-911169-6-8
39
Characteristic of Modern Packaging of Lipid Emulsions / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Joanna Białek // W: Current Trends in Commodity Science : Packaging and Ecology / ed. Natalia Czaja-Jagielska. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 18-27. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-911169-6-8
40
Finding Decision Patterns for LCA Use in SMEs in Poland - Rough Set Approach / Tomasz NITKIEWICZ // W: Current Trends in Commodity Science : Packaging and Ecology / ed. Natalia Czaja-Jagielska. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 82-96. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-911169-6-8
41
Consumer Awareness of Effect of Transglutaminase on Quality of Restructured Meat / Grzegorz SUWAŁA, Krzysztof Śliwiński // W: Current Trends in Commodity Science : Food Bioactive Compounds / eds. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 119-134. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-911169-8-2
42
Współpraca polskich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii z zagranicą = Cooperation of Polish High-Tech Enterprises With Foreign Ones / Dorota Przyborowska // Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - T. 2, s. 359-367. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-85-4
43
Wymagania normy PN-EN ISO 22716:2009 Kosmetyki - dobre praktyki produkcji (GMP) / Anna Fitrzyk // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013. - S. 129-133. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935421-2-3
44
Znaczenie szkoleń w systemie zarządzania jakością oraz zastosowanie wybranej metody doskonalenia umiejętności personelu / Sabina Kaczmarczyk // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013. - S. 177-181. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935421-2-3
45
Ocena stopnia zgody pomiędzy dwoma ekspertami - auditorami z wykorzystaniem współczynnika kappa Cohena / Dorota Przyborowska // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013. - S. 279-283. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935421-2-3
46
Przesłanki ekologiczne w procesie decyzyjnym / Wacław ADAMCZYK, Tomasz NITKIEWICZ // W: Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", [2013]. - S. 7-17. - ISBN 978-83-63663-13-1
47
Ekologiczne decyzje produktowe w przedsiębiorstwach / Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA // W: Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", [2013]. - S. 51-103. - ISBN 978-83-63663-13-1
48
Theoretical and Empirical Bases of Convergence of Country Models Under Conditions of Globalization of the World Economy / Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI, Dmytro Lukianenko, Mieczysław DOBIJA // W: Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs / scientific ed. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kyiv : KNEU, 2013. - S. 18-180. - ISBN 978-966-483-711-8. - Pełny tekst: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/54747/1/MPRA_paper_54747.pdf
49
The Evolution of Poland's Economic Model / Michał Gabriel WOŹNIAK, Ryszard BOLONEK, Dariusz FIRSZT // W: Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs / scientific ed. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kyiv : KNEU, 2013. - S. 181-313. - ISBN 978-966-483-711-8
50
National Economy Convergence Mechanisms and Instruments for Poland and Ukraine / Jerzy Kleer, Anatolii Poruchnyk, Yaroslava Stolyarchuk, Volodymyr Savchuk, Ewa Kaliszuk, Andrii Honcharuk, Tetiana Tsyhankova, Kinga Stępień, Michał Gabriel WOŹNIAK, Teresa Bal-Woźniak, Denys Ilnytskyi, Iryna Kaleniuk, Tomasz Tokarski // W: Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs / scientific ed. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kyiv : KNEU, 2013. - S. 405-622. - ISBN 978-966-483-711-8. - Pełny tekst: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/54747/1/MPRA_paper_54747.pdf
51
Disinfectant and Deodorizing Products for Footwear / Elżbieta Bielak // W: Current Trends in Commodity Science : Household and Personal Care Products / ed. Daria Wieczorek. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 110-118. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-911169-5-1
52
The Effect of Spices on the Quality of Oils During Storage = Wpływ dodatku przypraw na kształtowanie się jakości olejów w czasie ich przechowywania / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna / red. nauk. Iwona Wawer, Tadeusz Trziszka. - Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, 2013. - S. 205-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64457-00-5
53
Możliwości i ograniczenia w stosowaniu metod inżynierii jakości do oceny odzieży wielofunkcyjnej / Stanisław PFEIFER, Elżbieta Piekarczyk // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji / red. Ryszard Knosala. - Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013. - S. 991-1002. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930399-5-1
1
Jabłoński Ł., (2013), Convergence : Measuring, Driving Forces and Catching-up Policy. [W:] Jabłoński Ł., Gavriletea M. (red.), Selected Issues of Economic Modernisation: a Central-East European Perspective, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 75-94.
2
Firszt D., (2013), Poland on its Way to Knowledge-based Economy. [W:] Jabłoński Ł., Gavriletea M. (red.), Selected Issues of Economic Modernisation: a Central-East European Perspective, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 97-107.
3
Nowicki P., (2013), Risk Management - an Important Issue in Quality Management Systems. [W:] Arsovski S., Lazic M., Stefanovic M. (red.), 7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac, Kragujevac : Faculty of Engineering, University of Kragujevac : Center for Quality, s. 267-272.
4
Kafel P., (2013), Food Quality Products in EU Countries. [W:] Arsovski S., Lazic M., Stefanovic M. (red.), 7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac, Kragujevac : Faculty of Engineering, University of Kragujevac : Center for Quality, s. 273-278.
5
Kafel P., Jovanovic J., Krivokapic Z., Vujovic A., (2013), Monitoring, Measurement, Analysis and Review in Polish and Montenegrin Organizations According to the ISO 9004 Management Maturity Model. [W:] Arsovski S., Lazic M., Stefanovic M. (red.), 7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac, Kragujevac : Faculty of Engineering, University of Kragujevac : Center for Quality, s. 395-403.
6
Balon U., (2013), Klient w procesie składania reklamacji. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 43-48.
7
Dziadkowiec J., (2013), FRL narzędzie do badania zwyczajów żywieniowych. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 116-121.
8
Salerno-Kochan M., (2013), O kołach jakości. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 317-323.
9
Woźniak M., (2013), Teoretyczne i praktyczne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej dla gospodarki innowacyjnej. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 13-54.
10
Woźniak M., (2013), Oblicza modernizacji. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 73-101.
11
Woźniak M., (2013), Aksjologiczne wyznaczniki modernizacji zmierzającej do spójności społeczno-ekonomicznej. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 127-156.
12
Woźniak M., (2013), Holistyczna modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia rozwojowe współczesnej fali globalizacji. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 191-230.
13
Prusak A., Stefanów P., Niewczas M., Sikora T., (2013), Application of the AHP in Evaluation and Selection of Suppliers. [W:] Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future [on-line], Estonia : Estonian Association for Quality
14
Schlegel-Zawadzka M., Prusak A., Sikora T., (2013), Food and Nutritional Globalization vs. Trends of Protection of Traditional Food Products in Poland. [W:] Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future [on-line], Estonia : Estonian Association for Quality, s. 1-8.
15
Sikora T., Niewczas M., Prusak A., (2013), Ethics and Trust in Quality Assurance. [W:] Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future [on-line], Estonia : Estonian Association for Quality, s. 1-8.
16
Niewczas M., Prusak A., Stefanów P., (2013), Dobór metod i kryteriów oceny dostawców jako element zapewniania jakości. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 252-259.
17
Wojnarowska M., (2013), Polityka ekologiczna przedsiębiorstw z uwzględnieniem koncepcji zrównoważonego rozwoju i zintegrowanej polityki produktowej. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 19-31.
18
Wojnarowska M., (2013), Narzędzia i instrumenty środowiskowego zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 33-50.
19
Nitkiewicz T., (2013), Klasyfikacja przedsiębiorstw według kryteriów ekologicznych. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 105-119.
20
Florek-Paszkowska A., (2013), Wielokryterialne problemy decyzyjne w proekologicznych działaniach produktowych przedsiębiorstw. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 121-141.
21
Rychwalski M., Wojnarowska M., (2013), Modelowanie efektów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 143-153.
22
Nitkiewicz T., (2013), Modelowanie procesów produkcyjnych i realizacji przedsięwzięć ekologicznych w przedsiębiorstwie. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 155-165.
23
Rychwalski M., (2013), Modelowanie cech ekologicznych wyrobów i usług. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 167-171.
24
Wojnarowska M., (2013), Modelowanie doboru środków transportu w przedsiębiorstwie. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 173-177.
25
Woźniak M., (2013), Od gospodarki "ekonów" do zintegrowanego rozwoju, poprzez nową edukację ekonomiczną. [W:] Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane [Dokument elektroniczny], Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 1-16.
26
Cholewa-Wójcik A., (2013), Estimating the Rate of Decline in the Funcional Value of Polyolefin Packaging Films Intended to Come into Contact with Foodstuffs. [W:] Borkowski S., Stasiak-Betlejewska R. (red.), Toyotarity: People, Processes, Quality Improvement, Alba Iulia, Romania : Aeternitas Publishing House, s. 128-139.
27
Kawecka A., (2013), Quality and Safety Assurances In Supply Chain of Packaging Intended to Come Into Contact with Foodstuffs. [W:] Borkowski S., Klimecka-Tatar D. (red.), Toyotarity: Technologies Management, Monography, Ankara : Savas Kitapve Yaymevi, s. 101-112.
28
Salerno-Kochan R., (2013), Rapid Method for Safety Assessment of Non-food Products. [W:] Błaszczyk A. (red.), Current Trends in Commodity Science : Innovations and Product Quality, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 28-36.
29
Pfeifer S., (2013), Application of the Methods of Multidimensional Comparative Analysis to Evaluation of Textile Products Made from Active Materials. [W:] Błaszczyk A. (red.), Current Trends in Commodity Science : Innovations and Product Quality, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 37-52.
30
Miśniakiewicz M., Halagarda M., (2013), Regional and Traditional Products on the Market of Bread - the Analysis of Consumers' Preferences. [W:] Śmigielska H. (red.), Current Trends in Commodity Science : Analysis and Consumer Acceptance of Food Products, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 7-23.
31
Ptasińska-Marcinkiewicz J., (2013), Correlations between Selected Sheep Milk Quality Parameters. [W:] Śmigielska H. (red.), Current Trends in Commodity Science : Analysis and Consumer Acceptance of Food Products, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 24-35.
32
Kudełka W., (2013), Comparative Analysis of Profile of Fatty Acids in Selected Traditional Polish Cheeses Made from Goats' and Cows' Milk. [W:] Śmigielska H. (red.), Current Trends in Commodity Science : Analysis and Consumer Acceptance of Food Products, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 60-69.
33
Bielak E., Marcinkowska E., (2013), An Investigation of Customers' Opinion on Footwear Sanitisation. [W:] Kaźmierczak M., Matuszak-Flejszman A. (red.), Current Trends in Commodity Science : Requirements of Stakeholders - Legal and Social Aspects, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 101-118.
34
Turek P., (2013), Sensory Evaluation of the Quality of Cosmetics and their Price. [W:] Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science : Household and Personal Care Products, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 7-16.
35
Chochół A., Rzepiela B., (2013), Development Tendencies of Natural Cosmetics. [W:] Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science : Household and Personal Care Products, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 30-39.
36
Płocica J., Turek P., Figiel W., Tal-Figiel B., (2013), The Influence of Natural Emulsifiers on Selected Cosmetic Emulsions Sensory Properties. [W:] Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science : Household and Personal Care Products, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 40-53.
37
Popek S., (2013), Impact of the Quality Management Model on Effectiveness of Enterprises in Meat Industry. [W:] Matuszak-Flejszman A., Kaźmierczak M. (red.), Current Trends in Commodity Science : System Approach to Management in Organisations, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 96-111.
38
Lisińska-Kuśnierz M., (2013), Packaging as an Element of Improving People's Quality of Life. [W:] Czaja-Jagielska N. (red.), Current Trends in Commodity Science : Packaging and Ecology, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 7-17.
39
Kondratowicz-Pietruszka E., Białek J., (2013), Characteristic of Modern Packaging of Lipid Emulsions. [W:] Czaja-Jagielska N. (red.), Current Trends in Commodity Science : Packaging and Ecology, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 18-27.
40
Nitkiewicz T., (2013), Finding Decision Patterns for LCA Use in SMEs in Poland - Rough Set Approach. [W:] Czaja-Jagielska N. (red.), Current Trends in Commodity Science : Packaging and Ecology, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 82-96.
41
Suwała G., Śliwiński K., (2013), Consumer Awareness of Effect of Transglutaminase on Quality of Restructured Meat. [W:] Gwiazdowska D., Kluczyńska K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Food Bioactive Compounds, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 119-134.
42
Przyborowska D., (2013), Współpraca polskich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii z zagranicą. [W:] Zieliński Z., Grabiński T. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne, T. 2, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 359-367.
43
Fitrzyk A., (2013), Wymagania normy PN-EN ISO 22716:2009 Kosmetyki - dobre praktyki produkcji (GMP). [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 129-133.
44
Kaczmarczyk S., (2013), Znaczenie szkoleń w systemie zarządzania jakością oraz zastosowanie wybranej metody doskonalenia umiejętności personelu. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 177-181.
45
Przyborowska D., (2013), Ocena stopnia zgody pomiędzy dwoma ekspertami - auditorami z wykorzystaniem współczynnika kappa Cohena. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 279-283.
46
Adamczyk W., Nitkiewicz T., (2013), Przesłanki ekologiczne w procesie decyzyjnym. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 7-17.
47
Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2013), Ekologiczne decyzje produktowe w przedsiębiorstwach. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 51-103.
48
Chuzhykov V., Woźniak M., Jabłoński Ł., Lukianenko D., Dobija M., (2013), Theoretical and Empirical Bases of Convergence of Country Models Under Conditions of Globalization of the World Economy. [W:] Lukianenko D., Chuzhykov V., Woźniak M. (red.), Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs, Kyiv : KNEU, s. 18-180.
49
Woźniak M., Bolonek R., Firszt D., (2013), The Evolution of Poland's Economic Model. [W:] Lukianenko D., Chuzhykov V., Woźniak M. (red.), Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs, Kyiv : KNEU, s. 181-313.
50
Kleer J., Poruchnyk A., Stolyarchuk Y., Savchuk V., Kaliszuk E., Honcharuk A., Tsyhankova T., Stępień K., Woźniak M., Bal-Woźniak T., Ilnytskyi D., Kaleniuk I., Tokarski T., (2013), National Economy Convergence Mechanisms and Instruments for Poland and Ukraine. [W:] Lukianenko D., Chuzhykov V., Woźniak M. (red.), Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs, Kyiv : KNEU, s. 405-622.
51
Bielak E., (2013), Disinfectant and Deodorizing Products for Footwear. [W:] Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science : Household and Personal Care Products, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 110-118.
52
Kondratowicz-Pietruszka E., (2013), The Effect of Spices on the Quality of Oils During Storage. [W:] Wawer I., Trziszka T. (red.), Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna, Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, s. 205-217.
53
Pfeifer S., Piekarczyk E., (2013), Możliwości i ograniczenia w stosowaniu metod inżynierii jakości do oceny odzieży wielofunkcyjnej. [W:] Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 991-1002.
1
@inbook{fm,
author = " Jabłoński Łukasz ",
title = "Convergence : Measuring, Driving Forces and Catching-up Policy",
booktitle = "Selected Issues of Economic Modernisation",
pages = "75-94",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-42-6",
}
2
@inbook{fm,
author = " Firszt Dariusz ",
title = "Poland on its Way to Knowledge-based Economy",
booktitle = "Selected Issues of Economic Modernisation",
pages = "97-107",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-42-6",
}
3
@inbook{fm,
author = " Nowicki Paweł ",
title = "Risk Management - an Important Issue in Quality Management Systems",
booktitle = "7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac",
pages = "267-272",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality",
year = "2013",
isbn = "978-86-86663-94-8",
}
4
@inbook{fm,
author = " Kafel Piotr ",
title = "Food Quality Products in EU Countries",
booktitle = "7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac",
pages = "273-278",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality",
year = "2013",
isbn = "978-86-86663-94-8",
}
5
@inbook{fm,
author = " Kafel Piotr and Jovanovic Jelena and Krivokapic Zdravko and Vujovic Aleksander ",
title = "Monitoring, Measurement, Analysis and Review in Polish and Montenegrin Organizations According to the ISO 9004 Management Maturity Model",
booktitle = "7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac",
pages = "395-403",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality",
year = "2013",
isbn = "978-86-86663-94-8",
}
6
@inbook{fm,
author = " Balon Urszula ",
title = "Klient w procesie składania reklamacji",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "43-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2013",
isbn = "978-83-935421-2-3",
}
7
@inbook{fm,
author = " Dziadkowiec Joanna ",
title = "FRL narzędzie do badania zwyczajów żywieniowych",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "116-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2013",
isbn = "978-83-935421-2-3",
}
8
@inbook{fm,
author = " Salerno-Kochan Marek ",
title = "O kołach jakości",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "317-323",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2013",
isbn = "978-83-935421-2-3",
}
9
@inbook{fm,
author = " Woźniak Michał Gabriel ",
title = "Teoretyczne i praktyczne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej dla gospodarki innowacyjnej",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej",
pages = "13-54",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1 - 1 dodr.",
isbn = "978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6",
}
10
@inbook{fm,
author = " Woźniak Michał Gabriel ",
title = "Oblicza modernizacji",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej",
pages = "73-101",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1 - 1 dodr.",
isbn = "978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6",
}
11
@inbook{fm,
author = " Woźniak Michał Gabriel ",
title = "Aksjologiczne wyznaczniki modernizacji zmierzającej do spójności społeczno-ekonomicznej",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej",
pages = "127-156",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1 - 1 dodr.",
isbn = "978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6",
}
12
@inbook{fm,
author = " Woźniak Michał Gabriel ",
title = "Holistyczna modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia rozwojowe współczesnej fali globalizacji",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej",
pages = "191-230",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1 - 1 dodr.",
isbn = "978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6",
}
13
@inbook{fm,
author = " Prusak Anna and Stefanów Piotr and Niewczas Magdalena and Sikora Tadeusz ",
title = "Application of the AHP in Evaluation and Selection of Suppliers",
booktitle = "Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future",
pages = "",
adress = "Estonia",
publisher = "Estonian Association for Quality",
year = "2013",
}
14
@inbook{fm,
author = " Schlegel-Zawadzka Małgorzata and Prusak Anna and Sikora Tadeusz ",
title = "Food and Nutritional Globalization vs. Trends of Protection of Traditional Food Products in Poland",
booktitle = "Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future",
pages = "1-8",
adress = "Estonia",
publisher = "Estonian Association for Quality",
year = "2013",
}
15
@inbook{fm,
author = " Sikora Tadeusz and Niewczas Magdalena and Prusak Anna ",
title = "Ethics and Trust in Quality Assurance",
booktitle = "Quality Renaissance - Co-creating a Viable Future",
pages = "1-8",
adress = "Estonia",
publisher = "Estonian Association for Quality",
year = "2013",
}
16
@inbook{fm,
author = " Niewczas Magdalena and Prusak Anna and Stefanów Piotr ",
title = "Dobór metod i kryteriów oceny dostawców jako element zapewniania jakości",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "252-259",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2013",
isbn = "978-83-935421-2-3",
}
17
@inbook{fm,
author = " Wojnarowska Magdalena ",
title = "Polityka ekologiczna przedsiębiorstw z uwzględnieniem koncepcji zrównoważonego rozwoju i zintegrowanej polityki produktowej",
booktitle = "Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw",
pages = "19-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe "Akapit"",
year = "2013",
isbn = "978-83-63663-13-1",
}
18
@inbook{fm,
author = " Wojnarowska Magdalena ",
title = "Narzędzia i instrumenty środowiskowego zarządzania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw",
pages = "33-50",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe "Akapit"",
year = "2013",
isbn = "978-83-63663-13-1",
}
19
@inbook{fm,
author = " Nitkiewicz Tomasz ",
title = "Klasyfikacja przedsiębiorstw według kryteriów ekologicznych",
booktitle = "Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw",
pages = "105-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe "Akapit"",
year = "2013",
isbn = "978-83-63663-13-1",
}
20
@inbook{fm,
author = " Florek-Paszkowska Anna ",
title = "Wielokryterialne problemy decyzyjne w proekologicznych działaniach produktowych przedsiębiorstw",
booktitle = "Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw",
pages = "121-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe "Akapit"",
year = "2013",
isbn = "978-83-63663-13-1",
}
21
@inbook{fm,
author = " Rychwalski Marcin and Wojnarowska Magdalena ",
title = "Modelowanie efektów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw",
pages = "143-153",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe "Akapit"",
year = "2013",
isbn = "978-83-63663-13-1",
}
22
@inbook{fm,
author = " Nitkiewicz Tomasz ",
title = "Modelowanie procesów produkcyjnych i realizacji przedsięwzięć ekologicznych w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw",
pages = "155-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe "Akapit"",
year = "2013",
isbn = "978-83-63663-13-1",
}
23
@inbook{fm,
author = " Rychwalski Marcin ",
title = "Modelowanie cech ekologicznych wyrobów i usług",
booktitle = "Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw",
pages = "167-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe "Akapit"",
year = "2013",
isbn = "978-83-63663-13-1",
}
24
@inbook{fm,
author = " Wojnarowska Magdalena ",
title = "Modelowanie doboru środków transportu w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw",
pages = "173-177",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe "Akapit"",
year = "2013",
isbn = "978-83-63663-13-1",
}
25
@inbook{fm,
author = " Woźniak Michał Gabriel ",
title = "Od gospodarki "ekonów" do zintegrowanego rozwoju, poprzez nową edukację ekonomiczną",
booktitle = "Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane",
pages = "1-16",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2013",
isbn = "978-83-88700-71-2",
}
26
@inbook{fm,
author = " Cholewa-Wójcik Agnieszka ",
title = "Estimating the Rate of Decline in the Funcional Value of Polyolefin Packaging Films Intended to Come into Contact with Foodstuffs",
booktitle = "Toyotarity",
pages = "128-139",
adress = "Alba Iulia, Romania",
publisher = "Aeternitas Publishing House",
year = "2013",
isbn = "978-606-613-079-0",
}
27
@inbook{fm,
author = " Kawecka Agnieszka ",
title = "Quality and Safety Assurances In Supply Chain of Packaging Intended to Come Into Contact with Foodstuffs",
booktitle = "Toyotarity",
pages = "101-112",
adress = "Ankara",
publisher = "Savas Kitapve Yaymevi",
year = "2013",
isbn = "978-605-5343-81-1",
}
28
@inbook{fm,
author = " Salerno-Kochan Renata ",
title = "Rapid Method for Safety Assessment of Non-food Products",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Innovations and Product Quality",
pages = "28-36",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-9-9",
}
29
@inbook{fm,
author = " Pfeifer Stanisław ",
title = "Application of the Methods of Multidimensional Comparative Analysis to Evaluation of Textile Products Made from Active Materials",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Innovations and Product Quality",
pages = "37-52",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-9-9",
}
30
@inbook{fm,
author = " Miśniakiewicz Małgorzata and Halagarda Michał ",
title = "Regional and Traditional Products on the Market of Bread - the Analysis of Consumers' Preferences",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Analysis and Consumer Acceptance of Food Products",
pages = "7-23",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-7-5",
}
31
@inbook{fm,
author = " Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna ",
title = "Correlations between Selected Sheep Milk Quality Parameters",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Analysis and Consumer Acceptance of Food Products",
pages = "24-35",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-7-5",
}
32
@inbook{fm,
author = " Kudełka Wanda ",
title = "Comparative Analysis of Profile of Fatty Acids in Selected Traditional Polish Cheeses Made from Goats' and Cows' Milk",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Analysis and Consumer Acceptance of Food Products",
pages = "60-69",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-7-5",
}
33
@inbook{fm,
author = " Bielak Elżbieta and Marcinkowska Ewa ",
title = "An Investigation of Customers' Opinion on Footwear Sanitisation",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Requirements of Stakeholders - Legal and Social Aspects",
pages = "101-118",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-4-4",
}
34
@inbook{fm,
author = " Turek Paweł ",
title = "Sensory Evaluation of the Quality of Cosmetics and their Price",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Household and Personal Care Products",
pages = "7-16",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-5-1",
}
35
@inbook{fm,
author = " Chochół Andrzej and Rzepiela Beata ",
title = "Development Tendencies of Natural Cosmetics",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Household and Personal Care Products",
pages = "30-39",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-5-1",
}
36
@inbook{fm,
author = " Płocica Joanna and Turek Paweł and Figiel Wiesław and Tal-Figiel Barbara ",
title = "The Influence of Natural Emulsifiers on Selected Cosmetic Emulsions Sensory Properties",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Household and Personal Care Products",
pages = "40-53",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-5-1",
}
37
@inbook{fm,
author = " Popek Stanisław ",
title = "Impact of the Quality Management Model on Effectiveness of Enterprises in Meat Industry",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : System Approach to Management in Organisations",
pages = "96-111",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-938018-1-7",
}
38
@inbook{fm,
author = " Lisińska-Kuśnierz Małgorzata ",
title = "Packaging as an Element of Improving People's Quality of Life",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Packaging and Ecology",
pages = "7-17",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-6-8",
}
39
@inbook{fm,
author = " Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta and Białek Joanna ",
title = "Characteristic of Modern Packaging of Lipid Emulsions",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Packaging and Ecology",
pages = "18-27",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-6-8",
}
40
@inbook{fm,
author = " Nitkiewicz Tomasz ",
title = "Finding Decision Patterns for LCA Use in SMEs in Poland - Rough Set Approach",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Packaging and Ecology",
pages = "82-96",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-6-8",
}
41
@inbook{fm,
author = " Suwała Grzegorz and Śliwiński Krzysztof ",
title = "Consumer Awareness of Effect of Transglutaminase on Quality of Restructured Meat",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Food Bioactive Compounds",
pages = "119-134",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-8-2",
}
42
@inbook{fm,
author = " Przyborowska Dorota ",
title = "Współpraca polskich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii z zagranicą",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2",
number = "T. 2",
pages = "359-367",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej",
year = "2013",
isbn = "978-83-89274-85-4",
}
43
@inbook{fm,
author = " Fitrzyk Anna ",
title = "Wymagania normy PN-EN ISO 22716:2009 Kosmetyki - dobre praktyki produkcji (GMP)",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "129-133",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2013",
isbn = "978-83-935421-2-3",
}
44
@inbook{fm,
author = " Kaczmarczyk Sabina ",
title = "Znaczenie szkoleń w systemie zarządzania jakością oraz zastosowanie wybranej metody doskonalenia umiejętności personelu",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "177-181",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2013",
isbn = "978-83-935421-2-3",
}
45
@inbook{fm,
author = " Przyborowska Dorota ",
title = "Ocena stopnia zgody pomiędzy dwoma ekspertami - auditorami z wykorzystaniem współczynnika kappa Cohena",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "279-283",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2013",
isbn = "978-83-935421-2-3",
}
46
@inbook{fm,
author = " Adamczyk Wacław and Nitkiewicz Tomasz ",
title = "Przesłanki ekologiczne w procesie decyzyjnym",
booktitle = "Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw",
pages = "7-17",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe "Akapit"",
year = "2013",
isbn = "978-83-63663-13-1",
}
47
@inbook{fm,
author = " Nitkiewicz Tomasz and Rychwalski Marcin and Wojnarowska Magdalena ",
title = "Ekologiczne decyzje produktowe w przedsiębiorstwach",
booktitle = "Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw",
pages = "51-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe "Akapit"",
year = "2013",
isbn = "978-83-63663-13-1",
}
48
@inbook{fm,
author = " Chuzhykov Viktor and Woźniak Michał Gabriel and Jabłoński Łukasz and Lukianenko Dmytro and Dobija Mieczysław ",
title = "Theoretical and Empirical Bases of Convergence of Country Models Under Conditions of Globalization of the World Economy",
booktitle = "Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs",
pages = "18-180",
adress = "Kyiv",
publisher = "KNEU",
year = "2013",
isbn = "978-966-483-711-8",
}
49
@inbook{fm,
author = " Woźniak Michał Gabriel and Bolonek Ryszarda and Firszt Dariusz ",
title = "The Evolution of Poland's Economic Model",
booktitle = "Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs",
pages = "181-313",
adress = "Kyiv",
publisher = "KNEU",
year = "2013",
isbn = "978-966-483-711-8",
}
50
@inbook{fm,
author = " Kleer Jerzy and Poruchnyk Anatolii and Stolyarchuk Yaroslava and Savchuk Volodymyr and Kaliszuk Ewa and Honcharuk Andrii and Tsyhankova Tetiana and Stępień Kinga and Woźniak Michał Gabriel and Bal-Woźniak Teresa and Ilnytskyi Denys and Kaleniuk Iryna and Tokarski Tomasz ",
title = "National Economy Convergence Mechanisms and Instruments for Poland and Ukraine",
booktitle = "Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs",
pages = "405-622",
adress = "Kyiv",
publisher = "KNEU",
year = "2013",
isbn = "978-966-483-711-8",
}
51
@inbook{fm,
author = " Bielak Elżbieta ",
title = "Disinfectant and Deodorizing Products for Footwear",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Household and Personal Care Products",
pages = "110-118",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-5-1",
}
52
@inbook{fm,
author = " Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ",
title = "The Effect of Spices on the Quality of Oils During Storage",
booktitle = "Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna",
pages = "205-217",
adress = "Krosno",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia",
year = "2013",
isbn = "978-83-64457-00-5",
}
53
@inbook{fm,
author = " Pfeifer Stanisław and Piekarczyk Elżbieta ",
title = "Możliwości i ograniczenia w stosowaniu metod inżynierii jakości do oceny odzieży wielofunkcyjnej",
booktitle = "Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji",
pages = "991-1002",
adress = "Opole",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją",
year = "2013",
isbn = "978-83-930399-5-1",
}