Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Typ publikacji: Rozdziały od roku: 2011 do roku: 2011
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35.
1

Autor:
Tytuł:
Reklamacje - prawo konsumenta
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011, s. 22-25 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-2-2
Nr:
2166659316
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Zasady etyczne w badaniach Mystery Shopping
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011, s. 63-66 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-2-2
Nr:
2166659337
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Podstawowe założenia Balanced Scorecard
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011, s. 70-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-2-2
Nr:
2166659364
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Kryteria nagrody jakości a samoocena organizacji
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011, s. 74-78 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-2-2
Nr:
2166659387
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Produkcja eko-żywności a system kontroli, certyfikacji i znakowania
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011, s. 79-85 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-2-2
Nr:
2166659429
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Powiązania między ISO 9004:2009 i ISO 9001:2008
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011, s. 116-119 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-2-2
Nr:
2166659680
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Wpływ procesu rebrandingu na funkcjonowanie systemu HACCP w przedsiębiorstwie
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011, s. 204-213 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-2-2
Nr:
2166659857
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Efektywność auditów wewnętrznych i zewnętrznych
Źródło:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011, s. 249-254 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-2-2
Nr:
2166663574
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Modernizacja gospodarki a kapitał ludzki w rozwijających się krajach południowo-wschodniej Azji = Modernization of an Economy and Human Capital in South-East Asian Developing Countries
Źródło:
Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI i Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 184-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-01-3
Nr:
2168220362
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością
Źródło:
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 11-41
ISBN:
978-83-7252-551-2
Nr:
2168226054
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Audyt systemów zarządzania
Źródło:
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 67-108
ISBN:
978-83-7252-551-2
Nr:
2168226056
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Dokumentacja systemów zarządzania jakością
Źródło:
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 42-66
ISBN:
978-83-7252-551-2
Nr:
2168226058
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
Strategiczna karta wyników
Źródło:
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 211-222
ISBN:
978-83-7252-551-2
Nr:
2168226132
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Controlling w przedsiębiorstwie
Źródło:
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 223-234
ISBN:
978-83-7252-551-2
Nr:
2168226136
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Rachunek kosztów jakości
Źródło:
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 235-252
ISBN:
978-83-7252-551-2
Nr:
2168226138
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Bariery wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością
Źródło:
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 253-268
ISBN:
978-83-7252-551-2
Nr:
2168226142
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Autor:
Reiss-Fizia Patrycja , Sikora Tadeusz
Tytuł:
Rola kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie zarządzanym projakościowo
Źródło:
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 269-314
ISBN:
978-83-7252-551-2
Nr:
2168226144
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Integrating Environmental Aspects into Decision-Making Process in Companies - Hybrid LCA Approach
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 469-486 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228210
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Konferencja:
5th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia, od 2011-05-20 do 2011-05-20
Tytuł:
Benefits of Implementation and Certification of Management Systems in the Food Industry Enterprises
Źródło:
5. International Quality Conference : Conference Manual, May 20 2011, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović] - Kragujevac: Faculty of Mechanical Engineering, 2011, s. 625-629. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-86663-68-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168228616
rozdział w materiałach konferencyjnych
20

Konferencja:
5th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia, od 2011-05-20 do 2011-05-20
Tytuł:
Customer Satisfaction of Food Quality and Safety Based on the Example of Bistro Bars in Poland
Źródło:
5. International Quality Conference : Conference Manual, May 20 2011, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović] - Kragujevac: Faculty of Mechanical Engineering, 2011, s. 619-623. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-86663-68-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168228618
rozdział w materiałach konferencyjnych
21

Tytuł:
Badanie wiarygodności i skuteczności skali porównań Saaty'ego w metodach AHP i ANP = Reliability and Effectiveness of the Saaty's Pairwise Comparison Scale in AHP and ANP Methods
Źródło:
Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organizacji i biznesu / red. Andrzej Chodyński - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011, s. 271-298. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-145-5
Nr:
2168230300
rozdział w monografii
22

Tytuł:
Modelowanie w naukach ekonomicznych i o zarządzaniu za pomocą funkcji wykładniczo-potęgowych
Źródło:
Rachunkowość, finanse oraz metody ilościowe w zarządzaniu : wybrane problemy / red. Alicja Dziuba-Burczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011, s. 129-153
ISBN:
978-83-7571-153-0
Nr:
2168230312
rozdział w monografii
23

Tytuł:
Analiza systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie = Analysis of the Environmental Management System in the Enterprise
Źródło:
Metody, techniki i narzędzia optymalizacji procesów gospodarczych / [red. nauk. Alicja Antonowicz, Paweł Antonowicz] - Sopot; Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego; Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, s. 131-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-160-0
Nr:
2168233242
rozdział w materiałach konferencyjnych
24

Tytuł:
HACCP System Functioning Evaluation Model Based on Bistro Bars in Poland
Źródło:
Safety in Food Production Chain / ed. by Grażyna Krasnowska and Anna Salejda - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2011, s. 69-80 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7717-071-7
Nr:
2168233248
rozdział w monografii
25

Autor:
Kołożyn-Krajewska Danuta , Sikora Tadeusz
Tytuł:
Analiza ryzyka jako fundament zarządzania ryzykiem na poziomie państwowym, gospodarczym i konsumenckim
Źródło:
Innowacyjność gospodarki mięsnej w Polsce : monografia naukowa / red. Stanisław Tyszkiewicz, Halina Witkowska - Warszawa: Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, 2011, s. 82-94. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7151-062-5
Nr:
2168262116
rozdział w monografii
26

Tytuł:
Charakteryzacja funkcji dwóch zmiennych będących funkcjami tylko ilorazu tych zmiennych
Źródło:
O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka / red. nauk. Anna MOŹDZIERZ i Krzysztof SURÓWKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 198-200
ISBN:
978-83-208-1978-6
Nr:
2168266362
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Zapewnianie jakości : od Biblii do ISO 22000
Źródło:
Teraźniejszość i przyszłość polskiego sektora rolno-spożywczego - Kraków: [b.w.], 2011, s. [61-81]
Nr:
2168268732
rozdział w materiałach konferencyjnych
28

Tytuł:
Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej : szansa czy iluzja?
Źródło:
Wizja przyszłości Polski / red. nauk. Jerzy Kleer, Andrzej P. Wierzbicki, Zbigniew Strzelecki, Leszek Kuźnicki - Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, 2011, s. 257-282 - Bibliogr.
Seria:
(Kluczowe Problemy Przyszłości)
ISBN:
978-83-61236-10-8
Nr:
2168289899
rozdział w monografii
29

Konferencja:
II Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa pt. "International Dimensions in Economics", Łódź, Polska, od 2011-05-05 do 2011-05-06
Tytuł:
Nanotechnology in Food Production
Źródło:
International Dimensions in Economics / ed. Katarzyna Karwacka, Piotr Miszczyński - Łódź: Studenckie Koło Naukowe Wspomagania Decyzji Gospodarczych "Opteam", 2011, s. 86-90. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-930820-1-8
Nr:
2168302021
rozdział w materiałach konferencyjnych
30

Tytuł:
Prognozowanie mikrobiologiczne w łańcuchu dostaw = Predictive Microbiology in a Food Delivery Chain
Źródło:
Innowacyjne rozwiązania biznesowe. 4, t. 2, Innowacyjna gospodarka / red. Milan Popović, Michał Błaszczyk - Łódź: Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych "IM-Tech", 2011, s. 103-110. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
987-83-928174-7-5
Nr:
2168302169
rozdział w monografii
31

Tytuł:
Wartość użytkowa wolnego oprogramowania = Utility Value of Free Software
Źródło:
Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 2 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2011, s. 482-499. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-221-4
Nr:
2168304417
rozdział w monografii
32

Tytuł:
Ecological Aspects of the Life Quality
Źródło:
Social Aspects of Market Economy / ed. Paulina Ucieklak-Jeż - Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza, 2011, s. 275-292 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7455-238-7
Nr:
2168304849
rozdział w monografii
33

Tytuł:
Badanie poziomu satysfakcji klienta
Źródło:
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 109-147
ISBN:
978-83-7252-551-2
Nr:
2168306525
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Narzędzia zarządzania jakością
Źródło:
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 148-210
ISBN:
978-83-7252-551-2
Nr:
2168306527
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Autor:
Przybylski Wiesław , Litwińczuk Zygmunt , Kędzior Władysław
Tytuł:
Charakterystyka zwierząt rzeźnych
Źródło:
Mięso : podstawy nauki i technologii / red. Andrzej Pisula, Edward Pospiech - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2011, s. 22-51
ISBN:
978-83-7583-317-1
Nr:
2168345396
rozdział w podręczniku
1
Reklamacje - prawo konsumenta / Urszula BALON // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011. - S. 22-25. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-2-2
2
Zasady etyczne w badaniach Mystery Shopping / Joanna DZIADKOWIEC // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011. - S. 63-66. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-2-2
3
Podstawowe założenia Balanced Scorecard / Mariusz GIEMZA // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011. - S. 70-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-2-2
4
Kryteria nagrody jakości a samoocena organizacji / Mariusz GIEMZA // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011. - S. 74-78. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-2-2
5
Produkcja eko-żywności a system kontroli, certyfikacji i znakowania / Anna GRĘDA // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011. - S. 79-85. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-2-2
6
Powiązania między ISO 9004:2009 i ISO 9001:2008 / Piotr KAFEL // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011. - S. 116-119. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-2-2
7
Wpływ procesu rebrandingu na funkcjonowanie systemu HACCP w przedsiębiorstwie / Paweł NOWICKI, Tadeusz SIKORA // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011. - S. 204-213. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-2-2
8
Efektywność auditów wewnętrznych i zewnętrznych / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011. - S. 249-254. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-2-2
9
Modernizacja gospodarki a kapitał ludzki w rozwijających się krajach południowo-wschodniej Azji = Modernization of an Economy and Human Capital in South-East Asian Developing Countries / Łukasz JABŁOŃSKI // W: Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI i Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 184-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-01-3
10
Wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 11-41. - ISBN 978-83-7252-551-2
11
Audyt systemów zarządzania / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 67-108. - ISBN 978-83-7252-551-2
12
Dokumentacja systemów zarządzania jakością / Paweł NOWICKI // W: Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 42-66. - ISBN 978-83-7252-551-2
13
Strategiczna karta wyników / Urszula BALON // W: Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 211-222. - ISBN 978-83-7252-551-2
14
Controlling w przedsiębiorstwie / Urszula BALON // W: Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 223-234. - ISBN 978-83-7252-551-2
15
Rachunek kosztów jakości / Urszula BALON // W: Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 235-252. - ISBN 978-83-7252-551-2
16
Bariery wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością / Piotr KAFEL, Tadeusz SIKORA // W: Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 253-268. - ISBN 978-83-7252-551-2
17
Rola kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie zarządzanym projakościowo / Patrycja Reiss-Fizia, Tadeusz SIKORA // W: Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 269-314. - ISBN 978-83-7252-551-2
18
Integrating Environmental Aspects into Decision-Making Process in Companies - Hybrid LCA Approach / Tomasz NITKIEWICZ // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 469-486. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
19
Benefits of Implementation and Certification of Management Systems in the Food Industry Enterprises / Piotr KAFEL, Tadeusz SIKORA // W: 5. International Quality Conference : Conference Manual, May 20 2011, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović]. - Kragujevac : Faculty of Mechanical Engineering, 2011. - S. 625-629. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-86663-68-9. - Pełny tekst: http://www.cqm.rs/2011/cd/5iqc/pdf/077.pdf
20
Customer Satisfaction of Food Quality and Safety Based on the Example of Bistro Bars in Poland / Paweł NOWICKI, Tadeusz SIKORA // W: 5. International Quality Conference : Conference Manual, May 20 2011, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović]. - Kragujevac : Faculty of Mechanical Engineering, 2011. - S. 619-623. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-86663-68-9. - Pełny tekst: http://www.cqm.rs/2011/cd/5iqc/pdf/076.pdf
21
Badanie wiarygodności i skuteczności skali porównań Saaty'ego w metodach AHP i ANP = Reliability and Effectiveness of the Saaty's Pairwise Comparison Scale in AHP and ANP Methods / Piotr Stefanów, Anna PRUSAK // W: Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organizacji i biznesu / red. Andrzej Chodyński. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. - S. 271-298. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-145-5
22
Modelowanie w naukach ekonomicznych i o zarządzaniu za pomocą funkcji wykładniczo-potęgowych / Tadeusz STANISZ // W: Rachunkowość, finanse oraz metody ilościowe w zarządzaniu : wybrane problemy / red. Alicja Dziuba-Burczyk. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. - S. 129-153. - ISBN 978-83-7571-153-0
23
Analiza systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie = Analysis of the Environmental Management System in the Enterprise / Magdalena WOJNAROWSKA // W: Metody, techniki i narzędzia optymalizacji procesów gospodarczych : II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka / [red. nauk. Alicja Antonowicz, Paweł Antonowicz]. - Sopot; Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego; Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. - S. 131-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-160-0
24
HACCP System Functioning Evaluation Model Based on Bistro Bars in Poland / NOWICKI P., SIKORA T. // W: Safety in Food Production Chain / ed. by Grażyna Krasnowska and Anna Salejda. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2011. - S. 69-80. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7717-071-7
25
Analiza ryzyka jako fundament zarządzania ryzykiem na poziomie państwowym, gospodarczym i konsumenckim / Danuta Kołożyn-Krajewska, Tadeusz SIKORA // W: Innowacyjność gospodarki mięsnej w Polsce : monografia naukowa / red. Stanisław Tyszkiewicz, Halina Witkowska. - Warszawa : Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, 2011. - S. 82-94. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7151-062-5
26
Charakteryzacja funkcji dwóch zmiennych będących funkcjami tylko ilorazu tych zmiennych / Tadeusz STANISZ // W: O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka / red. nauk. Anna MOŹDZIERZ i Krzysztof SURÓWKA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - S. 198-200. - ISBN 978-83-208-1978-6
27
Zapewnianie jakości : od Biblii do ISO 22000 / Tadeusz SIKORA // W: Teraźniejszość i przyszłość polskiego sektora rolno-spożywczego : konferencja. - Kraków : [b.w.], 2011. - S. [61-81]
28
Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej : szansa czy iluzja? / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Wizja przyszłości Polski : studia i analizy. T. 1, Społeczeństwo i państwo / red. nauk. Jerzy Kleer, Andrzej P. Wierzbicki, Zbigniew Strzelecki, Leszek Kuźnicki. - Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, 2011. - (Kluczowe Problemy Przyszłości). - S. 257-282. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61236-10-8
29
Nanotechnology in Food Production / Ewa PYRZYŃSKA // W: International Dimensions in Economics / ed. Katarzyna Karwacka, Piotr Miszczyński. - Łódź : Studenckie Koło Naukowe Wspomagania Decyzji Gospodarczych "Opteam", 2011. - S. 86-90. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930820-1-8
30
Prognozowanie mikrobiologiczne w łańcuchu dostaw = Predictive Microbiology in a Food Delivery Chain / Ewa PYRZYŃSKA // W: Innowacyjne rozwiązania biznesowe. 4, t. 2, Innowacyjna gospodarka / red. Milan Popović, Michał Błaszczyk. - Łódź : Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych "IM-Tech", 2011. - S. 103-110. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 987-83-928174-7-5
31
Wartość użytkowa wolnego oprogramowania = Utility Value of Free Software / Marcin RYCHWALSKI // W: Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 2 / red. Sławomir Partycki. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011. - S. 482-499. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-221-4
32
Ecological Aspects of the Life Quality / Marcin RYCHWALSKI // W: Social Aspects of Market Economy / ed. Paulina Ucieklak-Jeż. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2011. - S. 275-292. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7455-238-7
33
Badanie poziomu satysfakcji klienta / Mariusz GIEMZA, Joanna DZIADKOWIEC, Katarzyna PRZYBYLSKA // W: Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 109-147. - ISBN 978-83-7252-551-2
34
Narzędzia zarządzania jakością / Mariusz GIEMZA, Piotr KAFEL // W: Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 148-210. - ISBN 978-83-7252-551-2
35
Charakterystyka zwierząt rzeźnych / Wiesław Przybylski, Zygmunt Litwińczuk, Władysław KĘDZIOR // W: Mięso : podstawy nauki i technologii / red. Andrzej Pisula, Edward Pospiech. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2011. - S. 22-51. - ISBN 978-83-7583-317-1
1
Balon U., (2011), Reklamacje - prawo konsumenta. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 22-25.
2
Dziadkowiec J., (2011), Zasady etyczne w badaniach Mystery Shopping. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 63-66.
3
Giemza M., (2011), Podstawowe założenia Balanced Scorecard. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 70-73.
4
Giemza M., (2011), Kryteria nagrody jakości a samoocena organizacji. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 74-78.
5
Gręda A., (2011), Produkcja eko-żywności a system kontroli, certyfikacji i znakowania. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 79-85.
6
Kafel P., (2011), Powiązania między ISO 9004:2009 i ISO 9001:2008. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 116-119.
7
Nowicki P., Sikora T., (2011), Wpływ procesu rebrandingu na funkcjonowanie systemu HACCP w przedsiębiorstwie. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 204-213.
8
Salerno-Kochan M., (2011), Efektywność auditów wewnętrznych i zewnętrznych. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 249-254.
9
Jabłoński Ł., (2011), Modernizacja gospodarki a kapitał ludzki w rozwijających się krajach południowo-wschodniej Azji. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 184-206.
10
Salerno-Kochan M., (2011), Wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością. [W:] Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 11-41.
11
Salerno-Kochan M., (2011), Audyt systemów zarządzania. [W:] Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 67-108.
12
Nowicki P., (2011), Dokumentacja systemów zarządzania jakością. [W:] Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 42-66.
13
Balon U., (2011), Strategiczna karta wyników. [W:] Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 211-222.
14
Balon U., (2011), Controlling w przedsiębiorstwie. [W:] Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 223-234.
15
Balon U., (2011), Rachunek kosztów jakości. [W:] Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 235-252.
16
Kafel P., Sikora T., (2011), Bariery wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością. [W:] Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 253-268.
17
Reiss-Fizia P., Sikora T., (2011), Rola kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie zarządzanym projakościowo. [W:] Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 269-314.
18
Nitkiewicz T., (2011), Integrating Environmental Aspects into Decision-Making Process in Companies - Hybrid LCA Approach. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 469-486.
19
Kafel P., Sikora T., (2011), Benefits of Implementation and Certification of Management Systems in the Food Industry Enterprises. [W:] Arsovski S., Lazić M., Stefanović M. (red.), 5. International Quality Conference : Conference Manual, May 20 2011, Kragujevac, Kragujevac : Faculty of Mechanical Engineering, s. 625-629.
20
Nowicki P., Sikora T., (2011), Customer Satisfaction of Food Quality and Safety Based on the Example of Bistro Bars in Poland. [W:] Arsovski S., Lazić M., Stefanović M. (red.), 5. International Quality Conference : Conference Manual, May 20 2011, Kragujevac, Kragujevac : Faculty of Mechanical Engineering, s. 619-623.
21
Stefanów P., Prusak A., (2011), Badanie wiarygodności i skuteczności skali porównań Saaty'ego w metodach AHP i ANP. [W:] Chodyński A. (red.), Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organizacji i biznesu, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 271-298.
22
Stanisz T., (2011), Modelowanie w naukach ekonomicznych i o zarządzaniu za pomocą funkcji wykładniczo-potęgowych. [W:] Dziuba-Burczyk A. (red.), Rachunkowość, finanse oraz metody ilościowe w zarządzaniu : wybrane problemy, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 129-153.
23
Wojnarowska M., (2011), Analiza systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie. [W:] Antonowicz A., Antonowicz P. (red.), Metody, techniki i narzędzia optymalizacji procesów gospodarczych: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ; Gdańsk : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, s. 131-141.
24
Nowicki P., Sikora T., (2011), HACCP System Functioning Evaluation Model Based on Bistro Bars in Poland. [W:] Krasnowska G., Salejda A. (red.), Safety in Food Production Chain, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, s. 69-80.
25
Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., (2011), Analiza ryzyka jako fundament zarządzania ryzykiem na poziomie państwowym, gospodarczym i konsumenckim. [W:] Tyszkiewicz S., Witkowska H. (red.), Innowacyjność gospodarki mięsnej w Polsce : monografia naukowa, Warszawa : Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, s. 82-94.
26
Stanisz T., (2011), Charakteryzacja funkcji dwóch zmiennych będących funkcjami tylko ilorazu tych zmiennych. [W:] Moździerz A., Surówka K. (red.), O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 198-200.
27
Sikora T., (2011), Zapewnianie jakości : od Biblii do ISO 22000. [W:] Teraźniejszość i przyszłość polskiego sektora rolno-spożywczego: konferencja, Kraków : [b.w.], s. [61-81].
28
Woźniak M., (2011), Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej : szansa czy iluzja?. [W:] Kleer J., Wierzbicki , Strzelecki Z., Kuźnicki L. (red.), Wizja przyszłości Polski: studia i analizy, T. 1, Społeczeństwo i państwo, Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, s. 257-282.
29
Pyrzyńska E., (2011), Nanotechnology in Food Production. [W:] Karwacka K., Miszczyński P. (red.), International Dimensions in Economics, Łódź : Studenckie Koło Naukowe Wspomagania Decyzji Gospodarczych "Opteam", s. 86-90.
30
Pyrzyńska E., (2011), Prognozowanie mikrobiologiczne w łańcuchu dostaw. [W:] Popović M., Błaszczyk M. (red.), Innowacyjne rozwiązania biznesowe. 4, t. 2, Innowacyjna gospodarka, Łódź : Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych "IM-Tech", s. 103-110.
31
Rychwalski M., (2011), Wartość użytkowa wolnego oprogramowania. [W:] Partycki S. (red.), Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 2, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 482-499.
32
Rychwalski M., (2011), Ecological Aspects of the Life Quality. [W:] Ucieklak-Jeż P. (red.), Social Aspects of Market Economy, Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, s. 275-292.
33
Giemza M., Dziadkowiec J., Przybylska K., (2011), Badanie poziomu satysfakcji klienta. [W:] Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 109-147.
34
Giemza M., Kafel P., (2011), Narzędzia zarządzania jakością. [W:] Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 148-210.
35
Przybylski W., Litwińczuk Z., Kędzior W., (2011), Charakterystyka zwierząt rzeźnych. [W:] Pisula A., Pospiech E. (red.), Mięso : podstawy nauki i technologii, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 22-51.
1
@inbook{fm,
author = " Balon Urszula ",
title = "Reklamacje - prawo konsumenta",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "22-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2011",
isbn = "978-83-929209-2-2",
}
2
@inbook{fm,
author = " Dziadkowiec Joanna ",
title = "Zasady etyczne w badaniach Mystery Shopping",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "63-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2011",
isbn = "978-83-929209-2-2",
}
3
@inbook{fm,
author = " Giemza Mariusz ",
title = "Podstawowe założenia Balanced Scorecard",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "70-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2011",
isbn = "978-83-929209-2-2",
}
4
@inbook{fm,
author = " Giemza Mariusz ",
title = "Kryteria nagrody jakości a samoocena organizacji",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "74-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2011",
isbn = "978-83-929209-2-2",
}
5
@inbook{fm,
author = " Gręda Anna ",
title = "Produkcja eko-żywności a system kontroli, certyfikacji i znakowania",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "79-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2011",
isbn = "978-83-929209-2-2",
}
6
@inbook{fm,
author = " Kafel Piotr ",
title = "Powiązania między ISO 9004:2009 i ISO 9001:2008",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "116-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2011",
isbn = "978-83-929209-2-2",
}
7
@inbook{fm,
author = " Nowicki Paweł and Sikora Tadeusz ",
title = "Wpływ procesu rebrandingu na funkcjonowanie systemu HACCP w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "204-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2011",
isbn = "978-83-929209-2-2",
}
8
@inbook{fm,
author = " Salerno-Kochan Marek ",
title = "Efektywność auditów wewnętrznych i zewnętrznych",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "249-254",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2011",
isbn = "978-83-929209-2-2",
}
9
@inbook{fm,
author = " Jabłoński Łukasz ",
title = "Modernizacja gospodarki a kapitał ludzki w rozwijających się krajach południowo-wschodniej Azji",
booktitle = "Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk",
pages = "184-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-01-3",
}
10
@inbook{fm,
author = " Salerno-Kochan Marek ",
title = "Wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością",
booktitle = "Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością",
pages = "11-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-551-2",
}
11
@inbook{fm,
author = " Salerno-Kochan Marek ",
title = "Audyt systemów zarządzania",
booktitle = "Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością",
pages = "67-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-551-2",
}
12
@inbook{fm,
author = " Nowicki Paweł ",
title = "Dokumentacja systemów zarządzania jakością",
booktitle = "Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością",
pages = "42-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-551-2",
}
13
@inbook{fm,
author = " Balon Urszula ",
title = "Strategiczna karta wyników",
booktitle = "Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością",
pages = "211-222",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-551-2",
}
14
@inbook{fm,
author = " Balon Urszula ",
title = "Controlling w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością",
pages = "223-234",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-551-2",
}
15
@inbook{fm,
author = " Balon Urszula ",
title = "Rachunek kosztów jakości",
booktitle = "Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością",
pages = "235-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-551-2",
}
16
@inbook{fm,
author = " Kafel Piotr and Sikora Tadeusz ",
title = "Bariery wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością",
booktitle = "Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością",
pages = "253-268",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-551-2",
}
17
@inbook{fm,
author = " Reiss-Fizia Patrycja and Sikora Tadeusz ",
title = "Rola kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie zarządzanym projakościowo",
booktitle = "Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością",
pages = "269-314",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-551-2",
}
18
@inbook{fm,
author = " Nitkiewicz Tomasz ",
title = "Integrating Environmental Aspects into Decision-Making Process in Companies - Hybrid LCA Approach",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "469-486",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
19
@inbook{fm,
author = " Kafel Piotr and Sikora Tadeusz ",
title = "Benefits of Implementation and Certification of Management Systems in the Food Industry Enterprises",
booktitle = "5. International Quality Conference : Conference Manual, May 20 2011, Kragujevac",
pages = "625-629",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Mechanical Engineering",
year = "2011",
isbn = "978-86-86663-68-9",
}
20
@inbook{fm,
author = " Nowicki Paweł and Sikora Tadeusz ",
title = "Customer Satisfaction of Food Quality and Safety Based on the Example of Bistro Bars in Poland",
booktitle = "5. International Quality Conference : Conference Manual, May 20 2011, Kragujevac",
pages = "619-623",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Mechanical Engineering",
year = "2011",
isbn = "978-86-86663-68-9",
}
21
@inbook{fm,
author = " Stefanów Piotr and Prusak Anna ",
title = "Badanie wiarygodności i skuteczności skali porównań Saaty'ego w metodach AHP i ANP",
booktitle = "Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organizacji i biznesu",
pages = "271-298",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-7571-145-5",
}
22
@inbook{fm,
author = " Stanisz Tadeusz ",
title = "Modelowanie w naukach ekonomicznych i o zarządzaniu za pomocą funkcji wykładniczo-potęgowych",
booktitle = "Rachunkowość, finanse oraz metody ilościowe w zarządzaniu : wybrane problemy",
pages = "129-153",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-7571-153-0",
}
23
@inbook{fm,
author = " Wojnarowska Magdalena ",
title = "Analiza systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Metody, techniki i narzędzia optymalizacji procesów gospodarczych",
pages = "131-141",
adress = "Sopot; Gdańsk",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego; Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-7531-160-0",
}
24
@inbook{fm,
author = " Nowicki P. and Sikora T. ",
title = "HACCP System Functioning Evaluation Model Based on Bistro Bars in Poland",
booktitle = "Safety in Food Production Chain",
pages = "69-80",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu",
year = "2011",
isbn = "978-83-7717-071-7",
}
25
@inbook{fm,
author = " Kołożyn-Krajewska Danuta and Sikora Tadeusz ",
title = "Analiza ryzyka jako fundament zarządzania ryzykiem na poziomie państwowym, gospodarczym i konsumenckim",
booktitle = "Innowacyjność gospodarki mięsnej w Polsce : monografia naukowa",
pages = "82-94",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego",
year = "2011",
isbn = "978-83-7151-062-5",
}
26
@inbook{fm,
author = " Stanisz Tadeusz ",
title = "Charakteryzacja funkcji dwóch zmiennych będących funkcjami tylko ilorazu tych zmiennych",
booktitle = "O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka",
pages = "198-200",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1978-6",
}
27
@inbook{fm,
author = " Sikora Tadeusz ",
title = "Zapewnianie jakości : od Biblii do ISO 22000",
booktitle = "Teraźniejszość i przyszłość polskiego sektora rolno-spożywczego",
pages = "[61-81]",
adress = "Kraków",
publisher = "[b.w.]",
year = "2011",
}
28
@inbook{fm,
author = " Woźniak Michał Gabriel ",
title = "Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej : szansa czy iluzja?",
booktitle = "Wizja przyszłości Polski",
pages = "257-282",
adress = "Warszawa",
publisher = "Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-61236-10-8",
}
29
@inbook{fm,
author = " Pyrzyńska Ewa ",
title = "Nanotechnology in Food Production",
booktitle = "International Dimensions in Economics",
pages = "86-90",
adress = "Łódź",
publisher = "Studenckie Koło Naukowe Wspomagania Decyzji Gospodarczych "Opteam"",
year = "2011",
isbn = "978-83-930820-1-8",
}
30
@inbook{fm,
author = " Pyrzyńska Ewa ",
title = "Prognozowanie mikrobiologiczne w łańcuchu dostaw",
booktitle = "Innowacyjne rozwiązania biznesowe. 4, t. 2, Innowacyjna gospodarka",
pages = "103-110",
adress = "Łódź",
publisher = "Studenckie Koło Naukowe Technologii Internetowych i Multimedialnych "IM-Tech"",
year = "2011",
isbn = "987-83-928174-7-5",
}
31
@inbook{fm,
author = " Rychwalski Marcin ",
title = "Wartość użytkowa wolnego oprogramowania",
booktitle = "Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 2",
pages = "482-499",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7702-221-4",
}
32
@inbook{fm,
author = " Rychwalski Marcin ",
title = "Ecological Aspects of the Life Quality",
booktitle = "Social Aspects of Market Economy",
pages = "275-292",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Akademia im. Jana Długosza",
year = "2011",
isbn = "978-83-7455-238-7",
}
33
@inbook{fm,
author = " Giemza Mariusz and Dziadkowiec Joanna and Przybylska Katarzyna ",
title = "Badanie poziomu satysfakcji klienta",
booktitle = "Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością",
pages = "109-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-551-2",
}
34
@inbook{fm,
author = " Giemza Mariusz and Kafel Piotr ",
title = "Narzędzia zarządzania jakością",
booktitle = "Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością",
pages = "148-210",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-551-2",
}
35
@inbook{fm,
author = " Przybylski Wiesław and Litwińczuk Zygmunt and Kędzior Władysław ",
title = "Charakterystyka zwierząt rzeźnych",
booktitle = "Mięso : podstawy nauki i technologii",
pages = "22-51",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo SGGW",
year = "2011",
isbn = "978-83-7583-317-1",
}