Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Typ publikacji: Prace niepublikowane od roku: 2014 do roku: 2014
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28.
1

Tytuł:
Modelowanie procesu projektowania produktów żywnościowych na przykładzie wyrobów przemysłu piekarniczego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
217 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-299
Nr:
2168292075
doktorat
2

Tytuł:
Substancje szkodliwe w skórach wyprawionych i w materiałach tekstylnych. Etap 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
64 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
066/WT-KTP/02/2014/S/4262
Sygnatura:
NP-1361/2/Magazyn
Nr:
2168301123
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Metody fluorescencyjne w ocenie wybranych zanieczyszczeń. Cz. 3, Określenie zanieczyszczeń środowiskowych na podstawie pomiarów stężenia chlorofilu w ekstraktach z wybranych roślin
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
48 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
069/WT-KMA/01/2014/S/4265
Sygnatura:
NP-1419/3/Magazyn
Nr:
2168301125
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
163 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
068/WT-KTŻ/01/2014/S/4264
Sygnatura:
NP-800/4/Magazyn
Nr:
2168301129
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Fizykochemiczne przemiany lipidów. Etap 3
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
62 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
075/WT-KChO/01/2014/S/4271
Sygnatura:
NP-1424/3/Magazyn
Nr:
2168301131
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Porównawcze badania nad precyzją i dokładnością metod sensorycznych i laboratoryjnych w badaniach wybranych produktów. Etap 3
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
60 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
065/WT-KTP/01/2014/S/4261
Sygnatura:
NP-1418/3/Magazyn
Nr:
2168301237
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
[29] k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
073/WT-KZJ/01/2014/S/4269
Sygnatura:
NP-1466/Magazyn
Nr:
2168301603
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
8

Tytuł:
Functioning of Environmental and Quality Management Systems after Resignation of Management Standard Certification
Źródło:
Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo / kier. projektu: Tadeusz SIKORA2014, s. [1]-[12]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1466/Magazyn
Nr:
2168301605
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Analiza niezgodności w wybranych przedsiębiorstwach
Źródło:
Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo / kier. projektu: Tadeusz SIKORA2014, s. [13]-[19]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1466/Magazyn
Nr:
2168301611
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Analiza reklamacji a doskonalenie organizacji
Źródło:
Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo / kier. projektu: Tadeusz SIKORA2014, s. [20]-[29]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1466/Magazyn
Nr:
2168301617
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Badanie klimatu historycznego w wybranych magazynach Archiwum Narodowego w Krakowie w aspekcie mikrobiologicznym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
41 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
074/WT-KM/01/2014/S/4270
Sygnatura:
NP-1467/Magazyn
Nr:
2168301671
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Możliwości poprawy efektywności energetycznej procesów wytwarzania i wykorzystywania energii. Etap 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
95 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
072/WT-KTEW/02/2014/S/4268
Sygnatura:
NP-1465/1/Magazyn
Nr:
2168301683
naukowo-badawcze
13

Tytuł:
Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
68 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
070/WT-KOT/01/2014/S/4266
Sygnatura:
NP-1463/1/Magazyn
Nr:
2168301739
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
14

Tytuł:
Zachowania rynkowe młodych konsumentów i ich postawy dotyczące opakowań żywności występujących w ofercie rynkowej
Źródło:
Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ2014, s. 4-22 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1463/1/Magazyn
Nr:
2168301741
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Zachowania rynkowe starszych konsumentów oraz ich postawy dotyczące opakowań żywności występujących w ofercie rynkowej
Źródło:
Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ2014, s. 23-45 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1463/1/Magazyn
Nr:
2168301747
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Analiza postaw młodych i starszych konsumentów w Polsce w zakresie opakowań żywności
Źródło:
Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ2014, s. 46-54 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1463/1/Magazyn
Nr:
2168301749
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Badania ważności potrzeb i wymagań polskich konsumentów w zakresie opakowań żywności
Źródło:
Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ2014, s. 55-65 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1463/1/Magazyn
Nr:
2168301751
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
74 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
071/WT-KTEW/01/2014/S/4267
Sygnatura:
NP-1464/Magazyn
Nr:
2168301759
naukowo-badawcze
19

Tytuł:
Proaktywne postawy konsumentów oraz ich wpływ na kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
34 k.: il.; 30 cm + załącznik
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
067/WT-KTP/03/2014/S/4263
Sygnatura:
NP-1462/Magazyn
Nr:
2168301851
naukowo-badawcze
20

Tytuł:
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
94 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
076/WT-KES/01/2014/S/4272
Sygnatura:
NP-1468/Magazyn
Nr:
2168301923
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
21

Autor:
Tytuł:
Instytucjonalne bariery wyłaniania się ekonomii zintegrowanego rozwoju
Źródło:
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu2014, s. 6-31 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1468/Magazyn
Nr:
2168301931
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Nierówności jako bariera zintegrowanego rozwoju w obszarze kapitału ludzkiego
Źródło:
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu2014, s. 32-47 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1468/Magazyn
Nr:
2168301935
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Autor:
Tytuł:
Bariery dyfuzji innowacji polskiej gospodarki w świetle koncepcji zintegrowanego rozwoju
Źródło:
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu2014, s. 48-71 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1468/Magazyn
Nr:
2168301937
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Bariery realizacji zintegrowanego rozwoju regionalnego w Polsce w kontekście celów strategicznych dokumentu Europa 2020
Źródło:
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu2014, s. 72-93 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1468/Magazyn
Nr:
2168301947
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Autor:
Obal Anna
Tytuł:
Systemy zarządzania oraz standardy branżowe a proces wdrażania innowacji produktowych i organizacyjnych w przemyśle spożywczym
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
182 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-311
Nr:
2168302691
doktorat
26

Autor:
Tytuł:
Kinetyka zmian wybranych właściwości olejów silnikowych w warunkach eksploatacji = Kinetics of changes in selected properties of motor oils during engine operation
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
196 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-277
Nr:
2168302693
doktorat
27

Autor:
Moskaluk-Grochowicz Agata
Tytuł:
Innowacyjne produkty kosmetyczne - analiza świadomości konsumentów
Promotor:
, Wolniak Radosław
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
175 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-300
Nr:
2168302695
doktorat
28

Tytuł:
Zastosowanie kalorymetrii różnicowej w badaniu substancji szkodliwych w skórach wyprawionych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
145 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-278
Nr:
2168302697
doktorat
1
Modelowanie procesu projektowania produktów żywnościowych na przykładzie wyrobów przemysłu piekarniczego / Michał HALAGARDA ; Promotor: Stanisław POPEK. - Kraków, 2014. - 217 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003030
2
Substancje szkodliwe w skórach wyprawionych i w materiałach tekstylnych. Etap 2 / zespół: Ewa MARCINKOWSKA - kierownik projektu, Renata SALERNO-KOCHAN, Gabriela ZIELIŃSKA, Waldemar ŻUK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
3
Metody fluorescencyjne w ocenie wybranych zanieczyszczeń. Cz. 3, Określenie zanieczyszczeń środowiskowych na podstawie pomiarów stężenia chlorofilu w ekstraktach z wybranych roślin / Andrzej GAJEWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 48 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
4
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne / [zespół: Władysław KĘDZIOR - kier., Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA, Zofia CICHOŃ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
5
Fizykochemiczne przemiany lipidów. Etap 3 / kier. projektu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA ; zespół: Lidia OSTASZ, Piotr KOZERA, Joanna BIAŁEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 62 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
6
Porównawcze badania nad precyzją i dokładnością metod sensorycznych i laboratoryjnych w badaniach wybranych produktów. Etap 3 / kier. tematu: Stanisław HORNIK ; wykonawcy: Stanisław HORNIK, Andrzej CHOCHÓŁ, Jerzy SZAKIEL, Artur WOLAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 60 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
7
Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo / kier. projektu: Tadeusz SIKORA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - [29] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
8
Functioning of Environmental and Quality Management Systems after Resignation of Management Standard Certification : Case Study of a Polish Organizations / Piotr KAFEL, Paweł NOWICKI // W: Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo / kier. projektu: Tadeusz SIKORA. - (2014), s. [1]-[12]. - Summ. - Bibliogr.
9
Analiza niezgodności w wybranych przedsiębiorstwach / Urszula BALON, Paweł NOWICKI, Piotr KAFEL // W: Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo / kier. projektu: Tadeusz SIKORA. - (2014), s. [13]-[19]. - Summ. - Bibliogr.
10
Analiza reklamacji a doskonalenie organizacji : wymiar społeczny / Urszula BALON, Paweł NOWICKI, Piotr KAFEL // W: Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo / kier. projektu: Tadeusz SIKORA. - (2014), s. [20]-[29]. - Summ. - Bibliogr.
11
Badanie klimatu historycznego w wybranych magazynach Archiwum Narodowego w Krakowie w aspekcie mikrobiologicznym / kierownik tematu: Jadwiga SZOSTAK-KOT ; członkowie zespołu: Tomasz LECH, Justyna SYGUŁA-CHOLEWIŃSKA, Tomasz SAWOSZCZUK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
12
Możliwości poprawy efektywności energetycznej procesów wytwarzania i wykorzystywania energii. Etap 1 / kierownik zespołu: Tadeusz FIJAŁ ; członkowie zespołu: Marta GOLLINGER-TARAJKO, Andrzej GRZĄKA, Konrad ZARĘBA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 95 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
13
Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 68 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
14
Zachowania rynkowe młodych konsumentów i ich postawy dotyczące opakowań żywności występujących w ofercie rynkowej / Agnieszka KAWECKA // W: Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - (2014), s. 4-22. - Bibliogr.
15
Zachowania rynkowe starszych konsumentów oraz ich postawy dotyczące opakowań żywności występujących w ofercie rynkowej / Jarosław ŚWIDA // W: Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - (2014), s. 23-45. - Bibliogr.
16
Analiza postaw młodych i starszych konsumentów w Polsce w zakresie opakowań żywności / Agnieszka KAWECKA, Jarosław ŚWIDA // W: Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - (2014), s. 46-54. - Bibliogr.
17
Badania ważności potrzeb i wymagań polskich konsumentów w zakresie opakowań żywności / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK // W: Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - (2014), s. 55-65. - Bibliogr.
18
Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; Artur JACHIMOWSKI, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 74 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
19
Proaktywne postawy konsumentów oraz ich wpływ na kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych / Stanisław PFEIFER, Paweł TUREK, Piotr PRZYBEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 34 k. : il. ; 30 cm + załącznik. - Bibliogr.
20
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 94 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
21
Instytucjonalne bariery wyłaniania się ekonomii zintegrowanego rozwoju / M.G. WOŹNIAK // W: W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu. - (2014), s. 6-31. - Bibliogr.
22
Nierówności jako bariera zintegrowanego rozwoju w obszarze kapitału ludzkiego / Ł. JABŁOŃSKI // W: W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu. - (2014), s. 32-47. - Bibliogr.
23
Bariery dyfuzji innowacji polskiej gospodarki w świetle koncepcji zintegrowanego rozwoju / D. FIRSZT // W: W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu. - (2014), s. 48-71. - Bibliogr.
24
Bariery realizacji zintegrowanego rozwoju regionalnego w Polsce w kontekście celów strategicznych dokumentu Europa 2020 / R. BOLONEK // W: W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu. - (2014), s. 72-93. - Bibliogr.
25
Systemy zarządzania oraz standardy branżowe a proces wdrażania innowacji produktowych i organizacyjnych w przemyśle spożywczym / Anna Obal ; Promotor: Tadeusz SIKORA. - Kraków, 2014. - 182 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003097
26
Kinetyka zmian wybranych właściwości olejów silnikowych w warunkach eksploatacji = Kinetics of changes in selected properties of motor oils during engine operation / Artur WOLAK ; Promotor: Stanisław HORNIK. - Kraków, 2014. - 196 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002923
27
Innowacyjne produkty kosmetyczne - analiza świadomości konsumentów / Agata Moskaluk-Grochowicz ; Promotor: Radosław Wolniak, Jerzy SZAKIEL. - Kraków, 2014. - 175 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003044
28
Zastosowanie kalorymetrii różnicowej w badaniu substancji szkodliwych w skórach wyprawionych / Gabriela ZIELIŃSKA ; Promotor: Ewa MARCINKOWSKA. - Kraków, 2014. - 145 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002924
1
Halagarda M., (2014), Modelowanie procesu projektowania produktów żywnościowych na przykładzie wyrobów przemysłu piekarniczego, Prom. Popek S., Kraków : , 217 k.
2
Marcinkowska E., Salerno-Kochan R., Zielińska G., Żuk W., (2014), Substancje szkodliwe w skórach wyprawionych i w materiałach tekstylnych. Etap 2, Marcinkowska E. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 64 k.
3
Gajewski A., (2014), Metody fluorescencyjne w ocenie wybranych zanieczyszczeń. Cz. 3, Określenie zanieczyszczeń środowiskowych na podstawie pomiarów stężenia chlorofilu w ekstraktach z wybranych roślin, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 48 k.
4
Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., Cichoń Z., (2014), Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne, Kędzior W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 163 k.
5
Ostasz L., Kozera P., Białek J., (2014), Fizykochemiczne przemiany lipidów. Etap 3, Kondratowicz-Pietruszka E. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 62 k.
6
Hornik S., Chochół A., Szakiel J., Wolak A., (2014), Porównawcze badania nad precyzją i dokładnością metod sensorycznych i laboratoryjnych w badaniach wybranych produktów. Etap 3, Hornik S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 60 k.
7
Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo, (2014), Sikora T. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [29] k.
8
Kafel P., Nowicki P., (2014), Functioning of Environmental and Quality Management Systems after Resignation of Management Standard Certification: Case Study of a Polish Organizations. [W:] Sikora T. (kierownik tematu), Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo, s. [1]-[12].
9
Balon U., Nowicki P., Kafel P., (2014), Analiza niezgodności w wybranych przedsiębiorstwach. [W:] Sikora T. (kierownik tematu), Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo, s. [13]-[19].
10
Balon U., Nowicki P., Kafel P., (2014), Analiza reklamacji a doskonalenie organizacji: wymiar społeczny. [W:] Sikora T. (kierownik tematu), Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo, s. [20]-[29].
11
Lech T., Syguła-Cholewińska J., Sawoszczuk T., (2014), Badanie klimatu historycznego w wybranych magazynach Archiwum Narodowego w Krakowie w aspekcie mikrobiologicznym, Szostak-Kot J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 41 k.
12
Gollinger-Tarajko M., Grząka A., Zaręba K., (2014), Możliwości poprawy efektywności energetycznej procesów wytwarzania i wykorzystywania energii. Etap 1, Fijał T. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 95 k.
13
Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej, (2014), Lisińska-Kuśnierz M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 68 k.
14
Kawecka A., (2014), Zachowania rynkowe młodych konsumentów i ich postawy dotyczące opakowań żywności występujących w ofercie rynkowej. [W:] Lisińska-Kuśnierz M. (kierownik tematu), Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej, s. 4-22.
15
Świda J., (2014), Zachowania rynkowe starszych konsumentów oraz ich postawy dotyczące opakowań żywności występujących w ofercie rynkowej. [W:] Lisińska-Kuśnierz M. (kierownik tematu), Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej, s. 23-45.
16
Kawecka A., Świda J., (2014), Analiza postaw młodych i starszych konsumentów w Polsce w zakresie opakowań żywności. [W:] Lisińska-Kuśnierz M. (kierownik tematu), Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej, s. 46-54.
17
Cholewa-Wójcik A., (2014), Badania ważności potrzeb i wymagań polskich konsumentów w zakresie opakowań żywności. [W:] Lisińska-Kuśnierz M. (kierownik tematu), Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej, s. 55-65.
18
Jachimowski A., Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2014), Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 74 k.
19
Pfeifer S., Turek P., Przybek P., (2014), Proaktywne postawy konsumentów oraz ich wpływ na kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 34 k.
20
Woźniak M. (red.), (2014), W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 94 k.
21
Woźniak M., (2014), Instytucjonalne bariery wyłaniania się ekonomii zintegrowanego rozwoju. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju, s. 6-31.
22
Jabłoński Ł., (2014), Nierówności jako bariera zintegrowanego rozwoju w obszarze kapitału ludzkiego. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju, s. 32-47.
23
Firszt D., (2014), Bariery dyfuzji innowacji polskiej gospodarki w świetle koncepcji zintegrowanego rozwoju. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju, s. 48-71.
24
Bolonek R., (2014), Bariery realizacji zintegrowanego rozwoju regionalnego w Polsce w kontekście celów strategicznych dokumentu Europa 2020. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju, s. 72-93.
25
Obal A., (2014), Systemy zarządzania oraz standardy branżowe a proces wdrażania innowacji produktowych i organizacyjnych w przemyśle spożywczym, Prom. Sikora T., Kraków : , 182 k.
26
Wolak A., (2014), Kinetyka zmian wybranych właściwości olejów silnikowych w warunkach eksploatacji, Prom. Hornik S., Kraków : , 196 k.
27
Moskaluk-Grochowicz A., (2014), Innowacyjne produkty kosmetyczne - analiza świadomości konsumentów, Prom. Wolniak R., Szakiel J., Kraków : , 175 k.
28
Zielińska G., (2014), Zastosowanie kalorymetrii różnicowej w badaniu substancji szkodliwych w skórach wyprawionych, Prom. Marcinkowska E., Kraków : , 145 k.
1
@unpublished{mon,
author = " Halagarda Michał ",
title = "Modelowanie procesu projektowania produktów żywnościowych na przykładzie wyrobów przemysłu piekarniczego",
adress = "Kraków",
year = "2014",
}
2
@unpublished{mon,
author = " Marcinkowska Ewa and Salerno-Kochan Renata and Zielińska Gabriela and Żuk Waldemar ",
title = "Substancje szkodliwe w skórach wyprawionych i w materiałach tekstylnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
3
@unpublished{mon,
author = " Gajewski Andrzej ",
title = "Metody fluorescencyjne w ocenie wybranych zanieczyszczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
4
@unpublished{mon,
author = " Kędzior Władysław and Kudełka Wanda and Popek Stanisław and Miśniakiewicz Małgorzata and Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna and Suwała Grzegorz and Halagarda Michał and Pyrzyńska Ewa and Cichoń Zofia ",
title = "Żywność tradycyjna i regionalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
5
@unpublished{mon,
author = " Ostasz Lidia and Kozera Piotr and Białek Joanna ",
title = "Fizykochemiczne przemiany lipidów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
6
@unpublished{mon,
author = " Hornik Stanisław and Chochół Andrzej and Szakiel Jerzy and Wolak Artur ",
title = "Porównawcze badania nad precyzją i dokładnością metod sensorycznych i laboratoryjnych w badaniach wybranych produktów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
7
@unpublished{mon,
title = "Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
8
@unpublished{mon,
author = " Kafel Piotr and Nowicki Paweł ",
title = "Functioning of Environmental and Quality Management Systems after Resignation of Management Standard Certification",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo",
pages = "[1]-[12]",
year = "2014",
}
9
@unpublished{mon,
author = " Balon Urszula and Nowicki Paweł and Kafel Piotr ",
title = "Analiza niezgodności w wybranych przedsiębiorstwach",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo",
pages = "[13]-[19]",
year = "2014",
}
10
@unpublished{mon,
author = " Balon Urszula and Nowicki Paweł and Kafel Piotr ",
title = "Analiza reklamacji a doskonalenie organizacji",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo",
pages = "[20]-[29]",
year = "2014",
}
11
@unpublished{mon,
author = " Lech Tomasz and Syguła-Cholewińska Justyna and Sawoszczuk Tomasz ",
title = "Badanie klimatu historycznego w wybranych magazynach Archiwum Narodowego w Krakowie w aspekcie mikrobiologicznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
12
@unpublished{mon,
author = " Gollinger-Tarajko Marta and Grząka Andrzej and Zaręba Konrad ",
title = "Możliwości poprawy efektywności energetycznej procesów wytwarzania i wykorzystywania energii",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
13
@unpublished{mon,
title = "Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
14
@unpublished{mon,
author = " Kawecka Agnieszka ",
title = "Zachowania rynkowe młodych konsumentów i ich postawy dotyczące opakowań żywności występujących w ofercie rynkowej",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej",
pages = "4-22",
year = "2014",
}
15
@unpublished{mon,
author = " Świda Jarosław ",
title = "Zachowania rynkowe starszych konsumentów oraz ich postawy dotyczące opakowań żywności występujących w ofercie rynkowej",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej",
pages = "23-45",
year = "2014",
}
16
@unpublished{mon,
author = " Kawecka Agnieszka and Świda Jarosław ",
title = "Analiza postaw młodych i starszych konsumentów w Polsce w zakresie opakowań żywności",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej",
pages = "46-54",
year = "2014",
}
17
@unpublished{mon,
author = " Cholewa-Wójcik Agnieszka ",
title = "Badania ważności potrzeb i wymagań polskich konsumentów w zakresie opakowań żywności",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej",
pages = "55-65",
year = "2014",
}
18
@unpublished{mon,
author = " Jachimowski Artur and Nitkiewicz Tomasz and Rychwalski Marcin and Wojnarowska Magdalena ",
title = "Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
19
@unpublished{mon,
author = " Pfeifer Stanisław and Turek Paweł and Przybek Piotr ",
title = "Proaktywne postawy konsumentów oraz ich wpływ na kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
20
@unpublished{mon,
title = "W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
21
@unpublished{mon,
author = " Woźniak M.G. ",
title = "Instytucjonalne bariery wyłaniania się ekonomii zintegrowanego rozwoju",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju",
pages = "6-31",
year = "2014",
}
22
@unpublished{mon,
author = " Jabłoński Ł. ",
title = "Nierówności jako bariera zintegrowanego rozwoju w obszarze kapitału ludzkiego",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju",
pages = "32-47",
year = "2014",
}
23
@unpublished{mon,
author = " Firszt D. ",
title = "Bariery dyfuzji innowacji polskiej gospodarki w świetle koncepcji zintegrowanego rozwoju",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju",
pages = "48-71",
year = "2014",
}
24
@unpublished{mon,
author = " Bolonek R. ",
title = "Bariery realizacji zintegrowanego rozwoju regionalnego w Polsce w kontekście celów strategicznych dokumentu Europa 2020",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju",
pages = "72-93",
year = "2014",
}
25
@unpublished{mon,
author = " Obal Anna ",
title = "Systemy zarządzania oraz standardy branżowe a proces wdrażania innowacji produktowych i organizacyjnych w przemyśle spożywczym",
adress = "Kraków",
year = "2014",
}
26
@unpublished{mon,
author = " Wolak Artur ",
title = "Kinetyka zmian wybranych właściwości olejów silnikowych w warunkach eksploatacji",
adress = "Kraków",
year = "2014",
}
27
@unpublished{mon,
author = " Moskaluk-Grochowicz Agata ",
title = "Innowacyjne produkty kosmetyczne - analiza świadomości konsumentów",
adress = "Kraków",
year = "2014",
}
28
@unpublished{mon,
author = " Zielińska Gabriela ",
title = "Zastosowanie kalorymetrii różnicowej w badaniu substancji szkodliwych w skórach wyprawionych",
adress = "Kraków",
year = "2014",
}