Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Typ publikacji: Prace niepublikowane od roku: 2012 do roku: 2012
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31.
1

Tytuł:
Uwarunkowania dyfuzji innowacji w gospodarce Polski
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
229 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-218
Nr:
2168234420
doktorat
2

Tytuł:
Bezpieczeństwo żywności w opinii konsumentów
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
231 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-223
Nr:
2168238782
doktorat
3

Tytuł:
Fizykochemiczne przemiany lipidów
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
76 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
63/KChO/1/2012/S/063
Sygnatura:
NP-1424/Magazyn
Nr:
2168273650
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Zmiany jakości olejów roślinnych przechowywanych w warunkach chłodniczych
Źródło:
Fizykochemiczne przemiany lipidów / kier. projektu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA2012, s. 3-41 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1424/Magazyn
Nr:
2168273652
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Analiza zmian fizykochemicznych w oleju kujawskim pod wpływem ogrzewania mikrofalowego
Źródło:
Fizykochemiczne przemiany lipidów / kier. projektu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA2012, s. 42-58 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1424/Magazyn
Nr:
2168273656
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Nowe nośniki witamin i mikroelementów do wzbogacania żywności
Źródło:
Fizykochemiczne przemiany lipidów / kier. projektu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA2012, s. 59-68 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1424/Magazyn
Nr:
2168273666
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Ocena właściwości fizykochemicznych przepracowanego emulgowanego chłodziwa smarnego
Źródło:
Fizykochemiczne przemiany lipidów / kier. projektu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA2012, s. 69-76 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1424/Magazyn
Nr:
2168273668
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
76 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
59/KTiEW/1/2012/S/059
Sygnatura:
NP-1420/Magazyn
Nr:
2168273670
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
9

Tytuł:
Myślenie w kategoriach cyklu życia dla realizacji zrównoważonego rozwoju
Źródło:
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK2012, s. 5-21 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1420/Magazyn
Nr:
2168273676
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Ocena wpływu cyklu życia LCIA w deklaracji środowiskowej wyrobu
Źródło:
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK2012, s. 40-52 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1420/Magazyn
Nr:
2168273678
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
LCA w realizacji polityki ekologicznej państwa
Źródło:
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK2012, s. 22-39 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1420/Magazyn
Nr:
2168273682
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Zastosowanie programu Simapro w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju
Źródło:
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK2012, s. 60-75 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1420/Magazyn
Nr:
2168273684
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Znaczenie LCA dla etykietowania środowiskowego
Źródło:
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK2012, s. 53-59 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1420/Magazyn
Nr:
2168273686
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Metody fluorescencyjne w ocenie wybranych zanieczyszczeń
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
44 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
57KMiAJ/1/2012/S/057
Sygnatura:
NP-1419/Magazyn
Nr:
2168273698
naukowo-badawcze
15

Tytuł:
Badania ilościowe drobnoustrojów pozostających po praniu w zabrudzonych tkaninach
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
38 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
62/KMb/1/2012/S/062
Sygnatura:
NP-1423/Magazyn
Nr:
2168273832
naukowo-badawcze
16

Tytuł:
Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
103 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
64/KES/1/2012/S/064
Sygnatura:
NP-1425/Magazyn
Nr:
2168275725
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
17

Autor:
Tytuł:
Niesprawne państwo źródłem zagrożenia stabilności wzrostu gospodarczego w Polsce
Źródło:
Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2012, s. 5-36 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1425/Magazyn
Nr:
2168275727
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Wzrost gospodarczy Polski w świetle współczesnych zagrożeń kryzysowych
Źródło:
Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2012, s. 37-54 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1425/Magazyn
Nr:
2168275735
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Domykanie luki technologicznej a perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce
Źródło:
Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2012, s. 55-79 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1425/Magazyn
Nr:
2168275739
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Makroekonomiczne zagrożenia dla stabilności rozwoju regionalnego Polski
Źródło:
Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2012, s. 80-101 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1425/Magazyn
Nr:
2168275741
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Poziom wdrożenia systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności w polskich jednostkach handlu detalicznego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
30 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
61KZJ/1/2012/S/061
Sygnatura:
NP-1422/Magazyn
Nr:
2168277077
naukowo-badawcze
22

Tytuł:
Bezpieczeństwo opakowań. Etap 3, Badania świadomości konsumentów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego związanych z opakowaniami
Współpraca:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
49 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
58/KOT/1/2012/S/058
Sygnatura:
NP-1002/3/Magazyn
Nr:
2168277087
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
23

Tytuł:
Postrzeganie niebezpieczeństw związanych z opakowaniami przez konsumentów w podeszłym wieku
Źródło:
Bezpieczeństwo opakowań. Etap 3, Badania świadomości konsumentów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego związanych z opakowaniami / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ ; współpraca: Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Anna Fitrzyk2012, s. 4-21
Sygnatura:
NP-1002/3/Magazyn
Nr:
2168277089
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Wykorzystanie badań neuromarketingowych do oceny stopnia bezpieczeństwa opakowań
Źródło:
Bezpieczeństwo opakowań. Etap 3, Badania świadomości konsumentów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego związanych z opakowaniami / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ ; współpraca: Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Anna Fitrzyk2012, s. 22-42
Sygnatura:
NP-1002/3/Magazyn
Nr:
2168277097
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Ekoinnowacyjność stymulatorem rozwoju procesów produkcyjnych. Etap 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
80 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
60KTiEW/2/2012/S/060
Sygnatura:
NP-1421/1/Magazyn
Nr:
2168277103
naukowo-badawcze
26

Tytuł:
Porównawcze badania nad precyzją i dokładnością metod sensorycznych i laboratoryjnych w badaniach wybranych produktów. Etap 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
57 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
54/KTP/2/2012/S/054
Sygnatura:
NP-1418/1/Magazyn
Nr:
2168277107
naukowo-badawcze
27

Tytuł:
Możliwości i ograniczenia w rozpatrywaniu reklamacji konsumenckich. Etap 1
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
40 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
53/KTP/1/2012/S/053
Sygnatura:
NP-1417/1/Magazyn
Nr:
2168277113
naukowo-badawcze
28

Tytuł:
Właściwości cieplne i dyfuzyjne skór materiałów skóropodobnych i tekstylnych. Etap 3
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
42 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
55/KTP/3/2012/S/055
Sygnatura:
NP-1031/3/Magazyn
Nr:
2168277115
naukowo-badawcze
29

Tytuł:
Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
95 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
56/KTŻ/1/2012/S/056
Sygnatura:
NP-800/2/Magazyn
Nr:
2168277117
naukowo-badawcze
30

Tytuł:
Kryteria jakości usług logistycznych w transporcie chłodniczym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
235 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Zawiera bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-260
Nr:
2168290651
doktorat
31

Tytuł:
Towaroznawcze kryteria stosowania kolektorów słonecznych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
169 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Zawiera bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-252
Nr:
2168290653
doktorat
1
Uwarunkowania dyfuzji innowacji w gospodarce Polski / Dariusz FIRSZT ; Promotor: Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków, 2012. - 229 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002568
2
Bezpieczeństwo żywności w opinii konsumentów / Magdalena Niewczas ; Promotor: Tadeusz SIKORA. - Kraków, 2012. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002573
3
Fizykochemiczne przemiany lipidów / kier. projektu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 76 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
4
Zmiany jakości olejów roślinnych przechowywanych w warunkach chłodniczych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Fizykochemiczne przemiany lipidów / kier. projektu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - (2012), s. 3-41. - Bibliogr.
5
Analiza zmian fizykochemicznych w oleju kujawskim pod wpływem ogrzewania mikrofalowego / Lidia OSTASZ // W: Fizykochemiczne przemiany lipidów / kier. projektu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - (2012), s. 42-58. - Bibliogr.
6
Nowe nośniki witamin i mikroelementów do wzbogacania żywności / Kinga TATARUCH // W: Fizykochemiczne przemiany lipidów / kier. projektu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - (2012), s. 59-68. - Bibliogr.
7
Ocena właściwości fizykochemicznych przepracowanego emulgowanego chłodziwa smarnego / Piotr KOZERA // W: Fizykochemiczne przemiany lipidów / kier. projektu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - (2012), s. 69-76. - Bibliogr.
8
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 76 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
9
Myślenie w kategoriach cyklu życia dla realizacji zrównoważonego rozwoju / Wacław ADAMCZYK // W: Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2012), s. 5-21. - Bibliogr.
10
Ocena wpływu cyklu życia LCIA w deklaracji środowiskowej wyrobu / Wacław ADAMCZYK // W: Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2012), s. 40-52. - Bibliogr.
11
LCA w realizacji polityki ekologicznej państwa / Marcin RYCHWALSKI // W: Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2012), s. 22-39. - Bibliogr.
12
Zastosowanie programu Simapro w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju / Marcin RYCHWALSKI // W: Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2012), s. 60-75. - Bibliogr.
13
Znaczenie LCA dla etykietowania środowiskowego / Magdalena WOJNAROWSKA // W: Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2012), s. 53-59. - Bibliogr.
14
Metody fluorescencyjne w ocenie wybranych zanieczyszczeń / Andrzej GAJEWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 44 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
15
Badania ilościowe drobnoustrojów pozostających po praniu w zabrudzonych tkaninach / kier. Jadwiga SZOSTAK-KOT ; członk. zesp. Justyna SYGUŁA-CHOLEWIŃSKA, Barbara BŁYSKAL, Tomasz LECH, Tomasz SAWOSZCZUK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 38 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
16
Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 103 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
17
Niesprawne państwo źródłem zagrożenia stabilności wzrostu gospodarczego w Polsce / M.G. WOŹNIAK // W: Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2012), s. 5-36. - Bibliogr.
18
Wzrost gospodarczy Polski w świetle współczesnych zagrożeń kryzysowych / Ł. JABŁOŃSKI // W: Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2012), s. 37-54. - Bibliogr.
19
Domykanie luki technologicznej a perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce / D. FIRSZT // W: Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2012), s. 55-79. - Bibliogr.
20
Makroekonomiczne zagrożenia dla stabilności rozwoju regionalnego Polski / R. BOLONEK // W: Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2012), s. 80-101. - Bibliogr.
21
Poziom wdrożenia systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności w polskich jednostkach handlu detalicznego / kier. projektu: Tadeusz SIKORA; wykonawcy: Piotr KAFEL, Paweł NOWICKI, Tadeusz SIKORA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 30 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
22
Bezpieczeństwo opakowań. Etap 3, Badania świadomości konsumentów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego związanych z opakowaniami / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ ; współpraca: Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Anna Fitrzyk. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 49 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
23
Postrzeganie niebezpieczeństw związanych z opakowaniami przez konsumentów w podeszłym wieku / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ // W: Bezpieczeństwo opakowań. Etap 3, Badania świadomości konsumentów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego związanych z opakowaniami / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ ; współpraca: Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Anna Fitrzyk. - (2012), s. 4-21
24
Wykorzystanie badań neuromarketingowych do oceny stopnia bezpieczeństwa opakowań / Jarosław ŚWIDA, Bartłomiej KABAJA // W: Bezpieczeństwo opakowań. Etap 3, Badania świadomości konsumentów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego związanych z opakowaniami / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ ; współpraca: Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Anna Fitrzyk. - (2012), s. 22-42
25
Ekoinnowacyjność stymulatorem rozwoju procesów produkcyjnych. Etap 1 / kier. tematu: Marta GOLLINGER-TARAJKO ; zespół autorski: Tadeusz FIJAŁ, Andrzej GRZĄKA, Justyna TARAJKO-KOWALSKA, Konrad ZARĘBA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 80 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
26
Porównawcze badania nad precyzją i dokładnością metod sensorycznych i laboratoryjnych w badaniach wybranych produktów. Etap 1 / kier. tematu: Stanisław HORNIK ; wykonawcy: Stanisław HORNIK, Andrzej CHOCHÓŁ, Jerzy SZAKIEL, Artur WOLAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 57 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
27
Możliwości i ograniczenia w rozpatrywaniu reklamacji konsumenckich. Etap 1 / kier. tematu: Stanisław PFEIFER ; wykonawcy: Stanisław PFEIFER, Paweł TUREK, Piotr PRZYBEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [2012]. - 40 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
28
Właściwości cieplne i dyfuzyjne skór materiałów skóropodobnych i tekstylnych. Etap 3 / zespół: Ewa MARCINKOWSKA - kier. projektu, Renata SALERNO-KOCHAN, Gabriela ZIELIŃSKA, Waldemar ŻUK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 42 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
29
Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne / zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 95 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
30
Kryteria jakości usług logistycznych w transporcie chłodniczym / Teresa Gajewska ; Promotor: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - Kraków, 2012. - 235 k. : il. ; 30 cm. - Zawiera bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002740
31
Towaroznawcze kryteria stosowania kolektorów słonecznych / Przemysław SZOPA ; Promotor: Andrzej GAJEWSKI. - Kraków, 2012. - 169 k. : il. ; 30 cm. - Zawiera bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002732
1
Firszt D., (2012), Uwarunkowania dyfuzji innowacji w gospodarce Polski, Prom. Woźniak M., Kraków : , 229 k.
2
Niewczas M., (2012), Bezpieczeństwo żywności w opinii konsumentów, Prom. Sikora T., Kraków : , 231 k.
3
Fizykochemiczne przemiany lipidów, (2012), Kondratowicz-Pietruszka E. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 76 k.
4
Kondratowicz-Pietruszka E., (2012), Zmiany jakości olejów roślinnych przechowywanych w warunkach chłodniczych. [W:] Kondratowicz-Pietruszka E. (kierownik tematu), Fizykochemiczne przemiany lipidów, s. 3-41.
5
Ostasz L., (2012), Analiza zmian fizykochemicznych w oleju kujawskim pod wpływem ogrzewania mikrofalowego. [W:] Kondratowicz-Pietruszka E. (kierownik tematu), Fizykochemiczne przemiany lipidów, s. 42-58.
6
Tataruch K., (2012), Nowe nośniki witamin i mikroelementów do wzbogacania żywności. [W:] Kondratowicz-Pietruszka E. (kierownik tematu), Fizykochemiczne przemiany lipidów, s. 59-68.
7
Kozera P., (2012), Ocena właściwości fizykochemicznych przepracowanego emulgowanego chłodziwa smarnego. [W:] Kondratowicz-Pietruszka E. (kierownik tematu), Fizykochemiczne przemiany lipidów, s. 69-76.
8
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu, (2012), Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 76 k.
9
Adamczyk W., (2012), Myślenie w kategoriach cyklu życia dla realizacji zrównoważonego rozwoju. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu, s. 5-21.
10
Adamczyk W., (2012), Ocena wpływu cyklu życia LCIA w deklaracji środowiskowej wyrobu. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu, s. 40-52.
11
Rychwalski M., (2012), LCA w realizacji polityki ekologicznej państwa. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu, s. 22-39.
12
Rychwalski M., (2012), Zastosowanie programu Simapro w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu, s. 60-75.
13
Wojnarowska M., (2012), Znaczenie LCA dla etykietowania środowiskowego. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu, s. 53-59.
14
Gajewski A., (2012), Metody fluorescencyjne w ocenie wybranych zanieczyszczeń, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 44 k.
15
Syguła-Cholewińska J., Błyskal B., Lech T., Sawoszczuk T., (2012), Badania ilościowe drobnoustrojów pozostających po praniu w zabrudzonych tkaninach, Szostak-Kot J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 38 k.
16
Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski, (2012), Woźniak M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 103 k.
17
Woźniak M., (2012), Niesprawne państwo źródłem zagrożenia stabilności wzrostu gospodarczego w Polsce. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski, s. 5-36.
18
Jabłoński Ł., (2012), Wzrost gospodarczy Polski w świetle współczesnych zagrożeń kryzysowych. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski, s. 37-54.
19
Firszt D., (2012), Domykanie luki technologicznej a perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski, s. 55-79.
20
Bolonek R., (2012), Makroekonomiczne zagrożenia dla stabilności rozwoju regionalnego Polski. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski, s. 80-101.
21
Kafel P., Nowicki P., Sikora T., (2012), Poziom wdrożenia systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności w polskich jednostkach handlu detalicznego, Sikora T. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 30 k.
22
Cholewa-Wójcik A., Fitrzyk A. (red.), (2012), Bezpieczeństwo opakowań. Etap 3, Badania świadomości konsumentów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego związanych z opakowaniami, Lisińska-Kuśnierz M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 49 k.
23
Lisińska-Kuśnierz M., (2012), Postrzeganie niebezpieczeństw związanych z opakowaniami przez konsumentów w podeszłym wieku. [W:] Lisińska-Kuśnierz M., Cholewa-Wójcik A., Fitrzyk A. (kierownik tematu), Bezpieczeństwo opakowań. Etap 3, Badania świadomości konsumentów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego związanych z opakowaniami, s. 4-21.
24
Świda J., Kabaja B., (2012), Wykorzystanie badań neuromarketingowych do oceny stopnia bezpieczeństwa opakowań. [W:] Lisińska-Kuśnierz M., Cholewa-Wójcik A., Fitrzyk A. (kierownik tematu), Bezpieczeństwo opakowań. Etap 3, Badania świadomości konsumentów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego związanych z opakowaniami, s. 22-42.
25
Fijał T., Grząka A., Tarajko-Kowalska J., Zaręba K., (2012), Ekoinnowacyjność stymulatorem rozwoju procesów produkcyjnych. Etap 1, Gollinger-Tarajko M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 80 k.
26
Hornik S., Chochół A., Szakiel J., Wolak A., (2012), Porównawcze badania nad precyzją i dokładnością metod sensorycznych i laboratoryjnych w badaniach wybranych produktów. Etap 1, Hornik S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 57 k.
27
Pfeifer S., Turek P., Przybek P., (2012), Możliwości i ograniczenia w rozpatrywaniu reklamacji konsumenckich. Etap 1, Pfeifer S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 40 k.
28
Marcinkowska E., Salerno-Kochan R., Zielińska G., Żuk W., (2012), Właściwości cieplne i dyfuzyjne skór materiałów skóropodobnych i tekstylnych. Etap 3, Marcinkowska E. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 42 k.
29
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2012), Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 95 k.
30
Gajewska T., (2012), Kryteria jakości usług logistycznych w transporcie chłodniczym, Prom. Lisińska-Kuśnierz M., Kraków : , 235 k.
31
Szopa P., (2012), Towaroznawcze kryteria stosowania kolektorów słonecznych, Prom. Gajewski A., Kraków : , 169 k.
1
@unpublished{mon,
author = " Firszt Dariusz ",
title = "Uwarunkowania dyfuzji innowacji w gospodarce Polski",
adress = "Kraków",
year = "2012",
}
2
@unpublished{mon,
author = " Niewczas Magdalena ",
title = "Bezpieczeństwo żywności w opinii konsumentów",
adress = "Kraków",
year = "2012",
}
3
@unpublished{mon,
title = "Fizykochemiczne przemiany lipidów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
4
@unpublished{mon,
author = " Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta ",
title = "Zmiany jakości olejów roślinnych przechowywanych w warunkach chłodniczych",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Fizykochemiczne przemiany lipidów",
pages = "3-41",
year = "2012",
}
5
@unpublished{mon,
author = " Ostasz Lidia ",
title = "Analiza zmian fizykochemicznych w oleju kujawskim pod wpływem ogrzewania mikrofalowego",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Fizykochemiczne przemiany lipidów",
pages = "42-58",
year = "2012",
}
6
@unpublished{mon,
author = " Tataruch Kinga ",
title = "Nowe nośniki witamin i mikroelementów do wzbogacania żywności",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Fizykochemiczne przemiany lipidów",
pages = "59-68",
year = "2012",
}
7
@unpublished{mon,
author = " Kozera Piotr ",
title = "Ocena właściwości fizykochemicznych przepracowanego emulgowanego chłodziwa smarnego",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Fizykochemiczne przemiany lipidów",
pages = "69-76",
year = "2012",
}
8
@unpublished{mon,
title = "Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
9
@unpublished{mon,
author = " Adamczyk Wacław ",
title = "Myślenie w kategoriach cyklu życia dla realizacji zrównoważonego rozwoju",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu",
pages = "5-21",
year = "2012",
}
10
@unpublished{mon,
author = " Adamczyk Wacław ",
title = "Ocena wpływu cyklu życia LCIA w deklaracji środowiskowej wyrobu",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu",
pages = "40-52",
year = "2012",
}
11
@unpublished{mon,
author = " Rychwalski Marcin ",
title = "LCA w realizacji polityki ekologicznej państwa",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu",
pages = "22-39",
year = "2012",
}
12
@unpublished{mon,
author = " Rychwalski Marcin ",
title = "Zastosowanie programu Simapro w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu",
pages = "60-75",
year = "2012",
}
13
@unpublished{mon,
author = " Wojnarowska Magdalena ",
title = "Znaczenie LCA dla etykietowania środowiskowego",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu",
pages = "53-59",
year = "2012",
}
14
@unpublished{mon,
author = " Gajewski Andrzej ",
title = "Metody fluorescencyjne w ocenie wybranych zanieczyszczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
15
@unpublished{mon,
author = " Syguła-Cholewińska Justyna and Błyskal Barbara and Lech Tomasz and Sawoszczuk Tomasz ",
title = "Badania ilościowe drobnoustrojów pozostających po praniu w zabrudzonych tkaninach",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
16
@unpublished{mon,
title = "Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
17
@unpublished{mon,
author = " Woźniak M.G. ",
title = "Niesprawne państwo źródłem zagrożenia stabilności wzrostu gospodarczego w Polsce",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski",
pages = "5-36",
year = "2012",
}
18
@unpublished{mon,
author = " Jabłoński Ł. ",
title = "Wzrost gospodarczy Polski w świetle współczesnych zagrożeń kryzysowych",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski",
pages = "37-54",
year = "2012",
}
19
@unpublished{mon,
author = " Firszt D. ",
title = "Domykanie luki technologicznej a perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski",
pages = "55-79",
year = "2012",
}
20
@unpublished{mon,
author = " Bolonek R. ",
title = "Makroekonomiczne zagrożenia dla stabilności rozwoju regionalnego Polski",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski",
pages = "80-101",
year = "2012",
}
21
@unpublished{mon,
author = " Kafel Piotr and Nowicki Paweł and Sikora Tadeusz ",
title = "Poziom wdrożenia systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności w polskich jednostkach handlu detalicznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
22
@unpublished{mon,
title = "Bezpieczeństwo opakowań",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
23
@unpublished{mon,
author = " Lisińska-Kuśnierz Małgorzata ",
title = "Postrzeganie niebezpieczeństw związanych z opakowaniami przez konsumentów w podeszłym wieku",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Bezpieczeństwo opakowań. Etap 3, Badania świadomości konsumentów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego związanych z opakowaniami",
pages = "4-21",
year = "2012",
}
24
@unpublished{mon,
author = " Świda Jarosław and Kabaja Bartłomiej ",
title = "Wykorzystanie badań neuromarketingowych do oceny stopnia bezpieczeństwa opakowań",

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: zrodlok

Filename: views/wyniki.php

Line Number: 690

= "Bezpieczeństwo opakowań. Etap 3, Badania świadomości konsumentów dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego związanych z opakowaniami",
pages = "22-42",
year = "2012",
}
25
@unpublished{mon,
author = " Fijał Tadeusz and Grząka Andrzej and Tarajko-Kowalska Justyna and Zaręba Konrad ",
title = "Ekoinnowacyjność stymulatorem rozwoju procesów produkcyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
26
@unpublished{mon,
author = " Hornik Stanisław and Chochół Andrzej and Szakiel Jerzy and Wolak Artur ",
title = "Porównawcze badania nad precyzją i dokładnością metod sensorycznych i laboratoryjnych w badaniach wybranych produktów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
27
@unpublished{mon,
author = " Pfeifer Stanisław and Turek Paweł and Przybek Piotr ",
title = "Możliwości i ograniczenia w rozpatrywaniu reklamacji konsumenckich",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
28
@unpublished{mon,
author = " Marcinkowska Ewa and Salerno-Kochan Renata and Zielińska Gabriela and Żuk Waldemar ",
title = "Właściwości cieplne i dyfuzyjne skór materiałów skóropodobnych i tekstylnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
29
@unpublished{mon,
author = " Cichoń Zofia and Kędzior Władysław and Kudełka Wanda and Popek Stanisław and Miśniakiewicz Małgorzata and Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna and Suwała Grzegorz and Halagarda Michał and Pyrzyńska Ewa ",
title = "Żywność regionalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
30
@unpublished{mon,
author = " Gajewska Teresa ",
title = "Kryteria jakości usług logistycznych w transporcie chłodniczym",
adress = "Kraków",
year = "2012",
}
31
@unpublished{mon,
author = " Szopa Przemysław ",
title = "Towaroznawcze kryteria stosowania kolektorów słonecznych",
adress = "Kraków",
year = "2012",
}