Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Typ publikacji: Artykuły od roku: 2019 do roku: 2019
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 3.
1

Tytuł:
Ownership Transformation in Poland after 1990 : Blows and Shadows in a Theoretical and Practical Context = Transformacja stosunków własnościowych w Polsce po 1990 roku : blaski i cienie w kontekście teoretycznym i praktycznym
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 57 (1) (2019) , s. 81-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336457
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Współczesne trendy w projektowaniu i zarządzaniu rozwojem wyrobu = Contemporary Trends in the Design and Management of Product Development
Źródło:
Mechanik. - nr 1 (2019) , s. 64-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168340775
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Czy Społeczna Gospodarka Rynkowa jest drogą do ocalenia europejskich wartości? = Is the Social Market Economy the Way to Save European Values?
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 59 (3) (2019) , s. 261-273. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340825
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Ownership Transformation in Poland after 1990 : Blows and Shadows in a Theoretical and Practical Context = Transformacja stosunków własnościowych w Polsce po 1990 roku : blaski i cienie w kontekście teoretycznym i praktycznym / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 57 (1) (2019), s. 81-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/168129/6.pdf. - ISSN 1898-5084
2
Współczesne trendy w projektowaniu i zarządzaniu rozwojem wyrobu = Contemporary Trends in the Design and Management of Product Development / Marcin PAPROCKI // Mechanik. - nr 1 (2019), s. 64-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.mechanik.media.pl/pliki/do_pobrania/artykuly/22/2019_01_s0064.pdf. - ISSN 0025-6552
3
Czy Społeczna Gospodarka Rynkowa jest drogą do ocalenia europejskich wartości? = Is the Social Market Economy the Way to Save European Values? / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 59 (3) (2019), s. 261-273. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/173259/19.pdf. - ISSN 1898-5084
1
Woźniak M., (2019), Ownership Transformation in Poland after 1990 : Blows and Shadows in a Theoretical and Practical Context, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 57 (1), s. 81-106; http://www.ur.edu.pl/file/168129/6.pdf
2
Paprocki M., (2019), Współczesne trendy w projektowaniu i zarządzaniu rozwojem wyrobu, "Mechanik", nr 1, s. 64-66; http://www.mechanik.media.pl/pliki/do_pobrania/artykuly/22/2019_01_s0064.pdf
3
Woźniak M., (2019), Czy Społeczna Gospodarka Rynkowa jest drogą do ocalenia europejskich wartości?, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 59 (3), s. 261-273; http://www.ur.edu.pl/file/173259/19.pdf
1
@article{journals,
author = " Woźniak Michał Gabriel ",
title = "Ownership Transformation in Poland after 1990 : Blows and Shadows in a Theoretical and Practical Context",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 57 (1)",
pages = "81-106",
year = "2019",
}
2
@article{journals,
author = " Paprocki Marcin ",
title = "Współczesne trendy w projektowaniu i zarządzaniu rozwojem wyrobu",
journal = "Mechanik",
number = "1",
pages = "64-66",
year = "2019",
}
3
@article{journals,
author = " Woźniak Michał Gabriel ",
title = "Czy Społeczna Gospodarka Rynkowa jest drogą do ocalenia europejskich wartości?",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 59 (3)",
pages = "261-273",
year = "2019",
}