Formularz wyszukiwania

Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:
Wpisz minimum 3 znaki!
Wyszukaj z opcją:

Wyniki wyszukiwania dla zapytania:

Jednostka: Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Typ publikacji: Artykuły od roku: 2016 do roku: 2016
Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 67.
1

Autor:
Śpiewak Radoslaw , Schlegel-Zawadzka Małgorzata , Prusak Anna
Tytuł:
An Integrated Approach to Management of Food Allergy - Recommendations for Consumers and Professionals
Źródło:
Public Health : Open Journal. - vol. 1, iss. 1 (2016) , s. 16-23. - summ., [odczyt: 14.04.2016] - Bibliogr.
Nr:
2168304969
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Metody oczyszczania gliceryny z produkcji biodiesla = Purification Methods of Glycerine from Biodiesel Production
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (46) (2016) , s. 85-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168305245
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (47) (2016) , s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168305625
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Cholewa-Wójcik Agnieszka , Hermaniuk Tomasz
Tytuł:
Evaluating Sustainable Value of the Packaging Sector Using SEVM : (the Sustainable Enterprise Value Map) Tool = Ocena zrównoważonej wartości sektora opakowań z użyciem narzędzia SEVM : (Sustainable Enterprise Value Map, Zrównoważonej Mapy Wartości Przedsiębiorstwa) = Ocenka ustojčivoj stoimosti sektora upakovki s ispol'zovaniem instrumenta SEVM : (ustojčivaâ karta stoimosti predpriâtiâ)
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 62, nr 1 (360) (2016) , s. 5-15. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168305631
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Evaluation of a Parchment Document, the 13th Century Incorporation Charter for the City of Krakow, Poland, for Microbial Hazards
Źródło:
Applied and Environmental Microbiology. - vol. 82, iss. 9 (2016) , s. 2620-2631. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work, including the efforts of Tomasz Lech, was funded by Polish Ministry of Science and Higher Education (089/WT-KM/02/2015/M/5089)
Lista MNiSW:
a 40.00 pkt
Nr:
2168305801
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Kafel Piotr , Casadesus Marti
Tytuł:
The Order and Level of Management Standards Implementation - Changes During the Time
Źródło:
The TQM Journal. - vol. 28, iss. 4 (2016) , s. 636-647. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168305897
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Ancient DNA in Historical Parchments - Identifying a Procedure for Extraction and Amplification of Genetic Material
Źródło:
Genetics and Molecular Research. - 15 (2) (2016) , s. 1-9. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168305907
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
An Examination of Antimicrobial Activity of Lining Leathers Fatliquored with Essential Oils
Źródło:
The Journal of the American Leather Chemists Association. - vol. 111, iss. 6 (2016) , s. 213-220. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168306853
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
The Place of Occupational Health and Safety Management System in the Integrated Management System
Źródło:
International Journal for Quality Research. - vol. 10, no. 2 (2016) , s. 311-324. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168307031
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Indigo Dyeing and Microorganism-polymer Interaction
Źródło:
Journal of Cultural Heritage. - vol. 22, November-December (2016) , s. 974-983. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168307247
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Rozwój gospodarczy Polski w kontekście zmian instytucjonalnych sektora badawczo-rozwojowego = The Development of the Economy of Poland in the Context of Institutional Changes of the R&D Sector
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 46 (2) (2016) , s. 269-288. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307711
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Rozwój społeczno-ekonomiczny Ukrainy w warunkach współczesnych zagrożeń globalnych = Socio-Economic Development of Ukraine in the Face of Current Global Threats
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 46 (2) (2016) , s. 9-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307715
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
W poszukiwaniu lepszego modelu rozwoju innowacyjnej gospodarki = Search for Better Model of Innovative Economy Development
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 46 (2) (2016) , s. 60-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307717
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Jakość a funkcjonowanie organizacji = Quality versus Organization's Operation
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2016) , s. 3-13. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana/sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168308031
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Podejście procesowe a jakość funkcjonowania organizacji = The Process Approach and the Quality of an Organization
Źródło:
Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 7-8 (2016) , s. 14-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168308035
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Improving Food Packaging in Respect of Structural Changes Related to Society Ageing = Doskonalenie opakowań produktów spożywczych w aspekcie zmian strukturalnych odnoszących się do starzenia się społeczeństwa
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 2 (21) (2016) , s. 181-191. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The article is funded by National Science Centre, Poland. The registration number of the project: 2014/13/B/HS4/00482
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308141
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
The Analysis of Change in Selected Functional Properties of Plastic Films as a Result of Aging Process = Analiza zmian wybranych właściwości użytkowych folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych związanych z procesem starzenia
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (48) (2016) , s. 178-193. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308203
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Tytuł:
Genetically Modified Food - Regulations, Economic Aspects and Detection Strategies = Genetycznie zmodyfikowana żywność - regulacje, aspekty ekonomiczne i strategii wykrywania
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (48) (2016) , s. 54-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308205
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Majkrzak Anna Xymena , Salerno-Kochan Renata
Tytuł:
Perception of Apparel Quality in the Aspect of Young Women' Buying Behaviors. Part 1 = Postrzeganie jakości wyrobów odzieżowych w aspekcie zachowań zakupowych młodych konsumentek. Cz. 1
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (48) (2016) , s. 22-30. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308207
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Modern Methods for the Monitoring of Microbial Risk in Archives and Museum = Nowoczesne metody monitoringu zagrożenia mikrobiologicznego w archiwach i muzeach
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (48) (2016) , s. 126-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308209
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Tytuł:
Zachowania młodych konsumentów wobec reklamacji a koszty w przedsiębiorstwie = Consumer Behavior Towards Complaints vs. Costs Relative to the Enterprise
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 255 (2016) , s. 239-249. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308289
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Rynek usług gastronomicznych skierowanych do osób podróżujących samochodami - stan obecny i perspektywy = A Gastronomy Dedicated to Car Travelers - Current Situation and Perspectives
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 255 (2016) , s. 156-165. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308291
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Wykorzystanie koncepcji Food Related Lifestyles (FRL) do analizy aspektów jakościowych wpływających na zwyczaje żywieniowe = Food Related Lifestyles (FRL) Approach in Analyzing Quality Aspects Influencing Eating Habits
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2016) , s. 24-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308513
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Wojtanowska-Krośniak Agnieszka , Francik Renata , Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta , Buczek Maria , Zagrodzki Paweł , Krośniak Mirosław
Tytuł:
Zawartość tłuszczu oraz skład kwasów tłuszczowych pozyskanych z różnych odmian rokitnika uprawianych w południowej Polsce = Fat Content and Fatty Acids Composition in Oil Obtained from Different Cultivars of Sea Buckthorn Grown in Southern Poland
Źródło:
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - t. 49 (XLIX), nr 3 (2016) , s. 432-436. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168308585
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Potrzeby i wymagania konsumentów w zakresie opakowań do żywności = Consumer's Needs and Requirements Concerning Food Packaging
Źródło:
Opakowanie. - nr 5 (2016) , s. 63-68. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168308619
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Barriers, Constraints and Benefits Derived from Food Safety Management System Implementation : a Literature Review = Bariery, ograniczenia i korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności : przegląd literatury
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (49) (2016) , s. 13-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308631
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
A Discovered Ducal Seal Does Not Belong to the Incorporation Charter for the City of Krakow Solving the Mystery Using Genetic Methods
Źródło:
PLoS ONE. - vol. 11, iss. 8 (2016) , s. 1-12. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the means granted by the Ministry of Science and Higher Education to the Faculty of Commodity Science at the Cracow University of Economics for research performed by young scientists and postgraduate students in 2015 (089/WT-KM/02/2015/M/5089). The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript
Lista MNiSW:
a 35.00 pkt
Nr:
2168309245
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Non-food Products Safety in Statistics, Consumer Awareness and New Regulations = Bezpieczeństwo produktów nieżywnościowych w statystyce, świadomości konsumentów i nowych przepisach
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (49) (2016) , s. 134-142. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was financed with subsidies for maintaining the research capacity granted to the Commodity Science Faculty of The Cracow University of Economics
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168309307
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Majkrzak Anna Xymena , Salerno-Kochan Renata
Tytuł:
The Perception of Apparel Quality in the Aspect of Young Women' Buying Behaviors. Part 2 = Postrzeganie jakości wyrobów odzieżowych w aspekcie zachowań zakupowych młodych konsumentek. Cz. 2
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (49) (2016) , s. 143-152. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was financed with subsidies on research for young scientists and doctoral students granted to the Faculty of Management of The Cracow University of Economics
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168309309
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Antimicrobial Activity of Lining Leathers Fatliquored with Addition of Cinnamon Oil = Przeciwdrobnoustrojowa aktywność skór podszewkowych natłuszczonych z dodatkiem olejku cynamonowego
Źródło:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (49) (2016) , s. 153-162. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The study was co-financed by the Ministry of Science and Higher Education from the grant given to the Faculty of Management at the Cracow University of Economics for researches performed by young scientists and postgraduate research students
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168309489
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
The Bioindicator Method for Assessing Safety in Use of Leathers. Part 1, Calorimetric Measurements of Bioindicator Response to Extracts from Leathers
Źródło:
Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists. - vol. 100, no. 5 (2016) , s. 246-251. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The study has been co-financed from the statutory research grant at the Cracow University of Economics No. 073/WT-KTP/02/2015/S/5073.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168309529
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Intelligent Food Packagings as a Link of Communication in the Chain of Supply = Inteligentne opakowania żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw
Źródło:
Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 31 (2) (2016) , s. 239-247. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168309657
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Zarządzanie jakością w wydobyciu i przetwórstwie kruszyw : ocena dojrzałości procesów = Quality Management in Mining and Processing of Aggregate : the Assessment of Process Maturity
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (2016) , s. 11-17. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana/sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168309721
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Wpływ promieniowania gamma na kondycję roślin zimozielonych na przykładzie żywotnika zachodniego (Thuja occidentalis = The Influence of Gamma Radiation on the Condition of Evergreen Plants in the Case of Thuja Occidentalis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016) , s. 107-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168309805
artykuł w czasopiśmie
35

Autor:
Miśniakiewicz Małgorzata , Hebda Bernadetta
Tytuł:
Znaczenie racjonalnego żywienia w optymalizacji jakości życia osób rekreacyjnie uprawiających bieganie = The Importance of Rational Nutrition in Optimizing Life Quality of Recreational Runners
Źródło:
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice. - nr 1 (2016) , s. 31-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego".
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168309861
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Cost Analysis for Implementing the Concept of Sustainable Development in an Enterprise = Analiza kosztów realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie
Źródło:
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice. - nr 1 (2016) , s. 43-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168309863
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Mechanizm wsparcia działań związanych z poprawą efektywności energetycznej warunkującą wzrost jakości ekologicznej procesów wytwarzania i wykorzystania energii = Mechanism to Support Activities Related to Improving the Energy Efficiency of Manufacturing Processes and Energy Use
Źródło:
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice. - nr 2 (2016) , s. 125-136. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168309865
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Wzrost efektywności energetycznej w budownictwie jako kryterium poprawy jakości życia i środowiska = Increase of Energy Efficiency in the Construction Industry as a Criterion of Improvement of Life and Environment Quality
Źródło:
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice. - nr 2 (2016) , s. 137-151. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168309867
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Human Capital Versus Income Variations : are They Linked in OECD Countries?
Źródło:
Journal of Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 24, nr 2 (2016) , s. 56-73. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168309969
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
The Implementation of the Requirements of the ISO 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution = Wdrażanie wymagań normy ISO 22000 na bazie zintegrowanego systemu zarządzania organizacją w branży spożywczej - modelowe rozwiązanie
Źródło:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 4, nr 10 (2016) , s. 70-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310041
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
The Fundamental Characteristics of Social Inequality in Poland in the Context of Economic Development = Fundamentalne charakterystyki nierówności społecznych w Polsce w kontekście rozwoju gospodarczego
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 47 (3) (2016) , s. 9-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310547
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Nierówności dochodowe w kontekście kryzysu finansowego = Income Inequality in a Context of Financial Crisis
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 47 (3) (2016) , s. 115-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/D/HS4/01659
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310551
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej = Impact on the Quality of Modernization Chlorination of Treated Water
Źródło:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 2 (2016) , s. 58-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310553
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym = Effectiveness of Removal Pollution of Surface Water in the Infiltration Bed
Źródło:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 3 (2016) , s. 86-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310597
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Gołuszka Agnieszka , Gollinger-Tarajko Marta
Tytuł:
Local Sustainable Development Activities Through the Example of the Sucha Beskidzka District = Działania lokalne w realizacji zrównoważonego rozwoju na przykładzie powiatu suskiego
Źródło:
Economic and Environmental Studies. - vol. 16, no. 4 (40) (2016) , s. 577-590. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168310599
artykuł w czasopiśmie
46

Konferencja:
XIV Forum "Stowarzyszenia ProCAx", Pruszków k. Warszawy, Polska, od 2016-09-23 do 2016-09-24
Tytuł:
Modelowanie etapów technologicznego projektowania obróbki wspomaganego systemami CAPP = Modeling of Stages of Machining Process Planning Aided by CAPP Systems
Źródło:
Mechanik. - nr 12 (2016) , s. 1886-1887. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310625
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Warunki i stosunki pracy a jakość funkcjonowania organizacji = Work Conditions and Work Relations Versus the Quality of the Functioning of an Organisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 30, nr 2 (2016) , s. 69-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została zrealizowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168310857
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
The Bioindicator Method for Assessing Safety in Use of Leathers. Part 2, The Study of the Response of Tetrahymena to Leather Extracts by Using a Microscope and the Clark Electrode
Źródło:
Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists. - vol. 100, no. 6 (2016) , s. 327-333. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168310913
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Tytuł:
Benefits of Management Systems Integration = Korzyści z integracji systemów zarządzania
Źródło:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 4, nr 10 (2016) , s. 122-133. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310961
artykuł w czasopiśmie
50

Autor:
Tytuł:
Portal internetowy Polskiej Federacji Producentów Żywności i czasopismo Food-Lex
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (47) (2016)
Tryb dostępu:
Nr:
2168310995
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Wczesna detekcja aktywności pleśni powodujących biodeteriorację obiektów na podłożu papierowym w oparciu o analizę mikrobiologicznych lotnych związków organicznych = Early Detection of Active Mould Biodeteriorating Paper-Based Objects by Means of Microbial Volatile Organic Compounds Analysis
Źródło:
Notes Konserwatorski. - nr 18 (2016) , s. 103-128. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Badania zostały zrealizowane w ramach projektu "Badania biodeterioracji obiektów zabytkowych na podstawie analizy lotnych związków organicznych emitowanych przez grzyby pleśniowe", który został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji DEC-2012/05/B/HS2/04094
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168311719
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Weryfikacja możliwości wykorzystania nieparametrycznego testu niezależności do analizy postrzegania wybranych elementów komunikacji wizualnej opakowań = Verification of the Possibility of Use Nonparametric Test of Independence Perception for Analysis of Selected Elements of Visual Communication Package
Źródło:
Humanities and Social Sciences. - vol. 21 (XXI), nr 23 (3) (2016) , s. 9-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was funded by appropriations of the Faculty of Commodity Science Cracow University of Economics, a grant for the maintenance of the research potential
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311949
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Możliwości wykorzystania metody TVScore do oceny znakowania opakowań na przykładzie suplementów diety = Possible Uses of TVScore Method for Assessing Package Labeling - the Example of Dietary Supplements
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016) , s. 87-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja stanowi wynik realizacji tematu badawczego dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312283
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
The Quality of Salted Potato Chips Available on the Polish Market = Jakość solonych chipsów ziemniaczanych dostępnych na polskim rynku
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016) , s. 71-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was subsidised by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of research potential, awarded to the Department of Commodity Science of the Cracow University of Economics
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312423
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Cechy jakości żywności a decyzje zakupowe polskich konsumentów soków owocowych = Food Quality Characteristics and their Impact on Customers' Decisions to Purchase Fruit Juices Marketed in Poland
Źródło:
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - t. 49 (XLIX), nr 4 (2016) , s. 788-794. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja powstała w wyniku realizacji projektu badawczego pt. Jakość z punktu widzenia organizacji i konsumenta, finansowanego z grantu na rozwój potencjału badawczego nr 079/WT-KZJ/01/2015/S5079
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168312567
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Nutrition Value Labeling on Food Packaging - Research with Use of Informative Technology Tools = Informacje o wartości odżywczej na opakowaniach produktów spożywczych - badania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
Źródło:
Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (2) (2016) , s. 67-78. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312575
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Realization of the Sustainable Packaging Idea : Case Studie from Polish and European Market = Realizacja idei zrównoważonego pakowania : studia przypadków z polskiego i europejskiego rynku
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 3 (22) (2016) , s. 343-354. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312579
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Znaczenie odkrywania i uruchamiania sprzężeń międzysferycznych w integrowaniu procesów rozwojowych = The Importance of the Discovery and start Feedback between the Spheres of Human Existence in the Integration Development Processes
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 48 (4) (2016) , s. 9-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312897
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
59

Autor:
Strojny Jacek , Baran Małgorzata , Prusak Anna
Tytuł:
Model zarządzania projektami w instytucjach administracji publicznej = Model of Project Management in the Institutions of Public Administration
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 2, cz. 1 (2016) , s. 23-42. - Tytuł numeru: Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168313283
artykuł w czasopiśmie
60

Autor:
Baran Małgorzata , Strojny Jacek , Prusak Anna
Tytuł:
Orientacja projektowa jako element współczesnego modelu zarządzania uczelnią = Project Orientation as Part of a Modern Model of University Management
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 2, cz. 1 (2016) , s. 77-89. - Tytuł numeru: Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168313285
artykuł w czasopiśmie
61

Autor:
Świda Jarosław , Migała-Warchoł Aldona
Tytuł:
Ograniczenia funkcji komunikacyjnej opakowań produktów spożywczych użytkowanych przez starszych konsumentów = Limitations of Communicative Function of Food Products Packaging Used by the Older Consumer
Źródło:
Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (3) (2016) , s. 183-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr rejestracyjny projektu: 2014/13/B/HS4/00482
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168314227
artykuł w czasopiśmie
62

Autor:
Prusak Anna , Stefanów Piotr , Strojny Jacek , Garcia-Melon Monica
Tytuł:
The Influence of the Form of the 9-Point Scale in the AHP Method on the Consistency of Judgments = Wpływ formy 9-punktowej skali w metodzie AHP na spójność osądów
Źródło:
Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (3) (2016) , s. 97-113. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168314229
artykuł w czasopiśmie
63

Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych "Wkraczając w świat nauki 2016", Wrocław, Polska, od 2016-09-15 do 2016-09-16
Tytuł:
Znakowanie produktów ekologicznych = Labeling of Organic Products
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 461 (2016) , s. 138-146. - Tytuł numeru: Wybrane zagadnienia z bioekonomii - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168314233
artykuł w czasopiśmie
64

Autor:
Popek Stanisław , Popek Adam
Tytuł:
Preferencje i uwarunkowania konsumpcyjne dotyczące żywności dla osób uprawiających sport = Consumption Preferences and Conditionings Concerning Food for People Doing Sport
Źródło:
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 8 (2016) , s. 97-108. - Tytuł numeru: Marketing w organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168315171
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Recenzja monografii naukowej autorstwa dr. hab. inż. Wojciecha Kozaka pt. Towaroznawcze aspekty wykorzystania pomiarów tlenu w opakowalnictwie
Źródło:
Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies. - nr 2 (21) (2016) , s. 67-68
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168316837
recenzja
66

Autor:
Prusak Anna , Schlegel-Zawadzka Małgorzata
Tytuł:
Badanie wpływu uwarunkowań rodzinnych i wczesnego żywienia na występowanie alergii pokarmowych w Polsce - wyniki badań ankietowych projektu EuroPrevall = Studying the Impact of Family Conditionings and Early Nutrition on the Prevalence of Food Allergies in Poland - the Questionnaire Survey Results under EuroPrevall Project
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 17, z. 12, cz. 3 (2016) , s. 111-129. - Tytuł numeru: Ekonomiczne, medyczne i prawne aspekty zdrowia publicznego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168318871
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Najlepiej uzdatniona
Źródło:
Kierunek Wod-Kan. - nr 2 (636) (2016) , s. 8-11. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168326443
artykuł w czasopiśmie
1
An Integrated Approach to Management of Food Allergy - Recommendations for Consumers and Professionals / Radoslaw Śpiewak, Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Anna PRUSAK // Public Health : Open Journal [on-line]. - vol. 1, iss. 1 (2016), s. 16-23. - summ., [odczyt: 14.04.2016]. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://openventio.org/Volume1-Issue1/An-Integrated-Approach-to-Management-of-Food-Allergy-Recommendations-for-Consumers-and-Professionals-PHOJ-1-105.pdf
2
Metody oczyszczania gliceryny z produkcji biodiesla = Purification Methods of Glycerine from Biodiesel Production / Jakub RADZKI, Bronisław BUCZEK // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (46) (2016), s. 85-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
3
Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności / Wanda KUDEŁKA, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICz, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (47) (2016), s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
4
Evaluating Sustainable Value of the Packaging Sector Using SEVM : (the Sustainable Enterprise Value Map) Tool = Ocena zrównoważonej wartości sektora opakowań z użyciem narzędzia SEVM : (Sustainable Enterprise Value Map, Zrównoważonej Mapy Wartości Przedsiębiorstwa) = Ocenka ustojčivoj stoimosti sektora upakovki s ispol'zovaniem instrumenta SEVM : (ustojčivaâ karta stoimosti predpriâtiâ) / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Tomasz Hermaniuk // Handel Wewnętrzny. - R. 62, nr 1 (360) (2016), s. 5-15. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_1-2016.pdf. - ISSN 0438-5403
5
Evaluation of a Parchment Document, the 13th Century Incorporation Charter for the City of Krakow, Poland, for Microbial Hazards / Tomasz LECH // Applied and Environmental Microbiology. - vol. 82, iss. 9 (2016), s. 2620-2631. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0099-2240
6
The Order and Level of Management Standards Implementation - Changes During the Time / Piotr KAFEL, Marti Casadesus // The TQM Journal. - vol. 28, iss. 4 (2016), s. 636-647. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1754-2731
7
Ancient DNA in Historical Parchments - Identifying a Procedure for Extraction and Amplification of Genetic Material / T. LECH // Genetics and Molecular Research. - 15 (2) (2016), s. 1-9. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.geneticsmr.com//year2016/vol15-2/pdf/gmr8661.pdf. - ISSN 1676-5680
8
An Examination of Antimicrobial Activity of Lining Leathers Fatliquored with Essential Oils / Elzbieta BIELAK, Ewa MARCINKOWSKA, Justyna SYGULA-CHOLEWINSKA and Jan Golonka // The Journal of the American Leather Chemists Association. - vol. 111, iss. 6 (2016), s. 213-220. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0002-9726
9
The Place of Occupational Health and Safety Management System in the Integrated Management System / Piotr KAFEL // International Journal for Quality Research. - vol. 10, no. 2 (2016), s. 311-324. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ijqr.net/paper.php?id=542. - ISSN 1800-6450
10
Indigo Dyeing and Microorganism-polymer Interaction / Barbara BŁYSKAL // Journal of Cultural Heritage. - vol. 22, November-December (2016), s. 974-983. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1296-2074
11
Rozwój gospodarczy Polski w kontekście zmian instytucjonalnych sektora badawczo-rozwojowego = The Development of the Economy of Poland in the Context of Institutional Changes of the R&D Sector / Ryszarda BOLONEK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 46 (2) (2016), s. 269-288. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/105462/15 Bolonek R..pdf. - ISSN 1898-5084
12
Rozwój społeczno-ekonomiczny Ukrainy w warunkach współczesnych zagrożeń globalnych = Socio-Economic Development of Ukraine in the Face of Current Global Threats / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 46 (2) (2016), s. 9-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/105448/1%20Wo%C5%BAniak%20M.G..pdf. - ISSN 1898-5084
13
W poszukiwaniu lepszego modelu rozwoju innowacyjnej gospodarki = Search for Better Model of Innovative Economy Development / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 46 (2) (2016), s. 60-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/105451/4%20Wo%C5%BAniak%20M.G..pdf. - ISSN 1898-5084
14
Jakość a funkcjonowanie organizacji = Quality versus Organization's Operation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2016), s. 3-13. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
15
Podejście procesowe a jakość funkcjonowania organizacji = The Process Approach and the Quality of an Organization / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 7-8 (2016), s. 14-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
16
Improving Food Packaging in Respect of Structural Changes Related to Society Ageing = Doskonalenie opakowań produktów spożywczych w aspekcie zmian strukturalnych odnoszących się do starzenia się społeczeństwa / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Jarosław ŚWIDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 2 (21) (2016), s. 181-191. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2391-9167
17
The Analysis of Change in Selected Functional Properties of Plastic Films as a Result of Aging Process = Analiza zmian wybranych właściwości użytkowych folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych związanych z procesem starzenia / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (48) (2016), s. 178-193. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
18
Genetically Modified Food - Regulations, Economic Aspects and Detection Strategies = Genetycznie zmodyfikowana żywność - regulacje, aspekty ekonomiczne i strategii wykrywania / Tomasz LECH // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (48) (2016), s. 54-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
19
Perception of Apparel Quality in the Aspect of Young Women' Buying Behaviors. Part 1 = Postrzeganie jakości wyrobów odzieżowych w aspekcie zachowań zakupowych młodych konsumentek. Cz. 1 / Anna Xymena Majkrzak, Renata SALERNO-KOCHAN // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (48) (2016), s. 22-30. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
20
Modern Methods for the Monitoring of Microbial Risk in Archives and Museum = Nowoczesne metody monitoringu zagrożenia mikrobiologicznego w archiwach i muzeach / Justyna SYGUŁA-CHOLEWIŃSKA, Tomasz SAWOSZCZUK // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (48) (2016), s. 126-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
21
Zachowania młodych konsumentów wobec reklamacji a koszty w przedsiębiorstwie = Consumer Behavior Towards Complaints vs. Costs Relative to the Enterprise / Urszula BALON // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 255 (2016), s. 239-249. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=224827&from=publication. - ISSN 2083-8611
22
Rynek usług gastronomicznych skierowanych do osób podróżujących samochodami - stan obecny i perspektywy = A Gastronomy Dedicated to Car Travelers - Current Situation and Perspectives / Joanna DZIADKOWIEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 255 (2016), s. 156-165. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=222792&from=publication. - ISSN 2083-8611
23
Wykorzystanie koncepcji Food Related Lifestyles (FRL) do analizy aspektów jakościowych wpływających na zwyczaje żywieniowe = Food Related Lifestyles (FRL) Approach in Analyzing Quality Aspects Influencing Eating Habits / Urszula BALON, Joanna M. DZIADKOWIEC // Marketing i Rynek. - nr 9 (2016), s. 24-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
24
Zawartość tłuszczu oraz skład kwasów tłuszczowych pozyskanych z różnych odmian rokitnika uprawianych w południowej Polsce = Fat Content and Fatty Acids Composition in Oil Obtained from Different Cultivars of Sea Buckthorn Grown in Southern Poland / Agnieszka Wojtanowska-Krośniak, Renata Francik, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Maria Buczek, Paweł Zagrodzki, Mirosław Krośniak // Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - t. 49 (XLIX), nr 3 (2016), s. 432-436. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2016/Nr%203/BR%203_2016%20art%2043%20s%20432-436.pdf. - ISSN 0365-9445
25
Potrzeby i wymagania konsumentów w zakresie opakowań do żywności = Consumer's Needs and Requirements Concerning Food Packaging / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK // Opakowanie. - nr 5 (2016), s. 63-68. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
26
Barriers, Constraints and Benefits Derived from Food Safety Management System Implementation : a Literature Review = Bariery, ograniczenia i korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności : przegląd literatury / Paweł NOWICKI // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (49) (2016), s. 13-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
27
A Discovered Ducal Seal Does Not Belong to the Incorporation Charter for the City of Krakow Solving the Mystery Using Genetic Methods / Tomasz LECH // PLoS ONE. - vol. 11, iss. 8 (2016), s. 1-12. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.plos.org/plosone/article/asset?id=10.1371/journal.pone.0161591.PDF
28
Non-food Products Safety in Statistics, Consumer Awareness and New Regulations = Bezpieczeństwo produktów nieżywnościowych w statystyce, świadomości konsumentów i nowych przepisach / Renata SALERNO-KOCHAN // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (49) (2016), s. 134-142. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
29
The Perception of Apparel Quality in the Aspect of Young Women' Buying Behaviors. Part 2 = Postrzeganie jakości wyrobów odzieżowych w aspekcie zachowań zakupowych młodych konsumentek. Cz. 2 / Anna Xymena Majkrzak, Renata SALERNO-KOCHAN // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (49) (2016), s. 143-152. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
30
Antimicrobial Activity of Lining Leathers Fatliquored with Addition of Cinnamon Oil = Przeciwdrobnoustrojowa aktywność skór podszewkowych natłuszczonych z dodatkiem olejku cynamonowego / Elżbieta BIELAK, Ewa MARCINKOWSKA, Justyna SYGUŁA-CHOLEWIŃSKA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (49) (2016), s. 153-162. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
31
The Bioindicator Method for Assessing Safety in Use of Leathers. Part 1, Calorimetric Measurements of Bioindicator Response to Extracts from Leathers / G. ZIELIŃSKA, E. MARCINKOWSKA // Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists. - vol. 100, no. 5 (2016), s. 246-251. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0144-0322
32
Intelligent Food Packagings as a Link of Communication in the Chain of Supply = Inteligentne opakowania żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw / Stanisław POPEK, Jarosław ŚWIDA // Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 31 (2) (2016), s. 239-247. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.uwm.edu.pl/polish-journal/sites/default/files/issues/articles/popek_and_swida_2016.pdf. - ISSN 1643-9953
33
Zarządzanie jakością w wydobyciu i przetwórstwie kruszyw : ocena dojrzałości procesów = Quality Management in Mining and Processing of Aggregate : the Assessment of Process Maturity / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 9 (2016), s. 11-17. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
34
Wpływ promieniowania gamma na kondycję roślin zimozielonych na przykładzie żywotnika zachodniego (Thuja occidentalis = The Influence of Gamma Radiation on the Condition of Evergreen Plants in the Case of Thuja Occidentalis / Maciej SARNEK, Przemysław SZOPA, Jacek CZERNIAK, Andrzej GAJEWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016), s. 107-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
35
Znaczenie racjonalnego żywienia w optymalizacji jakości życia osób rekreacyjnie uprawiających bieganie = The Importance of Rational Nutrition in Optimizing Life Quality of Recreational Runners / Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Bernadetta Hebda // Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice. - nr 1 (2016), s. 31-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zie.pg.edu.pl/documents/30328766/47109777/REME_16_%281-2016%29-Art3.pdf. - ISSN 2084-6495
36
Cost Analysis for Implementing the Concept of Sustainable Development in an Enterprise = Analiza kosztów realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie / Magdalena WOJNAROWSKA // Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice. - nr 1 (2016), s. 43-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zie.pg.edu.pl/documents/30328766/47109777/REME_16_%281-2016%29-Art4.pdf. - ISSN 2084-6495
37
Mechanizm wsparcia działań związanych z poprawą efektywności energetycznej warunkującą wzrost jakości ekologicznej procesów wytwarzania i wykorzystania energii = Mechanism to Support Activities Related to Improving the Energy Efficiency of Manufacturing Processes and Energy Use / Tadeusz FIJAŁ // Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice. - nr 2 (2016), s. 125-136. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zie.pg.edu.pl/documents/30328766/49689197/REME_17_%282-2016%29-Art9.pdf. - ISSN 2084-6495
38
Wzrost efektywności energetycznej w budownictwie jako kryterium poprawy jakości życia i środowiska = Increase of Energy Efficiency in the Construction Industry as a Criterion of Improvement of Life and Environment Quality / Marta GOLLINGER-TARAJKO // Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice. - nr 2 (2016), s. 137-151. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zie.pg.edu.pl/documents/30328766/49689197/REME_17_%282-2016%29-Art10.pdf. - ISSN 2084-6495
39
Human Capital Versus Income Variations : are They Linked in OECD Countries? / Jakub Bartak, Łukasz JABŁOŃSKI // Journal of Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 24, nr 2 (2016), s. 56-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mbace.eu/api/files/download/59211.pdf. - ISSN 2450-7814
40
The Implementation of the Requirements of the ISO 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution = Wdrażanie wymagań normy ISO 22000 na bazie zintegrowanego systemu zarządzania organizacją w branży spożywczej - modelowe rozwiązanie / Stanisław POPEK // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 4, nr 10 (2016), s. 70-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/05_popek.pdf. - ISSN 2300-5254
41
The Fundamental Characteristics of Social Inequality in Poland in the Context of Economic Development = Fundamentalne charakterystyki nierówności społecznych w Polsce w kontekście rozwoju gospodarczego / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 47 (3) (2016), s. 9-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/108490/01%20Wo%C5%BAniak%20M.G.%20ang.pdf. - ISSN 1898-5084
42
Nierówności dochodowe w kontekście kryzysu finansowego = Income Inequality in a Context of Financial Crisis / Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 47 (3) (2016), s. 115-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/108497/08%20Jablo%C5%84ski%20%20%C5%81..pdf. - ISSN 1898-5084
43
Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej = Impact on the Quality of Modernization Chlorination of Treated Water / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 2 (2016), s. 58-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0016-5352
44
Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym = Effectiveness of Removal Pollution of Surface Water in the Infiltration Bed / Artur JACHIMOWSKI, Wacław ADAMCZYK // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 3 (2016), s. 86-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0016-5352
45
Local Sustainable Development Activities Through the Example of the Sucha Beskidzka District = Działania lokalne w realizacji zrównoważonego rozwoju na przykładzie powiatu suskiego / Agnieszka Gołuszka, Marta GOLLINGER-TARAJKO // Economic and Environmental Studies. - vol. 16, no. 4 (40) (2016), s. 577-590. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ees.uni.opole.pl/content/04_16/ees_16_4_fulltext_04.pdf. - ISSN 1642-2597
46
Modelowanie etapów technologicznego projektowania obróbki wspomaganego systemami CAPP = Modeling of Stages of Machining Process Planning Aided by CAPP Systems / Marcin PAPROCKI // Mechanik. - nr 12 (2016), s. 1886-1887. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0025-6552
47
Warunki i stosunki pracy a jakość funkcjonowania organizacji = Work Conditions and Work Relations Versus the Quality of the Functioning of an Organisation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 30, nr 2 (2016), s. 69-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/Zeszyty-Naukowe-Vol.30-2-2016.pdf. - ISSN 1506-2635
48
The Bioindicator Method for Assessing Safety in Use of Leathers. Part 2, The Study of the Response of Tetrahymena to Leather Extracts by Using a Microscope and the Clark Electrode / G. ZIELIŃSKA, E. MARCINKOWSKA // Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists. - vol. 100, no. 6 (2016), s. 327-333. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0144-0322
49
Benefits of Management Systems Integration = Korzyści z integracji systemów zarządzania / Piotr KAFEL // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 4, nr 10 (2016), s. 122-133. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/09_kafel.pdf. - ISSN 2300-5254
50
Portal internetowy Polskiej Federacji Producentów Żywności i czasopismo Food-Lex / Piotr FORTUNA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - Dane tekstowe. - nr 1 (47) (2016)1 ekran. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=47&Art=art_food_lex. - ISSN 2082-5005
51
Wczesna detekcja aktywności pleśni powodujących biodeteriorację obiektów na podłożu papierowym w oparciu o analizę mikrobiologicznych lotnych związków organicznych = Early Detection of Active Mould Biodeteriorating Paper-Based Objects by Means of Microbial Volatile Organic Compounds Analysis / Tomasz SAWOSZCZUK // Notes Konserwatorski. - nr 18 (2016), s. 103-128. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1509-5681
52
Weryfikacja możliwości wykorzystania nieparametrycznego testu niezależności do analizy postrzegania wybranych elementów komunikacji wizualnej opakowań = Verification of the Possibility of Use Nonparametric Test of Independence Perception for Analysis of Selected Elements of Visual Communication Package / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK // Humanities and Social Sciences. - vol. 21 (XXI), nr 23 (3) (2016), s. 9-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://oficyna.prz.edu.pl/download/CuM3MjEyZQSDk8di4xbGc0Cmo3NlNIa2pickNkKjEzOAI-dCAEfH8dZw,yqDVYeJh8eN00yUhkzFBgWWgRVCyxrAQAZAj8ASRoWHStEDUBwQwBoDnI/hss-2016-03-artykuly.pdf. - ISSN 2300-5327
53
Możliwości wykorzystania metody TVScore do oceny znakowania opakowań na przykładzie suplementów diety = Possible Uses of TVScore Method for Assessing Package Labeling - the Example of Dietary Supplements / Bartłomiej KABAJA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016), s. 87-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
54
The Quality of Salted Potato Chips Available on the Polish Market = Jakość solonych chipsów ziemniaczanych dostępnych na polskim rynku / Michał HALAGARDA, Grzegorz SUWAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016), s. 71-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
55
Cechy jakości żywności a decyzje zakupowe polskich konsumentów soków owocowych = Food Quality Characteristics and their Impact on Customers' Decisions to Purchase Fruit Juices Marketed in Poland / Urszula BALON, Joanna M. DZIADKOWIEC, Tadeusz SIKORA // Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - t. 49 (XLIX), nr 4 (2016), s. 788-794. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2016/Nr%204/Bromatologia%204_2016%20s%20788-794.pdf. - ISSN 0365-9445
56
Nutrition Value Labeling on Food Packaging - Research with Use of Informative Technology Tools = Informacje o wartości odżywczej na opakowaniach produktów spożywczych - badania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych / Agnieszka KAWECKA // Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (2) (2016), s. 67-78. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://oficyna.prz.edu.pl/download/CiL28_DzpMVCUgajItcHssFnM1K09WdWp6c159NjwqfVd4MyAFKA,KxNm0lHSQlDHYJaSIILyMtYT9uMBdQOjsiOQQ7ciEtJhB_NntPeDtTNUk/mmr-02-2016-pw-01.pdf. - ISSN 2300-6366
57
Realization of the Sustainable Packaging Idea : Case Studie from Polish and European Market = Realizacja idei zrównoważonego pakowania : studia przypadków z polskiego i europejskiego rynku / Agnieszka KAWECKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 3 (22) (2016), s. 343-354. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_3.pdf. - ISSN 2391-9167
58
Znaczenie odkrywania i uruchamiania sprzężeń międzysferycznych w integrowaniu procesów rozwojowych = The Importance of the Discovery and start Feedback between the Spheres of Human Existence in the Integration Development Processes / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 48 (4) (2016), s. 9-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/117313/1%20Wo%C5%BAniak%20MG.pdf. - ISSN 1898-5084
59
Model zarządzania projektami w instytucjach administracji publicznej = Model of Project Management in the Institutions of Public Administration / Jacek Strojny, Małgorzata Baran, Anna PRUSAK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 2, cz. 1 (2016), s. 23-42. - Summ.. - Tytuł numeru: Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-2-1.pdf. - ISSN 1733-2486
60
Orientacja projektowa jako element współczesnego modelu zarządzania uczelnią = Project Orientation as Part of a Modern Model of University Management / Małgorzata Baran, Jacek Strojny, Anna PRUSAK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 2, cz. 1 (2016), s. 77-89. - Summ.. - Tytuł numeru: Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-2-1.pdf. - ISSN 1733-2486
61
Ograniczenia funkcji komunikacyjnej opakowań produktów spożywczych użytkowanych przez starszych konsumentów = Limitations of Communicative Function of Food Products Packaging Used by the Older Consumer / Jarosław ŚWIDA, Aldona Migała-Warchoł // Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (3) (2016), s. 183-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://oficyna.prz.edu.pl/download/bQNnYmFiNVTTw5cys0aWI6D2osMlZPbXNjakdkLyUzZE5hKjkcMQ,bKLHc_Bz4_FmwTczgSNTk3eyV0Kg1KICE4Ix4haDs3PAplLGFaYiFJL1M/mmr-03-2016-pw-01.pdf. - ISSN 2300-6366
62
The Influence of the Form of the 9-Point Scale in the AHP Method on the Consistency of Judgments = Wpływ formy 9-punktowej skali w metodzie AHP na spójność osądów / Anna PRUSAK, Piotr Stefanów, Jacek Strojny, Monica Garcia-Melon // Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (3) (2016), s. 97-113. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://oficyna.prz.edu.pl/download/bQNnYmFiNVTTw5cys0aWI6D2osMlZPbXNjakdkLyUzZE5hKjkcMQ,bKLHc_Bz4_FmwTczgSNTk3eyV0Kg1KICE4Ix4haDs3PAplLGFaYiFJL1M/mmr-03-2016-pw-01.pdf. - ISSN 2300-6366
63
Znakowanie produktów ekologicznych = Labeling of Organic Products / Natalia Maruszewska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 461 (2016), s. 138-146. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane zagadnienia z bioekonomii. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/40302. - ISSN 1899-3192
64
Preferencje i uwarunkowania konsumpcyjne dotyczące żywności dla osób uprawiających sport = Consumption Preferences and Conditionings Concerning Food for People Doing Sport / Stanisław POPEK, Adam Popek // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 8 (2016), s. 97-108. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing w organizacji. - Bibliogr. - ISSN 2300-5157
65
Recenzja monografii naukowej autorstwa dr. hab. inż. Wojciecha Kozaka pt. Towaroznawcze aspekty wykorzystania pomiarów tlenu w opakowalnictwie / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ // Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies. - nr 2 (21) (2016), s. 67-68. - Rec. pracy: Wojciech Kozak, Towaroznawcze aspekty wykorzystania pomiarów tlenu w opakowalnictwie. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/40929. - ISSN 2080-5985
66
Badanie wpływu uwarunkowań rodzinnych i wczesnego żywienia na występowanie alergii pokarmowych w Polsce - wyniki badań ankietowych projektu EuroPrevall = Studying the Impact of Family Conditionings and Early Nutrition on the Prevalence of Food Allergies in Poland - the Questionnaire Survey Results under EuroPrevall Project / Anna PRUSAK, Małgorzata Schlegel-Zawadzka // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 17, z. 12, cz. 3 (2016), s. 111-129. - Summ.. - Tytuł numeru: Ekonomiczne, medyczne i prawne aspekty zdrowia publicznego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-12-3.pdf. - ISSN 1733-2486
67
Najlepiej uzdatniona / Artur JACHIMOWSKI // Kierunek Wod-Kan. - nr 2 (636) (2016), s. 8-11. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2391-6044
1
Śpiewak R., Schlegel-Zawadzka M., Prusak A., (2016), An Integrated Approach to Management of Food Allergy - Recommendations for Consumers and Professionals, "Public Health : Open Journal" [on-line], vol. 1, iss. 1, s. 16-23; https://openventio.org/Volume1-Issue1/An-Integrated-Approach-to-Management-of-Food-Allergy-Recommendations-for-Consumers-and-Professionals-PHOJ-1-105.pdf
2
Radzki J., Buczek B., (2016), Metody oczyszczania gliceryny z produkcji biodiesla, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1 (46), s. 85-92.
3
Kudełka W., Kędzior W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Pyrzyńska E., Halagarda M., (2016), Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 2 (47), s. 64-72.
4
Cholewa-Wójcik A., Hermaniuk T., (2016), Evaluating Sustainable Value of the Packaging Sector Using SEVM (the Sustainable Enterprise Value Map) Tool, "Handel Wewnętrzny", R. 62, nr 1 (360), s. 5-15; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_1-2016.pdf
5
Lech T., (2016), Evaluation of a Parchment Document, the 13th Century Incorporation Charter for the City of Krakow, Poland, for Microbial Hazards, "Applied and Environmental Microbiology", vol. 82, iss. 9, s. 2620-2631.
6
Kafel P., Casadesus M., (2016), The Order and Level of Management Standards Implementation - Changes During the Time, "The TQM Journal", vol. 28, iss. 4, s. 636-647.
7
Lech T., (2016), Ancient DNA in Historical Parchments - Identifying a Procedure for Extraction and Amplification of Genetic Material, "Genetics and Molecular Research", 15 (2), s. 1-9; http://www.geneticsmr.com//year2016/vol15-2/pdf/gmr8661.pdf
8
Bielak E., Marcinkowska E., Syguła-Cholewińska J., Golonka J., (2016), An Examination of Antimicrobial Activity of Lining Leathers Fatliquored with Essential Oils, "The Journal of the American Leather Chemists Association", vol. 111, iss. 6, s. 213-220.
9
Kafel P., (2016), The Place of Occupational Health and Safety Management System in the Integrated Management System, "International Journal for Quality Research", vol. 10, no. 2, s. 311-324; http://www.ijqr.net/paper.php?id=542
10
Błyskal B., (2016), Indigo Dyeing and Microorganism-polymer Interaction, "Journal of Cultural Heritage", vol. 22, November-December, s. 974-983.
11
Bolonek R., (2016), Rozwój gospodarczy Polski w kontekście zmian instytucjonalnych sektora badawczo-rozwojowego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 46 (2), s. 269-288; http://www.ur.edu.pl/file/105462/15 Bolonek R..pdf
12
Woźniak M., (2016), Rozwój społeczno-ekonomiczny Ukrainy w warunkach współczesnych zagrożeń globalnych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 46 (2), s. 9-27; http://www.ur.edu.pl/file/105448/1%20Wo%C5%BAniak%20M.G..pdf
13
Woźniak M., (2016), W poszukiwaniu lepszego modelu rozwoju innowacyjnej gospodarki, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 46 (2), s. 60-79; http://www.ur.edu.pl/file/105451/4%20Wo%C5%BAniak%20M.G..pdf
14
Łukasiński W., (2016), Jakość a funkcjonowanie organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4, s. 3-13.
15
Łukasiński W., (2016), Podejście procesowe a jakość funkcjonowania organizacji, "Problemy Jakości", nr 7-8, s. 14-20.
16
Cholewa-Wójcik A., Świda J., (2016), Improving Food Packaging in Respect of Structural Changes Related to Society Ageing, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", nr 2 (21), s. 181-191; http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_2.pdf
17
Cholewa-Wójcik A., (2016), The Analysis of Change in Selected Functional Properties of Plastic Films as a Result of Aging Process, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 3 (48), s. 178-193.
18
Lech T., (2016), Genetically Modified Food - Regulations, Economic Aspects and Detection Strategies, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 3 (48), s. 54-64.
19
Majkrzak A., Salerno-Kochan R., (2016), Perception of Apparel Quality in the Aspect of Young Women' Buying Behaviors. Part 1, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 3 (48), s. 22-30.
20
Syguła-Cholewińska J., Sawoszczuk T., (2016), Modern Methods for the Monitoring of Microbial Risk in Archives and Museum, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 3 (48), s. 126-137.
21
Balon U., (2016), Zachowania młodych konsumentów wobec reklamacji a koszty w przedsiębiorstwie, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 255, s. 239-249; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=224827&from=publication
22
Dziadkowiec J., (2016), Rynek usług gastronomicznych skierowanych do osób podróżujących samochodami - stan obecny i perspektywy, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 255, s. 156-165; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=222792&from=publication
23
Balon U., Dziadkowiec J., (2016), Wykorzystanie koncepcji Food Related Lifestyles (FRL) do analizy aspektów jakościowych wpływających na zwyczaje żywieniowe, "Marketing i Rynek", nr 9, s. 24-34.
24
Wojtanowska-Krośniak A., Francik R., Kondratowicz-Pietruszka E., Buczek M., Zagrodzki P., Krośniak M., (2016), Zawartość tłuszczu oraz skład kwasów tłuszczowych pozyskanych z różnych odmian rokitnika uprawianych w południowej Polsce, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", t. 49 (XLIX), nr 3, s. 432-436; http://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2016/Nr%203/BR%203_2016%20art%2043%20s%20432-436.pdf
25
Cholewa-Wójcik A., (2016), Potrzeby i wymagania konsumentów w zakresie opakowań do żywności, "Opakowanie", nr 5, s. 63-68.
26
Nowicki P., (2016), Barriers, Constraints and Benefits Derived from Food Safety Management System Implementation : a Literature Review, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 4 (49), s. 13-20.
27
Lech T., (2016), A Discovered Ducal Seal Does Not Belong to the Incorporation Charter for the City of Krakow Solving the Mystery Using Genetic Methods, "PLoS ONE", vol. 11, iss. 8, s. 1-12; http://journals.plos.org/plosone/article/asset?id=10.1371/journal.pone.0161591.PDF
28
Salerno-Kochan R., (2016), Non-food Products Safety in Statistics, Consumer Awareness and New Regulations, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 4 (49), s. 134-142.
29
Majkrzak A., Salerno-Kochan R., (2016), The Perception of Apparel Quality in the Aspect of Young Women' Buying Behaviors. Part 2, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 4 (49), s. 143-152.
30
Bielak E., Marcinkowska E., Syguła-Cholewińska J., (2016), Antimicrobial Activity of Lining Leathers Fatliquored with Addition of Cinnamon Oil, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 4 (49), s. 153-162.
31
Zielińska G., Marcinkowska E., (2016), The Bioindicator Method for Assessing Safety in Use of Leathers. Part 1, Calorimetric Measurements of Bioindicator Response to Extracts from Leathers, "Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists", vol. 100, no. 5, s. 246-251.
32
Popek S., Świda J., (2016), Intelligent Food Packagings as a Link of Communication in the Chain of Supply, "Polish Journal of Natural Sciences", vol. 31 (2), s. 239-247; http://www.uwm.edu.pl/polish-journal/sites/default/files/issues/articles/popek_and_swida_2016.pdf
33
Łukasiński W., (2016), Zarządzanie jakością w wydobyciu i przetwórstwie kruszyw : ocena dojrzałości procesów, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 11-17.
34
Sarnek M., Szopa P., Czerniak J., Gajewski A., (2016), Wpływ promieniowania gamma na kondycję roślin zimozielonych na przykładzie żywotnika zachodniego (Thuja occidentalis, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (956), s. 107-115; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/871/890
35
Miśniakiewicz M., Hebda B., (2016), Znaczenie racjonalnego żywienia w optymalizacji jakości życia osób rekreacyjnie uprawiających bieganie, "Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka", nr 1, s. 31-42; http://zie.pg.edu.pl/documents/30328766/47109777/REME_16_%281-2016%29-Art3.pdf
36
Wojnarowska M., (2016), Cost Analysis for Implementing the Concept of Sustainable Development in an Enterprise, "Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka", nr 1, s. 43-51; http://zie.pg.edu.pl/documents/30328766/47109777/REME_16_%281-2016%29-Art4.pdf
37
Fijał T., (2016), Mechanizm wsparcia działań związanych z poprawą efektywności energetycznej warunkującą wzrost jakości ekologicznej procesów wytwarzania i wykorzystania energii, "Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka", nr 2, s. 125-136; http://zie.pg.edu.pl/documents/30328766/49689197/REME_17_%282-2016%29-Art9.pdf
38
Gollinger-Tarajko M., (2016), Wzrost efektywności energetycznej w budownictwie jako kryterium poprawy jakości życia i środowiska, "Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka", nr 2, s. 137-151; http://zie.pg.edu.pl/documents/30328766/49689197/REME_17_%282-2016%29-Art10.pdf
39
Bartak J., Jabłoński Ł., (2016), Human Capital Versus Income Variations : are They Linked in OECD Countries?, "Journal of Management and Business Administration. Central Europe", vol. 24, nr 2, s. 56-73; http://mbace.eu/api/files/download/59211.pdf
40
Popek S., (2016), The Implementation of the Requirements of the ISO 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 4, nr 10, s. 70-82; http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/05_popek.pdf
41
Woźniak M., (2016), The Fundamental Characteristics of Social Inequality in Poland in the Context of Economic Development, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 47 (3), s. 9-24; http://www.ur.edu.pl/file/108490/01%20Wo%C5%BAniak%20M.G.%20ang.pdf
42
Jabłoński Ł., (2016), Nierówności dochodowe w kontekście kryzysu finansowego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 47 (3), s. 115-126; http://www.ur.edu.pl/file/108497/08%20Jablo%C5%84ski%20%20%C5%81..pdf
43
Adamczyk W., Jachimowski A., (2016), Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", t. 90, nr 2, s. 58-61.
44
Jachimowski A., Adamczyk W., (2016), Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", t. 90, nr 3, s. 86-91.
45
Gołuszka A., Gollinger-Tarajko M., (2016), Local Sustainable Development Activities Through the Example of the Sucha Beskidzka District, "Economic and Environmental Studies", vol. 16, no. 4 (40), s. 577-590; http://www.ees.uni.opole.pl/content/04_16/ees_16_4_fulltext_04.pdf
46
Paprocki M., (2016), Modelowanie etapów technologicznego projektowania obróbki wspomaganego systemami CAPP, "Mechanik", nr 12, s. 1886-1887.
47
Łukasiński W., (2016), Warunki i stosunki pracy a jakość funkcjonowania organizacji, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 30, nr 2, s. 69-79; http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/Zeszyty-Naukowe-Vol.30-2-2016.pdf
48
Zielińska G., Marcinkowska E., (2016), The Bioindicator Method for Assessing Safety in Use of Leathers. Part 2, The Study of the Response of Tetrahymena to Leather Extracts by Using a Microscope and the Clark Electrode, "Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists", vol. 100, no. 6, s. 327-333.
49
Kafel P., (2016), Benefits of Management Systems Integration, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 4, nr 10, s. 122-133; http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/09_kafel.pdf
50
Fortuna P., (2016), Portal internetowy Polskiej Federacji Producentów Żywności i czasopismo Food-Lex, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (47); http://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=47&Art=art_food_lex
51
Sawoszczuk T., (2016), Wczesna detekcja aktywności pleśni powodujących biodeteriorację obiektów na podłożu papierowym w oparciu o analizę mikrobiologicznych lotnych związków organicznych, "Notes Konserwatorski", nr 18, s. 103-128.
52
Cholewa-Wójcik A., (2016), Weryfikacja możliwości wykorzystania nieparametrycznego testu niezależności do analizy postrzegania wybranych elementów komunikacji wizualnej opakowań, "Humanities and Social Sciences", vol. 21 (XXI), nr 23 (3), s. 9-21; http://oficyna.prz.edu.pl/download/CuM3MjEyZQSDk8di4xbGc0Cmo3NlNIa2pickNkKjEzOAI-dCAEfH8dZw,yqDVYeJh8eN00yUhkzFBgWWgRVCyxrAQAZAj8ASRoWHStEDUBwQwBoDnI/hss-2016-03-artykuly.pdf
53
Kabaja B., (2016), Możliwości wykorzystania metody TVScore do oceny znakowania opakowań na przykładzie suplementów diety, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (956), s. 87-105; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/872/889
54
Halagarda M., Suwała G., (2016), The Quality of Salted Potato Chips Available on the Polish Market, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (956), s. 71-86; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/996/888
55
Balon U., Dziadkowiec J., Sikora T., (2016), Cechy jakości żywności a decyzje zakupowe polskich konsumentów soków owocowych, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", t. 49 (XLIX), nr 4, s. 788-794; http://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2016/Nr%204/Bromatologia%204_2016%20s%20788-794.pdf
56
Kawecka A., (2016), Nutrition Value Labeling on Food Packaging - Research with Use of Informative Technology Tools, "Modern Management Review", vol. 21, nr 23 (2), s. 67-78; http://oficyna.prz.edu.pl/download/CiL28_DzpMVCUgajItcHssFnM1K09WdWp6c159NjwqfVd4MyAFKA,KxNm0lHSQlDHYJaSIILyMtYT9uMBdQOjsiOQQ7ciEtJhB_NntPeDtTNUk/mmr-02-2016-pw-01.pdf
57
Kawecka A., (2016), Realization of the Sustainable Packaging Idea : Case Studie from Polish and European Market, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", nr 3 (22) , s. 343-354; http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_3.pdf
58
Woźniak M., (2016), Znaczenie odkrywania i uruchamiania sprzężeń międzysferycznych w integrowaniu procesów rozwojowych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 48 (4), s. 9-21; http://www.ur.edu.pl/file/117313/1%20Wo%C5%BAniak%20MG.pdf
59
Strojny J., Baran M., Prusak A., (2016), Model zarządzania projektami w instytucjach administracji publicznej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 17, z. 2, cz. 1, s. 23-42; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-2-1.pdf
60
Baran M., Strojny J., Prusak A., (2016), Orientacja projektowa jako element współczesnego modelu zarządzania uczelnią, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 17, z. 2, cz. 1, s. 77-89; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-2-1.pdf
61
Świda J., Migała-Warchoł A., (2016), Ograniczenia funkcji komunikacyjnej opakowań produktów spożywczych użytkowanych przez starszych konsumentów, "Modern Management Review", vol. 21, nr 23 (3), s. 183-197; http://oficyna.prz.edu.pl/download/bQNnYmFiNVTTw5cys0aWI6D2osMlZPbXNjakdkLyUzZE5hKjkcMQ,bKLHc_Bz4_FmwTczgSNTk3eyV0Kg1KICE4Ix4haDs3PAplLGFaYiFJL1M/mmr-03-2016-pw-01.pdf
62
Prusak A., Stefanów P., Strojny J., Garcia-Melon M., (2016), The Influence of the Form of the 9-Point Scale in the AHP Method on the Consistency of Judgments, "Modern Management Review", vol. 21, nr 23 (3), s. 97-113; http://oficyna.prz.edu.pl/download/bQNnYmFiNVTTw5cys0aWI6D2osMlZPbXNjakdkLyUzZE5hKjkcMQ,bKLHc_Bz4_FmwTczgSNTk3eyV0Kg1KICE4Ix4haDs3PAplLGFaYiFJL1M/mmr-03-2016-pw-01.pdf
63
Maruszewska N., (2016), Znakowanie produktów ekologicznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 461, s. 138-146; http://www.dbc.wroc.pl/publication/40302
64
Popek S., Popek A., (2016), Preferencje i uwarunkowania konsumpcyjne dotyczące żywności dla osób uprawiających sport, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania", nr 8, s. 97-108.
65
Lisińska-Kuśnierz M., (2016), Recenzja monografii naukowej autorstwa dr. hab. inż. Wojciecha Kozaka pt. Towaroznawcze aspekty wykorzystania pomiarów tlenu w opakowalnictwie, "Nauki Inżynierskie i Technologie", nr 2 (21), s. 67-68; http://www.dbc.wroc.pl/publication/40929
66
Prusak A., Schlegel-Zawadzka M., (2016), Badanie wpływu uwarunkowań rodzinnych i wczesnego żywienia na występowanie alergii pokarmowych w Polsce - wyniki badań ankietowych projektu EuroPrevall, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 17, z. 12, cz. 3, s. 111-129; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-12-3.pdf
67
Jachimowski A., (2016), Najlepiej uzdatniona, "Kierunek Wod-Kan", nr 2 (636), s. 8-11.
1
@article{journals,
author = " Śpiewak Radoslaw and Schlegel-Zawadzka Małgorzata and Prusak Anna ",
title = "An Integrated Approach to Management of Food Allergy - Recommendations for Consumers and Professionals",
journal = "Public Health : Open Journal",
number = "vol. 1, iss. 1",
pages = "16-23",
year = "2016",
}
2
@article{journals,
author = " Radzki Jakub and Buczek Bronisław ",
title = "Metody oczyszczania gliceryny z produkcji biodiesla",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1 (46)",
pages = "85-92",
year = "2016",
}
3
@article{journals,
author = " Kudełka Wanda and Kędzior Władysław and Popek Stanisław and Miśniakiewicz Małgorzata and Suwała Grzegorz and Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna and Pyrzyńska Ewa and Halagarda Michał ",
title = "Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "2 (47)",
pages = "64-72",
year = "2016",
}
4
@article{journals,
author = " Cholewa-Wójcik Agnieszka and Hermaniuk Tomasz ",
title = "Evaluating Sustainable Value of the Packaging Sector Using SEVM : (the Sustainable Enterprise Value Map) Tool",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 62, 1 (360)",
pages = "5-15",
year = "2016",
}
5
@article{journals,
author = " Lech Tomasz ",
title = "Evaluation of a Parchment Document, the 13th Century Incorporation Charter for the City of Krakow, Poland, for Microbial Hazards",
journal = "Applied and Environmental Microbiology",
number = "vol. 82, iss. 9",
pages = "2620-2631",
year = "2016",
}
6
@article{journals,
author = " Kafel Piotr and Casadesus Marti ",
title = "The Order and Level of Management Standards Implementation - Changes During the Time",
journal = "The TQM Journal",
number = "vol. 28, iss. 4",
pages = "636-647",
year = "2016",
}
7
@article{journals,
author = " Lech Tomasz ",
title = "Ancient DNA in Historical Parchments - Identifying a Procedure for Extraction and Amplification of Genetic Material",
journal = "Genetics and Molecular Research",
number = "15 (2)",
pages = "1-9",
year = "2016",
}
8
@article{journals,
author = " Bielak Elżbieta and Marcinkowska Ewa and Syguła-Cholewińska Justyna and Golonka Jan ",
title = "An Examination of Antimicrobial Activity of Lining Leathers Fatliquored with Essential Oils",
journal = "The Journal of the American Leather Chemists Association",
number = "vol. 111, iss. 6",
pages = "213-220",
year = "2016",
}
9
@article{journals,
author = " Kafel Piotr ",
title = "The Place of Occupational Health and Safety Management System in the Integrated Management System",
journal = "International Journal for Quality Research",
number = "vol. 10, no. 2",
pages = "311-324",
year = "2016",
}
10
@article{journals,
author = " Błyskal Barbara ",
title = "Indigo Dyeing and Microorganism-polymer Interaction",
journal = "Journal of Cultural Heritage",
number = "vol. 22, November-December",
pages = "974-983",
year = "2016",
}
11
@article{journals,
author = " Bolonek Ryszarda ",
title = "Rozwój gospodarczy Polski w kontekście zmian instytucjonalnych sektora badawczo-rozwojowego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 46 (2)",
pages = "269-288",
year = "2016",
}
12
@article{journals,
author = " Woźniak Michał Gabriel ",
title = "Rozwój społeczno-ekonomiczny Ukrainy w warunkach współczesnych zagrożeń globalnych",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 46 (2)",
pages = "9-27",
year = "2016",
}
13
@article{journals,
author = " Woźniak Michał Gabriel ",
title = "W poszukiwaniu lepszego modelu rozwoju innowacyjnej gospodarki",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 46 (2)",
pages = "60-79",
year = "2016",
}
14
@article{journals,
author = " Łukasiński Wiesław ",
title = "Jakość a funkcjonowanie organizacji",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "4",
pages = "3-13",
year = "2016",
}
15
@article{journals,
author = " Łukasiński Wiesław ",
title = "Podejście procesowe a jakość funkcjonowania organizacji",
journal = "Problemy Jakości",
number = "7-8",
pages = "14-20",
year = "2016",
}
16
@article{journals,
author = " Cholewa-Wójcik Agnieszka and Świda Jarosław ",
title = "Improving Food Packaging in Respect of Structural Changes Related to Society Ageing",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce",
number = "2 (21)",
pages = "181-191",
year = "2016",
}
17
@article{journals,
author = " Cholewa-Wójcik Agnieszka ",
title = "The Analysis of Change in Selected Functional Properties of Plastic Films as a Result of Aging Process",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "3 (48)",
pages = "178-193",
year = "2016",
}
18
@article{journals,
author = " Lech Tomasz ",
title = "Genetically Modified Food - Regulations, Economic Aspects and Detection Strategies",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "3 (48)",
pages = "54-64",
year = "2016",
}
19
@article{journals,
author = " Majkrzak Anna Xymena and Salerno-Kochan Renata ",
title = "Perception of Apparel Quality in the Aspect of Young Women' Buying Behaviors. Part 1",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "3 (48)",
pages = "22-30",
year = "2016",
}
20
@article{journals,
author = " Syguła-Cholewińska Justyna and Sawoszczuk Tomasz ",
title = "Modern Methods for the Monitoring of Microbial Risk in Archives and Museum",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "3 (48)",
pages = "126-137",
year = "2016",
}
21
@article{journals,
author = " Balon Urszula ",
title = "Zachowania młodych konsumentów wobec reklamacji a koszty w przedsiębiorstwie",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "255",
pages = "239-249",
year = "2016",
}
22
@article{journals,
author = " Dziadkowiec Joanna ",
title = "Rynek usług gastronomicznych skierowanych do osób podróżujących samochodami - stan obecny i perspektywy",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "255",
pages = "156-165",
year = "2016",
}
23
@article{journals,
author = " Balon Urszula and Dziadkowiec Joanna M. ",
title = "Wykorzystanie koncepcji Food Related Lifestyles (FRL) do analizy aspektów jakościowych wpływających na zwyczaje żywieniowe",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "24-34",
year = "2016",
}
24
@article{journals,
author = " Wojtanowska-Krośniak Agnieszka and Francik Renata and Kondratowicz-Pietruszka Elżbieta and Buczek Maria and Zagrodzki Paweł and Krośniak Mirosław ",
title = "Zawartość tłuszczu oraz skład kwasów tłuszczowych pozyskanych z różnych odmian rokitnika uprawianych w południowej Polsce",
journal = "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna",
number = "t. 49 (XLIX), 3",
pages = "432-436",
year = "2016",
}
25
@article{journals,
author = " Cholewa-Wójcik Agnieszka ",
title = "Potrzeby i wymagania konsumentów w zakresie opakowań do żywności",
journal = "Opakowanie",
number = "5",
pages = "63-68",
year = "2016",
}
26
@article{journals,
author = " Nowicki Paweł ",
title = "Barriers, Constraints and Benefits Derived from Food Safety Management System Implementation : a Literature Review",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "4 (49)",
pages = "13-20",
year = "2016",
}
27
@article{journals,
author = " Lech Tomasz ",
title = "A Discovered Ducal Seal Does Not Belong to the Incorporation Charter for the City of Krakow Solving the Mystery Using Genetic Methods",
journal = "PLoS ONE",
number = "vol. 11, iss. 8",
pages = "1-12",
year = "2016",
}
28
@article{journals,
author = " Salerno-Kochan Renata ",
title = "Non-food Products Safety in Statistics, Consumer Awareness and New Regulations",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "4 (49)",
pages = "134-142",
year = "2016",
}
29
@article{journals,
author = " Majkrzak Anna Xymena and Salerno-Kochan Renata ",
title = "The Perception of Apparel Quality in the Aspect of Young Women' Buying Behaviors. Part 2",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "4 (49)",
pages = "143-152",
year = "2016",
}
30
@article{journals,
author = " Bielak Elżbieta and Marcinkowska Ewa and Syguła-Cholewińska Justyna ",
title = "Antimicrobial Activity of Lining Leathers Fatliquored with Addition of Cinnamon Oil",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "4 (49)",
pages = "153-162",
year = "2016",
}
31
@article{journals,
author = " Zielińska G. and Marcinkowska E. ",
title = "The Bioindicator Method for Assessing Safety in Use of Leathers",
journal = "Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists",
number = "vol. 100, no. 5",
pages = "246-251",
year = "2016",
}
32
@article{journals,
author = " Popek Stanisław and Świda Jarosław ",
title = "Intelligent Food Packagings as a Link of Communication in the Chain of Supply",
journal = "Polish Journal of Natural Sciences",
number = "vol. 31 (2)",
pages = "239-247",
year = "2016",
}
33
@article{journals,
author = " Łukasiński Wiesław ",
title = "Zarządzanie jakością w wydobyciu i przetwórstwie kruszyw : ocena dojrzałości procesów",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9",
pages = "11-17",
year = "2016",
}
34
@article{journals,
author = " Sarnek Maciej and Szopa Przemysław and Czerniak Jacek and Gajewski Andrzej ",
title = "Wpływ promieniowania gamma na kondycję roślin zimozielonych na przykładzie żywotnika zachodniego (Thuja occidentalis",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (956)",
pages = "107-115",
year = "2016",
}
35
@article{journals,
author = " Miśniakiewicz Małgorzata and Hebda Bernadetta ",
title = "Znaczenie racjonalnego żywienia w optymalizacji jakości życia osób rekreacyjnie uprawiających bieganie",
journal = "Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka",
number = "1",
pages = "31-42",
year = "2016",
}
36
@article{journals,
author = " Wojnarowska Magdalena ",
title = "Cost Analysis for Implementing the Concept of Sustainable Development in an Enterprise",
journal = "Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka",
number = "1",
pages = "43-51",
year = "2016",
}
37
@article{journals,
author = " Fijał Tadeusz ",
title = "Mechanizm wsparcia działań związanych z poprawą efektywności energetycznej warunkującą wzrost jakości ekologicznej procesów wytwarzania i wykorzystania energii",
journal = "Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka",
number = "2",
pages = "125-136",
year = "2016",
}
38
@article{journals,
author = " Gollinger-Tarajko Marta ",
title = "Wzrost efektywności energetycznej w budownictwie jako kryterium poprawy jakości życia i środowiska",
journal = "Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka",
number = "2",
pages = "137-151",
year = "2016",
}
39
@article{journals,
author = " Bartak Jakub and Jabłoński Łukasz ",
title = "Human Capital Versus Income Variations : are They Linked in OECD Countries?",
journal = "Journal of Management and Business Administration. Central Europe",
number = "vol. 24, 2",
pages = "56-73",
year = "2016",
}
40
@article{journals,
author = " Popek Stanisław ",
title = "The Implementation of the Requirements of the ISO 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution",
journal = "Studia Oeconomica Posnaniensia",
number = "vol. 4, 10",
pages = "70-82",
year = "2016",
}
41
@article{journals,
author = " Woźniak Michał Gabriel ",
title = "The Fundamental Characteristics of Social Inequality in Poland in the Context of Economic Development",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 47 (3)",
pages = "9-24",
year = "2016",
}
42
@article{journals,
author = " Jabłoński Łukasz ",
title = "Nierówności dochodowe w kontekście kryzysu finansowego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 47 (3)",
pages = "115-126",
year = "2016",
}
43
@article{journals,
author = " Adamczyk Wacław and Jachimowski Artur ",
title = "Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej",
journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
number = "t. 90, 2",
pages = "58-61",
year = "2016",
}
44
@article{journals,
author = " Jachimowski Artur and Adamczyk Wacław ",
title = "Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym",
journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
number = "t. 90, 3",
pages = "86-91",
year = "2016",
}
45
@article{journals,
author = " Gołuszka Agnieszka and Gollinger-Tarajko Marta ",
title = "Local Sustainable Development Activities Through the Example of the Sucha Beskidzka District",
journal = "Economic and Environmental Studies",
number = "vol. 16, no. 4 (40)",
pages = "577-590",
year = "2016",
}
46
@article{journals,
author = " Paprocki Marcin ",
title = "Modelowanie etapów technologicznego projektowania obróbki wspomaganego systemami CAPP",
journal = "Mechanik",
number = "12",
pages = "1886-1887",
year = "2016",
}
47
@article{journals,
author = " Łukasiński Wiesław ",
title = "Warunki i stosunki pracy a jakość funkcjonowania organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 30, 2",
pages = "69-79",
year = "2016",
}
48
@article{journals,
author = " Zielińska G. and Marcinkowska E. ",
title = "The Bioindicator Method for Assessing Safety in Use of Leathers",
journal = "Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists",
number = "vol. 100, no. 6",
pages = "327-333",
year = "2016",
}
49
@article{journals,
author = " Kafel Piotr ",
title = "Benefits of Management Systems Integration",
journal = "Studia Oeconomica Posnaniensia",
number = "vol. 4, 10",
pages = "122-133",
year = "2016",
}
50
@article{journals,
author = " Fortuna Piotr ",
title = "Portal internetowy Polskiej Federacji Producentów Żywności i czasopismo Food-Lex",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (47)",
pages = "",
year = "2016",
}
51
@article{journals,
author = " Sawoszczuk Tomasz ",
title = "Wczesna detekcja aktywności pleśni powodujących biodeteriorację obiektów na podłożu papierowym w oparciu o analizę mikrobiologicznych lotnych związków organicznych",
journal = "Notes Konserwatorski",
number = "18",
pages = "103-128",
year = "2016",
}
52
@article{journals,
author = " Cholewa-Wójcik Agnieszka ",
title = "Weryfikacja możliwości wykorzystania nieparametrycznego testu niezależności do analizy postrzegania wybranych elementów komunikacji wizualnej opakowań",
journal = "Humanities and Social Sciences",
number = "vol. 21 (XXI), 23 (3)",
pages = "9-21",
year = "2016",
}
53
@article{journals,
author = " Kabaja Bartłomiej ",
title = "Możliwości wykorzystania metody TVScore do oceny znakowania opakowań na przykładzie suplementów diety",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (956)",
pages = "87-105",
year = "2016",
}
54
@article{journals,
author = " Halagarda Michał and Suwała Grzegorz ",
title = "The Quality of Salted Potato Chips Available on the Polish Market",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (956)",
pages = "71-86",
year = "2016",
}
55
@article{journals,
author = " Balon Urszula and Dziadkowiec Joanna M. and Sikora Tadeusz ",
title = "Cechy jakości żywności a decyzje zakupowe polskich konsumentów soków owocowych",
journal = "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna",
number = "t. 49 (XLIX), 4",
pages = "788-794",
year = "2016",
}
56
@article{journals,
author = " Kawecka Agnieszka ",
title = "Nutrition Value Labeling on Food Packaging - Research with Use of Informative Technology Tools",
journal = "Modern Management Review",
number = "vol. 21, 23 (2)",
pages = "67-78",
year = "2016",
}
57
@article{journals,
author = " Kawecka Agnieszka ",
title = "Realization of the Sustainable Packaging Idea : Case Studie from Polish and European Market",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce",
number = "3 (22) ",
pages = "343-354",
year = "2016",
}
58
@article{journals,
author = " Woźniak Michał Gabriel ",
title = "Znaczenie odkrywania i uruchamiania sprzężeń międzysferycznych w integrowaniu procesów rozwojowych",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 48 (4)",
pages = "9-21",
year = "2016",
}
59
@article{journals,
author = " Strojny Jacek and Baran Małgorzata and Prusak Anna ",
title = "Model zarządzania projektami w instytucjach administracji publicznej",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 17, z. 2, cz. 1",
pages = "23-42",
adress = "",
year = "2016",
}
60
@article{journals,
author = " Baran Małgorzata and Strojny Jacek and Prusak Anna ",
title = "Orientacja projektowa jako element współczesnego modelu zarządzania uczelnią",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 17, z. 2, cz. 1",
pages = "77-89",
adress = "",
year = "2016",
}
61
@article{journals,
author = " Świda Jarosław and Migała-Warchoł Aldona ",
title = "Ograniczenia funkcji komunikacyjnej opakowań produktów spożywczych użytkowanych przez starszych konsumentów",
journal = "Modern Management Review",
number = "vol. 21, 23 (3)",
pages = "183-197",
year = "2016",
}
62
@article{journals,
author = " Prusak Anna and Stefanów Piotr and Strojny Jacek and Garcia-Melon Monica ",
title = "The Influence of the Form of the 9-Point Scale in the AHP Method on the Consistency of Judgments",
journal = "Modern Management Review",
number = "vol. 21, 23 (3)",
pages = "97-113",
year = "2016",
}
63
@article{journals,
author = " Maruszewska Natalia ",
title = "Znakowanie produktów ekologicznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "461",
pages = "138-146",
adress = "",
year = "2016",
}
64
@article{journals,
author = " Popek Stanisław and Popek Adam ",
title = "Preferencje i uwarunkowania konsumpcyjne dotyczące żywności dla osób uprawiających sport",
journal = "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania",
number = "8",
pages = "97-108",
year = "2016",
}
65
@article{journals,
author = " Lisińska-Kuśnierz Małgorzata ",
title = "Recenzja monografii naukowej autorstwa dr. hab. inż. Wojciecha Kozaka pt. Towaroznawcze aspekty wykorzystania pomiarów tlenu w opakowalnictwie",
journal = "Nauki Inżynierskie i Technologie",
number = "2 (21)",
pages = "67-68",
year = "2016",
}
66
@article{journals,
author = " Prusak Anna and Schlegel-Zawadzka Małgorzata ",
title = "Badanie wpływu uwarunkowań rodzinnych i wczesnego żywienia na występowanie alergii pokarmowych w Polsce - wyniki badań ankietowych projektu EuroPrevall",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 17, z. 12, cz. 3",
pages = "111-129",
year = "2016",
}
67
@article{journals,
author = " Jachimowski Artur ",
title = "Najlepiej uzdatniona",
journal = "Kierunek Wod-Kan",
number = "2 (636)",
pages = "8-11",
year = "2016",
}